8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 123 0 2 0 4 1 0 4 0 2 2 5 5 13 11 14 18 19 14 7 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 99 0 2 8 1 11 16 15 10 11 1 2 4 6 4 2 3 1 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 621 0 0 0 0 0 1 0 1 11 6 8 37 49 73 134 112 78 74 30 5 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 8 26 17 17 9 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 598 0 0 0 1 2 2 2 1 5 5 11 18 29 45 75 91 78 103 89 37 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 183 0 0 0 0 0 0 3 1 3 8 15 7 26 32 23 31 15 13 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 196 0 0 0 0 0 0 4 4 10 8 18 18 19 27 34 22 15 14 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 75 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 9 8 7 12 9 9 6 8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 31 59 105 135 87 50 21 9 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 708 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 8 21 64 87 133 157 86 88 37 17 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 405 2 14 14 28 17 20 22 25 30 45 67 115 185 192 246 196 100 52 28 7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 29 0 1 0 0 0 2 1 3 3 2 6 4 0 1 3 2 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 115 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 5 6 10 22 22 13 10 9 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 963 0 0 0 0 0 0 4 25 96 221 319 175 56 26 24 13 1 2 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 348 8 25 44 38 58 78 76 112 148 161 167 164 234 295 291 200 130 78 36 5 0
Anémie (D50-D64) 33 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 6 4 2 1 2 6 3 0 2 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 31 0 0 4 1 1 1 1 1 2 3 0 2 0 4 1 4 5 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 367 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 12 17 42 55 69 65 53 28 10 6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 750 1 1 2 4 11 21 38 42 88 82 69 55 82 105 62 46 27 8 4 1 1
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 22 0 0 0 0 3 5 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24 0 0 1 0 0 3 3 2 5 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 518 3 3 3 6 4 13 7 10 22 30 37 61 76 50 60 53 47 22 10 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 275 2 1 2 1 2 2 3 7 5 4 12 18 50 82 162 223 265 263 133 37 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 920 3 56 50 11 9 17 8 22 17 36 29 44 86 81 125 113 91 69 40 13 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 588 7 92 213 58 32 17 21 17 20 15 7 17 26 18 11 7 5 4 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0
Angina pectoris (I20) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 14 20 31 25 15 11 5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 31 50 51 68 41 21 7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 984 0 0 0 0 0 0 3 6 4 4 10 14 37 63 122 150 191 203 140 35 2
Selhání srdce (I50) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 15 21 27 24 18 10 7 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 263 1 1 2 0 0 1 4 1 3 4 12 12 22 40 56 44 31 25 3 1 0
Ateroskleróza (I70) 664 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 16 72 118 157 131 72 52 19 12 4
Varixy dolních končetin (I83) 1 132 0 0 0 0 1 12 35 66 157 155 139 123 157 120 110 42 10 2 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 916 0 1 2 9 22 28 31 25 21 21 37 33 54 108 137 148 118 67 31 20 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 30 0 4 4 2 1 5 0 2 3 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 44 0 5 4 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 9 4 4 4 2 2 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 259 1 1 403 1 153 159 131 125 76 85 54 25 17 7 12 7 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 179 0 4 20 31 81 72 92 102 121 109 110 89 103 100 79 34 16 13 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 2 1 3 2 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 159 0 3 3 3 6 4 3 5 5 7 7 8 17 10 27 22 17 9 3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 368 0 3 19 9 46 46 44 30 24 26 9 15 20 20 20 16 8 8 4 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 177 1 2 5 4 6 9 9 15 11 9 11 19 14 21 15 15 8 3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 82 0 0 1 0 0 5 1 3 7 8 4 11 14 8 8 5 3 3 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 90 0 0 0 0 0 2 3 0 3 10 7 5 7 10 5 11 7 14 4 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 74 0 0 0 2 4 1 3 5 2 3 5 3 2 10 9 4 7 6 7 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 497 0 11 112 210 183 202 145 135 123 83 59 39 59 45 32 28 10 11 7 2 1
Tříselná kýla (K40) 2 161 31 67 59 11 21 53 57 78 130 120 119 154 212 234 279 227 151 99 44 14 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 580 2 20 56 9 11 32 51 87 162 144 112 127 181 155 174 133 67 42 13 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 152 0 0 2 1 5 25 17 18 31 19 5 4 5 6 4 5 5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 318 7 9 1 0 2 0 2 5 9 6 13 20 26 26 39 38 34 36 34 11 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 109 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8 6 7 14 19 16 7 16 1 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 857 1 0 2 2 6 25 50 66 79 107 94 70 94 92 77 46 20 19 6 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 83 1 2 0 0 1 3 1 0 2 3 6 6 4 9 10 8 8 12 6 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 29 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 3 3 4 2 1 5 2 2 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 222 0 0 0 4 33 37 84 131 191 176 183 203 233 274 258 207 119 70 16 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 218 0 1 2 1 2 3 6 8 19 12 15 14 19 26 28 19 21 14 7 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 92 0 0 0 0 0 1 3 4 9 4 9 6 10 10 13 10 5 6 0 1 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 191 0 0 2 2 2 12 9 12 10 13 9 9 15 20 21 17 9 20 6 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 771 3 17 14 17 53 74 68 40 55 37 38 44 51 60 60 58 29 21 25 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 270 0 4 7 12 16 8 14 20 27 22 21 12 13 20 17 21 11 14 8 2 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 519 0 0 0 1 2 3 4 6 16 37 50 73 162 246 336 311 181 75 16 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 174 0 0 0 0 0 3 4 3 18 40 84 131 252 333 477 457 266 97 8 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 528 0 0 0 18 84 98 119 95 161 176 156 173 160 121 112 42 11 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 413 1 6 19 68 99 88 79 66 96 85 106 135 179 116 128 75 38 20 7 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 188 0 0 1 11 7 3 0 2 12 8 9 17 18 25 32 27 10 5 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 673 0 0 0 0 4 7 17 41 77 87 78 89 78 54 78 40 19 4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 62 0 0 0 1 0 0 2 3 2 5 1 6 3 5 14 8 10 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 382 0 22 12 15 24 39 43 36 110 108 124 182 211 170 145 78 31 26 6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 364 0 2 9 28 25 8 10 13 19 23 27 42 37 42 38 15 15 7 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 118 6 7 5 3 6 13 27 27 36 40 54 72 91 142 151 141 116 113 51 15 2
Selhání ledvin (N17-N19) 239 0 0 0 0 0 3 4 3 4 11 11 18 30 24 47 35 29 12 6 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 499 0 2 0 0 7 20 41 76 115 93 129 138 140 180 221 165 101 48 16 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 220 0 3 4 1 15 28 22 31 58 95 88 125 133 147 159 161 75 48 19 8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 31 93 150 195 163 114 59 13 6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 017 9 67 92 58 75 68 47 41 57 44 51 42 72 91 70 62 39 23 8 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 256 0 0 0 2 13 26 29 35 41 39 25 15 15 7 3 5 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 253 0 0 0 0 9 26 29 40 40 20 37 18 8 10 7 4 3 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 663 0 0 0 0 15 15 45 61 124 249 431 348 117 83 63 49 26 24 11 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 949 0 4 1 11 69 151 244 303 357 346 324 274 367 418 461 353 169 76 18 3 0
Lékařský potrat (O04) 539 0 0 0 2 32 72 93 113 102 113 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 553 0 0 0 0 34 137 339 514 371 142 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 212 0 0 0 0 5 23 48 74 48 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 147 0 0 0 0 1 3 50 62 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 336 0 0 0 0 12 33 94 138 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 515 0 0 0 0 41 232 738 951 478 67 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 49 0 0 0 0 1 2 16 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 969 123 235 329 67 45 38 23 27 11 23 5 12 6 10 6 5 4 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 197 0 1 3 7 21 27 22 20 17 17 12 7 9 4 5 10 4 9 1 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 510 2 4 11 8 13 8 12 14 17 34 26 24 36 51 64 62 50 43 22 7 2
Nitrolební poranění (S06) 257 0 2 1 2 1 5 5 8 16 10 8 13 17 25 34 32 24 29 17 8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 253 0 11 13 12 29 25 30 13 18 18 9 14 11 10 11 9 7 7 3 3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 888 0 18 127 120 19 28 33 29 28 40 39 41 62 69 83 62 34 31 16 8 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 541 0 8 7 5 9 7 3 6 8 10 21 35 46 89 125 158 195 302 314 182 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 041 0 0 10 35 27 46 62 71 93 85 84 89 112 117 93 69 22 17 6 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 924 0 47 101 93 311 472 430 428 519 477 432 340 326 278 254 151 96 92 55 21 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 122 2 12 5 0 3 2 0 4 13 11 15 5 12 10 6 9 5 4 4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 984 1 11 2 12 5 9 11 31 47 38 31 60 87 112 194 157 80 61 25 8 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 237 0 4 2 10 15 19 9 30 25 21 28 24 18 14 11 4 2 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 84 0 20 3 4 0 3 1 3 2 3 2 4 11 5 7 4 6 4 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 219 0 0 0 0 4 5 0 21 67 105 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 113 0 5 2 9 3 2 0 1 3 4 2 13 16 16 18 14 3 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 046 1 17 69 92 114 141 145 139 194 211 182 221 257 327 297 270 179 123 49 17 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 75 388 245 2 270 2 641 1 345 1 987 2 928 3 968 4 852 5 273 4 778 4 651 4 770 5 860 6 602 7 514 6 296 4 130 3 093 1 568 573 44
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 2 0 4 2 1,4 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 3,6 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 1,6 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7 0
Septikémie (A40-A41) 10,5 0 3,9 0 8 2 0 5,1 0 1,9 2,3 6,5 6,9 16,8 14 19,4 33,7 54,1 50,8 44,1 35,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,5 0 3,9 13,1 2 21,5 22,7 18,9 11,3 10,6 1,1 2,6 5,5 7,8 5,1 2,8 5,6 2,8 3,6 6,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53 0 0 0 0 0 1,4 0 1,1 10,6 6,8 10,4 51,1 63,4 93,2 186 209,5 222,1 268,7 189,1 88,6 278,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,6 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 1,1 3,9 5,5 10,3 33,2 23,6 31,8 25,6 10,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 51,1 0 0 0 2 3,9 2,8 2,5 1,1 4,8 5,6 14,3 24,9 37,5 57,5 104,1 170,2 222,1 373,9 560,9 655,7 557,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 15,6 0 0 0 0 0 0 3,8 1,1 2,9 9 19,6 9,7 33,6 40,9 31,9 58 42,7 47,2 31,5 17,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 16,7 0 0 0 0 0 0 5,1 4,5 9,7 9 23,5 24,9 24,6 34,5 47,2 41,2 42,7 50,8 18,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,4 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 1 3,4 11,7 11,1 9,1 15,3 12,5 16,8 17,1 29 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 6,5 42,8 76,3 134,1 187,4 162,8 142,4 76,2 56,7 53,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60,5 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 1,9 5,6 10,4 29 82,8 111,1 184,6 293,7 244,9 319,5 233,2 301,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 120 15,9 27,5 23 56,2 33,3 28,4 27,8 28,2 29 50,8 87,4 158,9 239,3 245,2 341,5 366,7 284,8 188,8 176,5 124 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,5 0 2 0 0 0 2,8 1,3 3,4 2,9 2,3 7,8 5,5 0 1,3 4,2 3,7 0 3,6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,8 0 0 0 0 0 0 2,5 4,5 2,9 7,9 6,5 8,3 12,9 28,1 30,5 24,3 28,5 32,7 6,3 17,7 0
Leiomyom dělohy (D25) 82,3 0 0 0 0 0 0 5,1 28,2 92,9 249,3 416,1 241,8 72,4 33,2 33,3 24,3 2,8 7,3 6,3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 200,6 63,4 49,1 72,2 76,3 113,5 110,8 96 126,2 143,2 181,7 217,9 226,6 302,7 376,8 404 374,2 370,2 283,2 226,9 88,6 0
Anémie (D50-D64) 2,8 0 0 1,6 2 0 0 1,3 0 1 2,3 7,8 5,5 2,6 1,3 2,8 11,2 8,5 0 12,6 17,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 0 0 6,6 2 2 1,4 1,3 1,1 1,9 3,4 0 2,8 0 5,1 1,4 7,5 14,2 3,6 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 31,3 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 3,9 4,5 15,7 23,5 54,3 70,2 95,8 121,6 150,9 101,7 63 106,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 64,1 7,9 2 3,3 8 21,5 29,8 48 47,3 85,2 92,5 90 76 106,1 134,1 86,1 86,1 76,9 29 25,2 17,7 139,3
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 0 0 0 5,9 7,1 5,1 3,4 3,9 0 1,3 0 1,3 0 0 0 0 3,6 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,3 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 0 0 1,6 0 0 4,3 3,8 2,3 4,8 2,3 1,3 1,4 1,3 0 2,8 1,9 0 3,6 6,3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 1,3 5,6 9,4 2,8 10,9 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 44,2 23,8 5,9 4,9 12 7,8 18,5 8,8 11,3 21,3 33,8 48,3 84,3 98,3 63,9 83,3 99,2 133,8 79,9 63 17,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 108,9 15,9 2 3,3 2 3,9 2,8 3,8 7,9 4,8 4,5 15,7 24,9 64,7 104,7 224,9 417,2 754,7 954,8 838,2 655,7 139,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 78,6 23,8 110 82 22,1 17,6 24,2 10,1 24,8 16,5 40,6 37,8 60,8 111,2 103,4 173,5 211,4 259,1 250,5 252,1 230,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 50,2 55,5 180,8 349,4 116,4 62,6 24,2 26,5 19,2 19,4 16,9 9,1 23,5 33,6 23 15,3 13,1 14,2 14,5 6,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,4 1,9 0 3,6 12,6 17,7 0
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,9 2,8 0 6,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,9 11,1 18,1 25,5 43 46,8 42,7 39,9 31,5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,1 13,8 40,1 63,9 70,8 127,2 116,8 76,2 44,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,8 7,3 0 17,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 84,1 0 0 0 0 0 0 3,8 6,8 3,9 4,5 13 19,3 47,9 80,5 169,4 280,6 543,9 737 882,3 620,2 278,6
Selhání srdce (I50) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,3 5,2 5,5 19,4 26,8 37,5 44,9 51,3 36,3 44,1 35,4 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 22,5 7,9 2 3,3 0 0 1,4 5,1 1,1 2,9 4,5 15,7 16,6 28,5 51,1 77,7 82,3 88,3 90,8 18,9 17,7 0
Ateroskleróza (I70) 56,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,3 9,1 22,1 93,1 150,7 217,9 245,1 205 188,8 119,7 212,7 557,1
Varixy dolních končetin (I83) 96,7 0 0 0 0 2 17,1 44,2 74,4 152 174,9 181,3 169,9 203,1 153,3 152,7 78,6 28,5 7,3 18,9 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 78,2 0 2 3,3 18,1 43 39,8 39,2 28,2 20,3 23,7 48,3 45,6 69,9 137,9 190,2 276,9 336 243,2 195,4 354,4 417,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 0 7,9 6,6 4 2 7,1 0 2,3 2,9 1,1 0 0 2,6 2,6 0 1,9 0 10,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,8 0 9,8 6,6 6 0 1,4 0 2,3 0 1,1 0 0 1,3 11,5 5,6 7,5 11,4 7,3 12,6 35,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 23,8 2 0 0 0 1,4 0 0 1 0 0 0 0 1,3 1,4 0 2,8 0 6,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 278,4 7,9 2 756,8 1 891,5 319 256,3 177,6 96 95,8 52,3 28,2 22,2 9,7 15,5 8,9 2,8 1,9 2,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 100,7 0 7,9 32,8 62,2 158,5 102,3 116,2 114,9 117,1 123 143,5 123 133,2 127,7 109,7 63,6 45,6 47,2 18,9 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1,1 0 0 0 2,6 5,6 3,7 2,8 10,9 12,6 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,6 0 5,9 4,9 6 11,7 5,7 3,8 5,6 4,8 7,9 9,1 11,1 22 12,8 37,5 41,2 48,4 32,7 18,9 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 31,4 0 5,9 31,2 18,1 90 65,4 55,6 33,8 23,2 29,3 11,7 20,7 25,9 25,5 27,8 29,9 22,8 29 25,2 17,7 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,1 7,9 3,9 8,2 8 11,7 12,8 11,4 16,9 10,6 10,2 14,3 26,3 18,1 26,8 20,8 28,1 22,8 10,9 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7 0 0 1,6 0 0 7,1 1,3 3,4 6,8 9 5,2 15,2 18,1 10,2 11,1 9,4 8,5 10,9 6,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,7 0 0 0 0 0 2,8 3,8 0 2,9 11,3 9,1 6,9 9,1 12,8 6,9 20,6 19,9 50,8 25,2 35,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,3 0 0 0 4 7,8 1,4 3,8 5,6 1,9 3,4 6,5 4,1 2,6 12,8 12,5 7,5 19,9 21,8 44,1 17,7 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 127,9 0 21,6 183,7 421,4 358 287 183,2 152,1 119 93,6 77 53,9 76,3 57,5 44,4 52,4 28,5 39,9 44,1 35,4 139,3
Tříselná kýla (K40) 184,6 245,8 131,7 96,8 22,1 41,1 75,3 72 87,9 125,8 135,4 155,2 212,8 274,2 298,8 387,3 424,7 430 359,4 277,3 248,1 139,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 135 15,9 39,3 91,9 18,1 21,5 45,5 64,4 98 156,8 162,5 146,1 175,5 234,1 198 241,5 248,8 190,8 152,5 81,9 35,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13 0 0 3,3 2 9,8 35,5 21,5 20,3 30 21,4 6,5 5,5 6,5 7,7 5,6 9,4 14,2 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,4 3,7 0 0 6,3 35,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,2 55,5 17,7 1,6 0 3,9 0 2,5 5,6 8,7 6,8 17 27,6 33,6 33,2 54,1 71,1 96,8 130,7 214,3 194,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 6,8 10,4 8,3 9,1 17,9 26,4 29,9 19,9 58,1 6,3 35,4 139,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,2 7,9 0 3,3 4 11,7 35,5 63,2 74,4 76,5 120,7 122,6 96,7 121,6 117,5 106,9 86,1 57 69 37,8 17,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,1 7,9 3,9 0 0 2 4,3 1,3 0 1,9 3,4 7,8 8,3 5,2 11,5 13,9 15 22,8 43,6 37,8 17,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 4,1 2,6 2,6 1,4 1,9 0 3,6 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 0 0 0 6 2 1,4 0 0 1 1,1 3,9 4,1 5,2 2,6 1,4 9,4 5,7 7,3 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 189,8 0 0 0 8 64,6 52,6 106,1 147,6 184,9 198,6 238,7 280,5 301,4 349,9 358,1 387,3 338,9 254,1 100,8 53,2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 18,6 0 2 3,3 2 3,9 4,3 7,6 9 18,4 13,5 19,6 19,3 24,6 33,2 38,9 35,5 59,8 50,8 44,1 17,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,9 0 0 0 0 0 1,4 3,8 4,5 8,7 4,5 11,7 8,3 12,9 12,8 18 18,7 14,2 21,8 0 17,7 139,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,3 0 0 3,3 4 3,9 17,1 11,4 13,5 9,7 14,7 11,7 12,4 19,4 25,5 29,2 31,8 25,6 72,6 37,8 35,4 139,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 65,9 23,8 33,4 23 34,1 103,7 105,2 85,9 45,1 53,2 41,7 49,6 60,8 66 76,6 83,3 108,5 82,6 76,2 157,5 124 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,6 6,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 23,1 0 7,9 11,5 24,1 31,3 11,4 17,7 22,5 26,1 24,8 27,4 16,6 16,8 25,5 23,6 39,3 31,3 50,8 50,4 35,4 139,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 129,8 0 0 0 2 3,9 4,3 5,1 6,8 15,5 41,7 65,2 100,9 209,6 314,2 466,4 581,8 515,4 272,3 100,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 185,7 0 0 0 0 0 4,3 5,1 3,4 17,4 45,1 109,6 181 326 425,3 662,2 855 757,5 352,2 50,4 17,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 130,5 0 0 0 36,1 164,3 139,3 150,3 107 155,8 198,6 203,5 239 207 154,5 155,5 78,6 31,3 7,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 120,7 7,9 11,8 31,2 136,4 193,7 125 99,8 74,4 92,9 95,9 138,3 186,5 231,5 148,1 177,7 140,3 108,2 72,6 44,1 35,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 2,6 1,4 3,7 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 16,1 0 0 1,6 22,1 13,7 4,3 0 2,3 11,6 9 11,7 23,5 23,3 31,9 44,4 50,5 28,5 18,2 0 17,7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 57,5 0 0 0 0 7,8 9,9 21,5 46,2 74,5 98,2 101,8 123 100,9 69 108,3 74,8 54,1 14,5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,3 0 0 0 2 0 0 2,5 3,4 1,9 5,6 1,3 8,3 3,9 6,4 19,4 15 28,5 7,3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 118,1 0 43,2 19,7 30,1 47 55,4 54,3 40,6 106,5 121,9 161,8 251,5 272,9 217,1 201,3 145,9 88,3 94,4 37,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,1 0 3,9 14,8 56,2 48,9 11,4 12,6 14,6 18,4 26 35,2 58 47,9 53,6 52,7 28,1 42,7 25,4 25,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 95,5 47,6 13,8 8,2 6 11,7 18,5 34,1 30,4 34,8 45,1 70,4 99,5 117,7 181,4 209,6 263,8 330,3 410,3 321,4 265,8 278,6
Selhání ledvin (N17-N19) 20,4 0 0 0 0 0 4,3 5,1 3,4 3,9 12,4 14,3 24,9 38,8 30,7 65,2 65,5 82,6 43,6 37,8 35,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 128 0 3,9 0 0 13,7 28,4 51,8 85,6 111,3 104,9 168,3 190,7 181,1 229,9 306,8 308,7 287,6 174,3 100,8 124 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 104,2 0 5,9 6,6 2 29,3 39,8 27,8 34,9 56,1 107,2 114,8 172,7 172 187,7 220,7 301,2 213,6 174,3 119,7 141,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 71,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 10,4 42,8 120,3 191,6 270,7 304,9 324,6 214,2 81,9 106,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 86,9 71,4 131,7 150,9 116,4 146,7 96,6 59,4 46,2 55,2 49,6 66,5 58 93,1 116,2 97,2 116 111,1 83,5 50,4 17,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 21,9 0 0 0 4 25,4 36,9 36,6 39,4 39,7 44 32,6 20,7 19,4 8,9 4,2 9,4 2,8 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 21,6 0 0 0 0 17,6 36,9 36,6 45,1 38,7 22,6 48,3 24,9 10,3 12,8 9,7 7,5 8,5 7,3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 142,1 0 0 0 0 29,3 21,3 56,8 68,7 120 280,9 562,2 480,8 151,3 106 87,5 91,7 74 87,1 69,3 35,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 337,3 0 7,9 1,6 22,1 135 214,6 308,2 341,4 345,5 390,4 422,7 378,6 474,7 533,8 639,9 660,4 481,3 275,9 113,4 53,2 0
Lékařský potrat (O04) 46 0 0 0 4 62,6 102,3 117,5 127,3 98,7 127,5 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 132,7 0 0 0 0 66,5 194,7 428,3 579,1 359,1 160,2 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 18,1 0 0 0 0 9,8 32,7 60,6 83,4 46,5 14,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12,6 0 0 0 0 2 4,3 63,2 69,9 24,2 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 28,7 0 0 0 0 23,5 46,9 118,7 155,5 50,3 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 214,8 0 0 0 0 80,2 329,7 932,3 1 071,4 462,6 75,6 9,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,2 0 0 0 0 2 2,8 20,2 24,8 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,6 0 0 0 0 2 1,4 2,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 118,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 55,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 82,8 975,3 461,8 539,7 134,4 88 54 29,1 30,4 10,6 26 6,5 16,6 7,8 12,8 8,3 9,4 11,4 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,8 0 2 4,9 14 41,1 38,4 27,8 22,5 16,5 19,2 15,7 9,7 11,6 5,1 6,9 18,7 11,4 32,7 6,3 0 139,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,8 1,3 1,3 2,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 43,6 15,9 7,9 18 16,1 25,4 11,4 15,2 15,8 16,5 38,4 33,9 33,2 46,6 65,1 88,8 116 142,4 156,1 138,6 124 278,6
Nitrolební poranění (S06) 22 0 3,9 1,6 4 2 7,1 6,3 9 15,5 11,3 10,4 18 22 31,9 47,2 59,9 68,3 105,3 107,1 141,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,6 0 21,6 21,3 24,1 56,7 35,5 37,9 14,6 17,4 20,3 11,7 19,3 14,2 12,8 15,3 16,8 19,9 25,4 18,9 53,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75,9 0 35,4 208,3 240,8 37,2 39,8 41,7 32,7 27,1 45,1 50,9 56,6 80,2 88,1 115,2 116 96,8 112,5 100,8 141,8 139,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 131,6 0 15,7 11,5 10 17,6 9,9 3,8 6,8 7,7 11,3 27,4 48,4 59,5 113,7 173,5 295,6 555,3 1 096,4 1 978,8 3 225,2 1 532,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 88,9 0 0 16,4 70,2 52,8 65,4 78,3 80 90 95,9 109,6 123 144,9 149,4 129,1 129,1 62,7 61,7 37,8 53,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 420,6 0 92,4 165,7 186,6 608,5 670,7 543,2 482,2 502,3 538,2 563,5 469,7 421,7 355 352,6 282,5 273,4 334 346,6 372,1 139,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,4 15,9 23,6 8,2 0 5,9 2,8 0 4,5 12,6 12,4 19,6 6,9 15,5 12,8 8,3 16,8 14,2 14,5 25,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1,4 1,3 3,8 1,4 0 0 0 6,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 84,1 7,9 21,6 3,3 24,1 9,8 12,8 13,9 34,9 45,5 42,9 40,4 82,9 112,5 143 269,3 293,7 227,8 221,5 157,5 141,8 278,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 20,2 0 7,9 3,3 20,1 29,3 27 11,4 33,8 24,2 23,7 36,5 33,2 23,3 17,9 15,3 7,5 5,7 3,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,2 0 39,3 4,9 8 0 4,3 1,3 3,4 1,9 3,4 2,6 5,5 14,2 6,4 9,7 7,5 17,1 14,5 12,6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 7,9 0 0 0 0 0 1,3 1,1 0 0 0 1,4 1,3 1,3 2,8 3,7 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 18,7 0 0 0 0 7,8 7,1 0 23,7 64,8 118,5 20,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9,7 0 9,8 3,3 18,1 5,9 2,8 0 1,1 2,9 4,5 2,6 18 20,7 20,4 25 26,2 8,5 7,3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 260,2 7,9 33,4 113,2 184,6 223 200,4 183,2 156,6 187,8 238,1 237,4 305,3 332,4 417,6 412,3 505,1 509,8 446,6 308,8 301,3 139,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 439,7 1 942,6 4 460,4 4 332,6 2 698,9 3 887,5 4 160,6 5 012,8 5 466,4 5 103,6 5 390,9 6 067,2 6 590,2 7 580,2 8 431,6 10 430,6 11 778,6 11 761,4 11 229,3 9 881,5 10 154,2 6 128,1
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 3,7 % 2,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,5 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 10,3 % 3,1 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 12,5 % 10,5 % 13,9 % 15,6 % 16,7 % 11,2 % 9,0 % 9,5 % 12,3 % 7,8 % 5,7 % 4,9 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,1 % 0,0 % 0,9 % 4,1 % 0,8 % 6,6 % 12,9 % 11,4 % 10,1 % 9,0 % 0,9 % 1,6 % 3,3 % 3,0 % 1,5 % 0,7 % 1,3 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 36,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 25,0 % 21,1 % 40,7 % 41,2 % 34,3 % 41,5 % 34,0 % 32,5 % 39,6 % 34,9 % 26,3 % 66,7 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 15,0 % 11,1 % 14,0 % 16,5 % 7,6 % 9,4 % 9,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 67,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 28,6 % 15,4 % 25,0 % 31,3 % 33,3 % 45,8 % 52,9 % 67,4 % 66,2 % 60,5 % 69,5 % 71,6 % 72,5 % 84,0 % 78,7 % 66,7 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 18,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 5,6 % 8,3 % 17,0 % 18,3 % 10,9 % 22,0 % 20,1 % 15,8 % 23,3 % 18,8 % 19,4 % 20,0 % 16,7 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,8 % 20,0 % 25,6 % 22,9 % 29,5 % 24,3 % 23,8 % 19,6 % 23,4 % 18,3 % 34,1 % 26,9 % 15,8 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 18,2 % 7,1 % 20,0 % 29,0 % 26,7 % 15,2 % 22,2 % 12,5 % 22,5 % 14,0 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 55,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 62,5 % 91,2 % 58,4 % 60,0 % 61,1 % 53,7 % 45,5 % 39,6 % 25,7 % 37,5 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 66,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 20,0 % 66,7 % 50,0 % 72,7 % 56,8 % 70,3 % 70,2 % 65,8 % 74,1 % 52,4 % 72,7 % 74,0 % 63,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 26,0 % 66,7 % 28,0 % 28,6 % 34,1 % 38,6 % 43,5 % 32,4 % 29,8 % 27,3 % 32,6 % 27,8 % 35,9 % 30,3 % 24,6 % 26,3 % 25,1 % 20,0 % 14,8 % 17,6 % 15,6 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 22,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 30,0 % 33,3 % 28,6 % 30,0 % 40,0 % 0,0 % 7,1 % 14,3 % 18,2 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 40,0 % 25,0 % 33,3 % 19,2 % 8,3 % 5,9 % 10,7 % 8,1 % 6,0 % 9,9 % 16,4 % 6,3 % 50,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 85,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 83,3 % 86,5 % 88,4 % 86,9 % 85,8 % 90,3 % 68,4 % 85,7 % 59,1 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 53,9 % 28,6 % 73,5 % 84,6 % 84,4 % 78,4 % 75,0 % 69,7 % 68,7 % 69,8 % 64,7 % 63,5 % 56,9 % 56,9 % 55,2 % 48,5 % 40,1 % 40,8 % 35,5 % 30,3 % 15,6 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 6,3 % 7,1 % 16,2 % 8,5 % 4,8 % 1,3 % 1,2 % 3,7 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 1,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 5,9 % 2,9 % 8,3 % 8,3 % 7,7 % 11,8 % 17,6 % 0,0 % 10,5 % 0,0 % 7,0 % 1,4 % 6,3 % 10,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,1 % 7,4 % 7,5 % 15,2 % 14,8 % 21,5 % 22,1 % 21,9 % 22,9 % 21,3 % 13,1 % 8,7 % 14,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18,9 % 0,8 % 0,2 % 0,6 % 2,3 % 7,8 % 35,6 % 53,5 % 51,9 % 64,2 % 69,5 % 59,5 % 54,5 % 48,5 % 45,9 % 25,3 % 20,7 % 10,0 % 2,2 % 1,4 % 0,6 % 5,0 %
Demence (F00-F03) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 4,2 % 3,7 % 3,0 % 3,5 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 3,4 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 5,7 % 4,3 % 2,9 % 6,0 % 2,2 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,0 % 1,8 % 1,1 % 0,0 % 1,4 % 3,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 4,4 % 5,0 % 0,8 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,9 % 17,6 % 6,5 % 3,2 % 4,9 % 3,3 % 15,5 % 8,4 % 6,0 % 9,8 % 13,3 % 14,3 % 21,4 % 18,6 % 14,0 % 14,4 % 16,9 % 18,1 % 14,1 % 12,7 % 6,3 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 97,7 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 50,0 % 66,7 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 100,0 % 100,0 % 97,6 % 97,6 % 99,1 % 98,5 % 96,3 % 100,0 % 100,0 % 50,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,7 % 21,4 % 61,5 % 63,3 % 24,4 % 20,0 % 47,2 % 26,7 % 66,7 % 37,0 % 50,7 % 54,7 % 51,2 % 52,4 % 50,6 % 56,8 % 49,1 % 49,7 % 43,4 % 51,3 % 59,1 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,9 % 14,0 % 64,3 % 86,2 % 80,6 % 62,7 % 32,7 % 31,3 % 23,6 % 21,7 % 14,7 % 5,9 % 12,7 % 12,3 % 8,0 % 4,6 % 3,5 % 3,6 % 4,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,8 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,6 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 3,3 % 5,7 % 5,6 % 6,2 % 7,9 % 6,2 % 5,7 % 3,3 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 15,9 % 23,3 % 23,5 % 22,9 % 19,1 % 20,2 % 17,2 % 7,9 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 1,2 % 0,0 % 2,6 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 12,0 % 6,1 % 5,1 % 9,0 % 9,2 % 11,1 % 12,8 % 17,1 % 16,5 % 23,4 % 27,7 % 28,1 % 23,2 % 14,3 %
Selhání srdce (I50) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 8,0 % 7,0 % 5,7 % 9,0 % 6,3 % 4,6 % 3,9 % 2,4 % 1,0 % 0,9 % 0,5 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,9 % 100,0 % 50,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 28,6 % 6,7 % 6,3 % 8,7 % 14,5 % 7,1 % 8,0 % 8,7 % 8,5 % 5,9 % 4,0 % 2,5 % 0,4 % 0,3 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 33,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 29,2 % 27,6 % 42,1 % 38,2 % 38,9 % 34,7 % 26,6 % 26,8 % 18,8 % 23,5 % 100,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 86,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 92,3 % 94,6 % 95,7 % 95,7 % 95,7 % 92,1 % 93,9 % 90,8 % 83,9 % 80,9 % 70,0 % 34,5 % 8,7 % 15,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,9 % 0,0 % 5,9 % 7,1 % 20,9 % 27,2 % 44,4 % 38,8 % 40,3 % 21,0 % 16,0 % 23,7 % 18,5 % 21,5 % 27,6 % 27,3 % 29,5 % 27,8 % 18,2 % 14,8 % 23,0 % 33,3 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 % 0,0 % 0,7 % 1,9 % 2,3 % 1,0 % 8,8 % 0,0 % 4,8 % 6,8 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 5,6 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,1 % 0,0 % 1,9 % 2,9 % 3,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 4,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % 1,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 % 1,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,2 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,1 % 50,0 % 96,2 % 94,4 % 88,8 % 92,9 % 97,7 % 98,7 % 95,5 % 96,4 % 96,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 73,4 % 0,0 % 28,6 % 48,8 % 58,5 % 55,9 % 72,0 % 82,9 % 77,9 % 81,2 % 83,2 % 79,1 % 76,7 % 82,4 % 72,5 % 81,4 % 57,6 % 72,7 % 54,2 % 37,5 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % 0,6 % 0,4 % 1,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,6 % 0,0 % 17,6 % 20,0 % 18,8 % 33,3 % 16,0 % 17,6 % 26,3 % 16,1 % 22,6 % 15,2 % 12,3 % 15,9 % 6,3 % 15,0 % 11,2 % 9,9 % 6,1 % 4,3 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 70,8 % 0,0 % 6,1 % 29,2 % 56,3 % 83,6 % 92,0 % 81,5 % 88,2 % 85,7 % 83,9 % 69,2 % 93,8 % 95,2 % 87,0 % 95,2 % 88,9 % 80,0 % 88,9 % 80,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 64,8 % 16,7 % 14,3 % 45,5 % 80,0 % 60,0 % 56,3 % 60,0 % 65,2 % 78,6 % 69,2 % 68,8 % 82,6 % 77,8 % 80,8 % 78,9 % 78,9 % 61,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 14,8 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 12,5 % 20,0 % 35,0 % 27,6 % 16,7 % 26,2 % 30,4 % 15,1 % 16,0 % 11,9 % 10,0 % 11,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 13,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 21,4 % 0,0 % 18,8 % 35,7 % 22,6 % 14,3 % 14,9 % 16,9 % 6,4 % 13,9 % 8,4 % 18,4 % 6,8 % 11,1 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 1,9 % 0,4 % 1,7 % 3,2 % 1,2 % 1,7 % 2,7 % 1,7 % 0,9 % 3,6 % 2,9 % 1,2 % 2,3 % 1,9 % 2,8 % 1,1 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,6 % 0,0 % 57,9 % 90,3 % 87,5 % 88,4 % 91,8 % 91,8 % 93,8 % 91,8 % 90,2 % 86,8 % 88,6 % 95,2 % 90,0 % 86,5 % 84,8 % 76,9 % 78,6 % 100,0 % 66,7 % 100,0 %
Tříselná kýla (K40) 95,5 % 91,2 % 98,5 % 92,2 % 100,0 % 100,0 % 96,4 % 100,0 % 95,1 % 96,3 % 96,0 % 97,5 % 95,1 % 96,8 % 95,1 % 98,6 % 95,0 % 93,2 % 94,3 % 86,3 % 70,0 % 33,3 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 87,7 % 66,7 % 100,0 % 96,6 % 81,8 % 100,0 % 97,0 % 100,0 % 100,0 % 98,8 % 93,5 % 88,9 % 90,1 % 86,2 % 82,4 % 90,2 % 85,8 % 67,0 % 61,8 % 54,2 % 50,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,6 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 2,1 % 5,4 % 20,5 % 20,5 % 20,9 % 31,6 % 25,3 % 9,3 % 13,3 % 14,3 % 16,7 % 14,3 % 25,0 % 23,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 28,6 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 34,9 % 63,6 % 47,4 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 15,4 % 41,7 % 36,0 % 22,2 % 48,1 % 44,4 % 34,7 % 32,5 % 38,6 % 43,2 % 30,1 % 27,7 % 41,0 % 28,9 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 22,2 % 23,5 % 11,8 % 8,9 % 13,5 % 14,6 % 14,3 % 7,4 % 13,7 % 1,8 % 15,4 % 100,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 61,4 % 33,3 % 0,0 % 40,0 % 22,2 % 28,6 % 75,8 % 80,6 % 79,5 % 82,3 % 87,7 % 82,5 % 68,0 % 74,6 % 54,8 % 49,0 % 44,2 % 33,9 % 27,5 % 13,6 % 7,1 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,3 % 8,3 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 30,0 % 14,3 % 0,0 % 10,0 % 15,0 % 40,0 % 16,7 % 7,0 % 8,1 % 7,5 % 6,2 % 7,5 % 11,0 % 9,0 % 4,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 4,5 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 2,5 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 8,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 3,4 % 7,9 % 7,7 % 5,8 % 2,2 % 1,2 % 6,1 % 3,4 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 68,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 71,7 % 78,7 % 68,3 % 80,4 % 84,9 % 80,7 % 85,5 % 78,4 % 76,4 % 74,7 % 72,1 % 63,5 % 49,4 % 37,2 % 16,3 % 8,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 25,3 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 25,0 % 22,2 % 33,3 % 50,0 % 44,4 % 65,5 % 32,4 % 51,7 % 35,0 % 25,7 % 28,3 % 27,5 % 15,2 % 22,8 % 16,5 % 10,4 % 3,2 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 8,6 % 6,8 % 8,2 % 3,7 % 8,1 % 6,6 % 9,5 % 9,3 % 10,8 % 9,9 % 6,3 % 8,1 % 0,0 % 7,1 % 100,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,2 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % 11,8 % 20,0 % 41,4 % 37,5 % 44,4 % 21,3 % 33,3 % 24,3 % 14,8 % 18,8 % 16,0 % 12,8 % 14,3 % 8,6 % 19,2 % 8,7 % 4,9 % 16,7 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,1 % 15,0 % 31,5 % 31,8 % 41,5 % 68,8 % 74,7 % 79,1 % 65,6 % 67,9 % 54,4 % 63,3 % 51,8 % 50,5 % 44,1 % 41,1 % 49,6 % 39,2 % 26,3 % 44,6 % 31,8 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 1,7 % 2,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,8 % 0,0 % 6,8 % 11,5 % 30,0 % 28,1 % 17,4 % 35,9 % 36,4 % 36,0 % 42,3 % 35,0 % 23,1 % 17,6 % 20,0 % 17,5 % 15,8 % 14,5 % 14,0 % 10,5 % 7,1 % 33,3 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 60,0 % 80,0 % 75,0 % 69,6 % 71,2 % 75,8 % 73,0 % 71,4 % 68,1 % 72,9 % 69,4 % 63,3 % 59,1 % 35,6 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 70,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 94,7 % 85,1 % 88,4 % 85,6 % 79,2 % 75,9 % 69,3 % 68,2 % 58,2 % 57,4 % 25,8 % 20,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 96,6 % 96,1 % 97,5 % 91,3 % 95,8 % 97,8 % 96,9 % 95,6 % 97,0 % 98,4 % 98,2 % 95,5 % 91,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,8 % 100,0 % 42,9 % 21,3 % 72,3 % 86,1 % 86,3 % 91,9 % 77,6 % 82,1 % 79,4 % 78,5 % 77,6 % 79,9 % 73,4 % 65,0 % 50,7 % 40,0 % 25,3 % 15,2 % 11,8 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4,9 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 6,7 % 10,0 % 5,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 28,5 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 28,9 % 16,3 % 25,0 % 0,0 % 22,2 % 60,0 % 28,6 % 22,0 % 29,3 % 33,3 % 38,5 % 30,8 % 31,4 % 19,2 % 21,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 31,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 36,4 % 53,8 % 53,1 % 50,0 % 58,3 % 44,4 % 41,3 % 37,4 % 30,8 % 26,0 % 28,3 % 19,0 % 12,3 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 3,8 % 1,1 % 2,2 % 0,4 % 1,9 % 0,7 % 1,5 % 3,1 % 1,6 % 2,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 82,5 % 0,0 % 81,5 % 60,0 % 62,5 % 80,0 % 84,8 % 86,0 % 81,8 % 85,9 % 85,0 % 86,7 % 87,1 % 88,3 % 84,2 % 84,8 % 69,6 % 59,6 % 70,3 % 42,9 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,5 % 0,0 % 25,0 % 52,9 % 63,6 % 45,5 % 66,7 % 55,6 % 43,3 % 31,7 % 32,4 % 36,0 % 36,2 % 26,2 % 35,9 % 28,1 % 14,2 % 14,9 % 9,7 % 8,7 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 46,3 % 7,8 % 8,0 % 10,2 % 11,1 % 5,4 % 11,4 % 29,3 % 40,3 % 36,7 % 43,0 % 57,4 % 56,3 % 58,0 % 60,7 % 59,2 % 61,3 % 59,8 % 63,1 % 52,6 % 51,7 % 100,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 21,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,0 % 28,6 % 15,0 % 33,3 % 55,0 % 37,9 % 39,1 % 37,0 % 21,6 % 29,0 % 22,2 % 20,4 % 8,3 % 5,8 % 4,8 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 62,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 18,4 % 34,5 % 45,1 % 58,9 % 59,6 % 52,5 % 63,5 % 62,4 % 68,3 % 61,2 % 71,1 % 68,2 % 78,3 % 64,0 % 55,2 % 58,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31,3 % 0,0 % 6,0 % 6,3 % 3,0 % 18,8 % 38,4 % 42,3 % 46,3 % 68,2 % 70,9 % 68,2 % 69,1 % 57,6 % 47,7 % 41,7 % 39,0 % 16,8 % 9,2 % 4,6 % 4,9 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 73,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 72,7 % 83,8 % 76,2 % 73,2 % 74,4 % 73,8 % 71,3 % 76,6 % 50,0 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,5 % 81,8 % 83,8 % 92,0 % 92,1 % 91,5 % 88,3 % 87,0 % 77,4 % 83,8 % 84,6 % 81,0 % 71,2 % 72,0 % 72,8 % 69,3 % 70,5 % 57,4 % 60,5 % 80,0 % 25,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 87,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,9 % 93,5 % 97,2 % 89,1 % 86,7 % 78,1 % 93,8 % 78,9 % 87,5 % 60,0 % 62,5 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 58,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 65,0 % 61,7 % 57,1 % 64,5 % 60,6 % 64,9 % 81,8 % 50,0 % 90,9 % 50,0 % 40,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 80,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 28,8 % 57,0 % 64,2 % 79,0 % 86,5 % 89,8 % 88,5 % 86,0 % 85,6 % 82,9 % 75,4 % 76,5 % 77,4 % 61,1 % 40,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 79,2 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 57,9 % 64,5 % 72,2 % 68,0 % 70,3 % 77,6 % 78,1 % 78,6 % 84,0 % 89,1 % 86,0 % 82,5 % 84,9 % 83,3 % 76,0 % 66,7 % 25,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 68,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 74,4 % 68,6 % 63,7 % 65,7 % 64,6 % 75,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 77,3 % 81,1 % 80,7 % 82,8 % 84,9 % 89,3 % 88,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 6,1 % 5,6 % 8,5 % 11,3 % 21,7 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 2,7 % 17,2 % 18,7 % 17,4 % 26,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 3,8 % 3,6 % 4,3 % 3,6 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 86,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 89,1 % 83,2 % 85,5 % 86,5 % 86,0 % 93,1 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 56,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % 48,5 % 71,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 7,1 % 9,5 % 11,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,9 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 70,4 % 51,0 % 82,5 % 86,6 % 77,0 % 78,9 % 80,9 % 46,0 % 55,1 % 39,3 % 65,7 % 35,7 % 75,0 % 27,3 % 37,0 % 37,5 % 50,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,6 % 0,0 % 3,2 % 2,9 % 4,7 % 15,7 % 30,7 % 43,1 % 32,8 % 28,8 % 29,8 % 27,9 % 20,0 % 22,0 % 8,2 % 13,2 % 20,8 % 11,1 % 17,6 % 3,7 % 0,0 % 50,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 38,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 9,2 % 1,1 % 1,1 % 7,1 % 4,7 % 6,6 % 7,8 % 10,3 % 9,5 % 10,8 % 18,9 % 14,6 % 11,0 % 12,1 % 14,3 % 12,7 % 11,4 % 9,7 % 7,7 % 5,3 % 4,7 % 11,8 %
Nitrolební poranění (S06) 7,1 % 0,0 % 1,5 % 0,7 % 1,4 % 0,4 % 1,9 % 2,6 % 4,5 % 7,1 % 5,0 % 4,7 % 6,4 % 7,7 % 10,9 % 17,2 % 15,6 % 14,1 % 11,9 % 9,9 % 12,3 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,1 % 0,0 % 5,0 % 9,8 % 9,6 % 20,9 % 20,2 % 30,9 % 18,8 % 20,2 % 21,2 % 15,0 % 17,3 % 22,4 % 14,9 % 17,2 % 14,8 % 11,7 % 9,7 % 5,1 % 10,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,5 % 0,0 % 94,7 % 92,0 % 92,3 % 73,1 % 90,3 % 89,2 % 82,9 % 82,4 % 100,0 % 88,6 % 89,1 % 89,9 % 88,5 % 91,2 % 91,2 % 73,9 % 59,6 % 53,3 % 72,7 % 100,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 56,2 % 0,0 % 57,1 % 87,5 % 62,5 % 90,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 62,5 % 72,4 % 62,5 % 61,3 % 57,1 % 54,6 % 57,0 % 53,7 % 54,3 % 55,1 % 55,3 % 47,8 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,9 % 0,0 % 0,0 % 47,6 % 77,8 % 75,0 % 86,8 % 86,1 % 86,6 % 85,3 % 88,5 % 87,5 % 89,0 % 82,4 % 84,2 % 79,5 % 68,3 % 52,4 % 51,5 % 30,0 % 23,1 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,8 % 0,0 % 54,7 % 52,9 % 42,9 % 64,1 % 72,7 % 73,9 % 73,2 % 73,0 % 72,7 % 69,1 % 63,0 % 61,2 % 51,3 % 45,3 % 35,4 % 21,4 % 15,8 % 14,5 % 12,1 % 8,3 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 34,8 % 11,1 % 17,9 % 27,8 % 0,0 % 42,9 % 20,0 % 0,0 % 36,4 % 38,2 % 42,3 % 53,6 % 25,0 % 52,2 % 47,6 % 46,2 % 64,3 % 50,0 % 50,0 % 57,1 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,2 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 2,6 % 2,3 % 10,7 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,7 % 25,0 % 78,6 % 16,7 % 70,6 % 38,5 % 50,0 % 55,0 % 73,8 % 69,1 % 76,0 % 64,6 % 69,8 % 65,4 % 61,2 % 65,1 % 61,1 % 51,0 % 51,7 % 42,4 % 36,4 % 100,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 88,1 % 0,0 % 80,0 % 50,0 % 76,9 % 100,0 % 95,0 % 75,0 % 93,8 % 100,0 % 95,5 % 93,3 % 85,7 % 94,7 % 87,5 % 78,6 % 66,7 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,0 % 0,0 % 24,1 % 10,7 % 18,2 % 0,0 % 14,3 % 3,0 % 12,0 % 6,7 % 13,0 % 5,4 % 12,9 % 28,9 % 16,1 % 15,2 % 16,7 % 30,0 % 30,8 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 2,4 % 1,9 % 2,8 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 89,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 62,5 % 0,0 % 95,5 % 91,8 % 93,8 % 84,2 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,2 % 0,0 % 6,9 % 5,7 % 12,9 % 5,6 % 4,3 % 0,0 % 1,1 % 2,6 % 1,6 % 1,1 % 3,9 % 2,9 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 0,8 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,8 % 1,2 % 10,4 % 27,9 % 58,6 % 51,1 % 27,1 % 11,9 % 6,7 % 10,2 % 23,7 % 33,5 % 31,8 % 25,3 % 25,5 % 19,8 % 18,4 % 17,2 % 16,0 % 14,2 % 18,5 % 20,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 30,2 % 1,6 % 32,0 % 42,6 % 31,1 % 32,7 % 37,7 % 33,6 % 33,4 % 39,3 % 45,7 % 45,4 % 41,6 % 36,9 % 33,3 % 31,3 % 28,3 % 23,2 % 18,6 % 14,8 % 13,8 % 10,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)