8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 48 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 3 2 4 7 5 4 6 8 2 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 94 0 1 7 1 11 22 18 5 6 5 0 1 6 5 3 0 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 425 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 18 33 40 61 84 75 55 28 13 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 13 16 6 2 4 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 352 0 0 0 0 1 0 1 2 10 12 15 12 19 36 49 49 48 60 27 10 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 382 0 0 0 0 0 0 5 7 13 23 41 35 34 63 75 45 20 14 7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 201 0 0 0 0 0 0 8 3 9 9 11 13 26 38 40 23 13 7 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 80 0 0 0 0 0 2 1 0 6 2 3 5 11 17 15 10 5 1 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 20 67 72 44 25 18 2 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 529 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 27 87 102 95 92 65 29 5 4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 925 0 0 4 5 7 7 13 18 25 38 44 65 94 148 183 128 80 51 13 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 205 0 0 0 0 0 12 37 22 36 21 21 6 8 9 8 7 11 7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 47 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 3 4 10 11 9 2 2 0 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 534 0 0 0 0 0 0 5 17 45 124 150 105 41 21 16 3 4 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 155 1 16 21 22 37 50 51 56 82 91 86 107 114 126 118 83 48 32 12 1 1
Anémie (D50-D64) 10 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 3 0 4 0 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 269 0 0 1 0 0 0 2 6 1 8 8 14 24 42 69 50 25 9 8 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 459 0 0 1 0 8 8 13 27 38 42 38 50 52 62 58 43 14 4 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 6 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 200 2 2 6 5 9 2 5 4 6 19 18 16 17 19 29 16 17 8 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 185 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 7 3 17 20 20 47 35 20 9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 457 4 40 41 9 2 8 10 4 14 7 22 34 31 53 64 46 27 26 13 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 478 19 120 142 28 14 7 5 15 19 13 16 21 16 21 20 0 2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Angina pectoris (I20) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 5 9 7 2 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 20 14 13 9 6 3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 221 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 4 10 25 39 53 34 34 13 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 445 0 1 0 0 0 1 2 2 4 0 3 16 12 25 66 75 91 96 34 15 2
Selhání srdce (I50) 177 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 4 3 13 22 41 30 30 16 5 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 238 0 0 0 1 1 0 1 0 8 4 12 8 16 41 43 37 36 24 6 0 0
Ateroskleróza (I70) 410 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 6 17 35 72 74 93 47 40 13 7 1
Varixy dolních končetin (I83) 857 0 0 0 0 4 10 29 52 103 117 100 97 125 76 85 32 14 12 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 515 0 0 2 10 20 14 12 9 7 17 19 18 30 73 75 73 57 45 27 5 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 368 0 638 511 70 31 28 22 16 16 14 7 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 748 0 1 8 9 29 42 51 50 85 74 66 80 88 74 57 23 9 0 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 108 1 0 0 0 1 9 2 4 5 6 5 7 5 19 15 15 5 6 2 0 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 77 0 0 3 3 11 14 4 8 7 7 2 1 4 7 3 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 70 0 1 3 2 3 3 6 5 6 11 7 3 4 2 10 2 0 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 23 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 1 3 1 3 5 1 0 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 48 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 3 5 3 1 9 5 4 4 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 656 0 5 58 89 105 77 33 50 43 51 25 22 20 33 22 16 3 2 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 164 32 51 29 6 11 21 23 34 62 69 68 87 114 147 145 101 89 50 19 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 047 1 50 48 6 2 16 23 46 81 90 68 83 95 126 138 80 60 26 6 1 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 68 0 0 0 0 10 5 10 7 6 14 6 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 161 1 0 0 1 0 1 6 1 7 5 4 10 14 19 26 24 17 12 9 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 40 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 4 1 8 8 4 5 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 557 5 1 3 4 7 16 25 36 65 68 54 36 67 73 46 28 15 5 2 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 55 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 4 3 1 3 9 8 7 8 4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 238 0 1 1 0 17 34 45 74 100 121 106 110 117 157 150 119 58 21 6 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 83 0 0 0 1 2 0 5 2 8 8 5 7 6 11 10 10 5 3 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 3 4 2 7 1 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 94 0 0 0 2 1 2 6 2 6 5 6 5 9 13 13 9 10 2 3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 361 4 19 5 3 34 30 30 22 28 15 20 23 23 24 25 22 10 12 7 5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 91 1 6 5 2 6 5 0 3 5 8 5 4 8 5 8 3 6 7 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 683 0 0 0 0 0 1 4 1 7 20 20 40 86 113 149 131 63 42 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 724 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 27 42 90 109 141 167 89 38 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 282 0 0 1 5 57 82 77 85 137 136 129 152 130 125 95 51 17 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 898 0 2 7 20 44 55 45 36 53 54 85 96 126 102 81 53 24 11 3 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 242 0 0 1 5 5 0 1 4 4 7 18 27 35 37 30 32 25 11 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 306 0 0 0 0 0 2 8 19 37 41 25 33 37 34 39 19 7 3 2 0 0
Dorzalgie (M54) 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 788 3 7 4 7 20 26 20 33 61 77 84 118 112 74 81 41 16 1 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 187 1 0 8 5 8 11 10 12 13 9 12 19 14 20 15 13 8 6 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 278 3 8 3 1 3 7 4 14 5 9 10 20 17 36 40 45 28 15 9 0 1
Selhání ledvin (N17-N19) 158 0 0 0 0 0 3 4 1 4 6 15 12 18 18 28 23 14 7 5 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 754 0 1 0 0 1 13 24 34 36 45 60 64 81 105 112 83 54 30 10 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 619 0 0 1 3 1 5 8 8 44 62 73 47 58 82 97 58 40 21 9 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 39 63 121 77 49 32 7 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 746 7 91 99 51 43 37 26 24 34 38 23 33 34 59 63 45 21 13 3 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 85 0 0 0 2 5 9 6 5 10 11 5 12 7 2 5 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 138 0 0 0 1 10 12 12 22 27 13 17 11 5 2 3 0 2 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 927 0 0 0 0 5 24 24 43 93 143 153 182 78 61 47 41 18 13 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 620 0 1 0 6 31 160 211 256 243 275 224 225 214 213 258 172 91 36 3 1 0
Lékařský potrat (O04) 466 0 0 0 1 28 81 89 82 79 98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 062 0 0 0 0 23 132 246 302 259 91 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 631 0 0 0 0 11 54 191 222 131 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 169 0 0 0 0 1 15 65 54 27 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 134 0 0 0 0 0 17 46 42 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 937 0 0 0 0 24 133 271 314 165 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 12 0 0 0 0 1 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 0 4 10 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 480 57 108 163 38 28 16 13 13 5 8 3 5 5 6 8 3 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 108 0 0 1 6 11 11 12 9 19 11 3 5 6 5 2 5 1 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 67 0 0 0 0 0 1 3 2 2 12 4 3 11 6 8 6 7 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 320 0 6 4 3 4 9 11 11 13 15 18 25 24 37 51 27 31 22 7 2 0
Nitrolební poranění (S06) 118 0 1 2 2 1 4 3 3 6 5 4 7 4 9 10 17 15 6 15 2 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 302 1 13 21 17 30 54 35 28 24 15 11 14 8 12 6 6 1 4 1 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 445 0 9 84 57 15 12 11 17 21 23 14 28 30 31 32 29 17 10 5 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 712 0 3 3 3 4 6 6 2 6 8 9 15 20 41 43 68 86 176 138 67 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 487 0 2 1 12 24 23 26 31 35 47 39 46 50 50 42 27 13 11 7 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 749 0 27 51 66 156 196 219 217 307 315 213 216 217 182 149 103 50 37 19 7 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 49 2 10 1 2 3 6 1 0 1 3 1 0 2 3 6 4 1 2 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 384 0 2 3 0 4 4 6 6 8 9 21 18 40 50 53 63 49 36 9 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 38 0 1 0 2 1 3 2 7 4 5 3 1 3 1 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 55 0 11 4 6 1 1 0 4 4 2 5 3 2 2 3 5 0 1 0 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 67 0 0 0 0 0 4 1 9 25 16 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 159 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 16 26 27 39 26 10 1 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 488 3 13 41 48 58 107 189 172 160 120 121 145 195 249 261 248 201 116 29 12 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 42 923 157 1 276 1 408 655 1 055 1 793 2 465 2 794 3 147 3 001 2 627 2 948 3 294 4 005 4 362 3 333 2 242 1 524 618 191 28
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,6 0 3,8 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 0 6,9 0 0 25,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,5 0 0 0 0 7 0 0 0 3,8 4 7,2 4,9 9,4 15,4 11,9 13,7 31 54 25,1 37,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,8 0 3,8 19,9 3,4 38,3 58,8 43,9 11,7 11,5 9,9 0 2,4 14 11 7,1 0 10,3 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66,7 0 0 0 0 0 0 0 7 13,4 15,8 43,3 80 93,6 134,6 200 257,1 283,7 188,9 163,4 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2 2,4 4,9 7 28,7 38,1 20,6 10,3 27 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 55,2 0 0 0 0 3,5 0 2,4 4,7 19,1 23,7 36,1 29,1 44,5 79,4 116,7 167,9 247,6 404,8 339,3 376,8 325,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 59,9 0 0 0 0 0 0 12,2 16,4 24,9 45,5 98,5 84,9 79,6 139 178,6 154,2 103,2 94,5 88 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 31,5 0 0 0 0 0 0 19,5 7 17,2 17,8 26,4 31,5 60,9 83,8 95,2 78,8 67,1 47,2 12,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12,6 0 0 0 0 0 5,3 2,4 0 11,5 4 7,2 12,1 25,8 37,5 35,7 34,3 25,8 6,7 25,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 34 46,8 147,8 171,4 150,8 129 121,4 25,1 75,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 9,9 14,4 26,7 63,2 191,9 242,8 325,6 474,6 438,5 364,5 188,4 1 302,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 145,2 0 0 11,4 17 24,4 18,7 31,7 42,1 47,9 75,1 105,7 157,6 220,1 326,5 435,7 438,7 412,7 344,1 163,4 75,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 32,2 0 0 0 0 0 32,1 90,2 51,5 68,9 41,5 50,5 14,6 18,7 19,9 19 24 56,7 47,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,4 0 0 0 0 3,5 0 0 2,3 0 5,9 0 7,3 9,4 22,1 26,2 30,8 10,3 13,5 0 37,7 0
Leiomyom dělohy (D25) 83,8 0 0 0 0 0 0 12,2 39,8 86,2 245,1 360,5 254,6 96 46,3 38,1 10,3 20,6 20,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 181,2 15,4 60,8 59,8 74,6 129 133,7 124,3 131 157 179,9 206,7 259,5 266,9 278 280,9 284,5 247,6 215,9 150,8 37,7 325,7
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 2,8 0 7 0 0 2,3 1,9 0 0 0 0 0 4,8 3,4 0 6,7 0 37,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,7 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 7,9 0 2,4 0 4,4 7,1 0 20,6 0 25,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 42,2 0 0 2,8 0 0 0 4,9 14 1,9 15,8 19,2 34 56,2 92,7 164,3 171,4 129 60,7 100,5 75,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72 0 0 2,8 0 27,9 21,4 31,7 63,2 72,8 83 91,3 121,3 121,7 136,8 138,1 147,4 72,2 27 12,6 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 15,4 0 0 0 10,5 0 0 4,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 0 0 0 3,4 0 2,7 0 2,3 3,8 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 31,4 30,7 7,6 17,1 17 31,4 5,3 12,2 9,4 11,5 37,6 43,3 38,8 39,8 41,9 69 54,8 87,7 54 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 29 0 0 0 13,6 0 0 2,4 0 1,9 2 0 17 7 37,5 47,6 68,5 242,5 236,1 251,4 339,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 71,7 61,5 152,1 116,7 30,5 7 21,4 24,4 9,4 26,8 13,8 52,9 82,5 72,6 116,9 152,4 157,7 139,3 175,4 163,4 75,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 75 292 456,3 404,3 94,9 48,8 18,7 12,2 35,1 36,4 25,7 38,5 50,9 37,5 46,3 47,6 0 10,3 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 2,4 2,3 0 2,4 0 0 6,7 0 37,7 0
Angina pectoris (I20) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,9 18,7 11 21,4 24 10,3 6,7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14,6 21,1 44,1 33,3 44,6 46,4 40,5 37,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 34,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 9,6 4 9,6 24,3 58,5 86 126,2 116,5 175,4 87,7 12,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 4,8 0 5,2 0 25,1 0 325,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 69,8 0 3,8 0 0 0 2,7 4,9 4,7 7,7 0 7,2 38,8 28,1 55,2 157,1 257,1 469,4 647,7 427,3 565,2 651,5
Selhání srdce (I50) 27,8 0 0 0 0 0 0 0 4,7 5,7 13,8 9,6 7,3 30,4 48,5 97,6 102,8 154,8 107,9 62,8 37,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 37,3 0 0 0 3,4 3,5 0 2,4 0 15,3 7,9 28,8 19,4 37,5 90,4 102,4 126,8 185,7 161,9 75,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 64,3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 5,7 2 14,4 41,2 81,9 158,8 176,2 318,8 242,5 269,9 163,4 263,8 325,7
Varixy dolních končetin (I83) 134,5 0 0 0 0 13,9 26,7 70,7 121,7 197,2 231,3 240,3 235,2 292,6 167,7 202,4 109,7 72,2 81 12,6 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 80,8 0 0 5,7 33,9 69,7 37,4 29,3 21,1 13,4 33,6 45,7 43,7 70,2 161 178,6 250,2 294 303,6 339,3 188,4 651,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 15,4 0 5,7 0 0 0 0 2,3 1,9 0 4,8 9,7 7 0 2,4 0 0 6,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,7 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 10,3 25,8 0 0 37,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 5,2 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 214,7 0 2 426,2 1 454,9 237,3 108,1 74,9 53,6 37,4 30,6 27,7 16,8 14,6 9,4 8,8 0 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 117,4 0 3,8 22,8 30,5 101,1 112,3 124,3 117 162,8 146,3 158,6 194 206 163,2 135,7 78,8 46,4 0 25,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 6,6 0 0 5,2 6,7 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,9 15,4 0 0 0 3,5 24,1 4,9 9,4 9,6 11,9 12 17 11,7 41,9 35,7 51,4 25,8 40,5 25,1 0 325,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12,1 0 0 8,5 10,2 38,3 37,4 9,8 18,7 13,4 13,8 4,8 2,4 9,4 15,4 7,1 6,9 5,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11 0 3,8 8,5 6,8 10,5 8 14,6 11,7 11,5 21,7 16,8 7,3 9,4 4,4 23,8 6,9 0 6,7 12,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,6 0 0 0 0 3,5 5,3 0 7 0 2 2,4 7,3 2,3 6,6 11,9 3,4 0 13,5 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,5 0 0 0 0 0 0 2,4 4,7 0 11,9 7,2 12,1 7 2,2 21,4 17,1 20,6 27 37,7 75,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,8 0 2,3 2,2 2,4 0 10,3 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 102,9 0 19 165,1 301,7 366 205,9 80,5 117 82,3 100,8 60,1 53,4 46,8 72,8 52,4 54,8 15,5 13,5 25,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 182,7 491,8 193,9 82,6 20,3 38,3 56,2 56,1 79,6 118,7 136,4 163,4 211 266,9 324,3 345,2 346,2 459,1 337,3 238,8 226,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 164,3 15,4 190,1 136,7 20,3 7 42,8 56,1 107,6 155,1 177,9 163,4 201,3 222,4 278 328,5 274,2 309,5 175,4 75,4 37,7 325,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,7 0 0 0 0 34,9 13,4 24,4 16,4 11,5 27,7 14,4 12,1 2,3 6,6 2,4 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 2,4 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,3 15,4 0 0 3,4 0 2,7 14,6 2,3 13,4 9,9 9,6 24,3 32,8 41,9 61,9 82,3 87,7 81 113,1 150,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,8 0 0 12,1 9,4 2,2 19 27,4 20,6 33,7 12,6 37,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 87,4 76,8 3,8 8,5 13,6 24,4 42,8 61 84,2 124,5 134,4 129,8 87,3 156,9 161 109,5 96 77,4 33,7 25,1 37,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,6 0 3,8 0 3,4 0 0 4,9 2,3 1,9 4 9,6 7,3 2,3 6,6 21,4 27,4 36,1 54 50,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2 0 0 2,3 0 4,8 6,9 5,2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 194,3 0 3,8 2,8 0 59,3 90,9 109,7 173,2 191,5 239,2 254,8 266,8 273,9 346,3 357,1 407,9 299,2 141,7 75,4 37,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13 0 0 0 3,4 7 0 12,2 4,7 15,3 15,8 12 17 14 24,3 23,8 34,3 25,8 20,2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 7,9 14,4 7,3 9,4 4,4 16,7 3,4 10,3 13,5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,8 0 0 0 6,8 3,5 5,3 14,6 4,7 11,5 9,9 14,4 12,1 21,1 28,7 30,9 30,8 51,6 13,5 37,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 56,6 61,5 72,3 14,2 10,2 118,5 80,2 73,1 51,5 53,6 29,7 48,1 55,8 53,8 52,9 59,5 75,4 51,6 81 88 188,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 0 2,3 2,2 2,4 3,4 0 13,5 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,3 15,4 22,8 14,2 6,8 20,9 13,4 0 7 9,6 15,8 12 9,7 18,7 11 19 10,3 31 47,2 37,7 37,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 107,2 0 0 0 0 0 2,7 9,8 2,3 13,4 39,5 48,1 97 201,3 249,3 354,7 449 325 283,4 75,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 113,6 0 0 0 0 0 0 2,4 7 7,7 19,8 64,9 101,9 210,7 240,5 335,7 572,4 459,1 256,4 37,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 201,2 0 0 2,8 17 198,7 219,3 187,7 198,9 262,3 268,8 310 368,6 304,3 275,8 226,2 174,8 87,7 13,5 12,6 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 140,9 0 7,6 19,9 67,8 153,4 147,1 109,7 84,2 101,5 106,7 204,3 232,8 295 225 192,8 181,7 123,8 74,2 37,7 37,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 38 0 0 2,8 17 17,4 0 2,4 9,4 7,7 13,8 43,3 65,5 81,9 81,6 71,4 109,7 129 74,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 48 0 0 0 0 0 5,3 19,5 44,5 70,8 81 60,1 80 86,6 75 92,8 65,1 36,1 20,2 25,1 0 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 4 4,8 9,7 4,7 0 7,1 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 123,7 46,1 26,6 11,4 23,7 69,7 69,5 48,8 77,2 116,8 152,2 201,9 286,2 262,2 163,2 192,8 140,5 82,5 6,7 37,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,3 15,4 0 22,8 17 27,9 29,4 24,4 28,1 24,9 17,8 28,8 46,1 32,8 44,1 35,7 44,6 41,3 40,5 37,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 43,6 46,1 30,4 8,5 3,4 10,5 18,7 9,8 32,8 9,6 17,8 24 48,5 39,8 79,4 95,2 154,2 144,4 101,2 113,1 0 325,7
Selhání ledvin (N17-N19) 24,8 0 0 0 0 0 8 9,8 2,3 7,7 11,9 36,1 29,1 42,1 39,7 66,7 78,8 72,2 47,2 62,8 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 118,3 0 3,8 0 0 3,5 34,8 58,5 79,6 68,9 89 144,2 155,2 189,6 231,6 266,6 284,5 278,6 202,4 125,7 37,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 97,1 0 0 2,8 10,2 3,5 13,4 19,5 18,7 84,3 122,6 175,4 114 135,8 180,9 230,9 198,8 206,3 141,7 113,1 75,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 31,5 91,3 139 288,1 263,9 252,8 215,9 88 37,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 117,1 107,6 346,1 281,9 172,9 149,9 99 63,4 56,2 65,1 75,1 55,3 80 79,6 130,2 150 154,2 108,3 87,7 37,7 75,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 13,3 0 0 0 6,8 17,4 24,1 14,6 11,7 19,1 21,7 12 29,1 16,4 4,4 11,9 10,3 10,3 6,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 21,7 0 0 0 3,4 34,9 32,1 29,3 51,5 51,7 25,7 40,9 26,7 11,7 4,4 7,1 0 10,3 6,7 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 145,5 0 0 0 0 17,4 64,2 58,5 100,6 178,1 282,7 367,7 441,4 182,6 134,6 111,9 140,5 92,9 87,7 25,1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 411,1 0 3,8 0 20,3 108,1 427,9 514,4 599 465,3 543,6 538,4 545,7 501 469,9 614,2 589,5 469,4 242,9 37,7 37,7 0
Lékařský potrat (O04) 73,1 0 0 0 3,4 97,6 216,6 217 191,9 151,3 193,7 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 166,7 0 0 0 0 80,2 353 599,8 706,6 495,9 179,9 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 99 0 0 0 0 38,3 144,4 465,7 519,5 250,8 41,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 26,5 0 0 0 0 3,5 40,1 158,5 126,4 51,7 11,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 21 0 0 0 0 0 45,5 112,2 98,3 47,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 147 0 0 0 0 83,7 355,7 660,7 734,7 315,9 57,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1,9 0 0 0 0 3,5 2,7 12,2 7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5,8 0 0 0 0 0 10,7 24,4 25,7 19,1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 92,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,3 876 410,7 464,1 128,8 97,6 42,8 31,7 30,4 9,6 15,8 7,2 12,1 11,7 13,2 19 10,3 0 6,7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,3 0 2,4 0 0 6,7 12,6 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,9 0 0 2,8 20,3 38,3 29,4 29,3 21,1 36,4 21,7 7,2 12,1 14 11 4,8 17,1 5,2 6,7 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,5 0 0 0 0 0 2,7 7,3 4,7 3,8 23,7 9,6 7,3 25,8 13,2 19 20,6 36,1 13,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 50,2 0 22,8 11,4 10,2 13,9 24,1 26,8 25,7 24,9 29,7 43,3 60,6 56,2 81,6 121,4 92,5 159,9 148,4 88 75,4 0
Nitrolební poranění (S06) 18,5 0 3,8 5,7 6,8 3,5 10,7 7,3 7 11,5 9,9 9,6 17 9,4 19,9 23,8 58,3 77,4 40,5 188,5 75,4 651,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 47,4 15,4 49,4 59,8 57,6 104,6 144,4 85,3 65,5 46 29,7 26,4 34 18,7 26,5 14,3 20,6 5,2 27 12,6 0 325,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 69,8 0 34,2 239,2 193,2 52,3 32,1 26,8 39,8 40,2 45,5 33,6 67,9 70,2 68,4 76,2 99,4 87,7 67,5 62,8 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 111,7 0 11,4 8,5 10,2 13,9 16 14,6 4,7 11,5 15,8 21,6 36,4 46,8 90,4 102,4 233,1 443,6 1 187,4 1 734,3 2 524,5 2 605,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 76,4 0 7,6 2,8 40,7 83,7 61,5 63,4 72,5 67 92,9 93,7 111,6 117,1 110,3 100 92,5 67,1 74,2 88 37,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 431,4 0 102,7 145,2 223,8 543,8 524,2 534 507,8 587,9 622,7 511,9 523,8 508 401,5 354,7 353 257,9 249,6 238,8 263,8 651,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,7 30,7 38 2,8 6,8 10,5 16 2,4 0 1,9 5,9 2,4 0 4,7 6,6 14,3 13,7 5,2 13,5 12,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 0 3,8 0 0 0 2,7 2,4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,3 0 7,6 8,5 0 13,9 10,7 14,6 14 15,3 17,8 50,5 43,7 93,6 110,3 126,2 215,9 252,8 242,9 113,1 113 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 0 3,8 0 6,8 3,5 8 4,9 16,4 7,7 9,9 7,2 2,4 7 2,2 2,4 6,9 5,2 6,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,6 0 41,8 11,4 20,3 3,5 2,7 0 9,4 7,7 4 12 7,3 4,7 4,4 7,1 17,1 0 6,7 0 37,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 2,4 10,3 0 6,7 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 10,5 0 0 0 0 0 10,7 2,4 21,1 47,9 31,6 24 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 25 0 0 0 0 0 0 2,4 4,7 1,9 9,9 9,6 38,8 60,9 59,6 92,8 89,1 51,6 6,7 12,6 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 390,4 46,1 49,4 116,7 162,7 202,2 286,2 460,8 402,5 306,4 237,2 290,8 351,6 456,5 549,3 621,4 850 1 036,9 782,6 364,5 452,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 735,6 2 412,8 4 852,4 4 008,9 2 220,6 3 677,9 4 795,4 6 010,0 6 537,7 6 026,0 5 932,1 6 313,7 7 149,3 7 711,6 8 835,2 10 384,5 11 423,8 11 565,6 10 282,0 7 766,7 7 196,7 9 120,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,4 0 0,7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 5,1 0 0 4,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28,6 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,7 0 0 0 0 15,4 0 0 0 40 22,2 23,1 9,1 13,8 14 5,8 4 5,8 7,6 2,3 2,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,7 0 1,4 10,8 2,6 14,3 23,9 33,3 11,9 8,7 7,2 0 1,6 7,2 4,3 2,5 0 1,9 1,3 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 56,7 0 0 0 0 0 0 0 100 77,8 72,7 66,7 58,9 53,3 51,3 69,4 54,3 51,9 49,1 50 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 16,7 16,7 14,3 5,6 13,7 12,7 5,5 5 9,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 84,6 0 0 0 0 50 0 50 100 90,9 80 78,9 92,3 86,4 85,7 92,5 89,1 87,3 80 81,8 71,4 33,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 82,3 0 0 0 0 0 0 100 77,8 86,7 92 80,4 85,4 82,9 96,9 85,2 80,4 74,1 58,3 46,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 70,8 0 0 0 0 0 0 88,9 100 100 69,2 73,3 72,2 81,3 63,3 80 60,5 61,9 63,6 25 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 52,3 0 0 0 0 0 18,2 100 0 85,7 100 30 71,4 64,7 60,7 60 45,5 50 20 66,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 62,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 82,4 62,5 73,6 64,9 54,3 48,1 58,1 28,6 66,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 88,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 84,6 79,4 89,7 89,5 90,5 91,1 85,5 78,4 100 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 37 0 0 14,8 18,5 24,1 38,9 76,5 51,4 48,1 43,7 42,7 48,5 41 41,7 38 37,9 32,7 29 14,9 9,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 92,8 0 0 0 0 0 100 94,9 91,7 100 95,5 95,5 100 100 90 80 70 84,6 77,8 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 15,2 0 0 0 0 100 0 0 25 0 75 0 30 26,7 24,4 16,4 12,5 3,7 6,7 0 100 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,7 0 0 0 0 0 0 100 100 95,7 98,4 96,2 95,5 100 100 94,1 60 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 65,2 4 64 67,7 84,6 94,9 92,6 89,5 86,2 82,8 79,1 86 79,3 66,7 64,3 54,6 49,1 42,1 30,8 46,2 25 100
Anémie (D50-D64) 2 0 0 25 0 28,6 0 0 16,7 12,5 0 0 0 0 0 3,6 1,8 0 1,2 0 3,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,3 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 26,7 0 5,3 0 11,1 12,5 0 16,7 0 22,2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 22,1 0 0 7,7 0 0 0 6,7 23,1 4,2 22,2 16,7 29,8 21,8 36,5 38,8 29,6 18,9 8,6 11 10,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17,1 0 0 0,6 0 8,9 9,8 19,1 28,4 38,8 45,7 38,4 45,5 38,2 38,5 32,4 22,6 8,1 2 0,6 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 5,9 0 0 0 3 0 0 6,9 3 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0 0 0 2,8 0 3,4 0 2,6 4,1 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,4 20 10,5 17,6 7,5 12,5 5 11,1 8 5,8 16,7 15 9,8 10,5 9,4 12,2 13 18,3 11,8 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 84,5 0 0 0 80 0 0 100 0 100 100 0 100 100 73,9 83,3 90,9 87 81,4 83,3 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 62 33,3 67,8 71,9 34,6 22,2 66,7 71,4 57,1 66,7 53,8 81,5 72,3 49,2 74,6 67,4 61,3 54 44,8 68,4 100 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 40,1 59,4 74,5 90,4 66,7 50 41,2 22,7 39,5 38 21,7 32,7 28 23,9 21 18,5 0 3,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 2,6 2,1 1,6 0 0,8 0 0 0,9 0 4,5 0
Angina pectoris (I20) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,1 12,1 4,8 7,7 7,3 2,6 1,5 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 5,4 5,5 9,5 5,9 8 6,2 3,5 3,8 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,5 0 0 0 0 0 0 100 0 62,5 10 10,3 20 17,9 16,8 17,5 13,4 17,9 9,4 2,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 3,6 0 0 2,6 0 1,5 0 7,1 0 100
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 16,5 0 25 0 0 0 7,7 15,4 12,5 16,7 0 5,1 12 7,5 10,3 13,4 15,6 21,8 27,3 22,2 28,3 33,3
Selhání srdce (I50) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 22,2 17,6 30,4 13,8 5,9 11,7 11,8 11,2 8,3 6,4 3,1 1,2 0,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 10,3 0 0 0 50 50 0 9,1 0 25 12,5 17,9 10,8 11,2 17,3 13,4 10,9 10,7 6,5 2,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 35,5 0 0 0 0 0 100 0 0 75 20 28,6 37 36,8 45,9 30,5 41,5 32,6 32 21 28 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 87,4 0 0 0 0 100 100 100 98,1 96,3 99,2 97,1 94,2 98,4 88,4 76,6 69,6 37,8 42,9 7,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,5 0 0 4,7 15,9 31,3 34,1 28,6 31 18,9 22,4 27,1 16,2 25,2 33 23,9 28,9 24,1 21,4 23,9 15,2 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0,7 0 1,6 0 0 0 0 2,6 3,1 0 8,7 16,7 10,7 0 2,8 0 0 2,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,6 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,6 2,4 0 0 1,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,6 0 97,7 97,9 95,9 100 93,3 95,7 100 100 100 100 100 80 100 0 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 86 0 50 47,1 60 78,4 91,3 87,9 87,7 94,4 89,2 84,6 87,9 89,8 88,1 81,4 82,1 75 0 100 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1,4 1,9 0 0 0,5 0,5 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,1 33,3 0 0 0 25 47,4 20 44,4 27,8 30 12,2 16,7 8,8 16,7 12,2 14,3 5,7 6,7 3,9 0 100
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 74 0 0 60 50 78,6 87,5 80 100 77,8 100 66,7 50 100 100 60 66,7 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 54,3 0 10 60 40 75 42,9 66,7 62,5 75 57,9 70 100 50 28,6 90,9 50 0 25 50 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,9 0 0 0 0 33,3 25 0 33,3 0 8,3 5,9 23,1 6,3 11,5 14,3 3,6 0 8,7 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 19,1 0 0 0 0 0 0 33,3 100 0 46,2 25 31,3 15 4,2 25,7 16,1 15,4 16,7 15,8 20 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 6,9 0 2,4 1,8 1,3 0 3,4 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 94,1 0 100 98,3 96,7 97,2 96,3 91,7 92,6 95,6 94,4 92,6 84,6 83,3 94,3 91,7 84,2 100 100 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 97,2 82,1 98,1 96,7 100 91,7 95,5 100 100 98,4 100 97,1 98,9 98,3 99,3 99,3 99 93,7 92,6 90,5 85,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,6 100 96,2 92,3 100 100 100 95,8 97,9 98,8 98,9 95,8 96,5 96,9 94,7 92 97,6 87 74,3 75 100 100
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 29,8 0 0 0 0 20 45,5 58,8 43,8 30 63,6 66,7 62,5 14,3 27,3 14,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 20 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,2 11,1 0 0 50 0 33,3 85,7 25 53,8 38,5 40 55,6 56 47,5 57,8 46,2 38,6 28,6 36 44,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,2 0 0 0 0 0 0 50 0 20 0 0 23,8 10,8 3,4 13,1 16,7 9,8 12,5 7,1 25 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,9 71,4 50 60 100 70 84,2 78,1 90 92,9 91,9 90 78,3 79,8 71,6 67,6 43,1 29,4 16,7 14,3 50 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12 0 6,3 0 4,2 0 0 50 11,1 6,3 18,2 44,4 23,1 6,3 7,5 15,5 18,6 14,6 13,3 13,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,5 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 8,3 0 0 6,3 0 6,7 12,5 6,7 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 63,4 0 100 50 0 77,3 72,3 73,8 80,4 84,7 78,6 73,1 73,3 76 63,1 60,5 57,8 43,9 20,4 12,8 5,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17,7 0 0 0 50 66,7 0 71,4 33,3 66,7 33,3 21,7 25,9 22,2 20,4 16,7 14,7 8,9 4,9 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,4 13,8 20 6,5 8,5 4,9 12,1 2,9 9,1 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 23,2 0 0 0 33,3 14,3 28,6 60 22,2 40 55,6 31,6 33,3 28,1 38,2 22,4 22,5 23,8 4,3 9,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,9 44,4 48,7 22,7 30 77,3 63,8 76,9 68,8 68,3 45,5 55,6 51,1 45,1 58,5 38,5 40 34,5 32,4 31,8 41,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 8,3 0 5,9 6,7 6,7 6,7 0 13,3 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25 10 27,3 20,8 13,3 35,3 38,5 0 50 21,7 38,1 45,5 23,5 40 19,2 25,8 11,1 23,1 28 21,4 9,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,8 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 83,3 90,9 91,5 88,3 90,3 94,2 82,9 76,4 85,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89,8 0 0 0 0 0 0 100 100 80 100 96,4 95,5 94,7 89,3 90,4 90,8 90,8 80,9 30 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,8 0 0 100 100 95 91,1 96,3 96,6 97,9 95,8 97,7 96,2 99,2 99,2 97,9 98,1 85 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 70,3 0 6,5 18,9 58,8 80 94,8 91,8 90 77,9 68,4 78,7 76,8 84 82,3 66,9 66,3 40,7 28,2 18,8 25 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,7 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55,4 0 0 12,5 20,8 26,3 0 33,3 66,7 57,1 77,8 69,2 77,1 74,5 58,7 51,7 57,1 55,6 44 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,1 0 0 0 0 0 33,3 42,1 46,3 49,3 39,4 36,8 40,7 41,1 39,1 36,4 44,2 25,9 14,3 22,2 0 0
Dorzalgie (M54) 1,1 0 0 0 0 0 0 4,5 2,6 0 2,1 2 3,6 1,8 0 2,1 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 84,2 100 41,2 21,1 33,3 58,8 100 74,1 94,3 88,4 92,8 91,3 91,5 94,1 86 86,2 89,1 76,2 12,5 75 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 20,9 25 0 40 9,1 11,8 55 47,6 41,4 35,1 22 23,1 31,7 23,7 23,3 14,7 18,8 11,4 8,8 11,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 23,8 4,4 10 7,7 6,7 4,9 12,7 12,5 28,6 9,4 22 21,7 34,5 23,3 41,9 36,7 34,1 35 28,8 31 0 100
Selhání ledvin (N17-N19) 24,3 0 0 0 0 0 100 80 33,3 33,3 28,6 44,1 46,2 37,5 28,1 31,8 26,4 14,7 8 12,2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 60,2 0 100 0 0 6,7 36,1 46,2 43,6 44,4 50,6 58,8 61,5 62,3 68,2 72,7 74,8 71,1 62,5 62,5 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31,1 0 0 14,3 15,8 2,5 13,5 25,8 40 64,7 70,5 76 62,7 57,4 56,2 42,7 28,2 19,7 7,7 4,3 1,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 62,5 76,5 81,3 77,8 74,7 71,3 69 69,6 58,3 50 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 85 87,5 89,2 84,6 81 93,5 88,1 86,7 92,3 91,9 92,7 79,3 86,8 81 83,1 84 78,9 70 76,5 60 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 92,4 0 0 0 100 100 100 100 100 90,9 78,6 100 92,3 100 66,7 100 75 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 71,1 0 0 0 33,3 58,8 66,7 70,6 78,6 87,1 61,9 89,5 73,3 55,6 100 50 0 66,7 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 88,5 0 0 0 0 19,2 66,7 63,2 84,3 91,2 89,9 92,7 96,3 94 98,4 100 89,1 81,8 81,3 66,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 91,6 0 50 0 50 55,4 86,5 85,8 88,3 92,7 94,5 93,3 97 95,5 94,7 95,2 95 93,8 90 75 100 0
Lékařský potrat (O04) 94,5 0 0 0 50 90,3 95,3 93,7 98,8 92,9 95,1 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 92,9 0 0 0 0 82,1 92,3 93,2 92,4 95,6 91,9 81,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 25,2 0 0 0 0 13,3 15,5 24,3 27,6 32,1 30,4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 35,5 0 0 0 0 4,8 18,1 41,1 42,5 38,6 42,9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,2 0 0 0 0 0 3,8 4,6 3,7 5,4 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,4 0 0 0 0 82,8 92,4 92,2 91,5 91,2 93,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48 0 0 0 0 100 25 62,5 37,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 34,6 0 0 0 0 0 33,3 27,8 33,3 45,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 70,1 46,3 78,3 94,8 80,9 70 84,2 76,5 59,1 38,5 34,8 30 26,3 50 54,5 80 30 0 100 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0,9 0 0,8 0 0 1,5 3,4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,4 0 0 1,4 4,2 8 11,3 14,3 15 27,9 21,2 8,8 12,2 14,6 10,9 3,7 9,8 3,1 1,9 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 39,2 0 0 0 0 0 100 50 33,3 15,4 57,1 36,4 30 68,8 37,5 42,1 31,6 58,3 16,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 9,8 0 2,8 4 2,7 2,5 12,9 17,5 15,9 12,7 13,6 16,1 18,9 15,5 15,2 15,6 9,7 10,4 6,8 3,2 3,1 0
Nitrolební poranění (S06) 6,2 0 2,1 2,4 2,4 0,8 2,5 2,4 2,9 5,1 4 4,4 7,4 4,8 9,8 9,9 15 14,9 5 15,8 5 66,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,5 1,1 6,7 18,8 16,5 26,3 45 37,2 38,4 39,3 26,3 21,6 23,7 19,5 23,5 17,1 12,2 2,7 6,9 1,9 0 33,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,1 0 64,3 82,4 81,4 93,8 92,3 78,6 85 87,5 88,5 100 96,6 90,9 93,9 94,1 96,7 68 62,5 55,6 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,6 0 33,3 50 100 100 60 85,7 66,7 85,7 80 81,8 62,5 80 85,4 67,2 78,2 69,9 79,6 75 63,2 61,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 72,4 0 13,3 5,9 48 85,7 85,2 81,3 86,1 81,4 82,5 83 75,4 79,4 80,6 82,4 69,2 48,1 50 63,6 10 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 52,7 0 44,3 39,5 29,5 47 58 62,8 69,3 71,6 73,9 71 63,7 65,4 57,4 45,2 42,4 22 15 9,9 9,6 25
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28,7 28,6 16,7 7,7 28,6 42,9 54,5 25 0 20 33,3 33,3 0 33,3 50 66,7 57,1 100 28,6 50 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 2,2 0 0 0 2,2 3,7 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,2 0 25 37,5 0 44,4 40 35,3 54,5 53,3 52,9 47,7 50 66,7 64,1 57,6 64,9 64,5 56,3 60 37,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 82,6 0 33,3 0 100 50 100 100 77,8 100 100 75 100 75 100 100 100 100 100 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 19 0 25,6 25 26,1 5,6 9,1 0 30,8 28,6 11,1 31,3 15 22,2 11,8 14,3 45,5 0 14,3 0 50 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1,2 1,4 4,6 0 2,2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 91,8 0 0 0 0 0 100 50 100 96,2 88,9 83,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,5 0 0 0 0 0 0 3 6,5 1,8 4,7 3,1 9,2 7,9 6,4 9,1 8,5 6,1 1,3 7,1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,8 7,7 44,8 62,1 78,7 36,3 17,6 13,7 8,3 9,3 16,8 36 45,9 43,4 46,2 40,5 45,9 48,2 46,2 33,7 46,2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 33,3 2 34 44,7 27,6 30,6 38,4 36,4 35,1 42 49,3 49,3 47,6 42,9 39,9 35,3 32 25,9 19,2 13,5 11,6 13,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)