8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 64 0 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 4 1 6 9 4 12 8 8 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 74 0 6 5 3 4 16 13 5 7 4 3 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 27 27 36 68 82 57 20 14 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 48 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 7 13 17 2 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 360 0 0 0 0 1 1 3 1 5 7 15 14 29 42 65 49 44 45 26 13 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 409 0 0 0 0 0 1 4 2 29 27 39 32 32 52 72 66 35 11 7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 178 0 0 0 0 0 0 2 0 6 7 11 5 28 33 31 25 14 10 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 13 14 20 7 5 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 290 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 39 62 79 53 28 13 4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 493 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 10 23 69 108 103 76 55 35 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 953 3 6 6 5 3 5 18 22 20 28 40 76 110 138 176 156 82 38 18 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 255 0 0 0 0 2 20 46 39 38 33 13 12 4 9 12 10 12 4 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 6 6 6 7 5 2 0 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 537 0 0 0 0 0 1 6 24 44 126 161 86 31 23 21 7 7 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 215 2 30 37 35 35 31 48 52 84 103 88 110 104 116 129 111 66 25 7 1 1
Anémie (D50-D64) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 16 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 2 1 0 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 307 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 9 15 33 51 58 65 39 18 9 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 417 1 0 1 4 2 7 17 21 28 53 41 39 47 42 50 39 16 7 2 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 19 0 0 1 0 1 3 2 2 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 299 1 3 11 6 5 1 7 9 21 24 21 24 45 22 34 35 19 8 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 136 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 4 3 7 17 18 19 24 18 12 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 528 3 44 36 21 7 3 4 6 9 16 22 34 38 63 77 81 26 24 14 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 282 9 76 61 18 14 3 8 9 12 11 12 7 7 17 9 3 6 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 12 10 5 3 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 14 13 18 8 3 2 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 225 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 13 25 37 46 54 29 12 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 425 0 0 1 1 2 0 1 5 5 5 6 7 18 32 60 83 61 70 55 11 2
Selhání srdce (I50) 139 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 6 8 9 18 25 23 20 17 3 2 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 228 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8 10 14 28 45 58 34 15 6 2 0
Ateroskleróza (I70) 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 17 33 69 83 90 52 33 16 4 2
Varixy dolních končetin (I83) 947 0 0 0 0 1 5 20 54 89 137 108 125 118 113 106 50 17 3 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 548 0 0 0 12 25 6 7 9 9 20 15 16 31 49 94 84 78 57 28 6 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 26 0 0 0 2 1 3 5 1 0 1 1 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 3 5 0 0 2 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 187 0 570 412 59 34 30 15 11 21 10 5 7 5 5 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 742 0 5 8 12 31 31 48 65 67 95 61 81 73 68 53 29 8 3 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 88 0 1 0 0 0 0 2 5 3 1 8 5 14 10 19 10 8 1 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 81 0 0 2 0 16 8 11 7 6 7 6 0 6 5 3 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 88 1 0 4 3 2 10 9 5 5 5 4 8 6 4 4 11 2 5 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 51 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 3 6 4 6 7 4 2 4 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 750 0 12 55 113 114 79 67 47 46 47 29 24 29 26 30 17 8 5 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 311 31 67 45 14 14 21 31 29 68 88 87 99 122 168 159 124 75 45 18 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 122 0 67 46 11 3 10 25 53 82 112 97 106 101 110 123 87 47 26 11 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 61 0 0 0 2 1 11 12 7 4 4 4 1 7 1 4 1 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 171 3 2 2 1 2 3 1 3 7 5 16 3 10 13 19 22 17 16 19 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 46 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 2 3 10 6 1 5 5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 615 1 0 1 0 8 26 30 52 49 80 67 68 64 41 59 36 21 10 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 52 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 2 4 3 3 8 11 3 8 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 304 0 0 0 3 20 22 39 73 96 129 108 145 125 176 162 103 65 21 14 2 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 56 0 0 0 0 2 1 1 1 8 3 1 5 6 7 10 4 4 2 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 2 3 5 3 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 75 0 0 1 0 3 1 3 3 6 4 2 4 1 12 14 8 4 5 3 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 398 3 17 11 5 33 41 35 32 22 17 13 19 26 32 32 31 9 9 9 1 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 115 1 7 9 4 3 2 3 8 9 4 9 8 12 8 2 10 10 3 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 646 0 0 0 0 0 0 1 1 10 13 21 40 66 105 152 126 74 29 8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 671 0 0 0 0 0 1 0 1 2 15 27 49 80 107 115 152 88 26 7 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 453 0 0 0 8 65 75 86 83 126 165 133 183 186 143 103 69 25 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 961 3 1 1 27 53 41 39 40 41 73 84 117 137 114 83 68 23 10 5 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 289 0 1 1 5 8 1 2 2 5 23 20 26 29 33 67 48 12 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 273 0 0 0 0 3 3 10 10 18 44 24 32 30 33 28 27 11 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 909 0 8 4 5 21 29 24 28 52 92 108 130 146 107 77 50 21 6 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 151 0 0 2 8 6 8 7 10 8 13 8 14 10 10 18 16 8 3 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 266 0 7 6 2 1 5 5 8 16 9 5 18 13 23 51 37 27 18 14 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 180 0 0 0 0 0 3 0 2 4 10 4 14 11 21 26 38 21 14 10 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 747 0 0 3 0 2 16 24 31 48 59 61 57 71 91 118 76 29 42 12 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 537 0 1 3 2 1 5 2 12 21 49 53 49 51 82 68 72 39 15 10 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 479 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 20 42 93 110 122 55 22 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 693 3 89 94 49 43 25 29 16 15 33 27 32 43 54 50 41 27 15 6 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 77 0 0 0 2 8 10 8 5 4 9 7 6 5 3 4 5 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 159 0 1 0 2 12 18 24 18 21 21 18 9 3 1 4 3 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 754 0 0 0 0 7 27 22 47 57 127 134 137 73 37 38 23 16 3 6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 549 1 0 0 2 32 93 218 236 246 268 210 225 211 231 267 196 81 22 10 0 0
Lékařský potrat (O04) 398 0 0 0 0 21 57 76 61 71 104 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 016 0 0 0 0 14 118 251 302 231 91 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 739 0 0 0 0 8 76 225 258 144 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 231 0 0 0 0 4 46 60 72 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 178 0 0 0 0 2 24 53 65 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 890 0 0 0 0 21 119 269 289 155 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 20 0 0 0 0 1 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 39 0 0 0 0 1 5 13 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 434 61 90 175 39 14 4 4 11 3 10 5 5 2 4 3 3 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 119 0 0 0 2 8 14 21 10 13 17 11 8 3 3 6 0 2 0 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 53 0 0 0 0 2 0 0 4 1 6 2 4 3 9 11 4 6 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 273 1 9 5 2 2 6 11 8 11 15 16 20 16 33 34 33 25 15 8 3 0
Nitrolební poranění (S06) 130 0 0 2 1 6 3 5 5 3 5 6 3 8 17 9 17 15 14 9 1 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 248 1 19 6 18 28 29 28 24 20 21 10 13 4 9 4 5 4 5 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 512 0 10 99 83 20 9 14 11 21 26 15 32 34 36 34 32 18 10 6 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 719 0 1 5 5 4 3 4 3 6 7 7 11 20 28 63 84 84 148 144 72 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 579 0 1 5 31 26 20 39 33 37 69 54 55 49 47 50 32 14 11 6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 559 0 37 70 71 151 189 214 202 232 297 231 187 158 190 122 112 47 25 15 9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 40 1 6 1 1 1 1 0 0 2 3 4 3 2 4 1 5 3 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 467 1 0 0 3 3 9 9 11 13 21 25 21 35 59 67 89 54 29 16 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 71 0 0 1 3 1 1 5 11 11 4 8 7 5 4 4 3 2 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 45 0 9 9 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 4 0 2 1 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 54 0 0 0 0 0 1 5 8 22 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 111 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 8 2 12 27 25 20 5 1 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 568 1 10 51 67 55 104 169 168 152 163 138 147 153 231 290 302 200 110 53 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 43 207 148 1 220 1 302 777 1 052 1 613 2 542 2 805 2 878 3 236 2 713 3 014 3 233 3 915 4 392 3 865 2 222 1 313 739 195 33
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14,3 13,8 11,6 34,8 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,1 0 0 0 0 3,5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6 0 13,8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10 0 3,8 0 3,2 0 6 2,5 4,8 4,2 1,9 2,3 9,5 2,5 13,3 21,1 11,9 57,2 55,2 93 34,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,6 0 22,8 14,2 9,6 13,9 48,3 31,9 12,1 14,6 7,4 6,9 2,4 7,6 4,4 2,3 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 11,1 20,7 64,2 68,4 79,9 159,8 244,8 271,8 138,1 162,7 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,5 0 0 0 0 0 3 0 0 4,2 1,9 0 4,8 5,1 15,5 30,5 50,7 9,5 0 11,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 56,3 0 0 0 0 3,5 3 7,4 2,4 10,4 13 34,5 33,3 73,4 93,2 152,7 146,3 209,8 310,7 302,2 452 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64 0 0 0 0 0 3 9,8 4,8 60,3 50,1 89,8 76,1 81 115,4 169,1 197 166,9 75,9 81,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 27,8 0 0 0 0 0 0 4,9 0 12,5 13 25,3 11,9 70,9 73,2 72,8 74,6 66,8 69 69,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 3,7 9,2 19 32,9 31,1 47 20,9 23,8 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 45,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,9 6,9 16,6 98,7 137,6 185,6 158,2 133,5 89,7 46,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 77,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 7,4 4,6 23,8 58,2 153,1 253,7 307,5 362,4 379,7 406,8 139,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 149,1 44,3 22,8 17,1 15,9 10,4 15,1 44,2 53,1 41,6 51,9 92,1 180,7 278,5 306,3 413,5 465,7 391 262,3 209,2 104,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 39,9 0 0 0 0 7 60,3 113 94,2 79 61,2 29,9 28,5 10,1 20 28,2 29,9 57,2 27,6 11,6 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,1 5,6 6,9 4,8 15,2 13,3 14,1 20,9 23,8 13,8 0 34,8 0
Leiomyom dělohy (D25) 84 0 0 0 0 0 3 14,7 58 91,5 233,6 370,8 204,5 78,5 51 49,3 20,9 33,4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 190,1 29,5 113,9 105,2 111,6 121,9 93,5 117,9 125,6 174,7 191 202,7 261,6 263,3 257,5 303,1 331,3 314,7 172,6 81,4 34,8 200,4
Anémie (D50-D64) 0,6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 34,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,5 0 0 5,7 3,2 3,5 0 0 0 2,1 0 0 2,4 0 6,7 4,7 3 9,5 6,9 0 34,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 48 0 0 0 0 0 0 4,9 4,8 2,1 5,6 20,7 35,7 83,5 113,2 136,3 194 186 124,3 104,6 69,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,2 14,8 0 2,8 12,8 7 21,1 41,8 50,7 58,2 98,3 94,4 92,7 119 93,2 117,5 116,4 76,3 48,3 23,2 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 3 4,8 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 0 0 2,8 0 3,5 9 4,9 4,8 6,2 1,9 9,2 0 0 0 0 3 0 6,9 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 46,8 14,8 11,4 31,3 19,1 17,4 3 17,2 21,7 43,7 44,5 48,4 57,1 113,9 48,8 79,9 104,5 90,6 55,2 34,9 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 21,3 0 3,8 2,8 0 0 0 0 2,4 6,2 5,6 9,2 7,1 17,7 37,7 42,3 56,7 114,4 124,3 139,5 173,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 82,6 44,3 167,1 102,3 67 24,4 9 9,8 14,5 18,7 29,7 50,7 80,9 96,2 139,8 180,9 241,8 124 165,7 162,7 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44,1 132,8 288,7 173,4 57,4 48,8 9 19,6 21,7 25 20,4 27,6 16,6 17,7 37,7 21,1 9 28,6 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 2,2 0 3 4,8 0 11,6 0 0
Angina pectoris (I20) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 17,7 15,5 28,2 29,9 23,8 20,7 11,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 14,3 22,8 31,1 30,5 53,7 38,1 20,7 23,2 34,8 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 35,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,7 6,9 30,9 63,3 82,1 108,1 161,2 138,3 82,8 34,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3 0 6,9 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 66,5 0 0 2,8 3,2 7 0 2,5 12,1 10,4 9,3 13,8 16,6 45,6 71 141 247,8 290,9 483,3 639,3 382,5 400,8
Selhání srdce (I50) 21,7 0 0 0 0 3,5 0 0 0 6,2 3,7 13,8 19 22,8 40 58,7 68,7 95,4 117,4 34,9 69,5 400,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 35,7 0 0 0 0 0 0 4,9 2,4 4,2 5,6 18,4 23,8 35,4 62,1 105,7 173,1 162,1 103,6 69,7 69,5 0
Ateroskleróza (I70) 63,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 13,8 40,4 83,5 153,1 195 268,7 248 227,8 186 139,1 400,8
Varixy dolních končetin (I83) 148,2 0 0 0 0 3,5 15,1 49,1 130,4 185,1 254 248,7 297,2 298,7 250,8 249 149,3 81,1 20,7 11,6 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 85,7 0 0 0 38,3 87,1 18,1 17,2 21,7 18,7 37,1 34,5 38 78,5 108,8 220,8 250,7 372 393,5 325,5 208,6 400,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,1 0 0 0 6,4 3,5 9 12,3 2,4 0 1,9 2,3 4,8 7,6 11,1 2,3 0 0 6,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 1,9 2,3 7,1 2,5 6,7 11,7 0 0 13,8 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 34,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 185,7 0 2 165,0 1 171,2 188,2 118,4 90,5 36,8 26,6 43,7 18,5 11,5 16,6 12,7 11,1 2,3 6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 116,1 0 19 22,7 38,3 107,9 93,5 117,9 157 139,3 176,1 140,5 192,6 184,8 150,9 124,5 86,6 38,1 20,7 34,9 34,8 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 4,7 0 9,5 0 11,6 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,8 0 3,8 0 0 0 0 4,9 12,1 6,2 1,9 18,4 11,9 35,4 22,2 44,6 29,9 38,1 6,9 11,6 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12,7 0 0 5,7 0 55,7 24,1 27 16,9 12,5 13 13,8 0 15,2 11,1 7 9 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13,8 14,8 0 11,4 9,6 7 30,2 22,1 12,1 10,4 9,3 9,2 19 15,2 8,9 9,4 32,8 9,5 34,5 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,3 0 0 0 0 0 3 2,5 0 2,1 5,6 0 7,1 5,1 0 2,3 3 0 6,9 11,6 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8 0 0 0 0 0 3 2,5 2,4 10,4 3,7 6,9 14,3 10,1 13,3 16,4 11,9 9,5 27,6 34,9 69,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 0 0 0 2,4 0 0 4,7 9 4,8 6,9 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 117,3 0 45,6 156,3 360,5 397 238,3 164,6 113,5 95,7 87,1 66,8 57,1 73,4 57,7 70,5 50,7 38,1 34,5 23,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 205,1 457,4 254,5 127,9 44,7 48,8 63,3 76,1 70 141,4 163,2 200,4 235,4 308,8 372,9 373,5 370,1 357,7 310,7 209,2 208,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 175,5 0 254,5 130,8 35,1 10,4 30,2 61,4 128 170,5 207,7 223,4 252,1 255,7 244,2 289 259,7 224,1 179,5 127,9 173,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,5 0 0 0 6,4 3,5 33,2 29,5 16,9 8,3 7,4 9,2 2,4 17,7 2,2 9,4 3 4,8 6,9 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 0 0 0 0 2,5 0 0 0 9,5 0 11,6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,8 44,3 7,6 5,7 3,2 7 9 2,5 7,2 14,6 9,3 36,8 7,1 25,3 28,9 44,6 65,7 81,1 110,5 220,9 208,6 200,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,2 7,4 2,3 11,9 5,1 6,7 23,5 17,9 4,8 34,5 58,1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 96,2 14,8 0 2,8 0 27,9 78,4 73,7 125,6 101,9 148,3 154,3 161,7 162 91 138,6 107,5 100,1 69 23,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,1 0 7,6 0 0 0 0 0 7,2 0 5,6 4,6 9,5 7,6 6,7 18,8 32,8 14,3 55,2 23,2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7 6 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 204 0 0 0 9,6 69,6 66,4 95,8 176,3 199,6 239,2 248,7 344,8 316,4 390,6 380,6 307,5 310 145 162,7 69,5 200,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,8 0 0 0 0 7 3 2,5 2,4 16,6 5,6 2,3 11,9 15,2 15,5 23,5 11,9 19,1 13,8 11,6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 3,7 11,5 4,8 5,1 6,7 11,7 9 9,5 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,7 0 0 2,8 0 10,4 3 7,4 7,2 12,5 7,4 4,6 9,5 2,5 26,6 32,9 23,9 19,1 34,5 34,9 34,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 62,3 44,3 64,6 31,3 15,9 114,9 123,7 86 77,3 45,8 31,5 29,9 45,2 65,8 71 75,2 92,5 42,9 62,1 104,6 34,8 200,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 1,9 0 0 0 0 4,7 9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18 14,8 26,6 25,6 12,8 10,4 6 7,4 19,3 18,7 7,4 20,7 19 30,4 17,8 4,7 29,9 47,7 20,7 34,9 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 101,1 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 20,8 24,1 48,4 95,1 167,1 233,1 357,1 376,1 352,9 200,2 93 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 105 0 0 0 0 0 3 0 2,4 4,2 27,8 62,2 116,5 202,5 237,5 270,2 453,7 419,6 179,5 81,4 34,8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 227,3 0 0 0 25,5 226,3 226,2 211,2 200,4 262 305,9 306,3 435,2 470,9 317,4 242 206 119,2 20,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 150,3 44,3 3,8 2,8 86,1 184,6 123,7 95,8 96,6 85,3 135,4 193,5 278,2 346,8 253 195 203 109,7 69 58,1 34,8 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 45,2 0 3,8 2,8 15,9 27,9 3 4,9 4,8 10,4 42,6 46,1 61,8 73,4 73,2 157,4 143,3 57,2 34,5 11,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 42,7 0 0 0 0 10,4 9 24,6 24,1 37,4 81,6 55,3 76,1 75,9 73,2 65,8 80,6 52,5 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,9 2,3 2,4 2,5 6,7 4,7 3 4,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 142,2 0 30,4 11,4 15,9 73,1 87,5 58,9 67,6 108,1 170,6 248,7 309,1 369,6 237,5 180,9 149,3 100,1 41,4 11,6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 23,6 0 0 5,7 25,5 20,9 24,1 17,2 24,1 16,6 24,1 18,4 33,3 25,3 22,2 42,3 47,8 38,1 20,7 23,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41,6 0 26,6 17,1 6,4 3,5 15,1 12,3 19,3 33,3 16,7 11,5 42,8 32,9 51 119,8 110,4 128,8 124,3 162,7 34,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 28,2 0 0 0 0 0 9 0 4,8 8,3 18,5 9,2 33,3 27,8 46,6 61,1 113,4 100,1 96,7 116,2 69,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 116,9 0 0 8,5 0 7 48,3 58,9 74,9 99,8 109,4 140,5 135,5 179,7 202 277,2 226,9 138,3 290 139,5 243,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 84 0 3,8 8,5 6,4 3,5 15,1 4,9 29 43,7 90,9 122,1 116,5 129,1 182 159,8 214,9 186 103,6 116,2 69,5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 74,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 18,4 47,6 106,3 206,4 258,4 364,2 262,3 151,9 46,5 34,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 108,4 44,3 338 267,2 156,3 149,7 75,4 71,2 38,6 31,2 61,2 62,2 76,1 108,9 119,9 117,5 122,4 128,8 103,6 69,7 69,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 12 0 0 0 6,4 27,9 30,2 19,6 12,1 8,3 16,7 16,1 14,3 12,7 6,7 9,4 14,9 0 6,9 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 24,9 0 3,8 0 6,4 41,8 54,3 58,9 43,5 43,7 38,9 41,5 21,4 7,6 2,2 9,4 9 14,3 6,9 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 118 0 0 0 0 24,4 81,4 54 113,5 118,5 235,5 308,6 325,8 184,8 82,1 89,3 68,7 76,3 20,7 69,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 398,8 14,8 0 0 6,4 111,4 280,5 535,4 569,9 511,6 496,9 483,6 535 534,2 512,7 627,3 585,1 386,3 151,9 116,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 62,3 0 0 0 0 73,1 171,9 186,7 147,3 147,7 192,8 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 159 0 0 0 0 48,8 355,9 616,5 729,3 480,4 168,7 18,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 115,6 0 0 0 0 27,9 229,2 552,6 623 299,5 46,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 36,1 0 0 0 0 13,9 138,7 147,4 173,9 89,4 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 27,8 0 0 0 0 7 72,4 130,2 157 64,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 139,2 0 0 0 0 73,1 358,9 660,7 697,9 322,3 64,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,1 0 0 0 0 3,5 3 17,2 19,3 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6,1 0 0 0 0 3,5 15,1 31,9 26,6 16,6 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,9 177,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,9 900,1 341,8 497,5 124,4 48,8 12,1 9,8 26,6 6,2 18,5 11,5 11,9 5,1 8,9 7 9 0 6,9 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 6,7 0 3 4,8 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,6 0 0 0 6,4 27,9 42,2 51,6 24,1 27 31,5 25,3 19 7,6 6,7 14,1 0 9,5 0 0 34,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,3 0 0 0 0 7 0 0 9,7 2,1 11,1 4,6 9,5 7,6 20 25,8 11,9 28,6 6,9 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 42,7 14,8 34,2 14,2 6,4 7 18,1 27 19,3 22,9 27,8 36,8 47,6 40,5 73,2 79,9 98,5 119,2 103,6 93 104,3 0
Nitrolební poranění (S06) 20,3 0 0 5,7 3,2 20,9 9 12,3 12,1 6,2 9,3 13,8 7,1 20,3 37,7 21,1 50,7 71,5 96,7 104,6 34,8 200,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 38,8 14,8 72,2 17,1 57,4 97,5 87,5 68,8 58 41,6 38,9 23 30,9 10,1 20 9,4 14,9 19,1 34,5 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,1 0 38 281,4 264,8 69,6 27,1 34,4 26,6 43,7 48,2 34,5 76,1 86,1 79,9 79,9 95,5 85,8 69 69,7 69,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 112,5 0 3,8 14,2 15,9 13,9 9 9,8 7,2 12,5 13 16,1 26,2 50,6 62,1 148 250,7 400,6 1 021,7 1 673,8 2 503,5 4 008,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 90,6 0 3,8 14,2 98,9 90,5 60,3 95,8 79,7 76,9 127,9 124,4 130,8 124 104,3 117,5 95,5 66,8 75,9 69,7 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 400,4 0 140,5 199 226,5 525,8 570,1 525,6 487,8 482,5 550,7 532 444,7 400 421,7 286,6 334,3 224,1 172,6 174,4 312,9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,3 14,8 22,8 2,8 3,2 3,5 3 0 0 4,2 5,6 9,2 7,1 5,1 8,9 2,3 14,9 14,3 6,9 11,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 73,1 14,8 0 0 9,6 10,4 27,1 22,1 26,6 27 38,9 57,6 49,9 88,6 131 157,4 265,7 257,5 200,2 186 69,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11,1 0 0 2,8 9,6 3,5 3 12,3 26,6 22,9 7,4 18,4 16,6 12,7 8,9 9,4 9 9,5 6,9 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7 0 34,2 25,6 9,6 3,5 6 7,4 2,4 2,1 3,7 2,3 4,8 5,1 8,9 0 6 4,8 13,8 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 0 0 0 0 0 2,2 2,3 3 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 8,4 0 0 0 0 0 3 12,3 19,3 45,8 20,4 11,5 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 17,4 0 3,8 2,8 0 3,5 3 0 2,4 2,1 5,6 18,4 4,8 30,4 59,9 58,7 59,7 23,8 6,9 23,2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 401,8 14,8 38 145 213,7 191,5 313,7 415,1 405,7 316,1 302,2 317,8 349,6 387,3 512,7 681,3 901,5 953,7 759,4 616,1 139,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 759,8 2 183,9 4 633,8 3 701,1 2 478,5 3 663,3 4 865,2 6 243,2 6 773,7 5 985,1 5 999,9 6 248,0 7 167,1 8 184,4 8 689,6 10 318,1 11 537,3 10 596,1 9 064,5 8 590,0 6 780,3 6 613,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,9 0 0 0 0 5 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,1 4,3 2,4 6,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,2 0 0 0 0 2,4 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 5,3 0 3,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,2 0 16,7 0 100 0 40 25 15,4 16,7 7,1 6,3 18,2 3,8 10,9 10,2 3,5 11,8 9,3 8,9 3,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,2 0 7,4 8,8 6,4 5,3 24,2 20 10,6 9,6 6,6 4,8 1,5 3,9 1,7 0,9 0,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,9 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 66,7 75 31,4 57,4 59 59,1 55,8 59,4 32,8 50 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9 0 0 0 0 0 100 0 0 50 12,5 0 9,1 5,7 8,2 9,9 12,2 3,4 0 6,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 87,6 0 0 0 0 100 100 100 100 55,6 70 93,8 77,8 93,5 95,5 90,3 94,2 78,6 90 81,3 86,7 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 82,8 0 0 0 0 0 100 100 40 96,7 84,4 88,6 84,2 68,1 85,2 83,7 86,8 76,1 78,6 77,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63,3 0 0 0 0 0 0 100 0 100 58,3 57,9 21,7 77,8 73,3 60,8 62,5 60,9 71,4 66,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28,6 66,7 80 61,9 58,3 45,5 36,8 31,3 40 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 68,7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33,3 60 77,8 86,7 81,6 70,5 63,9 56 48,1 66,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80 100 100 95,8 92 91,5 89,6 90,5 94,8 87,5 57,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 39,5 42,9 17,1 20 38,5 25 38,5 69,2 68,8 45,5 54,9 50 45 42,5 40,9 39,8 40,2 36,3 27,9 20,2 16,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 96,6 0 0 0 0 100 95,2 100 97,5 100 100 92,9 85,7 100 100 92,3 100 80 100 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18,8 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 60 20 40 31,6 13 13,2 12,5 9,1 0 100 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,1 0 0 0 0 0 100 100 88,9 86,3 97,7 98,8 95,6 93,9 100 95,5 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 66,7 5,9 69,8 90,2 94,6 81,4 79,5 90,6 92,9 92,3 87,3 82,2 80,3 68,4 68,2 56,8 50,9 52,4 32,1 15,6 16,7 100
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 0 0 0 25 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 4,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,3 0 0 15,4 8,3 14,3 0 0 0 33,3 0 0 6,3 0 15,8 6,7 2,9 11,8 4,2 0 50 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24 0 0 0 0 0 0 8,3 8 4 7 16,7 23,1 36,3 35,9 34,3 32,5 26,5 16,2 14,5 9,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,3 1,1 0 0,7 3,9 2,7 10,3 21,3 25,3 34,1 48,6 41 43,8 45,6 30 33,3 17,5 9,3 3,6 1,4 0 0
Demence (F00-F03) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,6 0 0 0 0 0,9 1,7 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 1,8 2,4 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,8 0 0 2 0 2,4 7,1 9,5 6,3 8,6 2,2 7,1 0 0 0 0 2,6 0 2,9 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,8 50 17,6 22,4 7,9 8,2 2,3 10,6 11,3 15,4 16,2 13,2 12,9 19,6 10,9 15,6 19,6 21,1 17,4 14,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 83,4 0 50 50 0 0 0 0 100 100 100 100 100 87,5 100 78,3 67,9 82,8 94,7 75 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 65,6 21,4 68,8 60 70 46,7 33,3 33,3 46,2 56,3 72,7 73,3 89,5 79,2 71,6 66,4 75,7 55,3 61,5 41,2 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 36,2 36 67,3 74,4 75 53,8 16,7 36,4 39,1 34,3 32,4 22,6 16,3 14,9 25,8 16,7 5,1 18,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,9 1,5 0 0,7 1,1 0 1,1 0 0
Angina pectoris (I20) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8,9 6,6 8,3 7,4 5,2 3,6 2,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 7,8 6,8 9 5,2 6,8 4 1,9 2,4 3,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,7 0 0 0 0 0 0 0 25 0 10 8,6 15,5 21,2 19,3 16,8 20,1 16,7 10 6,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,5 0 1,8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 15,2 0 0 25 11,1 22,2 0 4,8 17,2 14,7 9,6 8,2 6,3 9,9 10,4 12,2 16,1 15,3 22,2 32,7 22,4 50
Selhání srdce (I50) 5 0 0 0 0 33,3 0 0 0 30 7,1 12,2 11,4 11,7 9,4 7,6 5,4 4,6 3,3 0,6 1,4 8,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 11,4 0 0 0 0 0 0 40 14,3 11,8 7,1 15,7 14,9 15,2 14,2 14,5 17,5 11,6 5,2 3 2,7 0
Ateroskleróza (I70) 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 26,1 43,6 34,7 44,8 36,1 39,1 34,4 31,7 24,2 25 66,7
Varixy dolních končetin (I83) 86,3 0 0 0 0 100 100 100 96,4 94,7 100 98,2 96,9 95,2 93,4 82,2 69,4 32,7 13,6 5,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25,7 0 0 0 16,2 37,3 22,2 29,2 24,3 18,8 24,7 21,4 16,7 26,5 26,3 29,6 31,2 30,6 25,4 22,6 14 28,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 0 0 0 3,2 1,9 8,6 18,5 4 0 5,6 6,3 11,8 14,3 15,6 3,4 0 0 3,1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 0 0 0 0 8,3 11,1 0 0 0 2,9 2,8 4,6 1,2 2,7 2,7 0 0 0,8 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 2,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,7 0 96,9 97,2 92,2 97,1 90,9 100 100 100 100 100 100 83,3 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 86 0 100 80 92,3 83,8 88,6 87,3 83,3 89,3 91,3 85,9 94,2 82 85 82,8 74,4 80 50 75 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,7 0 1 0 1,2 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,4 0 20 0 0 0 0 20 35,7 20 11,1 25,8 25 24,1 14,9 16,1 8,9 8,8 1,6 2,3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 69,8 0 0 28,6 0 84,2 100 91,7 100 85,7 77,8 85,7 0 85,7 100 50 42,9 0 100 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 46,8 16,7 0 40 50 25 52,6 56,3 50 55,6 62,5 40 61,5 75 44,4 44,4 68,8 25 71,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6 0 0 0 0 0 8,3 25 0 11,1 18,8 0 25 18,2 0 3,7 3,8 0 4,8 6,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,3 0 0 0 0 0 33,3 33,3 12,5 50 28,6 20 30 20 17,1 20 12,1 5,3 10 11,1 12,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 0 0 0 0 0 0 4 5,6 0 0 0 2,6 0 0 2,8 4,2 1,3 1,4 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 95,4 0 92,3 91,7 95 97,4 97,5 100 95,9 97,9 95,9 93,5 100 93,5 96,3 88,2 89,5 88,9 83,3 66,7 0 0
Tříselná kýla (K40) 97,5 88,6 97,1 97,8 100 93,3 100 96,9 93,5 98,6 97,8 96,7 99 96,8 98,8 99,4 99,2 98,7 97,8 78,3 85,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,8 0 97,1 100 100 75 90,9 100 98,1 97,6 98,2 98 96,4 97,1 95,7 94,6 93,5 83,9 83,9 78,6 38,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22 0 0 0 7,7 2,5 47,8 48 36,8 20 30,8 50 12,5 38,9 9,1 28,6 12,5 11,1 33,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,9 0 0 0 0 0 0 16,7 16,7 0 0 0 0 33,3 0 0 0 10,5 0 12,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,7 42,9 14,3 20 50 100 60 50 50 87,5 38,5 69,6 27,3 62,5 33,3 50 41,5 35,4 32,7 59,4 50 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13,7 0 0 0 0 0 0 0 50 42,9 21,1 9,1 20 5,9 8,6 20,8 11,8 2,8 13,9 21,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 71,3 25 0 25 0 66,7 92,9 93,8 91,2 86 87 88,2 87,2 84,2 66,1 70,2 51,4 42 25,6 8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,7 0 16,7 0 0 0 0 0 37,5 0 15,8 13,3 19 20 10,3 22,2 15,3 6,7 15,1 7,1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6 8,3 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 60 0 0 0 60 66,7 75,9 78 70,9 75 76,3 79,4 74 80,1 68 59,6 47,7 37,8 16,9 16,7 5,3 20
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,7 0 0 0 0 33,3 33,3 12,5 11,1 32 13 3,6 11,6 13,3 10 8,3 3,8 4,6 2,8 1,7 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 4,3 9,1 4,3 4,2 5,7 10,9 6,7 5,9 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,9 0 0 33,3 0 30 12,5 27,3 37,5 42,9 50 10 22,2 4,8 25 27,5 14 7,5 10,9 7,9 4,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52,4 16,7 33,3 36,7 33,3 73,3 85,4 77,8 71,1 64,7 51,5 38,2 52,8 53,1 69,6 49,2 49,2 22,5 32,1 33,3 20 33,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3,3 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0 4,5 0 0 0 0 10,5 13,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 33,2 16,7 36,8 47,4 33,3 18,8 40 42,9 66,7 69,2 19 39,1 38,1 54,5 30,8 11,8 30,3 38,5 12 18,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,6 0 0 0 0 0 0 100 100 83,3 81,3 91,3 90,9 95,7 94,6 92,7 85,7 87,1 70,7 61,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,4 0 0 0 0 0 50 0 100 66,7 93,8 93,1 96,1 95,2 97,3 92 92,7 83,8 89,7 53,8 50 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,5 0 0 0 100 95,6 97,4 94,5 100 96,9 96,5 98,5 97,9 99,5 97,3 96,3 97,2 100 75 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 69,9 75 5,3 4 55,1 64,6 82 83 81,6 65,1 81,1 89,4 80,1 82,5 75,5 76,1 57,6 50 30,3 19,2 20 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 4,8 6,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 58,6 0 50 10 31,3 42,1 20 100 50 71,4 76,7 87 60,5 63 68,8 77 59,3 33,3 23,8 12,5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 34,1 0 0 0 0 50 37,5 52,6 41,7 35,3 47,3 32,4 38,1 36,6 37,9 28,6 30 26,8 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,2 1,2 0,8 0,8 2,1 1,2 0,6 0,6 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,8 0 40 26,7 26,3 84 90,6 92,3 93,3 89,7 92 94,7 93,5 94,8 95,5 88,5 83,3 60 46,2 16,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 19,2 0 0 9,5 16,3 9,5 53,3 43,8 50 28,6 31,7 19 25 17,9 18,2 20,9 18,2 11,9 6 9,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 24,9 0 8,4 17,1 20 2 12,5 20,8 17 28,1 26,5 15,6 40,9 25,5 39 40,5 37,4 37 27,7 33,3 9,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 25 0 0 0 0 0 27,3 0 16,7 21,1 41,7 16 48,3 37,9 29,6 26,8 29,7 22,1 15,6 14,5 13,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 61,1 0 0 50 0 15,4 38,1 43,6 50,8 55,8 61,5 58,1 58,2 64,5 68,9 69,4 68,5 60,4 72,4 63,2 87,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,1 0 10 27,3 18,2 3,1 19,2 9,1 54,5 55,3 77,8 67,9 57,6 53,7 51,9 37,4 29 16,1 5,9 4,6 2,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 80 87,5 88,6 83,3 80,3 85,9 75,9 44,4 100 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 85,1 37,5 88,1 90,4 89,1 95,6 89,3 82,9 84,2 88,2 82,5 79,4 97 84,3 83,1 87,7 78,8 77,1 71,4 54,5 66,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 96,3 0 0 0 66,7 100 100 88,9 100 80 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 74 0 50 0 66,7 54,5 69,2 80 85,7 84 80,8 78,3 64,3 50 33,3 100 75 100 33,3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 85,7 0 0 0 0 20 71,1 64,7 79,7 82,6 91,4 93,1 97,2 97,3 90,2 95 82,1 94,1 75 75 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 93,8 50 0 0 20 74,4 86,1 85,5 87,7 94,6 95,7 95,5 97,8 99,5 99,1 98,9 96,6 93,1 91,7 90,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 96,4 0 0 0 0 95,5 96,6 96,2 95,3 100 94,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 94,2 0 0 0 0 73,7 90,1 91,6 96,8 97,1 96,8 88,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 26,3 0 0 0 0 9,6 19 25,1 28,3 33,2 32,1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 38,8 0 0 0 0 14,8 34,3 35,3 43,9 52,4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 0 0 0 2,8 5,9 5,5 5,9 6,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 94,8 0 0 0 0 95,5 89,5 96,4 94,8 95,1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 58,8 0 0 0 0 33,3 50 53,8 66,7 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 30 0 0 0 0 50 25 26,5 27,5 47,1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 65,3 45,9 82,6 92,6 75 82,4 44,4 36,4 61,1 42,9 35,7 41,7 38,5 22,2 21,1 21,4 20 0 33,3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,9 0 0,7 0,9 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,2 0 0 0 1,6 6,2 16,7 25,3 15,2 18,6 29,3 20,4 17,4 5,3 5,8 10 0 5 0 0 6,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 20,5 0 0 0 0 100 0 0 40 16,7 42,9 25 21,1 13,6 23,1 28,2 10 20,7 5,9 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,9 1 3,6 5,3 1,6 1,2 9,1 13,4 10,5 13,4 16,3 15 15,4 10,3 13,5 10,4 9 7,9 4,7 3,2 3,1 0
Nitrolební poranění (S06) 6,8 0 0 2,9 0,9 5,4 2 5,4 4,5 3,6 5 6,7 3,4 8,9 14,7 8,3 14,2 13,5 10 9,6 2,3 25
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16,3 0,9 9,3 5,8 16,5 23,3 37,7 35,9 42,9 33,9 32,3 17,9 21,3 10,5 14,5 7,7 11,9 6,7 6,6 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 84,6 0 52,6 91,7 83 90,9 100 73,7 78,6 91,3 89,7 88,2 88,9 91,9 87,8 94,4 76,2 72 83,3 54,5 40 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 69,5 0 9,1 100 50 66,7 60 66,7 75 66,7 63,6 58,3 78,6 74,1 68,3 76,8 73 69,4 71,8 69,6 67,9 64,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 71,6 0 4,5 20,8 60,8 76,5 80 88,6 78,6 82,2 86,3 78,3 75,3 77,8 82,5 73,5 71,1 66,7 40,7 37,5 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 49,3 0 47,4 44,3 27,6 43,1 64,7 68,2 68,5 66,7 67,7 67,2 61,3 59,6 51,5 43,7 40,9 19 10,8 6,7 9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23,7 11,1 11,1 11,1 25 11,1 10 0 0 40 42,9 66,7 42,9 28,6 50 33,3 62,5 75 33,3 33,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 59,4 33,3 0 0 33,3 42,9 90 64,3 64,7 50 61,8 55,6 50 66 60,8 64,4 63,1 62,1 55,8 45,7 50 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 75,5 0 0 50 100 100 100 83,3 73,3 84,6 100 88,9 87,5 83,3 50 50 50 66,7 100 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,1 0 25,7 37,5 15 4,3 13,3 18,8 6,3 7,7 13,3 7,7 14,3 11,1 23,5 0 18,2 9,1 18,2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0 0 0 0 0 0 12,5 6,3 0 0 0 0 0 1,4 1,1 1,4 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96,4 0 0 0 0 0 100 100 100 95,7 91,7 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,8 0 3,4 11,1 0 7,7 2,9 0 1,8 1,2 2,9 7,9 0,9 3,8 6,4 4,2 3,4 2,4 1 11,1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,6 2,1 31,3 68,9 74,4 30,9 15,8 11,1 8 8,9 16,9 39,1 43,1 42 44,7 46,9 49,2 49,5 49,3 54,1 36,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 33 1,8 32,7 44,6 30 30,4 36,5 36 34,8 40,4 49,3 49,3 46,6 44,5 40 35,7 31,7 25,1 18 14,7 10,9 11,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)