8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 52 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 7 3 11 9 5 6 1 0 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 88 0 3 8 2 5 18 18 7 4 3 5 1 4 4 1 2 0 2 0 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 402 0 0 0 0 1 0 3 0 2 11 11 31 35 53 83 79 45 32 14 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 44 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 5 4 9 4 11 2 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 332 0 0 0 0 0 1 2 6 7 14 9 10 19 33 51 54 44 44 30 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 423 0 0 0 0 0 2 6 13 18 16 42 46 33 57 72 58 37 14 9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 190 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 7 12 21 42 40 27 20 8 4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 12 24 12 7 6 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 32 64 70 47 23 16 11 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 539 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 31 76 104 103 93 76 31 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 979 1 7 1 5 8 8 14 29 18 40 35 54 113 147 208 147 81 49 13 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 269 0 0 0 0 3 21 33 39 45 40 17 13 15 10 10 5 8 4 4 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 39 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 3 2 3 16 5 1 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 516 0 0 0 0 0 3 4 12 27 126 162 96 34 23 12 13 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 312 6 18 22 35 47 44 65 63 107 101 93 110 115 130 149 102 53 35 10 7 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 4 3 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 289 0 0 0 0 1 0 1 0 2 8 2 19 31 43 74 54 22 23 7 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 426 0 0 1 1 6 8 15 25 32 51 29 45 52 49 53 33 20 5 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 14 0 0 1 0 4 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 210 1 3 4 9 3 4 4 2 7 28 13 20 26 19 25 17 15 6 4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 148 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 3 2 5 10 20 21 19 32 24 4 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 487 5 42 35 12 11 5 11 11 6 11 23 32 32 53 76 51 34 30 7 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 350 8 79 82 21 13 10 15 12 11 17 19 12 12 12 15 7 3 1 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 6 7 12 4 4 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 12 10 14 8 3 2 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 232 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 24 38 58 55 26 14 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 450 0 0 0 0 2 9 3 2 2 9 5 11 19 35 64 75 80 85 33 15 1
Selhání srdce (I50) 158 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 6 13 17 27 33 26 20 8 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 194 0 0 0 1 1 1 0 3 2 5 7 11 16 28 34 35 31 10 8 1 0
Ateroskleróza (I70) 382 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 13 17 34 57 93 67 44 21 23 5 2
Varixy dolních končetin (I83) 894 0 0 0 0 8 8 26 43 90 115 94 122 116 119 92 46 10 3 0 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 515 1 0 3 10 21 12 13 7 11 11 18 24 35 44 78 96 58 56 14 3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 25 0 2 1 0 2 1 0 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 5 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 305 1 641 441 58 35 26 28 18 17 13 7 9 2 6 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 770 0 5 8 9 35 49 67 64 84 66 81 65 55 73 56 32 16 5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 110 0 0 0 3 2 1 2 2 6 4 4 10 9 16 16 19 10 4 1 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 92 0 3 0 4 10 10 6 7 8 4 4 8 7 3 10 5 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 110 0 0 6 3 5 5 10 4 11 10 4 8 16 7 9 6 4 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 0 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 51 0 0 0 0 0 3 2 1 4 4 5 6 6 4 6 2 2 1 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 684 0 8 43 82 101 83 65 50 59 40 26 30 25 22 18 15 6 7 4 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 234 54 40 32 6 6 19 33 42 71 71 76 96 126 144 161 127 66 47 13 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 117 1 57 36 8 4 13 20 51 95 102 80 95 99 131 146 89 49 28 9 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 74 0 0 0 1 4 13 10 9 10 10 1 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 172 1 4 1 0 0 4 3 3 2 2 9 13 6 22 18 23 17 24 13 7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 36 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1 7 3 4 6 5 0 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 650 2 2 3 3 5 19 40 68 60 85 66 61 46 80 52 37 16 3 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 56 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 6 9 8 11 4 4 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 365 0 0 0 4 9 36 47 78 107 110 112 144 143 160 191 126 64 25 9 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 59 0 0 0 1 1 2 2 1 2 6 6 8 2 7 7 6 1 7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 33 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 8 0 1 6 2 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 91 0 0 0 0 1 0 1 2 6 3 9 7 3 10 13 12 14 7 2 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 384 2 21 5 2 28 38 36 32 27 25 23 19 28 26 22 17 14 10 7 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 108 1 6 6 3 2 6 4 6 8 7 7 10 8 8 6 8 6 4 2 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 683 0 0 0 0 0 5 2 3 10 21 15 50 87 120 138 103 73 42 13 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 645 0 0 0 0 1 2 0 2 6 10 16 44 89 105 134 125 80 28 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 499 0 0 0 9 59 65 78 113 122 173 139 166 189 176 119 56 25 8 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 944 4 2 11 16 60 41 37 42 56 70 77 97 139 108 79 68 27 5 5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 225 0 0 0 4 3 1 2 0 2 9 20 17 24 32 51 34 19 6 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 323 0 0 0 0 1 5 9 15 38 39 36 40 43 30 37 18 12 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 835 0 8 8 5 13 27 20 45 55 80 99 125 126 88 70 36 20 5 4 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 165 0 1 1 9 6 5 4 8 5 12 13 11 18 23 18 14 8 4 4 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 242 4 3 2 0 2 4 3 11 8 8 12 11 18 23 38 37 34 12 11 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 208 0 0 0 0 2 0 0 0 10 5 8 10 16 27 36 42 32 16 4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 746 0 0 3 0 2 19 22 24 55 63 54 47 82 114 119 81 34 18 3 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 569 0 1 2 3 1 5 8 16 27 40 62 44 63 76 86 68 39 20 6 1 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 18 44 77 115 101 52 22 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 696 6 69 110 36 32 38 33 21 25 44 23 38 34 53 58 26 30 15 4 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88 0 0 0 3 7 6 5 10 8 11 5 7 10 7 5 2 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 178 0 0 1 0 10 18 21 17 30 26 20 11 6 6 5 2 3 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 850 0 0 0 0 5 16 25 33 71 132 143 158 96 61 40 32 23 10 5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 609 0 0 0 2 32 110 209 265 235 251 230 226 225 224 268 180 106 35 10 1 0
Lékařský potrat (O04) 487 0 0 0 1 35 77 92 84 82 107 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 143 0 0 0 1 29 146 264 327 262 107 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 802 0 0 0 0 16 76 231 282 155 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 211 0 0 0 0 5 33 53 84 29 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 143 0 0 0 0 3 15 46 51 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 867 0 0 0 0 23 82 274 316 147 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 18 0 0 0 0 0 1 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 48 0 0 0 0 0 3 13 17 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 477 60 98 167 40 28 13 9 9 8 6 11 9 5 6 2 5 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 104 0 1 1 3 6 11 15 11 16 13 8 4 3 4 0 4 2 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 76 0 0 0 2 0 1 1 3 5 6 4 7 12 4 15 8 5 3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 298 2 1 2 2 6 9 11 10 12 17 16 16 22 44 32 42 26 17 7 4 0
Nitrolební poranění (S06) 114 0 0 2 3 0 5 2 7 2 8 0 5 8 7 11 14 11 12 15 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 321 0 19 17 18 32 45 45 24 27 18 17 13 12 11 7 6 4 2 3 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 477 0 20 73 79 14 7 13 10 15 21 27 37 28 34 29 32 23 11 2 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 720 0 1 4 2 2 6 7 4 4 6 8 15 17 39 52 73 91 164 150 66 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 585 0 0 7 34 21 34 32 34 46 55 62 42 49 64 42 19 28 12 2 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 688 1 26 55 71 157 209 225 213 285 278 224 202 206 178 146 94 52 43 21 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 56 1 14 2 4 2 1 1 2 4 6 1 2 2 2 5 1 3 3 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 392 1 0 1 0 3 3 5 9 11 13 28 32 29 55 58 63 43 28 9 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 31 0 0 0 0 1 6 1 1 5 5 4 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 44 1 9 1 2 2 0 2 3 2 3 0 3 2 5 1 3 4 0 0 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 12 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 52 0 0 0 0 0 2 2 9 14 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 146 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 8 13 11 30 36 27 4 6 0 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 461 3 7 41 56 53 92 156 173 172 159 140 109 152 231 297 285 205 93 31 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 43 819 192 1 227 1 251 692 1 064 1 737 2 604 3 053 3 108 3 132 2 735 3 012 3 378 4 036 4 502 3 545 2 260 1 438 653 184 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7 0 0 0 3,3 0 2,8 2,4 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 3,2 5 27,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,1 0 0 0 3,3 0 2,8 0 0 4 1,9 4,7 4,8 17,1 6,6 25,7 29,1 24,9 40,9 12,1 0 238,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,8 0 11,5 22,5 6,6 17,5 51,2 43,9 16,7 8 5,7 11,8 2,4 9,7 8,8 2,3 6,5 0 13,6 0 36,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 63 0 0 0 0 3,5 0 7,3 0 4 20,9 26 74,1 85,3 117 194,1 255,2 224,5 218,2 169 72,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,9 0 0 0 3,3 0 0 2,4 0 0 3,8 9,5 12 9,7 19,9 9,4 35,5 10 0 12,1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 52 0 0 0 0 0 2,8 4,9 14,3 13,9 26,6 21,3 23,9 46,3 72,9 119,3 174,4 219,5 300 362,2 253,5 238,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 66,3 0 0 0 0 0 5,7 14,6 31 35,8 30,4 99,4 110 80,4 125,9 168,4 187,3 184,6 95,4 108,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 29,8 0 0 0 0 0 0 9,8 2,4 2 3,8 16,6 28,7 51,2 92,7 93,5 87,2 99,8 54,5 48,3 36,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 11,4 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 3,8 9,5 9,6 29,2 53 28,1 22,6 29,9 6,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 43,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 33,5 78 141,3 163,7 151,8 114,7 109,1 132,8 36,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 84,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,6 18,9 26,3 75,5 167,8 243,2 332,7 463,9 518,1 374,3 36,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 153,4 15 26,8 2,8 16,5 28 22,7 34,1 69,2 35,8 76,1 82,9 129,1 275,4 324,6 486,4 474,8 404 334,1 157 36,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 42,1 0 0 0 0 10,5 59,7 80,4 93 89,6 76,1 40,3 31,1 36,6 22,1 23,4 16,1 39,9 27,3 48,3 72,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 8 1,9 0 7,2 4,9 6,6 37,4 16,1 5 13,6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 80,8 0 0 0 0 0 8,5 9,8 28,6 53,8 239,7 383,6 229,5 82,9 50,8 28,1 42 20 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 205,5 90,3 68,8 62 115,7 164,4 125,1 158,5 150,3 213,1 192,1 220,2 263 280,2 287,1 348,4 329,4 264,4 238,6 120,7 253,5 0
Anémie (D50-D64) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 1,9 0 0 0 0 2,3 0 0 6,8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,5 0 3,8 0 0 3,5 2,8 0 0 0 1,9 0 2,4 2,4 0 4,7 3,2 20 20,5 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 45,3 0 0 0 0 3,5 0 2,4 0 4 15,2 4,7 45,4 75,5 94,9 173 174,4 109,7 156,8 84,5 72,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 66,7 0 0 2,8 3,3 21 22,7 36,6 59,6 63,7 97 68,7 107,6 126,7 108,2 123,9 106,6 99,8 34,1 12,1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,2 0 0 2,8 0 14 5,7 0 4,8 2 1,9 2,4 0 2,4 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 0 0 7 2,8 4,9 4,8 2 1,9 4,7 0 2,4 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 36,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 32,9 15 11,5 11,3 29,7 10,5 11,4 9,8 4,8 13,9 53,3 30,8 47,8 63,4 42 58,5 54,9 74,8 40,9 48,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 23,2 15 7,6 0 3,3 0 0 4,9 0 0 1,9 7,1 4,8 12,2 22,1 46,8 67,8 94,8 218,2 289,8 144,9 238,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 76,3 75,2 160,6 98,6 39,7 38,5 14,2 26,8 26,2 11,9 20,9 54,5 76,5 78 117 177,7 164,7 169,6 204,5 84,5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 54,8 120,3 302,1 231,1 69,4 45,5 28,4 36,6 28,6 21,9 32,3 45 28,7 29,2 26,5 35,1 22,6 15 6,8 12,1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 2,4 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,7 0 9,7 13,2 16,4 38,8 20 27,3 12,1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,7 12 12,2 26,5 23,4 45,2 39,9 20,5 24,1 72,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 36,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 7,1 21,5 58,5 83,9 135,6 177,6 129,7 95,4 36,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 3,2 10 6,8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 70,5 0 0 0 0 7 25,6 7,3 4,8 4 17,1 11,8 26,3 46,3 77,3 149,7 242,2 399 579,5 398,5 543,3 238,1
Selhání srdce (I50) 24,8 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 2 1,9 2,4 14,3 31,7 37,5 63,1 106,6 129,7 136,4 96,6 72,4 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 30,4 0 0 0 3,3 3,5 2,8 0 7,2 4 9,5 16,6 26,3 39 61,8 79,5 113 154,6 68,2 96,6 36,2 0
Ateroskleróza (I70) 59,8 0 0 0 0 0 8,5 0 2,4 2 1,9 30,8 40,6 82,9 125,9 217,5 216,4 219,5 143,2 277,7 181,1 476,2
Varixy dolních končetin (I83) 140,1 0 0 0 0 28 22,7 63,4 102,6 179,2 218,8 222,6 291,7 282,7 262,8 215,1 148,6 49,9 20,5 0 72,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 80,7 15 0 8,5 33 73,5 34,1 31,7 16,7 21,9 20,9 42,6 57,4 85,3 97,2 182,4 310,1 289,3 381,8 169 108,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,9 0 7,6 2,8 0 7 2,8 0 4,8 6 3,8 4,7 2,4 7,3 4,4 4,7 3,2 5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,3 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 4,4 2,3 6,5 24,9 6,8 12,1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 15 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 204,4 15 2 451,3 1 242,7 191,7 122,4 73,9 68,3 42,9 33,9 24,7 16,6 21,5 4,9 13,2 4,7 0 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 120,6 0 19,1 22,5 29,7 122,4 139,3 163,3 152,7 167,3 125,6 191,8 155,4 134 161,2 130,9 103,4 79,8 34,1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 0 0 0 6,5 5 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,2 0 0 0 9,9 7 2,8 4,9 4,8 11,9 7,6 9,5 23,9 21,9 35,3 37,4 61,4 49,9 27,3 12,1 36,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 14,4 0 11,5 0 13,2 35 28,4 14,6 16,7 15,9 7,6 9,5 19,1 17,1 6,6 23,4 16,1 10 6,8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,2 0 0 16,9 9,9 17,5 14,2 24,4 9,5 21,9 19 9,5 19,1 39 15,5 21 19,4 20 13,6 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,8 0 3,8 0 0 0 0 0 2,4 8 5,7 0 7,2 4,9 2,2 4,7 0 5 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8 0 0 0 0 0 8,5 4,9 2,4 8 7,6 11,8 14,3 14,6 8,8 14 6,5 10 6,8 36,2 72,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 2,4 0 4,4 4,7 0 0 20,5 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 107,2 0 30,6 121,2 271 353,3 236 158,5 119,3 117,5 76,1 61,6 71,7 60,9 48,6 42,1 48,4 29,9 47,7 48,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 193,3 812,3 153 90,2 19,8 21 54 80,4 100,2 141,4 135,1 179,9 229,5 307 318 376,5 410,2 329,2 320,4 157 144,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 175 15 218 101,4 26,4 14 37 48,8 121,7 189,2 194 189,4 227,1 241,2 289,3 341,4 287,4 244,4 190,9 108,7 144,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,6 0 0 0 3,3 14 37 24,4 21,5 19,9 19 2,4 26,3 4,9 2,2 4,7 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 12,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,9 15 15,3 2,8 0 0 11,4 7,3 7,2 4 3,8 21,3 31,1 14,6 48,6 42,1 74,3 84,8 163,6 157 253,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 5,7 4,7 2,4 17,1 6,6 9,4 19,4 24,9 0 12,1 36,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 101,8 30,1 7,6 8,5 9,9 17,5 54 97,5 162,2 119,5 161,7 156,3 145,8 112,1 176,6 121,6 119,5 79,8 20,5 24,1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,8 0 0 0 0 0 2,8 2,4 2,4 2 1,9 7,1 9,6 14,6 19,9 18,7 35,5 20 27,3 12,1 36,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,7 2,4 0 0 7 6,5 5 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 213,8 0 0 0 13,2 31,5 102,3 114,6 186,1 213,1 209,3 265,2 344,3 348,5 353,3 446,6 407 319,2 170,4 108,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,2 0 0 0 3,3 3,5 5,7 4,9 2,4 4 11,4 14,2 19,1 4,9 15,5 16,4 19,4 5 47,7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,2 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4 5,7 14,2 19,1 0 2,2 14 6,5 15 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,3 0 0 0 0 3,5 0 2,4 4,8 11,9 5,7 21,3 16,7 7,3 22,1 30,4 38,8 69,8 47,7 24,1 36,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 60,2 30,1 80,3 14,1 6,6 98 108 87,8 76,3 53,8 47,6 54,5 45,4 68,2 57,4 51,4 54,9 69,8 68,2 84,5 72,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,9 15 22,9 16,9 9,9 7 17,1 9,8 14,3 15,9 13,3 16,6 23,9 19,5 17,7 14 25,8 29,9 27,3 24,1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 107 0 0 0 0 0 14,2 4,9 7,2 19,9 39,9 35,5 119,5 212 265 322,7 332,7 364,1 286,3 157 36,2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 101 0 0 0 0 3,5 5,7 0 4,8 11,9 19 37,9 105,2 216,9 231,8 313,3 403,7 399 190,9 36,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 234,8 0 0 0 29,7 206,4 184,8 190,2 269,6 243 329,1 329,1 396,9 460,6 388,6 278,3 180,9 124,7 54,5 24,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 147,9 60,2 7,6 31 52,9 209,9 116,6 90,2 100,2 111,5 133,2 182,3 231,9 338,7 238,5 184,7 219,6 134,7 34,1 60,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 35,2 0 0 0 13,2 10,5 2,8 4,9 0 4 17,1 47,4 40,6 58,5 70,7 119,3 109,8 94,8 40,9 12,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 50,6 0 0 0 0 3,5 14,2 21,9 35,8 75,7 74,2 85,2 95,6 104,8 66,2 86,5 58,1 59,9 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,8 2,4 2,4 0 2,2 4,7 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 130,8 0 30,6 22,5 16,5 45,5 76,8 48,8 107,4 109,5 152,2 234,4 298,9 307 194,3 163,7 116,3 99,8 34,1 48,3 36,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25,8 0 3,8 2,8 29,7 21 14,2 9,8 19,1 10 22,8 30,8 26,3 43,9 50,8 42,1 45,2 39,9 27,3 48,3 36,2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 37,9 60,2 11,5 5,6 0 7 11,4 7,3 26,2 15,9 15,2 28,4 26,3 43,9 50,8 88,9 119,5 169,6 81,8 132,8 36,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 32,6 0 0 0 0 7 0 0 0 19,9 9,5 18,9 23,9 39 59,6 84,2 135,7 159,6 109,1 48,3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 116,9 0 0 8,5 0 7 54 53,6 57,3 109,5 119,8 127,9 112,4 199,8 251,7 278,3 261,6 169,6 122,7 36,2 217,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 89,1 0 3,8 5,6 9,9 3,5 14,2 19,5 38,2 53,8 76,1 146,8 105,2 153,5 167,8 201,1 219,6 194,5 136,4 72,4 36,2 238,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 68,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 9,5 43 107,2 170 268,9 326,2 259,4 150 36,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 109 90,3 263,9 310 119 111,9 108 80,4 50,1 49,8 83,7 54,5 90,9 82,9 117 135,6 84 149,6 102,3 48,3 36,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 13,8 0 0 0 9,9 24,5 17,1 12,2 23,9 15,9 20,9 11,8 16,7 24,4 15,5 11,7 6,5 5 6,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,9 0 0 2,8 0 35 51,2 51,2 40,6 59,7 49,5 47,4 26,3 14,6 13,2 11,7 6,5 15 6,8 12,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 133,2 0 0 0 0 17,5 45,5 60,9 78,7 141,4 251,1 338,6 377,7 233,9 134,7 93,5 103,4 114,7 68,2 60,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 408,7 0 0 0 6,6 111,9 312,7 509,5 632,3 468 477,5 544,6 540,3 548,3 494,6 626,7 581,4 528,7 238,6 120,7 36,2 0
Lékařský potrat (O04) 76,3 0 0 0 3,3 122,4 218,9 224,3 200,4 163,3 203,5 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 179,1 0 0 0 3,3 101,5 415,1 643,6 780,2 521,8 203,5 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 125,6 0 0 0 0 56 216,1 563,1 672,8 308,7 76,1 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 33,1 0 0 0 0 17,5 93,8 129,2 200,4 57,8 11,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 22,4 0 0 0 0 10,5 42,6 112,1 121,7 53,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 135,8 0 0 0 0 80,5 233,1 668 753,9 292,8 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,8 0 0 0 0 0 2,8 7,3 23,9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7,5 0 0 0 0 0 8,5 31,7 40,6 23,9 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,8 270,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 75,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 74,7 902,5 374,8 470,6 132,2 98 37 21,9 21,5 15,9 11,4 26 21,5 12,2 13,2 4,7 16,1 5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 0 2,4 0 4,4 4,7 3,2 0 6,8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,3 0 3,8 2,8 9,9 21 31,3 36,6 26,2 31,9 24,7 18,9 9,6 7,3 8,8 0 12,9 10 6,8 12,1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,9 0 0 0 6,6 0 2,8 2,4 7,2 10 11,4 9,5 16,7 29,2 8,8 35,1 25,8 24,9 20,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 46,7 30,1 3,8 5,6 6,6 21 25,6 26,8 23,9 23,9 32,3 37,9 38,3 53,6 97,2 74,8 135,7 129,7 115,9 84,5 144,9 0
Nitrolební poranění (S06) 17,9 0 0 5,6 9,9 0 14,2 4,9 16,7 4 15,2 0 12 19,5 15,5 25,7 45,2 54,9 81,8 181,1 72,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 50,3 0 72,7 47,9 59,5 111,9 127,9 109,7 57,3 53,8 34,2 40,3 31,1 29,2 24,3 16,4 19,4 20 13,6 36,2 36,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 74,7 0 76,5 205,7 261,1 49 19,9 31,7 23,9 29,9 39,9 63,9 88,5 68,2 75,1 67,8 103,4 114,7 75 24,1 72,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 112,8 0 3,8 11,3 6,6 7 17,1 17,1 9,5 8 11,4 18,9 35,9 41,4 86,1 121,6 235,8 453,9 1 118,1 1 811,2 2 390,4 2 142,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 91,6 0 0 19,7 112,4 73,5 96,7 78 81,1 91,6 104,6 146,8 100,4 119,4 141,3 98,2 61,4 139,7 81,8 24,1 72,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 421,1 15 99,4 155 234,6 549,2 594,2 548,5 508,2 567,6 528,8 530,4 482,9 502 393 341,4 303,6 259,4 293,2 253,6 72,4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,8 15 53,5 5,6 13,2 7 2,8 2,4 4,8 8 11,4 2,4 4,8 4,9 4,4 11,7 3,2 15 20,5 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,4 15 0 2,8 0 10,5 8,5 12,2 21,5 21,9 24,7 66,3 76,5 70,7 121,4 135,6 203,5 214,5 190,9 108,7 36,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4,9 0 0 0 0 3,5 17,1 2,4 2,4 10 9,5 9,5 4,8 4,9 0 4,7 3,2 5 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,9 15 34,4 2,8 6,6 7 0 4,9 7,2 4 5,7 0 7,2 4,9 11 2,3 9,7 20 0 0 36,2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 2,4 2,4 8,8 0 3,2 5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 8,1 0 0 0 0 0 5,7 4,9 21,5 27,9 34,2 11,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 22,9 0 0 0 0 3,5 0 2,4 4,8 6 5,7 18,9 31,1 26,8 66,2 84,2 87,2 20 40,9 0 36,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 385,6 45,1 26,8 115,5 185,1 185,4 261,6 380,3 412,8 342,6 302,5 331,5 260,6 370,4 510,1 694,5 920,5 1 022,5 634 374,3 217,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 864,9 2 888,1 4 692,3 3 525,2 2 286,8 3 722,2 4 938,3 6 348,1 7 284,1 6 189,9 5 958,1 6 475,8 7 201,1 8 231,6 8 911,9 10 527,1 11 449,5 11 272,9 9 803,7 7 884,6 6 664,3 3 809,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,8 0 0 0 4,8 0 5,9 6,3 0 0 0 0 0 0 3,2 3,1 2,8 3,2 6,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,1 0 0 0 10 0 33,3 0 0 20 8,3 15,4 9,5 18,9 6,3 14,7 10,3 6,7 5,2 1,3 0 33,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,5 0 3,6 8,7 4,5 5,7 18,9 24,7 12,3 5 5 6,7 1,8 4 3,4 0,7 1,5 0 1,9 0 5,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 54,9 0 0 0 0 100 0 75 0 100 84,6 68,8 41,9 66 50 64,3 56 52,9 49,2 36,8 40 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,8 0 0 0 100 0 0 50 0 0 33,3 33,3 15,2 6,8 9,6 3,1 10,2 2,9 0 14,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 86,2 0 0 0 0 0 100 100 100 63,6 93,3 100 100 86,4 82,5 83,6 91,5 93,6 77,2 88,2 70 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 81,5 0 0 0 0 0 100 100 76,5 78,3 84,2 91,3 83,6 80,5 80,3 84,7 79,5 82,2 60,9 75 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 66 0 0 0 0 0 0 80 50 100 40 43,8 44,4 65,6 75 78,4 67,5 74,1 42,1 80 50 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 59,8 0 0 50 0 0 0 0 0 0 66,7 50 80 66,7 75 46,2 63,6 60 33,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 68,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 93,3 84,2 72,7 64,8 64,4 59 64 57,9 33,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80 88,9 100 88,6 90,5 89,7 96,3 94,9 91,6 86,1 25 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 37,6 100 24,1 10 15,6 33,3 47,1 70 65,9 38,3 58 59,3 44,6 44 37,8 39,8 36,2 30,2 27,1 14,9 4,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 95,7 0 0 0 0 100 100 100 97,5 97,8 100 100 92,9 93,8 83,3 90,9 100 80 57,1 100 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 50 0 27,3 11,1 13 25,8 10,4 2,8 10 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 98,5 0 0 0 0 0 100 100 100 96,4 98,4 99,4 98 100 95,8 92,3 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 68,2 12,8 69,2 95,7 85,4 77 84,6 89 91,3 87,7 86,3 85,3 77,5 79,9 64,4 61,6 52,8 44,9 42,7 25 35 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 6,3 0 0 0 0 1,9 0 0 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,4 0 5,9 0 0 9,1 20 0 0 0 11,1 0 5,6 6,3 0 6,3 3 15,4 11,5 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24 0 0 0 0 4,5 0 5,3 0 6,3 15,7 5,4 35,2 29 37,4 42,3 32,7 18,6 18,4 9 10 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,9 0 0 0,6 1,3 6,5 8,1 16,9 32,9 42,7 48,1 37,2 44,1 39,7 31,6 29,1 18,4 11,4 2,6 0,7 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,6 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,4 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0 0 1,3 0 3,8 4 0 5,7 1,9 1,8 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 0 0 0 0 3,8 2 9,1 4,5 1,8 1,8 3,2 0 2,3 0 2 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,7 5 13 9,1 13,8 5,2 8 6 3,6 6 16,2 9,2 11,9 13,7 9,1 9,5 13,3 13,6 10,7 16,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 79,1 100 100 0 50 0 0 100 0 0 33,3 100 50 55,6 90,9 76,9 65,6 76 91,4 88,9 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 66,6 38,5 80,8 68,6 63,2 57,9 38,5 84,6 61,1 66,7 55 67,6 80 69,6 66,3 70,4 72,9 65,4 58,8 31,8 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33,7 47,1 65,3 82 58,3 50 62,5 68,2 41,4 29,7 32,1 31,7 18,2 15,4 15 14,4 8,3 6 2,9 4,5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2 1,7 1,2 0,9 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 8,7 0 6,7 9,1 5,6 9,6 6,9 7,8 2,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 5,7 3,8 6,2 4,3 6,3 5 2,3 2,4 5,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16 0 0 0 0 0 0 0 50 0 7,7 7,5 12,2 16,8 18,7 20,9 17,7 13,6 10,7 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,2 1,5 3,2 1,8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 15,6 0 0 0 0 13,3 31 10,7 14,3 6,7 12,5 8,2 9,1 9,8 11,1 13,4 15,7 18,9 22,9 18,2 22,7 20
Selhání srdce (I50) 5,8 0 0 0 0 0 0 100 20 8,3 5,9 4 12,8 14 9 8,2 7,4 5,8 3,8 2,1 1,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,4 0 0 0 100 33,3 50 0 20 10,5 16,7 13,2 13,9 12,5 13,7 11,5 9,3 8,4 2,9 3,1 1 0
Ateroskleróza (I70) 33,3 0 0 0 0 0 42,9 0 100 100 20 46,4 42,5 40 31,1 39,1 31,9 26,5 22,1 37,7 31,3 20
Varixy dolních končetin (I83) 85,3 0 0 0 0 100 88,9 100 100 100 95,8 95,9 95,3 92,8 90,8 86 75,4 27,8 7,9 0 22,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25,9 100 0 7 17,5 33,3 50 38,2 22,6 25 18 21,2 27,9 28,7 23 31 36 21,7 24,9 15,7 9,4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 0 0,6 0,7 0 3,4 2,8 0 6,9 11,1 10 14,3 7,1 13 9,1 5,4 3,6 5,9 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,9 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 1,9 0 1,7 0,5 1 2,4 0,4 0,5 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,7 100 99,1 96,9 93,5 92,1 100 96,6 94,7 100 92,9 87,5 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 86,9 0 62,5 50 69,2 85,4 89,1 91,8 85,3 89,4 90,4 89 89 90,2 86,9 86,2 88,9 88,9 62,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 5 0 0 0 0,9 0,6 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,1 0 0 0 21,4 18,2 20 16,7 25 42,9 16,7 17,4 27,8 13 18 15,4 16,2 9 8,2 1,7 6,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 71,9 0 42,9 0 66,7 71,4 90,9 75 77,8 88,9 100 66,7 72,7 77,8 100 83,3 83,3 33,3 33,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,1 0 0 50 37,5 50 62,5 52,6 66,7 68,8 66,7 40 61,5 84,2 87,5 75 54,5 66,7 66,7 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,9 0 50 0 0 0 0 0 25 30,8 25 0 20 12,5 4,2 6,7 0 4,5 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,7 0 0 0 0 0 60 50 25 25 44,4 33,3 33,3 31,6 16 14,6 5,3 4,5 3,8 9,7 20 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,9 2,8 0 3,1 2,6 0 0 3,6 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 95,3 0 88,9 97,7 92,1 97,1 96,5 98,5 98 98,3 95,2 96,3 96,8 96,2 88 94,7 78,9 85,7 87,5 80 0 0
Tříselná kýla (K40) 97 83,1 93 97 100 85,7 100 94,3 100 98,6 98,6 100 100 99,2 96,6 97,6 100 97,1 92,2 86,7 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93,4 100 100 97,3 100 100 92,9 95,2 100 96,9 98,1 94,1 96,9 95,2 95,6 92,4 89 79 71,8 69,2 80 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 25,3 0 0 0 3,8 11,4 43,3 43,5 29 41,7 47,6 7,7 50 22,2 20 10,5 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 11,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 44,3 16,7 23,5 20 0 0 80 75 75 25 18,2 47,4 61,9 35,3 48,9 40 44,2 43,6 49 56,5 46,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 20 33,3 21,4 10,5 4,8 24,1 7,7 9,5 12,8 13,2 0 7,1 20 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,8 28,6 40 50 50 45,5 100 97,6 97,1 87 94,4 90,4 88,4 82,1 83,3 68,4 59,7 35,6 13 11,8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,4 0 0 0 0 0 10 20 14,3 11,1 11,1 33,3 40 27,3 26,5 11,1 15,5 7,1 6,3 3,1 6,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 1,7 4,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13,3 4,2 0 0 6,8 8,3 6,7 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,6 0 0 0 66,7 52,9 90 69,1 79,6 72,3 79,1 72,3 75 75,3 66,1 62,8 50,8 34,4 18,4 10,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,4 0 0 0 33,3 100 50 25 12,5 15,4 28,6 16,2 15,1 3,8 13,2 7 6 1,3 6,8 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,7 0 0 0 0 0 0 4,5 6,3 5,3 5,5 11,8 16,3 0 2,3 8,6 3,8 7,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 22,1 0 0 0 0 25 0 25 25 60 33,3 37,5 43,8 12,5 27,8 27,1 19 23,7 15,9 6,9 11,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,3 18,2 56,8 25 28,6 71,8 90,5 75 74,4 64,3 61 65,7 51,4 50,9 53,1 45,8 34,7 40 31,3 41,2 28,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 5,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28,4 20 27,3 22,2 18,8 20 75 36,4 30 53,3 50 53,8 50 33,3 30,8 14,3 25,8 22,2 15,4 11,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 92,4 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 88,2 92,6 96,7 93,8 93,9 91,2 94,8 76,4 86,7 50 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 92,3 0 0 0 0 100 100 0 100 100 90,9 88,9 93,6 91,8 97,2 93,1 93,3 87,9 87,5 50 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,7 0 0 0 100 96,7 94,2 97,5 97,4 96,8 96,6 97,2 99,4 98,4 98,9 97,5 96,6 100 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 69,3 80 8,7 36,7 44,4 67,4 89,1 80,4 79,2 78,9 78,7 76,2 80,8 82,7 77,7 65,8 65,4 43,5 14,7 29,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 58,6 0 0 0 25 21,4 50 33,3 0 100 69,2 80 58,6 66,7 68,1 71,8 58,6 55,9 35,3 9,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 38 0 0 0 0 25 55,6 47,4 44,1 48,1 41,5 43,9 41,2 41,7 34,9 38,1 25,4 25 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,9 0,9 0,8 0 0,6 1 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 84 0 34,8 32 29,4 52 81,8 95,2 95,7 94,8 95,2 96,1 94 94,7 89,8 79,5 75 71,4 33,3 30,8 100 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 16,8 0 20 7,1 16,1 10,5 27,8 23,5 32 12,5 26,1 24,5 13,8 22,2 24,5 20,5 13,9 9,2 6,9 7 16,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 23 6,2 4,3 8,7 0 3,1 8,2 9,7 30,6 17 20,5 27,9 20 32,1 32,4 35,5 40,7 37,8 22,2 28,9 7,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 29,3 0 0 0 0 40 0 0 0 71,4 19,2 29,6 33,3 35,6 39,1 27,7 36,5 31,1 24,6 8,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 63 0 0 60 0 18,2 48,7 44 48 61,1 58,3 67,5 58,8 63,1 69,5 70,4 67,5 73,9 72 42,9 75 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,9 0 12,5 20 21,4 3,1 14,7 38,1 45,7 67,5 72,7 69,7 57,1 57,3 51 38,2 29,8 16,5 6,8 3,1 1 7,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 75 78,6 80,2 81 84,2 74,3 68,8 37,5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 86 85,7 88,5 85,9 85,7 88,9 90,5 89,2 75 83,3 100 88,5 90,5 81 89,8 86,6 68,4 88,2 75 50 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 94,6 0 0 0 60 100 100 100 90,9 100 91,7 100 100 100 100 100 66,7 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 73,9 0 0 100 0 58,8 58,1 72,4 70,8 83,3 89,7 83,3 73,3 100 60 100 50 100 100 100 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89,4 0 0 0 0 19,2 66,7 65,8 89,2 94,7 93,6 93,5 95,8 98 95,3 95,2 91,4 88,5 90,9 71,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 94,1 0 0 0 50 62,7 90,9 89,7 88,6 92,9 95,8 95,4 97,4 97,8 97 98,2 98,4 99,1 87,5 100 50 0
Lékařský potrat (O04) 96,8 0 0 0 100 97,2 96,3 97,9 94,4 96,5 98,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 93,9 0 0 0 100 93,5 88 95 95,1 93,6 98,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 29,1 0 0 0 0 15 19 27,3 32,5 35,8 43 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 37,3 0 0 0 0 12,5 34,4 32,3 46,4 40,3 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,5 0 0 0 0 3,8 3,5 4,5 4,7 5,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 95,3 0 0 0 0 88,5 90,1 94,2 97,2 97,4 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 62,1 0 0 0 0 0 100 42,9 62,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29,3 0 0 0 0 0 13 26 37 38,7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,8 45,5 82,4 89,3 76,9 75,7 72,2 81,8 42,9 42,1 42,9 52,4 45 41,7 37,5 40 38,5 16,7 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 2,8 0 1,3 0 1,6 1,3 0,7 0 1,3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 7,7 0 8,3 1,5 2,1 3,7 10,2 18,1 17,5 17,6 16,5 12,3 7 5,9 6,9 0 7,1 3,4 1,7 2,6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 32,5 0 0 0 66,7 0 50 100 18,8 62,5 37,5 30,8 43,8 50 17,4 31,9 34,8 27,8 17,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8,6 1,3 0,4 1,6 1,6 3,3 12,7 14,5 13,3 14,8 13,2 14,3 15 15,3 15,5 11,9 11,4 8,4 5,8 3,3 3,8 0
Nitrolební poranění (S06) 6,1 0 0 3 3,4 0 3,4 1,8 7,4 1,9 6,6 0 5,2 8,3 7,2 10,5 12,2 11,1 10,9 13,4 6,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,6 0 10,2 13,8 17,3 28,3 47,4 45 36,4 38,6 28,6 25,4 25 21,8 19,6 15,6 14,6 7 3,3 5,2 3,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,5 0 76,9 91,3 86,8 73,7 100 92,9 83,3 78,9 84 93,1 88,1 84,8 97,1 87,9 91,4 79,3 68,8 25 40 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 75,1 0 16,7 80 25 100 66,7 58,3 80 50 66,7 72,7 60 65,4 75 80 80,2 77,8 80,8 79,4 66,7 52,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 76,3 0 0 41,2 66,7 87,5 87,2 76,2 91,9 90,2 82,1 88,6 82,4 75,4 86,5 77,8 61,3 60,9 66,7 33,3 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,5 25 36,6 34,6 33,6 44,9 63,3 65 65,7 68,3 72,2 70,2 65,4 59,2 56,9 48,2 35,3 19,7 19,6 11 2,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 30,9 9,1 20 28,6 57,1 28,6 33,3 14,3 25 50 50 20 40 40 33,3 55,6 25 100 100 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57 20 0 25 0 42,9 42,9 62,5 64,3 64,7 44,8 62,2 68,1 58 65,5 58 58,3 58,1 47,5 47,4 25 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 73,8 0 0 0 0 100 100 100 50 83,3 83,3 100 50 66,7 0 66,7 100 50 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 16,4 7,7 20 8,3 15,4 13,3 0 22,2 25 15,4 13,6 0 23,1 20 21,7 7,7 33,3 33,3 0 0 25 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 0 0 0 22,2 0 0 0 16,7 0 0 2 2 5,9 0 1,4 1,9 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 91,2 0 0 0 0 0 100 66,7 100 100 94,7 71,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,9 0 0 0 0 5,6 0 3,4 4,7 5,7 3,3 7,4 7,1 3,6 7,9 8,1 7 1,9 5,3 0 20 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,1 7,9 25,9 71,9 75,7 31,5 15,7 11 8,2 10 18,3 41,1 33,6 40 42,9 46 46,3 49 41,9 33,3 40 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 33,2 2,3 34 41,5 28,7 29,6 37,8 36,6 36,9 41,5 48,8 50,2 47,2 43,1 39,7 36,1 31,3 24,9 18,5 13,7 10,6 7,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)