8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 134 1 2 3 0 4 2 0 1 1 2 6 4 10 10 25 26 14 11 10 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 125 0 1 6 4 9 16 21 9 9 6 4 3 5 4 7 7 3 6 4 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 622 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 16 32 55 86 103 134 83 55 31 10 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 90 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 4 8 24 20 20 7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 762 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 12 22 27 50 81 136 132 128 100 46 7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 162 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 9 10 10 33 30 30 12 8 6 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 193 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 9 18 24 33 36 22 16 5 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 71 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 1 2 6 21 15 10 3 4 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 450 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 28 44 94 104 80 51 28 7 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 597 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 7 15 45 67 123 125 86 70 41 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 353 2 10 19 10 11 14 24 24 41 48 80 78 136 179 264 196 127 68 20 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 96 0 0 0 0 0 2 13 15 9 9 5 3 7 7 8 9 4 4 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 91 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 2 6 12 7 21 11 14 5 0 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 884 0 0 0 0 0 2 7 21 73 227 260 169 43 31 26 17 4 3 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 412 6 33 36 48 59 45 82 98 136 143 160 176 175 285 287 281 197 103 45 16 1
Anémie (D50-D64) 20 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 1 5 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 16 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 196 0 0 0 1 1 1 7 2 3 3 10 18 20 30 39 31 11 5 10 4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 747 2 0 1 2 8 15 23 52 79 88 86 94 70 63 80 50 23 8 2 0 1
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 20 0 0 0 0 0 4 6 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 30 1 0 2 0 2 1 2 0 3 4 2 1 1 2 2 5 2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 3 0 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 416 2 3 7 3 2 9 11 17 27 27 29 35 50 46 57 39 26 18 6 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 750 0 2 7 0 4 1 1 4 5 7 8 12 28 54 89 155 160 131 68 12 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 764 7 62 56 9 9 9 17 10 21 37 32 36 52 91 103 90 65 42 16 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 537 7 93 175 60 28 11 12 12 20 14 21 13 21 17 11 14 4 2 2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16 21 9 14 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 9 22 20 23 9 5 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 16 33 38 44 21 7 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 5 0 3 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 176 0 0 0 0 1 9 5 10 12 27 32 38 64 113 153 218 191 181 100 21 1
Selhání srdce (I50) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 6 15 20 19 14 11 3 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 252 2 0 2 0 1 1 0 2 3 9 8 12 21 35 44 62 28 15 5 2 0
Ateroskleróza (I70) 611 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 22 50 88 147 116 73 46 42 14 5
Varixy dolních končetin (I83) 1 187 0 0 0 0 2 11 44 71 163 169 148 149 130 129 124 33 9 5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 854 0 0 0 8 36 28 29 24 25 21 19 31 54 96 125 135 105 65 28 23 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 31 0 1 1 2 3 0 0 1 2 4 5 2 3 2 1 1 2 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 51 0 2 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0 2 5 6 5 3 9 6 4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 883 0 1 181 1 036 166 127 98 71 42 68 45 16 9 9 7 4 2 1 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 189 2 6 15 32 69 70 90 99 110 124 100 119 107 92 81 50 16 7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 5 2 3 2 0 1 1 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 154 1 0 3 3 6 2 2 3 8 7 11 9 14 15 23 11 14 15 7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 374 0 23 26 13 24 32 49 32 26 31 18 12 17 14 13 17 11 8 5 3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 168 2 2 5 7 4 5 10 12 13 13 7 12 17 16 18 13 9 3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 93 0 1 0 0 2 1 4 3 6 7 6 9 6 9 10 9 13 5 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 84 0 0 0 0 0 2 0 1 5 6 7 3 7 13 4 12 5 9 7 2 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 3 1 2 2 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 412 0 11 102 161 174 175 142 101 107 100 82 52 46 43 38 31 27 15 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 119 19 65 70 12 17 44 67 82 118 145 134 169 206 224 234 223 141 99 44 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 543 0 21 44 6 8 17 40 80 123 147 134 149 143 160 179 172 68 34 14 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 118 0 0 1 1 5 16 24 13 19 13 6 5 4 4 2 2 2 0 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 277 3 17 3 1 1 3 3 8 6 10 9 15 21 23 28 38 26 26 24 9 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 13 10 12 10 19 12 12 12 6 0 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 788 0 2 6 2 9 23 33 43 87 97 81 80 86 90 52 45 30 12 10 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 73 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3 2 6 3 6 14 12 5 4 5 3 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 30 0 0 1 4 1 2 0 1 1 0 0 4 4 3 3 3 1 1 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 095 0 0 0 7 24 36 86 94 157 178 174 193 218 240 268 194 138 55 23 9 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 275 0 0 0 0 0 3 4 11 22 23 19 22 17 30 34 30 28 22 7 3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 67 0 0 1 0 0 0 1 3 7 4 13 3 5 7 11 5 5 0 2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 166 1 0 1 1 5 8 4 3 13 7 17 13 8 19 15 17 11 11 10 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 553 6 10 8 14 41 59 49 47 29 35 18 34 40 35 42 25 32 9 14 3 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 279 0 4 12 15 8 5 9 16 20 27 16 24 12 21 25 29 16 11 6 1 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 049 0 0 0 0 1 2 4 5 11 24 32 59 111 162 237 216 123 54 6 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 662 0 0 0 0 1 5 4 3 7 36 44 125 199 276 368 319 212 57 4 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 579 0 0 0 17 87 82 80 102 143 186 162 194 169 155 119 57 23 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 392 1 9 10 66 98 70 70 55 82 90 93 127 181 141 138 94 40 18 6 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 181 0 0 2 7 7 1 1 0 7 17 10 18 24 18 29 26 9 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 667 0 0 0 0 1 8 22 39 68 87 90 87 79 63 68 34 14 6 1 0 0
Dorzalgie (M54) 66 0 0 0 0 2 2 1 1 0 9 4 7 6 6 4 11 10 3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 440 0 21 10 13 24 26 36 43 78 138 154 176 198 218 159 82 41 16 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 338 0 0 3 22 27 12 15 11 25 25 20 32 36 30 26 21 26 2 3 1 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 102 4 6 6 2 9 21 17 39 55 45 49 72 85 113 155 135 120 88 64 14 3
Selhání ledvin (N17-N19) 164 0 0 1 0 1 3 3 10 7 2 12 4 14 20 29 32 13 7 6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 595 0 0 1 2 8 24 63 86 108 123 129 133 176 191 189 167 94 63 27 8 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 189 0 2 5 3 8 22 16 16 37 89 76 104 117 155 185 157 100 59 28 10 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 862 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 35 86 139 213 194 119 51 11 5 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 115 3 46 120 58 74 54 47 46 43 53 49 68 73 95 104 74 60 30 12 5 1
Nemoci prsu (N60-N64) 294 0 0 1 1 13 17 32 38 49 49 34 26 11 11 9 0 2 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 298 0 0 0 0 11 34 34 43 38 38 32 18 15 13 11 6 3 1 0 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 494 0 0 0 3 14 26 42 57 131 266 338 285 97 62 54 55 34 17 12 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 846 1 2 2 15 53 132 237 238 329 337 318 297 319 400 497 343 199 104 21 1 1
Lékařský potrat (O04) 419 0 0 0 1 17 35 73 87 80 114 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 578 0 0 0 0 31 155 348 481 364 189 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 146 0 0 0 0 0 10 43 50 34 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 178 0 0 0 0 3 18 67 59 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 281 0 0 0 0 3 28 81 115 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 513 0 0 0 1 36 251 740 864 515 100 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 33 0 0 0 0 0 4 12 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 30 0 0 0 0 1 2 9 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 892 91 210 334 59 38 24 15 18 20 14 11 20 10 7 8 10 2 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 74 0 0 1 0 5 6 10 9 11 10 4 4 4 2 3 2 1 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 1 1 1 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 373 1 1 5 7 5 8 5 26 15 15 22 18 29 41 51 43 33 25 14 9 0
Nitrolební poranění (S06) 231 0 2 0 0 2 2 7 5 5 8 16 8 12 27 24 34 24 30 12 12 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 214 0 23 9 20 23 14 15 17 17 16 8 9 8 13 6 8 4 0 0 4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 994 0 32 148 122 26 23 37 30 50 55 38 56 65 91 72 59 35 36 13 6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 344 0 3 8 5 4 4 5 4 8 11 13 16 31 62 78 138 201 285 283 156 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 990 0 3 7 37 31 40 51 59 94 79 76 83 91 110 83 61 42 25 13 4 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 667 2 48 117 112 277 349 380 409 484 485 401 351 308 272 239 166 110 75 62 19 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 98 1 8 3 2 5 6 8 7 7 8 8 10 6 9 5 4 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 994 2 3 9 4 15 18 20 27 31 46 49 55 77 115 147 164 100 76 30 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 93 0 4 4 5 7 6 8 4 11 6 11 6 4 7 4 3 2 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 71 2 17 4 1 2 1 1 3 2 3 3 5 8 6 6 3 3 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 20 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 1 2 2 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 221 0 0 0 0 2 5 10 20 55 114 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 319 0 3 4 1 2 1 2 0 12 8 16 28 41 52 74 55 14 5 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4 905 4 32 93 113 118 114 156 164 226 277 250 276 384 513 652 658 440 261 132 33 9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 73 198 199 2 031 2 562 1 295 1 806 2 454 3 829 4 407 4 981 5 132 4 513 4 829 5 305 6 470 7 413 6 562 4 408 2 836 1 549 529 88
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 7,7 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 0 7,5 0 16,4 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 7,7 0 1,6 1,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,4 7,7 4 4,7 0 8,2 3,2 0 1,2 1 2 7,8 5,3 13,9 12,8 33,7 44,7 36,6 41,2 59,8 32,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,6 0 2 9,3 7,6 18,4 25,2 27,3 10,5 9,2 6,1 5,2 4 7 5,1 9,4 12 7,8 22,5 23,9 16,4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 52,8 0 0 0 0 0 0 0 5,8 5,1 7,1 20,7 42,2 76,5 109,8 138,9 230,3 216,7 205,9 185,5 163,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,6 0 0 0 0 0 3,2 0 1,2 0 1 3,9 5,3 11,1 30,6 27 34,4 18,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 64,7 0 0 0 0 0 0 0 2,3 6,1 13,2 15,5 29 37,5 63,8 109,3 233,7 344,7 479,3 598,4 752,4 686,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2 8,1 11,6 13,2 13,9 42,1 40,5 51,6 31,3 30 35,9 32,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 16,4 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 9,2 11,2 11,6 23,7 33,4 42,1 48,6 37,8 41,8 18,7 35,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6 0 0 0 0 0 1,6 3,9 2,3 0 2 1,3 2,6 8,3 26,8 20,2 17,2 7,8 15 6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 38,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14,2 36,9 61,2 120 140,3 137,5 133,2 104,8 41,9 16,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 50,7 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,1 1 9 19,8 62,6 85,5 165,9 214,8 224,6 262,1 245,4 163,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 115 15,4 19,9 29,5 18,9 22,4 22,1 31,2 27,9 41,8 48,9 103,4 102,9 189,1 228,6 356,1 336,8 331,6 254,6 119,7 32,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 8,2 0 0 0 0 0 3,2 16,9 17,4 9,2 9,2 6,5 4 9,7 8,9 10,8 15,5 10,4 15 6 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,7 0 0 0 0 0 1,6 1,3 3,5 2 5,1 2,6 7,9 16,7 8,9 28,3 18,9 36,6 18,7 0 16,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 75,1 0 0 0 0 0 3,2 9,1 24,4 74,5 231,2 336,1 222,9 59,8 39,6 35,1 29,2 10,4 11,2 6 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 204,9 46,2 65,5 55,9 90,8 120,4 71 106,4 113,8 138,8 145,6 206,8 232,1 243,3 363,9 387,1 482,9 514,4 385,7 269,3 261,7 98,1
Anémie (D50-D64) 1,7 0 0 1,6 1,9 6,1 0 0 0 1 1 1,3 0 0 1,3 4 3,4 2,6 18,7 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,4 7,7 0 0 0 0 0 1,3 0 2 2 0 1,3 1,4 2,6 2,7 3,4 2,6 3,7 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,7 0 0 0 1,9 2 1,6 9,1 2,3 3,1 3,1 12,9 23,7 27,8 38,3 52,6 53,3 28,7 18,7 59,8 65,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 63,5 15,4 0 1,6 3,8 16,3 23,7 29,9 60,4 80,6 89,6 111,2 124 97,3 80,4 107,9 85,9 60,1 30 12 0 98,1
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 0 6,3 7,8 3,5 1 2 1,3 1,3 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,5 7,7 0 3,1 0 4,1 1,6 2,6 0 3,1 4,1 2,6 1,3 1,4 2,6 2,7 8,6 5,2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 2,7 8,6 7,8 0 0 16,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35,3 15,4 6 10,9 5,7 4,1 14,2 14,3 19,7 27,5 27,5 37,5 46,2 69,5 58,7 76,9 67 67,9 67,4 35,9 32,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 63,7 0 4 10,9 0 8,2 1,6 1,3 4,6 5,1 7,1 10,3 15,8 38,9 68,9 120 266,3 417,8 490,5 406,9 196,3 196,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 64,9 53,9 123,1 87 17 18,4 14,2 22,1 11,6 21,4 37,7 41,4 47,5 72,3 116,2 138,9 154,7 169,7 157,3 95,8 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 45,6 53,9 184,7 271,8 113,5 57,1 17,4 15,6 13,9 20,4 14,3 27,1 17,1 29,2 21,7 14,8 24,1 10,4 7,5 12 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,8 0 5,4 0 2,6 0 6 0 0
Angina pectoris (I20) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 9,7 20,4 28,3 15,5 36,6 7,5 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,3 16,7 11,5 29,7 34,4 60,1 33,7 29,9 32,7 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,2 13,2 22,2 42,1 51,3 75,6 54,8 26,2 35,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,3 0 5,1 2,7 8,6 0 11,2 6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 99,9 0 0 0 0 2 14,2 6,5 11,6 12,2 27,5 41,4 50,1 89 144,3 206,4 374,6 498,8 677,7 598,4 343,5 98,1
Selhání srdce (I50) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2,6 4 11,1 7,7 20,2 34,4 49,6 52,4 65,8 49,1 98,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 21,4 15,4 0 3,1 0 2 1,6 0 2,3 3,1 9,2 10,3 15,8 29,2 44,7 59,3 106,5 73,1 56,2 29,9 32,7 0
Ateroskleróza (I70) 51,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1 5,2 29 69,5 112,4 198,3 199,3 190,6 172,2 251,3 229 490,7
Varixy dolních končetin (I83) 100,9 0 0 0 0 4,1 17,4 57,1 82,4 166,3 172,1 191,3 196,5 180,7 164,7 167,3 56,7 23,5 18,7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 72,6 0 0 0 15,1 73,4 44,2 37,6 27,9 25,5 21,4 24,6 40,9 75,1 122,6 168,6 232 274,2 243,4 167,6 376,2 196,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 0 2 1,6 3,8 6,1 0 0 1,2 2 4,1 6,5 2,6 4,2 2,6 1,3 1,7 5,2 3,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,3 0 4 1,6 0 6,1 0 2,6 1,2 0 1 1,3 0 2,8 6,4 8,1 8,6 7,8 33,7 35,9 65,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 245 0 2 345,1 1 609,2 314 259,1 154,6 92,2 48,8 69,4 45,8 20,7 11,9 12,5 8,9 5,4 3,4 2,6 0 0 0 98,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 101 15,4 11,9 23,3 60,5 140,8 110,4 116,8 115 112,2 126,3 129,3 156,9 148,8 117,5 109,3 85,9 41,8 26,2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 1,3 1,3 1,4 6,4 2,7 5,2 5,2 0 6 16,4 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,1 7,7 0 4,7 5,7 12,2 3,2 2,6 3,5 8,2 7,1 14,2 11,9 19,5 19,2 31 18,9 36,6 56,2 41,9 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 31,8 0 45,7 40,4 24,6 49 50,5 63,6 37,2 26,5 31,6 23,3 15,8 23,6 17,9 17,5 29,2 28,7 30 29,9 49,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,3 15,4 4 7,8 13,2 8,2 7,9 13 13,9 13,3 13,2 9 15,8 23,6 20,4 24,3 22,3 23,5 11,2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,9 0 2 0 0 4,1 1,6 5,2 3,5 6,1 7,1 7,8 11,9 8,3 11,5 13,5 15,5 33,9 18,7 12 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,1 0 0 0 0 0 3,2 0 1,2 5,1 6,1 9 4 9,7 16,6 5,4 20,6 13,1 33,7 41,9 32,7 98,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 0 2 0 1,9 2 1,6 1,3 1,2 3,1 1 0 2,6 0 3,8 1,3 3,4 5,2 3,7 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 120 0 21,8 158,4 304,5 355 276,1 184,3 117,3 109,2 101,8 106 68,6 64 54,9 51,3 53,3 70,5 56,2 23,9 16,4 0
Tříselná kýla (K40) 180 146,2 129,1 108,7 22,7 34,7 69,4 87 95,2 120,4 147,7 173,2 222,9 286,4 286 315,6 383,2 368,2 370,7 263,3 98,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 131,1 0 41,7 68,3 11,3 16,3 26,8 51,9 92,9 125,5 149,7 173,2 196,5 198,8 204,3 241,4 295,6 177,6 127,3 83,8 49,1 98,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10 0 0 1,6 1,9 10,2 25,2 31,2 15,1 19,4 13,2 7,8 6,6 5,6 5,1 2,7 3,4 5,2 0 6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 7,7 0 0 0 0 1,6 0 0 0 1 1,3 1,3 0 1,3 1,3 3,4 0 0 6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,5 23,1 33,8 4,7 1,9 2 4,7 3,9 9,3 6,1 10,2 11,6 19,8 29,2 29,4 37,8 65,3 67,9 97,4 143,6 147,2 294,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 10,2 16,8 13,2 16,7 12,8 25,6 20,6 31,3 44,9 35,9 0 196,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67 0 4 9,3 3,8 18,4 36,3 42,8 49,9 88,8 98,8 104,7 105,5 119,6 114,9 70,1 77,3 78,3 44,9 59,8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,2 7,7 2 1,6 0 0 0 0 3,5 2 3,1 2,6 7,9 4,2 7,7 18,9 20,6 13,1 15 29,9 49,1 196,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 0 0 1,6 7,6 2 3,2 0 1,2 1 0 0 5,3 5,6 3,8 4 5,2 2,6 3,7 6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 178 0 0 0 13,2 49 56,8 111,6 109,2 160,2 181,3 224,9 254,5 303,1 306,4 361,5 333,4 360,4 205,9 137,6 147,2 98,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 23,4 0 0 0 0 0 4,7 5,2 12,8 22,4 23,4 24,6 29 23,6 38,3 45,9 51,6 73,1 82,4 41,9 49,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,7 0 0 1,6 0 0 0 1,3 3,5 7,1 4,1 16,8 4 7 8,9 14,8 8,6 13,1 0 12 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,1 7,7 0 1,6 1,9 10,2 12,6 5,2 3,5 13,3 7,1 22 17,1 11,1 24,3 20,2 29,2 28,7 41,2 59,8 32,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 47 46,2 19,9 12,4 26,5 83,6 93,1 63,6 54,6 29,6 35,6 23,3 44,8 55,6 44,7 56,7 43 83,6 33,7 83,8 49,1 294,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 0 0 0 0 6 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 23,7 0 7,9 18,6 28,4 16,3 7,9 11,7 18,6 20,4 27,5 20,7 31,6 16,7 26,8 33,7 49,8 41,8 41,2 35,9 16,4 196,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 89,1 0 0 0 0 2 3,2 5,2 5,8 11,2 24,4 41,4 77,8 154,3 206,8 319,7 371,2 321,2 202,2 35,9 32,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 141,2 0 0 0 0 2 7,9 5,2 3,5 7,1 36,7 56,9 164,8 276,7 352,4 496,4 548,2 553,6 213,4 23,9 32,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 134,2 0 0 0 32,2 177,5 129,4 103,8 118,4 145,9 189,4 209,4 255,8 235 197,9 160,5 97,9 60,1 7,5 6 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 118,3 7,7 17,9 15,5 124,8 199,9 110,4 90,9 63,9 83,7 91,7 120,2 167,5 251,7 180 186,1 161,5 104,5 67,4 35,9 49,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,3 0 4,2 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,4 0 0 3,1 13,2 14,3 1,6 1,3 0 7,1 17,3 12,9 23,7 33,4 23 39,1 44,7 23,5 18,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56,7 0 0 0 0 2 12,6 28,6 45,3 69,4 88,6 116,4 114,7 109,8 80,4 91,7 58,4 36,6 22,5 6 0 0
Dorzalgie (M54) 5,6 0 0 0 0 4,1 3,2 1,3 1,2 0 9,2 5,2 9,2 8,3 7,7 5,4 18,9 26,1 11,2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 122,3 0 41,7 15,5 24,6 49 41 46,7 49,9 79,6 140,5 199,1 232,1 275,3 278,3 214,5 140,9 107,1 59,9 29,9 32,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,7 0 0 4,7 41,6 55,1 18,9 19,5 12,8 25,5 25,5 25,9 42,2 50,1 38,3 35,1 36,1 67,9 7,5 18 16,4 98,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 93,6 30,8 11,9 9,3 3,8 18,4 33,1 22,1 45,3 56,1 45,8 63,3 94,9 118,2 144,3 209,1 232 313,4 329,5 383 229 294,4
Selhání ledvin (N17-N19) 13,9 0 0 1,6 0 2 4,7 3,9 11,6 7,1 2 15,5 5,3 19,5 25,5 39,1 55 33,9 26,2 35,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 135,5 0 0 1,6 3,8 16,3 37,9 81,8 99,9 110,2 125,3 166,8 175,4 244,7 243,9 254,9 287 245,5 235,9 161,6 130,8 294,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 101 0 4 7,8 5,7 16,3 34,7 20,8 18,6 37,8 90,6 98,3 137,1 162,7 197,9 249,5 269,8 261,1 220,9 167,6 163,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 46,2 119,6 177,5 287,3 333,4 310,8 191 65,8 81,8 98,1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 94,7 23,1 91,3 186,4 109,7 151 85,2 61 53,4 43,9 54 63,3 89,7 101,5 121,3 140,3 127,2 156,7 112,3 71,8 81,8 98,1
Nemoci prsu (N60-N64) 25 0 0 1,6 1,9 26,5 26,8 41,5 44,1 50 49,9 44 34,3 15,3 14 12,1 0 5,2 0 6 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25,3 0 0 0 0 22,4 53,6 44,1 49,9 38,8 38,7 41,4 23,7 20,9 16,6 14,8 10,3 7,8 3,7 0 0 98,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 126,9 0 0 0 5,7 28,6 41 54,5 66,2 133,7 270,9 437 375,8 134,9 79,2 72,8 94,5 88,8 63,7 71,8 16,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 326,8 7,7 4 3,1 28,4 108,1 208,3 307,6 276,4 335,7 343,2 411,1 391,7 443,5 510,7 670,4 589,4 519,7 389,4 125,7 16,4 98,1
Lékařský potrat (O04) 35,6 0 0 0 1,9 34,7 55,2 94,8 101 81,6 116,1 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 134,1 0 0 0 0 63,2 244,5 451,7 558,5 371,4 192,5 11,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,4 0 0 0 0 0 15,8 55,8 58,1 34,7 8,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,1 0 0 0 0 6,1 28,4 87 68,5 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 23,9 0 0 0 0 6,1 44,2 105,1 133,5 44,9 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 213,5 0 0 0 1,9 73,4 396 960,6 1 003,3 525,4 101,8 6,5 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,8 0 0 0 0 0 6,3 15,6 10,5 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,5 0 0 0 0 2 3,2 11,7 15,1 3,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,8 700,1 417 518,8 111,6 77,5 37,9 19,5 20,9 20,4 14,3 14,2 26,4 13,9 8,9 10,8 17,2 5,2 3,7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,3 0 0 1,6 0 10,2 9,5 13 10,5 11,2 10,2 5,2 5,3 5,6 2,6 4 3,4 2,6 3,7 6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,1 0 0 0 0 5,1 1,3 1,7 2,6 7,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 31,7 7,7 2 7,8 13,2 10,2 12,6 6,5 30,2 15,3 15,3 28,4 23,7 40,3 52,4 68,8 73,9 86,2 93,6 83,8 147,2 0
Nitrolební poranění (S06) 19,6 0 4 0 0 4,1 3,2 9,1 5,8 5,1 8,1 20,7 10,5 16,7 34,5 32,4 58,4 62,7 112,3 71,8 196,3 98,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,2 0 45,7 14 37,8 46,9 22,1 19,5 19,7 17,3 16,3 10,3 11,9 11,1 16,6 8,1 13,7 10,4 0 0 65,4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 84,5 0 63,5 229,9 230,8 53 36,3 48 34,8 51 56 49,1 73,8 90,4 116,2 97,1 101,4 91,4 134,8 77,8 98,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114,2 0 6 12,4 9,5 8,2 6,3 6,5 4,6 8,2 11,2 16,8 21,1 43,1 79,2 105,2 237,1 524,9 1 067,1 1 693,6 2 551,5 2 845,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 84,1 0 6 10,9 70 63,2 63,1 66,2 68,5 95,9 80,5 98,3 109,5 126,5 140,5 112 104,8 109,7 93,6 77,8 65,4 98,1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 396,5 15,4 95,3 181,7 211,8 565,1 550,6 493,3 474,9 493,8 493,9 518,4 462,9 428,2 347,3 322,4 285,2 287,3 280,8 371 310,8 98,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,3 7,7 15,9 4,7 3,8 10,2 9,5 10,4 8,1 7,1 8,1 10,3 13,2 8,3 11,5 6,7 6,9 2,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 2 1,6 0 0 0 1 0 0 1,4 0 0 0 0 0 12 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 84,5 15,4 6 14 7,6 30,6 28,4 26 31,4 31,6 46,8 63,3 72,5 107,1 146,8 198,3 281,8 261,1 284,6 179,5 98,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 7,9 0 7,9 6,2 9,5 14,3 9,5 10,4 4,6 11,2 6,1 14,2 7,9 5,6 8,9 5,4 5,2 5,2 3,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6 15,4 33,8 6,2 1,9 4,1 1,6 1,3 3,5 2 3,1 3,9 6,6 11,1 7,7 8,1 5,2 7,8 3,7 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 0 4 1,6 0 0 0 0 0 2 1 3,9 2,6 5,6 1,3 2,7 3,4 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 18,8 0 0 0 0 4,1 7,9 13 23,2 56,1 116,1 18,1 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 27,1 0 6 6,2 1,9 4,1 1,6 2,6 0 12,2 8,1 20,7 36,9 57 66,4 99,8 94,5 36,6 18,7 6 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 416,7 30,8 63,5 144,5 213,7 240,7 179,9 202,5 190,4 230,6 282,1 323,2 364 533,9 655 879,4 1 130,7 1 149,0 977,3 789,9 539,7 883,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 219,2 1 531,0 4 032,9 3 979,6 2 449,5 3 684,5 3 871,8 4 970,4 5 117,3 5 082,0 5 226,2 5 834,4 6 368,2 7 375,8 8 261,1 9 998,8 11 275,9 11 510,9 10 618,9 9 269,9 8 652,3 8 635,9
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 1,3 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,7 0 2,2 0 5,6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 2,2 0 1,9 2,2 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,6 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,9 10 4,4 10,7 0 16 20 0 10 7,7 11,8 24 17,4 17,9 8,5 15,6 13 9,2 7,2 9 4,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,9 0 0,5 3,2 2,9 4,8 10,8 14,3 7,8 7,6 4,6 3,6 2,2 2,6 1,9 2,8 2,7 1,4 3,2 2,8 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 47,8 0 0 0 0 0 0 0 62,5 71,4 36,8 51,6 48,5 52,9 62,3 46,4 46,2 46,1 39,6 43,7 47,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,9 0 0 0 0 0 50 0 100 0 14,3 20 12,1 12,9 18,3 11 10,3 6,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 73,3 0 0 0 0 0 0 0 33,3 40 76,5 48 66,7 61,4 54,9 67,5 73,9 76,7 82,1 84 92 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 19,4 0 0 0 0 0 0 0 33,3 9,5 16 13,2 12,7 13,9 22,3 23,6 26,3 18,8 17 28,6 33,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 39,2 0 0 0 0 0 0 28,6 50 42,9 40,7 40,9 40 42,1 45,8 37,1 35,5 43,2 31,3 26,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 28,7 0 0 0 0 0 100 60 66,7 0 28,6 11,1 10,5 37,5 42,9 30 24,4 13 25 25 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 73,3 70 71 75,8 72,7 62,5 55,4 58,3 36,8 14,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 78,9 0 0 0 0 0 0 0 100 83,3 16,7 70 88,2 81,8 85,9 76,9 78,6 74,8 83,3 75,9 90,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 31,7 100 31,3 52,8 58,8 36,7 35 48 33,3 46,1 36,4 39 31,3 37,6 32,6 35,7 28,3 25,7 23,4 13,5 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 48,2 0 0 0 0 0 66,7 81,3 93,8 69,2 69,2 22,7 23,1 38,9 35 34,8 42,9 40 50 50 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,4 0 0 0 0 0 100 50 30 13,3 22,7 9,5 6,8 7,7 3,7 8,4 4,3 10,1 6,8 0 20 0
Leiomyom dělohy (D25) 94,7 0 0 0 0 0 100 100 95,5 92,4 96,6 93,5 96,6 91,5 93,9 92,9 94,4 80 100 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 61,9 31,6 82,5 83,7 85,7 78,7 69,2 73,9 79,7 76,4 71,5 69,9 66,7 61 63,8 58,7 55,5 52,5 47,9 38,5 31,4 25
Anémie (D50-D64) 1,7 0 0 12,5 12,5 17,6 0 0 0 5,9 3 3,1 0 0 1,4 2,1 1,3 0,6 2,4 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,6 7,1 0 0 0 0 0 12,5 0 12,5 7,1 0 4,3 5,3 5,1 4,2 3,9 3,7 3,3 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,7 0 0 0 1,8 2,6 2,1 11,7 8,7 7,3 4,8 13,9 18 16,7 17 17,3 13,1 5,3 3 7,6 18,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,7 1,4 0 0,3 1,2 5,2 28,3 34,3 54,2 67,5 72,1 75,4 65,3 51,9 35,2 38,6 20,5 10,6 3 0,8 0 3,3
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0 0 0 0 4,9 7 2,8 0,8 1,8 1 1,2 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 5 0 1,8 0 2,2 2,5 3 0 2,9 4,8 2,2 1,3 1,5 2,1 2,3 5,5 2,5 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1,5 2,5 5,1 3,1 0 0 4,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,4 25 8,6 9,6 2,7 2 12,5 11,1 11,3 13,5 11,2 10,5 11,3 14,1 11 14,7 11,7 10,3 10,9 14 13,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 97,7 0 100 87,5 0 100 100 100 100 100 100 100 92,3 100 93,1 95,7 98,7 97,6 98,5 100 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 51,4 43,8 68,1 64,4 22,5 25 42,9 65,4 31,3 50 49,3 53,3 57,1 54,2 55,8 55,4 53,3 47,4 46,2 38,1 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,2 30,4 64,6 86,6 77,9 54,9 23,4 19 16,7 17,9 10,3 16,9 8,4 11,9 8 4,5 6,6 2,9 2,3 5,4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2,3 0 2,4 0 0,5 0 0,5 0 0
Angina pectoris (I20) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 13,2 14,7 17,4 8,4 14,6 3,2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,6 6,4 3,4 7,2 6,3 7,6 3,9 3,3 2,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 13,8 20,8 15,5 19,1 17,4 17,3 11,2 4,4 4,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 1,9 0 4,2 1,3 3,5 0 2,2 1,2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 23,8 0 0 0 0 5,3 45 17,9 32,3 21,1 27,8 23,7 18,4 22,1 23,1 20,2 26,7 25,7 28,5 22,5 15,2 5,9
Selhání srdce (I50) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 9,1 5 3,3 5,9 2,2 3,1 3,1 2,7 1,7 1,4 0,9 1,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,8 50 0 33,3 0 33,3 14,3 0 13,3 9,7 16,4 9,3 10,1 10,3 9,3 8,3 10 4,1 2,2 0,9 0,7 0
Ateroskleróza (I70) 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 60 16,7 44,4 39,3 42,4 38,8 43,5 38,3 33,3 31,1 29,8 27,5 45,5
Varixy dolních končetin (I83) 86,6 0 0 0 0 100 91,7 89,8 94,7 96,4 96,6 94,9 90,9 89,7 85,4 82,1 55 39,1 19,2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26,9 0 0 0 17,4 40 50,9 37,7 30,4 27,8 22,3 16,4 20,9 21,6 29,2 35,9 31,9 26,9 20,9 14 27,1 16,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,3 0 0,2 0,5 2,9 3,5 0 0 2,2 5,1 10,3 18,5 8,3 10,7 6,9 3,7 3,8 8 6,3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 1 1,3 0 7,5 0 10,5 2,2 0 1,9 1,6 0 1,5 2,5 2 1,4 0,9 2,2 1,5 1,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,9 0 97,8 96,8 96 96,9 97 100 95,5 89,5 95,7 94,1 100 100 87,5 80 100 100 0 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 78,6 66,7 60 60 61,5 72,6 83,3 78,9 88,4 75,9 81 82 83,2 87 77,3 77,9 78,1 66,7 41,2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3 0 3,6 2,1 0,9 1,7 0,6 0,9 0,7 0 0,7 1,5 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,2 6,7 0 37,5 42,9 28,6 10 14,3 16,7 36,4 21,2 26,8 21,4 25,5 14,9 14,9 7,6 12,3 15,2 9,9 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 78,4 0 42,6 54,2 52 77,4 82,1 98 91,4 100 93,9 100 92,3 81 100 86,7 85 84,6 80 83,3 100 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 58,7 66,7 8,7 71,4 87,5 57,1 33,3 71,4 66,7 72,2 76,5 41,2 75 77,3 72,7 66,7 68,4 56,3 33,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15,9 0 9,1 0 0 6,1 7,7 44,4 27,3 19,4 26,9 27,3 34,6 22,2 19,1 20,8 19,1 33,3 9,8 5,1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,8 0 0 0 0 0 25 0 10 33,3 26,1 25,9 10,7 17,9 27,1 8,2 16,2 12,8 14,1 14,9 9,5 25
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0 1,6 0 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 2,1 0,6 0 1,4 0 1,3 0,4 0,7 0,8 0,4 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,6 0 100 87,2 89,9 91,1 92,6 92,2 88,6 94,7 92,6 91,1 96,3 93,9 89,6 92,7 91,2 100 88,2 100 50 0
Tříselná kýla (K40) 97,1 100 97 100 100 89,5 97,8 97,1 100 99,2 98 97,1 97,7 98,6 99,1 97,1 97,4 93,4 91,7 84,6 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92 0 100 100 100 100 85 97,6 96,4 96,1 98 94,4 92,5 92,9 93 93,2 88,7 87,2 70,8 56 42,9 50
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 16,2 0 0 25 2,3 4,9 18,6 29,6 17,8 35,2 23,2 17,1 12,5 13,3 14,8 6,5 9,5 13,3 0 11,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,9 5,3 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,8 5,6 7,1 0 2,4 2,1 4,5 0 0 4,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 37,8 100 77,3 33,3 100 25 37,5 25 44,4 37,5 45,5 29 23,4 46,7 34,8 36,8 37,6 36,1 38,8 37,5 37,5 42,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 25,6 26,5 15,4 17,1 10,8 15,6 12 11,9 10,5 9,7 0 100
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 64,5 0 40 75 28,6 45 71,9 71,7 87,8 87 89,8 89 80,8 77,5 72,6 44,1 42,1 37 22,6 21,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,8 11,1 3,7 2,3 0 0 0 0 37,5 25 15 18,2 15,4 6,3 7 11,8 9,2 4,4 3,9 6,5 11,5 40
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,4 0 1,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,8 0 0 25 28,6 11,1 22,2 0 4,8 3,6 0 0 9,1 8,7 5,5 4,3 5 2,4 5 12,5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 67,5 0 0 0 70 70,6 69,2 85,1 75,8 75,8 78,4 76 78,1 79 75 69,8 62,4 55,9 31,6 20,9 19,6 25
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 30,7 0 0 0 0 0 42,9 26,7 50 64,7 46,9 51,4 45,8 24,6 29,7 34,3 29,7 26,9 19,3 10,8 15 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,8 0 0 50 0 0 0 2,9 4,6 6,6 4,1 13,1 3,3 5,7 5,9 9,6 5,2 6,5 0 3,6 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,4 8,3 0 2,9 5,3 35,7 42,1 36,4 18,8 44,8 35 48,6 29,5 20 23,8 22,1 18,3 14,3 12,8 14,3 7,4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 48,2 26,1 24,4 21,1 42,4 70,7 77,6 71 70,1 61,7 63,6 39,1 51,5 47,6 38,5 46,2 27,2 42,1 27,3 33,3 23,1 50
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,1 0 0 0 0 2,7 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,3 0 8,9 23,5 39,5 20,5 20 31 35,6 38,5 37 28,6 37,5 16,4 23,9 26,6 25,7 15,8 19,3 10 5,9 50
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 81,6 0 0 0 0 100 100 80 83,3 100 96 80 85,5 87,4 85,7 87,1 80 73,7 73 28,6 28,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 86,2 0 0 0 0 100 83,3 100 100 70 92,3 88 91,9 90,9 90,5 88,5 86,2 83,5 63,3 20 50 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,9 0 0 0 100 93,5 95,3 97,6 99 96 97,9 98,8 98,5 98,3 100 97,5 100 100 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 70,7 100 37,5 33,3 68,8 66,7 89,7 89,7 67,9 78,1 76,9 85,3 79,9 82,3 75,8 73,4 64,4 44,4 27,3 18,8 23,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 8,3 0 18,8 0 0 0 0 20 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 31,3 0 0 33,3 18,9 18,4 20 16,7 0 53,8 42,5 34,5 36 48 28,6 41,4 34,2 16,4 23,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 37,6 0 0 0 0 20 53,3 61,1 53,4 50,4 52,1 53,6 43,1 36,2 30,4 33,3 20,5 14 10,2 7,1 0 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0 0 3 5,1 2,1 1,4 0 4,8 2,1 2,6 2 1,7 1 2,5 2,3 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,8 0 65,6 40 61,9 57,1 86,7 81,8 89,6 85,7 89 95,1 92,6 91,2 91,2 87,4 81,2 75,9 53,3 45,5 50 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,7 0 0 21,4 38,6 45,8 70,6 83,3 31,4 43,9 34,7 29 32,3 27,7 28,3 22,4 21,2 22,8 3,3 6,5 16,7 25
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 51,4 5,6 7,1 10,2 6,1 12,3 24,7 23,3 43,8 53,9 46,9 57 67,9 66,4 63,1 66,8 65,5 64,5 64,7 69,6 63,6 100
Selhání ledvin (N17-N19) 17,4 0 0 33,3 0 14,3 75 23,1 62,5 53,8 11,8 38,7 12,9 25 25,3 24,2 20,6 10,7 5,6 5,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 67,9 0 0 12,5 28,6 25 48 58,3 61,4 60 63,4 63,2 69,3 78,2 72,9 69,2 77 77,7 75 73 61,5 100
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 29,2 0 4,3 8,1 7,7 11,6 33,8 32 39 46,3 61 68,5 61,9 59,1 47,4 43,8 32,4 20,7 11,9 5,9 4,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 80,9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 74,5 84,3 80,3 77,2 83,3 83,2 83,6 73,3 83,3 100
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 81,1 100 83,6 90,2 80,6 91,4 87,1 83,9 97,9 91,5 86,9 80,3 84 80,2 73,1 74,8 71,2 69,8 69,8 70,6 100 100
Nemoci prsu (N60-N64) 92,5 0 0 100 50 92,9 85 97 100 100 96,1 85 86,7 78,6 91,7 90 0 100 0 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,8 0 0 0 0 47,8 63 70,8 72,9 69,1 74,5 66,7 69,2 75 100 91,7 54,5 50 50 0 0 100
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 86,2 0 0 0 20 34,1 49,1 59,2 79,2 84,5 91,4 93,4 95 91,5 93,9 88,5 88,7 87,2 81 75 50 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,7 100 100 66,7 53,6 61,6 69,8 87,1 82,6 88 88,2 91,4 93,1 91,7 94,1 91,4 94 90 90,4 87,5 50 100
Lékařský potrat (O04) 89,1 0 0 0 100 81 77,8 89 87,9 87,9 95,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 90,9 0 0 0 0 88,6 90,1 88,1 92,9 91,2 92,2 81,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 6 0 0 0 0 0 2,5 5,9 6,5 9,3 9,8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15 0 0 0 0 7,3 9,7 17,1 15,6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,3 0 0 0 0 2,7 3,1 3,1 3,6 3 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 89,9 0 0 0 100 97,3 86,6 89,6 88,8 92,6 93,5 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55 0 0 0 0 0 44,4 80 42,9 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18,1 0 0 0 0 7,7 8,7 19,6 22,4 14,3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 74,8 53,2 79,8 90,5 77,6 64,4 70,6 71,4 64,3 57,1 58,3 57,9 76,9 62,5 38,9 66,7 66,7 40 50 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 8,8 0 0 1 0 4,7 10,9 21,3 18,8 25,6 25,6 16,7 17,4 18,2 9,1 13 8 3,1 5,6 5,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 25 50 0 0 0 0 14,3 2,4 2,6 3,2 6,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8,5 0,8 0,3 5 4,6 2,6 8,5 5,3 21,1 10 8,1 14,6 12,7 14,2 13,9 14 9,4 8,4 6,3 4,5 7,4 0
Nitrolební poranění (S06) 7,6 0 2,1 0 0 1,1 0,9 5 3,5 3,2 5 11,5 5 7,5 14,8 11,5 15 15,4 16 7,8 14,6 7,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,2 0 10,1 8,3 14 18,4 15,9 19,7 20,2 23,3 19,5 11,9 12,2 12,9 18,6 9,4 12,7 7 0 0 12,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,8 0 97 94,3 91,7 96,3 82,1 90,2 96,8 94,3 91,7 84,4 90,3 90,3 97,8 92,3 85,5 79,5 75 43,3 46,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,5 0 42,9 100 100 100 57,1 71,4 80 80 91,7 65 66,7 73,8 70,5 70,3 74,2 78,2 74,8 70,4 72,9 76,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,5 0 27,3 43,8 77,1 79,5 93 92,7 88,1 91,3 89,8 88,4 91,2 87,5 85,9 90,2 82,4 72,4 69,4 43,3 28,6 50
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,6 22,2 63,2 60 46,9 68,6 68 75,8 74,5 74,2 73,7 76,8 70,6 65 56,7 45,4 36,1 28,9 18,6 16,7 11,2 3,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28,7 6,7 9,3 15,8 12,5 55,6 35,3 47,1 35 38,9 42,1 42,1 52,6 31,6 52,9 41,7 40 25 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0 1,1 2,1 0 0 0 1,5 0 0 2,6 0 0 0 0 0 6,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,7 100 60 64,3 80 53,6 51,4 62,5 67,5 60,8 69,7 62,8 64 66,4 58,4 65,3 62,6 62,5 58,5 46,9 37,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 78,2 0 80 80 100 70 75 88,9 80 84,6 100 100 85,7 80 70 66,7 60 40 100 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 13,6 12,5 23,3 16 7,1 10 4,5 6,7 9,4 7,4 15 11,5 21,7 21,6 15,8 16,7 8,6 11,5 6,7 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,6 0 1,7 1,6 0 0 0 0 0 12,5 7,1 10 6,7 16,7 2,2 3,3 3,2 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 98,7 0 0 0 0 100 100 100 95,2 98,2 99,1 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,4 0 4,2 9,8 4,2 3,3 2,8 3,5 0 9,4 4,5 6,2 7,3 9,4 7,2 7,1 5,5 3,4 5,9 4,2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 31,9 6,3 20,4 36,2 64,6 57,8 27,9 14,7 9,2 13,3 27,3 41,2 39,3 41,6 43,3 44,3 44,6 41,5 37,1 37,6 36,7 64,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,6 1,4 33,6 46 32 32,9 36,1 35,2 33,4 41,1 48,6 48,3 44,5 41,6 37,8 35,8 31,8 27 21 16,1 13,9 14,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)