8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 5 9 5 7 1 5 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 131 0 9 4 1 17 32 24 12 8 4 4 2 2 5 2 2 1 1 0 0 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 445 0 0 0 0 0 1 0 3 2 8 10 28 54 64 80 74 67 41 11 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6 8 23 12 14 5 1 1 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 349 0 0 0 0 0 0 1 4 9 11 9 15 29 46 44 35 56 46 29 13 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 419 0 0 0 0 1 0 1 7 18 26 42 42 47 71 72 48 24 12 6 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 174 0 0 0 0 0 0 0 9 9 11 5 10 21 23 40 24 15 7 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 6 8 7 10 9 5 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 38 79 81 52 31 16 5 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 560 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 7 11 44 73 98 112 103 72 26 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 951 2 3 3 7 6 18 11 8 38 49 41 61 95 136 169 143 104 41 13 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 165 0 0 0 0 1 8 23 23 26 19 16 8 13 8 10 6 1 1 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 8 11 3 7 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 610 0 0 0 0 0 1 6 14 49 153 183 108 36 29 20 7 3 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 167 2 27 19 19 43 60 62 64 89 104 99 84 124 124 114 57 44 22 8 2 0
Anémie (D50-D64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 2 1 2 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 266 0 0 0 0 1 0 2 1 2 6 9 17 30 53 56 37 23 21 8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 413 0 0 1 1 9 16 13 14 31 37 35 38 49 45 47 37 30 10 0 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 12 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 229 1 3 7 5 4 7 4 5 11 21 20 23 28 23 29 20 13 5 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 254 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 5 1 9 19 25 46 51 68 19 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 524 7 39 41 19 5 6 12 11 15 10 14 23 58 46 73 62 42 30 11 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 491 14 119 96 23 21 12 16 13 26 26 14 19 21 26 24 10 6 5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 6 3 5 1 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 9 14 9 6 5 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 14 26 36 49 44 22 23 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 407 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 4 22 43 58 64 69 77 45 8 1
Selhání srdce (I50) 188 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 4 15 28 30 38 33 20 12 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 243 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4 5 9 24 37 58 40 33 20 4 1 0
Ateroskleróza (I70) 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 19 38 61 76 57 36 35 15 6 1
Varixy dolních končetin (I83) 824 0 0 0 0 4 7 26 61 101 93 82 104 115 111 65 40 14 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 536 0 0 4 11 25 14 11 15 13 12 12 24 46 60 68 68 72 53 17 10 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 19 0 2 2 1 2 2 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 443 1 697 503 78 43 32 11 27 18 9 6 3 5 4 3 1 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 696 0 2 6 16 32 42 48 68 78 62 57 66 66 69 49 24 9 2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 94 0 0 0 0 2 10 2 8 3 1 3 11 8 11 17 12 2 3 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 67 0 0 4 1 7 12 2 7 8 3 4 5 3 5 5 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 97 0 4 6 2 1 6 3 5 9 9 6 10 12 9 3 5 3 4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 30 3 0 0 0 1 0 1 1 4 4 1 2 3 0 4 1 2 1 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 47 1 0 0 0 1 3 1 2 0 1 4 6 3 3 4 6 4 3 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 614 0 2 45 89 94 84 58 44 45 37 20 25 15 18 16 9 7 3 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 285 50 47 40 10 12 26 32 48 78 66 81 104 127 153 141 113 70 55 27 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 937 0 45 35 15 6 14 16 49 69 92 80 69 85 97 109 88 40 20 6 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 55 0 0 0 2 5 11 6 7 4 8 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 153 3 1 0 0 0 4 2 7 4 3 3 7 7 15 21 29 20 14 10 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 9 5 6 2 2 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 551 1 1 0 1 14 32 33 35 72 52 56 56 53 49 39 33 16 2 5 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 43 0 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 4 1 7 4 8 3 5 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 259 0 0 0 3 17 19 43 75 94 114 97 96 121 165 188 129 66 25 7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 65 0 0 0 0 1 0 1 5 3 4 4 1 6 14 9 5 7 4 0 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 3 3 4 1 3 2 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 88 1 0 1 1 2 1 1 4 4 2 3 10 7 12 13 8 11 5 1 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 408 4 23 7 7 31 27 20 37 23 28 30 17 30 22 32 32 14 19 3 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 98 0 1 5 4 3 8 5 6 6 2 9 9 7 10 4 8 3 4 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 840 0 0 0 0 0 5 7 12 9 8 22 51 86 145 178 156 100 54 6 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 916 0 0 0 0 0 1 2 1 5 12 30 32 98 154 216 188 127 45 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 339 0 1 1 7 78 99 81 98 138 160 124 139 134 112 88 49 23 7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 957 0 4 5 25 53 55 40 42 54 59 76 99 137 119 83 48 35 18 3 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 253 0 0 1 7 5 3 0 3 5 11 27 28 41 34 40 27 17 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 326 0 0 0 0 0 9 13 18 26 39 43 29 42 36 40 19 7 5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 4 1 2 2 1 0 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 860 0 14 7 5 17 30 35 50 60 88 96 96 124 107 71 35 17 8 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 175 0 0 4 6 14 4 8 12 12 6 16 23 9 20 10 13 7 8 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 284 3 5 2 3 3 6 5 7 6 9 14 25 34 24 37 50 31 12 7 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 161 0 0 1 0 1 0 5 0 4 7 6 12 15 20 31 30 12 9 5 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 835 0 0 1 2 4 22 37 34 61 54 54 69 111 112 109 69 45 37 12 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 576 0 0 5 4 3 9 11 14 27 53 60 47 71 74 82 64 26 20 5 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 553 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 26 58 116 150 96 60 30 5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 681 4 101 92 39 33 39 26 25 30 21 24 37 44 48 48 25 24 18 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 79 0 0 0 0 6 3 6 6 8 7 14 6 6 8 5 3 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 191 0 1 1 0 11 25 26 23 35 30 11 12 7 1 4 2 2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 050 0 0 0 1 6 17 24 49 95 134 213 202 119 66 62 27 23 7 3 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 810 0 0 1 2 43 146 227 301 296 255 230 235 225 256 293 175 80 40 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 533 0 0 0 1 31 112 85 103 75 118 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 019 0 0 0 0 34 131 247 278 237 82 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 814 0 0 0 1 20 90 226 299 152 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 87 0 0 0 0 2 19 23 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 191 0 0 0 0 7 17 65 67 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 932 0 0 0 0 21 127 277 323 158 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 28 0 0 0 0 0 4 7 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29 0 0 0 0 0 2 8 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 462 67 115 150 26 31 17 7 15 9 5 3 2 6 3 4 1 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 328 0 1 9 23 31 16 24 27 33 20 16 17 10 22 19 19 8 21 7 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 56 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 4 8 11 4 9 4 2 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 418 0 4 6 2 3 10 8 3 13 18 15 20 38 61 59 57 52 31 13 5 0
Nitrolební poranění (S06) 112 0 4 1 0 7 4 2 4 4 4 6 5 17 7 13 3 11 13 6 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 307 1 16 12 9 49 55 36 26 34 12 12 10 13 6 5 5 3 2 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 463 0 22 63 65 15 13 13 22 22 24 18 21 35 33 38 25 20 8 6 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 749 0 1 5 1 2 2 4 5 5 2 10 14 28 31 59 65 105 185 156 62 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 527 0 1 4 24 14 22 28 38 42 38 48 44 57 66 36 35 11 13 6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 816 0 29 59 65 193 245 212 234 340 258 229 200 228 170 140 94 58 42 15 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 70 1 11 2 2 4 5 3 5 0 4 8 4 5 6 6 1 0 2 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 362 0 0 5 0 2 1 8 9 8 10 19 14 30 47 56 60 48 30 11 3 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 39 0 0 1 2 3 5 2 3 3 6 3 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 63 1 10 6 1 0 3 1 3 5 3 4 4 7 4 1 1 5 2 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 75 0 0 0 0 0 1 9 18 15 23 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 140 0 0 0 0 0 2 1 0 3 7 7 18 18 22 30 24 6 1 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 719 1 14 43 45 61 81 83 108 101 114 114 123 140 163 204 145 77 74 19 8 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 44 079 188 1 386 1 320 689 1 223 1 984 2 440 3 055 3 195 2 901 2 760 2 908 3 592 4 101 4 369 3 317 2 264 1 571 618 182 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,6 10,5 6,7 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,5 0 0 0 0 5,2 6,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,1 7,2 7,4 11,2 19,9 12,3 25,1 5,2 33,7 13 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 20,6 0 33,4 11,7 3,5 57,8 81,9 58,2 27,1 14,9 8,3 9,6 5 4,5 11,1 4,9 7,2 5,2 6,7 0 0 331,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,9 0 0 0 0 0 2,6 0 6,8 3,7 16,6 24 69,3 121,3 141,8 196,7 265,3 351,2 276,1 142,9 79,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 12 14,9 18 51 29,5 50,2 26,2 6,7 13 39,7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 54,8 0 0 0 0 0 0 2,4 9 16,8 22,8 21,6 37,1 65,2 101,9 108,2 125,5 293,5 309,8 376,9 516,5 662,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 65,8 0 0 0 0 3,4 0 2,4 15,8 33,5 53,9 100,8 104 105,6 157,3 177 172,1 125,8 80,8 78 79,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 27,3 0 0 0 0 0 0 0 20,4 16,8 22,8 12 24,8 47,2 51 98,4 86 78,6 47,1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 14,5 28,8 14,9 18 15,5 24,6 32,3 26,2 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 50,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 2,4 39,6 85,4 175,1 199,2 186,4 162,5 107,7 65 79,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 87,9 0 0 0 0 3,4 0 0 0 3,7 12,4 16,8 27,2 98,9 161,8 241 401,5 539,9 484,8 337,9 198,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 149,3 31,2 11,1 8,8 24,2 20,4 46,1 26,7 18,1 70,8 101,6 98,4 151,1 213,4 301,4 415,6 512,7 545,1 276,1 168,9 119,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 25,9 0 0 0 0 3,4 20,5 55,8 52 48,4 39,4 38,4 19,8 29,2 17,7 24,6 21,5 5,2 6,7 26 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,7 6,2 7,2 5 4,5 17,7 27 10,8 36,7 13,5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,8 0 0 0 0 0 2,6 14,5 31,7 91,3 317,1 439,4 267,5 80,9 64,3 49,2 25,1 15,7 6,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,2 31,2 100,2 55,8 65,6 146,3 153,6 150,3 144,8 165,8 215,5 237,7 208 278,6 274,8 280,3 204,3 230,6 148,1 104 79,5 0
Anémie (D50-D64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 6,7 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 3,7 0 0 3,4 2,6 2,4 0 0 2,1 7,2 2,5 2,2 6,6 4,9 3,6 10,5 0 13 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 41,8 0 0 0 0 3,4 0 4,8 2,3 3,7 12,4 21,6 42,1 67,4 117,4 137,7 132,6 120,6 141,4 104 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 64,8 0 0 2,9 3,5 30,6 41 31,5 31,7 57,7 76,7 84 94,1 110,1 99,7 115,6 132,6 157,2 67,3 0 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 0 0 0 0 7,7 0 6,8 0 2,1 0 0 0 0 7,4 0 10,5 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,1 4,8 0 0 2,2 0 7,2 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,6 0 0 0 39,7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 36 15,6 11,1 20,5 17,3 13,6 17,9 9,7 11,3 20,5 43,5 48 57 62,9 51 71,3 71,7 68,1 33,7 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 39,9 0 0 0 10,4 0 2,6 2,4 0 3,7 0 12 2,5 20,2 42,1 61,5 164,9 267,3 457,9 246,9 158,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 82,3 109,3 144,7 120,4 65,6 17 15,4 29,1 24,9 27,9 20,7 33,6 57 130,3 101,9 179,5 222,3 220,1 202 142,9 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 77,1 218,6 441,6 281,8 79,4 71,4 30,7 38,8 29,4 48,4 53,9 33,6 47,1 47,2 57,6 59 35,9 31,4 33,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,2 2,5 0 5,2 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,4 4,5 15,5 14,8 10,8 26,2 6,7 13 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 9,9 6,7 19,9 34,4 32,3 31,4 33,7 26 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 9,6 34,7 58,4 79,8 120,5 157,7 115,3 154,9 13 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,6 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 63,9 0 0 0 0 0 2,6 2,4 6,8 5,6 6,2 12 9,9 49,4 95,3 142,6 229,4 361,7 518,5 584,8 317,8 331,1
Selhání srdce (I50) 29,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,1 12 9,9 33,7 62 73,8 136,2 173 134,7 155,9 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 38,2 0 0 0 0 0 2,6 0 0 13 8,3 12 22,3 53,9 82 142,6 143,4 173 134,7 52 39,7 0
Ateroskleróza (I70) 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 10,4 24 47,1 85,4 135,2 186,9 204,3 188,7 235,7 194,9 238,4 331,1
Varixy dolních končetin (I83) 129,4 0 0 0 0 13,6 17,9 63 138 188,1 192,7 196,9 257,6 258,4 246 159,8 143,4 73,4 6,7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 84,2 0 0 11,7 38 85 35,8 26,7 33,9 24,2 24,9 28,8 59,4 103,3 133 167,2 243,8 377,4 356,9 220,9 397,3 331,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 7,4 5,9 3,5 6,8 5,1 0 2,3 7,5 2,1 0 2,5 2,2 2,2 2,5 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 15,6 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,2 2,5 3,6 5,2 6,7 13 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 226,6 15,6 2 586,5 1 476,6 269,2 146,3 81,9 26,7 61,1 33,5 18,7 14,4 7,4 11,2 8,9 7,4 3,6 5,2 0 0 39,7 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 109,3 0 7,4 17,6 55,2 108,8 107,5 116,4 153,8 145,3 128,5 136,9 163,4 148,3 152,9 120,5 86 47,2 13,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,2 4,9 7,2 5,2 6,7 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,8 0 0 0 0 6,8 25,6 4,8 18,1 5,6 2,1 7,2 27,2 18 24,4 41,8 43 10,5 20,2 13 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 10,5 0 0 11,7 3,5 23,8 30,7 4,8 15,8 14,9 6,2 9,6 12,4 6,7 11,1 12,3 0 5,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,2 0 14,8 17,6 6,9 3,4 15,4 7,3 11,3 16,8 18,7 14,4 24,8 27 19,9 7,4 17,9 15,7 26,9 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,7 46,9 0 0 0 3,4 0 2,4 2,3 7,5 8,3 2,4 5 6,7 0 9,8 3,6 10,5 6,7 26 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,4 15,6 0 0 0 3,4 7,7 2,4 4,5 0 2,1 9,6 14,9 6,7 6,6 9,8 21,5 21 20,2 39 79,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 2,1 2,4 0 0 2,2 7,4 3,6 5,2 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 96,4 0 7,4 132,1 307,2 319,7 215 140,6 99,5 83,8 76,7 48 61,9 33,7 39,9 39,3 32,3 36,7 20,2 39 0 0
Tříselná kýla (K40) 201,8 780,9 174,4 117,4 34,5 40,8 66,6 77,6 108,6 145,3 136,8 194,5 257,6 285,3 339 346,7 405,1 366,9 370,4 350,9 198,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 147,1 0 167 102,7 51,8 20,4 35,8 38,8 110,8 128,5 190,7 192,1 170,9 191 214,9 268 315,5 209,7 134,7 78 79,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,6 0 0 0 6,9 17 28,2 14,5 15,8 7,5 16,6 12 7,4 4,5 2,2 0 3,6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 0 0 3,4 2,6 2,4 0 1,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24 46,9 3,7 0 0 0 10,2 4,8 15,8 7,5 6,2 7,2 17,3 15,7 33,2 51,6 104 104,8 94,3 130 119,2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,1 4,8 2,5 9 19,9 12,3 21,5 10,5 13,5 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 86,5 15,6 3,7 0 3,5 47,6 81,9 80 79,2 134,1 107,8 134,5 138,7 119,1 108,6 95,9 118,3 83,9 13,5 65 39,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,8 0 7,4 0 3,5 3,4 2,6 0 4,5 1,9 2,1 0 9,9 2,2 15,5 9,8 28,7 15,7 33,7 26 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5 2,2 2,2 4,9 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 197,7 0 0 0 10,4 57,8 48,6 104,2 169,7 175,1 236,3 232,9 237,7 271,9 365,6 462,3 462,5 345,9 168,4 91 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,2 0 0 0 0 3,4 0 2,4 11,3 5,6 8,3 9,6 2,5 13,5 31 22,1 17,9 36,7 26,9 0 39,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,6 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 7,5 0 7,2 7,4 9 2,2 7,4 7,2 0 0 13 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,8 15,6 0 2,9 3,5 6,8 2,6 2,4 9 7,5 4,1 7,2 24,8 15,7 26,6 32 28,7 57,7 33,7 13 39,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 64,1 62,5 85,3 20,5 24,2 105,4 69,1 48,5 83,7 42,8 58 72 42,1 67,4 48,7 78,7 114,7 73,4 127,9 39 79,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 3,6 5,2 6,7 0 39,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 15,4 0 3,7 14,7 13,8 10,2 20,5 12,1 13,6 11,2 4,1 21,6 22,3 15,7 22,2 9,8 28,7 15,7 26,9 39 39,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 131,9 0 0 0 0 0 12,8 17 27,1 16,8 16,6 52,8 126,3 193,2 321,3 437,7 559,3 524,2 363,6 78 39,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 143,8 0 0 0 0 0 2,6 4,8 2,3 9,3 24,9 72 79,2 220,2 341,2 531,1 674 665,7 303 65 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 210,2 0 3,7 2,9 24,2 265,3 253,4 196,4 221,7 257,1 331,6 297,7 344,2 301,1 248,2 216,4 175,7 120,6 47,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 150,3 0 14,8 14,7 86,3 180,3 140,8 97 95 100,6 122,3 182,5 245,2 307,8 263,7 204,1 172,1 183,5 121,2 39 79,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,7 0 2,4 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 39,7 0 0 2,9 24,2 17 7,7 0 6,8 9,3 22,8 64,8 69,3 92,1 75,3 98,4 96,8 89,1 26,9 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 51,2 0 0 0 0 0 23 31,5 40,7 48,4 80,8 103,2 71,8 94,4 79,8 98,4 68,1 36,7 33,7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 10,4 2,4 9,9 2,2 4,4 4,9 3,6 0 13,5 13 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 135 0 52 20,5 17,3 57,8 76,8 84,8 113,1 111,8 182,4 230,5 237,7 278,6 237,1 174,6 125,5 89,1 53,9 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,5 0 0 11,7 20,7 47,6 10,2 19,4 27,1 22,4 12,4 38,4 57 20,2 44,3 24,6 46,6 36,7 53,9 39 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 44,6 46,9 18,6 5,9 10,4 10,2 15,4 12,1 15,8 11,2 18,7 33,6 61,9 76,4 53,2 91 179,3 162,5 80,8 91 39,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 25,3 0 0 2,9 0 3,4 0 12,1 0 7,5 14,5 14,4 29,7 33,7 44,3 76,2 107,6 62,9 60,6 65 119,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 131,1 0 0 2,9 6,9 13,6 56,3 89,7 76,9 113,6 111,9 129,6 170,9 249,4 248,2 268 247,4 235,9 249,2 155,9 79,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 90,4 0 0 14,7 13,8 10,2 23 26,7 31,7 50,3 109,8 144,1 116,4 159,5 164 201,6 229,4 136,3 134,7 65 39,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 86,8 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,1 21,6 64,4 130,3 257 368,8 344,2 314,5 202 65 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 106,9 62,5 374,8 270,1 134,6 112,2 99,8 63 56,6 55,9 43,5 57,6 91,6 98,9 106,4 118 89,6 125,8 121,2 39 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 12,4 0 0 0 0 20,4 7,7 14,5 13,6 14,9 14,5 33,6 14,9 13,5 17,7 12,3 10,8 0 6,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 30 0 3,7 2,9 0 37,4 64 63 52 65,2 62,2 26,4 29,7 15,7 2,2 9,8 7,2 10,5 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 164,9 0 0 0 3,5 20,4 43,5 58,2 110,8 177 277,7 511,4 500,2 267,4 146,2 152,5 96,8 120,6 47,1 39 79,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 441,2 0 0 2,9 6,9 146,3 373,8 550,3 680,9 551,4 528,5 552,2 582 505,5 567,3 720,5 627,4 419,3 269,4 52 39,7 0
Lékařský potrat (O04) 83,7 0 0 0 3,5 105,4 286,7 206,1 233 139,7 244,5 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 160 0 0 0 0 115,6 335,4 598,8 628,9 441,5 169,9 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 127,8 0 0 0 3,5 68 230,4 547,9 676,4 283,2 51,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 13,7 0 0 0 0 6,8 48,6 55,8 61,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 30 0 0 0 0 23,8 43,5 157,6 151,6 59,6 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 146,3 0 0 0 0 71,4 325,1 671,5 730,7 294,3 51,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,4 0 0 0 0 0 10,2 17 29,4 5,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4,6 0 0 0 0 0 5,1 19,4 24,9 11,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 78,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 72,5 1 046,4 426,7 440,3 89,7 105,4 43,5 17 33,9 16,8 10,4 7,2 5 13,5 6,6 9,8 3,6 5,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,2 7,4 0 10,5 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 51,5 0 3,7 26,4 79,4 105,4 41 58,2 61,1 61,5 41,4 38,4 42,1 22,5 48,7 46,7 68,1 41,9 141,4 91 198,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,8 0 0 0 0 0 0 4,8 9 5,6 10,4 9,6 19,8 24,7 8,9 22,1 14,3 10,5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 65,6 0 14,8 17,6 6,9 10,2 25,6 19,4 6,8 24,2 37,3 36 49,5 85,4 135,2 145,1 204,3 272,6 208,8 168,9 198,6 0
Nitrolební poranění (S06) 17,6 0 14,8 2,9 0 23,8 10,2 4,8 9 7,5 8,3 14,4 12,4 38,2 15,5 32 10,8 57,7 87,5 78 39,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 48,2 15,6 59,4 35,2 31,1 166,7 140,8 87,3 58,8 63,3 24,9 28,8 24,8 29,2 13,3 12,3 17,9 15,7 13,5 0 39,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 72,7 0 81,6 184,9 224,4 51 33,3 31,5 49,8 41 49,7 43,2 52 78,6 73,1 93,4 89,6 104,8 53,9 78 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 117,6 0 3,7 14,7 3,5 6,8 5,1 9,7 11,3 9,3 4,1 24 34,7 62,9 68,7 145,1 233 550,4 1 245,8 2 027,3 2 463,2 2 317,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,7 0 3,7 11,7 82,8 47,6 56,3 67,9 86 78,2 78,8 115,2 109 128,1 146,2 88,5 125,5 57,7 87,5 78 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 442,1 0 107,6 173,2 224,4 656,4 627,2 513,9 529,4 633,4 534,7 549,8 495,3 512,3 376,7 344,3 337 304 282,8 194,9 158,9 331,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11 15,6 40,8 5,9 6,9 13,6 12,8 7,3 11,3 0 8,3 19,2 9,9 11,2 13,3 14,8 3,6 0 13,5 13 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 0 11,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 56,8 0 0 14,7 0 6,8 2,6 19,4 20,4 14,9 20,7 45,6 34,7 67,4 104,1 137,7 215,1 251,6 202 142,9 119,2 331,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,1 0 0 2,9 6,9 10,2 12,8 4,8 6,8 5,6 12,4 7,2 5 2,2 6,6 9,8 0 5,2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,9 15,6 37,1 17,6 3,5 0 7,7 2,4 6,8 9,3 6,2 9,6 9,9 15,7 8,9 2,5 3,6 26,2 13,5 26 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,6 15,6 3,7 2,9 0 0 0 0 2,3 0 0 0 5 0 2,2 2,5 3,6 0 6,7 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11,8 0 0 0 0 0 2,6 21,8 40,7 27,9 47,7 12 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 22 0 0 0 0 0 5,1 2,4 0 5,6 14,5 16,8 44,6 40,4 48,7 73,8 86 31,4 6,7 13 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 269,9 15,6 52 126,2 155,3 207,5 207,4 201,2 244,3 188,1 236,3 273,7 304,6 314,5 361,2 501,6 519,8 403,6 498,3 246,9 317,8 331,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 920,7 2 936,1 5 143,2 3 874,9 2 378,3 4 159,7 5 079,1 5 914,9 6 911,0 5 951,8 6 012,2 6 626,5 7 201,6 8 070,3 9 087,3 10 743,4 11 891,4 11 867,1 10 579,1 8 031,2 7 230,8 5 298,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 2,4 % 3,6 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 23,1 % 10,7 % 11,6 % 11,4 % 6,0 % 5,6 % 0,9 % 4,6 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,3 % 0,0 % 10,2 % 6,3 % 2,1 % 20,0 % 36,0 % 26,4 % 16,2 % 10,0 % 5,8 % 5,6 % 2,8 % 1,9 % 4,3 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 33,3 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 48,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 28,6 % 44,4 % 27,8 % 60,9 % 62,1 % 58,2 % 43,7 % 47,7 % 50,0 % 41,8 % 26,8 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 21,4 % 15,1 % 16,2 % 10,9 % 12,5 % 8,3 % 2,9 % 12,5 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 86,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 81,8 % 91,7 % 100,0 % 93,8 % 93,5 % 85,2 % 78,6 % 81,4 % 93,3 % 80,7 % 85,3 % 100,0 % 66,7 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 81,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 77,8 % 90,0 % 86,7 % 95,5 % 82,4 % 90,4 % 80,7 % 85,7 % 68,6 % 68,6 % 92,3 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 61,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 69,2 % 90,0 % 55,0 % 45,5 % 71,4 % 65,6 % 65,7 % 54,8 % 60,0 % 71,4 % 63,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 63,6 % 70,6 % 60,0 % 47,1 % 46,7 % 34,5 % 26,5 % 27,8 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 69,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 94,1 % 82,6 % 72,5 % 65,3 % 67,5 % 73,8 % 55,2 % 38,5 % 33,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 89,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,6 % 82,0 % 93,3 % 90,3 % 91,2 % 87,8 % 76,5 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,4 % 5,9 % 7,1 % 5,7 % 20,0 % 30,0 % 40,9 % 30,6 % 26,7 % 50,0 % 39,8 % 32,8 % 36,3 % 34,5 % 32,1 % 35,7 % 35,8 % 35,0 % 23,6 % 16,9 % 11,5 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 92,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 95,8 % 100,0 % 92,9 % 95,0 % 84,2 % 100,0 % 100,0 % 88,9 % 90,9 % 66,7 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 13,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 66,7 % 50,0 % 75,0 % 14,3 % 8,3 % 17,4 % 18,6 % 4,6 % 9,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 81,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 86,0 % 83,6 % 80,6 % 75,5 % 78,3 % 82,9 % 87,0 % 77,8 % 60,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 63,8 % 8,0 % 77,1 % 76,0 % 59,4 % 86,0 % 92,3 % 92,5 % 86,5 % 81,7 % 81,3 % 79,8 % 75,0 % 67,0 % 60,8 % 51,4 % 40,4 % 34,4 % 33,3 % 28,6 % 28,6 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7,3 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 15,0 % 9,1 % 6,7 % 15,8 % 5,7 % 4,5 % 9,5 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 8,0 % 4,2 % 5,7 % 15,0 % 20,0 % 20,2 % 28,0 % 36,6 % 31,8 % 24,7 % 18,9 % 17,1 % 9,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,5 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,3 % 12,0 % 18,6 % 16,3 % 21,9 % 33,0 % 44,6 % 43,2 % 37,6 % 38,6 % 29,0 % 26,9 % 18,7 % 15,8 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 1,5 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,7 % 9,1 % 11,1 % 18,4 % 6,4 % 7,8 % 16,3 % 8,0 % 6,4 % 12,1 % 16,8 % 16,8 % 17,0 % 14,6 % 11,0 % 13,1 % 15,5 % 10,3 % 9,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 92,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 95,0 % 86,2 % 92,0 % 94,4 % 91,9 % 90,5 % 80,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 66,5 % 43,8 % 70,9 % 69,5 % 47,5 % 62,5 % 54,5 % 80,0 % 73,3 % 78,9 % 58,8 % 58,3 % 60,5 % 77,3 % 59,7 % 78,5 % 67,4 % 60,9 % 63,8 % 61,1 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 37,1 % 40,0 % 63,6 % 67,6 % 63,9 % 77,8 % 57,1 % 48,5 % 36,1 % 44,1 % 51,0 % 23,3 % 27,5 % 25,0 % 24,5 % 21,1 % 10,6 % 8,5 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 7,3 % 3,0 % 6,8 % 4,2 % 3,1 % 5,5 % 1,6 % 2,6 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 4,0 % 1,6 % 4,0 % 6,4 % 4,2 % 3,4 % 2,8 % 2,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 13,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 10,0 % 17,9 % 17,4 % 13,7 % 15,2 % 14,7 % 9,9 % 12,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 14,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 5,6 % 16,7 % 9,1 % 4,0 % 10,4 % 5,3 % 10,2 % 11,8 % 11,0 % 12,6 % 18,0 % 22,1 % 24,6 % 21,6 % 33,3 %
Selhání srdce (I50) 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 17,9 % 6,6 % 14,0 % 11,8 % 8,3 % 9,4 % 7,0 % 3,6 % 2,7 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 17,5 % 5,6 % 7,2 % 9,3 % 11,4 % 10,9 % 11,5 % 8,5 % 7,6 % 4,5 % 1,5 % 1,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 28,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 55,6 % 29,4 % 45,2 % 31,1 % 33,3 % 30,4 % 27,9 % 23,7 % 24,5 % 16,3 % 21,4 % 20,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 84,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,9 % 95,3 % 94,4 % 93,9 % 95,3 % 98,1 % 87,8 % 88,8 % 81,3 % 66,7 % 35,9 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,5 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 18,0 % 41,0 % 51,9 % 39,3 % 37,5 % 25,5 % 19,7 % 16,4 % 22,0 % 26,7 % 23,5 % 23,9 % 25,1 % 27,3 % 19,2 % 13,7 % 24,4 % 20,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,0 % 0,0 % 0,7 % 1,8 % 1,3 % 3,3 % 7,4 % 0,0 % 3,8 % 14,8 % 5,0 % 0,0 % 8,3 % 6,3 % 5,6 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,6 % 3,6 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,8 % 100,0 % 97,5 % 96,9 % 95,1 % 93,5 % 94,1 % 100,0 % 100,0 % 94,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 62,5 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 82,1 % 0,0 % 40,0 % 66,7 % 80,0 % 76,2 % 89,4 % 88,9 % 88,3 % 82,1 % 88,6 % 82,6 % 83,5 % 81,5 % 81,2 % 84,5 % 61,5 % 75,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 52,6 % 25,0 % 32,0 % 21,4 % 5,6 % 14,3 % 22,4 % 12,9 % 9,5 % 12,8 % 11,4 % 2,4 % 3,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 70,5 % 0,0 % 0,0 % 44,4 % 50,0 % 87,5 % 92,3 % 100,0 % 77,8 % 80,0 % 100,0 % 80,0 % 83,3 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 63,0 % 0,0 % 30,8 % 66,7 % 66,7 % 50,0 % 42,9 % 50,0 % 71,4 % 75,0 % 75,0 % 54,5 % 76,9 % 66,7 % 100,0 % 37,5 % 100,0 % 60,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,2 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 44,4 % 40,0 % 9,1 % 14,3 % 18,8 % 0,0 % 13,8 % 5,0 % 10,0 % 5,6 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 18,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 12,5 % 28,6 % 37,5 % 14,3 % 15,0 % 13,8 % 28,6 % 14,8 % 7,3 % 14,3 % 16,7 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 3,6 % 1,3 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,6 % 0,0 % 66,7 % 97,8 % 89,9 % 92,2 % 94,4 % 96,7 % 91,7 % 91,8 % 92,5 % 100,0 % 96,2 % 93,8 % 90,0 % 80,0 % 56,3 % 87,5 % 60,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 97,3 % 92,6 % 92,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,0 % 100,0 % 98,5 % 98,8 % 100,0 % 100,0 % 98,1 % 98,6 % 95,0 % 92,1 % 98,2 % 93,1 % 55,6 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,2 % 0,0 % 97,8 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 100,0 % 94,1 % 98,0 % 100,0 % 92,9 % 94,1 % 93,2 % 97,7 % 88,2 % 89,3 % 89,8 % 88,9 % 71,4 % 60,0 % 100,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 6,4 % 47,8 % 33,3 % 41,2 % 20,0 % 53,3 % 45,5 % 42,9 % 25,0 % 8,3 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 16,7 % 7,1 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 36,1 % 60,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 28,6 % 43,8 % 26,7 % 27,3 % 30,0 % 33,3 % 25,9 % 46,9 % 44,7 % 46,0 % 34,5 % 37,8 % 28,6 % 20,0 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 11,1 % 16,7 % 5,6 % 13,8 % 23,7 % 8,9 % 11,1 % 5,4 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,7 % 33,3 % 20,0 % 0,0 % 16,7 % 66,7 % 91,4 % 100,0 % 94,6 % 92,3 % 94,5 % 83,6 % 81,2 % 69,7 % 62,0 % 66,1 % 52,4 % 29,1 % 5,7 % 18,5 % 14,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,1 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 3,8 % 5,0 % 14,3 % 0,0 % 22,2 % 20,0 % 14,3 % 0,0 % 30,8 % 7,1 % 17,9 % 7,1 % 15,7 % 4,1 % 10,4 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 11,8 % 4,3 % 3,4 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 81,0 % 76,0 % 79,6 % 79,8 % 81,0 % 82,0 % 69,8 % 80,7 % 68,4 % 64,7 % 59,9 % 56,1 % 41,3 % 20,8 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 30,0 % 28,6 % 20,0 % 6,7 % 14,6 % 23,3 % 11,8 % 6,6 % 9,5 % 6,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 6,3 % 0,0 % 10,8 % 0,0 % 5,3 % 6,8 % 7,7 % 2,6 % 6,7 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,5 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 28,6 % 14,3 % 16,7 % 66,7 % 28,6 % 40,0 % 30,0 % 20,8 % 28,0 % 26,1 % 20,0 % 11,0 % 22,4 % 7,7 % 2,2 % 9,1 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52,2 % 50,0 % 50,0 % 43,8 % 35,0 % 77,5 % 81,8 % 74,1 % 66,1 % 63,9 % 68,3 % 69,8 % 47,2 % 50,8 % 42,3 % 47,1 % 45,7 % 34,1 % 34,5 % 13,0 % 20,0 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 5,3 % 0,0 % 6,7 % 10,0 % 8,3 % 0,0 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,7 % 0,0 % 6,3 % 27,8 % 25,0 % 21,4 % 80,0 % 31,3 % 35,3 % 42,9 % 22,2 % 36,0 % 29,0 % 26,9 % 35,7 % 19,0 % 19,0 % 10,0 % 15,4 % 20,0 % 25,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 65,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 90,0 % 57,1 % 64,7 % 67,1 % 71,1 % 67,8 % 66,9 % 60,0 % 60,2 % 68,4 % 42,9 % 25,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 68,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 70,6 % 83,3 % 80,0 % 84,5 % 73,3 % 65,3 % 65,7 % 65,5 % 57,7 % 38,5 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 95,3 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 95,1 % 94,3 % 90,0 % 92,5 % 91,4 % 94,1 % 97,6 % 98,6 % 97,8 % 99,1 % 97,8 % 94,2 % 95,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 68,7 % 0,0 % 13,3 % 19,2 % 56,8 % 70,7 % 91,7 % 90,9 % 77,8 % 80,6 % 72,8 % 81,7 % 78,0 % 79,2 % 80,4 % 67,5 % 50,5 % 45,5 % 34,6 % 15,8 % 40,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 48,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 21,2 % 25,0 % 42,9 % 0,0 % 37,5 % 33,3 % 64,7 % 73,0 % 63,6 % 70,7 % 50,0 % 57,1 % 50,0 % 34,0 % 17,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 34,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 52,0 % 41,9 % 32,9 % 37,1 % 42,6 % 46,8 % 35,9 % 31,9 % 31,3 % 31,1 % 12,5 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 1,1 % 7,2 % 1,0 % 3,9 % 0,8 % 1,6 % 1,3 % 0,6 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,1 % 0,0 % 53,8 % 50,0 % 25,0 % 70,8 % 83,3 % 81,4 % 96,2 % 87,0 % 94,6 % 90,6 % 90,6 % 93,2 % 89,9 % 93,4 % 72,9 % 65,4 % 61,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 18,6 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 10,5 % 20,9 % 28,6 % 44,4 % 35,3 % 28,6 % 13,0 % 23,5 % 28,4 % 14,5 % 25,6 % 10,0 % 16,0 % 11,3 % 11,3 % 10,7 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 28,6 % 4,8 % 6,8 % 5,3 % 20,0 % 4,8 % 11,5 % 13,5 % 23,3 % 20,0 % 26,5 % 34,1 % 46,3 % 47,9 % 36,4 % 41,1 % 50,5 % 55,4 % 23,1 % 30,4 % 20,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 23,7 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 55,6 % 0,0 % 33,3 % 35,0 % 35,3 % 35,3 % 27,8 % 27,4 % 28,2 % 29,4 % 15,4 % 12,0 % 10,9 % 11,5 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 61,3 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 26,7 % 42,3 % 50,0 % 40,5 % 56,5 % 56,3 % 54,5 % 63,3 % 64,5 % 75,2 % 72,7 % 64,5 % 63,4 % 75,5 % 70,6 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 29,2 % 0,0 % 0,0 % 31,3 % 21,1 % 7,1 % 25,7 % 28,9 % 45,2 % 42,2 % 73,6 % 69,8 % 58,8 % 56,8 % 48,1 % 41,6 % 27,2 % 13,3 % 8,3 % 2,1 % 1,2 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 79,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 89,7 % 89,2 % 85,3 % 81,1 % 76,8 % 77,9 % 62,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 84,1 % 50,0 % 95,3 % 81,4 % 83,0 % 86,8 % 97,5 % 86,7 % 73,5 % 90,9 % 87,5 % 88,9 % 90,2 % 86,3 % 82,8 % 80,0 % 75,8 % 61,5 % 78,3 % 60,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 84,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 58,3 % 82,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 66,6 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 42,3 % 69,4 % 59,1 % 69,7 % 81,4 % 68,2 % 78,6 % 92,3 % 58,3 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 24,0 % 54,8 % 64,9 % 89,1 % 85,6 % 91,2 % 94,7 % 93,5 % 95,2 % 97,1 % 98,4 % 96,4 % 95,8 % 87,5 % 100,0 % 33,3 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 91,4 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 13,3 % 74,1 % 82,5 % 89,7 % 91,2 % 93,7 % 95,1 % 93,5 % 95,1 % 94,1 % 91,1 % 92,1 % 95,6 % 92,0 % 85,1 % 66,7 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 96,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 93,9 % 95,7 % 98,8 % 97,2 % 92,6 % 97,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 95,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 94,4 % 92,3 % 95,7 % 95,2 % 97,1 % 97,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 26,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 16,1 % 19,9 % 23,6 % 30,4 % 30,8 % 48,1 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 17,0 % 17,0 % 23,9 % 25,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 3,9 % 6,7 % 6,0 % 6,8 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 89,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 84,0 % 85,2 % 89,6 % 90,0 % 91,3 % 96,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 57,1 % 53,8 % 76,5 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 22,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 23,5 % 21,6 % 30,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66,7 % 46,2 % 79,3 % 92,0 % 78,8 % 67,4 % 65,4 % 36,8 % 75,0 % 47,4 % 31,3 % 30,0 % 16,7 % 46,2 % 50,0 % 36,4 % 14,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,4 % 0,9 % 0,9 % 2,2 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,7 % 0,0 % 3,6 % 11,0 % 14,3 % 20,4 % 12,7 % 20,5 % 28,7 % 37,9 % 26,0 % 24,6 % 25,8 % 15,9 % 25,3 % 21,8 % 19,8 % 14,8 % 25,9 % 20,6 % 27,8 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 42,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 40,0 % 27,3 % 71,4 % 26,7 % 72,7 % 68,8 % 28,6 % 56,3 % 40,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 11,1 % 0,0 % 1,4 % 5,0 % 1,4 % 1,7 % 12,7 % 11,4 % 3,9 % 14,0 % 14,5 % 14,6 % 14,5 % 19,9 % 23,2 % 15,6 % 16,0 % 13,5 % 8,8 % 5,4 % 7,4 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,2 % 0,0 % 9,1 % 1,3 % 0,0 % 5,3 % 2,1 % 1,5 % 3,4 % 3,3 % 2,8 % 5,0 % 5,2 % 12,3 % 6,3 % 10,9 % 2,9 % 11,3 % 9,6 % 5,8 % 2,2 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,7 % 0,9 % 6,4 % 10,0 % 7,7 % 35,8 % 46,2 % 44,4 % 35,1 % 41,5 % 17,1 % 21,8 % 19,2 % 19,4 % 15,4 % 13,5 % 9,6 % 6,4 % 2,7 % 0,0 % 5,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 83,0 % 0,0 % 68,8 % 84,0 % 84,4 % 100,0 % 92,9 % 81,3 % 100,0 % 95,7 % 92,3 % 90,0 % 75,0 % 92,1 % 94,3 % 80,9 % 80,6 % 76,9 % 47,1 % 46,2 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 53,4 % 0,0 % 7,7 % 83,3 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 62,5 % 83,3 % 50,0 % 83,3 % 60,9 % 56,0 % 53,4 % 56,7 % 48,5 % 52,5 % 54,3 % 54,4 % 51,7 % 43,8 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 72,1 % 0,0 % 7,1 % 25,0 % 70,6 % 77,8 % 81,5 % 87,5 % 84,4 % 80,8 % 82,6 % 82,8 % 73,3 % 86,4 % 79,5 % 73,5 % 71,4 % 45,8 % 39,4 % 31,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 50,5 % 0,0 % 43,3 % 37,3 % 30,8 % 46,8 % 60,2 % 64,6 % 67,0 % 71,7 % 66,8 % 65,4 % 64,9 % 60,0 % 54,1 % 45,9 % 31,8 % 25,0 % 13,8 % 7,9 % 4,4 % 11,1 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 36,5 % 12,5 % 18,0 % 20,0 % 25,0 % 66,7 % 45,5 % 60,0 % 55,6 % 0,0 % 44,4 % 72,7 % 66,7 % 62,5 % 85,7 % 60,0 % 25,0 % 0,0 % 40,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 49,1 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 33,3 % 44,4 % 60,0 % 42,1 % 66,7 % 55,9 % 42,4 % 46,2 % 50,5 % 47,9 % 54,1 % 52,7 % 47,6 % 37,9 % 50,0 % 50,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 33,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21,6 % 14,3 % 23,3 % 37,5 % 7,7 % 0,0 % 20,0 % 10,0 % 37,5 % 20,0 % 20,0 % 21,1 % 20,0 % 50,0 % 30,8 % 5,9 % 12,5 % 45,5 % 15,4 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 % 0,1 % 8,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 1,4 % 1,1 % 1,3 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 92,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 90,0 % 100,0 % 92,0 % 83,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 4,8 % 0,0 % 5,6 % 5,3 % 6,9 % 13,0 % 6,1 % 6,7 % 7,0 % 7,4 % 3,8 % 1,3 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15,7 % 3,4 % 35,0 % 61,4 % 77,6 % 33,7 % 11,8 % 5,8 % 4,7 % 5,6 % 16,7 % 33,5 % 35,9 % 33,5 % 29,2 % 29,6 % 26,5 % 21,7 % 28,1 % 21,8 % 28,6 % 100,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 32,0 % 2,4 % 34,1 % 42,6 % 27,7 % 33,1 % 38,2 % 34,2 % 34,7 % 39,9 % 47,9 % 48,1 % 46,1 % 40,9 % 37,4 % 33,4 % 28,6 % 24,0 % 18,7 % 12,4 % 10,6 % 8,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)