8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 25 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 3 6 2 3 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 50 0 3 2 1 1 11 10 5 4 3 1 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 328 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 7 12 17 42 57 66 64 31 12 7 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 17 21 14 8 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 226 0 0 0 1 0 0 1 2 4 7 4 2 13 20 27 31 38 34 27 15 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 448 0 0 0 0 0 0 0 7 18 28 60 53 34 61 67 58 30 28 2 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 119 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 5 8 16 22 23 20 11 2 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 4 5 12 8 5 4 0 5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 28 61 61 60 25 24 7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 451 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 8 20 46 101 96 66 50 40 7 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 729 5 5 4 4 3 11 10 11 30 32 27 42 65 99 123 122 78 43 14 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 51 0 0 0 0 0 0 2 6 0 6 2 5 5 7 3 7 1 4 3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 3 3 4 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 328 0 0 0 0 0 0 3 7 28 76 111 50 19 15 8 8 2 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 926 7 9 4 15 16 29 38 45 54 76 58 94 76 101 115 88 50 35 12 3 1
Anémie (D50-D64) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 154 0 0 0 0 0 3 2 7 0 3 6 9 17 25 34 21 12 7 7 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 178 0 0 0 1 4 4 10 8 17 20 13 27 13 15 18 16 7 1 3 1 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 11 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 341 0 2 1 4 4 5 7 11 17 24 37 43 31 38 31 39 21 10 12 3 1
Katarakta (H25-H26, H28) 89 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 3 4 11 10 18 12 9 9 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 471 3 20 20 8 7 8 8 6 7 12 16 27 27 58 75 88 42 22 13 2 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 153 0 23 26 12 7 4 5 10 10 8 8 7 13 10 4 5 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 4 2 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 13 7 9 5 6 2 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 16 18 21 28 21 10 4 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 5 9 10 10 2 7 3 1 0
Selhání srdce (I50) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 6 6 14 24 29 9 12 3 1 0
Ateroskleróza (I70) 336 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 26 49 77 77 51 26 13 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 618 0 0 0 0 3 5 17 37 60 80 62 76 65 86 63 38 19 5 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 415 0 2 0 10 9 8 9 7 6 17 14 11 33 37 88 87 44 17 11 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 3 3 3 0 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 723 0 337 285 35 22 10 2 10 11 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 346 0 4 4 4 24 36 20 28 28 34 39 22 30 28 23 14 4 2 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 50 0 1 0 0 0 2 6 2 2 5 2 1 5 5 7 7 2 1 2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 92 0 0 1 2 7 18 8 7 11 6 4 10 5 8 3 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 68 0 0 3 0 4 4 3 5 5 6 3 7 6 6 8 3 4 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 49 2 0 1 0 1 1 1 5 6 7 5 3 8 2 1 6 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 39 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 2 2 4 4 3 5 2 3 2 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 564 0 7 52 88 77 62 40 37 44 38 24 22 16 24 16 10 2 2 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 968 39 27 28 4 5 15 25 32 43 79 57 66 79 117 107 121 59 43 21 0 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 782 0 17 57 7 3 5 19 36 47 85 69 60 52 83 92 67 46 28 8 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 45 0 0 1 1 2 12 9 3 6 1 3 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 140 3 13 4 0 1 2 1 1 2 4 5 9 5 14 12 11 14 22 14 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 44 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 4 2 4 8 10 4 5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 418 7 1 1 0 5 21 25 26 43 56 46 45 28 39 33 24 9 6 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 28 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 2 5 2 3 2 4 0 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 956 0 0 1 6 13 26 34 40 62 93 100 88 87 123 105 86 54 30 8 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 38 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 4 2 3 4 4 6 0 3 3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 5 3 2 4 4 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 61 0 0 0 0 3 2 3 3 6 3 6 5 3 4 4 4 4 4 6 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 179 3 6 3 5 21 19 20 10 8 9 9 10 11 13 7 18 1 5 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 101 0 3 2 1 2 5 2 13 12 8 7 5 9 13 8 5 0 4 1 0 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 472 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 7 30 53 67 125 93 53 30 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 562 0 0 0 0 0 0 3 0 4 24 26 31 52 93 111 112 72 29 3 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 748 0 0 0 3 42 55 43 50 59 87 80 84 73 69 61 31 6 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 654 0 3 3 15 60 45 35 25 36 45 48 47 67 78 66 47 18 11 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 100 0 1 0 5 4 2 0 2 1 12 9 12 12 10 13 8 6 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 439 0 0 0 0 1 4 4 13 30 58 64 64 53 37 43 43 17 8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 621 0 6 4 1 7 9 10 23 38 54 85 97 71 82 71 36 19 6 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 173 0 0 2 10 15 11 8 1 11 11 12 12 12 13 19 16 9 7 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 381 0 0 0 0 2 12 15 9 9 17 18 18 27 41 73 50 28 24 32 6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 5 12 10 10 3 3 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 692 0 0 3 3 8 17 20 26 27 62 64 71 62 98 64 71 40 33 20 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 430 0 0 2 1 7 13 11 11 16 39 51 39 32 49 56 47 33 13 8 1 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 27 58 94 104 66 22 13 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 516 2 32 45 32 35 22 26 18 19 25 23 29 26 46 48 38 27 11 12 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 161 0 0 0 0 11 11 9 14 23 34 25 13 2 8 3 8 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 105 0 0 0 0 5 10 12 17 13 19 9 7 5 0 2 5 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 542 0 0 0 1 3 8 14 21 37 84 111 109 45 30 27 19 14 12 5 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 846 0 0 0 0 29 73 149 162 184 184 144 134 145 167 216 139 83 30 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 178 0 0 0 1 17 24 38 29 24 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 471 0 0 0 0 8 54 122 132 103 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 175 0 0 0 0 2 14 49 54 34 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 71 0 0 0 0 3 6 18 26 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 125 0 0 0 0 1 16 36 40 25 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 904 0 0 0 0 11 85 262 322 182 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 15 0 0 0 0 0 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 461 73 138 103 56 28 8 9 3 4 12 7 7 5 3 1 2 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 57 0 0 0 0 5 4 9 4 8 11 4 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 17 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 5 1 0 0 3 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 176 1 2 3 1 5 5 4 8 11 7 10 11 4 25 17 22 15 14 9 1 1
Nitrolební poranění (S06) 82 1 0 0 1 1 0 1 1 3 3 3 3 6 3 6 19 13 9 5 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 138 0 7 7 12 9 14 12 16 11 15 8 6 4 3 3 5 0 4 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 433 0 12 55 49 8 9 13 9 20 16 17 27 29 47 50 35 20 9 7 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 607 0 0 3 7 0 2 2 2 4 2 9 14 16 29 37 62 75 112 149 72 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 487 0 1 7 22 15 25 37 33 34 58 43 33 33 43 45 31 20 7 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 697 1 19 41 42 90 118 138 136 130 169 144 146 134 102 100 78 46 33 25 5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 44 10 17 3 1 0 0 2 1 1 0 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 314 0 5 5 3 3 2 7 2 7 18 8 27 31 44 62 41 31 9 7 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 117 0 2 2 3 9 8 5 11 19 10 5 16 9 7 2 4 3 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 26 3 5 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 49 0 0 1 0 1 0 0 4 3 6 2 4 2 12 5 5 1 0 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 83 0 0 0 0 1 4 5 10 14 32 9 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 565 1 9 27 31 38 46 75 69 69 109 87 97 110 170 183 221 119 72 26 5 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 311 177 745 819 515 736 1 073 1 565 1 760 1 849 2 269 2 026 2 115 2 121 2 860 3 178 2 871 1 701 1 071 655 178 27
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 5,3 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 4,5 0 0 0 0 4 0 0 0 2,5 0 0 0 3,1 7,8 10,5 9,7 31,6 15,4 36,2 35,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,1 0 13,6 6,7 3,7 4 38,3 29,1 14,3 10 6,4 2,7 2,8 3,1 7,8 2,6 6,5 0 0 12,1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,5 17,1 18,6 33,8 52,9 109,2 149,2 213,6 336,8 239,3 144,7 246 200,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 8,4 9,3 44,2 55 45,3 42,1 7,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 41 0 0 0 3,7 0 0 2,9 5,7 10 15 10,6 5,6 40,4 52 70,7 100,3 200 262,5 325,7 527,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 81,3 0 0 0 0 0 0 0 20,1 44,9 59,9 159,2 149,2 105,8 158,7 175,4 187,7 157,9 216,2 24,1 70,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 21,6 0 0 0 0 0 0 0 11,5 5 4,3 13,3 22,5 49,8 57,2 60,2 64,7 57,9 15,4 48,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 12,8 5,3 11,3 15,6 31,2 20,9 16,2 21 0 60,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 50,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 22,5 87,1 158,7 159,7 194,2 131,6 185,3 84,4 70,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 81,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,5 6,4 23,9 22,5 62,2 119,6 264,4 310,7 347,3 386 482,5 246 200,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 132,3 88,8 22,7 13,3 14,8 12 38,3 29,1 31,5 74,9 68,4 71,6 118,3 202,2 257,5 322 394,8 410,4 332 168,9 35,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 9,3 0 0 0 0 0 0 5,8 17,2 0 12,8 5,3 14,1 15,6 18,2 7,9 22,7 5,3 30,9 36,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 4,3 8 2,8 3,1 7,8 7,9 12,9 10,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 59,5 0 0 0 0 0 0 8,7 20,1 69,9 162,5 294,4 140,8 59,1 39 20,9 25,9 10,5 0 12,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 168,1 124,4 40,9 13,3 55,7 64,2 101,1 110,5 129 134,7 162,5 153,9 264,7 236,4 262,7 301 284,8 263,1 270,2 144,7 105,4 200,8
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 7,7 36,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,8 0 0 3,3 0 0 0 2,9 0 0 2,1 2,7 0 0 2,6 2,6 3,2 0 15,4 12,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 28 0 0 0 0 0 10,5 5,8 20,1 0 6,4 15,9 25,3 52,9 65 89 68 63,1 54 84,4 35,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 32,3 0 0 0 3,7 16 13,9 29,1 22,9 42,4 42,8 34,5 76 40,4 39 47,1 51,8 36,8 7,7 36,2 35,1 0
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 35,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 8 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 0 3,3 0 4 0 5,8 5,7 5 0 0 0 6,2 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 61,9 0 9,1 3,3 14,8 16 17,4 20,4 31,5 42,4 51,3 98,1 121,1 96,4 98,8 81,1 126,2 110,5 77,2 144,7 105,4 200,8
Katarakta (H25-H26, H28) 16,2 0 4,5 3,3 3,7 4 0 0 2,9 0 0 15,9 8,4 12,4 28,6 26,2 58,3 63,1 69,5 108,6 70,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 85,5 53,3 90,9 66,6 29,7 28,1 27,9 23,3 17,2 17,5 25,7 42,4 76 84 150,9 196,3 284,8 221 169,9 156,8 70,3 401,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27,8 0 104,5 86,6 44,5 28,1 13,9 14,5 28,7 25 17,1 21,2 19,7 40,4 26 10,5 16,2 5,3 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 9,3 5,2 13,1 12,9 10,5 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 5,3 8,4 40,4 18,2 23,6 16,2 31,6 15,4 24,1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 21,2 45,1 56 54,6 73,3 68 52,6 30,9 12,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,1 2,6 0 3,2 5,3 0 0 35,1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 2,1 8 19,7 15,6 23,4 26,2 32,4 10,5 54 36,2 35,1 0
Selhání srdce (I50) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6,2 5,2 5,2 3,2 5,3 15,4 12,1 70,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10,7 8 16,9 18,7 36,4 62,8 93,9 47,4 92,6 36,2 35,1 0
Ateroskleróza (I70) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,7 28,2 80,9 127,5 201,6 249,2 268,4 200,7 156,8 175,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 112,2 0 0 0 0 12 17,4 49,5 106,1 149,7 171 164,5 214 202,2 223,7 164,9 123 100 38,6 24,1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 75,3 0 9,1 0 37,1 36,1 27,9 26,2 20,1 15 36,3 37,1 31 102,7 96,2 230,3 281,6 231,5 131,3 132,7 140,6 200,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 0 0 0 0 0 0 8,7 0 5 0 2,7 0 0 2,6 0 0 0 7,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,2 0 2,6 12,9 15,8 23,2 36,2 0 200,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 15,4 24,1 35,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 131,3 0 1 531,3 949,7 129,9 88,2 34,8 5,8 28,7 27,4 10,7 0 2,8 6,2 7,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 62,8 0 18,2 13,3 14,8 96,2 125,4 58,2 80,3 69,9 72,7 103,5 62 93,3 72,8 60,2 45,3 21 15,4 12,1 35,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,9 6,5 5,3 0 12,1 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,1 0 4,5 0 0 0 7 17,5 5,7 5 10,7 5,3 2,8 15,6 13 18,3 22,7 10,5 7,7 24,1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,7 0 0 3,3 7,4 28,1 62,7 23,3 20,1 27,4 12,8 10,6 28,2 15,6 20,8 7,9 6,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,3 0 0 10 0 16 13,9 8,7 14,3 12,5 12,8 8 19,7 18,7 15,6 20,9 9,7 21 7,7 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,9 35,5 0 3,3 0 4 3,5 2,9 14,3 15 15 13,3 8,4 24,9 5,2 2,6 19,4 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,1 0 0 0 3,7 0 0 2,9 5,7 2,5 10,7 5,3 5,6 12,4 10,4 7,9 16,2 10,5 23,2 24,1 70,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 5,2 5,2 3,2 0 0 0 35,1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 102,4 0 31,8 173,3 326,5 308,7 216 116,4 106,1 109,8 81,2 63,7 62 49,8 62,4 41,9 32,4 10,5 15,4 24,1 35,1 0
Tříselná kýla (K40) 175,7 692,8 122,7 93,3 14,8 20 52,3 72,7 91,7 107,3 168,9 151,2 185,9 245,7 304,3 280,1 391,6 310,5 332 253,3 0 200,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 142 0 77,2 189,9 26 12 17,4 55,3 103,2 117,3 181,7 183 169 161,8 215,9 240,8 216,8 242,1 216,2 96,5 35,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,2 0 0 3,3 3,7 8 41,8 26,2 8,6 15 2,1 8 2,8 9,3 0 0 3,2 10,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 6,5 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,4 53,3 59,1 13,3 0 4 7 2,9 2,9 5 8,6 13,3 25,3 15,6 36,4 31,4 35,6 73,7 169,9 168,9 105,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8 0 0 0 0 4 3,5 0 2,9 0 0 5,3 5,6 12,4 5,2 10,5 25,9 52,6 30,9 60,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 75,9 124,4 4,5 3,3 0 20 73,2 72,7 74,5 107,3 119,7 122 126,7 87,1 101,4 86,4 77,7 47,4 46,3 36,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 0 0 0 0 0 3,5 5,8 0 0 0 2,7 2,8 9,3 5,2 13,1 6,5 15,8 15,4 48,2 0 401,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 3,1 2,6 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,5 0 0 0 3,7 0 0 0 0 2,5 2,1 2,7 0 3,1 2,6 0 3,2 5,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 173,6 0 0 3,3 22,3 52,1 90,6 98,9 114,7 154,7 198,8 265,3 247,8 270,6 319,9 274,8 278,3 284,2 231,6 96,5 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,9 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,5 10,7 10,6 5,6 9,3 10,4 10,5 19,4 0 23,2 36,2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 5,7 5 6,4 5,3 8,4 15,6 7,8 5,2 12,9 21 7,7 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,1 0 0 0 0 12 7 8,7 8,6 15 6,4 15,9 14,1 9,3 10,4 10,5 12,9 21 30,9 72,4 35,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 32,5 53,3 27,3 10 18,6 84,2 66,2 58,2 28,7 20 19,2 23,9 28,2 34,2 33,8 18,3 58,3 5,3 38,6 12,1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,3 0 13,6 6,7 3,7 8 17,4 5,8 37,3 29,9 17,1 18,6 14,1 28 33,8 20,9 16,2 0 30,9 12,1 0 200,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,7 0 0 0 0 0 3,5 0 2,9 5 10,7 18,6 84,5 164,9 174,3 327,2 301 278,9 231,6 60,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 102 0 0 0 0 0 0 8,7 0 10 51,3 69 87,3 161,8 241,9 290,6 362,5 378,9 223,9 36,2 70,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 135,8 0 0 0 11,1 168,4 191,7 125,1 143,3 147,2 186 212,2 236,5 227,1 179,5 159,7 100,3 31,6 38,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 118,7 0 13,6 10 55,7 240,6 156,8 101,8 71,7 89,8 96,2 127,3 132,4 208,4 202,9 172,8 152,1 94,7 84,9 48,2 35,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 18,2 0 4,5 0 18,6 16 7 0 5,7 2,5 25,7 23,9 33,8 37,3 26 34 25,9 31,6 23,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 79,7 0 0 0 0 4 13,9 11,6 37,3 74,9 124 169,8 180,2 164,9 96,2 112,6 139,2 89,5 61,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,2 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 112,7 0 27,3 13,3 3,7 28,1 31,4 29,1 65,9 94,8 115,5 225,5 273,2 220,9 213,3 185,8 116,5 100 46,3 24,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,4 0 0 6,7 37,1 60,1 38,3 23,3 2,9 27,4 23,5 31,8 33,8 37,3 33,8 49,7 51,8 47,4 54 48,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 69,2 0 0 0 0 8 41,8 43,6 25,8 22,5 36,3 47,7 50,7 84 106,6 191,1 161,8 147,3 185,3 386 210,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,4 10,6 5,6 15,6 31,2 26,2 32,4 15,8 23,2 24,1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 125,6 0 0 10 11,1 32,1 59,2 58,2 74,5 67,4 132,6 169,8 199,9 192,9 254,9 167,5 229,8 210,5 254,8 241,2 105,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 78,1 0 0 6,7 3,7 28,1 45,3 32 31,5 39,9 83,4 135,3 109,8 99,5 127,5 146,6 152,1 173,6 100,4 96,5 35,1 200,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 71,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 16,9 84 150,9 246,1 336,6 347,3 169,9 156,8 70,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,7 35,5 145,4 149,9 118,7 140,3 76,7 75,6 51,6 47,4 53,4 61 81,7 80,9 119,6 125,6 123 142,1 84,9 144,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 29,2 0 0 0 0 44,1 38,3 26,2 40,1 57,4 72,7 66,3 36,6 6,2 20,8 7,9 25,9 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 19,1 0 0 0 0 20 34,8 34,9 48,7 32,4 40,6 23,9 19,7 15,6 0 5,2 16,2 5,3 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 98,4 0 0 0 3,7 12 27,9 40,7 60,2 92,3 179,6 294,4 306,9 140 78 70,7 61,5 73,7 92,6 60,3 35,1 200,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 335,1 0 0 0 0 116,3 254,4 433,5 464,3 459,1 393,4 382 377,3 451 434,4 565,4 449,9 436,8 231,6 84,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 32,3 0 0 0 3,7 68,2 83,6 110,5 83,1 59,9 83,4 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 85,5 0 0 0 0 32,1 188,2 354,9 378,4 257 94,1 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 31,8 0 0 0 0 8 48,8 142,5 154,8 84,8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12,9 0 0 0 0 12 20,9 52,4 74,5 29,9 10,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 22,7 0 0 0 0 4 55,8 104,7 114,7 62,4 12,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 164,1 0 0 0 0 44,1 296,2 762,2 923 454,1 81,2 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,7 0 0 0 0 0 7 17,5 14,3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,3 0 0 0 0 0 3,5 11,6 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,4 230,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 83,7 1 296,9 627,1 343,2 207,8 112,3 27,9 26,2 8,6 10 25,7 18,6 19,7 15,6 7,8 2,6 6,5 10,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 5,2 2,6 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,3 0 0 0 0 20 13,9 26,2 11,5 20 23,5 10,6 2,8 6,2 7,8 10,5 6,5 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,1 0 0 0 0 4 0 0 5,7 0 4,3 2,7 2,8 15,6 2,6 0 0 15,8 7,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 32 17,8 9,1 10 3,7 20 17,4 11,6 22,9 27,4 15 26,5 31 12,4 65 44,5 71,2 78,9 108,1 108,6 35,1 200,8
Nitrolební poranění (S06) 14,9 17,8 0 0 3,7 4 0 2,9 2,9 7,5 6,4 8 8,4 18,7 7,8 15,7 61,5 68,4 69,5 60,3 140,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,1 0 31,8 23,3 44,5 36,1 48,8 34,9 45,9 27,4 32,1 21,2 16,9 12,4 7,8 7,9 16,2 0 30,9 24,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78,6 0 54,5 183,3 181,8 32,1 31,4 37,8 25,8 49,9 34,2 45,1 76 90,2 122,2 130,9 113,3 105,2 69,5 84,4 0 200,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 110,2 0 0 10 26 0 7 5,8 5,7 10 4,3 23,9 39,4 49,8 75,4 96,9 200,7 394,7 864,7 1 797,1 2 530,8 2 008,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 88,4 0 4,5 23,3 81,6 60,1 87,1 107,6 94,6 84,8 124 114,1 92,9 102,7 111,8 117,8 100,3 105,2 54 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 308,1 17,8 86,3 136,6 155,8 360,9 411,2 401,5 389,8 324,4 361,3 382 411,1 416,8 265,3 261,8 252,4 242,1 254,8 301,5 175,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8 177,7 77,2 10 3,7 0 0 5,8 2,9 2,5 0 8 5,6 0 2,6 0 3,2 5,3 7,7 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57 0 22,7 16,7 11,1 12 7 20,4 5,7 17,5 38,5 21,2 76 96,4 114,4 162,3 132,7 163,1 69,5 84,4 70,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 21,2 0 9,1 6,7 11,1 36,1 27,9 14,5 31,5 47,4 21,4 13,3 45,1 28 18,2 5,2 12,9 15,8 15,4 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 53,3 22,7 0 7,4 0 0 5,8 2,9 2,5 4,3 2,7 2,8 6,2 5,2 2,6 3,2 5,3 0 12,1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 8,9 0 0 3,3 0 4 0 0 11,5 7,5 12,8 5,3 11,3 6,2 31,2 13,1 16,2 5,3 0 36,2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15,1 0 0 0 0 4 13,9 14,5 28,7 34,9 68,4 23,9 11,3 3,1 2,6 2,6 3,2 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,2 0 13,6 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 15,8 0 12,1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 284,1 17,8 40,9 90 115 152,4 160,3 218,2 197,8 172,2 233 230,8 273,2 342,2 442,2 479 715,2 626,2 555,9 313,6 175,7 200,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 502,6 3 144,4 3 385,3 2 729,0 1 910,7 2 951,1 3 738,9 4 552,9 5 044,7 4 613,4 4 851,1 5 374,3 5 955,9 6 597,6 7 439,0 8 318,7 9 291,6 8 950,7 8 269,0 7 900,1 6 256,6 5 421,7
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 4,3 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 5,8 0 0 0 0 25 0 0 0 20 0 0 0 6,7 11,1 7,1 4,8 7,9 3,9 4,8 4,2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,5 0 3,8 3,5 2,7 1,9 28,2 27,8 14,3 8,9 4,6 2,6 1,6 1,5 4,1 1,1 2,2 0 0 2,5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 54,5 0 0 0 0 0 0 0 100 42,9 50 63,6 50 50 53,8 51,8 60 61,5 50,8 36,4 58,3 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 17,6 12,5 23 22,1 12,8 13,1 3,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 84,6 0 0 0 100 0 0 100 100 100 70 57,1 50 86,7 87 87,1 91,2 84,4 94,4 75 88,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 75,9 0 0 0 0 0 0 0 87,5 75 87,5 95,2 91,4 77,3 67 73,6 65,2 63,8 80 33,3 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 72,1 0 0 0 0 0 0 0 100 40 40 71,4 88,9 100 75,9 60,5 76,9 73,3 50 66,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 85,7 33,3 66,7 62,5 50 33,3 45,5 20 0 71,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 73,7 81,3 76,3 63,2 58,1 75 46,7 66,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 91,9 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 81,8 88,9 95,2 95,8 89,4 92,3 88 96,2 95,2 87,5 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,2 62,5 21,7 12,1 26,7 30 61,1 66,7 44 50,8 58,2 37 39,3 37,1 34 34,7 30,8 33,2 31,6 17,9 4,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 48,6 0 0 0 0 0 0 16,7 60 0 50 25 50 100 87,5 42,9 87,5 50 80 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 11,9 0 0 0 0 0 0 0 100 33,3 66,7 42,9 11,1 5,9 12,5 7,7 10 8 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 83,7 0 0 0 0 0 0 100 87,5 93,3 81,7 83,5 79,4 90,5 93,8 80 80 50 0 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 69,7 31,8 81,8 80 93,8 76,2 90,6 86,4 86,5 84,4 83,5 71,6 84,7 80 69,2 63,5 58,7 52,6 52,2 34,3 42,9 50
Anémie (D50-D64) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 1,7 4,9 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6 0 0 16,7 0 0 0 25 0 0 16,7 16,7 0 0 12,5 5 4,3 0 11,8 7,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,6 0 0 0 0 0 17,6 11,8 33,3 0 11,1 14,6 20,9 25,8 25,3 27,9 21,6 15,6 11,9 14,3 7,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 11,8 0 0 0 1,6 8,7 16,7 45,5 29,6 43,6 47,6 41,9 47,4 21 19,5 17,5 12,5 6,8 0,8 2,1 1,4 0
Demence (F00-F03) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,5 0 0 0 0 1,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 0 0 1,9 0 2,3 0 5,4 3,7 6,9 0 0 0 3,6 0 0 2,2 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,3 0 4,8 1,5 5,5 5,3 15,2 10,6 18,3 17,3 15,1 27,6 24,2 19,7 20,1 15 19,3 22,3 12,8 26,7 20 100
Katarakta (H25-H26, H28) 93,7 0 100 100 50 100 0 0 100 0 0 75 100 100 91,7 100 100 100 81,8 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 74,1 42,9 58,8 62,5 66,7 53,8 72,7 72,7 66,7 41,2 57,1 69,6 81,8 69,2 87,9 79,8 82,2 77,8 75,9 68,4 66,7 100
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,9 0 45,1 76,5 66,7 46,7 36,4 41,7 40 43,5 22,9 23,5 16,7 23,6 16,4 6,3 7,7 2,6 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 4,3 6,9 6,3 3,9 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 6,1 3,7 15,5 5,3 5,6 3,3 4,4 1,8 2,9 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 32 41 37,5 32,8 26,4 24,1 16,9 9,8 3,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 5 2 0 1,6 2,5 0 0 6,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 7,7 3,7 2,2 7,3 7,6 4,2 5,6 3,4 3,1 0,8 3,6 2 2,8 0
Selhání srdce (I50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 4 2 1 0,4 0,4 0,7 0,3 1,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14,7 7,5 8,1 9,8 10,4 11,2 8,8 3,5 4,8 1,3 1 0
Ateroskleróza (I70) 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 5 29,4 31,3 33,8 32,9 33,3 35,2 26,8 23,6 22,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 82,4 0 0 0 0 75 100 85 97,4 96,8 95,2 89,9 88,4 89 90,5 76,8 65,5 46,3 31,3 15,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,6 0 20 0 23,3 20,9 53,3 47,4 30,4 20,7 37,8 28 19,3 32 28,7 39,8 34,7 22,3 13,7 15,1 10,3 12,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,9 0 0 0 0 0 0 18,8 0 16,7 0 16,7 0 0 6,7 0 0 0 4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 5,9 0 1 2,9 2,3 2 2 0 6,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,2 2,1 2,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 83,2 0 80,8 84,8 92,1 91,7 100 100 83,3 78,6 55,6 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 73,9 0 80 44,4 50 66,7 87,8 80 80 70 72,3 84,8 68,8 78,9 73,7 79,3 73,7 66,7 28,6 33,3 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 1,4 0,8 0 1,7 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7,2 0 100 0 0 0 40 42,9 22,2 20 25 9,5 5,6 12,8 6,8 5,7 5,4 2,6 1,4 3,8 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 80,7 0 0 33,3 100 77,8 90 72,7 100 91,7 100 80 83,3 71,4 80 100 66,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 43,3 0 0 75 0 66,7 33,3 50 55,6 41,7 46,2 33,3 70 50 54,5 57,1 42,9 44,4 50 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 26,9 20 0 100 0 14,3 25 50 83,3 60 46,7 62,5 23,1 61,5 10,5 9,1 20,7 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,8 0 0 0 100 0 0 25 33,3 33,3 41,7 25 28,6 26,7 18,2 16,7 20,8 7,7 12,5 10,5 12,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 3,8 0 4,4 3,9 1,4 0 0 0 10 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 80,7 0 70 83,9 80,7 84,6 80,5 75,5 84,1 80 80,9 75 84,6 80 77,4 72,7 83,3 66,7 100 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 85,6 97,5 79,4 73,7 66,7 83,3 78,9 89,3 88,9 75,4 83,2 82,6 84,6 88,8 85,4 89,9 86,4 86,8 91,5 87,5 0 100
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 85,7 0 89,5 96,6 87,5 100 71,4 82,6 80 81 89,5 86,3 90,9 78,8 91,2 88,5 88,2 83,6 71,8 53,3 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26,5 0 0 50 11,1 9,5 37,5 50 37,5 42,9 8,3 50 11,1 42,9 0 0 14,3 33,3 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 11,8 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,3 50 92,9 80 0 50 66,7 100 25 33,3 30,8 38,5 56,3 33,3 35,9 46,2 26,8 38,9 46,8 50 50 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 20,2 0 0 0 0 100 50 0 20 0 0 18,2 16,7 25 10 12,1 28,6 29,4 18,2 21,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 74,5 100 50 50 0 62,5 91,3 96,2 76,5 86 91,8 74,2 80,4 82,4 81,3 62,3 75 50 26,1 17,6 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,9 0 0 0 0 0 100 33,3 0 0 0 12,5 10 16,7 6,7 10,4 4 6,8 7,1 17,4 0 66,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 5,9 2,4 0 4,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,6 0 0 0 50 0 0 0 0 33,3 14,3 7,1 0 5,9 4,2 0 2,8 25 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,2 0 0 33,3 66,7 61,9 74,3 66,7 72,7 71,3 79,5 69 74,6 69 70,3 56,8 52,8 51,4 34,1 13,1 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,9 0 0 0 0 0 0 33,3 0 30 26,3 30,8 15,4 13 17,4 10,5 14,3 0 9,4 12,5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 8,7 8 7,1 6,3 7,1 14,3 6,1 4,8 7 8,3 4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,4 0 0 0 0 23,1 40 50 50 50 27,3 40 55,6 23,1 14,3 8,7 8,2 9,5 7,7 13 7,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 41,5 33,3 26,1 17,6 45,5 75 70,4 62,5 83,3 66,7 40,9 52,9 45,5 35,5 40,6 21,9 46,2 5,6 19,2 7,7 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 32 0 9,4 9,1 7,7 13,3 62,5 18,2 76,5 75 44,4 63,6 50 39,1 61,9 33,3 17,2 0 28,6 14,3 0 100
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 83,2 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 77,8 93,8 85,5 79,8 92,6 86,1 79,1 69,8 55,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 85,3 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 92,9 91,2 83,9 85,3 89,5 84,2 78,3 80,6 50 50 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 78,4 0 0 0 60 76,4 91,7 87,8 86,2 72,8 78,4 76,9 77,8 78,5 74,2 78,2 72,1 60 83,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 69,4 0 33,3 23,1 75 87 83,3 81,4 71,4 75 67,2 77,4 71,2 72,8 72,9 71 58,8 45 50 23,5 25 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 29,3 0 25 0 21,7 19 40 0 28,6 14,3 41,4 37,5 41,4 54,5 43,5 36,1 22,2 21,4 12,5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 67 0 0 0 0 25 100 36,4 72,2 73,2 72,5 79 71,1 62,4 60,7 72,9 59,7 63 42,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0,6 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 75,8 0 40 25 33,3 50 64,3 71,4 71,9 76 76,1 78,7 81,5 77,2 85,4 78 81,8 67,9 75 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36,6 0 0 50 52,6 62,5 78,6 80 9,1 61,1 52,4 42,9 41,4 41,4 32,5 38 24,6 26,5 15,9 16 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41 0 0 0 0 5,1 38,7 45,5 39,1 34,6 41,5 43,9 50 62,8 62,1 58,9 53,8 48,3 51,1 62,7 54,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 33,3 26,7 7,7 23,8 23,1 18,5 12,2 6 6,5 5,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 73,4 0 0 75 42,9 42,1 60,7 55,6 59,1 62,8 76,5 70,3 75,5 72,1 88,3 68,1 81,6 87 82,5 74,1 60 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,5 0 0 28,6 16,7 29,2 56,5 68,8 61,1 59,3 73,6 68,9 63,9 61,5 53,3 38,1 28,1 21,3 6,7 4,4 1,1 9,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 33,3 60 59,2 65,7 68,9 68,8 88 86,7 66,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 76,1 50 86,5 88,2 74,4 87,5 88 86,7 69,2 90,5 75,8 79,3 78,4 63,4 79,3 60,8 80,9 71,1 55 70,6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 85,6 0 0 0 0 91,7 91,7 81,8 73,7 85,2 91,9 89,3 76,5 100 88,9 75 80 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 57,7 0 0 0 0 29,4 55,6 50 70,8 72,2 73,1 52,9 77,8 55,6 0 66,7 71,4 33,3 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 71,1 0 0 0 16,7 18,8 50 45,2 60 50,7 67,2 76,6 81,3 88,2 90,9 67,5 86,4 93,3 100 83,3 100 100
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 79,6 0 0 0 0 53,7 69,5 78 82,2 78,3 78,3 75,8 81,2 82,4 82,7 86,4 82,7 82,2 81,1 70 0 0
Lékařský potrat (O04) 47,1 0 0 0 100 51,5 36,9 43,7 46 41,4 60,9 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 71,1 0 0 0 0 47,1 74 72,2 69,5 71 74,6 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,7 0 0 0 0 2,7 5,5 10,8 13,4 13,8 34,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 35,9 0 0 0 0 37,5 18,8 31,6 48,1 34,3 55,6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,2 0 0 0 0 1 3,2 2,8 3,1 4,1 4,9 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 88,4 0 0 0 0 73,3 80,2 85,9 91 91,5 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 46,9 0 0 0 0 0 33,3 85,7 38,5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18,9 0 0 0 0 0 25 36,4 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 70,5 55,7 85,2 87,3 80 75,7 61,5 69,2 75 40 60 38,9 41,2 35,7 42,9 14,3 25 66,7 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 6,1 2,6 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,9 0 0 0 0 7,7 16 26,5 17,4 25,8 57,9 44,4 10 22,2 30 19 13,3 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 12,8 0 0 0 0 100 0 0 50 0 40 33,3 6,7 29,4 7,1 0 0 33,3 10 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,8 0,8 1,2 4 1 3,8 16,1 12,9 17,8 19,6 11,9 15,2 14,3 5,8 19,7 8,6 8,6 7 7,3 5,6 1,8 12,5
Nitrolební poranění (S06) 6,5 8,3 0 0 1,6 0,9 0 1,5 2,1 5,5 3,7 4,8 5,2 11,1 4,6 9,1 20,4 16,3 15,3 7,4 12,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22,1 0 6,9 13 26,7 27,3 48,3 44,4 64 42,3 46,9 28,6 37,5 23,5 17,6 14,3 20 0 23,5 11,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75 0 63,2 69,6 62,8 80 90 86,7 75 83,3 94,1 94,4 87,1 74,4 79,7 86,2 71,4 76,9 60 46,7 0 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,9 0 0 100 100 0 100 100 40 100 33,3 75 93,3 64 78,4 61,7 75,6 79,8 74,7 73,4 76,6 66,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,9 0 11,1 36,8 66,7 62,5 89,3 84,1 91,7 73,9 92,1 79,6 73,3 68,8 86 81,8 79,5 64,5 43,8 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,7 33,3 43,2 41 31,1 52,6 67,4 74,6 74,3 66 71 65,5 66,4 63,5 49,5 47,8 36,4 27,5 19,4 15,7 7,9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 39,3 71,4 45,9 33,3 20 0 0 50 14,3 33,3 0 37,5 66,7 0 100 0 50 100 100 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 56,7 0 55,6 71,4 50 30 50 53,8 20 36,8 41,9 40 79,4 70,5 57,9 66 58,6 56,4 50 41,2 40 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 73,1 0 66,7 66,7 100 75 80 62,5 91,7 90,5 76,9 83,3 88,9 69,2 77,8 66,7 44,4 50 25 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 16,8 27,3 23,8 0 40 0 0 28,6 14,3 14,3 20 12,5 16,7 22,2 22,2 10 20 10 0 20 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13,6 0 0 50 0 10 0 0 25 23,1 30 22,2 19 8,7 36,4 16,1 10,4 3,6 0 15,8 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 90,2 0 0 0 0 100 100 100 90,9 93,3 84,2 90 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0 8,6 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,4 0 8,3 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,4 1,8 15 52,9 59,6 26,6 14,9 9,7 6,7 7,9 19,8 30,7 30,9 32 34,5 32,9 36,1 28,7 29,6 19,5 27,8 20
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,6 2,6 26,9 39,3 30,8 28,6 35,2 30,8 31,8 36,9 47,2 48,9 45,7 42,1 39,7 35,9 31,2 26,2 20,7 16,4 12,2 11,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)