8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 9 5 6 5 0 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 95 0 4 8 5 14 25 10 12 2 4 1 3 3 2 0 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 366 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 12 21 32 78 88 60 29 29 11 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 22 10 8 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 156 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 3 8 14 20 17 27 26 25 4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 327 0 0 0 0 0 0 1 5 13 10 18 31 42 50 61 46 27 16 6 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 87 0 0 0 0 0 3 0 6 0 7 2 4 12 11 17 14 4 5 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 43 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 2 2 7 7 9 3 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 19 32 46 33 17 10 3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 380 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 8 24 68 74 75 50 38 28 4 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 579 0 4 4 4 1 8 14 7 14 22 35 37 70 87 111 72 56 27 6 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 30 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 5 2 5 2 4 0 0 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 33 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 1 5 3 4 6 1 1 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 331 0 0 0 0 0 0 4 13 26 78 124 51 10 13 7 2 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 848 1 10 9 13 26 22 32 38 53 80 55 60 82 116 115 77 25 25 9 0 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 118 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 6 12 20 27 28 6 4 4 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 315 0 0 0 0 5 5 18 18 38 33 37 33 39 21 33 21 8 3 3 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 9 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 220 0 4 5 3 3 3 7 7 15 17 21 25 29 19 22 17 10 10 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 138 0 0 1 0 3 1 1 0 4 2 3 6 6 15 24 20 16 19 14 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 383 2 15 11 5 1 2 10 6 12 7 9 14 40 43 83 50 50 18 5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 176 1 14 37 10 14 7 11 10 13 10 17 8 11 1 8 4 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Angina pectoris (I20) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 6 7 2 3 4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 7 10 3 4 3 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 272 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 17 37 54 61 57 16 17 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 258 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 2 7 21 30 45 55 58 26 5 0
Selhání srdce (I50) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 12 10 8 6 1 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 191 0 0 0 1 1 0 2 0 4 4 6 10 12 24 55 38 23 10 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 46 72 113 57 37 15 12 5 1
Varixy dolních končetin (I83) 501 0 0 0 0 4 9 20 51 49 65 57 59 56 64 45 20 0 0 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 402 0 0 2 6 6 11 13 13 23 9 18 13 28 52 80 58 47 19 3 0 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 9 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 18 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 3 3 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 831 0 384 275 52 38 24 16 9 8 10 5 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 494 0 0 9 13 19 40 30 32 54 47 47 33 40 53 37 26 6 6 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 123 0 0 1 2 5 5 10 3 3 2 3 5 14 18 18 17 8 9 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 198 0 6 13 24 36 27 21 15 17 7 3 5 7 6 3 4 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 69 0 6 11 2 5 7 7 0 3 3 9 2 4 5 2 1 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 24 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 6 1 0 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 65 0 0 0 0 1 3 4 0 5 2 5 3 2 9 9 6 8 3 4 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 594 1 2 44 82 86 99 68 37 34 31 24 16 14 15 23 5 5 4 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 870 19 45 35 9 4 16 31 35 50 62 38 65 77 100 112 73 51 35 11 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 775 4 8 17 4 1 10 22 42 73 74 51 60 81 99 101 58 37 22 7 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 73 0 0 0 0 5 7 13 4 7 15 5 1 5 5 3 2 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 128 1 0 1 0 0 4 2 3 4 6 5 7 11 14 14 18 18 10 9 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 39 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 2 6 6 7 2 3 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 388 1 0 3 1 4 15 19 36 37 40 53 40 31 43 30 25 5 2 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 42 1 3 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 2 5 3 7 6 4 2 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 799 0 0 0 4 8 22 31 45 75 61 74 72 83 110 89 73 32 14 4 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 46 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 3 3 2 4 10 3 7 2 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 4 1 0 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 62 0 0 0 1 3 4 2 2 3 5 2 2 3 5 7 5 6 5 6 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 344 3 13 8 5 22 30 24 18 26 23 18 20 15 32 34 25 10 11 5 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 85 2 6 1 2 1 4 4 7 5 8 4 5 10 5 8 4 5 1 2 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 602 0 0 0 0 0 0 1 1 7 12 18 43 66 103 144 97 64 40 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 700 0 0 0 0 0 1 0 2 6 16 31 40 74 114 156 147 74 33 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 506 0 0 2 2 32 42 43 36 62 53 53 53 49 33 31 13 2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 718 0 1 6 20 48 36 36 20 44 69 50 78 95 82 61 46 17 6 2 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 77 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 5 11 9 11 13 13 6 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 266 0 0 0 0 1 4 5 19 38 41 33 22 30 28 24 13 4 4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 501 0 1 0 2 7 10 8 14 38 66 57 73 63 71 43 29 10 6 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 118 0 0 3 2 3 3 2 2 8 14 10 9 8 19 11 10 5 5 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 298 0 2 0 0 0 5 13 14 11 12 17 22 30 34 43 39 27 13 15 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 106 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 9 10 19 17 15 10 5 4 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 594 0 0 0 0 4 19 18 36 44 48 62 44 48 82 82 40 48 11 8 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 439 0 2 1 2 3 3 13 13 18 36 44 46 46 46 79 40 27 12 3 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 360 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 27 86 96 66 59 13 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 687 1 71 77 36 36 40 38 29 46 28 44 39 39 46 50 29 20 9 6 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 160 0 0 0 2 11 12 12 14 26 15 16 15 10 13 9 4 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 230 0 0 0 1 7 23 29 32 41 34 27 11 12 2 6 3 2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 027 0 1 0 1 10 26 33 56 120 176 226 165 78 40 39 31 14 4 5 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 140 0 0 1 3 24 126 200 223 263 208 178 170 140 177 221 114 54 30 7 1 0
Lékařský potrat (O04) 645 0 0 0 4 44 92 132 126 141 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 785 0 0 0 0 22 93 161 233 189 76 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 217 0 0 0 0 5 26 55 71 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 75 0 0 0 0 1 13 19 26 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 112 0 0 0 0 4 8 30 41 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 927 0 0 0 0 26 121 260 307 176 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 33 0 0 0 0 1 4 16 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 12 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 304 43 74 91 36 16 8 5 7 8 4 1 3 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 7 5 1 1 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 144 0 1 7 17 22 10 10 6 13 8 7 0 5 9 8 2 6 5 4 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 5 1 6 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 198 0 1 2 0 6 3 7 3 5 7 8 8 16 32 29 16 23 15 9 8 0
Nitrolební poranění (S06) 87 1 0 0 0 0 2 1 4 2 4 9 6 5 10 16 5 9 9 4 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 101 0 5 7 4 15 9 16 8 11 8 4 5 2 5 0 1 0 0 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 470 0 17 64 72 13 13 13 17 17 27 22 32 31 32 41 20 18 11 8 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 671 0 3 2 2 2 5 1 4 7 7 9 10 20 36 47 61 81 148 149 72 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 483 0 0 3 9 11 22 38 35 42 38 45 41 46 60 40 28 14 6 2 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 979 1 15 52 34 135 171 155 166 205 173 178 138 121 105 124 77 53 44 22 9 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 35 2 14 1 0 2 3 0 1 3 0 2 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 297 1 1 2 0 5 1 8 7 10 16 18 21 17 44 38 43 35 25 3 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 48 0 0 0 1 3 5 5 6 4 4 0 3 3 5 4 3 0 0 1 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 22 0 8 1 0 0 0 1 2 0 3 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 178 0 0 0 0 1 4 8 19 52 82 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 763 0 3 37 32 29 31 41 39 48 62 38 57 58 85 71 55 31 20 19 7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 31 359 94 749 868 534 870 1 415 1 895 2 150 2 505 2 317 2 069 2 001 2 233 2 937 3 276 2 287 1 469 989 524 167 10
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 15,6 30,6 26,8 51,7 55,3 0 56,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 21,6 0 20,7 33,1 24,4 67,9 92,8 34,7 38,9 5,2 11,6 3,5 11,5 10,8 6,2 0 5,4 0 11,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 83,4 0 0 0 0 0 0 0 3,2 7,8 5,8 42,4 80,2 114,9 243,4 299,5 321,4 249,8 320,8 211,8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,8 3,5 11,5 10,8 68,6 34 42,8 17,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 20,3 10,6 11,5 28,7 43,7 68,1 91,1 232,6 287,6 481,4 224,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74,5 0 0 0 0 0 0 3,5 16,2 33,8 29 63,5 118,4 150,8 156 207,6 246,4 232,6 177 115,5 56,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 19,8 0 0 0 0 0 11,1 0 19,4 0 20,3 7,1 15,3 43,1 34,3 57,9 75 34,5 55,3 38,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,8 0 0 0 0 0 0 6,9 3,2 5,2 11,6 7,1 7,6 25,1 21,8 30,6 16,1 34,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 37,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 15,3 68,2 99,8 156,5 176,7 146,4 110,6 57,8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,6 0 0 0 0 0 3,7 3,5 0 2,6 2,9 21,2 30,5 86,2 212,2 251,8 401,7 430,7 420,4 539,2 224,2 561,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 131,9 0 20,7 16,5 19,5 4,9 29,7 48,6 22,7 36,4 63,8 123,5 141,3 251,3 271,5 377,7 385,6 482,4 298,7 115,5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6,8 0 0 4,1 0 0 0 3,5 9,7 7,8 8,7 17,6 7,6 17,9 6,2 13,6 0 0 0 19,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,5 0 0 0 0 0 3,7 3,5 6,5 2,6 17,4 3,5 19,1 10,8 12,5 20,4 5,4 8,6 11,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 75,4 0 0 0 0 0 0 13,9 42,1 67,7 226,3 437,7 194,7 35,9 40,6 23,8 10,7 17,2 11,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 193,2 22,3 51,8 37,2 63,5 126,2 81,7 111,2 123,1 137,9 232,1 194,1 229,1 294,4 361,9 391,3 412,4 215,4 276,6 173,3 0 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,5 3,8 0 0 3,4 0 8,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 6,5 2,6 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26,9 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 5,8 17,6 22,9 43,1 62,4 91,9 150 51,7 44,3 77 56,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 71,8 0 0 0 0 24,3 18,6 62,5 58,3 98,9 95,7 130,6 126 140 65,5 112,3 112,5 68,9 33,2 57,8 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,1 0 0 0 0 0 7,4 6,9 6,5 2,6 0 0 0 0 3,1 0 5,4 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,7 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 0 0 0 4,9 0 0 0 3,2 2,6 0 0 0 3,6 3,1 3,4 0 17,2 11,1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50,1 0 20,7 20,7 14,6 14,6 11,1 24,3 22,7 39 49,3 74,1 95,5 104,1 59,3 74,9 91,1 86,1 110,6 57,8 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 31,4 0 0 4,1 0 14,6 3,7 3,5 0 10,4 5,8 10,6 22,9 21,5 46,8 81,7 107,1 137,8 210,2 269,6 168,2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 87,3 44,6 77,7 45,5 24,4 4,9 7,4 34,7 19,4 31,2 20,3 31,8 53,5 143,6 134,2 282,4 267,8 430,7 199,1 96,3 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 40,1 22,3 72,5 153 48,8 67,9 26 38,2 32,4 33,8 29 60 30,5 39,5 3,1 27,2 21,4 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,5 3,8 0 3,1 3,4 0 0 0 0 56,1 0
Angina pectoris (I20) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,8 0 7,6 7,2 18,7 23,8 10,7 25,8 44,3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 15,3 7,2 21,8 34 16,1 34,5 33,2 19,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 62 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2,6 14,5 17,6 64,9 132,8 168,5 207,6 305,3 137,8 188,1 19,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 58,8 0 0 0 0 0 3,7 0 0 7,8 5,8 10,6 7,6 25,1 65,5 102,1 241 473,8 641,7 500,7 280,3 0
Selhání srdce (I50) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,5 3,8 10,8 15,6 40,8 53,6 68,9 66,4 19,3 56,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 43,5 0 0 0 4,9 4,9 0 6,9 0 10,4 11,6 21,2 38,2 43,1 74,9 187,2 203,5 198,1 110,6 19,3 0 0
Ateroskleróza (I70) 85,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 21,2 45,8 165,1 224,6 384,5 305,3 318,7 165,9 231,1 280,3 561,8
Varixy dolních končetin (I83) 114,2 0 0 0 0 19,4 33,4 69,5 165,2 127,5 188,6 201,2 225,3 201 199,7 153,1 107,1 0 0 38,5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 91,6 0 0 8,3 29,3 29,1 40,8 45,2 42,1 59,9 26,1 63,5 49,6 100,5 162,2 272,2 310,6 404,9 210,2 57,8 0 561,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,1 0 0 4,1 9,8 0 0 3,5 6,5 0 0 0 3,8 3,6 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,1 22,3 10,4 0 0 0 0 0 3,2 0 0 3,5 0 3,6 15,6 3,4 0 25,8 33,2 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 189,4 0 1 989,8 1 136,9 253,9 184,4 89,1 55,6 29,2 20,8 29 17,6 11,5 14,4 0 10,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 112,6 0 0 37,2 63,5 92,2 148,5 104,2 103,7 140,5 136,4 165,9 126 143,6 165,4 125,9 139,3 51,7 66,4 38,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 3,6 6,2 6,8 5,4 8,6 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 28 0 0 4,1 9,8 24,3 18,6 34,7 9,7 7,8 5,8 10,6 19,1 50,3 56,2 61,3 91,1 68,9 99,6 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 45,1 0 31,1 53,7 117,2 174,7 100,3 73 48,6 44,2 20,3 10,6 19,1 25,1 18,7 10,2 21,4 8,6 22,1 19,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,7 0 31,1 45,5 9,8 24,3 26 24,3 0 7,8 8,7 31,8 7,6 14,4 15,6 6,8 5,4 8,6 0 19,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,5 0 5,2 12,4 0 0 0 0 0 2,6 2,9 3,5 3,8 10,8 15,6 20,4 5,4 0 11,1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,8 0 0 0 0 4,9 11,1 13,9 0 13 5,8 17,6 11,5 7,2 28,1 30,6 32,1 68,9 33,2 77 56,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 2,9 7,1 0 0 3,1 6,8 5,4 8,6 11,1 19,3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 135,4 22,3 10,4 181,9 400,4 417,4 367,6 236,2 119,9 88,5 89,9 84,7 61,1 50,3 46,8 78,3 26,8 43,1 44,3 57,8 56,1 0
Tříselná kýla (K40) 198,3 424 233,2 144,7 43,9 19,4 59,4 107,7 113,4 130,1 179,9 134,1 248,2 276,4 312 381,1 391 439,3 387,2 211,8 112,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 176,6 89,3 41,5 70,3 19,5 4,9 37,1 76,4 136,1 190 214,7 180 229,1 290,8 308,9 343,7 310,6 318,7 243,4 134,8 224,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 16,6 0 0 0 0 24,3 26 45,2 13 18,2 43,5 17,6 3,8 17,9 15,6 10,2 10,7 8,6 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,2 22,3 0 4,1 0 0 14,9 6,9 9,7 10,4 17,4 17,6 26,7 39,5 43,7 47,6 96,4 155,1 110,6 173,3 56,1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,9 0 0 4,1 0 4,9 0 0 0 0 0 7,1 26,7 7,2 18,7 20,4 37,5 17,2 33,2 19,3 56,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 88,4 22,3 0 12,4 4,9 19,4 55,7 66 116,6 96,3 116,1 187,1 152,7 111,3 134,2 102,1 133,9 43,1 22,1 57,8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,6 22,3 15,5 4,1 4,9 0 3,7 0 0 0 11,6 0 0 7,2 15,6 10,2 37,5 51,7 44,3 38,5 112,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 7,6 7,2 0 0 0 0 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 2,9 0 0 3,6 3,1 3,4 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 182,1 0 0 0 19,5 38,8 81,7 107,7 145,8 195,2 177 261,2 274,9 298 343,2 302,9 391 275,6 154,9 77 112,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,5 0 0 0 0 0 0 6,9 3,2 5,2 14,5 10,6 11,5 7,2 12,5 34 16,1 60,3 22,1 38,5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,9 3,5 11,5 0 12,5 3,4 0 8,6 22,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,1 0 0 0 4,9 14,6 14,9 6,9 6,5 7,8 14,5 7,1 7,6 10,8 15,6 23,8 26,8 51,7 55,3 115,5 56,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 78,4 66,9 67,4 33,1 24,4 106,8 111,4 83,4 58,3 67,7 66,7 63,5 76,4 53,8 99,8 115,7 133,9 86,1 121,7 96,3 112,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,4 44,6 31,1 4,1 9,8 4,9 14,9 13,9 22,7 13 23,2 14,1 19,1 35,9 15,6 27,2 21,4 43,1 11,1 38,5 56,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 137,2 0 0 0 0 0 0 3,5 3,2 18,2 34,8 63,5 164,2 236,9 321,4 490 519,5 551,3 442,5 115,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 159,5 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 15,6 46,4 109,4 152,7 265,6 355,7 530,9 787,3 637,4 365,1 115,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 115,3 0 0 8,3 9,8 155,3 156 149,4 116,6 161,4 153,8 187,1 202,4 175,9 103 105,5 69,6 17,2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 163,6 0 5,2 24,8 97,7 232,9 133,7 125,1 64,8 114,5 200,2 176,5 297,8 341 255,9 207,6 246,4 146,4 66,4 38,5 56,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17,5 0 0 4,1 0 4,9 0 3,5 3,2 2,6 8,7 17,6 42 32,3 34,3 44,2 69,6 51,7 11,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 60,6 0 0 0 0 4,9 14,9 17,4 61,6 98,9 119 116,5 84 107,7 87,4 81,7 69,6 34,5 44,3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,8 0 0 0 0 0 0 3,5 0 5,2 0 0 7,6 0 6,2 0 5,4 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 114,2 0 5,2 0 9,8 34 37,1 27,8 45,4 98,9 191,5 201,2 278,7 226,2 221,5 146,3 155,3 86,1 66,4 38,5 56,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,9 0 0 12,4 9,8 14,6 11,1 6,9 6,5 20,8 40,6 35,3 34,4 28,7 59,3 37,4 53,6 43,1 55,3 77 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 67,9 0 10,4 0 0 0 18,6 45,2 45,4 28,6 34,8 60 84 107,7 106,1 146,3 208,9 232,6 143,8 288,9 56,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 24,2 0 0 0 0 0 0 3,5 6,5 7,8 11,6 21,2 34,4 35,9 59,3 57,9 80,3 86,1 55,3 77 56,1 0
Urolitiáza (N20-N23) 135,4 0 0 0 0 19,4 70,6 62,5 116,6 114,5 139,3 218,8 168 172,3 255,9 279 214,2 413,5 121,7 154,1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 100 0 10,4 4,1 9,8 14,6 11,1 45,2 42,1 46,8 104,4 155,3 175,6 165,1 143,5 268,8 214,2 232,6 132,8 57,8 280,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 82 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 7,1 26,7 96,9 268,3 326,7 353,5 508,2 143,8 38,5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 156,6 22,3 367,9 318,3 175,8 174,7 148,5 132 93,9 119,7 81,2 155,3 148,9 140 143,5 170,1 155,3 172,3 99,6 115,5 168,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 36,5 0 0 0 9,8 53,4 44,6 41,7 45,4 67,7 43,5 56,5 57,3 35,9 40,6 30,6 21,4 8,6 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 52,4 0 0 0 4,9 34 85,4 100,7 103,7 106,7 98,6 95,3 42 43,1 6,2 20,4 16,1 17,2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 234 0 5,2 0 4,9 48,5 96,6 114,6 181,4 312,3 510,6 797,7 630 280 124,8 132,7 166 120,6 44,3 96,3 56,1 561,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 487,7 0 0 4,1 14,6 116,5 467,9 694,8 722,4 684,5 603,5 628,3 649,1 502,6 552,3 752,1 610,6 465,2 331,9 134,8 56,1 0
Lékařský potrat (O04) 147 0 0 0 19,5 213,5 341,7 458,6 408,2 367 295,9 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 178,9 0 0 0 0 106,8 345,4 559,3 754,8 491,9 220,5 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 49,5 0 0 0 0 24,3 96,6 191,1 230 130,1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 17,1 0 0 0 0 4,9 48,3 66 84,2 28,6 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 25,5 0 0 0 0 19,4 29,7 104,2 132,8 59,9 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 211,3 0 0 0 0 126,2 449,3 903,2 994,6 458 104,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 7,5 0 0 0 0 4,9 14,9 55,6 25,9 7,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,7 0 0 0 0 0 3,7 0 13 5,2 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 66,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 89,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,3 959,6 383,5 376,2 175,8 77,6 29,7 17,4 22,7 20,8 11,6 3,5 11,5 3,6 6,2 6,8 16,1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 11,5 3,6 6,2 23,8 26,8 8,6 11,1 19,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 32,8 0 5,2 28,9 83 106,8 37,1 34,7 19,4 33,8 23,2 24,7 0 17,9 28,1 27,2 10,7 51,7 55,3 77 224,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,8 0 0 4,1 0 0 3,7 0 0 0 0 10,6 15,3 0 15,6 3,4 32,1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 45,1 0 5,2 8,3 0 29,1 11,1 24,3 9,7 13 20,3 28,2 30,5 57,4 99,8 98,7 85,7 198,1 165,9 173,3 448,4 0
Nitrolební poranění (S06) 19,8 22,3 0 0 0 0 7,4 3,5 13 5,2 11,6 31,8 22,9 17,9 31,2 54,4 26,8 77,5 99,6 77 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23 0 25,9 28,9 19,5 72,8 33,4 55,6 25,9 28,6 23,2 14,1 19,1 7,2 15,6 0 5,4 0 0 0 56,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 107,1 0 88,1 264,6 351,6 63,1 48,3 45,2 55,1 44,2 78,3 77,7 122,2 111,3 99,8 139,5 107,1 155,1 121,7 154,1 112,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 152,9 0 15,5 8,3 9,8 9,7 18,6 3,5 13 18,2 20,3 31,8 38,2 71,8 112,3 159,9 326,7 697,7 1 637,3 2 869,2 4 035,9 2 809,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 110,1 0 0 12,4 43,9 53,4 81,7 132 113,4 109,3 110,3 158,8 156,5 165,1 187,2 136,1 150 120,6 66,4 38,5 168,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 451 22,3 77,7 215 166 655,1 635 538,5 537,8 533,5 501,9 628,3 526,9 434,4 327,6 422 412,4 456,5 486,8 423,6 504,5 561,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8 44,6 72,5 4,1 0 9,7 11,1 0 3,2 7,8 0 7,1 3,8 7,2 0 10,2 0 0 0 19,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 67,7 22,3 5,2 8,3 0 24,3 3,7 27,8 22,7 26 46,4 63,5 80,2 61 137,3 129,3 230,3 301,5 276,6 57,8 112,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10,9 0 0 0 4,9 14,6 18,6 17,4 19,4 10,4 11,6 0 11,5 10,8 15,6 13,6 16,1 0 0 19,3 56,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 0 41,5 4,1 0 0 0 3,5 6,5 0 8,7 7,1 0 3,6 3,1 3,4 0 17,2 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0 10,4 20,7 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3,8 7,2 6,2 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 40,6 0 0 0 0 4,9 14,9 27,8 61,6 135,3 237,9 38,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,1 6,8 16,1 8,6 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 173,9 0 15,5 153 156,3 140,7 115,1 142,4 126,3 124,9 179,9 134,1 217,6 208,2 265,2 241,6 294,6 267 221,3 365,9 392,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 7 146,3 2 097,7 3 881,2 3 588,6 2 607,4 4 222,1 5 254,8 6 583,3 6 965,1 6 519,4 6 722,4 7 303,2 7 640,0 8 015,9 9 163,8 11 148,2 12 248,9 12 654,0 10 941,5 10 090,5 9 361,0 5 618,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 6,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,4 % 11,8 % 8,5 % 8,1 % 7,8 % 0,0 % 7,1 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,1 % 0,0 % 6,3 % 13,6 % 17,2 % 23,3 % 34,7 % 27,0 % 29,3 % 5,4 % 8,2 % 2,7 % 6,8 % 6,7 % 2,7 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 55,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 100,0 % 100,0 % 63,2 % 58,3 % 59,3 % 60,5 % 67,7 % 51,7 % 40,8 % 48,3 % 40,7 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 18,2 % 50,0 % 18,8 % 9,1 % 18,5 % 8,9 % 11,6 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 79,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 58,3 % 100,0 % 75,0 % 66,7 % 70,0 % 66,7 % 85,0 % 84,4 % 89,7 % 92,6 % 66,7 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 78,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 72,2 % 66,7 % 81,8 % 91,2 % 89,4 % 92,6 % 83,6 % 68,7 % 67,5 % 61,5 % 40,0 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 58,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 85,7 % 0,0 % 50,0 % 40,0 % 44,4 % 70,6 % 78,6 % 50,0 % 63,6 % 57,1 % 41,7 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 45,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 100,0 % 66,7 % 57,1 % 66,7 % 33,3 % 46,7 % 58,3 % 52,9 % 42,9 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 62,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 59,4 % 69,6 % 69,7 % 60,0 % 56,7 % 55,6 % 30,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 80,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 75,0 % 80,0 % 72,7 % 79,1 % 79,6 % 86,2 % 92,6 % 73,1 % 84,8 % 66,7 % 50,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 26,5 % 0,0 % 7,3 % 6,2 % 14,3 % 2,7 % 66,7 % 31,1 % 23,3 % 37,8 % 33,3 % 33,0 % 32,7 % 35,9 % 27,6 % 30,0 % 26,4 % 28,6 % 20,6 % 6,8 % 0,0 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 78,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 22,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 33,3 % 50,0 % 23,1 % 18,2 % 14,3 % 4,5 % 8,3 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 95,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,9 % 97,5 % 97,6 % 94,4 % 100,0 % 92,9 % 77,8 % 100,0 % 40,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 61,5 % 25,0 % 66,7 % 81,8 % 61,9 % 86,7 % 68,8 % 82,1 % 80,9 % 89,8 % 84,2 % 68,8 % 71,4 % 61,7 % 61,1 % 55,8 % 51,0 % 32,9 % 41,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 4,2 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 5,9 % 10,6 % 13,6 % 12,1 % 16,4 % 14,8 % 17,5 % 7,6 % 4,3 % 6,8 % 10,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 19,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 15,6 % 45,0 % 54,5 % 62,3 % 53,2 % 48,1 % 55,0 % 41,9 % 21,2 % 26,0 % 17,8 % 6,5 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 4,3 % 4,3 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,1 % 1,4 % 0,0 % 4,3 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,1 % 0,0 % 15,4 % 10,9 % 7,1 % 6,8 % 5,9 % 10,9 % 10,1 % 15,0 % 15,0 % 17,1 % 23,4 % 18,7 % 14,5 % 11,6 % 12,5 % 14,5 % 20,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 93,2 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,8 % 100,0 % 83,3 % 88,9 % 95,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 61,7 % 33,3 % 48,4 % 47,8 % 71,4 % 50,0 % 28,6 % 47,6 % 42,9 % 66,7 % 38,9 % 36,0 % 58,3 % 66,7 % 64,2 % 73,5 % 67,6 % 72,5 % 60,0 % 45,5 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,8 % 6,3 % 35,0 % 78,7 % 58,8 % 77,8 % 36,8 % 45,8 % 25,6 % 32,5 % 20,4 % 28,8 % 20,5 % 19,6 % 1,5 % 11,0 % 7,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 3,7 % 2,6 % 0,0 % 1,2 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 8,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 15,4 % 0,0 % 10,5 % 4,5 % 11,3 % 10,9 % 3,3 % 8,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 1,8 % 5,5 % 1,6 % 3,3 % 4,4 % 1,9 % 2,4 % 1,9 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 25,0 % 41,7 % 26,3 % 37,8 % 41,6 % 31,6 % 25,3 % 33,5 % 13,0 % 13,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 13,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 5,9 % 6,0 % 3,0 % 5,0 % 8,6 % 9,0 % 14,4 % 21,9 % 23,4 % 18,1 % 9,4 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 5,3 % 2,7 % 4,8 % 2,5 % 4,4 % 3,3 % 3,1 % 1,8 % 0,3 % 0,7 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 15,4 % 10,5 % 9,8 % 10,5 % 7,4 % 8,1 % 12,6 % 11,0 % 6,7 % 2,6 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 24,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 23,1 % 26,7 % 36,8 % 30,9 % 30,1 % 23,3 % 23,1 % 9,4 % 10,7 % 9,6 % 16,7 %
Varixy dolních končetin (I83) 64,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 81,8 % 76,9 % 82,3 % 67,1 % 79,3 % 74,0 % 75,6 % 72,7 % 62,1 % 58,4 % 41,7 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,5 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 10,7 % 12,5 % 32,4 % 37,1 % 38,2 % 33,8 % 16,4 % 27,7 % 14,6 % 24,8 % 26,0 % 29,6 % 25,7 % 25,7 % 14,8 % 3,8 % 0,0 % 33,3 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 12,5 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,3 % 2,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 1,8 % 4,3 % 0,6 % 0,0 % 2,3 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 90,6 % 0,0 % 90,4 % 88,7 % 94,5 % 92,7 % 96,0 % 94,1 % 90,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,7 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 68,4 % 52,8 % 71,4 % 68,2 % 86,5 % 79,4 % 79,7 % 82,5 % 78,6 % 85,1 % 86,9 % 94,9 % 83,9 % 66,7 % 75,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,8 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,2 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 8,3 % 33,3 % 27,8 % 37,0 % 18,8 % 12,5 % 7,7 % 12,0 % 19,2 % 21,2 % 15,3 % 14,0 % 11,6 % 10,7 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,5 % 0,0 % 35,3 % 52,0 % 77,4 % 100,0 % 96,4 % 95,5 % 93,8 % 100,0 % 87,5 % 60,0 % 50,0 % 53,8 % 85,7 % 25,0 % 40,0 % 14,3 % 40,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 43,7 % 0,0 % 20,0 % 68,8 % 33,3 % 62,5 % 53,8 % 53,8 % 0,0 % 42,9 % 30,0 % 69,2 % 33,3 % 80,0 % 55,6 % 50,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 15,2 % 0,0 % 14,3 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 14,3 % 11,1 % 100,0 % 27,3 % 41,7 % 27,3 % 5,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 44,4 % 0,0 % 27,8 % 20,0 % 23,8 % 16,7 % 8,3 % 31,0 % 17,6 % 14,0 % 19,0 % 9,1 % 17,4 % 9,1 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 0,0 % 2,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,8 % 33,3 % 66,7 % 89,8 % 93,2 % 93,5 % 95,2 % 91,9 % 97,4 % 100,0 % 96,9 % 92,3 % 88,9 % 93,3 % 93,8 % 88,5 % 71,4 % 45,5 % 66,7 % 75,0 % 100,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 94,8 % 76,0 % 91,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,9 % 94,6 % 96,2 % 95,4 % 92,7 % 97,0 % 97,5 % 93,5 % 97,4 % 97,3 % 92,7 % 94,6 % 84,6 % 40,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 95,7 % 97,7 % 93,6 % 94,9 % 98,1 % 95,2 % 94,2 % 91,7 % 87,8 % 86,6 % 86,0 % 66,7 % 63,6 % 80,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 23,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 26,9 % 52,0 % 15,4 % 53,8 % 42,9 % 33,3 % 5,3 % 45,5 % 19,2 % 27,3 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 35,9 % 50,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 30,0 % 28,6 % 50,0 % 55,6 % 31,8 % 40,7 % 30,4 % 40,0 % 47,4 % 46,2 % 33,3 % 47,4 % 7,1 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 31,8 % 16,7 % 20,0 % 21,4 % 23,3 % 7,7 % 9,1 % 5,9 % 16,7 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,7 % 16,7 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 50,0 % 83,3 % 79,2 % 85,7 % 78,7 % 83,3 % 79,1 % 74,1 % 68,9 % 72,9 % 53,6 % 61,0 % 29,4 % 13,3 % 42,9 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,1 % 25,0 % 11,5 % 3,6 % 6,7 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 11,6 % 7,1 % 15,2 % 12,0 % 9,1 % 7,4 % 12,5 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 11,8 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 2,8 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 52,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 57,9 % 56,4 % 68,2 % 69,4 % 60,4 % 66,1 % 67,9 % 62,9 % 57,6 % 48,6 % 42,4 % 35,2 % 17,1 % 9,3 % 11,1 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 20,0 % 25,0 % 45,5 % 27,3 % 16,7 % 7,1 % 11,8 % 18,2 % 7,9 % 18,9 % 5,7 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 2,2 % 2,5 % 5,9 % 0,0 % 7,0 % 2,0 % 0,0 % 5,9 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 21,4 % 50,0 % 40,0 % 22,2 % 23,1 % 22,7 % 10,5 % 11,8 % 12,0 % 16,7 % 16,3 % 10,4 % 12,8 % 9,1 % 16,7 % 9,1 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52,8 % 42,9 % 37,1 % 40,0 % 41,7 % 71,0 % 73,2 % 70,6 % 62,1 % 60,5 % 69,7 % 62,1 % 57,1 % 45,5 % 46,4 % 59,6 % 53,2 % 33,3 % 31,4 % 21,7 % 22,2 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28,4 % 28,6 % 33,3 % 12,5 % 14,3 % 14,3 % 28,6 % 50,0 % 58,3 % 41,7 % 61,5 % 57,1 % 31,3 % 40,0 % 25,0 % 26,7 % 19,0 % 35,7 % 4,8 % 9,5 % 9,1 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 60,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 70,0 % 66,7 % 62,1 % 69,4 % 61,7 % 70,1 % 62,1 % 56,7 % 58,7 % 47,1 % 27,3 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 64,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 66,7 % 85,7 % 80,0 % 91,2 % 75,5 % 67,3 % 62,0 % 65,3 % 62,8 % 60,7 % 63,5 % 26,1 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 49,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 28,6 % 58,2 % 70,0 % 60,6 % 55,4 % 57,4 % 48,6 % 49,5 % 51,5 % 44,1 % 34,7 % 41,3 % 31,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 64,8 % 0,0 % 6,7 % 28,6 % 54,1 % 73,8 % 80,0 % 80,0 % 87,0 % 78,6 % 79,3 % 70,4 % 81,3 % 80,5 % 68,3 % 61,0 % 51,7 % 29,8 % 17,1 % 11,1 % 10,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 41,4 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 33,3 % 42,9 % 38,5 % 73,3 % 42,9 % 68,8 % 59,1 % 52,0 % 26,1 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 49,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 55,6 % 61,3 % 64,4 % 54,7 % 57,9 % 45,8 % 43,5 % 47,5 % 38,1 % 56,5 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 75,1 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 40,0 % 70,0 % 71,4 % 66,7 % 63,6 % 80,9 % 84,6 % 80,3 % 82,0 % 75,9 % 80,7 % 62,3 % 74,4 % 62,5 % 60,0 % 40,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 18,0 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 20,0 % 25,0 % 33,3 % 20,0 % 10,5 % 25,0 % 32,6 % 18,9 % 22,5 % 18,2 % 23,2 % 13,9 % 16,7 % 8,8 % 10,6 % 10,8 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 27,3 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 23,2 % 26,4 % 16,2 % 23,1 % 35,4 % 48,9 % 55,6 % 38,6 % 50,6 % 40,6 % 38,0 % 25,5 % 46,9 % 20,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 19,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 28,6 % 27,3 % 22,2 % 30,0 % 26,5 % 37,0 % 31,7 % 18,7 % 15,3 % 13,0 % 11,6 % 10,8 % 5,9 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 58,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 55,9 % 35,3 % 47,4 % 50,0 % 51,1 % 57,9 % 60,3 % 59,3 % 67,8 % 68,9 % 62,5 % 72,7 % 68,8 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,5 % 0,0 % 14,3 % 9,1 % 20,0 % 7,1 % 12,0 % 44,8 % 36,1 % 51,4 % 72,0 % 66,7 % 60,5 % 55,4 % 38,3 % 42,5 % 28,4 % 19,0 % 7,5 % 2,7 % 6,5 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 66,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 58,3 % 62,8 % 81,9 % 64,0 % 63,5 % 69,4 % 44,8 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 81,6 % 50,0 % 84,5 % 90,6 % 85,7 % 92,3 % 85,1 % 88,4 % 76,3 % 92,0 % 68,3 % 91,7 % 81,3 % 90,7 % 71,9 % 76,9 % 65,9 % 66,7 % 60,0 % 54,5 % 100,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 88,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 93,3 % 78,8 % 100,0 % 88,9 % 83,3 % 83,3 % 86,7 % 90,0 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 75,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 46,7 % 65,7 % 74,4 % 86,5 % 77,4 % 75,6 % 87,1 % 64,7 % 85,7 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 88,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 16,7 % 52,6 % 55,3 % 82,5 % 83,6 % 88,2 % 93,6 % 90,8 % 93,8 % 95,1 % 90,9 % 86,7 % 86,1 % 93,3 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 90,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 42,9 % 77,4 % 85,7 % 89,3 % 88,1 % 89,2 % 91,2 % 91,3 % 96,0 % 94,0 % 92,2 % 91,7 % 95,0 % 88,5 % 90,9 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 86,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 79,3 % 84,6 % 86,9 % 87,6 % 93,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 94,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 91,7 % 92,1 % 93,1 % 93,6 % 95,9 % 97,4 % 91,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 20,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,6 % 14,8 % 17,9 % 23,4 % 30,3 % 26,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 24,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 22,8 % 22,4 % 28,3 % 27,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 1,7 % 3,3 % 4,0 % 4,9 % 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 84,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 89,7 % 85,2 % 81,8 % 86,0 % 83,4 % 81,8 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 72,7 % 80,0 % 37,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 30,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,9 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 61,2 % 45,3 % 69,8 % 71,7 % 80,0 % 72,7 % 66,7 % 33,3 % 63,6 % 57,1 % 40,0 % 20,0 % 50,0 % 20,0 % 33,3 % 33,3 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 4,2 % 12,5 % 2,4 % 3,3 % 12,1 % 8,1 % 2,4 % 3,1 % 4,3 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 19,0 % 0,0 % 5,3 % 10,6 % 13,8 % 24,4 % 26,3 % 25,6 % 15,8 % 36,1 % 25,8 % 24,1 % 0,0 % 19,2 % 28,1 % 22,2 % 7,4 % 16,2 % 16,1 % 21,1 % 36,4 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 25,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 66,7 % 0,0 % 45,5 % 12,5 % 54,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,9 % 0,0 % 0,5 % 2,2 % 0,0 % 4,9 % 7,3 % 13,2 % 6,0 % 8,8 % 11,1 % 11,4 % 9,5 % 12,8 % 15,1 % 13,1 % 8,3 % 11,4 % 6,8 % 5,8 % 9,2 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,2 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,0 % 4,5 % 2,2 % 3,4 % 8,5 % 7,3 % 7,0 % 10,8 % 14,0 % 6,2 % 11,3 % 10,2 % 6,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,8 % 0,0 % 5,0 % 15,9 % 14,3 % 30,0 % 22,5 % 40,0 % 26,7 % 27,5 % 29,6 % 18,2 % 17,2 % 8,0 % 22,7 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,4 % 0,0 % 85,0 % 79,0 % 88,9 % 100,0 % 92,9 % 86,7 % 100,0 % 89,5 % 93,1 % 100,0 % 97,0 % 88,6 % 88,9 % 91,1 % 87,0 % 72,0 % 78,6 % 61,5 % 66,7 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 48,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 66,7 % 100,0 % 20,0 % 80,0 % 58,3 % 43,8 % 47,4 % 58,8 % 66,7 % 48,0 % 44,3 % 50,0 % 47,4 % 46,5 % 47,3 % 47,7 % 33,3 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,8 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 64,3 % 64,7 % 81,5 % 95,0 % 89,7 % 80,8 % 88,4 % 93,8 % 87,2 % 73,0 % 78,9 % 71,4 % 71,8 % 50,0 % 31,6 % 18,2 % 25,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 48,4 % 20,0 % 48,4 % 51,5 % 35,1 % 61,9 % 59,8 % 64,0 % 67,2 % 63,9 % 62,0 % 66,4 % 53,5 % 54,5 % 42,3 % 43,8 % 33,2 % 24,2 % 19,6 % 11,0 % 9,7 % 5,9 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22,3 % 18,2 % 25,9 % 11,1 % 0,0 % 28,6 % 27,3 % 0,0 % 20,0 % 42,9 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 28,6 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 54,0 % 50,0 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 38,5 % 16,7 % 72,7 % 53,8 % 76,9 % 72,7 % 58,1 % 58,3 % 45,9 % 62,9 % 48,7 % 58,9 % 50,7 % 59,5 % 25,0 % 25,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 75,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 75,0 % 75,0 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,0 % 0,0 % 15,4 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 0,0 % 21,4 % 13,3 % 0,0 % 10,0 % 7,7 % 5,9 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 % 0,0 % 5,4 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 3,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 89,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 80,0 % 61,5 % 86,4 % 89,7 % 96,5 % 84,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,0 % 2,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,7 % 0,0 % 4,8 % 37,0 % 58,2 % 24,6 % 9,1 % 5,4 % 3,4 % 4,7 % 13,2 % 16,6 % 25,0 % 17,6 % 17,1 % 13,7 % 12,0 % 9,5 % 8,2 % 13,6 % 12,7 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 30,2 % 1,7 % 24,8 % 36,8 % 29,6 % 32,2 % 37,4 % 36,0 % 35,4 % 41,0 % 45,8 % 45,0 % 42,1 % 36,6 % 32,9 % 31,3 % 27,2 % 22,6 % 16,4 % 12,5 % 9,6 % 5,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)