8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 43 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 3 9 4 4 6 4 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 65 0 3 6 1 14 11 8 10 2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 207 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 15 11 36 41 42 32 14 9 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 7 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 11 15 19 12 14 15 2 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 243 0 0 0 0 0 0 2 4 6 15 20 20 21 35 48 37 22 7 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 79 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 5 4 8 13 15 7 8 6 0 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9 3 1 5 5 3 0 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 12 31 18 7 2 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 11 35 52 51 41 28 16 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 454 0 6 0 0 1 5 2 12 13 19 23 29 63 72 85 65 36 18 4 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 37 0 0 0 0 0 0 1 6 6 8 1 1 2 5 3 2 1 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 34 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 3 8 8 2 4 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 315 0 0 0 0 0 0 1 10 33 71 99 55 15 15 8 5 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 673 0 5 12 6 16 23 18 31 46 40 45 66 50 81 95 58 37 34 6 4 0
Anémie (D50-D64) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 53 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 6 6 8 9 7 5 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 181 0 1 0 1 1 8 3 9 10 16 24 16 20 16 27 18 10 1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 99 0 1 0 4 5 2 3 4 10 6 11 7 14 6 14 7 3 1 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 240 2 8 12 4 10 4 3 4 6 14 7 15 19 28 43 25 22 11 3 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 208 4 45 63 12 9 3 5 7 8 8 7 7 5 11 6 7 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 4 2 0 2 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 206 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 28 27 47 37 29 10 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 48 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 4 8 14 8 1 5 0 1
Selhání srdce (I50) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 3 3 3 2 2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 130 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 0 13 26 18 36 20 5 2 0 0
Ateroskleróza (I70) 281 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 13 36 53 61 47 29 20 9 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 382 0 0 0 0 3 5 17 27 44 56 52 50 40 36 29 13 10 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 242 0 0 0 1 2 2 5 3 8 5 11 4 17 34 39 51 36 15 7 1 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14 0 0 3 1 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 1 4 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 774 0 358 270 50 29 16 11 9 8 7 4 3 7 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 312 0 1 6 16 12 25 14 28 33 33 26 27 25 24 19 9 8 5 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 56 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 2 11 8 12 5 5 4 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 46 0 5 10 5 5 5 5 1 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 43 0 0 1 3 0 7 4 2 2 5 3 5 3 2 3 3 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 33 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 2 3 3 5 3 1 2 5 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3 2 0 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 324 0 2 24 46 55 37 30 19 22 18 15 13 12 12 9 4 3 2 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 519 7 20 21 3 6 15 9 25 26 36 32 34 44 60 61 42 48 22 6 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 485 0 14 32 8 5 9 20 22 38 35 48 38 52 60 49 32 16 6 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 37 0 0 0 1 4 3 4 6 8 1 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 82 4 1 0 0 0 0 2 1 3 3 4 4 8 4 10 7 10 12 8 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 3 2 1 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 257 4 3 3 2 4 10 16 17 25 33 23 20 21 28 23 11 9 4 0 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 41 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 5 8 4 8 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 646 0 0 0 1 10 15 24 27 62 53 61 57 84 71 83 45 38 14 1 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 54 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 5 5 7 8 7 2 4 4 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 61 0 0 0 0 2 0 4 6 3 3 2 5 7 2 10 5 3 5 3 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 195 2 8 6 4 11 13 15 16 12 4 14 12 15 10 23 9 8 8 4 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 44 1 1 4 3 3 0 2 4 6 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 263 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 12 23 36 42 58 41 25 12 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14 31 46 82 70 39 25 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 423 0 0 0 6 29 28 31 26 36 54 45 42 38 48 20 12 4 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 322 0 0 1 8 15 12 10 24 16 24 29 28 44 39 40 17 8 5 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 90 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 4 11 13 17 18 14 5 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 149 0 0 0 0 0 1 2 12 17 18 20 13 18 20 14 8 5 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 1 2 6 0 0 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 366 0 2 0 3 3 8 16 14 21 30 37 49 63 49 30 26 9 6 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 106 0 0 2 5 4 2 6 3 2 5 6 10 11 11 9 12 5 12 0 0 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 207 0 1 0 0 2 0 7 4 10 17 13 9 19 28 31 24 19 18 4 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 47 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 4 4 1 7 8 6 1 6 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 365 0 1 0 1 3 13 11 16 27 36 24 35 49 57 31 41 16 2 1 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 262 0 0 0 0 0 2 4 10 15 22 23 24 25 32 38 39 18 9 0 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 35 36 38 23 15 3 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 391 0 32 44 28 23 18 21 19 22 18 27 17 25 26 26 18 14 6 4 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 64 0 0 0 1 2 8 1 6 8 7 7 6 7 7 1 2 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 93 0 0 0 0 4 9 11 15 16 9 13 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 609 0 0 0 0 4 12 18 32 59 112 119 141 39 29 13 12 10 9 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 724 0 0 0 1 18 79 119 136 164 167 134 147 155 201 184 125 68 21 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 283 0 0 0 3 26 47 51 39 43 66 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 484 0 0 0 1 18 75 98 137 112 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 78 0 0 0 0 2 16 22 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 22 0 0 0 0 0 3 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 55 0 0 0 0 2 7 18 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 555 0 0 0 1 14 85 165 160 105 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 19 0 0 0 0 1 1 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 231 23 50 80 21 8 8 6 1 2 6 6 8 3 3 5 0 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 148 0 0 3 4 4 16 14 13 13 20 7 7 10 7 11 6 4 6 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 5 2 2 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 178 0 2 7 4 2 1 3 2 5 4 7 8 15 26 27 16 24 17 5 3 0
Nitrolební poranění (S06) 50 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 3 5 1 7 4 4 3 7 4 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 103 0 4 3 7 22 16 8 14 10 3 5 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 226 0 12 39 40 8 1 6 3 8 5 4 14 14 22 17 14 9 7 3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 342 0 0 5 1 1 1 6 4 2 0 2 3 10 15 24 34 47 78 70 36 3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 261 0 2 4 15 5 13 17 20 17 19 23 21 27 25 20 9 11 6 7 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 902 2 5 17 29 57 65 58 62 92 86 81 61 71 72 50 38 23 18 14 1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 20 0 5 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 173 0 2 1 1 1 1 4 3 9 8 6 16 18 13 36 15 18 12 9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 26 0 0 1 0 3 3 1 6 3 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 13 0 3 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 50 0 0 0 0 0 0 2 5 13 26 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 753 1 7 21 32 28 43 47 40 79 52 44 76 66 63 58 47 19 22 7 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 19 909 57 614 704 393 527 827 1 052 1 200 1 442 1 440 1 348 1 396 1 568 1 874 1 995 1 479 987 638 285 76 7
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 14,3 0 8,2 0 0 7,1 0 0 0 0 0 4,8 0 48,4 13,6 46,8 30,3 45 101,7 130,8 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 21,7 0 24,7 37,5 7,4 100,1 59,6 39,9 49,8 8 8,5 9,7 5,1 9,7 4,5 5,2 0 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12,8 9,7 76,8 53,3 163,1 213,2 318,1 360,2 237,3 294,4 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 0 4,8 27,2 36,4 0 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 10,2 19,4 49,8 78 143,9 135,1 237,3 490,7 199,4 1 111,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 81 0 0 0 0 0 0 10 19,9 23,9 63,9 96,9 102,5 101,7 158,5 249,6 280,3 247,6 118,6 163,6 99,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26,3 0 0 0 0 0 0 0 5 19,9 25,6 24,2 20,5 38,7 58,9 78 53 90 101,7 0 99,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 43,6 15,4 4,8 22,6 26 22,7 0 33,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 20,5 43,6 54,4 161,2 136,3 78,8 33,9 65,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 41 53,3 158,5 270,4 386,3 461,5 474,6 523,4 199,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 151,4 0 49,5 0 0 7,1 27,1 10 59,8 51,7 81 111,4 148,6 305,1 326,1 442 492,3 405,2 305,1 130,8 99,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,3 0 0 0 0 0 0 5 29,9 23,9 34,1 4,8 5,1 9,7 22,6 15,6 15,1 11,3 0 32,7 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 11,3 0 0 0 0 0 10,8 10 0 4 0 0 15,4 14,5 36,2 41,6 15,1 45 16,9 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 105 0 0 0 0 0 0 5 49,8 131,2 302,6 479,6 281,7 72,6 67,9 41,6 37,9 22,5 16,9 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 224,4 0 41,2 74,9 44,2 114,4 124,7 89,9 154,5 182,9 170,5 218 338,1 242,1 366,9 494 439,3 416,4 576,3 196,3 398,8 0
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 11,3 16,9 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,7 0 0 0 7,4 0 0 0 5 4 4,3 0 0 9,7 9,1 5,2 7,6 0 16,9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 14,5 20,5 29,1 27,2 41,6 68,2 78,8 84,7 65,4 99,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 60,4 0 8,2 0 7,4 7,1 43,4 15 44,9 39,8 68,2 116,3 82 96,8 72,5 140,4 136,3 112,5 16,9 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 0 0 0 7,1 0 20 0 0 0 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 0 0 0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33 0 8,2 0 29,5 35,7 10,8 15 19,9 39,8 25,6 53,3 35,9 67,8 27,2 72,8 53 33,8 16,9 32,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 4 0 0 0 14,7 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 31,2 7,6 11,3 16,9 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 80 72,1 66 74,9 29,5 71,5 21,7 15 19,9 23,9 59,7 33,9 76,8 92 126,8 223,6 189,4 247,6 186,4 98,1 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 69,4 144,2 371 393,4 88,5 64,3 16,3 25 34,9 31,8 34,1 33,9 35,9 24,2 49,8 31,2 53 11,3 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 0 0 4,5 5,2 0 11,3 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,8 0 5,2 7,6 0 0 32,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,5 19,4 27,2 20,8 15,1 0 33,9 32,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 68,7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21,3 38,8 51,2 135,6 122,3 244,4 280,3 326,4 169,5 98,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4,5 15,6 0 11,3 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 16 0 0 0 0 0 5,4 0 0 4 0 14,5 0 9,7 18,1 41,6 106 90 16,9 163,6 0 1 111,1
Selhání srdce (I50) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 10,2 14,5 13,6 15,6 22,7 33,8 33,9 65,4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 43,4 0 0 0 0 0 0 10 5 4 12,8 14,5 0 62,9 117,8 93,6 272,7 225,1 84,7 65,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 93,7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 48,4 66,6 174,3 240,1 317,2 356 326,4 339 294,4 199,4 0
Varixy dolních končetin (I83) 127,4 0 0 0 0 21,4 27,1 84,9 134,6 174,9 238,7 251,9 256,1 193,7 163,1 150,8 98,5 112,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 80,7 0 0 0 7,4 14,3 10,8 25 15 31,8 21,3 53,3 20,5 82,3 154 202,8 386,3 405,2 254,2 229 99,7 1 111,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,7 0 0 18,7 7,4 7,1 0 15 15 0 0 4,8 0 4,8 0 0 0 11,3 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,8 9,1 5,2 30,3 11,3 67,8 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 258,1 0 2 951,4 1 685,9 368,6 207,3 86,7 54,9 44,9 31,8 29,8 19,4 15,4 33,9 0 5,2 0 0 0 32,7 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 104 0 8,2 37,5 118 85,8 135,5 69,9 139,6 131,2 140,7 126 138,3 121,1 108,7 98,8 68,2 90 84,7 32,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,8 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 18,7 0 0 0 0 0 5,4 0 10 0 0 24,2 10,2 53,3 36,2 62,4 37,9 56,3 67,8 32,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 15,3 0 41,2 62,4 36,9 35,7 27,1 25 5 19,9 0 4,8 10,2 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,3 0 0 6,2 22,1 0 38 20 10 8 21,3 14,5 25,6 14,5 9,1 15,6 22,7 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4,3 4,8 5,1 14,5 0 5,2 0 0 0 32,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11 0 0 0 0 0 5,4 10 5 0 8,5 14,5 10,2 14,5 13,6 26 22,7 11,3 33,9 163,6 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,3 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 4,3 0 0 0 13,6 20,8 22,7 22,5 0 32,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 108 0 16,5 149,9 339,1 393,2 200,6 149,8 94,7 87,5 76,7 72,7 66,6 58,1 54,4 46,8 30,3 33,8 33,9 0 99,7 0
Tříselná kýla (K40) 173,1 252,3 164,9 131,1 22,1 42,9 81,3 44,9 124,6 103,4 153,4 155 174,2 213,1 271,8 317,2 318,1 540,2 372,9 196,3 199,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 161,7 0 115,4 199,8 59 35,7 48,8 99,9 109,7 151,1 149,2 232,5 194,7 251,8 271,8 254,8 242,4 180,1 101,7 32,7 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12,3 0 0 0 7,4 28,6 16,3 20 29,9 31,8 4,3 19,4 15,4 4,8 9,1 0 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,3 144,2 8,2 0 0 0 0 10 5 11,9 12,8 19,4 20,5 38,7 18,1 52 53 112,5 203,4 261,7 99,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 10,2 0 18,1 15,6 22,7 22,5 16,9 65,4 99,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 85,7 144,2 24,7 18,7 14,7 28,6 54,2 79,9 84,7 99,4 140,7 111,4 102,5 101,7 126,8 119,6 83,3 101,3 67,8 0 99,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 13,7 72,1 8,2 0 14,7 0 5,4 0 0 0 4,3 0 0 9,7 22,6 26 60,6 45 135,6 32,7 99,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,3 0 0 0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 5,1 0 0 10,4 7,6 11,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 215,4 0 0 0 7,4 71,5 81,3 119,8 134,6 246,5 225,9 295,5 292 406,7 321,6 431,6 340,9 427,7 237,3 32,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 18 0 0 0 7,4 7,1 10,8 5 15 0 17 24,2 25,6 33,9 36,2 36,4 15,1 45 67,8 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5 0 0 0 0 0 5,4 5 5 11,9 4,3 0 5,1 14,5 9,1 0 15,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,3 0 0 0 0 14,3 0 20 29,9 11,9 12,8 9,7 25,6 33,9 9,1 52 37,9 33,8 84,7 98,1 99,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 65 72,1 66 37,5 29,5 78,6 70,5 74,9 79,8 47,7 17 67,8 61,5 72,6 45,3 119,6 68,2 90 135,6 130,8 99,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,7 36 8,2 25 22,1 21,4 0 10 19,9 23,9 12,8 19,4 10,2 9,7 9,1 10,4 7,6 11,3 16,9 65,4 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 87,7 0 0 0 0 0 0 0 0 19,9 25,6 58,1 117,8 174,3 190,2 301,6 310,6 281,4 203,4 98,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 106,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29,1 71,7 150,1 208,4 426,4 530,2 438,9 423,7 98,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 141,1 0 0 0 44,2 207,3 151,8 154,8 129,6 143,1 230,2 218 215,2 184 217,4 104 90,9 45 67,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 107,4 0 0 6,2 59 107,2 65,1 49,9 119,6 63,6 102,3 140,5 143,4 213,1 176,7 208 128,8 90 84,7 65,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 30 0 0 0 7,4 0 5,4 0 5 4 17 19,4 56,3 62,9 77 93,6 106 56,3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 49,7 0 0 0 0 0 5,4 10 59,8 67,6 76,7 96,9 66,6 87,2 90,6 72,8 60,6 56,3 16,9 0 0 0
Dorzalgie (M54) 6 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4,3 4,8 15,4 4,8 9,1 31,2 0 0 0 32,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 122 0 16,5 0 22,1 21,4 43,4 79,9 69,8 83,5 127,9 179,3 251 305,1 222 156 196,9 101,3 101,7 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35,3 0 0 12,5 36,9 28,6 10,8 30 15 8 21,3 29,1 51,2 53,3 49,8 46,8 90,9 56,3 203,4 0 0 1 111,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 69 0 8,2 0 0 14,3 0 35 19,9 39,8 72,5 63 46,1 92 126,8 161,2 181,8 213,8 305,1 130,8 99,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,7 0 0 0 0 0 0 10 0 19,9 12,8 19,4 20,5 4,8 31,7 41,6 45,4 11,3 101,7 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 121,7 0 8,2 0 7,4 21,4 70,5 54,9 79,8 107,3 153,4 116,3 179,3 237,3 258,2 161,2 310,6 180,1 33,9 32,7 99,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 87,4 0 0 0 0 0 10,8 20 49,8 59,6 93,8 111,4 122,9 121,1 144,9 197,6 295,4 202,6 152,5 0 99,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 54,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 43,6 158,5 187,2 287,8 258,9 254,2 98,1 99,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 130,4 0 263,8 274,7 206,4 164,4 97,6 104,9 94,7 87,5 76,7 130,8 87,1 121,1 117,8 135,2 136,3 157,6 101,7 130,8 299,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 21,3 0 0 0 7,4 14,3 43,4 5 29,9 31,8 29,8 33,9 30,7 33,9 31,7 5,2 15,1 11,3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 31 0 0 0 0 28,6 48,8 54,9 74,8 63,6 38,4 63 30,7 9,7 9,1 20,8 15,1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 203,1 0 0 0 0 28,6 65,1 89,9 159,5 234,5 477,4 576,5 722,3 188,8 131,4 67,6 90,9 112,5 152,5 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 574,9 0 0 0 7,4 128,7 428,3 594,2 677,9 651,9 711,8 649,2 753 750,5 910,4 956,8 946,8 765,3 355,9 130,8 99,7 0
Lékařský potrat (O04) 94,4 0 0 0 22,1 185,9 254,8 254,7 194,4 170,9 281,3 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 161,4 0 0 0 7,4 128,7 406,6 489,3 682,9 445,2 179 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 26 0 0 0 0 14,3 86,7 109,9 94,7 51,7 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,3 0 0 0 0 0 16,3 35 24,9 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18,3 0 0 0 0 14,3 38 89,9 79,8 35,8 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 185,1 0 0 0 7,4 100,1 460,9 823,9 797,5 417,4 98 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6,3 0 0 0 0 7,1 5,4 35 24,9 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 144,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77 829,1 412,2 499,5 154,8 57,2 43,4 30 5 8 25,6 29,1 41 14,5 13,6 26 0 0 16,9 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,8 4,5 10,4 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 49,4 0 0 18,7 29,5 28,6 86,7 69,9 64,8 51,7 85,2 33,9 35,9 48,4 31,7 57,2 45,4 45 101,7 98,1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5 0 0 0 0 0 5,4 5 0 4 0 4,8 5,1 0 4,5 26 15,1 22,5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 59,4 0 16,5 43,7 29,5 14,3 5,4 15 10 19,9 17 33,9 41 72,6 117,8 140,4 121,2 270,1 288,1 163,6 299,1 0
Nitrolební poranění (S06) 16,7 0 0 0 7,4 7,1 0 0 0 8 21,3 14,5 25,6 4,8 31,7 20,8 30,3 33,8 118,6 130,8 299,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 34,3 0 33 18,7 51,6 157,3 86,7 39,9 69,8 39,8 12,8 24,2 15,4 9,7 9,1 20,8 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75,4 0 98,9 243,5 294,9 57,2 5,4 30 15 31,8 21,3 19,4 71,7 67,8 99,7 88,4 106 101,3 118,6 98,1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114 0 0 31,2 7,4 7,1 5,4 30 19,9 8 0 9,7 15,4 48,4 67,9 124,8 257,5 529 1 322,0 2 289,8 3 589,2 3 333,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 87 0 16,5 25 110,6 35,7 70,5 84,9 99,7 67,6 81 111,4 107,6 130,7 113,2 104 68,2 123,8 101,7 229 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 300,8 72,1 41,2 106,2 213,8 407,5 352,4 289,6 309 365,7 366,6 392,4 312,5 343,8 326,1 260 287,8 258,9 305,1 458 99,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,7 0 41,2 0 7,4 14,3 0 5 0 4 0 14,5 0 4,8 9,1 5,2 7,6 11,3 16,9 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,7 0 16,5 6,2 7,4 7,1 5,4 20 15 35,8 34,1 29,1 82 87,2 58,9 187,2 113,6 202,6 203,4 294,4 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 8,7 0 0 6,2 0 21,4 16,3 5 29,9 11,9 12,8 0 5,1 0 4,5 5,2 7,6 0 16,9 32,7 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,3 0 24,7 12,5 0 14,3 0 10 0 0 0 4,8 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 16,7 0 0 0 0 0 0 10 24,9 51,7 110,8 14,5 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 0 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 10,2 9,7 22,6 15,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 251,1 36 57,7 131,1 235,9 200,2 233,1 234,7 199,4 314 221,6 213,2 389,3 319,6 285,4 301,6 356 213,8 372,9 229 99,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 639,0 2 054,8 5 061,8 4 395,9 2 897,2 3 767,8 4 483,8 5 252,9 5 981,5 5 732,0 6 137,8 6 530,7 7 151,3 7 592,5 8 488,5 10 374,4 11 202,8 11 108,6 10 813,6 9 322,9 7 577,3 7 777,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 10,9 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 27,8 % 8,3 % 18,0 % 6,8 % 8,0 % 10,9 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,5 % 0,0 % 5,9 % 17,6 % 3,7 % 31,8 % 35,5 % 26,7 % 25,6 % 5,4 % 6,9 % 5,4 % 4,8 % 4,8 % 1,9 % 2,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 44,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 55,6 % 50,0 % 49,3 % 42,7 % 38,9 % 47,8 % 36,8 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 2,3 % 7,5 % 8,5 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 69,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 78,6 % 68,2 % 70,4 % 66,7 % 82,4 % 62,5 % 100,0 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 85,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 80,8 % 87,5 % 87,3 % 86,0 % 81,5 % 63,6 % 83,3 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 62,5 % 66,7 % 62,5 % 50,0 % 72,7 % 61,9 % 75,0 % 53,8 % 47,1 % 60,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 47,4 % 42,9 % 50,0 % 55,6 % 45,5 % 42,9 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 56,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 64,3 % 75,0 % 54,4 % 47,4 % 50,0 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 88,9 % 78,6 % 87,5 % 89,7 % 73,9 % 82,0 % 93,3 % 84,2 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 30,9 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 41,7 % 33,3 % 92,3 % 48,1 % 38,8 % 36,5 % 34,5 % 40,9 % 34,1 % 34,0 % 29,7 % 22,4 % 20,7 % 11,8 % 6,3 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 94,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 42,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 60,0 % 47,1 % 44,4 % 18,2 % 44,4 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 96,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 76,9 % 94,3 % 97,3 % 96,1 % 100,0 % 93,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 58,5 % 0,0 % 71,4 % 66,7 % 66,7 % 76,2 % 71,9 % 78,3 % 73,8 % 73,0 % 83,3 % 67,2 % 79,5 % 55,6 % 59,1 % 56,9 % 51,8 % 29,6 % 46,6 % 28,6 % 50,0 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 7,1 % 7,1 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % 22,2 % 25,0 % 20,0 % 17,0 % 19,1 % 13,5 % 11,1 % 8,3 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,7 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 2,4 % 2,9 % 22,2 % 10,3 % 40,9 % 33,3 % 42,1 % 53,3 % 39,0 % 36,4 % 21,9 % 36,0 % 22,5 % 11,9 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,7 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 10,0 % 15,6 % 11,1 % 13,6 % 12,1 % 18,2 % 8,2 % 15,5 % 8,5 % 12,8 % 6,2 % 13,2 % 10,4 % 6,7 % 3,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 26,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 46,2 % 100,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 25,9 % 50,0 % 38,1 % 37,5 % 50,0 % 41,7 % 28,6 % 14,3 % 20,0 % 26,1 % 37,8 % 17,5 % 24,2 % 23,8 % 25,9 % 31,9 % 19,4 % 23,2 % 21,6 % 15,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21,1 % 23,5 % 65,2 % 87,5 % 57,1 % 39,1 % 18,8 % 19,2 % 18,4 % 18,6 % 17,8 % 13,2 % 11,9 % 7,8 % 11,5 % 6,5 % 6,3 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 1,5 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 2,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % 3,9 % 4,3 % 2,6 % 2,0 % 0,0 % 2,2 % 3,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 23,8 % 18,2 % 14,3 % 20,1 % 16,6 % 16,5 % 15,9 % 17,4 % 7,9 % 8,1 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 7,3 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 5,8 % 0,0 % 2,2 % 2,4 % 3,3 % 5,6 % 3,2 % 0,5 % 4,3 % 0,0 % 16,7 %
Selhání srdce (I50) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 7,1 % 4,8 % 4,9 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 20,0 % 9,1 % 13,0 % 10,3 % 0,0 % 13,3 % 15,1 % 9,3 % 16,0 % 10,7 % 3,5 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 32,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 37,0 % 40,6 % 32,7 % 32,7 % 32,8 % 31,5 % 31,2 % 36,4 % 28,1 % 20,0 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 81,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 91,7 % 93,3 % 96,3 % 90,9 % 90,9 % 83,7 % 85,3 % 52,0 % 43,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 20,0 % 16,7 % 23,8 % 21,4 % 32,0 % 26,3 % 26,8 % 9,5 % 22,4 % 24,3 % 25,0 % 38,6 % 28,3 % 18,3 % 15,6 % 5,6 % 100,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 3,7 % 3,3 % 0,0 % 14,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 2,2 % 2,3 % 0,7 % 3,8 % 1,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,7 % 0,0 % 97,5 % 95,7 % 92,6 % 93,5 % 100,0 % 78,6 % 90,0 % 88,9 % 77,8 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 60,1 % 0,0 % 50,0 % 85,7 % 59,3 % 46,2 % 64,1 % 48,3 % 66,7 % 64,7 % 53,2 % 65,0 % 77,1 % 64,1 % 58,5 % 54,3 % 50,0 % 61,5 % 41,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 1,6 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 7,1 % 11,6 % 6,5 % 7,2 % 4,6 % 6,4 % 6,8 % 3,6 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 56,1 % 0,0 % 55,6 % 76,9 % 38,5 % 71,4 % 71,4 % 71,4 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 40,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 41,3 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 0,0 % 50,0 % 80,0 % 33,3 % 50,0 % 33,3 % 42,9 % 35,7 % 37,5 % 50,0 % 100,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 12,5 % 16,7 % 30,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 16,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 16,7 % 42,9 % 9,1 % 15,8 % 12,5 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 11,8 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,4 % 9,3 % 5,7 % 5,1 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 84,8 % 0,0 % 50,0 % 85,7 % 90,2 % 91,7 % 94,9 % 90,9 % 82,6 % 91,7 % 100,0 % 93,8 % 72,2 % 60,0 % 75,0 % 56,3 % 66,7 % 60,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 93,3 % 87,5 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 85,7 % 93,8 % 90,0 % 86,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,1 % 93,6 % 95,2 % 95,3 % 87,5 % 90,6 % 88,0 % 75,0 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,2 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 95,2 % 100,0 % 97,4 % 87,5 % 92,3 % 95,0 % 89,7 % 89,6 % 86,0 % 88,9 % 76,2 % 75,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 16,7 % 23,1 % 17,4 % 28,6 % 42,1 % 16,7 % 36,4 % 75,0 % 11,1 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,5 % 50,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 17,6 % 37,5 % 25,0 % 21,1 % 50,0 % 12,9 % 25,6 % 24,1 % 27,0 % 35,3 % 38,1 % 8,3 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 11,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 15,4 % 12,5 % 13,0 % 9,1 % 5,0 % 11,8 % 12,5 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,2 % 66,7 % 60,0 % 100,0 % 50,0 % 66,7 % 76,9 % 84,2 % 94,4 % 83,3 % 97,1 % 85,2 % 76,9 % 77,8 % 71,8 % 69,7 % 39,3 % 75,0 % 23,5 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 14,8 % 40,0 % 4,5 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 17,9 % 14,7 % 25,0 % 16,0 % 21,6 % 5,6 % 33,3 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 12,5 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 60,0 % 63,2 % 77,1 % 72,1 % 72,6 % 69,3 % 62,0 % 66,1 % 59,2 % 54,2 % 47,9 % 48,7 % 21,9 % 3,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 20,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 28,6 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 57,1 % 31,3 % 26,3 % 28,0 % 25,0 % 17,1 % 6,9 % 11,4 % 19,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 12,5 % 6,3 % 10,0 % 4,2 % 0,0 % 4,5 % 8,3 % 7,1 % 0,0 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 28,6 % 50,0 % 33,3 % 18,8 % 16,7 % 26,3 % 24,1 % 6,7 % 22,2 % 10,0 % 13,6 % 10,9 % 13,0 % 11,1 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,4 % 40,0 % 33,3 % 37,5 % 66,7 % 57,9 % 86,7 % 75,0 % 88,9 % 52,2 % 44,4 % 43,8 % 66,7 % 45,5 % 38,5 % 57,5 % 36,0 % 40,0 % 28,6 % 57,1 % 33,3 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,6 % 20,0 % 10,0 % 50,0 % 30,0 % 23,1 % 0,0 % 22,2 % 57,1 % 60,0 % 37,5 % 44,4 % 16,7 % 14,3 % 9,5 % 16,7 % 5,9 % 8,3 % 8,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 44,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 62,5 % 60,0 % 54,5 % 56,1 % 50,7 % 43,8 % 40,8 % 39,8 % 37,3 % 41,4 % 60,0 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 48,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 54,5 % 48,3 % 52,5 % 46,0 % 47,4 % 47,9 % 47,0 % 51,0 % 27,3 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 76,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 82,9 % 73,7 % 75,6 % 72,2 % 70,6 % 78,3 % 72,6 % 85,7 % 63,3 % 84,2 % 76,9 % 80,0 % 66,7 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 63,8 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 42,1 % 68,2 % 63,2 % 83,3 % 82,8 % 72,7 % 85,7 % 70,7 % 63,6 % 71,0 % 73,6 % 63,5 % 56,7 % 33,3 % 33,3 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 48,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 57,1 % 80,0 % 68,8 % 56,5 % 77,3 % 60,0 % 56,0 % 45,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 64,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 80,0 % 89,5 % 85,7 % 74,1 % 65,0 % 60,0 % 64,5 % 66,7 % 66,7 % 41,7 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 5,9 % 1,9 % 1,9 % 6,5 % 1,5 % 3,3 % 8,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 73,9 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 72,7 % 66,7 % 77,8 % 87,5 % 75,0 % 88,1 % 74,2 % 81,8 % 74,2 % 78,9 % 78,8 % 60,0 % 85,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37,6 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 71,4 % 44,4 % 33,3 % 75,0 % 37,5 % 16,7 % 45,5 % 35,3 % 43,5 % 47,8 % 44,0 % 27,3 % 37,5 % 21,7 % 46,2 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 37,8 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 35,0 % 18,2 % 47,6 % 47,2 % 52,0 % 40,9 % 52,8 % 56,0 % 72,1 % 55,8 % 57,6 % 72,0 % 28,6 % 50,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 10,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 31,3 % 37,5 % 33,3 % 23,5 % 7,7 % 17,9 % 11,1 % 11,3 % 1,6 % 9,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 71,6 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 65,0 % 44,0 % 66,7 % 60,0 % 65,5 % 64,9 % 74,5 % 81,7 % 81,4 % 73,8 % 91,1 % 76,2 % 66,7 % 100,0 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 26,7 % 38,5 % 50,0 % 47,8 % 45,1 % 49,0 % 37,3 % 35,6 % 34,9 % 28,3 % 11,4 % 7,1 % 0,0 % 3,3 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 75,0 % 79,5 % 81,8 % 77,6 % 69,7 % 88,2 % 75,0 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 81,1 % 0,0 % 82,1 % 84,6 % 77,8 % 92,0 % 94,7 % 84,0 % 86,4 % 84,6 % 72,0 % 84,4 % 77,3 % 80,6 % 70,3 % 81,3 % 72,0 % 82,4 % 85,7 % 100,0 % 50,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 91,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 88,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 85,7 % 87,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 57,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 42,9 % 55,0 % 78,9 % 61,5 % 60,0 % 81,3 % 60,0 % 50,0 % 100,0 % 80,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 87,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 50,0 % 75,0 % 84,2 % 90,8 % 91,8 % 90,2 % 97,9 % 95,1 % 90,6 % 100,0 % 85,7 % 76,9 % 69,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 95,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 72,0 % 91,9 % 89,5 % 92,5 % 95,9 % 96,0 % 94,4 % 99,3 % 98,1 % 98,0 % 96,8 % 95,4 % 97,1 % 95,5 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 96,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 94,0 % 92,7 % 100,0 % 97,7 % 95,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 91,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 94,7 % 91,5 % 91,6 % 91,9 % 88,9 % 95,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 6,6 % 7,7 % 8,6 % 8,2 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 9,6 % 8,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,9 % 2,9 % 3,2 % 3,1 % 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 85,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 70,0 % 83,3 % 83,3 % 88,9 % 89,7 % 88,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 65,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 63,6 % 71,4 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66,0 % 44,2 % 61,0 % 87,0 % 91,3 % 61,5 % 53,3 % 54,5 % 33,3 % 50,0 % 85,7 % 54,5 % 57,1 % 60,0 % 50,0 % 55,6 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 2,3 % 2,2 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,9 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % 21,1 % 18,2 % 28,3 % 22,8 % 38,5 % 17,1 % 25,0 % 21,7 % 19,4 % 24,4 % 20,0 % 12,5 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 48,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,8 % 0,0 % 0,9 % 5,9 % 4,0 % 1,6 % 2,6 % 9,7 % 5,4 % 10,2 % 7,4 % 10,1 % 10,3 % 13,0 % 15,8 % 13,8 % 8,9 % 11,8 % 8,8 % 3,8 % 6,7 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 6,8 % 7,1 % 11,9 % 2,7 % 14,0 % 7,7 % 12,5 % 5,4 % 14,3 % 6,9 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,1 % 0,0 % 5,3 % 6,4 % 13,2 % 42,3 % 45,7 % 28,6 % 43,8 % 34,5 % 15,0 % 31,3 % 11,5 % 11,1 % 20,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,3 % 0,0 % 92,3 % 97,5 % 100,0 % 80,0 % 33,3 % 85,7 % 75,0 % 72,7 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 73,7 % 95,7 % 94,4 % 77,8 % 69,2 % 63,6 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 54,5 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 66,7 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 50,0 % 75,0 % 71,4 % 48,4 % 54,5 % 47,2 % 51,6 % 54,9 % 53,4 % 58,1 % 75,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 73,9 % 0,0 % 50,0 % 40,0 % 78,9 % 100,0 % 86,7 % 77,3 % 74,1 % 100,0 % 82,6 % 85,2 % 84,0 % 84,4 % 69,4 % 80,0 % 60,0 % 64,7 % 42,9 % 43,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,6 % 50,0 % 25,0 % 44,7 % 37,7 % 58,8 % 67,7 % 61,7 % 62,6 % 69,7 % 68,3 % 68,6 % 64,9 % 56,8 % 54,5 % 52,1 % 36,5 % 29,1 % 18,0 % 16,5 % 3,6 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23,8 % 0,0 % 20,8 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 37,5 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 51,6 % 0,0 % 40,0 % 100,0 % 50,0 % 33,3 % 33,3 % 36,4 % 37,5 % 81,8 % 66,7 % 37,5 % 64,0 % 52,9 % 52,0 % 59,0 % 39,5 % 50,0 % 42,9 % 56,3 % 0,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 66,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 100,0 % 75,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 17,8 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 98,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,4 % 2,8 % 14,9 % 47,7 % 69,6 % 27,7 % 11,6 % 6,6 % 4,5 % 8,6 % 12,6 % 20,0 % 33,0 % 25,9 % 18,6 % 15,1 % 12,9 % 6,5 % 10,5 % 5,2 % 2,6 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 28,5 % 1,6 % 29,4 % 40,7 % 29,6 % 27,8 % 30,8 % 29,3 % 31,9 % 36,3 % 44,6 % 42,7 % 40,5 % 34,6 % 30,6 % 28,7 % 24,8 % 20,3 % 16,3 % 12,3 % 10,2 % 10,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)