8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 3 2 1 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 57 0 3 5 1 7 7 5 4 0 2 6 2 2 0 2 3 2 5 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 157 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 7 17 18 35 26 22 22 5 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 6 7 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 114 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 2 5 12 16 21 17 19 9 6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 214 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 20 21 13 33 41 40 20 6 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 86 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 4 4 6 18 14 12 13 1 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 0 3 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 16 23 39 16 11 4 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 209 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 8 8 29 38 48 34 19 15 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 381 2 1 0 0 0 5 4 6 11 16 19 41 39 63 72 57 34 7 3 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 39 0 0 0 0 0 0 2 5 7 3 2 2 3 2 5 5 1 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 5 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 292 0 0 0 0 0 2 0 8 20 83 80 60 6 12 11 5 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 521 1 4 11 13 14 12 21 16 19 33 48 40 43 61 65 48 38 24 8 2 0
Anémie (D50-D64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 53 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 2 7 10 13 5 4 3 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 125 0 0 0 0 3 2 4 2 10 12 16 12 11 18 17 12 3 2 0 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 11 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 109 0 1 3 6 1 1 3 0 5 10 14 11 18 14 10 7 4 1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 1 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 84 0 13 9 3 2 3 1 5 1 1 3 2 3 7 14 9 5 3 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 101 3 16 24 11 3 2 1 4 2 4 6 6 3 7 6 3 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 3 0 1 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 28 23 20 20 11 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 113 0 0 0 0 0 1 4 0 5 8 4 3 14 13 26 14 16 3 1 1 0
Selhání srdce (I50) 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 4 3 3 2 0 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 11 17 27 28 11 5 9 1 0
Ateroskleróza (I70) 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 15 26 52 67 53 41 9 6 3 2
Varixy dolních končetin (I83) 413 0 0 0 0 0 4 12 13 33 65 54 62 55 36 46 27 6 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 208 0 1 0 1 1 1 5 3 5 0 6 8 18 29 38 30 40 16 5 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 478 0 212 157 32 17 15 8 11 8 6 5 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 298 0 2 6 7 17 12 15 28 26 33 26 30 30 17 25 17 6 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 55 0 0 0 0 3 2 4 0 2 0 4 1 1 7 12 4 6 7 2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 52 0 6 7 7 5 5 5 2 5 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 52 0 1 2 1 1 3 6 4 6 2 5 3 4 1 7 2 2 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 30 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 4 3 4 2 3 2 1 2 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 281 0 3 25 44 46 24 21 13 14 14 12 19 13 12 9 6 5 0 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 422 12 24 7 6 3 9 6 13 14 34 27 32 33 46 50 35 40 22 6 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 374 0 7 10 4 1 3 9 17 30 38 36 37 42 24 39 39 25 7 2 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 62 0 0 0 1 4 8 5 13 3 6 2 2 7 5 2 4 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 77 1 2 0 0 0 5 2 0 1 3 4 4 5 8 10 11 9 5 6 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 0 0 1 0 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 216 1 1 2 1 3 11 21 21 18 28 17 20 17 28 12 9 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 30 0 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 5 6 4 2 3 0 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 484 0 0 0 5 6 8 13 22 36 40 44 46 36 54 79 53 26 13 3 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 31 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 3 1 5 7 5 2 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 2 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 50 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 3 1 5 8 10 6 5 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 153 1 2 3 3 14 7 12 7 14 11 5 10 7 17 20 8 7 5 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 42 0 2 1 3 3 0 1 1 4 0 1 7 2 6 6 3 1 0 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 188 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 16 18 25 38 42 25 11 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 212 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 13 19 28 50 50 31 6 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 328 0 0 0 4 19 18 12 23 21 48 35 40 31 31 23 12 8 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 328 0 0 3 8 14 17 11 17 15 23 32 42 37 33 36 22 12 5 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 116 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 7 14 18 13 17 21 12 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 127 0 0 0 0 0 2 1 4 11 18 25 16 10 12 12 6 6 2 2 0 0
Dorzalgie (M54) 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 362 0 2 0 3 2 4 11 8 22 39 41 51 55 38 33 35 16 2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 84 0 0 1 0 2 3 3 7 3 2 6 9 6 12 5 11 4 7 2 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 254 0 0 0 0 1 1 2 5 2 4 19 18 19 36 58 32 37 12 6 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 55 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 6 5 9 9 8 8 2 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 452 0 0 0 1 1 7 16 13 25 30 38 48 51 64 66 48 21 13 9 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 202 0 1 7 0 2 1 6 5 9 19 24 15 13 25 37 22 7 6 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 21 37 30 24 6 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 277 0 15 40 21 17 14 9 10 15 15 12 12 16 20 26 16 11 5 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 59 0 0 0 0 6 4 4 5 6 10 6 6 3 7 1 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 84 0 0 0 0 8 10 15 7 12 12 7 6 1 3 1 1 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 543 0 0 1 0 2 3 12 16 45 119 114 126 31 24 18 13 14 3 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 365 0 0 0 1 17 37 85 87 127 161 156 126 101 138 136 116 54 19 2 2 0
Lékařský potrat (O04) 222 0 0 0 0 21 40 31 32 22 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 487 0 0 0 0 15 59 109 139 105 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 36 0 0 0 0 2 4 9 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 32 0 0 0 0 1 3 7 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 45 0 0 0 0 1 7 19 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 547 0 0 0 0 18 72 146 178 94 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 13 0 0 0 0 0 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 204 21 54 55 18 7 5 10 5 5 4 2 5 2 8 2 0 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 39 0 0 2 0 1 3 7 5 3 5 1 2 1 1 2 1 1 4 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 1 2 3 7 3 1 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 126 0 3 1 3 1 2 3 3 5 7 1 8 10 15 27 15 7 7 5 3 0
Nitrolební poranění (S06) 56 1 0 1 0 2 1 4 1 1 2 1 2 2 4 4 11 6 4 7 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 94 0 2 5 7 8 19 10 8 7 7 4 2 4 6 2 2 0 0 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 252 0 11 59 58 6 4 4 6 4 6 6 13 16 14 17 15 8 3 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 307 0 0 1 1 1 1 1 3 2 3 7 6 15 10 24 25 44 59 69 26 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 244 0 2 4 7 11 6 9 14 16 25 21 18 20 27 32 17 11 4 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 827 0 14 28 31 50 55 66 55 79 77 81 74 45 48 49 34 23 11 5 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 191 0 0 1 0 2 2 0 4 3 3 5 19 17 24 38 25 24 12 9 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 31 0 0 0 0 2 2 3 1 3 6 4 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 54 0 0 0 0 0 0 5 7 15 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 109 0 13 43 44 29 33 44 65 55 62 71 80 82 107 133 130 74 33 8 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 17 525 47 425 528 361 429 599 886 1 015 1 099 1 413 1 268 1 382 1 217 1 595 1 915 1 508 1 005 495 248 76 14
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 32,7 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 33,6 13,4 29,3 32,7 29,6 89,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 19,2 0 27,1 31 6,9 51,8 45,7 26,5 20,8 0 7,8 28,4 9,7 10,8 0 9,6 20,1 19,5 81,8 29,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 3,9 4,7 34,1 91,9 86,3 168,2 174,4 214,8 359,8 148 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 21,6 28,8 28,8 47 19,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 38,5 0 0 0 0 0 0 5,3 5,2 14 3,9 4,7 9,7 27 57,5 76,9 140,9 166 310,7 266,4 539,1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,3 0 0 0 0 0 0 5,3 10,4 23,4 39,1 94,5 102,3 70,3 158,2 197,1 268,3 195,2 98,1 59,2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 29 0 0 0 0 0 0 10,6 20,8 18,7 11,7 18,9 19,5 32,4 86,3 67,3 80,5 126,9 16,4 29,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3,9 9,5 9,7 10,8 9,6 14,4 0 29,3 0 29,6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 40,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 39 86,5 110,2 187,4 107,3 107,4 65,4 29,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 70,6 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 7,8 23,6 39 43,3 139 182,6 322 331,9 310,7 443,9 179,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 128,7 72,6 9 0 0 0 32,7 21,2 31,2 51,5 62,5 89,8 199,8 210,8 302 346,1 382,4 331,9 114,5 88,8 89,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 13,2 0 0 0 0 0 0 10,6 26 32,8 11,7 9,5 9,7 16,2 9,6 24 33,5 9,8 16,4 29,6 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,7 0 0 4,8 9,6 13,4 48,8 32,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 98,6 0 0 0 0 0 13,1 0 41,6 93,6 324,2 378,2 292,3 32,4 57,5 52,9 33,5 48,8 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 176 36,3 36,1 68,3 90 103,6 78,4 111,1 83,1 88,9 128,9 226,9 194,9 232,5 292,4 312,4 322 370,9 392,5 236,8 179,7 0
Anémie (D50-D64) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 4,8 9,6 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,9 0 0 0 0 0 0 0 10,4 4,7 15,6 9,5 9,7 37,8 47,9 62,5 33,5 39 49,1 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 42,2 0 0 0 0 22,2 13,1 21,2 10,4 46,8 46,9 75,6 58,5 59,5 86,3 81,7 80,5 29,3 32,7 0 89,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 0 0 0 14,8 13,1 10,6 0 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3,7 0 9 0 6,9 7,4 0 5,3 5,2 0 0 0 9,7 0 4,8 0 13,4 0 0 29,6 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 36,8 0 9 18,6 41,5 7,4 6,5 15,9 0 23,4 39,1 66,2 53,6 97,3 67,1 48,1 47 39 16,4 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 6,4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 5,4 24 24 6,7 9,8 49,1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 28,4 0 117,3 55,9 20,8 14,8 19,6 5,3 26 4,7 3,9 14,2 9,7 16,2 33,6 67,3 60,4 48,8 49,1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34,1 109 144,4 149 76,2 22,2 13,1 5,3 20,8 9,4 15,6 28,4 29,2 16,2 33,6 28,8 20,1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 16,4 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,7 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 4,7 0 5,4 14,4 4,8 20,1 0 16,4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 18,9 39 59,5 134,2 110,5 134,2 195,2 179,9 59,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 4,9 0 9,6 9,6 6,7 0 0 29,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 38,2 0 0 0 0 0 6,5 21,2 0 23,4 31,3 18,9 14,6 75,7 62,3 125 93,9 156,2 49,1 29,6 89,8 0
Selhání srdce (I50) 6,4 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 4,7 0 5,4 4,8 9,6 26,8 29,3 49,1 59,2 0 523,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 14,2 14,6 59,5 81,5 129,8 187,8 107,4 81,8 266,4 89,8 0
Ateroskleróza (I70) 93,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 4,7 73,1 140,6 249,2 322 355,5 400,2 147,2 177,6 269,5 1 047,1
Varixy dolních končetin (I83) 139,5 0 0 0 0 0 26,1 63,5 67,6 154,4 253,9 255,3 302,1 297,3 172,5 221,1 181,1 58,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 70,2 0 9 0 6,9 7,4 6,5 26,5 15,6 23,4 0 28,4 39 97,3 139 182,6 201,2 390,5 261,7 148 89,8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,4 0 0 12,4 0 0 6,5 10,6 5,2 0 0 0 9,7 0 0 0 6,7 0 16,4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,6 6,7 19,5 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,6 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 161,4 0 1 913,4 974,9 221,5 125,8 98 42,3 57,2 37,4 23,4 23,6 14,6 5,4 0 9,6 6,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 100,6 0 18,1 37,3 48,5 125,8 78,4 79,4 145,5 121,7 128,9 122,9 146,2 162,2 81,5 120,2 114 58,6 0 29,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 18,6 0 0 0 0 22,2 13,1 21,2 0 9,4 0 18,9 4,9 5,4 33,6 57,7 26,8 58,6 114,5 59,2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17,6 0 54,2 43,5 48,5 37 32,7 26,5 10,4 23,4 3,9 4,7 14,6 0 4,8 4,8 13,4 0 16,4 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,6 0 9 12,4 6,9 7,4 19,6 31,7 20,8 28,1 7,8 23,6 14,6 21,6 4,8 33,6 13,4 19,5 16,4 29,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,9 0 9,6 9,6 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,1 0 0 0 0 0 0 5,3 5,2 4,7 11,7 9,5 19,5 16,2 19,2 9,6 20,1 19,5 16,4 59,2 0 523,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 4,8 0 9,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 94,9 0 27,1 155,2 304,6 340,5 156,8 111,1 67,6 65,5 54,7 56,7 92,6 70,3 57,5 43,3 40,2 48,8 0 29,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 142,5 435,9 216,6 43,5 41,5 22,2 58,8 31,7 67,6 65,5 132,8 127,6 155,9 178,4 220,5 240,3 234,8 390,5 359,8 177,6 269,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 126,3 0 63,2 62,1 27,7 7,4 19,6 47,6 88,3 140,4 148,4 170,2 180,3 227,1 115 187,4 261,6 244 114,5 59,2 359,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,9 0 0 0 6,9 29,6 52,3 26,5 67,6 14 23,4 9,5 9,7 37,8 24 9,6 26,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26 36,3 18,1 0 0 0 32,7 10,6 0 4,7 11,7 18,9 19,5 27 38,3 48,1 73,8 87,9 81,8 177,6 89,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 4,9 5,4 14,4 28,8 0 0 16,4 0 89,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72,9 36,3 9 12,4 6,9 22,2 71,9 111,1 109,1 84,2 109,4 80,4 97,4 91,9 134,2 57,7 60,4 39 16,4 29,6 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,1 0 0 0 6,9 0 0 0 20,8 4,7 3,9 4,7 0 0 24 28,8 26,8 19,5 49,1 0 179,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 3,9 0 0 5,4 4,8 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 163,5 0 0 0 34,6 44,4 52,3 68,8 114,3 168,5 156,3 208 224,1 194,6 258,8 379,7 355,5 253,8 212,6 88,8 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,5 0 0 0 0 7,4 0 5,3 0 14 7,8 4,7 14,6 5,4 24 33,6 33,5 19,5 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 9,5 19,5 10,8 0 9,6 13,4 0 16,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,9 0 0 0 6,9 7,4 0 0 15,6 4,7 11,7 4,7 14,6 5,4 24 38,5 67,1 58,6 81,8 59,2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,7 36,3 18,1 18,6 20,8 103,6 45,7 63,5 36,4 65,5 43 23,6 48,7 37,8 81,5 96,1 53,7 68,3 81,8 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,2 0 18,1 6,2 20,8 22,2 0 5,3 5,2 18,7 0 4,7 34,1 10,8 28,8 28,8 20,1 9,8 0 29,6 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 63,5 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 27,3 14,2 78 97,3 119,8 182,6 281,7 244 179,9 29,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 71,6 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 11,7 33,1 63,3 102,7 134,2 240,3 335,4 302,6 98,1 88,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 110,8 0 0 0 27,7 140,6 117,6 63,5 119,5 98,3 187,5 165,4 194,9 167,6 148,6 110,5 80,5 78,1 49,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 110,8 0 0 18,6 55,4 103,6 111,1 58,2 88,3 70,2 89,9 151,3 204,6 200 158,2 173 147,6 117,1 81,8 29,6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 39,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 9,4 31,3 33,1 68,2 97,3 62,3 81,7 140,9 117,1 49,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 42,9 0 0 0 0 0 13,1 5,3 20,8 51,5 70,3 118,2 78 54,1 57,5 57,7 40,2 58,6 32,7 59,2 0 0
Dorzalgie (M54) 5,1 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 4,7 29,2 5,4 9,6 9,6 13,4 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 122,3 0 18,1 0 20,8 14,8 26,1 58,2 41,6 102,9 152,4 193,8 248,5 297,3 182,1 158,6 234,8 156,2 32,7 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,4 0 0 6,2 0 14,8 19,6 15,9 36,4 14 7,8 28,4 43,8 32,4 57,5 24 73,8 39 114,5 59,2 89,8 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 85,8 0 0 0 0 7,4 6,5 10,6 26 9,4 15,6 89,8 87,7 102,7 172,5 278,8 214,7 361,2 196,2 177,6 179,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,6 0 0 0 0 0 0 0 10,4 9,4 7,8 4,7 29,2 27 43,1 43,3 53,7 78,1 32,7 29,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 152,6 0 0 0 6,9 7,4 45,7 84,7 67,6 117 117,2 179,6 233,9 275,7 306,7 317,2 322 205 212,6 266,4 89,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 68,2 0 9 43,5 0 14,8 6,5 31,7 26 42,1 74,2 113,4 73,1 70,3 119,8 177,8 147,6 68,3 98,1 88,8 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 46,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 39 48,7 100,7 177,8 201,2 234,3 98,1 88,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,5 0 135,4 248,4 145,4 125,8 91,5 47,6 52 70,2 58,6 56,7 58,5 86,5 95,9 125 107,3 107,4 81,8 88,8 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 19,9 0 0 0 0 44,4 26,1 21,2 26 28,1 39,1 28,4 29,2 16,2 33,6 4,8 0 9,8 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 28,4 0 0 0 0 59,2 65,3 79,4 36,4 56,2 46,9 33,1 29,2 5,4 14,4 4,8 6,7 9,8 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 183,4 0 0 6,2 0 14,8 19,6 63,5 83,1 210,6 464,9 538,9 613,9 167,6 115 86,5 87,2 136,7 49,1 59,2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 461 0 0 0 6,9 125,8 241,7 449,7 452,1 594,3 629 737,4 613,9 546 661,4 653,7 778,2 527,1 310,7 59,2 179,7 0
Lékařský potrat (O04) 75 0 0 0 0 155,4 261,3 164 166,3 102,9 269,6 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 164,5 0 0 0 0 111 385,5 576,7 722,3 491,3 207 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,2 0 0 0 0 14,8 26,1 47,6 57,2 46,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10,8 0 0 0 0 7,4 19,6 37 52 46,8 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 15,2 0 0 0 0 7,4 45,7 100,5 52 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 184,7 0 0 0 0 133,2 470,4 772,5 925 439,9 152,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,4 0 0 0 0 0 26,1 26,5 10,4 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,4 0 0 0 0 0 0 5,3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,9 762,8 487,4 341,5 124,6 51,8 32,7 52,9 26 23,4 15,6 9,5 24,4 10,8 38,3 9,6 0 9,8 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,7 0 5,4 0 14,4 20,1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,2 0 0 12,4 0 7,4 19,6 37 26 14 19,5 4,7 9,7 5,4 4,8 9,6 6,7 9,8 65,4 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,8 0 0 0 0 0 0 5,3 10,4 4,7 7,8 0 9,7 5,4 9,6 14,4 47 29,3 16,4 29,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 42,6 0 27,1 6,2 20,8 7,4 13,1 15,9 15,6 23,4 27,3 4,7 39 54,1 71,9 129,8 100,6 68,3 114,5 148 269,5 0
Nitrolební poranění (S06) 18,9 36,3 0 6,2 0 14,8 6,5 21,2 5,2 4,7 7,8 4,7 9,7 10,8 19,2 19,2 73,8 58,6 65,4 207,2 179,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 31,7 0 18,1 31 48,5 59,2 124,1 52,9 41,6 32,8 27,3 18,9 9,7 21,6 28,8 9,6 13,4 0 0 0 89,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,1 0 99,3 366,4 401,5 44,4 26,1 21,2 31,2 18,7 23,4 28,4 63,3 86,5 67,1 81,7 100,6 78,1 49,1 59,2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 103,7 0 0 6,2 6,9 7,4 6,5 5,3 15,6 9,4 11,7 33,1 29,2 81,1 47,9 115,4 167,7 429,5 964,8 2 042,0 2 336,0 4 712,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,4 0 18,1 24,8 48,5 81,4 39,2 47,6 72,7 74,9 97,7 99,3 87,7 108,1 129,4 153,8 114 107,4 65,4 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 279,3 0 126,4 173,9 214,6 370,1 359,3 349,2 285,8 369,7 300,8 382,9 360,5 243,3 230,1 235,5 228,1 224,5 179,9 148 179,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2,4 0 27,1 6,2 0 0 0 0 5,2 0 0 4,7 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64,5 0 0 6,2 0 14,8 13,1 0 20,8 14 11,7 23,6 92,6 91,9 115 182,6 167,7 234,3 196,2 266,4 269,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10,5 0 0 0 0 14,8 13,1 15,9 5,2 14 23,4 18,9 9,7 5,4 24 9,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,1 36,3 18,1 6,2 0 0 6,5 0 0 14 3,9 0 0 5,4 4,8 0 6,7 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,8 0 6,7 9,8 16,4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 18,2 0 0 0 0 0 0 26,5 36,4 70,2 82 23,6 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,9 5,4 4,8 4,8 13,4 0 32,7 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 374,5 0 117,3 267 304,6 214,7 215,6 232,8 337,8 257,4 242,2 335,6 389,8 443,3 512,8 639,2 872,1 722,4 539,7 236,8 269,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 918,5 1 707,2 3 835,7 3 278,7 2 499,1 3 175,4 3 913,5 4 687,8 5 274,4 5 142,7 5 520,0 5 993,9 6 733,3 6 579,4 7 644,7 9 204,1 10 116,1 9 810,6 8 094,8 7 339,4 6 828,4 7 329,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 8,7 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,9 6,9 9,7 7,4 3,4 12,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,3 0 7,5 16,7 3,8 18,9 33,3 27,8 13,3 0 7,4 18,2 6,1 7,7 0 3,3 4,8 3,1 9,6 3,8 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,9 0 0 0 0 0 0 0 75 0 33,3 25 77,8 54,8 64,3 71,4 53,1 68,8 71 29,4 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 15,4 11,1 9,5 14,3 5,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77 0 0 0 0 0 0 100 100 75 50 100 100 100 75 69,6 80,8 77,3 76 75 75 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 87,3 0 0 0 0 0 0 50 100 55,6 90,9 90,9 91,3 92,9 89,2 85,4 100 83,3 66,7 50 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 73,5 0 0 0 0 0 0 100 80 66,7 100 66,7 80 85,7 75 82,4 63,2 81,3 25 33,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 50 66,7 50 22,2 75 0 30 0 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 72,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 88,9 80 74,2 70,9 64 64,7 80 100 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 84,3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 61,5 80,6 92,7 81,4 82,9 86,4 88,2 66,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 33,7 100 33,3 0 0 0 55,6 36,4 66,7 31,4 50 42,2 48,8 44,3 34,6 35,1 31,7 27,2 14 12,5 16,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 86,7 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 50 62,5 100 50 100 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 14,3 18,2 22,2 62,5 50 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 97 0 0 0 0 0 100 0 88,9 100 96,5 94,1 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 61,5 16,7 80 84,6 81,3 100 70,6 84 84,2 59,4 80,5 77,4 71,4 70,5 62,9 53,3 48,5 43,7 58,5 29,6 28,6 0
Anémie (D50-D64) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16,7 18,2 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,9 0 0 0 0 0 0 0 14,3 6,7 26,7 16,7 8,3 29,2 27 31,7 12,2 12,1 14,3 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 14,5 0 0 0 0 13 15,4 25 20 55,6 50 35,6 38,7 47,8 26,9 23 23,5 3,7 3 0 5 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 0 0 0 0 2,8 3,3 3,6 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3,1 0 4,3 0 5 4 0 8,3 5,6 0 0 0 9,1 0 4,5 0 6,5 0 0 9,1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,8 0 12,5 18,8 16,7 3,8 8,3 25 0 13,5 19,2 15,2 15,3 23,7 15,6 8,8 7,8 7,8 3,6 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 51,4 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 100 83,3 50 20 50 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 10,2 0 41,9 37,5 25 10 27,3 11,1 23,8 3,6 2,8 6,7 4,4 5 7,3 10,9 8 6,5 6,8 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 14,5 21,4 55,2 57,1 55 25 20 7,7 20 9,5 12,9 15,4 10,9 6 10,4 7,8 3,8 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 3,2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 3,8 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2,8 0 1,1 2,2 0,9 3,7 0 1,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 8 11,3 9,4 13,7 9,3 9,6 11,4 10,1 4,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 9,1 0 8,7 5,9 4,3 0 0 6,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 7,7 0 0 0 0 0 14,3 23,5 0 20,8 23,5 10,8 5,3 14,7 8,5 10,4 5,3 6,7 2 1,1 4,2 0
Selhání srdce (I50) 1,5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 3,8 0 1,8 1 1,1 2,2 1,4 1,5 1,4 0 6,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11,1 8,1 14,9 13,8 15,8 18,1 8,3 4,2 8,7 4 0
Ateroskleróza (I70) 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 14,3 50 39,4 40,9 40,6 42,1 41 18,4 31,6 27,3 50
Varixy dolních končetin (I83) 89,8 0 0 0 0 0 100 100 92,9 94,3 100 96,4 95,4 94,8 80 88,5 84,4 50 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,5 0 16,7 0 6,3 7,7 12,5 27,8 42,9 38,5 0 22,2 19,5 30 31,9 35,8 30,6 35,4 29,1 11,9 16,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 0 0 2,9 0 0 5,9 8 4,8 0 0 0 25 0 0 0 8,3 0 5,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1,2 1,7 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,2 0 97,2 96,9 97 100 93,8 100 100 100 100 83,3 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 74,1 0 100 85,7 77,8 68 70,6 83,3 66,7 66,7 64,7 76,5 85,7 83,3 73,9 78,1 81 85,7 0 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 14,3 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,8 0 0 0 0 42,9 25 57,1 0 15,4 0 17,4 11,1 2,4 8,8 9,7 4,9 8,6 8,9 5,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 51 0 85,7 46,7 58,3 45,5 100 62,5 25 100 33,3 33,3 60 0 20 25 50 0 50 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 59,1 0 25 50 50 50 60 85,7 66,7 66,7 33,3 83,3 100 80 20 63,6 50 50 100 33,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 25 0 13,3 14,3 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 19,6 0 0 0 0 0 0 50 20 50 30 15,4 36,4 30 15,4 16,7 17,6 9,5 7,7 22,2 0 100
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 2,5 0 2,4 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 95,9 0 100 96,2 97,8 93,9 92,3 100 100 100 100 100 100 100 92,3 100 75 83,3 0 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 95,3 85,7 88,9 87,5 85,7 100 90 100 100 93,3 100 96,4 97 100 93,9 100 92,1 95,2 95,7 85,7 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 90,8 0 100 100 80 100 100 100 94,4 96,8 97,4 92,3 88,1 97,7 75 84,8 95,1 89,3 77,8 50 80 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 37,3 0 0 0 10 30,8 50 33,3 44,8 50 60 28,6 50 58,3 83,3 50 40 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 44 33,3 25 0 0 0 83,3 40 0 25 21,4 50 50 55,6 66,7 50 50 42,9 45,5 50 33,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 25 25 15,8 25 0 0 6,7 0 33,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 74,5 50 50 100 33,3 100 100 91,3 95,5 90 90,3 70,8 95,2 77,3 80 75 42,9 33,3 12,5 12,5 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 15,9 0 0 0 9,1 0 0 0 80 50 20 33,3 0 0 45,5 28,6 13,8 7,7 13,6 0 40 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 16,7 0 0 7,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 60,4 0 0 0 62,5 66,7 88,9 54,2 73,3 83,7 66,7 75,9 75,4 73,5 70,1 63,7 49,1 41,3 44,8 7,5 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,7 0 0 0 0 100 0 50 0 37,5 11,8 11,1 27,3 10 16,1 15,9 12,8 5,3 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 10 12,9 7,1 0 4,8 8,3 0 8,3 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 21,5 0 0 0 33,3 100 0 0 33,3 20 20 16,7 33,3 6,7 20 25 35,7 25 20 16,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,8 12,5 18,2 18,8 30 70 58,3 92,3 63,6 60,9 57,9 35,7 62,5 63,6 63 50 47,1 46,7 33,3 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 23,5 0 20 6,7 27,3 33,3 0 25 16,7 40 0 20 53,8 50 25 40 33,3 9,1 0 10 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 72 0 0 0 0 0 0 0 100 100 77,8 42,9 88,9 81,8 67,6 76 79,2 69,4 47,8 50 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 76,3 0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 70 72,2 73,1 82,4 87,7 74,6 68,9 60 75 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 78,5 0 0 0 100 76 72 80 76,7 75 82,8 77,8 78,4 79,5 86,1 79,3 75 61,5 75 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 72,7 0 0 30 66,7 66,7 77,3 57,9 81 75 92 97 85,7 84,1 55 75 81,5 60 38,5 50 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 67,8 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 87,5 77,8 75 65 85 67,7 57,1 50 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 67,6 0 0 0 0 0 66,7 33,3 57,1 61,1 81,8 86,2 66,7 66,7 70,6 54,5 60 66,7 50 66,7 0 0
Dorzalgie (M54) 4,4 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 4,2 18,8 2,6 5,3 6,3 5,6 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,4 0 18,2 0 37,5 50 80 84,6 88,9 75,9 83 83,7 77,3 84,6 79,2 84,6 81,4 84,2 40 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 45,2 0 0 100 0 66,7 75 75 100 42,9 22,2 60 60 40 50 55,6 42,3 28,6 35 22,2 20 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 48,5 0 0 0 0 3,8 10 18,2 41,7 22,2 26,7 76 66,7 73,1 73,5 75,3 64 69,8 48 50 50 0
Selhání ledvin (N17-N19) 19,4 0 0 0 0 0 0 0 40 100 50 16,7 46,2 29,4 28,1 18 18,6 18,6 6,3 3,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 75,1 0 0 0 25 33,3 46,7 61,5 52 78,1 76,9 53,5 76,2 85 84,2 84,6 90,6 87,5 68,4 81,8 50 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23 0 33,3 46,7 0 8 11,1 40 38,5 50 55,9 55,8 42,9 35,1 35,2 31,6 20,6 7,4 5,5 3,5 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 84,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 88,9 81,8 91,3 84,1 85,7 77,4 75 100 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 87,4 0 75 93 91,3 94,4 93,3 100 83,3 88,2 88,2 80 92,3 84,2 95,2 89,7 88,9 78,6 71,4 60 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 90,8 0 0 0 0 100 100 100 71,4 100 90,9 100 100 100 87,5 50 0 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 70,6 0 0 0 0 66,7 50 68,2 58,3 75 92,3 77,8 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89,6 0 0 100 0 18,2 16,7 75 72,7 86,5 96 94,2 100 96,9 96 100 100 87,5 60 50 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 91,5 0 0 0 25 60,7 84,1 81,7 85,3 92 94,2 95,1 94 91 93,2 97,1 95,9 94,7 95 66,7 66,7 0
Lékařský potrat (O04) 96,5 0 0 0 0 100 95,2 91,2 97 95,7 98,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 89,7 0 0 0 0 83,3 89,4 85,8 90,8 91,3 93 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,9 0 0 0 0 3 2,5 6,2 7,9 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,5 0 0 0 0 4,5 6,8 11,9 21,7 38,5 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,3 0 0 0 0 1,1 1,9 3,1 1,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 86 0 0 0 0 75 79,1 83 89,9 91,3 88,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 61,9 0 0 0 0 0 100 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 26,7 0 0 0 0 0 0 12,5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68 51,2 72 88,7 81,8 100 71,4 76,9 100 55,6 57,1 16,7 62,5 50 66,7 20 0 25 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 3,8 0 3,3 0 7,3 8,6 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,2 0 0 2,8 0 1,3 7,5 16,7 14,3 8,6 13,9 5,3 9,1 7,1 4,3 4,7 5 4,2 23,5 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26,5 0 0 0 0 0 0 100 66,7 33,3 33,3 0 50 16,7 16,7 23,1 43,8 20 10 50 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,6 0 2,8 1,7 3,1 1,1 6,1 18,8 12 14,7 15,9 2 13,1 14,1 13,3 15,7 9,1 4,3 5 5 8,8 0
Nitrolební poranění (S06) 6,7 33,3 0 4,5 0 3,6 1,9 8,5 2,9 2,3 4 1,3 6,3 6,3 5,1 7,1 23,4 12,5 8,9 15,2 10 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,8 0 4,5 12,8 18,9 19,5 61,3 41,7 40 36,8 33,3 25 11,1 66,7 27,3 10 13,3 0 0 0 25 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 89 0 91,7 89,4 96,7 75 80 100 100 57,1 85,7 100 100 88,9 82,4 89,5 83,3 88,9 75 66,7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,4 0 0 100 100 50 50 100 60 66,7 75 70 85,7 83,3 62,5 64,9 67,6 74,6 68,6 85,2 65 64,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79,7 0 40 66,7 100 91,7 75 81,8 87,5 72,7 92,6 77,8 94,7 87 77,1 82,1 85 73,3 57,1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,3 0 66,7 65,1 52,5 56,8 67,1 75 66,3 79 68,8 74,3 68,5 56,3 52,2 48,5 46,6 34,8 18 8,1 15,4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 9 0 9,1 50 0 0 0 0 33,3 0 0 25 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58,1 0 0 100 0 100 66,7 0 80 42,9 50 35,7 70,4 73,9 60 55,9 59,5 70,6 50 47,4 42,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 86,1 0 0 0 0 100 100 75 100 100 100 100 100 100 71,4 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,8 20 18,2 16,7 0 0 20 0 0 37,5 33,3 0 0 50 16,7 0 50 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20 50 20 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 91,5 0 0 0 0 0 0 83,3 100 100 87,5 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,6 0 3,8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21 0 31,7 57,3 74,6 27,4 10,2 7,9 8,8 8,5 14,6 31,7 36,4 34,5 34,5 33,2 33,6 28,4 21 11 12,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 1,4 27,1 39,5 33,5 26,7 28,4 30,8 32 37,3 47,4 45,6 45 37,5 32,9 31,5 28,6 23,1 16,5 13,1 12,7 11,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)