8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 2 5 7 2 3 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 63 0 3 1 2 11 13 11 5 8 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 197 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 11 24 50 43 31 11 8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 4 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 92 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 2 1 9 4 11 13 15 13 12 4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 207 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 15 26 16 33 33 34 22 12 2 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 77 0 0 0 0 0 2 4 0 4 2 3 13 9 10 7 13 4 6 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 23 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 1 6 7 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 22 41 21 4 7 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 248 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 9 22 33 54 56 29 32 6 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 404 0 1 0 1 3 2 6 3 9 23 23 33 56 51 77 60 34 19 3 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 52 0 0 0 0 0 3 4 3 12 6 1 7 3 6 6 0 0 0 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 3 2 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 286 0 0 0 0 0 0 6 4 26 79 79 43 21 14 7 4 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 599 0 6 10 4 16 15 19 32 38 31 37 50 63 80 77 47 36 22 13 3 0
Anémie (D50-D64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 41 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9 8 4 5 6 2 3 0 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 177 0 0 0 0 1 2 5 9 9 27 11 19 18 22 30 11 11 0 1 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 9 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 109 3 0 2 2 2 4 3 9 11 8 3 8 8 5 20 9 9 1 1 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 205 0 5 11 2 6 3 9 10 1 2 5 12 14 31 32 32 15 9 5 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 169 3 31 51 7 3 5 9 5 10 12 5 5 7 7 3 4 2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 2 0 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 173 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 19 22 48 41 17 8 5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 117 0 0 1 0 0 3 2 1 5 4 8 9 11 14 16 16 17 5 4 1 0
Selhání srdce (I50) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 3 0 3 3 3 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 108 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5 4 11 23 21 14 18 5 2 0 0
Ateroskleróza (I70) 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 36 61 69 51 40 16 7 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 428 0 0 0 0 0 11 15 22 46 74 60 53 40 47 39 15 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 224 0 0 0 2 4 3 2 2 6 9 6 9 23 31 40 36 35 13 2 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 5 1 1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 574 0 250 198 31 23 17 11 10 9 6 5 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 315 0 5 2 12 19 21 14 17 28 33 26 29 32 33 22 14 7 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 56 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3 2 6 1 6 7 7 8 6 3 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 51 0 10 14 2 5 4 4 3 0 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 34 0 0 1 1 1 3 3 5 2 4 4 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 31 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 0 6 4 4 2 2 0 2 2 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 329 0 2 34 44 44 50 23 25 18 23 11 13 9 11 3 7 4 5 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 505 14 14 18 2 3 14 13 21 23 24 24 60 44 69 61 44 35 10 11 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 464 1 17 39 11 1 4 7 15 38 42 45 41 45 54 43 29 26 4 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 53 0 0 0 1 3 4 12 8 9 0 3 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 77 1 1 0 1 3 2 2 1 0 5 5 3 10 7 7 6 7 10 6 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 1 2 3 3 1 1 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 252 2 3 1 0 9 11 17 16 29 27 22 33 28 21 14 9 4 6 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 37 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 4 2 9 3 3 4 4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 589 0 0 0 0 4 10 29 27 48 46 49 59 90 81 62 50 24 8 2 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 36 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 2 8 3 4 3 3 4 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 47 0 0 0 1 0 2 0 2 3 3 4 5 5 5 7 2 4 2 0 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 165 0 4 5 3 12 14 16 7 0 5 15 7 8 18 24 14 6 5 2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 60 1 5 4 5 3 5 2 2 3 1 3 4 6 3 3 7 2 0 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 163 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 10 23 31 37 21 20 8 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 194 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 11 8 18 31 43 38 25 9 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 442 0 0 0 1 24 31 28 27 44 59 48 49 47 37 23 20 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 321 0 1 3 6 18 11 11 8 18 16 32 39 36 49 38 22 10 2 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 92 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 5 8 6 16 16 19 7 2 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 140 0 0 0 0 0 2 4 5 15 13 13 21 21 17 14 7 8 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 342 0 1 2 1 2 0 11 11 20 32 35 56 54 45 32 27 11 1 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 88 0 0 4 2 5 4 3 3 4 4 9 5 11 11 7 9 4 2 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 181 1 0 0 0 0 4 2 4 4 3 10 14 15 24 23 35 19 16 6 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 56 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 5 7 5 9 3 6 5 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 365 0 0 0 0 3 8 14 13 21 22 41 26 51 45 59 31 19 10 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 304 0 0 2 0 1 0 1 7 9 24 33 30 45 37 40 35 20 13 6 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 24 33 35 19 14 3 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 347 3 30 44 23 23 21 12 17 15 13 19 17 17 30 26 20 11 3 1 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 57 0 0 0 0 6 3 5 7 6 10 9 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 82 0 0 0 1 5 4 8 13 16 7 12 2 6 3 1 3 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 565 0 0 0 0 4 6 20 33 55 75 140 133 38 19 14 14 6 5 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 667 0 0 0 3 9 55 97 106 142 174 145 170 177 190 173 122 73 26 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 271 0 0 0 1 25 54 50 35 34 68 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 532 0 0 0 0 24 82 110 142 113 56 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 62 0 0 0 0 3 5 15 13 17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 24 0 0 0 0 0 4 7 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 55 0 0 0 0 1 8 15 18 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 567 0 0 0 0 28 89 158 164 106 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 219 17 52 66 14 15 10 8 2 6 5 5 2 2 4 5 3 1 0 1 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 70 0 0 0 2 5 4 15 7 7 10 7 4 0 4 2 1 2 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 2 5 6 2 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 132 2 6 2 5 1 2 8 1 4 3 5 4 10 10 19 23 12 12 3 0 0
Nitrolební poranění (S06) 48 0 0 0 1 0 1 2 1 4 2 2 4 2 3 6 4 6 5 3 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 87 0 2 3 7 13 11 12 3 5 7 5 6 3 1 5 4 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 241 0 8 47 45 7 4 8 8 6 11 10 13 7 18 9 23 8 6 2 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 297 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 4 5 11 16 23 22 48 54 73 30 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 275 0 0 3 13 6 10 11 20 16 23 18 24 28 36 31 17 11 6 1 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 939 1 9 24 25 51 59 60 77 89 100 77 73 78 69 65 30 27 18 6 1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 17 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 188 0 1 2 1 2 3 7 4 10 6 4 15 26 23 22 27 17 9 9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 19 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 2 0 3 1 0 0 2 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 66 0 0 0 0 1 2 6 9 16 20 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 0 4 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 913 0 9 39 51 27 33 30 28 57 51 63 70 59 99 103 79 69 32 12 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 18 980 54 492 640 341 495 770 1 009 1 088 1 308 1 407 1 325 1 475 1 550 1 828 1 892 1 477 968 526 262 70 3
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 7,5 0 16,7 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 4,1 4,9 20 10 9,2 24,8 52,3 21,4 50,2 32 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 21,1 0 26 6 14,7 81,1 74,2 55,8 25,6 33,4 8,2 0 0 15,1 13,8 5 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 12,3 29,2 40 55,3 110,6 248,4 321 331,3 184,1 255,8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13,8 44,7 29,9 21,4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 30,8 0 0 0 0 7,4 0 15,2 5,1 4,2 8,2 9,7 5 45,2 18,4 54,7 97 160,3 217,6 383,6 371,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69,3 0 0 0 0 0 0 5,1 0 25 24,5 73,1 130 80,4 152,1 164 253,8 235,1 200,8 63,9 92,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25,8 0 0 0 0 0 11,4 20,3 0 16,7 8,2 14,6 65 45,2 46,1 34,8 97 42,8 100,4 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 5,1 8,3 4,1 9,7 0 10 4,6 29,8 52,3 10,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45,2 101,4 203,7 156,8 42,8 117,2 63,9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 83,1 0 0 0 0 0 5,7 5,1 0 0 0 14,6 45 110,5 152,1 268,3 418 310 535,6 191,8 185,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,3 0 8,7 0 7,3 22,1 11,4 30,4 15,4 37,6 94 112,1 164,9 281,4 235,1 382,6 447,9 363,4 318 95,9 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 17,4 0 0 0 0 0 17,1 20,3 15,4 50,1 24,5 4,9 35 15,1 27,7 29,8 0 0 0 0 92,9 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,7 0 0 6 0 7,4 0 0 0 4,2 4,1 9,7 0 0 4,6 14,9 22,4 21,4 33,5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,8 0 0 0 0 0 0 30,4 20,5 108,5 322,9 384,9 214,9 105,5 64,5 34,8 29,9 21,4 16,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 200,7 0 52 60,4 29,3 118 85,6 96,4 163,8 158,6 126,7 180,3 249,9 316,6 368,7 382,6 350,8 384,8 368,2 415,6 278,6 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7,5 10,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,3 0 0 0 0 0 5,7 0 5,1 0 4,1 9,7 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,7 0 0 6 0 0 0 0 5,1 0 0 4,9 45 40,2 18,4 24,8 44,8 21,4 50,2 0 92,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 59,3 0 0 0 0 7,4 11,4 25,4 46,1 37,6 110,4 53,6 95 90,4 101,4 149 82,1 117,6 0 32 92,9 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 0 0 0 7,4 5,7 15,2 10,2 4,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 0 0 6 7,3 0 11,4 0 0 4,2 0 4,9 0 5 4,6 0 7,5 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 36,5 109,8 0 12,1 14,7 14,7 22,8 15,2 46,1 45,9 32,7 14,6 40 40,2 23 99,4 67,2 96,2 16,7 32 92,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,9 0 5 4,6 5 22,4 10,7 50,2 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 68,7 0 43,4 66,5 14,7 44,2 17,1 45,7 51,2 4,2 8,2 24,4 60 70,3 142,9 159 238,9 160,3 150,6 159,8 92,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 56,6 109,8 268,9 308,2 51,3 22,1 28,5 45,7 25,6 41,7 49 24,4 25 35,2 32,3 14,9 29,9 21,4 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7,5 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,9 5 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 9,2 19,9 7,5 21,4 0 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,1 19,5 35 95,5 101,4 238,5 306 181,7 133,9 159,8 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 39,2 0 0 6 0 0 17,1 10,1 5,1 20,9 16,3 39 45 55,3 64,5 79,5 119,4 181,7 83,7 127,9 92,9 0
Selhání srdce (I50) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5 0 32,3 14,9 0 32,1 50,2 95,9 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 36,2 0 0 0 0 0 5,7 5,1 5,1 0 8,2 24,4 20 55,3 106 104,3 104,5 192,4 83,7 63,9 0 0
Ateroskleróza (I70) 99,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 40 180,9 281,2 342,8 380,7 427,5 267,8 223,8 278,6 0
Varixy dolních končetin (I83) 143,4 0 0 0 0 0 62,8 76,1 112,6 191,9 302,4 292,3 264,9 201 216,6 193,8 112 42,8 16,7 32 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 75 0 0 0 14,7 29,5 17,1 10,1 10,2 25 36,8 29,2 45 115,6 142,9 198,7 268,7 374,1 217,6 63,9 92,9 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,4 36,6 8,7 0 0 0 0 0 10,2 0 8,2 0 5 0 9,2 5 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,1 4,9 0 20,1 4,6 5 37,3 10,7 16,7 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 192,3 0 2 168,6 1 196,6 227,3 169,6 97,1 55,8 51,2 37,6 24,5 24,4 35 15,1 9,2 9,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 105,5 0 43,4 12,1 88 140,1 119,9 71 87 116,8 134,9 126,7 144,9 160,8 152,1 109,3 104,5 74,8 0 32 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,8 0 7,5 21,4 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 18,8 0 17,3 0 0 0 0 5,1 5,1 8,3 12,3 9,7 30 5 27,7 34,8 52,3 85,5 100,4 95,9 92,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17,1 0 86,7 84,6 14,7 36,9 22,8 20,3 15,4 0 8,2 14,6 10 5 4,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11,4 0 0 6 7,3 7,4 17,1 15,2 25,6 8,3 16,3 19,5 10 10 4,6 0 14,9 32,1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 8,2 4,9 0 5 9,2 5 7,5 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,4 0 0 0 0 7,4 5,7 10,1 15,4 0 8,2 0 30 20,1 18,4 9,9 14,9 0 33,5 63,9 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,4 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 4,1 0 0 5 4,6 9,9 14,9 0 0 63,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 110,2 0 17,3 205,5 322,7 324,5 285,5 116,7 128 75,1 94 53,6 65 45,2 50,7 14,9 52,3 42,8 83,7 63,9 92,9 0
Tříselná kýla (K40) 169,2 512,4 121,4 108,8 14,7 22,1 79,9 66 107,5 96 98,1 116,9 299,9 221,1 318 303,1 328,4 374,1 167,4 351,7 92,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 155,4 36,6 147,5 235,7 80,7 7,4 22,8 35,5 76,8 158,6 171,7 219,3 204,9 226,1 248,9 213,6 216,5 277,9 66,9 32 92,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,8 0 0 0 7,3 22,1 22,8 60,9 40,9 37,6 0 14,6 30 15,1 13,8 0 0 10,7 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,8 36,6 8,7 0 7,3 22,1 11,4 10,1 5,1 0 20,4 24,4 15 50,2 32,3 34,8 44,8 74,8 167,4 191,8 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 19,5 15 5 9,2 14,9 22,4 10,7 16,7 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 84,4 73,2 26 6 0 66,4 62,8 86,3 81,9 121 110,4 107,2 164,9 140,7 96,8 69,6 67,2 42,8 100,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,4 36,6 0 6 0 7,4 0 5,1 0 0 8,2 0 10 20,1 9,2 44,7 22,4 32,1 66,9 127,9 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 10 5 13,8 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 197,3 0 0 0 0 29,5 57,1 147,1 138,2 200,3 188 238,7 294,9 452,2 373,4 308 373,2 256,5 133,9 63,9 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,1 0 0 0 0 0 5,7 10,1 15,4 12,5 0 9,7 40 15,1 18,4 14,9 22,4 42,8 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,9 15 0 4,6 9,9 22,4 0 16,7 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,7 0 0 0 7,3 0 11,4 0 10,2 12,5 12,3 19,5 25 25,1 23 34,8 14,9 42,8 33,5 0 185,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,3 0 34,7 30,2 22 88,5 79,9 81,2 35,8 0 20,4 73,1 35 40,2 83 119,2 104,5 64,1 83,7 63,9 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,1 36,6 43,4 24,2 36,7 22,1 28,5 10,1 10,2 12,5 4,1 14,6 20 30,1 13,8 14,9 52,3 21,4 0 32 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 54,6 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,2 16,3 29,2 50 115,6 142,9 183,8 156,8 213,8 133,9 32 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 65 0 0 0 0 0 0 0 10,2 8,3 12,3 53,6 40 90,4 142,9 213,6 283,6 267,2 150,6 127,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 148,1 0 0 0 7,3 177 177 142,1 138,2 183,6 241,1 233,9 244,9 236,2 170,5 114,3 149,3 32,1 16,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 107,5 0 8,7 18,1 44 132,7 62,8 55,8 40,9 75,1 65,4 155,9 194,9 180,9 225,9 188,8 164,2 106,9 33,5 32 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 30,8 0 0 0 14,7 14,7 0 0 20,5 0 16,3 24,4 40 30,1 73,7 79,5 141,8 74,8 33,5 32 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 46,9 0 0 0 0 0 11,4 20,3 25,6 62,6 53,1 63,3 105 105,5 78,4 69,6 52,3 85,5 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,4 0 0 0 0 7,4 0 0 5,1 0 8,2 0 5 5 13,8 9,9 7,5 0 16,7 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 114,6 0 8,7 12,1 7,3 14,7 0 55,8 56,3 83,4 130,8 170,5 279,9 271,3 207,4 159 201,5 117,6 16,7 32 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,5 0 0 24,2 14,7 36,9 22,8 15,2 15,4 16,7 16,3 43,9 25 55,3 50,7 34,8 67,2 42,8 33,5 32 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 60,6 36,6 0 0 0 0 22,8 10,1 20,5 16,7 12,3 48,7 70 75,4 110,6 114,3 261,3 203,1 267,8 191,8 92,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,8 0 0 0 0 0 0 5,1 15,4 8,3 16,3 19,5 25 35,2 23 44,7 22,4 64,1 83,7 63,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 122,3 0 0 0 0 22,1 45,7 71 66,5 87,6 89,9 199,8 130 256,3 207,4 293,1 231,4 203,1 167,4 63,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 101,8 0 0 12,1 0 7,4 0 5,1 35,8 37,6 98,1 160,8 149,9 226,1 170,5 198,7 261,3 213,8 217,6 191,8 92,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 46,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 20 30,1 110,6 164 261,3 203,1 234,3 95,9 92,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 116,2 109,8 260,2 265,9 168,7 169,6 119,9 60,9 87 62,6 53,1 92,6 85 85,4 138,3 129,2 149,3 117,6 50,2 32 185,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 19,1 0 0 0 0 44,2 17,1 25,4 35,8 25 40,9 43,9 20 10 9,2 0 14,9 0 0 32 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,5 0 0 0 7,3 36,9 22,8 40,6 66,5 66,8 28,6 58,5 10 30,1 13,8 5 22,4 10,7 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 189,3 0 0 0 0 29,5 34,3 101,5 168,9 229,5 306,5 682,1 664,8 190,9 87,6 69,6 104,5 64,1 83,7 95,9 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 558,5 0 0 0 22 66,4 314 492,1 542,6 592,5 711,2 706,5 849,7 889,4 875,8 859,5 910,7 780,2 435,1 127,9 92,9 0
Lékařský potrat (O04) 90,8 0 0 0 7,3 184,4 308,3 253,7 179,1 141,9 277,9 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 178,2 0 0 0 0 177 468,1 558,1 726,8 471,5 228,9 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 20,8 0 0 0 0 22,1 28,5 76,1 66,5 70,9 32,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8 0 0 0 0 0 22,8 35,5 20,5 29,2 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18,4 0 0 0 0 7,4 45,7 76,1 92,1 45,9 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 190 0 0 0 0 206,5 508,1 801,6 839,4 442,3 81,7 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 5,7 15,2 5,1 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,4 622,3 451,1 398,9 102,7 110,6 57,1 40,6 10,2 25 20,4 24,4 10 10 18,4 24,8 22,4 10,7 0 32 0 952,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,6 19,9 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 23,5 0 0 0 14,7 36,9 22,8 76,1 35,8 29,2 40,9 34,1 20 0 18,4 9,9 7,5 21,4 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,2 8,2 0 20 10 23 29,8 14,9 10,7 16,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 44,2 73,2 52 12,1 36,7 7,4 11,4 40,6 5,1 16,7 12,3 24,4 20 50,2 46,1 94,4 171,7 128,3 200,8 95,9 0 0
Nitrolební poranění (S06) 16,1 0 0 0 7,3 0 5,7 10,1 5,1 16,7 8,2 9,7 20 10 13,8 29,8 29,9 64,1 83,7 95,9 185,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 29,1 0 17,3 18,1 51,3 95,9 62,8 60,9 15,4 20,9 28,6 24,4 30 15,1 4,6 24,8 29,9 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,7 0 69,4 284 330 51,6 22,8 40,6 40,9 25 45 48,7 65 35,2 83 44,7 171,7 85,5 100,4 63,9 92,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 99,5 0 8,7 0 7,3 7,4 5,7 5,1 5,1 4,2 8,2 19,5 25 55,3 73,7 114,3 164,2 513 903,8 2 333,8 2 785,5 1 904,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 92,1 0 0 18,1 95,3 44,2 57,1 55,8 102,4 66,8 94 87,7 120 140,7 165,9 154 126,9 117,6 100,4 32 92,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 314,6 36,6 78,1 145 183,3 376,1 336,8 304,4 394,1 371,3 408,7 375,2 364,9 391,9 318 322,9 223,9 288,6 301,3 191,8 92,9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,7 0 78,1 0 0 0 0 0 5,1 0 4,1 0 5 5 4,6 0 14,9 10,7 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 63 0 8,7 12,1 7,3 14,7 17,1 35,5 20,5 41,7 24,5 19,5 75 130,6 106 109,3 201,5 181,7 150,6 287,7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,4 0 0 0 0 0 11,4 0 10,2 4,2 8,2 14,6 10 0 13,8 5 0 0 33,5 0 92,9 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,4 0 17,3 18,1 7,3 0 0 0 0 4,2 0 4,9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 0 0 0 0 7,4 0 5,1 5,1 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 22,1 0 0 0 0 7,4 11,4 30,4 46,1 66,8 81,7 48,7 5 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,7 0 8,7 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 5 10 18,4 0 29,9 0 16,7 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 305,9 0 78,1 235,7 374 199,1 188,4 152,2 143,3 237,8 208,4 307 349,9 296,5 456,3 511,7 589,7 737,5 535,6 383,6 185,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 358,6 1 976,6 4 267,9 3 867,8 2 500,5 3 650,2 4 396,0 5 119,2 5 568,9 5 457,5 5 750,6 6 455,9 7 372,4 7 788,6 8 425,9 9 399,8 11 024,9 10 346,3 8 803,3 8 376,0 6 499,5 2 857,1
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 4,2 0 5 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 11,1 28,6 10 5,3 9,3 13,7 3,8 6,4 4,2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7 0 2,9 1,4 4,3 16,9 17,3 15,5 12,2 14,8 5,4 0 0 8,1 6,8 2,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 85,7 42,1 50 58,5 64,1 65,2 63,3 47,8 53,3 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 4,3 12 6,3 8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 82,1 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 50 90 80 100 76,5 88,2 65 80 80 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 85,5 0 0 0 0 0 0 100 0 100 85,7 88,2 96,3 53,3 94,3 82,5 91,9 95,7 85,7 66,7 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 66,4 0 0 0 0 0 100 80 0 100 66,7 75 86,7 56,3 62,5 63,6 52 66,7 85,7 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44,2 0 0 0 0 0 0 0 50 66,7 50 66,7 0 66,7 25 50 53,8 50 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 65,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 75 68,8 77,4 61,8 44,4 46,7 40 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 89,9 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100 90 95,7 91,7 93,1 91,8 90,6 86,5 66,7 66,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,8 0 20 0 14,3 42,9 33,3 54,5 42,9 42,9 50 54,8 46,5 41,2 32,1 35,5 31,1 28,1 26,4 11,1 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 88,1 0 0 0 0 0 75 66,7 100 92,3 85,7 100 100 100 85,7 100 0 0 0 0 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 26,6 0 0 100 0 100 0 0 0 100 20 50 0 0 11,1 27,3 25 40 50 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,6 0 0 0 0 0 0 100 80 96,3 96,3 96,3 97,7 100 100 100 80 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 61,1 0 100 90,9 66,7 80 68,2 82,6 82,1 86,4 70,5 78,7 67,6 70 58 57,5 42,7 37,9 51,2 59,1 42,9 0
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 3,3 2,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,8 0 0 0 0 0 50 0 11,1 0 50 50 100 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,3 0 0 20 0 0 0 0 9,1 0 0 11,1 29 33,3 16 12,2 17,1 4,9 15,8 0 12,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18 0 0 0 0 3,6 13,3 26,3 69,2 36 77,1 42,3 54,3 40 31,9 36,6 14,1 16,2 0 1,5 3,6 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0 0 0 0 1,9 2 7,9 4,3 1,8 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,2 0 0 2,3 5,3 0 6,7 0 0 7,1 0 4,5 0 3,7 3,1 0 6,3 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14 30 0 10,5 9,1 7,7 33,3 10,7 28,1 22,4 14 7,3 11,8 10,3 5,8 18,5 16,1 18,8 6,7 10 16,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 50 33,3 14,3 75 33,3 37,5 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 23 0 35,7 45,8 15,4 35,3 14,3 32,1 58,8 5,6 6,9 12,2 17,1 17,5 29,5 22,5 28,3 18,1 20,5 20,8 100 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 19,1 21,4 62 83,6 41,2 18,8 25 47,4 21,7 27,8 27,9 12,5 8,8 12,3 8,4 3,2 4,3 2,5 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 2,8 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7,1 4,5 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,3 3,4 1,1 2 0 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 4,5 10,8 10,9 14,4 13 20,6 21 11 7,3 11,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 9 0 0 50 0 0 37,5 22,2 10 18,5 25 25,8 14,1 15,5 9,6 8,1 6,7 7,5 3,3 5 5,3 0
Selhání srdce (I50) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2,8 0 6,4 2 0 1,8 1,8 1,9 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 11,4 0 0 0 0 0 33,3 11,1 33,3 0 16,7 15,2 11,4 16,4 21,3 13,7 10 11,8 4,5 2,6 0 0
Ateroskleróza (I70) 41,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 23,5 44,4 43,3 39,2 52 40,8 36,4 35 25 0
Varixy dolních končetin (I83) 86,1 0 0 0 0 0 100 100 91,7 100 98,7 89,6 100 87 82,5 75 68,2 33,3 11,1 16,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,1 0 0 0 6,3 25 42,9 11,8 28,6 27,3 27,3 37,5 19,6 34,8 32 35,4 28,6 33 20,6 10 16,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 1,6 0,6 0 0 0 0 0 12,5 0 16,7 0 11,1 0 22,2 11,1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 4,3 5 0 10,8 1,5 1,2 5,4 1 1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,5 0 96,2 96,1 100 92 94,4 100 90,9 90 100 100 77,8 100 66,7 66,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 65,8 0 83,3 66,7 70,6 52,8 77,8 66,7 50 66,7 62,3 65 69 76,2 70,2 75,9 66,7 46,7 0 33,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,9 0 1,3 3,1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,7 0 100 0 0 0 0 33,3 8,3 12,5 23,1 16,7 10,9 1,9 7 7,1 8,2 10,5 8,8 7,9 16,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 54,3 0 71,4 77,8 25 62,5 57,1 57,1 60 0 40 60 100 33,3 100 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 35,8 0 0 16,7 50 50 60 50 83,3 25 66,7 57,1 28,6 22,2 25 0 40 60 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 33,3 0 14,3 10 7,1 7,1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20 0 0 0 0 100 50 50 75 0 40 0 40 26,7 21,1 12,5 11,8 0 12,5 18,2 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 3,8 0 0 6,7 3,2 5,1 5 0 0 10 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 96,8 0 66,7 100 97,8 97,8 100 95,8 96,2 100 100 91,7 92,9 90 100 50 100 100 100 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 97,9 100 93,3 94,7 100 100 100 100 100 100 100 96 98,4 93,6 100 96,8 100 100 90,9 100 50 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,5 100 100 97,5 100 100 100 100 100 97,4 95,5 97,8 91,1 100 93,1 91,5 96,7 86,7 57,1 100 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 27,2 0 0 0 7,7 9,4 18,2 41,4 34,8 47,4 0 50 50 50 33,3 0 0 100 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 36,5 50 14,3 0 33,3 60 50 40 14,3 0 35,7 55,6 25 50 53,8 31,8 30 33,3 40 50 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 28,6 21,4 6,3 11,1 13 15 5,6 5,9 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 75,4 66,7 100 50 0 81,8 91,7 100 94,1 90,6 93,1 88 89,2 90,3 70 51,9 45 18,2 54,5 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 14,6 50 0 6,7 0 16,7 0 16,7 0 0 50 0 25 36,4 11,1 20,9 14,3 11,5 16,7 21,1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 5,9 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 20 9,1 15,8 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 64,7 0 0 0 0 80 62,5 87,9 75 78,7 85,2 77,8 77,6 81,1 74,3 63,3 53,2 34,3 20 6,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14 0 0 0 0 0 33,3 16,7 60 75 0 25 38,1 16,7 20 8,6 7 9,8 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,7 7,7 0 3,2 5,6 11,1 0 7,7 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,7 0 0 0 16,7 0 66,7 0 22,2 42,9 25 26,7 33,3 33,3 20 31,8 8,3 12,9 5,9 0 28,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 48,2 0 50 41,7 37,5 63,2 93,3 61,5 63,6 0 38,5 62,5 43,8 40 45 55,8 43,8 24 50 40 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 4,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 34,1 33,3 35,7 26,7 35,7 33,3 50 28,6 50 50 50 33,3 66,7 54,5 30 30 36,8 40 0 12,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68,5 0 0 0 0 0 0 0 50 50 66,7 85,7 62,5 100 70,5 74 52,5 69 57,1 50 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 74 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 84,6 66,7 66,7 79,5 74,1 70,4 78,1 69,2 66,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 69,6 0 0 0 33,3 82,8 70,5 77,8 61,4 73,3 70,2 69,6 74,2 61,8 82,2 62,2 71,4 37,5 20 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 63,2 0 16,7 37,5 37,5 78,3 64,7 50 44,4 75 69,6 65,3 63,9 76,6 73,1 70,4 64,7 41,7 15,4 50 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 59 0 0 0 66,7 66,7 0 0 66,7 0 100 71,4 80 37,5 69,6 59,3 73,1 43,8 33,3 50 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,1 0 0 0 0 0 66,7 80 71,4 75 72,2 68,4 80,8 58,3 68 53,8 50 61,5 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 11,1 0 0 5,3 0 4 0 2,1 2,3 6,7 3 1,8 0 3,3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 74,3 0 16,7 33,3 20 25 0 78,6 64,7 87 76,2 81,4 80 79,4 78,9 69,6 73 91,7 100 100 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37,6 0 0 80 100 45,5 80 42,9 33,3 28,6 25 39,1 21,7 52,4 64,7 36,8 34,6 23,5 15,4 25 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,2 2,5 0 0 0 0 16,7 13,3 23,5 22,2 21,4 40 60,9 60 55,8 50 72,9 65,5 57,1 60 20 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,7 0 0 0 0 0 0 100 50 66,7 44,4 28,6 25 25,9 18,5 15,5 6,1 11,8 8,6 5,3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 70,5 0 0 0 0 30 57,1 56 68,4 56,8 73,3 75,9 57,8 78,5 75 78,7 77,5 73,1 90,9 40 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,9 0 0 20 0 2,9 0 10 41,2 50 63,2 62,3 56,6 60 42,5 31 27,6 16,3 10,8 7,2 2,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 85,7 88,9 89,2 97,2 95 87,5 75 100 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 80,9 50 93,8 89,8 79,3 92 87,5 85,7 81 75 81,3 73,1 77,3 77,3 85,7 83,9 80 61,1 30 100 66,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 95 0 0 0 0 100 100 83,3 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 59,4 0 0 0 33,3 35,7 40 50 68,4 57,1 50 100 50 100 75 100 75 100 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 90,1 0 0 0 0 44,4 35,3 71,4 80,5 93,2 93,8 95,9 95,7 95 100 93,3 93,3 85,7 100 75 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 91,8 0 0 0 60 47,4 73,3 79,5 89,1 84,5 96,1 92,9 98,3 97,8 96,4 94,5 93,1 98,6 100 100 50 0
Lékařský potrat (O04) 95,8 0 0 0 100 92,6 96,4 98 94,6 89,5 98,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 92,2 0 0 0 0 96 89,1 89,4 92,8 94,2 94,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,2 0 0 0 0 4,5 2,6 5,7 7,1 13,1 33,3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,8 0 0 0 0 0 5,3 8,8 8,3 17,5 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 0 0 0 0 1,2 2,3 2,6 3,2 4,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 89,2 0 0 0 0 93,3 84 86,3 93,7 89,8 90,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 60 0 0 0 0 0 50 60 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,7 37,8 83,9 86,8 70 71,4 71,4 88,9 25 66,7 41,7 83,3 33,3 50 57,1 71,4 100 33,3 0 100 0 100
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 3,7 8,7 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10 0 0 0 3,4 4,3 6,1 31,9 18,9 17,5 20 22,6 20 0 13,3 5,9 4,2 11,1 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 43,9 0 0 0 0 0 0 0 100 50 66,7 0 80 100 55,6 50 18,2 50 25 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,8 1,9 3,9 2,5 5,4 0,8 6,5 25 3,3 12,1 7,5 10,9 6,7 11,6 9,8 12,5 17,8 8,8 8,5 3,8 0 0
Nitrolební poranění (S06) 6,3 0 0 0 3,1 0 1,6 4 1,4 5,9 4,8 5,7 8 5,3 9,4 11,5 10 15,4 11,6 10,3 14,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,4 0 3,1 7,1 11,1 27,7 30,6 26,1 11,5 20 22,6 23,8 21,4 15,8 8,3 26,3 26,7 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 90,9 0 100 97,9 93,8 100 100 72,7 80 75 100 90,9 92,9 87,5 94,7 81,8 100 80 100 40 50 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 64,6 0 100 0 100 33,3 100 100 100 100 50 80 62,5 61,1 66,7 56,1 46,8 64,9 65,9 68,9 78,9 100
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,6 0 0 50 68,4 85,7 76,9 100 83,3 84,2 95,8 94,7 96 84,8 87,8 86,1 81 52,4 66,7 50 33,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,8 50 40,9 52,2 43,9 50,5 56,7 65,9 71,3 70,6 75,8 65,3 67 63,9 55,2 56,5 37,5 32,1 21,4 10,2 3,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 18,5 0 25,7 0 0 0 0 0 11,1 0 50 0 50 25 16,7 0 40 100 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64,2 0 50 50 50 66,7 60 70 44,4 90,9 66,7 80 75 78,8 74,2 48,9 57,4 60,7 56,3 75 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 67,9 0 0 0 0 0 100 0 100 50 100 100 50 0 75 50 0 0 100 0 50 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12 0 18,2 37,5 20 0 0 0 0 33,3 0 25 0 16,7 0 20 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0 0 0 0 4,3 0 25 20 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 98,5 0 0 0 0 100 100 85,7 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 0 16,7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,7 1,3 1,5 0 1,3 0 1,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 16,6 0 20 52,7 73,9 28,7 8,4 4,5 3,7 7,1 11,9 28,3 35 25,4 33,1 28,3 26 24,4 24,2 17,4 10,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,6 1,5 26,8 38,9 29,6 26,6 29,7 29,7 31,4 37,3 45,3 48,4 42,9 40,2 36,2 31,7 28,9 22,7 17,4 14,3 10,2 5,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)