8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 3 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 142 1 2 5 0 1 1 3 2 2 4 6 8 13 14 13 28 13 15 7 3 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 100 1 2 4 2 9 15 11 12 5 3 8 5 7 3 4 3 4 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 602 0 0 0 0 0 2 1 1 7 10 15 37 34 79 109 109 87 67 30 12 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 79 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 8 12 17 15 13 7 2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 797 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 13 10 24 45 80 159 134 131 133 49 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 178 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 10 12 12 18 34 34 27 7 7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 175 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 8 12 15 27 42 22 22 8 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 9 13 14 6 2 5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 33 61 79 77 53 15 7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 630 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 11 35 73 124 146 101 79 46 8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 374 4 12 8 15 15 14 22 21 31 46 81 82 125 193 241 223 148 59 27 6 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 102 0 0 0 0 1 4 14 13 9 15 5 8 8 6 3 4 4 4 3 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 60 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 3 6 8 11 11 11 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 843 0 0 0 0 0 3 5 30 66 202 253 174 38 21 28 15 3 4 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 255 7 32 36 37 49 57 64 97 130 158 165 145 204 280 281 248 154 76 28 6 1
Anémie (D50-D64) 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 49 0 2 1 1 2 0 2 2 3 5 2 5 1 3 2 5 6 4 3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 232 0 0 0 0 1 0 3 1 1 4 12 20 21 34 48 37 20 12 10 7 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 621 0 0 1 5 6 16 19 49 49 82 76 60 61 56 55 57 22 6 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 1 0 0 0 1 5 4 1 3 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 30 0 0 0 0 1 2 4 1 6 4 0 0 1 1 1 4 3 1 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 423 2 2 9 5 4 3 10 15 29 27 32 47 40 38 48 41 43 18 7 3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 784 1 2 2 0 1 1 1 5 4 8 10 16 21 79 119 166 164 89 75 18 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 771 8 47 75 22 21 10 7 8 18 29 39 31 53 74 110 83 69 34 26 6 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 480 8 63 151 69 19 5 5 8 19 21 19 14 15 27 14 14 5 4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 12 6 15 13 11 4 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 12 11 21 18 27 6 5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 8 28 57 43 24 9 4 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 1 2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 107 0 0 0 0 1 8 7 13 15 28 29 43 60 109 170 212 164 133 88 23 4
Selhání srdce (I50) 79 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 7 13 20 12 10 4 3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 290 0 0 0 1 0 1 1 1 6 5 6 15 24 37 50 62 43 24 10 4 0
Ateroskleróza (I70) 633 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 18 32 88 154 144 91 46 28 20 3
Varixy dolních končetin (I83) 1 197 0 0 0 0 1 16 25 71 123 172 143 158 160 132 117 61 15 2 0 0 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 874 0 0 0 7 30 23 18 23 11 30 16 46 56 95 135 172 104 67 25 12 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 30 0 3 1 1 5 2 0 3 2 1 0 1 1 2 0 4 3 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 60 5 3 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 5 5 13 2 6 9 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 477 0 996 910 138 99 85 65 52 41 37 16 6 14 8 6 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 196 0 10 11 31 66 59 73 93 128 141 113 102 107 95 78 51 23 12 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 22 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 6 5 2 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 153 4 6 0 2 4 6 5 2 8 4 7 6 13 12 24 15 22 9 3 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 317 0 31 31 19 25 31 37 25 17 17 16 12 9 16 8 11 5 3 4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 187 1 2 4 10 9 4 12 8 9 15 13 18 19 20 17 14 9 3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 75 0 0 1 0 1 3 1 1 6 9 10 7 8 6 9 6 6 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 93 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 9 8 8 8 13 16 6 8 3 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 35 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 4 3 2 3 5 4 1 5 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 295 0 7 100 146 175 142 140 108 98 99 51 53 45 33 37 28 18 9 5 0 1
Tříselná kýla (K40) 2 128 18 79 69 5 17 42 55 67 107 146 149 158 170 236 276 263 144 78 40 8 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 508 0 13 41 9 8 28 36 78 120 156 130 146 135 146 173 150 85 41 11 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 109 0 0 2 1 7 10 16 16 8 15 9 8 5 5 6 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 14 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 295 3 18 3 3 1 4 3 4 10 11 17 16 15 18 25 38 34 33 28 10 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 109 0 0 0 0 1 0 2 0 5 11 7 9 8 9 23 13 8 4 8 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 915 2 3 1 2 13 29 53 70 113 112 89 85 87 71 69 64 27 15 7 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 88 0 0 1 0 2 3 1 0 3 5 3 4 5 6 7 14 11 10 8 1 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 4 1 3 1 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 138 0 0 1 3 22 42 90 139 160 197 181 199 193 249 247 207 116 57 27 8 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 241 0 0 0 0 3 4 9 10 16 21 21 19 13 29 23 27 22 9 11 4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 67 0 0 0 1 0 0 2 3 6 3 4 9 4 11 11 6 1 3 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 146 2 0 1 1 1 6 8 7 7 10 9 15 11 17 15 13 9 9 2 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 606 5 10 10 16 55 55 62 45 35 45 30 37 34 50 38 24 24 19 7 4 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 296 3 10 15 20 16 7 8 10 18 23 18 17 28 26 21 21 15 13 3 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 165 0 0 0 0 1 0 7 4 13 21 36 68 114 178 242 249 157 59 16 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 703 0 0 0 2 2 1 1 3 13 29 63 111 202 282 339 368 217 62 7 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 674 0 0 0 14 99 91 107 98 128 169 186 210 197 157 128 65 22 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 470 0 11 9 60 105 55 64 60 94 116 104 151 181 147 144 96 56 14 1 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 251 0 1 3 12 10 0 3 0 7 17 10 18 31 38 40 33 22 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 606 0 0 0 1 2 9 22 32 74 88 87 76 55 61 44 36 10 6 3 0 0
Dorzalgie (M54) 62 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 6 10 2 6 9 7 6 4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 546 2 14 8 14 19 26 45 47 87 151 175 218 218 191 170 92 44 18 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 444 0 1 9 18 37 21 18 13 19 37 38 35 46 43 36 36 18 15 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 058 3 6 2 0 3 22 30 33 45 48 48 80 84 123 152 148 101 57 50 19 4
Selhání ledvin (N17-N19) 150 0 0 0 0 2 0 5 5 4 8 9 5 20 27 14 19 12 13 5 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 462 0 2 1 4 6 29 53 67 88 122 115 152 139 206 162 135 98 53 24 3 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 221 0 2 6 3 6 22 30 27 43 89 72 105 100 150 169 160 127 66 30 13 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 803 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 29 67 135 193 201 113 40 10 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 102 2 45 122 67 59 39 41 40 32 65 50 76 86 88 107 83 60 29 9 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 296 0 0 1 3 14 18 26 27 50 54 34 21 19 10 10 5 2 1 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 230 0 0 0 0 7 24 22 31 30 36 36 11 8 8 5 7 4 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 388 0 0 0 0 2 20 22 61 115 252 305 275 114 63 51 37 37 27 4 2 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 634 2 0 1 9 40 129 218 226 282 331 287 299 278 412 424 387 221 64 23 0 1
Lékařský potrat (O04) 460 0 0 0 4 25 53 78 99 83 105 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 468 0 0 0 1 25 150 336 419 356 171 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 498 0 0 0 0 3 43 142 174 105 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 396 0 0 0 0 6 38 124 147 67 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 291 0 0 0 0 1 32 77 97 75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 141 0 0 0 0 24 185 593 779 457 93 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 31 0 0 0 0 0 3 16 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 19 0 0 0 0 0 3 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 924 111 237 342 73 38 25 18 14 19 9 9 7 4 9 4 4 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 68 0 0 1 2 7 15 8 9 5 7 2 3 2 2 1 0 2 1 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 140 1 1 0 1 0 4 7 8 13 17 15 10 12 9 11 16 7 3 1 4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 350 0 3 4 12 8 2 5 10 16 26 29 24 24 30 38 50 40 8 17 3 1
Nitrolební poranění (S06) 203 0 3 2 2 2 1 3 2 5 8 5 10 11 15 15 30 29 26 20 14 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 164 0 10 13 12 22 10 11 7 17 13 4 8 6 7 8 5 3 4 2 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 029 0 29 179 156 25 10 29 33 42 39 34 58 75 86 67 75 49 18 20 4 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 271 0 4 6 6 6 4 9 3 11 9 10 36 38 58 88 136 168 217 265 166 31
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 121 0 3 13 57 30 47 54 74 102 107 115 80 102 113 79 75 38 19 11 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 539 0 47 117 115 244 350 365 346 442 458 390 371 295 283 247 181 126 75 69 16 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 69 3 7 2 0 2 2 1 2 5 6 3 7 7 5 6 2 3 2 2 1 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 015 2 2 5 3 9 23 20 20 35 55 53 74 89 131 151 137 104 52 43 7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 106 0 1 6 11 10 7 8 4 6 10 8 11 6 5 9 2 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 66 2 13 6 2 0 0 1 3 4 4 3 4 6 4 3 3 5 3 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 23 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 1 4 2 0 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 171 0 0 0 0 1 4 5 14 48 76 18 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 144 0 2 3 6 1 2 1 1 5 8 3 13 9 21 28 23 16 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 006 5 31 83 160 103 122 136 167 240 253 272 299 353 550 616 658 474 266 155 54 9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 72 422 239 1 836 2 441 1 405 1 702 2 396 3 680 4 349 4 776 5 154 4 577 4 947 5 110 6 436 7 163 6 840 4 602 2 540 1 572 564 93
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,4 1,3 2,7 3,2 0 11,3 5,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0 0 0 0 2 0 0 1,2 0 1 1,3 0 0 1,3 0 1,6 0 3,8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12 7,5 3,9 7,8 0 2 1,7 3,9 2,3 2,1 3,9 7,6 10,5 18,7 18 17,7 45,4 32,1 56,7 41,3 47,8 82,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,5 7,5 3,9 6,2 3,6 18,3 25,2 14,4 14,1 5,3 3 10,1 6,5 10,1 3,9 5,4 4,9 9,9 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51 0 0 0 0 0 3,4 1,3 1,2 7,4 9,8 18,9 48,4 48,8 101,7 148,2 176,9 214,9 253,2 177 191,4 165,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,7 0 0 1,6 0 0 1,7 1,3 0 0 0 2,5 10,5 17,2 21,9 20,4 21,1 17,3 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 67,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,2 7,9 16,4 13,1 34,5 57,9 108,7 258,1 330,9 495,1 784,5 781,4 497,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 15,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,2 11,8 12,6 15,7 17,2 23,2 46,2 55,2 66,7 26,5 41,3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 14,8 0 0 0 0 0 0 2,6 1,2 3,2 7,9 10,1 15,7 21,5 34,8 57,1 35,7 54,3 30,2 29,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 5 7,8 12,9 16,7 19 9,7 4,9 18,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,3 17 47,4 78,6 107,4 125 130,9 56,7 41,3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 53,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,2 1 2,5 14,4 50,3 94 168,6 237 249,4 298,6 271,3 127,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 116,4 30 23,5 12,4 27,3 30,5 23,5 28,7 24,7 32,6 45,3 102,2 107,2 179,5 248,5 327,6 362 365,5 223 159,3 95,7 82,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 8,6 0 0 0 0 2 6,7 18,3 15,3 9,5 14,8 6,3 10,5 11,5 7,7 4,1 6,5 9,9 15,1 17,7 15,9 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,1 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,1 2 6,3 3,9 8,6 10,3 15 17,9 27,2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 71,4 0 0 0 0 0 5 6,5 35,2 69,5 198,8 319,1 227,5 54,6 27 38,1 24,3 7,4 15,1 5,9 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 191 52,5 62,6 55,8 67,3 99,7 95,8 83,6 113,9 136,9 155,5 208,1 189,5 292,9 360,6 382 402,5 380,3 287,3 165,2 95,7 82,9
Anémie (D50-D64) 0,6 0 0 0 1,8 2 0 0 0 0 2 1,3 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 0 3,9 1,6 1,8 4,1 0 2,6 2,3 3,2 4,9 2,5 6,5 1,4 3,9 2,7 8,1 14,8 15,1 17,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,7 0 0 0 0 2 0 3,9 1,2 1,1 3,9 15,1 26,1 30,2 43,8 65,2 60,1 49,4 45,4 59 111,6 82,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 52,6 0 0 1,6 9,1 12,2 26,9 24,8 57,5 51,6 80,7 95,9 78,4 87,6 72,1 74,8 92,5 54,3 22,7 5,9 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 7,5 0 0 0 2 8,4 5,2 1,2 3,2 0 5 1,3 1,4 1,3 0 0 2,5 0 0 15,9 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,5 0 0 0 0 2 3,4 5,2 1,2 6,3 3,9 0 0 1,4 1,3 1,4 6,5 7,4 3,8 5,9 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 4,9 4,9 7,6 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35,8 15 3,9 14 9,1 8,1 5 13,1 17,6 30,5 26,6 40,4 61,4 57,4 48,9 65,2 66,5 106,2 68 41,3 47,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 66,4 7,5 3,9 3,1 0 2 1,7 1,3 5,9 4,2 7,9 12,6 20,9 30,2 101,7 161,8 269,4 405 336,4 442,4 287 165,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 65,3 60 91,9 116,3 40 42,7 16,8 9,1 9,4 19 28,5 49,2 40,5 76,1 95,3 149,5 134,7 170,4 128,5 153,4 95,7 82,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 40,7 60 123,3 234,1 125,5 38,7 8,4 6,5 9,4 20 20,7 24 18,3 21,5 34,8 19 22,7 12,3 15,1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 0 2,9 0 0 1,6 0 3,8 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 1,3 17,2 7,7 20,4 21,1 27,2 15,1 5,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,8 9,2 17,2 14,2 28,5 29,2 66,7 22,7 29,5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 5 15,7 11,5 36,1 77,5 69,8 59,3 34 23,6 31,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,6 5,4 3,2 7,4 3,8 11,8 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 93,8 0 0 0 0 2 13,4 9,1 15,3 15,8 27,6 36,6 56,2 86,1 140,4 231,1 344,1 405 502,7 519,1 366,8 331,7
Selhání srdce (I50) 6,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 5 0 7,2 9 17,7 32,5 29,6 37,8 23,6 47,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 24,6 0 0 0 1,8 0 1,7 1,3 1,2 6,3 4,9 7,6 19,6 34,5 47,6 68 100,6 106,2 90,7 59 63,8 0
Ateroskleróza (I70) 53,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 3 5 23,5 45,9 113,3 209,3 233,7 224,7 173,9 165,2 318,9 248,8
Varixy dolních končetin (I83) 101,4 0 0 0 0 2 26,9 32,7 83,4 129,5 169,3 180,4 206,5 229,7 170 159 99 37 7,6 0 0 82,9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 74 0 0 0 12,7 61 38,7 23,5 27 11,6 29,5 20,2 60,1 80,4 122,3 183,5 279,2 256,8 253,2 147,5 191,4 331,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 0 5,9 1,6 1,8 10,2 3,4 0 3,5 2,1 1 0 1,3 1,4 2,6 0 6,5 7,4 3,8 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,1 37,5 5,9 1,6 0 0 0 0 0 2,1 1 2,5 1,3 4,3 6,4 6,8 21,1 4,9 22,7 53,1 31,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 0 1,6 0 7,6 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 209,8 0 1 948,5 1 411,0 251 201,4 142,9 84,9 61,1 43,2 36,4 20,2 7,8 20,1 10,3 8,2 3,2 4,9 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 101,3 0 19,6 17,1 56,4 134,3 99,2 95,4 109,2 134,8 138,8 142,5 133,3 153,6 122,3 106 82,8 56,8 45,4 11,8 15,9 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,1 0 1,3 0 1,4 2,6 1,4 9,7 12,3 7,6 5,9 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13 30 11,7 0 3,6 8,1 10,1 6,5 2,3 8,4 3,9 8,8 7,8 18,7 15,5 32,6 24,3 54,3 34 17,7 15,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,9 0 60,6 48,1 34,6 50,9 52,1 48,3 29,4 17,9 16,7 20,2 15,7 12,9 20,6 10,9 17,9 12,3 11,3 23,6 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,8 7,5 3,9 6,2 18,2 18,3 6,7 15,7 9,4 9,5 14,8 16,4 23,5 27,3 25,8 23,1 22,7 22,2 11,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,4 0 0 1,6 0 2 5 1,3 1,2 6,3 8,9 12,6 9,2 11,5 7,7 12,2 9,7 14,8 3,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,9 0 0 0 0 0 5 2,6 3,5 2,1 3 11,4 10,5 11,5 10,3 17,7 26 14,8 30,2 17,7 15,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 7,5 0 0 0 2 0 1,3 2,3 1,1 0 1,3 5,2 4,3 2,6 4,1 8,1 9,9 3,8 29,5 15,9 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 109,7 0 13,7 155,1 265,5 356 238,7 182,9 126,8 103,2 97,4 64,3 69,3 64,6 42,5 50,3 45,4 44,5 34 29,5 0 82,9
Tříselná kýla (K40) 180,3 135,1 154,6 107 9,1 34,6 70,6 71,8 78,7 112,7 143,7 188 206,5 244,1 303,9 375,2 426,9 355,6 294,8 235,9 127,6 82,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 127,7 0 25,4 63,6 16,4 16,3 47,1 47 91,6 126,4 153,5 164 190,9 193,8 188 235,2 243,5 209,9 155 64,9 31,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,2 0 0 3,1 1,8 14,2 16,8 20,9 18,8 8,4 14,8 11,4 10,5 7,2 6,4 8,2 0 2,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1,1 2 1,3 1,3 1,4 0 0 3,2 2,5 3,8 11,8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25 22,5 35,2 4,7 5,5 2 6,7 3,9 4,7 10,5 10,8 21,4 20,9 21,5 23,2 34 61,7 84 124,7 165,2 159,5 82,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,2 0 0 0 0 2 0 2,6 0 5,3 10,8 8,8 11,8 11,5 11,6 31,3 21,1 19,8 15,1 47,2 15,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 77,5 15 5,9 1,6 3,6 26,4 48,8 69,2 82,2 119 110,2 112,3 111,1 124,9 91,4 93,8 103,9 66,7 56,7 41,3 47,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,5 0 0 1,6 0 4,1 5 1,3 0 3,2 4,9 3,8 5,2 7,2 7,7 9,5 22,7 27,2 37,8 47,2 15,9 331,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,5 7,5 0 0 1,8 0 0 0 0 1,1 1 1,3 3,9 0 5,2 1,4 4,9 2,5 3,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 181,1 0 0 1,6 5,5 44,8 70,6 117,6 163,2 168,5 193,9 228,3 260,1 277,1 320,6 335,8 336 286,5 215,4 159,3 127,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 20,4 0 0 0 0 6,1 6,7 11,8 11,7 16,8 20,7 26,5 24,8 18,7 37,3 31,3 43,8 54,3 34 64,9 63,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,7 0 0 0 1,8 0 0 2,6 3,5 6,3 3 5 11,8 5,7 14,2 15 9,7 2,5 11,3 11,8 15,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,4 15 0 1,6 1,8 2 10,1 10,4 8,2 7,4 9,8 11,4 19,6 15,8 21,9 20,4 21,1 22,2 34 11,8 47,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,3 37,5 19,6 15,5 29,1 111,9 92,5 81 52,9 36,9 44,3 37,8 48,4 48,8 64,4 51,7 39 59,3 71,8 41,3 63,8 82,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 2 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,1 22,5 19,6 23,3 36,4 32,6 11,8 10,4 11,7 19 22,6 22,7 22,2 40,2 33,5 28,5 34,1 37 49,1 17,7 63,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 98,7 0 0 0 0 2 0 9,1 4,7 13,7 20,7 45,4 88,9 163,7 229,2 329 404,2 387,7 223 94,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 144,3 0 0 0 3,6 4,1 1,7 1,3 3,5 13,7 28,5 79,5 145,1 290 363,1 460,8 597,3 535,9 234,3 41,3 15,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 141,8 0 0 0 25,5 201,4 153 139,8 115,1 134,8 166,3 234,6 274,5 282,9 202,2 174 105,5 54,3 11,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 124,5 0 21,5 14 109,1 213,6 92,5 83,6 70,5 99 114,2 131,2 197,4 259,9 189,3 195,7 155,8 138,3 52,9 5,9 31,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 21,3 0 2 4,7 21,8 20,3 0 3,9 0 7,4 16,7 12,6 23,5 44,5 48,9 54,4 53,6 54,3 18,9 5,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 51,3 0 0 0 1,8 4,1 15,1 28,7 37,6 77,9 86,6 109,7 99,3 79 78,6 59,8 58,4 24,7 22,7 17,7 0 0
Dorzalgie (M54) 5,3 0 0 0 0 0 1,7 0 1,2 3,2 6,9 7,6 13,1 2,9 7,7 12,2 11,4 14,8 15,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 131 15 27,4 12,4 25,5 38,7 43,7 58,8 55,2 91,6 148,6 220,8 285 313 246 231,1 149,3 108,7 68 29,5 31,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37,6 0 2 14 32,7 75,3 35,3 23,5 15,3 20 36,4 47,9 45,8 66 55,4 48,9 58,4 44,5 56,7 23,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 89,6 22,5 11,7 3,1 0 6,1 37 39,2 38,8 47,4 47,2 60,5 104,6 120,6 158,4 206,6 240,2 249,4 215,4 294,9 303 331,7
Selhání ledvin (N17-N19) 12,7 0 0 0 0 4,1 0 6,5 5,9 4,2 7,9 11,4 6,5 28,7 34,8 19 30,8 29,6 49,1 29,5 31,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 123,8 0 3,9 1,6 7,3 12,2 48,8 69,2 78,7 92,7 120,1 145,1 198,7 199,6 265,3 220,2 219,1 242 200,3 141,6 47,8 248,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 103,4 0 3,9 9,3 5,5 12,2 37 39,2 31,7 45,3 87,6 90,8 137,3 143,6 193,2 229,7 259,7 313,6 249,5 177 207,3 82,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 10,1 37,9 96,2 173,8 262,3 326,2 279,1 151,2 59 63,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,4 15 88 189,2 121,8 120 65,6 53,6 47 33,7 64 63,1 99,3 123,5 113,3 145,4 134,7 148,2 109,6 53,1 31,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 25,1 0 0 1,6 5,5 28,5 30,3 34 31,7 52,6 53,1 42,9 27,5 27,3 12,9 13,6 8,1 4,9 3,8 0 15,9 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 19,5 0 0 0 0 14,2 40,3 28,7 36,4 31,6 35,4 45,4 14,4 11,5 10,3 6,8 11,4 9,9 3,8 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 117,6 0 0 0 0 4,1 33,6 28,7 71,6 121,1 248 384,7 359,5 163,7 81,1 69,3 60,1 91,4 102,1 23,6 31,9 82,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 307,8 15 0 1,6 16,4 81,4 216,9 284,7 265,4 296,9 325,7 362 390,9 399,2 530,6 576,4 628,1 545,8 241,9 135,7 0 82,9
Lékařský potrat (O04) 39 0 0 0 7,3 50,9 89,1 101,9 116,3 87,4 103,3 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 124,4 0 0 0 1,8 50,9 252,2 438,9 492,1 374,9 168,3 10,1 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 42,2 0 0 0 0 6,1 72,3 185,5 204,4 110,6 26,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,8
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 33,5 0 0 0 0 12,2 63,9 162 172,6 70,6 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,9
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 24,7 0 0 0 0 2 53,8 100,6 113,9 79 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 181,4 0 0 0 0 48,8 311 774,6 914,9 481,2 91,5 10,1 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,6 0 0 0 0 0 5 20,9 8,2 2,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,6 0 0 0 0 0 5 6,5 8,2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 78,3 833 463,7 530,3 132,7 77,3 42 23,5 16,4 20 8,9 11,4 9,2 5,7 11,6 5,4 6,5 2,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5,8 0 0 1,6 3,6 14,2 25,2 10,4 10,6 5,3 6,9 2,5 3,9 2,9 2,6 1,4 0 4,9 3,8 0 15,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,9 7,5 2 0 1,8 0 6,7 9,1 9,4 13,7 16,7 18,9 13,1 17,2 11,6 15 26 17,3 11,3 5,9 63,8 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 29,6 0 5,9 6,2 21,8 16,3 3,4 6,5 11,7 16,8 25,6 36,6 31,4 34,5 38,6 51,7 81,2 98,8 30,2 100,3 47,8 82,9
Nitrolební poranění (S06) 17,2 0 5,9 3,1 3,6 4,1 1,7 3,9 2,3 5,3 7,9 6,3 13,1 15,8 19,3 20,4 48,7 71,6 98,3 118 223,2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,9 0 19,6 20,2 21,8 44,8 16,8 14,4 8,2 17,9 12,8 5 10,5 8,6 9 10,9 8,1 7,4 15,1 11,8 31,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,2 0 56,7 277,6 283,7 50,9 16,8 37,9 38,8 44,2 38,4 42,9 75,8 107,7 110,7 91,1 121,7 121 68 118 63,8 82,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 107,7 0 7,8 9,3 10,9 12,2 6,7 11,8 3,5 11,6 8,9 12,6 47,1 54,6 74,7 119,6 220,7 414,9 820,2 1 563,1 2 647,1 2 570,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 95 0 5,9 20,2 103,7 61 79 70,5 86,9 107,4 105,3 145,1 104,6 146,5 145,5 107,4 121,7 93,8 71,8 64,9 31,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 384,5 0 91,9 181,4 209,1 496,4 588,4 476,8 406,4 465,4 450,7 492 485 423,6 364,4 335,8 293,8 311,2 283,5 407 255,1 165,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,8 22,5 13,7 3,1 0 4,1 3,4 1,3 2,3 5,3 5,9 3,8 9,2 10,1 6,4 8,2 3,2 7,4 7,6 11,8 15,9 82,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1,3 1,3 0 0 0 0 4,9 11,3 5,9 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 86 15 3,9 7,8 5,5 18,3 38,7 26,1 23,5 36,9 54,1 66,9 96,7 127,8 168,7 205,3 222,4 256,8 196,5 253,6 111,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9 0 2 9,3 20 20,3 11,8 10,4 4,7 6,3 9,8 10,1 14,4 8,6 6,4 12,2 3,2 4,9 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,6 15 25,4 9,3 3,6 0 0 1,3 3,5 4,2 3,9 3,8 5,2 8,6 5,2 4,1 4,9 12,3 11,3 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 7,5 3,9 1,6 0 0 0 1,3 0 1,1 1 2,5 3,9 4,3 1,3 5,4 3,2 0 0 5,9 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 14,5 0 0 0 0 2 6,7 6,5 16,4 50,5 74,8 22,7 2,6 1,4 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1,3 112,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12,2 0 3,9 4,7 10,9 2 3,4 1,3 1,2 5,3 7,9 3,8 17 12,9 27 38,1 37,3 39,5 7,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 424,1 37,5 60,6 128,7 291 209,5 205,1 177,6 196,1 252,7 249 343,1 390,9 506,8 708,3 837,3 1 068,0 1 170,6 1 005,4 914,3 861,1 746,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 135,0 1 793,6 3 591,9 3 785,0 2 555,0 3 462,7 4 028,0 4 806,7 5 107,7 5 029,1 5 071,9 5 773,6 6 466,8 7 337,1 8 287,9 9 736,8 11 102,1 11 365,5 9 600,5 9 272,7 8 993,8 7 711,4
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 2,8 1,9 3,1 2,7 0 3,4 1,4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 0 0 0 0 2,4 0 0 4,2 0 2,6 4,3 0 0 2,7 0 1,7 0 2,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,8 11,1 5,9 18,5 0 4,3 14,3 17,6 14,3 8,7 18,2 18,8 17,8 24,5 11,7 9,2 14,2 8,5 9,2 4,7 5,5 10
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,5 1,2 1,1 2,7 1,8 5,6 15,3 13,9 12,4 6 2,7 7,8 4,3 5,1 1,6 1,8 1,1 1,6 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 47,9 0 0 0 0 0 100 100 50 53,8 52,6 46,9 46,3 47,2 48,2 54,2 43,4 45,1 51,1 43,5 52,2 50
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,5 0 0 100 0 0 33,3 100 0 0 0 15,4 16,7 19 11 7,7 7,7 7,6 3,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 75,1 0 0 0 0 0 0 0 33,3 50 53,3 61,9 34,5 50 63,4 69,6 80,7 78,8 79,9 84,7 90,7 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 21,5 0 0 0 0 0 0 0 7,7 14,3 24 15,9 16,2 18,5 20,2 22,1 26,6 29,3 17,9 31,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 36,2 0 0 0 0 0 0 33,3 25 30 30,8 27,6 41,4 30 38 43,8 34,9 34,4 36,4 41,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 28,6 42,9 47,4 34,2 37,8 20,7 18,2 26,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 66,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 83,3 72,2 89,2 74,4 73,8 64,7 65,4 38,5 29,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 75,8 0 0 0 0 0 0 0 100 75 50 40 61,1 87,5 71,6 73,8 76,4 79,5 74,5 79,3 88,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,9 33,3 34,3 38,1 51,7 41,7 35,9 57,9 44,7 37,3 34,1 44 33,5 37 31,7 33,5 33,3 30,7 22,8 18,8 13,6 20
Carcinoma in situ (D00-D09) 49 0 0 0 0 100 100 100 86,7 64,3 60 33,3 47,1 53,3 30 13,6 25 26,7 36,4 100 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,2 0 0 0 0 0 0 33,3 11,1 6,3 13,3 15,6 3,2 5,3 4,2 4,6 5,1 8,3 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 91,7 0 0 0 0 0 75 100 93,8 95,7 92,2 91,3 90,6 95 100 90,3 88,2 50 80 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 59,6 24,1 86,5 83,7 88,1 84,5 76 67,4 78,9 75,6 68,4 69,6 62,2 66 60,3 61,4 48,2 46,5 42,9 25 18,2 11,1
Anémie (D50-D64) 0,6 0 0 0 14,3 11,1 0 0 0 0 5,6 3,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10,1 0 6,9 4,3 4,2 15,4 0 28,6 40 30 35,7 18,2 16,7 3,4 6,1 4,3 7,7 10,9 11,4 11,5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,5 0 0 0 0 2,1 0 8,1 2,9 2,5 6,3 15,2 20,4 17,5 20,9 21,9 17,5 10,8 7,8 8,1 25,9 20
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18,5 0 0 0,3 3 6,1 37,2 43,2 62 59,8 67,2 70,4 55,6 47,3 35,9 27,9 24,4 9,6 2,3 0,4 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 16,7 0 0 0 0,6 5,3 4 1,2 2,8 0 4,6 1,3 1,2 1,5 0 0 1,6 0 0 14,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 0 0 1 3,6 7,8 1,5 7,4 3,7 0 0 1,3 1,1 1,1 5,6 2,9 1,6 3,3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 3 2,2 2,4 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,1 28,6 7,1 14,8 5 4 5,6 10,5 11,9 12,9 10,5 11,4 15,5 12,2 10,1 12,9 12,3 17,1 13,1 11,7 21,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 98,4 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,8 96 99,4 98,8 98,9 96,2 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 55,5 47,1 74,6 74,3 56,4 36,8 38,5 38,9 33,3 50 60,4 54,9 50,8 55,2 54,8 63,6 52,5 54,3 45,9 52 40 100
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21,3 27,6 53,8 84,4 78,4 48,7 16,1 12,5 12,9 17,6 14,7 15,2 9,5 9,1 12,2 5,9 6,6 3,4 3,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 1,9 0 2,7 0 0 0,4 0 0,5 0 0 0
Angina pectoris (I20) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2,8 17,9 6,8 13,6 11,6 12,6 5,7 2,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,6 4,5 7,2 4,5 6,3 6,1 9,9 2,8 2,6 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 14,3 12,1 26,7 11,3 18,4 28,2 20,4 11,9 5,9 3,3 3,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2 2,9 1,3 2,6 0,8 2,3 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 22,8 0 0 0 0 4 57,1 29,2 40,6 30,6 32,9 31,2 21,2 21,4 21,8 23,4 23,2 23 22,7 20,8 16,8 21,1
Selhání srdce (I50) 1,9 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 8,7 0 4,9 2,8 3,4 3,1 1,7 1,3 0,5 0,9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,1 0 0 0 10 0 25 12,5 7,7 20 10,4 7,8 13 12,7 10,9 12,1 9,7 6,2 3,6 1,8 1,7 0
Ateroskleróza (I70) 37 0 0 0 0 0 0 0 50 50 37,5 25 32,1 37,2 40,9 42,4 34,7 38,1 30,1 29,5 37 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 87,1 0 0 0 0 100 94,1 96,2 97,3 96,1 98,9 97,9 95,8 94,1 86,3 78 76,3 40,5 6,5 0 0 33,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 28,6 0 0 0 15,9 39,5 46 27,3 43,4 13,1 30,3 15,2 28 27,9 32,8 35,8 36,7 26,1 24,9 13 21,4 20
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,1 0 0,6 0,6 1,4 6 4,4 0 9,4 7,1 4,3 0 4 5 7,7 0 8,7 7 2,6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 4,5 1,7 1,6 0 0 0 0 0 3,9 1,9 4 1,2 2,8 2,4 1,9 3,5 0,5 1,3 2,1 0,8 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 1,9 0 0,9 0 1,1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96 0 95,8 96,4 93,9 98 100 97 94,5 91,1 94,9 94,1 100 100 80 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 79,3 0 62,5 64,7 72,1 71,7 78,7 76,8 80,2 82,6 82 87,6 80,3 84,3 78,5 78 79,7 74,2 57,1 50 25 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 0 0 0 25 0 22,2 0 4,8 0 1,1 0,8 0,3 1,5 1,7 0,9 0,6 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,4 23,5 54,5 0 20 18,2 35,3 26,3 11,8 36,4 17,4 20,6 14,6 17,8 9,7 16,8 9,1 15,3 11,4 4,3 4,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 84,3 0 62 72,1 86,4 78,1 96,9 94,9 92,6 100 89,5 100 75 100 88,9 88,9 91,7 71,4 100 100 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 62,3 25 22,2 50 90,9 69,2 57,1 80 57,1 75 71,4 76,5 69,2 86,4 64,5 58,6 53,8 64,3 27,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,8 0 0 3,3 0 3,6 27,3 11,1 7,7 24 32,1 37 25,9 34,8 11,8 21,4 15 13,6 3,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 19 0 0 0 0 0 60 28,6 42,9 16,7 15,8 47,4 25 20 13,6 25 21,9 11,8 12,5 9,7 9,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 4,3 0 0 0 0,7 0 0,8 1,6 0,7 0 0,7 2,7 1,9 1,1 1,2 1,4 1,5 0,4 2,7 1,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 87,4 0 77,8 91,7 84,4 90,7 87,1 87 89,3 86 90,8 92,7 81,5 90 89,2 80,4 87,5 78,3 69,2 71,4 0 100
Tříselná kýla (K40) 95,9 90 98,8 100 100 94,4 93,3 100 94,4 95,5 96,1 97,4 95,8 97,1 98,7 95,8 94,6 93,5 95,1 88,9 66,7 100
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,1 0 100 95,3 100 100 100 97,3 96,3 95,2 94 94,9 91,3 91,8 91,8 90,6 89,3 84,2 77,4 50 50 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,3 0 0 28,6 1,8 12,3 21,7 34,8 22,9 19 22,7 25 28,6 27,8 20 16,7 0 3,7 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 10 0 0 5,6 15,4 8,3 4 5,9 0 0 4,1 2,9 2,8 8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 38,2 75 69,2 33,3 75 20 36,4 27,3 28,6 34,5 34,4 56,7 39 42,9 32,1 29,8 37,6 35,4 37,9 40,6 38,5 33,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,1 0 0 0 0 100 0 25 0 22,7 19,6 15,9 14,8 15,7 9,4 17 8,5 8,1 4,4 14 7,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,3 50 75 11,1 100 72,2 90,6 93 86,4 89 87,5 76,7 78 71,3 63,4 58,5 53,3 33,3 25,9 17,5 14,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,6 0 0 3 0 13,3 25 8,3 0 27,3 26,3 25 10,5 12,8 7,9 6,1 9,3 9,7 12 11,1 3,3 36,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,6 9,1 0 0 11,1 0 0 0 0 5,3 3 4 5 0 6,2 1,6 5,3 2,3 4,5 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 68,5 0 0 100 75 78,6 68,9 77,6 76 79,2 77,9 81,9 79,6 76 74,1 71,4 62,7 51,3 42,2 22,3 16 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 27,9 0 0 0 0 75 36,4 52,9 58,8 57,1 75 53,8 48,7 26 30,2 20,7 21,8 19,6 10,7 15,3 15,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,2 0 0 0 33,3 0 0 5,7 4,8 6,3 2,8 5,1 11 3,9 10,2 10,4 6,8 1,5 5 5,4 6,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,4 28,6 0 3,1 5,3 9,1 37,5 57,1 35 35 35,7 40,9 31,9 22,4 25,8 20,8 13,4 13 14,8 3,3 13 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,5 33,3 24,4 35,7 47,1 71,4 72,4 74,7 69,2 74,5 62,5 51,7 55,2 50,7 41,3 37,3 32,4 34,8 32,8 14,3 25 20
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 3,7 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28 14,3 23,8 41,7 41,7 33,3 30,4 26,7 31,3 40,9 40,4 36,7 32,7 40,6 27,1 26,3 23,3 17 18,3 5,8 14,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,5 0 0 0 0 100 0 87,5 80 86,7 91,3 90 86,1 95 92,2 87,4 90,2 86,7 84,3 66,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,1 0 0 0 100 100 100 100 100 92,9 90,6 95,5 91,7 92,7 94 92,1 91,8 90,4 74,7 53,8 33,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 98,2 0 0 0 100 98 97,8 99,1 98 98,5 98,3 97,9 97,2 98,5 98,7 97 100 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 75,7 0 57,9 45 69 80,8 88,7 83,1 84,5 81,7 86,6 80 84,8 87,4 75,8 81,8 66,2 54,4 25,9 3 33,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 5,6 0 0 12,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 42 0 25 50 30 25,6 0 27,3 0 43,8 54,8 41,7 42,9 52,5 52,1 51,9 43,4 40 20 7,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 38,9 0 0 0 33,3 33,3 60 56,4 57,1 60,7 49,4 48,3 43,9 39,9 37,9 25,7 26,1 10,1 10,9 14,3 0 0
Dorzalgie (M54) 1,8 0 0 0 0 0 4,5 0 1,6 2,4 3,7 3,5 3,8 0,8 2 2,3 1,5 1,4 1,2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,9 66,7 66,7 33,3 46,7 95 86,7 93,8 87 90,6 89,9 89,7 93,6 92,4 91,4 86,7 85,2 72,1 54,5 55,6 33,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35,4 0 50 60 34 54,4 84 60 48,1 41,3 46,8 35,8 38,9 43,4 34,1 32,1 25,9 17,8 22,1 9,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 51,1 4,1 6,7 3,8 0 4,1 28,2 43,5 50,8 47,4 50 52,2 60,6 68,3 65,4 64,7 62,7 67,3 64,8 62,5 63,3 80
Selhání ledvin (N17-N19) 16,8 0 0 0 0 16,7 0 50 62,5 33,3 50 31 23,8 34,5 27,6 11,5 15,6 10,3 10,1 5,7 4,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 66,1 0 66,7 20 25 30 42,6 61,6 62,6 60,7 62,2 56,9 69,1 73,5 71,5 68,6 70,3 78,4 69,7 75 75 100
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,1 0 3,2 10,2 8,6 12 42,3 50,8 50 55,1 68,5 59,5 63,6 54,6 53,2 40,1 30,2 26,5 13,4 6,6 5,1 1,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 72,7 78,4 80,7 76,3 79,8 82,4 82,5 65,6 52,6 57,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 82,4 66,7 88,2 90,4 88,2 85,5 90,7 89,1 80 84,2 81,3 82 89,4 87,8 80,7 73,8 76,1 75,9 65,9 60 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 90,8 0 0 100 100 93,3 78,3 92,9 90 92,6 93,1 94,4 100 82,6 83,3 90,9 71,4 100 100 0 100 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 67,4 0 0 0 0 63,6 66,7 47,8 73,8 71,4 72 78,3 68,8 61,5 88,9 71,4 70 50 50 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 84,7 0 0 0 0 8,3 40 50 85,9 82,1 88,4 90,5 92 95 95,5 87,9 90,2 86 77,1 40 50 100
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 82,6 100 0 100 47,4 53,3 75 68,1 73,1 74,8 80,7 81,5 85,4 87,4 90,4 91 90 94,4 83,1 79,3 0 100
Lékařský potrat (O04) 77,2 0 0 0 100 83,3 68,8 69,6 76,7 76,1 86,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,5 0 0 0 100 71,4 89,8 83,6 81,7 84 84,7 66,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16 0 0 0 0 3,3 11,1 15,6 16,7 19,3 22,7 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 28,5 0 0 0 0 20 20 28,6 31,8 29,5 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,6 0 0 0 0 0,9 3,9 3,1 3,3 5,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 90,4 0 0 0 0 88,9 93 88,4 90,5 92 90,3 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55,4 0 0 0 0 0 42,9 66,7 50 33,3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 14,1 0 0 0 0 0 13 10,2 20,6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77,1 66,9 82 90 71,6 79,2 89,3 75 58,3 70,4 37,5 40,9 46,7 26,7 64,3 36,4 80 33,3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 7,4 0 0 1 1,4 6,1 31,9 17,4 16,4 13,9 14,9 6,7 12 5,9 5,1 2,9 0 6,1 3,6 0 11,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26,9 50 25 0 100 0 57,1 58,3 50 72,2 58,6 51,7 45,5 37,5 16,4 14,7 28,6 13 4,5 3,7 44,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,8 0 0,9 3,9 7,1 3,8 3,2 5,4 9,3 10,7 14,7 17,2 14,9 12,6 11 10,8 10,8 8,8 1,9 5,2 2,5 5,9
Nitrolební poranění (S06) 7,2 0 3,3 1,7 1,5 1,3 0,6 2,3 1,5 3,2 4,6 3,7 7,1 7,9 8,7 8,3 16,1 16 14,9 13,4 16,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 10,3 0 4,7 8,9 11,9 24,2 13 14,1 14,9 24,3 16,5 10 14 8,5 11,3 13,6 8,8 5,1 8,3 2,9 5,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,9 0 82,9 94,7 98,1 86,2 76,9 90,6 94,3 93,3 86,7 91,9 86,6 93,8 89,6 91,8 83,3 76,6 54,5 58,8 28,6 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72 0 44,4 85,7 60 85,7 66,7 90 100 84,6 81,8 71,4 83,7 71,7 75,3 75,9 70,1 78,5 67,4 73,2 68 63,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 81,3 0 25 40,6 82,6 90,9 87 91,5 83,1 87,9 88,4 84,6 82,5 89,5 77,9 81,4 85,2 76 57,6 45,8 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,9 0 63,5 51,3 52 62,2 71,4 75,1 73,3 76,3 73,9 74,4 66,8 61,8 56 46,8 35,8 28,8 18,3 17 9,2 6,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27,4 20 9,3 16,7 0 16,7 28,6 10 25 29,4 50 33,3 46,7 58,3 62,5 60 40 50 50 40 100 50
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2 2,6 0 0 0 0 5,9 12,5 4,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64,5 100 66,7 62,5 75 60 79,3 57,1 52,6 72,9 66,3 68,8 66,1 66,9 69,7 65,7 62,8 61,5 52 68,3 41,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 71,6 0 50 100 91,7 90,9 77,8 100 57,1 85,7 71,4 88,9 78,6 66,7 62,5 64,3 22,2 40 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,5 14,3 20,3 23,1 15,4 0 0 6,7 17,6 14,3 12,9 10,3 11,8 17,1 10,5 8,8 9,7 15,6 13,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 1 2 1,5 0 0 0 7,7 0 9,1 3,3 7,4 11,5 10,3 2,9 7,4 4,3 0 0 5,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 88,6 0 0 0 0 50 80 71,4 87,5 94,1 90,5 90 50 100 100 0 0 100 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,7 0 3,9 15 19,4 2,3 7,4 1,2 1,3 4 4,7 1,3 3,5 2 2,6 2,6 2,2 3,4 1,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 32,8 10,9 23,1 40,3 83,3 55,1 26,3 12,4 9,3 13,6 23,8 44,5 42,2 42 46,7 44,7 45,7 45,1 41,4 44,4 55,7 69,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,7 1,6 31,8 47 35,2 33,3 38,6 34,3 33,9 40,3 47,7 49,2 45,3 42,8 38,1 35,8 32,1 27,5 19,7 16,3 15 13,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)