8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 26 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 4 3 5 1 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 62 0 3 3 0 10 14 8 6 2 4 4 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 207 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 13 23 15 40 40 40 15 12 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 7 8 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 109 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 4 6 7 20 13 15 23 10 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 220 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 15 17 16 33 40 34 28 11 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 85 0 0 0 0 0 1 2 5 0 3 7 6 11 18 9 11 4 5 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 3 8 2 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 20 33 18 7 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 237 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 17 13 32 50 52 30 20 10 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 428 1 0 0 2 3 7 5 7 11 19 20 38 38 69 97 50 37 22 1 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 42 0 0 0 0 0 1 1 1 3 12 7 2 3 2 3 2 4 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 5 1 3 0 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 315 0 0 0 0 0 0 2 9 36 80 90 49 15 4 18 7 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 670 0 9 5 14 16 11 14 31 30 49 44 64 60 95 90 68 33 19 16 2 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 7 8 11 7 3 3 1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 157 0 0 0 1 0 3 6 7 8 15 11 20 19 29 18 13 3 4 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 11 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 80 2 0 3 0 1 1 2 3 5 4 7 20 6 14 7 2 2 1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 198 0 4 12 6 4 1 3 7 6 9 5 12 5 19 38 33 15 15 3 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 129 0 26 38 8 2 2 4 9 3 6 6 3 8 5 6 1 1 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 1 5 1 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15 27 42 25 23 6 4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 125 0 0 1 0 0 3 2 2 5 9 7 8 12 18 27 18 3 7 3 0 0
Selhání srdce (I50) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 8 3 4 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 145 0 1 0 1 0 0 0 2 1 6 3 5 10 16 33 25 29 11 2 0 0
Ateroskleróza (I70) 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 30 51 105 53 42 14 9 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 418 0 0 0 0 1 9 9 24 51 45 59 54 56 42 36 16 11 2 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 197 0 0 0 1 1 1 1 2 7 4 5 12 14 17 45 38 24 15 9 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 4 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 500 0 223 161 36 13 13 16 11 10 5 4 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 277 0 0 9 6 17 15 16 14 27 24 42 33 22 21 16 6 5 4 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 52 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 5 1 5 6 9 5 7 5 3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 71 0 8 8 9 13 7 9 3 4 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 27 0 0 1 1 1 2 5 3 1 2 3 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 31 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 2 5 5 4 3 1 1 0 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 294 0 3 27 39 43 30 22 19 19 20 16 12 9 12 7 8 5 1 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 423 15 11 12 3 3 7 15 8 23 33 24 40 44 52 55 39 23 11 5 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 477 1 14 25 2 6 5 16 18 35 51 33 34 48 52 60 42 28 4 2 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 44 0 0 0 1 1 2 4 8 9 3 2 2 2 6 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 74 1 2 0 2 1 2 1 0 3 4 4 0 5 4 12 9 13 7 1 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 5 3 4 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 258 1 2 1 3 6 6 11 19 25 41 35 28 27 22 15 9 4 3 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 22 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 5 4 1 0 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 601 0 0 0 2 9 11 22 30 50 52 59 57 59 74 81 56 25 12 1 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 44 0 0 0 0 2 0 1 3 2 5 2 3 5 4 6 5 2 3 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 16 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 3 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 63 0 0 0 0 2 2 1 1 5 3 3 3 2 7 5 6 12 6 4 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 158 1 3 3 1 6 16 13 12 10 8 9 15 6 9 18 4 11 6 5 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 57 0 2 3 1 3 0 2 2 4 3 1 6 6 2 6 8 1 3 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 181 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 9 15 16 28 45 34 19 7 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 202 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 13 17 33 53 38 27 5 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 399 0 0 0 1 18 25 21 26 23 52 59 47 36 37 36 12 5 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 318 0 0 2 5 11 12 12 12 16 17 34 38 52 35 35 18 14 5 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 105 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 6 9 13 18 24 10 12 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 131 0 0 0 0 0 0 5 7 17 19 21 13 12 12 14 5 1 5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 342 0 1 3 0 6 6 7 13 23 30 43 41 48 56 31 24 9 0 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 107 0 0 6 8 5 2 4 5 3 10 7 12 6 15 10 5 2 6 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 199 0 0 0 0 0 1 3 5 6 12 11 17 25 28 34 27 14 12 3 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 76 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 1 8 8 15 18 7 7 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 301 0 0 0 0 3 8 12 18 20 26 16 35 38 41 40 23 9 10 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 306 0 1 5 0 2 0 4 0 10 17 29 33 40 42 52 36 22 11 2 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 16 25 29 25 8 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 344 3 33 40 24 18 18 12 11 13 25 18 13 19 23 24 22 14 12 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 66 0 0 0 0 8 11 3 3 13 10 5 7 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 70 0 0 0 0 2 10 8 12 7 16 4 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 478 0 0 0 0 1 7 12 20 42 87 136 92 29 13 18 6 8 4 2 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 535 0 0 0 3 10 36 93 88 157 155 161 164 134 156 172 107 64 28 6 1 0
Lékařský potrat (O04) 230 0 0 0 2 17 34 42 40 38 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 568 0 0 0 0 26 56 144 156 126 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 34 0 0 0 0 1 6 10 6 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 23 0 0 0 0 0 2 10 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 43 0 0 0 0 0 5 14 15 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 549 0 0 0 0 21 77 169 164 95 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 18 0 0 0 0 0 0 6 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 229 30 50 72 20 5 6 3 6 7 5 3 8 4 8 0 0 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 77 0 0 3 1 7 10 10 8 4 12 5 2 2 4 6 2 0 0 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 17 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 140 1 1 5 0 2 2 4 0 3 8 5 9 8 19 32 17 8 7 7 2 0
Nitrolební poranění (S06) 64 0 0 1 2 4 2 1 3 4 0 4 1 3 6 7 7 11 5 1 1 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 84 0 1 0 3 11 13 9 7 7 8 6 3 3 2 4 3 0 2 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 263 0 14 51 52 7 4 5 4 3 9 9 13 13 25 21 15 10 3 4 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 351 0 2 1 1 1 0 0 2 4 2 2 13 15 17 21 41 50 69 67 34 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 287 0 0 5 11 10 11 12 19 25 19 24 23 31 24 26 21 14 6 4 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 806 0 8 28 24 51 63 50 47 66 76 67 81 58 57 38 27 39 16 9 1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 1 7 3 5 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 204 0 0 0 1 1 3 2 3 12 12 3 13 7 29 37 35 28 10 7 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 28 0 0 0 1 1 1 0 2 1 6 2 1 2 7 2 0 1 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 18 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 50 0 0 0 0 0 2 4 6 15 18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 037 0 4 36 35 21 36 40 43 61 69 64 98 78 117 122 94 72 29 15 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 18 668 63 444 578 343 443 652 957 1 041 1 289 1 437 1 352 1 447 1 394 1 747 2 086 1 462 1 015 559 270 78 11
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 10,1 16,6 0 90,5 621,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,7 0 0 6 14,4 7,4 0 0 0 0 4 4,8 0 15,7 14,1 19,2 21,7 50,7 16,6 30,8 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 20,9 0 26,9 18,1 0 74,3 85,6 41,3 30,9 8,9 15,8 19,3 9,8 5,2 14,1 4,8 7,2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 11,9 19,3 63,9 120 70,6 191,9 289,1 405,4 248,4 369,6 90,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,8 14,7 15,7 4,7 33,6 57,8 40,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 36,7 0 0 0 0 0 6,1 10,3 0 8,9 0 4,8 19,7 31,3 33 96 94 152 380,9 308 452,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74 0 0 0 0 0 0 5,2 15,5 26,6 47,5 72,5 83,6 83,5 155,3 191,9 245,7 283,8 182,2 92,4 90,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 28,6 0 0 0 0 0 6,1 10,3 25,8 0 11,9 33,8 29,5 57,4 84,7 43,2 79,5 40,5 82,8 92,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 11,9 0 0 15,7 14,1 38,4 14,5 10,1 0 30,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,9 52,2 94,1 158,3 130,1 70,9 33,1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 79,7 0 0 0 14,4 0 0 0 0 8,9 11,9 9,7 83,6 67,9 150,6 239,9 375,8 304 331,2 308 362 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 144 36,3 0 0 14,4 22,3 42,8 25,8 36,1 48,7 75,2 96,7 186,8 198,3 324,8 465,4 361,4 375 364,4 30,8 90,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 14,1 0 0 0 0 0 6,1 5,2 5,2 13,3 47,5 33,8 9,8 15,7 9,4 14,4 14,5 40,5 0 30,8 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,7 0 0 0 0 7,4 6,1 5,2 0 0 4 4,8 9,8 0 23,5 4,8 21,7 0 16,6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 105,9 0 0 0 0 0 0 10,3 46,4 159,5 316,6 435 240,9 78,3 18,8 86,4 50,6 50,7 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 225,3 0 80,6 30,2 100,6 118,9 67,3 72,4 159,9 132,9 193,9 212,7 314,7 313,2 447,2 431,8 491,5 334,4 314,7 492,8 181 0
Anémie (D50-D64) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 7,2 0 0 0 90,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 4,8 9,8 36,5 37,7 52,8 50,6 30,4 49,7 30,8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 52,8 0 0 0 7,2 0 18,3 31 36,1 35,5 59,4 53,2 98,3 99,2 136,5 86,4 94 30,4 66,2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,7 0 0 0 0 14,9 18,3 5,2 10,3 4,4 4 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 6 0 0 6,1 0 0 0 0 0 4,9 10,4 4,7 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 26,9 72,5 0 18,1 0 7,4 6,1 10,3 15,5 22,2 15,8 33,8 98,3 31,3 65,9 33,6 14,5 20,3 16,6 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 10,4 4,7 24 28,9 10,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 66,6 0 35,8 72,4 43,1 29,7 6,1 15,5 36,1 26,6 35,6 24,2 59 26,1 89,4 182,3 238,5 152 248,4 92,4 90,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 43,4 0 233 229,3 57,5 14,9 12,2 20,7 46,4 13,3 23,7 29 14,7 41,8 23,5 28,8 7,2 10,1 0 30,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4 4,8 0 0 4,7 4,8 7,2 10,1 16,6 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 15,7 18,8 9,6 7,2 50,7 16,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 24,6 78,3 127,1 201,5 180,7 233,1 99,4 123,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4,7 9,6 7,2 0 16,6 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 42 0 0 6 0 0 18,3 10,3 10,3 22,2 35,6 33,8 39,3 62,6 84,7 129,5 130,1 30,4 115,9 92,4 0 0
Selhání srdce (I50) 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 14,1 43,2 57,8 30,4 66,2 30,8 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 48,8 0 9 0 7,2 0 0 0 10,3 4,4 23,7 14,5 24,6 52,2 75,3 158,3 180,7 293,9 182,2 61,6 0 0
Ateroskleróza (I70) 108,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,7 49,2 156,6 240,1 503,8 383,1 425,7 231,9 277,2 90,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 140,6 0 0 0 0 7,4 55 46,5 123,8 226 178,1 285,1 265,5 292,3 197,7 172,7 115,6 111,5 33,1 92,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 66,3 0 0 0 7,2 7,4 6,1 5,2 10,3 31 15,8 24,2 59 73,1 80 215,9 274,6 243,2 248,4 277,2 90,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 0 0 12,1 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,4 0 0 0 0 7,4 0 0 0 4,4 0 0 0 0 4,7 19,2 0 20,3 66,2 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 168,2 0 1 998,2 971,6 258,8 96,6 79,5 82,7 56,7 44,3 19,8 19,3 4,9 10,4 14,1 4,8 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 93,2 0 0 54,3 43,1 126,3 91,7 82,7 72,2 119,7 95 203 162,2 114,8 98,9 76,8 43,4 50,7 66,2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 9,6 7,2 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,5 0 0 0 0 0 6,1 0 5,2 13,3 4 24,2 4,9 26,1 28,2 43,2 36,1 70,9 82,8 92,4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 23,9 0 71,7 48,3 64,7 96,6 42,8 46,5 15,5 17,7 11,9 9,7 4,9 5,2 0 4,8 7,2 10,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9,1 0 0 6 7,2 7,4 12,2 25,8 15,5 4,4 7,9 14,5 4,9 10,4 14,1 4,8 0 0 16,6 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3 0 9 0 0 0 0 0 0 4,4 0 9,7 0 10,4 9,4 0 0 10,1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,4 0 0 0 0 7,4 6,1 5,2 5,2 13,3 11,9 9,7 24,6 26,1 18,8 14,4 7,2 10,1 0 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 20,3 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 98,9 0 26,9 162,9 280,3 319,5 183,4 113,7 98 84,2 79,1 77,3 59 47 56,5 33,6 57,8 50,7 16,6 30,8 90,5 0
Tříselná kýla (K40) 142,3 543,9 98,6 72,4 21,6 22,3 42,8 77,5 41,3 101,9 130,6 116 196,7 229,7 244,8 263,9 281,9 233,1 182,2 154 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 160,4 36,3 125,4 150,9 14,4 44,6 30,6 82,7 92,8 155,1 201,8 159,5 167,2 250,5 244,8 287,9 303,6 283,8 66,2 61,6 90,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 14,8 0 0 0 7,2 7,4 12,2 20,7 41,3 39,9 11,9 9,7 9,8 10,4 28,2 14,4 7,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 4,8 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,9 36,3 17,9 0 14,4 7,4 12,2 5,2 0 13,3 15,8 19,3 0 26,1 18,8 57,6 65 131,8 115,9 30,8 271,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 9,8 5,2 9,4 14,4 36,1 30,4 66,2 61,6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 86,8 36,3 17,9 6 21,6 44,6 36,7 56,9 98 110,8 162,3 169,2 137,7 140,9 103,6 72 65 40,5 49,7 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,4 36,3 9 0 0 0 6,1 0 0 4,4 4 0 0 10,4 14,1 24 28,9 10,1 0 30,8 90,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 4,8 4,9 5,2 4,7 4,8 7,2 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 202,1 0 0 0 14,4 66,9 67,3 113,7 154,7 221,6 205,8 285,1 280,2 307,9 348,3 388,6 404,7 253,4 198,7 30,8 90,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,8 0 0 0 0 14,9 0 5,2 15,5 8,9 19,8 9,7 14,7 26,1 18,8 28,8 36,1 20,3 49,7 30,8 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,4 0 0 0 0 0 0 5,2 0 8,9 7,9 4,8 4,9 5,2 4,7 9,6 21,7 0 33,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 21,2 0 0 0 0 14,9 12,2 5,2 5,2 22,2 11,9 14,5 14,7 10,4 33 24 43,4 121,6 99,4 123,2 90,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,1 36,3 26,9 18,1 7,2 44,6 97,8 67,2 61,9 44,3 31,7 43,5 73,7 31,3 42,4 86,4 28,9 111,5 99,4 154 181 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,2 0 17,9 18,1 7,2 22,3 0 10,3 10,3 17,7 11,9 4,8 29,5 31,3 9,4 28,8 57,8 10,1 49,7 92,4 90,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 60,9 0 0 0 0 0 0 5,2 10,3 13,3 7,9 43,5 73,7 83,5 131,8 215,9 245,7 192,6 115,9 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 67,9 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,4 7,9 48,3 63,9 88,7 155,3 254,3 274,6 273,6 82,8 61,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 134,2 0 0 0 7,2 133,8 152,9 108,5 134,1 101,9 205,8 285,1 231,1 187,9 174,2 172,7 86,7 50,7 16,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 107 0 0 12,1 35,9 81,7 73,4 62 61,9 70,9 67,3 164,3 186,8 271,4 164,8 167,9 130,1 141,9 82,8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 35,3 0 0 0 0 7,4 0 0 0 13,3 19,8 29 44,2 67,9 84,7 115,1 72,3 121,6 66,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 44,1 0 0 0 0 0 0 25,8 36,1 75,3 75,2 101,5 63,9 62,6 56,5 67,2 36,1 10,1 82,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 9,8 5,2 4,7 14,4 7,2 0 0 30,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 115 0 9 18,1 0 44,6 36,7 36,2 67 101,9 118,7 207,8 201,6 250,5 263,6 148,7 173,5 91,2 0 30,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36 0 0 36,2 57,5 37,2 12,2 20,7 25,8 13,3 39,6 33,8 59 31,3 70,6 48 36,1 20,3 99,4 30,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 66,9 0 0 0 0 0 6,1 15,5 25,8 26,6 47,5 53,2 83,6 130,5 131,8 163,1 195,1 141,9 198,7 92,4 90,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 25,6 0 0 0 0 0 0 5,2 0 13,3 7,9 19,3 4,9 41,8 37,7 72 130,1 70,9 115,9 61,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 101,2 0 0 0 0 22,3 48,9 62 92,8 88,6 102,9 77,3 172,1 198,3 193 191,9 166,2 91,2 165,6 61,6 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 102,9 0 9 30,2 0 14,9 0 20,7 0 44,3 67,3 140,2 162,2 208,8 197,7 249,5 260,2 223 182,2 61,6 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 19,7 47 75,3 119,9 209,6 253,4 132,5 123,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 115,7 108,8 295,7 241,4 172,5 133,8 110,1 62 56,7 57,6 98,9 87 63,9 99,2 108,3 115,1 159 141,9 198,7 61,6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 22,2 0 0 0 0 59,4 67,3 15,5 15,5 57,6 39,6 24,2 34,4 5,2 9,4 9,6 0 0 16,6 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23,5 0 0 0 0 14,9 61,1 41,3 61,9 31 63,3 19,3 19,7 10,4 4,7 14,4 0 0 16,6 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 160,8 0 0 0 0 7,4 42,8 62 103,1 186,1 344,3 657,3 452,3 151,4 61,2 86,4 43,4 81,1 66,2 61,6 90,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 516,3 0 0 0 21,6 74,3 220,1 480,6 453,8 695,8 613,4 778,1 806,3 699,4 734,3 825,2 773,3 648,6 463,7 184,8 90,5 0
Lékařský potrat (O04) 77,4 0 0 0 14,4 126,3 207,9 217,1 206,3 168,4 217,7 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 191 0 0 0 0 193,2 342,4 744,2 804,5 558,4 225,6 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,4 0 0 0 0 7,4 36,7 51,7 30,9 35,5 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,7 0 0 0 0 0 12,2 51,7 20,6 26,6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 14,5 0 0 0 0 0 30,6 72,4 77,4 35,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 184,7 0 0 0 0 156,1 470,8 873,4 845,8 421 87,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6,1 0 0 0 0 0 0 31 36,1 17,7 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 5,2 10,3 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77 1 087,7 448 434,5 143,8 37,2 36,7 15,5 30,9 31 19,8 14,5 39,3 20,9 37,7 0 0 10,1 16,6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 14,5 10,1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25,9 0 0 18,1 7,2 52 61,1 51,7 41,3 17,7 47,5 24,2 9,8 10,4 18,8 28,8 14,5 0 0 30,8 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5,7 0 0 0 0 0 6,1 10,3 0 4,4 7,9 0 0 15,7 9,4 24 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 47,1 36,3 9 30,2 0 14,9 12,2 20,7 0 13,3 31,7 24,2 44,2 41,8 89,4 153,5 122,9 81,1 115,9 215,6 181 0
Nitrolební poranění (S06) 21,5 0 0 6 14,4 29,7 12,2 5,2 15,5 17,7 0 19,3 4,9 15,7 28,2 33,6 50,6 111,5 82,8 30,8 90,5 621,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 28,3 0 9 0 21,6 81,7 79,5 46,5 36,1 31 31,7 29 14,7 15,7 9,4 19,2 21,7 0 33,1 61,6 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,5 0 125,4 307,8 373,8 52 24,5 25,8 20,6 13,3 35,6 43,5 63,9 67,9 117,7 100,8 108,4 101,3 49,7 123,2 90,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 118,1 0 17,9 6 7,2 7,4 0 0 10,3 17,7 7,9 9,7 63,9 78,3 80 100,8 296,3 506,7 1 142,8 2 063,4 3 076,9 5 590,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 96,5 0 0 30,2 79,1 74,3 67,3 62 98 110,8 75,2 116 113,1 161,8 113 124,7 151,8 141,9 99,4 123,2 181 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 271,1 0 71,7 169 172,5 379 385,2 258,4 242,4 292,5 300,8 323,8 398,2 302,7 268,3 182,3 195,1 395,3 265 277,2 90,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 9,4 36,3 62,7 18,1 35,9 7,4 0 0 0 8,9 7,9 4,8 0 0 4,7 4,8 14,5 0 33,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 68,6 0 0 0 7,2 7,4 18,3 10,3 15,5 53,2 47,5 14,5 63,9 36,5 136,5 177,5 253 283,8 165,6 215,6 90,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9,4 0 0 0 7,2 7,4 6,1 0 10,3 4,4 23,7 9,7 4,9 10,4 33 9,6 0 10,1 0 30,8 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,1 0 80,6 6 7,2 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 14,1 0 7,2 0 16,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 16,8 0 0 0 0 0 12,2 20,7 30,9 66,5 71,2 14,5 4,9 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 108,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4 0 0 15,7 4,7 9,6 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 348,8 0 35,8 217,2 251,6 156,1 220,1 206,7 221,8 270,3 273,1 309,3 481,8 407,1 550,7 585,3 679,4 729,7 480,3 462 271,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 278,8 2 284,3 3 978,5 3 488,0 2 465,5 3 292,0 3 986,5 4 946,0 5 368,5 5 712,4 5 686,8 6 534,2 7 114,4 7 276,0 8 223,5 10 008,2 10 566,6 10 286,8 9 258,0 8 315,4 7 058,8 6 832,3
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,8 5 0 20 50
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,8 0 0 20 66,7 33,3 0 0 0 0 25 11,1 0 27,3 13 10,5 9,1 12,5 2,7 4 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,5 0 5,5 5,7 0 20 35,9 25 15,4 5,9 13,8 17,4 5,7 3,6 5,3 2,1 2,1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 80 65 67,6 57,7 63,5 58 69 50 60 50 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 14,3 20 9,7 1,5 11,1 12,5 9,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 71,7 0 0 0 0 0 100 100 0 66,7 0 33,3 80 75 53,8 80 59,1 68,2 82,1 71,4 83,3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 85,9 0 0 0 0 0 0 100 37,5 75 85,7 83,3 89,5 94,1 89,2 95,2 82,9 87,5 78,6 75 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 70,2 0 0 0 0 0 100 100 62,5 0 75 77,8 100 100 69,2 60 52,4 66,7 71,4 100 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 51,1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 0 0 42,9 75 57,1 50 25 0 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 66,7 71,4 62,3 78,3 70 50 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 84,9 0 0 0 66,7 0 0 0 0 100 75 50 89,5 81,3 97 84,7 85,2 76,9 95,2 76,9 80 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 35,6 33,3 0 0 11,8 27,3 58,3 45,5 77,8 47,8 38,8 44,4 40 38,8 37,7 42,2 31,8 32,2 30,6 4,8 9,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 95,5 0 0 0 0 0 100 100 100 100 92,3 100 100 100 100 100 66,7 100 0 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 27 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 50 66,7 0 55,6 5,3 27,3 0 20 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 98,4 0 0 0 0 0 0 100 100 97,3 98,8 98,9 96,1 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 66,3 0 69,2 83,3 93,3 84,2 91,7 82,4 79,5 81,1 77,8 84,6 84,2 67,4 72 63,8 54 38,4 36,5 57,1 66,7 0
Anémie (D50-D64) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 6,7 0 0 0 33,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 16,7 6,3 8,7 21,2 17,8 27,5 22,6 7,5 13,6 6,3 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,2 0 0 0 2 0 13 33,3 41,2 42,1 60 40,7 55,6 41,3 38,7 23,7 22 3,7 6,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0 0 0 0 3,6 5,9 2,2 4,8 1,9 1,4 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 0 3,8 0 0 7,7 0 0 0 0 0 3 6,9 4,8 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,2 28,6 0 15 0 4,5 6,7 18,2 9,7 15,6 6,9 9,9 25,3 7,7 14,7 7,7 3,7 4,4 5 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 100 33,3 71,4 50 25 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 23,2 0 36,4 40 35,3 21,1 11,1 33,3 38,9 23,1 22,5 12,2 17,9 11,1 19,2 26,6 28,7 17,9 28,3 15,8 33,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 15,3 0 70,3 76 44,4 13,3 22,2 25 37,5 10,3 12 15,8 5,7 10,8 5,9 7,3 0,9 1,4 0 3,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11,1 5 0 0 2,9 2,6 2,2 2,3 5 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 3,2 3,8 1,5 1,1 6,3 1,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 7,6 12,3 13,6 17,3 12,9 12,6 5 7,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 3,6 5,4 2,6 0 3,7 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 9,1 0 0 100 0 0 42,9 28,6 22,2 22,7 39,1 14 19,5 16 12,9 13,1 7,4 1,3 3,9 3,1 0 0
Selhání srdce (I50) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,5 5,7 5 1,5 2,2 0,7 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 14,4 0 100 0 100 0 0 0 50 7,7 35,3 21,4 15,2 14,3 15,4 18,5 16,6 16,4 8,4 3,1 0 0
Ateroskleróza (I70) 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,5 33,3 37,5 34,2 47,5 35,3 38,2 30,4 33,3 33,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 87,1 0 0 0 0 100 100 100 100 98,1 97,8 100 91,5 86,2 89,4 83,7 66,7 47,8 28,6 30 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,1 0 0 0 5 12,5 25 20 16,7 29,2 17,4 10,9 23,1 21,2 24,3 33,3 35,2 25,3 21,1 20,9 7,1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 0 0 2,3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 0 0 0 7,7 0 0 0 4,2 0 0 0 0 1,3 4,6 0 2,2 3,9 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96 0 96,5 97 94,7 81,3 100 94,1 100 100 100 80 100 100 75 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 65,8 0 0 81,8 85,7 70,8 55,6 61,5 42,4 69,2 68,6 67,7 68,8 81,5 72,4 72,7 46,2 50 66,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,7 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,6 0 0 0 0 0 25 0 11,1 18,8 7,7 31,3 4,5 13,9 8,2 8,2 6,3 9,9 11,6 13,6 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 62,3 0 66,7 72,7 81,8 92,9 53,8 69,2 60 57,1 50 33,3 33,3 100 0 14,3 50 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 33,8 0 0 50 25 16,7 66,7 55,6 37,5 50 25 50 100 40 33,3 50 0 0 20 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9,1 0 100 0 0 0 0 0 0 16,7 0 33,3 0 22,2 16,7 0 0 8,3 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,3 0 0 0 0 100 20 25 20 42,9 33,3 18,2 31,3 31,3 25 15 7,7 4,3 0 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,7 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,5 0 100 93,1 95,1 95,6 96,8 88 100 86,4 90,9 100 66,7 90 100 100 100 71,4 100 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 95,5 68,2 91,7 100 100 100 100 100 100 100 97,1 100 100 95,7 96,3 98,2 92,9 100 91,7 83,3 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,5 100 100 100 100 100 83,3 100 100 100 96,2 97,1 100 98 100 93,8 91,3 70 66,7 66,7 100 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 30,8 0 0 0 8,3 7,7 15,4 20 50 50 50 28,6 50 100 54,5 42,9 20 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 16,7 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 42,3 50 50 0 66,7 100 50 33,3 0 42,9 44,4 40 0 38,5 36,4 48 50 41,9 36,8 20 100 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 13,3 12,5 15,4 11,5 25 15,8 16,7 14,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,6 100 66,7 50 60 100 100 91,7 90,5 96,2 89,1 92,1 96,6 93,1 78,6 53,6 50 21,1 25 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,6 20 7,7 0 0 0 33,3 0 0 25 20 0 0 28,6 25 27,8 17,4 5,6 0 11,1 20 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11,1 10 10 10 8,3 7,1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 63 0 0 0 25 90 64,7 75,9 60 76,9 77,6 80,8 77 67 67,3 66,4 60,9 37,9 32,4 3,4 6,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17,1 0 0 0 0 40 0 25 37,5 40 50 14,3 16,7 26,3 10,5 16,7 14,7 9,5 13 8,3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,8 0 0 0 0 0 0 12,5 0 8 6,3 3,2 3,8 3,2 4,3 6,3 18,8 0 15,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 23,8 0 0 0 0 28,6 33,3 33,3 16,7 45,5 37,5 27,3 16,7 22,2 25 17,9 26,1 36,4 22,2 18,2 14,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46,6 25 20 23,1 25 54,5 66,7 59,1 57,1 52,6 44,4 75 57,7 42,9 37,5 46,2 18,2 52,4 54,5 38,5 33,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 32 0 18,2 33,3 7,7 27,3 0 66,7 40 66,7 37,5 20 60 54,5 25 30 36,4 7,7 30 50 50 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68 0 0 0 0 0 0 100 50 75 28,6 81,8 71,4 64 73,7 80,4 68 76 38,9 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 75,1 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 90,9 81,3 85 84,6 75,7 67,9 77,1 38,5 40 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 84,5 0 0 0 100 81,8 80,6 91,3 89,7 65,7 83,9 86,8 85,5 80 90,2 90 100 71,4 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,2 0 0 20 41,7 61,1 80 70,6 70,6 80 89,5 70,8 79,2 78,8 77,8 60,3 64,3 58,3 50 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 60,7 0 0 0 0 16,7 0 0 0 50 100 100 50 76,5 69,2 66,7 58,8 70,6 40 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,2 0 0 0 0 0 0 83,3 70 65,4 95 72,4 72,2 63,2 54,5 60,9 38,5 25 55,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,4 2,1 2,6 5,1 1,6 0 0 4,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,7 0 33,3 16,7 0 66,7 100 87,5 92,9 82,1 75 75,4 85,4 87,3 84,8 83,8 82,8 69,2 0 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35 0 0 100 72,7 50 100 66,7 55,6 17,6 38,5 28 46,2 30 44,1 27 18,5 11,1 30 9,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 42,3 0 0 0 0 0 14,3 37,5 31,3 54,5 57,1 37,9 68 75,8 63,6 64,2 58,7 58,3 48 37,5 25 0
Selhání ledvin (N17-N19) 22,1 0 0 0 0 0 0 33,3 0 42,9 25 50 12,5 28,6 27,6 29,4 36 16,7 13,7 6,1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 70,7 0 0 0 0 27,3 53,3 63,2 72 64,5 68,4 45,7 83,3 77,6 78,8 83,3 82,1 60 83,3 50 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,3 0 10 45,5 0 10,5 0 26,7 0 50 63 59,2 68,8 59,7 42,9 41,3 30 15,9 10,7 2,3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 86,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 80 80,6 90,6 89,3 72,7 100 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 86,2 100 82,5 90,9 82,8 94,7 94,7 92,3 78,6 92,9 86,2 72 92,9 86,4 85,2 80 84,6 93,3 92,3 66,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 97,1 0 0 0 0 100 100 100 100 100 90,9 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 64,8 0 0 0 0 28,6 58,8 44,4 75 63,6 84,2 57,1 80 100 100 100 0 0 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 86,3 0 0 0 0 12,5 43,8 63,2 74,1 75 87,9 96,5 96,8 96,7 86,7 94,7 85,7 100 66,7 66,7 50 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 90,8 0 0 0 75 47,6 67,9 78,8 84,6 90,8 92,8 96,4 93,7 95 96,9 92,5 93,9 94,1 93,3 85,7 100 0
Lékařský potrat (O04) 95,4 0 0 0 100 100 91,9 93,3 97,6 92,7 98,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 92,5 0 0 0 0 92,9 82,4 92,3 95,7 92 96,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,3 0 0 0 0 1,1 3,1 4,3 3,4 10,1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,7 0 0 0 0 0 5,1 12,7 11,1 22,2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,1 0 0 0 0 0 1,2 2,2 2,8 2,7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 85,6 0 0 0 0 80,8 89,5 80,5 88,6 88,8 84,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 72 0 0 0 0 0 0 66,7 100 80 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 25 0 0 0 0 0 0 20 28,6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,3 65,2 78,1 85,7 74,1 50 66,7 42,9 66,7 53,8 71,4 33,3 72,7 66,7 66,7 0 0 33,3 100 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 5,7 5,3 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 11 0 0 4,8 1,2 7 19,2 16,9 21,6 14,3 21,4 18,5 8,7 7,1 14,3 20 13,3 0 0 10 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 30,9 0 0 0 0 0 50 66,7 0 100 100 0 0 100 33,3 33,3 16,7 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8,2 1,2 0,9 6,6 0 1,9 9,5 12,9 0 7,7 13,1 10,4 13,2 8,5 14,6 19 11,1 5,8 5,1 8,5 5,3 0
Nitrolební poranění (S06) 8,5 0 0 7,1 7,4 11,1 3,2 2 9,1 11,4 0 3,7 2,2 7,1 12,5 13,2 20,6 20 16,7 5,9 5,3 25
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,3 0 1,6 0 10,3 27,5 38,2 30 33,3 36,8 30,8 31,6 12,5 16,7 8,7 25 16,7 0 22,2 18,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 94,3 0 82,4 96,2 94,5 100 80 100 100 100 100 100 100 86,7 92,6 91,3 93,8 100 100 100 100 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 68,6 0 50 100 50 100 0 0 100 80 100 100 72,2 88,2 63 72,4 62,1 64,9 68,3 68,4 69,4 90
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 81,8 0 0 62,5 84,6 83,3 100 92,3 90,5 92,6 90,5 96 95,8 77,5 80 89,7 80,8 66,7 40 40 66,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,2 0 44,4 68,3 40,7 62,2 68,5 67,6 70,1 72,5 71,7 60,9 73,6 64,4 55,9 48,1 38,6 36,1 20,5 17,3 4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 35,9 16,7 29,2 50 62,5 33,3 0 0 0 100 66,7 50 0 0 25 33,3 100 0 66,7 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,8 0 0 0 50 50 75 28,6 60 92,3 100 50 76,5 58,3 74,4 57,8 70 66,7 52,6 77,8 50 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 82,4 0 0 0 100 100 100 0 100 50 100 100 50 100 87,5 66,7 0 50 0 100 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 19,1 0 50 14,3 16,7 0 0 0 0 0 0 0 16,7 20 30 0 25 0 50 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 1,8 0 0 1,4 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19 0 9,5 50,7 77,8 21,2 10,2 6,4 5,8 8,3 14,9 30,9 39,4 33,3 33,5 29,5 29,1 29,3 18,7 16,7 20 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,3 1,8 27,2 37,9 28,8 25,3 28,6 29,9 31,5 38,6 45,6 46,4 44,6 37,2 34,7 33 28,3 23,1 18 14,1 11,1 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)