8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 2 0 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 135 0 1 3 4 3 0 3 4 3 3 3 5 6 19 21 22 13 11 11 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 97 0 2 5 1 16 21 17 12 1 6 4 4 0 2 4 0 0 0 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 600 0 0 0 0 0 0 2 1 7 11 14 23 58 75 112 135 65 63 27 7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 73 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 3 9 15 18 13 5 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 667 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 7 12 26 38 79 125 117 126 82 40 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 199 0 0 0 0 0 0 1 3 8 9 11 18 13 37 36 26 24 9 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 169 0 0 0 0 0 0 2 3 10 9 14 13 18 23 29 25 11 7 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 62 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 8 2 9 5 15 6 4 2 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 30 72 118 146 112 52 26 9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 534 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 7 20 27 76 108 96 84 73 24 8 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 414 2 12 11 9 17 12 15 45 45 34 65 110 150 228 269 182 113 66 26 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 64 0 0 0 0 0 5 10 7 5 6 5 2 4 5 4 3 5 1 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 95 0 0 0 0 1 2 1 0 4 2 4 4 11 19 12 17 12 3 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 882 0 0 0 0 0 0 3 23 81 224 259 189 47 25 18 6 6 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 307 13 30 49 47 56 54 78 108 145 147 143 159 189 274 304 244 133 92 37 4 1
Anémie (D50-D64) 17 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 4 1 1 2 0 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 305 0 0 0 0 0 2 2 1 5 4 7 18 31 51 64 50 27 27 13 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 702 0 0 1 3 5 13 27 41 70 95 69 75 77 67 86 48 13 9 1 2 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 20 0 0 0 0 2 7 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 31 0 0 0 0 3 2 1 4 6 1 3 2 1 2 3 0 2 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 426 5 1 3 12 5 8 14 12 20 26 28 44 50 46 49 43 31 17 11 0 1
Katarakta (H25-H26, H28) 885 1 3 2 0 1 2 1 5 3 5 8 18 30 73 113 179 186 146 88 20 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 888 5 51 55 16 8 10 9 12 24 29 36 47 75 86 129 123 76 62 25 10 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 596 4 92 215 72 34 10 14 14 32 8 14 13 17 18 16 7 10 4 2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 2 1 2 2 1 1 0
Angina pectoris (I20) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 132 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 22 33 25 24 12 4 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 269 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 14 31 48 64 54 33 12 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 3 1 2 2 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 854 0 0 0 1 1 3 1 1 6 5 6 9 28 41 120 152 159 187 104 28 2
Selhání srdce (I50) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 6 13 10 25 13 11 6 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 296 2 0 0 1 3 1 2 0 4 4 19 17 25 36 48 56 42 23 10 3 0
Ateroskleróza (I70) 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 22 69 106 162 105 55 53 34 14 4
Varixy dolních končetin (I83) 1 136 0 0 0 0 3 10 43 79 143 163 119 134 163 120 107 37 9 2 0 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 954 0 0 3 4 35 34 23 26 31 28 23 40 66 93 132 155 120 70 50 19 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 33 0 3 2 1 2 1 4 1 2 4 3 4 0 0 3 1 1 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 42 0 5 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 2 1 2 2 4 10 8 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 303 2 1 258 1 348 177 139 103 68 56 54 35 24 15 10 5 5 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 166 0 2 19 26 76 74 66 100 127 115 101 113 104 98 60 50 23 8 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 3 2 7 2 0 3 0 0
Astma (J45-J46) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 175 1 2 0 1 4 8 3 5 6 8 10 18 12 23 35 21 9 7 1 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 350 1 23 23 15 32 39 34 31 22 17 9 14 20 22 14 14 13 3 4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 165 1 0 9 6 8 6 13 10 9 15 16 14 14 11 16 11 3 1 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 83 1 0 0 1 2 0 1 3 7 6 8 6 13 9 12 7 2 4 0 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 95 0 0 0 0 0 1 4 1 6 2 8 9 10 12 5 12 13 4 5 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 51 1 1 1 0 0 3 1 5 2 6 2 3 1 4 3 2 3 9 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 383 0 7 103 170 182 187 165 122 109 71 49 47 47 41 33 20 16 8 5 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 121 24 74 63 8 15 34 60 86 130 144 145 161 200 224 253 223 140 92 37 7 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 674 1 24 38 11 9 18 51 102 161 153 127 173 159 174 195 144 77 42 14 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 135 0 0 1 1 5 15 16 27 14 9 8 13 7 4 5 6 2 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 14 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 313 0 23 4 0 2 2 6 4 10 13 8 7 21 27 35 41 37 31 31 9 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 9 13 14 17 10 11 15 6 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 893 4 0 0 4 11 36 49 77 87 80 82 88 130 88 74 54 12 11 5 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 104 1 1 1 0 1 2 3 2 1 7 0 6 7 16 10 14 8 8 12 3 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 28 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 3 2 3 6 3 2 1 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 191 0 0 0 5 21 48 80 138 177 202 184 202 204 277 227 201 117 65 28 15 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 228 0 1 0 0 3 4 7 7 17 12 12 11 18 21 25 33 27 18 10 1 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 83 0 0 0 0 0 4 3 3 9 7 8 3 9 11 9 4 6 4 3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 182 1 3 2 1 3 6 4 10 12 12 5 8 12 28 16 22 10 11 8 6 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 694 1 21 11 10 50 74 61 48 50 38 36 32 32 54 59 37 36 16 21 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 299 2 6 14 10 14 4 10 21 28 29 20 19 30 14 14 19 11 18 8 8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 079 0 0 0 0 0 0 1 5 8 21 28 74 103 183 250 226 123 48 6 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 807 0 0 0 0 0 1 2 6 19 31 56 153 232 289 374 366 204 67 6 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 579 0 0 0 16 93 88 112 114 146 164 180 177 185 131 93 60 17 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 428 0 11 13 64 105 78 77 61 86 100 122 133 174 156 106 90 33 15 4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 173 0 0 3 7 10 1 1 2 4 10 14 18 18 27 25 24 6 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 639 0 0 0 0 0 8 29 50 88 84 82 73 71 66 52 21 13 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 88 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 9 8 11 11 13 13 9 3 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 416 2 18 15 19 23 39 29 44 94 120 150 186 183 184 167 74 41 17 7 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 384 0 1 9 24 25 13 13 8 24 23 27 28 52 40 32 33 17 8 4 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 001 3 4 11 2 3 18 28 31 37 43 48 48 65 101 147 139 106 94 52 18 3
Selhání ledvin (N17-N19) 173 0 0 0 0 0 4 10 3 9 7 10 9 14 28 26 24 13 9 6 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 716 0 1 5 0 9 40 69 94 122 125 141 128 184 200 255 152 104 63 18 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 203 1 2 7 5 6 24 21 27 59 84 82 103 128 145 179 141 99 64 20 4 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 885 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 39 70 160 217 210 109 57 11 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 079 2 46 100 69 65 67 52 43 65 52 47 57 71 99 92 67 55 19 11 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 260 0 0 0 1 11 16 30 31 35 57 36 16 13 4 5 2 3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 302 0 0 0 0 8 39 43 35 50 45 25 17 8 6 13 6 3 2 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 602 0 0 0 0 3 31 32 56 144 285 338 337 120 73 63 46 39 17 14 4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 761 2 1 2 8 56 123 218 246 336 325 314 311 326 402 450 350 189 83 15 3 1
Lékařský potrat (O04) 516 0 0 0 1 32 60 93 114 83 119 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 658 0 0 0 0 37 158 389 499 386 175 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 117 0 0 0 0 2 8 29 48 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 178 0 0 0 0 3 10 60 73 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 381 0 0 0 0 9 46 111 145 60 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 609 0 0 0 0 28 236 767 942 527 104 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 27 0 0 0 0 0 4 8 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 31 0 0 0 0 1 2 9 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 952 112 239 339 70 37 23 14 26 14 22 11 9 12 12 5 2 4 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 127 0 0 0 4 16 13 14 14 23 8 6 7 5 4 1 2 2 4 4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 474 1 5 3 8 13 7 11 22 20 26 19 21 41 52 65 52 38 40 19 11 0
Nitrolební poranění (S06) 244 0 0 2 1 0 3 4 9 11 9 16 10 28 20 21 29 35 26 18 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 230 2 17 15 13 25 13 20 22 20 13 8 11 13 9 12 8 2 2 3 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 958 1 29 137 126 24 16 28 30 43 47 36 65 62 76 71 72 40 35 15 4 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 377 0 7 3 5 6 3 5 8 9 11 21 16 39 62 97 144 168 259 325 169 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 085 0 4 12 40 39 48 65 75 94 104 89 93 116 102 79 66 26 24 9 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 769 1 48 108 120 286 417 431 406 486 493 367 337 330 287 223 174 109 83 48 13 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 98 2 10 3 0 0 3 2 4 12 10 8 8 4 4 7 8 4 4 3 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 911 4 1 8 4 4 6 23 28 35 32 39 50 99 111 138 128 108 60 32 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 181 0 3 5 4 11 15 10 16 25 18 14 15 19 10 8 3 3 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 87 0 19 5 0 2 2 2 6 2 5 6 5 5 6 8 2 6 4 0 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 26 1 1 0 1 1 0 0 3 0 3 1 2 2 4 3 3 0 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 206 0 0 0 0 1 1 5 16 45 118 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 217 1 1 3 3 1 3 1 3 6 12 11 18 15 55 34 31 16 3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4 941 9 33 96 117 102 140 170 183 238 259 231 285 408 486 654 656 434 270 132 34 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 75 193 244 2 149 2 893 1 353 1 875 2 701 4 024 4 839 5 241 5 036 4 435 4 921 5 644 6 587 7 452 6 472 4 223 2 917 1 599 529 59
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,4 1,3 4,1 3,6 0 7,4 6,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,7 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,5 0 2 4,8 7,8 6,1 0 3,9 4,6 3 3,2 3,9 6,7 8 24,2 28,6 39,5 35,8 40,6 67,5 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,3 0 4 7,9 2 32,3 31,2 21,8 13,8 1 6,4 5,2 5,4 0 2,5 5,4 0 0 0 12,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,1 0 0 0 0 0 0 2,6 1,1 6,9 11,7 18,3 30,9 77,8 95,6 152,4 242,4 179,1 232,5 165,7 118 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,2 0 0 0 0 0 1,5 0 1,1 1 1,1 3,9 4 12,1 19,1 24,5 23,3 13,8 11,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 56,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 8,5 9,2 16,1 34,9 48,4 107,5 224,5 322,4 464,9 503,1 674,5 665,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 17 0 0 0 0 0 0 1,3 3,4 7,9 9,6 14,4 24,2 17,4 47,2 49 46,7 66,1 33,2 18,4 16,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 14,4 0 0 0 0 0 0 2,6 3,4 9,9 9,6 18,3 17,5 24,1 29,3 39,5 44,9 30,3 25,8 30,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,3 0 0 0 0 0 3 0 1,1 3 3,2 10,5 2,7 12,1 6,4 20,4 10,8 11 7,4 12,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 48,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 6,5 40,3 96,5 150,4 198,7 201,1 143,3 95,9 55,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 45,5 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 1 6,4 9,2 26,9 36,2 96,9 146,9 172,4 231,5 269,4 147,2 134,9 133,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 120,5 15,6 23,9 17,4 17,6 34,3 17,8 19,3 51,7 44,5 36,3 85 147,8 201,1 290,6 366 326,8 311,4 243,5 159,5 50,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5,5 0 0 0 0 0 7,4 12,9 8 4,9 6,4 6,5 2,7 5,4 6,4 5,4 5,4 13,8 3,7 12,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8,1 0 0 0 0 2 3 1,3 0 4 2,1 5,2 5,4 14,7 24,2 16,3 30,5 33,1 11,1 18,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 75,2 0 0 0 0 0 0 3,9 26,4 80,1 239 338,7 253,9 63 31,9 24,5 10,8 16,5 0 6,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 196,6 101,5 59,7 77,6 91,9 113 80,2 100,2 124,2 143,4 156,8 187 213,6 253,4 349,2 413,6 438,1 366,5 339,5 227 67,5 133,2
Anémie (D50-D64) 1,4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2,1 2,6 2,7 2,7 0 0 1,8 5,5 3,7 6,1 0 133,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,6 7,8 2 0 0 2 0 1,3 1,1 0 0 2,6 0 4 0 5,4 1,8 2,8 7,4 0 16,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26 0 0 0 0 0 3 2,6 1,1 4,9 4,3 9,2 24,2 41,6 65 87,1 89,8 74,4 99,6 79,8 50,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 59,8 0 0 1,6 5,9 10,1 19,3 34,7 47,1 69,2 101,3 90,2 100,8 103,2 85,4 117 86,2 35,8 33,2 6,1 33,7 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 3,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,8 0 3,7 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 4 10,4 3,9 0 2 0 1,3 1,3 0 1,3 0 0 5,5 3,7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,6 0 0 0 0 6,1 3 1,3 4,6 5,9 1,1 3,9 2,7 1,3 2,5 4,1 0 5,5 3,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,4 1,8 5,5 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 36,3 39 2 4,8 23,5 10,1 11,9 18 13,8 19,8 27,7 36,6 59,1 67 58,6 66,7 77,2 85,4 62,7 67,5 0 133,2
Katarakta (H25-H26, H28) 75,4 7,8 6 3,2 0 2 3 1,3 5,7 3 5,3 10,5 24,2 40,2 93 153,7 321,4 512,6 538,7 539,9 337,3 133,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 75,7 39 101,4 87,1 31,3 16,1 14,8 11,6 13,8 23,7 30,9 47,1 63,1 100,5 109,6 175,5 220,9 209,4 228,8 153,4 168,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 50,8 31,2 183 340,6 140,8 68,6 14,8 18 16,1 31,6 8,5 18,3 17,5 22,8 22,9 21,8 12,6 27,6 14,8 12,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 2,6 0 4 1,3 2,7 1,8 5,5 7,4 6,1 16,9 0
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,3 1,4 5,4 2,8 7,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,1 1,3 2,7 8 28 44,9 44,9 66,1 44,3 24,5 16,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,1 9,2 18,8 41,6 61,2 87,1 97 90,9 44,3 18,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,7 0 1,3 4,1 5,4 2,8 7,4 12,3 50,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 72,8 0 0 0 2 2 4,5 1,3 1,1 5,9 5,3 7,8 12,1 37,5 52,3 163,3 272,9 438,2 690 638,1 472,2 266,3
Selhání srdce (I50) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 5,2 12,1 8 16,6 13,6 44,9 35,8 40,6 36,8 33,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 25,2 15,6 0 0 2 6,1 1,5 2,6 0 4 4,3 24,8 22,8 33,5 45,9 65,3 100,6 115,7 84,9 61,4 50,6 0
Ateroskleróza (I70) 53,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 9,2 29,6 92,5 135,1 220,4 188,5 151,6 195,6 208,6 236,1 532,6
Varixy dolních končetin (I83) 96,8 0 0 0 0 6,1 14,8 55,3 90,8 141,4 173,9 155,6 180 218,5 152,9 145,6 66,4 24,8 7,4 0 67,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 81,3 0 0 4,8 7,8 70,6 50,5 29,6 29,9 30,7 29,9 30,1 53,7 88,5 118,5 179,6 278,3 330,7 258,3 306,8 320,4 266,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,8 0 6 3,2 2 4 1,5 5,1 1,1 2 4,3 3,9 5,4 0 0 4,1 1,8 2,8 3,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,6 0 9,9 0 2 0 0 2,6 0 1 0 1,3 2,7 2,7 1,3 2,7 3,6 11 36,9 49,1 16,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 15,6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,8 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 281,5 15,6 2 501,9 2 135,2 346,2 280,4 152,9 87,4 64,4 53,4 37,3 31,4 20,2 13,4 6,4 6,8 3,6 5,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 99,4 0 4 30,1 50,8 153,3 109,9 84,8 115 125,6 122,7 132,1 151,8 139,4 124,9 81,6 89,8 63,4 29,5 24,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0 0 0 2 1,5 0 0 0 0 0 1,3 5,4 3,8 2,7 12,6 5,5 0 18,4 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 1,8 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,9 7,8 4 0 2 8,1 11,9 3,9 5,7 5,9 8,5 13,1 24,2 16,1 29,3 47,6 37,7 24,8 25,8 6,1 16,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 29,8 7,8 45,7 36,4 29,3 64,5 57,9 43,7 35,6 21,8 18,1 11,8 18,8 26,8 28 19 25,1 35,8 11,1 24,5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,1 7,8 0 14,3 11,7 16,1 8,9 16,7 11,5 8,9 16 20,9 18,8 18,8 14 21,8 19,8 8,3 3,7 12,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,1 7,8 0 0 2 4 0 1,3 3,4 6,9 6,4 10,5 8,1 17,4 11,5 16,3 12,6 5,5 14,8 0 0 133,2
Peptický vřed (K25-K28) 8,1 0 0 0 0 0 1,5 5,1 1,1 5,9 2,1 10,5 12,1 13,4 15,3 6,8 21,5 35,8 14,8 30,7 50,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,3 7,8 2 1,6 0 0 4,5 1,3 5,7 2 6,4 2,6 4 1,3 5,1 4,1 3,6 8,3 33,2 18,4 16,9 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 117,9 0 13,9 163,1 332,5 367,1 277,6 212 140,3 107,8 75,7 64,1 63,1 63 52,3 44,9 35,9 44,1 29,5 30,7 16,9 0
Tříselná kýla (K40) 180,7 187,3 147,2 99,8 15,6 30,3 50,5 77,1 98,9 128,5 153,6 189,6 216,3 268,1 285,5 344,2 400,4 385,8 339,5 227 118 133,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 142,7 7,8 47,7 60,2 21,5 18,2 26,7 65,5 117,3 159,2 163,2 166,1 232,4 213,2 221,8 265,3 258,6 212,2 155 85,9 16,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,5 0 0 1,6 2 10,1 22,3 20,6 31 13,8 9,6 10,5 17,5 9,4 5,1 6,8 10,8 5,5 7,4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 2 1,5 0 1,1 1 0 1,3 1,3 1,3 2,5 4,1 1,8 2,8 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,7 0 45,7 6,3 0 4 3 7,7 4,6 9,9 13,9 10,5 9,4 28,2 34,4 47,6 73,6 102 114,4 190,2 151,8 266,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 5,2 12,1 17,4 17,8 23,1 18 30,3 55,3 36,8 16,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,1 31,2 0 0 7,8 22,2 53,4 63 88,5 86 85,3 107,2 118,2 174,3 112,2 100,7 97 33,1 40,6 30,7 16,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,9 7,8 2 1,6 0 2 3 3,9 2,3 1 7,5 0 8,1 9,4 20,4 13,6 25,1 22 29,5 73,6 50,6 133,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,7 1,3 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,4 0 0 1,6 2 4 0 0 2,3 1 0 3,9 2,7 4 7,6 4,1 3,6 2,8 0 6,1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 186,7 0 0 0 9,8 42,4 71,3 102,8 158,7 175 215,5 240,6 271,4 273,5 353 308,9 360,9 322,4 239,8 171,8 253 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19,4 0 2 0 0 6,1 5,9 9 8 16,8 12,8 15,7 14,8 24,1 26,8 34 59,3 74,4 66,4 61,4 16,9 133,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,1 0 0 0 0 0 5,9 3,9 3,4 8,9 7,5 10,5 4 12,1 14 12,2 7,2 16,5 14,8 18,4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,5 7,8 6 3,2 2 6,1 8,9 5,1 11,5 11,9 12,8 6,5 10,7 16,1 35,7 21,8 39,5 27,6 40,6 49,1 101,2 266,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 59,1 7,8 41,8 17,4 19,6 100,9 109,9 78,4 55,2 49,4 40,5 47,1 43 42,9 68,8 80,3 66,4 99,2 59 128,8 118 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 12,3 16,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,5 15,6 11,9 22,2 19,6 28,2 5,9 12,9 24,1 27,7 30,9 26,2 25,5 40,2 17,8 19 34,1 30,3 66,4 49,1 134,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 92 0 0 0 0 0 0 1,3 5,7 7,9 22,4 36,6 99,4 138,1 233,2 340,2 405,8 339 177,1 36,8 50,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 154 0 0 0 0 0 1,5 2,6 6,9 18,8 33,1 73,2 205,5 311 368,3 508,9 657,2 562,2 247,2 36,8 16,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 134,6 0 0 0 31,3 187,6 130,6 143,9 131,1 144,4 175 235,4 237,8 248 167 126,5 107,7 46,8 7,4 6,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 121,7 0 21,9 20,6 125,2 211,8 115,8 98,9 70,1 85 106,7 159,6 178,7 233,3 198,8 144,2 161,6 90,9 55,3 24,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 1,3 1,4 0 0 3,7 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,7 0 0 4,8 13,7 20,2 1,5 1,3 2,3 4 10,7 18,3 24,2 24,1 34,4 34 43,1 16,5 11,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 54,5 0 0 0 0 0 11,9 37,3 57,5 87 89,6 107,2 98,1 95,2 84,1 70,8 37,7 35,8 3,7 6,1 0 0
Dorzalgie (M54) 7,5 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 4,9 2,1 11,8 10,7 14,7 14 17,7 23,3 24,8 11,1 6,1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 120,7 15,6 35,8 23,8 37,2 46,4 57,9 37,3 50,6 92,9 128 196,2 249,9 245,3 234,5 227,2 132,9 113 62,7 42,9 67,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,7 0 2 14,3 46,9 50,4 19,3 16,7 9,2 23,7 24,5 35,3 37,6 69,7 51 43,5 59,3 46,8 29,5 24,5 50,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 85,3 23,4 8 17,4 3,9 6,1 26,7 36 35,6 36,6 45,9 62,8 64,5 87,1 128,7 200 249,6 292,1 346,8 319 303,5 399,5
Selhání ledvin (N17-N19) 14,7 0 0 0 0 0 5,9 12,9 3,4 8,9 7,5 13,1 12,1 18,8 35,7 35,4 43,1 35,8 33,2 36,8 16,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 146,2 0 2 7,9 0 18,2 59,4 88,7 108,1 120,6 133,4 184,4 172 246,7 254,9 347 272,9 286,6 232,5 110,4 101,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 102,5 7,8 4 11,1 9,8 12,1 35,6 27 31 58,3 89,6 107,2 138,4 171,6 184,8 243,6 253,2 272,8 236,1 122,7 67,5 266,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 75,4 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 1,1 10,5 52,4 93,8 203,9 295,3 377,1 300,4 210,3 67,5 16,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 92 15,6 91,5 158,4 134,9 131,1 99,5 66,8 49,4 64,3 55,5 61,5 76,6 95,2 126,2 125,2 120,3 151,6 70,1 67,5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 22,2 0 0 0 2 22,2 23,8 38,6 35,6 34,6 60,8 47,1 21,5 17,4 5,1 6,8 3,6 8,3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25,7 0 0 0 0 16,1 57,9 55,3 40,2 49,4 48 32,7 22,8 10,7 7,6 17,7 10,8 8,3 7,4 12,3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 136,5 0 0 0 0 6,1 46 41,1 64,4 142,4 304 442,1 452,7 160,9 93 85,7 82,6 107,5 62,7 85,9 67,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 320,5 15,6 2 3,2 15,6 113 182,6 280,1 282,9 332,2 346,7 410,7 417,8 437 512,4 612,3 628,5 520,8 306,3 92 50,6 133,2
Lékařský potrat (O04) 44 0 0 0 2 64,5 89,1 119,5 131,1 82,1 127 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 141,3 0 0 0 0 74,6 234,6 499,9 573,8 381,7 186,7 15,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10 0 0 0 0 4 11,9 37,3 55,2 21,8 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,2 0 0 0 0 6,1 14,8 77,1 83,9 21,8 8,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 32,5 0 0 0 0 18,2 68,3 142,6 166,7 59,3 9,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 222,3 0 0 0 0 56,5 350,4 985,6 1 083,2 521,1 110,9 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,3 0 0 0 0 0 5,9 10,3 9,2 4,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,6 0 0 0 0 2 3 11,6 8 7,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 70,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 81,1 874,2 475,3 537 136,9 74,6 34,1 18 29,9 13,8 23,5 14,4 12,1 16,1 15,3 6,8 3,6 11 3,7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,8 0 0 0 7,8 32,3 19,3 18 16,1 22,7 8,5 7,8 9,4 6,7 5,1 1,4 3,6 5,5 14,8 24,5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0 0 0 2 0 0 1,1 0 1,1 0 0 2,7 2,5 0 0 2,8 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 40,4 7,8 9,9 4,8 15,6 26,2 10,4 14,1 25,3 19,8 27,7 24,8 28,2 55 66,3 88,4 93,4 104,7 147,6 116,6 185,5 0
Nitrolební poranění (S06) 20,8 0 0 3,2 2 0 4,5 5,1 10,3 10,9 9,6 20,9 13,4 37,5 25,5 28,6 52,1 96,5 95,9 110,4 33,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,6 15,6 33,8 23,8 25,4 50,4 19,3 25,7 25,3 19,8 13,9 10,5 14,8 17,4 11,5 16,3 14,4 5,5 7,4 18,4 33,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 81,6 7,8 57,7 217 246,4 48,4 23,8 36 34,5 42,5 50,1 47,1 87,3 83,1 96,9 96,6 129,3 110,2 129,1 92 67,5 133,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 117,3 0 13,9 4,8 9,8 12,1 4,5 6,4 9,2 8,9 11,7 27,5 21,5 52,3 79 132 258,6 463 955,6 1 994,0 2 849,9 2 663,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 92,5 0 8 19 78,2 78,7 71,3 83,5 86,2 92,9 110,9 116,4 124,9 155,5 130 107,5 118,5 71,6 88,6 55,2 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 406,4 7,8 95,5 171,1 234,7 576,9 619,1 553,8 466,9 480,5 525,9 480 452,7 442,4 365,8 303,4 312,4 300,4 306,3 294,5 219,2 266,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,4 15,6 19,9 4,8 0 0 4,5 2,6 4,6 11,9 10,7 10,5 10,7 5,4 5,1 9,5 14,4 11 14,8 18,4 33,7 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0 2 0 0 0 1,5 0 0 0 1,1 0 0 0 2,5 0 0 0 3,7 6,1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 77,6 31,2 2 12,7 7,8 8,1 8,9 29,6 32,2 34,6 34,1 51 67,2 132,7 141,5 187,8 229,8 297,6 221,4 196,3 16,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 15,4 0 6 7,9 7,8 22,2 22,3 12,9 18,4 24,7 19,2 18,3 20,2 25,5 12,7 10,9 5,4 8,3 7,4 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,4 0 37,8 7,9 0 4 3 2,6 6,9 2 5,3 7,8 6,7 6,7 7,6 10,9 3,6 16,5 14,8 0 33,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,2 7,8 2 0 2 2 0 0 3,4 0 3,2 1,3 2,7 2,7 5,1 4,1 5,4 0 3,7 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 17,6 0 0 0 0 2 1,5 6,4 18,4 44,5 125,9 20,9 4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 18,5 7,8 2 4,8 5,9 2 4,5 1,3 3,4 5,9 12,8 14,4 24,2 20,1 70,1 46,3 55,7 44,1 11,1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 421,1 70,2 65,6 152,1 228,8 205,7 207,8 218,5 210,4 235,3 276,3 302,1 382,9 547 619,4 889,8 1 177,9 1 196,0 996,2 809,9 573,4 532,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 407,8 1 904,5 4 274,0 4 582,4 2 646,1 3 782,1 4 009,9 5 170,9 5 564,6 5 182,1 5 372,5 5 800,4 6 610,7 7 566,3 8 395,3 10 139,3 11 621,5 11 637,5 10 763,0 9 810,4 8 920,7 7 856,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 10,5 1,6 3,9 2,1 0 1,6 1,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 100 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 13,4 0 3,4 15,8 23,5 9,7 0 33,3 30,8 18,8 15,8 10,7 15,6 12,5 20,2 20,8 14,3 10,5 8,6 12,1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,3 0 1 2,9 0,9 8,6 16,4 17 10,7 1 6 4,8 3,3 0 0,9 1,8 0 0 0 1,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 46 0 0 0 0 0 0 100 16,7 36,8 44 53,8 42,6 51,8 42,9 46,5 50,9 43,6 46,7 38,6 30,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,2 0 0 0 0 0 100 0 50 20 25 16,7 8,8 17,3 11,9 8,7 7,2 6 4,8 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 68,6 0 0 0 0 0 0 0 16,7 11,1 40 36,8 38,7 55,3 54,3 66,9 67,6 78,5 79,7 78,1 90,9 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 22,7 0 0 0 0 0 0 14,3 30 22,9 17,6 15,5 23,7 16,5 31,4 22,2 20,2 31,6 21,4 20 16,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 35,8 0 0 0 0 0 0 66,7 33,3 38,5 40,9 45,2 28,9 31,6 34,3 42,6 38,5 28,2 36,8 29,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 21,9 0 0 0 0 0 100 0 33,3 50 23,1 38,1 12,5 33,3 15,2 33,3 11,1 36,4 10,5 8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 73,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 55,6 85,7 79,1 77,1 76 75,7 62,7 59,1 47,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 74,2 0 0 0 0 0 0 100 100 100 75 63,6 100 75 71 78,8 72,7 72,4 78,5 60 53,3 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32 66,7 40 32,4 50 53,1 42,9 42,9 64,3 45,5 26 40,1 38,1 35,7 34,7 31,8 26,8 25,6 23,2 21,7 8,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 32,8 0 0 0 0 0 100 76,9 77,8 71,4 54,5 16,1 15,4 25 26,3 20 16,7 20 20 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,8 0 0 0 0 50 50 33,3 0 21,1 16,7 16 4,5 8,1 8,5 4,3 7,6 9,8 5,5 18,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95 0 0 0 0 0 0 100 92 94,2 94,1 96,3 95,5 97,9 92,6 94,7 85,7 85,7 0 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 59,6 39,4 60 89,1 88,7 78,9 65,9 75 77,1 68,7 64,8 63 68,8 62 64,5 58 52,2 43,8 39,5 35,6 21,1 33,3
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 0 0 0 28,6 0 0 7,1 8 5,1 7,1 5,6 0 0 0,6 1,3 0,6 0,8 0 12,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,4 12,5 2,9 0 0 7,7 0 7,1 33,3 0 0 7,1 0 6,7 0 5,8 1,6 2,2 4,3 0 20 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,5 0 0 0 0 0 4,7 4,4 3 13,9 7,1 13,2 14 24 23,7 27,2 19,9 13,1 12,7 10 7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18,3 0 0 0,3 1,6 3,7 30,2 47,4 48,2 54,7 70,4 69 57,7 50,7 32,7 38,2 20,3 5,3 2,9 0,4 1,4 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 16,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2,9 0 20 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0 0 0 1,3 8,1 3,3 0 1,4 0 1,1 1,3 0 1,6 0 0 3,7 2,2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 0 0 4,1 3,1 2,2 7 6,6 1,6 3,2 2 1 1,9 2,9 0 3,3 1,5 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,2 1 1,9 1,2 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,6 25 2,6 4,7 10,1 5,1 10,1 12,6 9,2 10,9 10,9 12,3 15,4 15,8 12,8 15 14,4 13,7 10,8 15,7 0 50
Katarakta (H25-H26, H28) 98,1 100 60 100 0 100 100 50 83,3 100 100 88,9 100 100 100 97,4 99,4 97,9 98,6 98,9 100 50
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 51,5 29,4 60 61,1 41 27,6 34,5 28,1 31,6 51,1 52,7 50 60,3 53,6 55,5 58,4 56,2 42,7 46,6 56,8 52,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,9 15,4 64,3 91,1 85,7 55,7 20 25,9 21,2 25 7 12,4 8,2 8,2 8 6,5 3,7 6,6 4 5,9 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 3,4 0 2,5 0,6 0,9 0,4 0,9 0,8 0,6 1,4 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,1 1,5 0,9 3,2 1,7 3,7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 1,7 1,5 1,5 2,9 7,9 8,5 7,5 7,8 4,7 2,2 1,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,7 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 20 20 19,4 27,4 26,7 24,3 19,1 15 5,6 2,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 0 3,9 0 1,1 2 2,2 0,7 1,5 1,9 7,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 17,1 0 0 0 12,5 4,5 11,1 4 3,2 10,5 5,8 4,8 5,2 9,2 9 15,3 18,3 21,8 26,1 23,5 19,7 13,3
Selhání srdce (I50) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 9,3 9,6 4,2 5,3 2 3,6 1,8 1,3 0,7 0,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,8 66,7 0 0 100 42,9 16,7 16,7 0 11,1 7,4 19,6 12,1 10,3 10,7 9,4 9,2 6,3 3,3 1,6 1,1 0
Ateroskleróza (I70) 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 38,9 56,4 45,7 44,2 44,8 36 27,9 32,5 29,3 34,1 40
Varixy dolních končetin (I83) 86,6 0 0 0 0 100 100 93,5 96,3 97,3 96,4 88,1 95,7 90,1 87,6 86,3 58,7 36 10 0 36,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 28,8 0 0 7,3 10,5 46,1 52,3 40,4 39,4 29,2 24,3 16,5 22 26,8 29,9 31,7 35,4 30,5 20,6 25,5 26,8 20
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,1 0 0,6 0,9 1 2,2 2,2 9,5 2,1 3,8 9,8 10,3 13,3 0 0 9,7 3,1 3,7 2,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,2 0 2,2 0 2,1 0 0 6,5 0 1,4 0 1,5 2,3 1,3 0,4 0,6 0,5 1,1 2,2 1,7 0,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0,9 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,8 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,4 100 97,2 98,1 98,3 94,6 97,2 97,1 94,9 94,7 100 96 93,8 100 100 100 66,7 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,4 0 40 54,3 60,5 71,7 71,8 73,3 78,1 76 80,4 80,8 83,1 81,3 81,7 68,2 74,6 62,2 61,5 36,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 25 100 0 0 0 0 0 1,8 3 1,1 0,6 1,9 0,7 0 1,8 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,5 0 0 3,8 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,5 12,5 20 0 12,5 18,2 22,9 20 25 26,1 25 25 30,5 19,7 16,9 22 12,8 8,4 7,1 2,2 5,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,5 25 34,3 39,7 53,6 84,2 95,1 91,9 86,1 88 81 90 93,3 90,9 100 73,7 82,4 92,9 75 80 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,3 33,3 0 75 54,5 61,5 60 72,2 58,8 81,8 62,5 84,2 70 63,6 64,7 72,7 64,7 42,9 25 40 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 14,2 5,6 0 0 2,4 6,5 0 14,3 23,1 31,8 25 33,3 20,7 33,3 20,9 24,5 12,1 4,8 8,7 0 0 100
Peptický vřed (K25-K28) 18,4 0 0 0 0 0 12,5 36,4 9,1 46,2 13,3 40 27,3 26,3 21,8 10 19 21 6,3 9,6 16,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 3,7 1,1 0,8 0 0 1,4 0,6 3,8 1,1 3,2 1,5 1,9 0,5 1,7 1 0,5 1 2,9 1,3 1,1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,7 0 77,8 92,8 89,5 92,4 90,3 94,3 94,6 94,8 91 92,5 92,2 97,9 85,4 82,5 90,9 94,1 72,7 71,4 100 0
Tříselná kýla (K40) 96,4 100 98,7 98,4 100 93,8 97,1 100 96,6 98,5 96 99,3 98,8 95,2 97,8 96,9 96,5 89,7 95,8 84,1 63,6 100
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,3 100 100 100 100 90 100 98,1 96,2 95,3 95,6 92,7 95,1 94,6 89,2 89,4 87,8 83,7 70 56 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19,5 0 0 7,7 2,4 5,7 21,1 24,2 40,9 22,6 16,7 26,7 35,1 24,1 14,8 18,5 15,4 10 12,5 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,1 0 0 0 0 3,6 3,6 0 4,2 6,7 0 4,8 4,8 3,2 7,4 8,1 4,8 3,6 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 37,7 0 69,7 50 0 50 20 33,3 20 40 44,8 29,6 21,9 32,3 38,6 36,8 37,3 35,9 41,9 40,8 37,5 50
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 12,9 21,1 13,8 17 19,4 16,3 12,5 9,1 10,3 12,9 12,8 4,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 66 57,1 0 0 44,4 45,8 80 86 91,7 83,7 76,9 82,8 78,6 76 64,7 56,5 50 29,3 17,7 12,5 9,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,7 33,3 2,5 2 0 5 25 27,3 22,2 6,7 30,4 0 14,3 12,1 16,5 8,1 10,9 7,6 9,3 15,2 13,6 16,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3,6 1,5 1 1,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,4 0 0 10 14,3 20 0 0 20 3,2 0 7,9 6,3 6,3 8,3 4,1 2,7 2,5 0 10 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 71,3 0 0 0 55,6 70 80 76,2 78 78,7 83,8 82,9 82,8 82,6 76,1 71,6 63,4 60,3 39,2 26,4 31,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 27,2 0 100 0 0 42,9 36,4 41,2 31,8 56,7 30,8 33,3 27,5 30 24,4 22,7 29,7 30 20 15,9 5,3 33,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7 0 0 0 0 0 11,4 6,7 5,6 11 6,8 8,2 2,8 8 9,2 7,4 3,6 7,7 6,7 10,3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,2 10 10 5,6 6,7 21,4 42,9 18,2 50 48 40 16,1 16,3 22,2 30,4 16,7 22,2 12,7 12,9 11,6 25 40
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,3 9,1 39,6 28,9 32,3 61 77,1 74,4 71,6 61,7 59,4 51,4 45,1 48,5 49,1 51,3 39,8 40,4 26,7 40,4 33,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,9 9,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,1 15,4 11,8 28,6 27 22,6 12,5 26,3 39,6 37,8 38,7 39,2 35,8 38,5 15,7 12,8 21,3 13,6 17,5 11,4 24,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84 0 0 0 0 0 0 100 71,4 72,7 91,3 82,4 91,4 88 89,7 87,7 82,5 81,5 72,7 25 60 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,5 0 0 0 0 0 100 100 100 90,5 96,9 91,8 92,7 92,4 92,6 90,1 88 82,9 78,8 25 25 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 98,1 0 0 0 100 98,9 96,7 99,1 99,1 96,7 98,8 97,3 97,3 98,9 98,5 100 96,8 89,5 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71,7 0 45,8 31 73,6 78,9 91,8 84,6 87,1 74,1 86,2 85,3 81,1 82,1 74,3 67,1 59,6 37,9 24,2 12,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 4,8 4,2 5,3 0 0 14,3 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 30,5 0 0 30 17,9 23,3 20 20 40 44,4 35,7 34,1 42,9 34 54 30,9 40,7 12,5 8,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 35,1 0 0 0 0 0 57,1 69 63,3 60,3 49,4 44,3 36,3 34,5 30,6 25,4 15,2 11,5 1,4 4 0 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 0 0 0 0 1,7 2,3 3 1 4,2 3 3,1 3,3 3,5 2,7 2,2 0,8 0,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,2 100 52,9 45,5 73,1 71,9 88,6 87,9 88 91,3 94,5 87,7 89 93,4 89,3 84,8 78,7 78,8 53,1 50 57,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,1 0 50 40,9 39,3 30,1 72,2 52 27,6 54,5 33,3 32,9 28,3 40,9 32,5 28,1 26,8 18,1 13,1 9,3 23,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 48,5 3,5 4,7 21,6 7,7 3,4 17,3 34,1 51,7 40,7 52,4 51,6 49 62,5 60,5 67,1 65,6 64,6 67,6 60,5 69,2 60
Selhání ledvin (N17-N19) 17,4 0 0 0 0 0 28,6 50 25 52,9 36,8 43,5 25 29,8 33,3 17,9 16,8 9,5 6 6,5 2,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 66,5 0 100 50 0 34,6 54,8 60,5 60,6 69,3 68,7 69,1 63,4 66,7 66,9 68,2 69,7 75,4 71,6 66,7 54,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31,3 2,2 4,8 11,3 14,7 8,3 38,1 46,7 60 56,7 67,2 68,9 63,2 56,1 46,9 42,8 30,5 22,4 14,2 4,8 2,3 7,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 82 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 80 92,9 82,4 83,3 79,5 85 82 76 73,3 25 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 80,7 50 88,5 94,3 90,8 85,5 89,3 83,9 84,3 83,3 80 72,3 79,2 76,3 78,6 81,4 69,1 76,4 57,6 73,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 89,3 0 0 0 100 100 94,1 90,9 83,8 89,7 95 92,3 88,9 81,3 80 62,5 66,7 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 69,7 0 0 0 0 44,4 68,4 75,4 63,6 79,4 76,3 73,5 60,7 66,7 66,7 86,7 75 42,9 40 100 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 83,8 0 0 0 0 9,4 47,7 47,1 62,9 83,2 87,7 91,6 93,9 93,8 93,6 95,5 92 84,8 70,8 70 80 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 84 100 100 66,7 57,1 66,7 69,9 70,3 71,3 83 80,8 86,3 86,6 90,6 90,7 88,9 91,9 91,3 93,3 78,9 37,5 100
Lékařský potrat (O04) 70,9 0 0 0 100 71,1 64,5 62 72,2 66,9 84,4 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 87,7 0 0 0 0 92,5 81,4 86,1 88,6 88,5 91,1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,8 0 0 0 0 3,4 2 3,8 6,3 6 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20,4 0 0 0 0 6,3 9,7 22,8 24,6 16,9 30,8 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,5 0 0 0 0 7 4,7 4,4 4,5 4,1 4,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 90,9 0 0 0 0 84,8 90,8 89,7 89,8 94,8 94,5 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50,9 0 0 0 0 0 50 53,3 53,3 41,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 20,1 0 0 0 0 50 12,5 20,9 11,5 34,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 78 65,5 85,7 89,4 78,7 77,1 76,7 73,7 70,3 56 57,9 64,7 52,9 70,6 46,2 35,7 33,3 57,1 50 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,6 0 0 0 3 12,1 21 23,7 25,5 37,7 18,2 20,7 17,1 20,8 15,4 3,8 4,9 6,5 14,3 23,5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,8 0 0 0 0 100 0 0 33,3 0 100 0 0 25 18,2 0 0 16,7 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 10,4 0,7 1,5 2,3 5,4 5,9 7,2 11,8 17,5 13,3 16,1 13,3 13,5 18,9 16,6 15,4 11,9 9,7 9,4 6 9 0
Nitrolební poranění (S06) 7,8 0 0 1,7 0,7 0 1,5 2 6,1 6,7 5,7 9,2 6 14,2 10 10,7 17,2 18,9 14,4 12,8 3,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,6 1,7 8,1 12,8 13,7 20,3 13 26,3 31,4 20,8 17,8 12,5 23,4 22,4 13 16 13,1 3,1 2,9 4,5 5,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88 100 87,9 95,8 92,6 88,9 80 93,3 85,7 89,6 92,2 90 90,3 82,7 91,6 86,6 87,8 83,3 71,4 71,4 33,3 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,5 0 63,6 75 71,4 100 75 83,3 100 81,8 68,8 67,7 76,2 79,6 67,4 68,3 70,6 77,4 74,9 74,7 72,8 69
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,2 0 30,8 44,4 81,6 84,8 92,3 87,8 92,6 91,3 90,4 85,6 90,3 87,2 79,7 90,8 75 72,2 66,7 47,4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56,9 100 63,2 52,2 45,5 69,1 72,6 75,1 74,1 74 72,2 72,1 65,8 63 53,9 45,7 38,2 26,6 19,4 13,3 9 7,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 30,7 11,8 11,5 21,4 0 0 16,7 14,3 33,3 66,7 45,5 50 80 57,1 33,3 46,7 50 50 66,7 42,9 100 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 0 0,8 0 0 0 1,6 0 0 0 2 0 0 0 5,3 0 0 0 3,3 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,4 80 11,1 50 40 22,2 40 63,9 73,7 70 52,5 61,9 72,5 67,3 62 63,6 62,1 61 61,9 55,2 9,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 84,2 0 100 71,4 66,7 100 83,3 83,3 88,9 89,3 78,3 87,5 75 100 100 80 42,9 100 100 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14,8 0 30,2 25 0 6,5 7,1 11,8 16,2 5,7 13,5 18,2 12,2 12,8 13 17,4 5,4 28,6 23,5 0 50 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,6 1,3 1,1 0 2,1 2,1 0 0 16,7 0 13,6 3,6 4,2 3,5 6,8 3,4 3,7 0 1,5 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 88,4 0 0 0 0 33,3 33,3 55,6 80 83,3 95,9 94,1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,3 11,1 1,7 5,7 7,1 1,5 10,7 1,3 3,5 3,6 5,4 4,2 5,5 2,9 6,3 3,4 3,9 4,4 3,1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 30,3 9 21,2 32,4 58,2 48,3 26,7 14,8 9,8 12,7 24,7 38,4 38,5 40,2 39,7 44 43,5 40,9 36,5 34,9 33 57,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,6 1,7 32,8 46,6 33,4 33,7 37,2 35,7 35,4 40,7 47,6 47,3 44,3 40,6 37,2 34,9 31,3 26,3 20,7 16,4 13,8 11,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)