8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 3 3 1 2 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 62 0 5 6 0 3 12 9 6 4 4 0 2 7 1 1 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 332 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 2 15 34 44 69 66 40 34 14 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 13 12 10 8 2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 188 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6 12 4 12 14 19 24 14 34 28 11 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 345 0 0 0 0 0 1 3 5 9 16 43 31 26 51 62 48 34 8 7 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 127 0 0 0 0 0 0 3 1 8 3 8 11 13 12 19 24 18 5 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 50 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 8 6 15 8 0 5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 23 46 60 48 26 28 11 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 495 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 21 67 103 88 72 66 55 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 749 0 4 1 2 4 7 7 18 31 39 40 56 82 91 135 117 61 30 20 4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 54 0 0 0 0 0 1 1 4 3 6 3 3 6 5 11 6 2 1 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 28 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 3 1 2 4 4 2 2 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 356 0 0 0 0 0 0 12 12 30 103 108 57 16 9 4 4 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 938 10 10 12 12 32 21 34 29 45 60 75 65 99 109 122 97 57 30 14 5 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 194 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 10 12 19 30 38 25 25 16 6 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 192 0 1 0 1 5 5 11 13 25 16 21 23 21 14 18 12 4 2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 216 1 1 2 0 5 3 6 11 14 16 32 12 24 22 16 22 17 10 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 73 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 3 10 6 20 8 9 4 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 425 3 11 19 10 9 2 6 10 9 11 16 18 37 48 99 51 33 25 6 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 182 1 22 42 11 1 5 3 5 14 22 8 6 13 12 9 4 3 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 5 2 0 2 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 12 7 7 2 1 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 162 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 4 15 30 33 35 22 10 4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 49 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 4 1 6 5 12 7 3 2 1 0
Selhání srdce (I50) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 2 2 4 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 143 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 3 6 16 13 27 27 23 8 7 2 0
Ateroskleróza (I70) 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 24 51 75 52 32 30 12 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 581 0 0 0 0 2 5 12 33 74 67 73 68 67 69 67 28 15 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 399 0 0 0 15 15 9 13 8 16 12 10 9 29 50 70 69 37 19 13 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 943 0 434 350 45 30 22 19 10 14 3 6 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 344 0 2 1 7 17 35 20 21 32 26 29 31 33 39 21 20 6 2 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 58 0 2 1 0 0 5 2 2 1 3 4 1 6 9 5 7 7 3 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 89 1 0 2 5 10 12 16 8 10 3 4 2 3 2 3 4 2 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 82 0 0 3 2 1 4 2 7 9 9 8 7 8 8 9 1 0 3 0 0 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 45 0 1 0 0 1 0 4 2 0 3 6 1 3 7 11 3 0 0 3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 34 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 5 3 5 5 1 3 4 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 604 0 2 40 90 107 70 56 47 38 36 19 17 21 17 16 14 6 4 2 2 0
Tříselná kýla (K40) 955 38 41 28 9 3 20 28 29 59 63 46 59 74 108 124 101 65 44 14 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 697 0 33 48 7 2 8 16 25 53 58 71 57 47 74 84 55 33 20 6 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 33 0 0 0 0 3 3 3 5 4 4 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 147 1 6 1 0 2 2 3 0 2 4 7 12 12 16 12 17 18 18 9 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 46 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 8 10 0 8 3 5 2 0 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 398 1 0 3 2 8 12 24 19 36 60 33 40 38 37 37 27 13 3 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 41 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 4 3 2 7 2 5 4 3 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 945 0 0 1 1 9 23 42 53 74 97 63 73 96 120 114 90 48 32 8 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 65 0 0 0 1 5 0 2 3 6 0 7 7 3 5 8 8 3 4 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 50 0 0 0 0 0 3 4 3 5 3 1 1 2 8 4 5 5 4 1 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 172 2 4 6 5 15 22 13 11 10 16 4 5 12 8 14 7 4 7 5 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 96 2 4 0 6 5 7 5 8 3 10 10 5 6 10 4 5 4 0 0 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 460 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8 12 20 40 85 115 79 56 29 3 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 505 0 0 0 0 0 0 0 2 5 13 23 36 57 84 103 102 57 20 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 610 0 0 0 7 43 54 44 44 55 75 58 65 53 46 41 19 3 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 628 0 2 4 20 60 39 34 26 29 56 29 49 92 65 67 36 11 7 1 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 88 1 0 0 1 1 2 2 2 3 11 10 7 9 9 14 6 9 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 359 0 0 0 0 0 1 4 18 44 42 39 54 39 45 30 24 13 6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 609 0 4 3 5 8 13 8 27 35 57 61 97 95 76 57 44 14 3 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 174 0 1 4 8 16 8 10 8 7 10 9 11 22 12 12 22 7 4 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 330 0 0 0 1 3 10 8 19 12 17 15 22 23 36 43 36 31 27 21 6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 76 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 6 6 11 14 14 7 3 3 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 692 0 0 2 0 9 16 21 29 49 55 71 54 71 96 76 64 40 21 10 8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 502 0 3 0 1 14 16 12 15 32 39 51 43 39 64 59 58 24 22 9 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 27 61 94 95 58 30 6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 517 5 42 48 32 44 25 19 21 23 25 23 21 29 43 45 31 18 13 10 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 123 0 0 0 1 6 10 7 13 17 22 11 12 6 10 2 4 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 96 0 0 0 0 8 11 9 19 10 14 7 2 5 2 3 0 4 0 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 536 0 0 0 0 7 10 13 22 33 76 98 117 53 28 30 21 14 9 5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 711 0 0 0 2 16 71 140 170 168 196 137 104 157 163 166 132 58 28 2 1 0
Lékařský potrat (O04) 172 0 0 0 0 15 26 21 27 25 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 601 0 0 0 0 14 63 123 182 140 70 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 138 0 0 0 0 2 14 40 34 31 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 46 0 0 0 0 2 5 12 21 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 129 0 0 0 0 4 10 34 48 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 983 0 0 0 0 14 103 274 339 203 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 24 0 0 0 0 2 2 8 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 395 77 80 105 40 27 15 7 9 10 10 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 71 0 0 0 3 9 8 10 6 11 8 5 6 0 2 0 0 1 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 170 3 7 1 2 5 3 3 6 9 14 3 11 6 16 18 18 15 14 12 4 0
Nitrolební poranění (S06) 92 1 1 1 1 3 1 2 2 8 4 3 5 4 10 16 10 4 5 9 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 176 1 11 13 9 8 24 9 11 14 15 11 10 9 11 11 3 3 2 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 371 0 7 48 34 9 11 8 12 17 18 14 25 37 31 42 29 12 11 5 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 605 0 1 6 4 5 3 3 4 3 7 5 9 12 32 55 49 87 101 156 56 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 433 0 1 1 17 20 17 33 25 31 39 41 42 39 44 28 23 15 13 2 1 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 653 0 13 47 31 84 121 129 124 173 163 125 126 127 111 103 69 54 31 19 3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 61 3 27 3 0 0 4 1 3 4 0 0 3 6 2 1 1 0 2 0 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 353 0 6 1 1 6 7 11 3 13 11 21 15 24 47 59 62 36 21 6 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 24 0 1 0 1 0 4 2 1 4 2 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 16 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 40 0 2 1 1 2 2 1 3 1 2 5 4 4 0 2 4 0 6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 70 0 0 0 0 0 2 3 10 23 24 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 477 4 7 24 28 47 65 48 63 76 75 74 94 126 156 195 183 109 71 27 3 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 29 561 172 808 882 486 813 1 130 1 513 1 808 2 030 2 134 1 827 1 872 2 255 2 762 3 113 2 549 1 564 1 057 604 168 14
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5 2,6 3,7 11,5 7,4 25,5 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 3,3 0 0 0 0 4 0 0 2,8 0 0 0 0 5,7 7,6 0 11,1 17,3 7,4 25,5 77 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,2 0 22,6 19,8 0 11,9 37,2 25,8 16,8 9 9,1 0 5,8 20 2,5 2,6 3,7 0 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,2 0 0 0 0 0 0 5,7 5,6 6,7 6,8 5,6 43,6 96,9 110,8 182,5 244,7 230,9 252,1 178,2 154 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,8 14,5 17,1 32,7 31,7 37,1 46,2 14,8 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 34,1 0 0 0 0 0 3,1 2,9 5,6 13,5 13,6 33,6 11,6 34,2 35,3 50,2 89 80,8 252,1 356,5 423,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 62,6 0 0 0 0 0 3,1 8,6 14 20,2 36,3 120,3 90,1 74,1 128,4 164 178 196,3 59,3 89,1 38,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23 0 0 0 0 0 0 8,6 2,8 17,9 6,8 22,4 32 37,1 30,2 50,2 89 103,9 37,1 25,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 5,6 2,2 0 8,4 5,8 22,8 15,1 39,7 29,7 0 37,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 20,3 65,6 115,8 158,7 178 150,1 207,6 140 77 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 89,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,5 16,8 23,3 59,9 168,7 272,4 326,3 415,7 489,4 700,2 230,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,9 0 18,1 3,3 7,9 15,9 21,7 20,1 50,3 69,5 88,4 112 162,8 233,8 229,2 357 433,8 352,2 222,5 254,6 154 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 9,8 0 0 0 0 0 3,1 2,9 11,2 6,7 13,6 8,4 8,7 17,1 12,6 29,1 22,2 11,5 7,4 12,7 38,5 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,1 0 0 0 0 0 3,1 2,9 5,6 0 11,3 8,4 2,9 5,7 10,1 10,6 7,4 11,5 7,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 64,6 0 0 0 0 0 0 34,4 33,6 67,3 233,6 302,3 165,7 45,6 22,7 10,6 14,8 5,8 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 170,2 181 45,2 39,6 47,5 127 65,1 97,6 81,1 100,9 136,1 209,9 188,9 282,2 274,5 322,6 359,7 329,1 222,5 178,2 192,5 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 3,3 0 4 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,7 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 35,2 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 22,7 28 34,9 54,2 75,5 100,5 92,7 144,3 118,7 76,4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 34,8 0 4,5 0 4 19,8 15,5 31,6 36,4 56,1 36,3 58,8 66,8 59,9 35,3 47,6 44,5 23,1 14,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 0 3,1 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 0 0 0 0 4 0 5,7 2,8 0 6,8 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 39,2 18,1 4,5 6,6 0 19,8 9,3 17,2 30,8 31,4 36,3 89,6 34,9 68,4 55,4 42,3 81,6 98,1 74,2 25,5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 13,2 0 4,5 3,3 4 0 3,1 2,9 2,8 4,5 4,5 5,6 0 8,6 25,2 15,9 74,2 46,2 66,7 50,9 38,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 77,1 54,3 49,7 62,7 39,6 35,7 6,2 17,2 28 20,2 24,9 44,8 52,3 105,5 120,9 261,8 189,1 190,5 185,4 76,4 77 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 18,1 99,4 138,5 43,6 4 15,5 8,6 14 31,4 49,9 22,4 17,4 37,1 30,2 23,8 14,8 17,3 7,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 12,7 0 0
Angina pectoris (I20) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,5 2,8 2,9 2,9 12,6 5,3 0 11,5 7,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,4 31,4 30,2 18,5 26 11,5 7,4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 19,6 11,6 42,8 75,5 87,3 129,8 127 74,2 50,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 3,7 5,8 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 8,9 0 0 0 0 0 3,1 0 0 4,5 4,5 8,4 11,6 2,9 15,1 13,2 44,5 40,4 22,2 25,5 38,5 0
Selhání srdce (I50) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 5,7 0 5,3 14,8 11,5 14,8 50,9 38,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 25,9 0 0 0 0 0 3,1 0 8,4 6,7 9,1 8,4 17,4 45,6 32,7 71,4 100,1 132,8 59,3 89,1 77 0
Ateroskleróza (I70) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 14 23,3 68,4 128,4 198,3 192,8 184,7 222,5 152,8 77 0
Varixy dolních končetin (I83) 105,4 0 0 0 0 7,9 15,5 34,4 92,3 166 151,9 204,3 197,6 191 173,8 177,2 103,8 86,6 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 72,4 0 0 0 59,4 59,5 27,9 37,3 22,4 35,9 27,2 28 26,2 82,7 125,9 185,1 255,8 213,6 140,9 165,5 154 355,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 0 3,7 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 0 5 0 0 0 7,4 38,2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,4 12,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 171,1 0 1 961,8 1 154,2 178,2 119 68,2 54,5 28 31,4 6,8 16,8 8,7 5,7 5 5,3 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 62,4 0 9 3,3 27,7 67,4 108,5 57,4 58,7 71,8 59 81,2 90,1 94,1 98,2 55,5 74,2 34,6 14,8 12,7 38,5 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 2,9 7,6 2,6 3,7 0 7,4 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,5 0 9 3,3 0 0 15,5 5,7 5,6 2,2 6,8 11,2 2,9 17,1 22,7 13,2 26 40,4 22,2 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,1 18,1 0 6,6 19,8 39,7 37,2 45,9 22,4 22,4 6,8 11,2 5,8 8,6 5 7,9 14,8 11,5 7,4 12,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,9 0 0 9,9 7,9 4 12,4 5,7 19,6 20,2 20,4 22,4 20,3 22,8 20,1 23,8 3,7 0 22,2 0 0 355,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,2 0 4,5 0 0 4 0 11,5 5,6 0 6,8 16,8 2,9 8,6 17,6 29,1 11,1 0 0 38,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,2 0 0 0 0 0 3,1 0 0 2,2 4,5 5,6 0 14,3 7,6 13,2 18,5 5,8 22,2 50,9 77 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,9 0 0 2,6 0 5,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 109,6 0 9 131,9 356,4 424,5 217 160,7 131,4 85,2 81,6 53,2 49,4 59,9 42,8 42,3 51,9 34,6 29,7 25,5 77 0
Tříselná kýla (K40) 173,3 687,8 185,3 92,3 35,6 11,9 62 80,4 81,1 132,3 142,9 128,7 171,5 211 272 327,9 374,5 375,2 326,3 178,2 77 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 126,4 0 149,2 158,3 27,7 7,9 24,8 45,9 69,9 118,9 131,5 198,7 165,7 134 186,4 222,2 203,9 190,5 148,3 76,4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6 0 0 0 0 11,9 9,3 8,6 14 9 9,1 11,2 11,6 2,9 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 7,4 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,7 18,1 27,1 3,3 0 7,9 6,2 8,6 0 4,5 9,1 19,6 34,9 34,2 40,3 31,7 63 103,9 133,5 114,6 192,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,5 4,5 5,6 5,8 22,8 25,2 0 29,7 17,3 37,1 25,5 0 355,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72,2 18,1 0 9,9 7,9 31,7 37,2 68,9 53,1 80,7 136,1 92,4 116,3 108,3 93,2 97,9 100,1 75 22,2 50,9 38,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,4 0 0 0 0 0 3,1 5,7 2,8 0 2,3 2,8 11,6 8,6 5 18,5 7,4 28,9 29,7 38,2 192,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,5 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 2,3 0 0 0 7,6 2,6 3,7 5,8 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 171,4 0 0 3,3 4 35,7 71,3 120,5 148,2 166 219,9 176,3 212,2 273,7 302,2 301,5 333,7 277,1 237,3 101,8 38,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,8 0 0 0 4 19,8 0 5,7 8,4 13,5 0 19,6 20,3 8,6 12,6 21,2 29,7 17,3 29,7 25,5 38,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,6 0 0 0 0 4 0 2,9 2,8 2,2 2,3 5,6 2,9 2,9 7,6 2,6 7,4 11,5 14,8 12,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,1 0 0 0 0 0 9,3 11,5 8,4 11,2 6,8 2,8 2,9 5,7 20,1 10,6 18,5 28,9 29,7 12,7 38,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 31,2 36,2 18,1 19,8 19,8 59,5 68,2 37,3 30,8 22,4 36,3 11,2 14,5 34,2 20,1 37 26 23,1 51,9 63,7 77 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,4 36,2 18,1 0 23,8 19,8 21,7 14,3 22,4 6,7 22,7 28 14,5 17,1 25,2 10,6 18,5 23,1 0 0 77 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 83,5 0 0 0 0 0 3,1 5,7 11,2 11,2 18,1 33,6 58,1 114 214,1 304,1 292,9 323,3 215,1 38,2 38,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,6 0 0 0 0 0 0 0 5,6 11,2 29,5 64,4 104,6 162,5 211,5 272,4 378,2 329,1 148,3 38,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 110,7 0 0 0 27,7 170,6 167,4 126,3 123 123,4 170,1 162,3 188,9 151,1 115,8 108,4 70,4 17,3 22,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 113,9 0 9 13,2 79,2 238 120,9 97,6 72,7 65 127 81,2 142,4 262,3 163,7 177,2 133,5 63,5 51,9 12,7 38,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 0 0 0 0 0 2,5 5,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 16 18,1 0 0 4 4 6,2 5,7 5,6 6,7 24,9 28 20,3 25,7 22,7 37 22,2 52 7,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,1 0 0 0 0 0 3,1 11,5 50,3 98,7 95,2 109,2 156,9 111,2 113,3 79,3 89 75 44,5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 7,9 0 5,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 110,5 0 18,1 9,9 19,8 31,7 40,3 23 75,5 78,5 129,2 170,7 281,9 270,8 191,4 150,7 163,1 80,8 22,2 25,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,6 0 4,5 13,2 31,7 63,5 24,8 28,7 22,4 15,7 22,7 25,2 32 62,7 30,2 31,7 81,6 40,4 29,7 38,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 59,9 0 0 0 4 11,9 31 23 53,1 26,9 38,5 42 63,9 65,6 90,7 113,7 133,5 179 200,2 267,3 230,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,5 13,6 2,8 17,4 17,1 27,7 37 51,9 40,4 22,2 38,2 77 0
Urolitiáza (N20-N23) 125,5 0 0 6,6 0 35,7 49,6 60,3 81,1 109,9 124,7 198,7 156,9 202,4 241,8 201 237,3 230,9 155,7 127,3 307,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 91,1 0 13,6 0 4 55,5 49,6 34,4 41,9 71,8 88,4 142,7 125 111,2 161,2 156 215,1 138,6 163,1 114,6 38,5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 32 77 153,6 248,6 352,2 334,8 222,5 76,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,8 90,5 189,9 158,3 126,7 174,6 77,5 54,5 58,7 51,6 56,7 64,4 61 82,7 108,3 119 114,9 103,9 96,4 127,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 22,3 0 0 0 4 23,8 31 20,1 36,4 38,1 49,9 30,8 34,9 17,1 25,2 5,3 14,8 11,5 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 17,4 0 0 0 0 31,7 34,1 25,8 53,1 22,4 31,7 19,6 5,8 14,3 5 7,9 0 23,1 0 25,5 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 97,2 0 0 0 0 27,8 31 37,3 61,5 74 172,3 274,3 340,1 151,1 70,5 79,3 77,9 80,8 66,7 63,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 310,4 0 0 0 7,9 63,5 220,1 401,8 475,4 376,8 444,4 383,4 302,3 447,6 410,5 439 489,4 334,8 207,6 25,5 38,5 0
Lékařský potrat (O04) 31,2 0 0 0 0 59,5 80,6 60,3 75,5 56,1 120,2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 109 0 0 0 0 55,5 195,3 353 509 314 158,7 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 25 0 0 0 0 7,9 43,4 114,8 95,1 69,5 34 2,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,3 0 0 0 0 7,9 15,5 34,4 58,7 11,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 23,4 0 0 0 0 15,9 31 97,6 134,2 65 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 178,3 0 0 0 0 55,5 319,3 786,3 948 455,3 108,8 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,4 0 0 0 0 7,9 6,2 23 16,8 11,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,7 0 0 0 0 0 3,1 2,9 2,8 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,2 217,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,7 1 393,7 361,6 346,2 158,4 107,1 46,5 20,1 25,2 22,4 22,7 8,4 11,6 8,6 7,6 5,3 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,4 5,8 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,9 0 0 0 11,9 35,7 24,8 28,7 16,8 24,7 18,1 14 17,4 0 5 0 0 5,8 7,4 12,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 9,1 0 0 8,6 10,1 2,6 0 0 7,4 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 30,8 54,3 31,6 3,3 7,9 19,8 9,3 8,6 16,8 20,2 31,7 8,4 32 17,1 40,3 47,6 66,7 86,6 103,8 152,8 154 0
Nitrolební poranění (S06) 16,7 18,1 4,5 3,3 4 11,9 3,1 5,7 5,6 17,9 9,1 8,4 14,5 11,4 25,2 42,3 37,1 23,1 37,1 114,6 77 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 31,9 18,1 49,7 42,9 35,6 31,7 74,4 25,8 30,8 31,4 34 30,8 29,1 25,7 27,7 29,1 11,1 17,3 14,8 0 38,5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 67,3 0 31,6 158,3 134,7 35,7 34,1 23 33,6 38,1 40,8 39,2 72,7 105,5 78,1 111,1 107,5 69,3 81,6 63,7 38,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 109,8 0 4,5 19,8 15,8 19,8 9,3 8,6 11,2 6,7 15,9 14 26,2 34,2 80,6 145,5 181,7 502,3 749 1 986,0 2 155,5 2 491,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,6 0 4,5 3,3 67,3 79,3 52,7 94,7 69,9 69,5 88,4 114,7 122,1 111,2 110,8 74,1 85,3 86,6 96,4 25,5 38,5 355,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 299,9 0 58,8 155 122,8 333,3 375,1 370,2 346,8 388 369,6 349,8 366,2 362,1 279,5 272,4 255,8 311,7 229,9 241,9 115,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,1 54,3 122,1 9,9 0 0 12,4 2,9 8,4 9 0 0 8,7 17,1 5 2,6 3,7 0 14,8 0 0 355,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64 0 27,1 3,3 4 23,8 21,7 31,6 8,4 29,2 24,9 58,8 43,6 68,4 118,4 156 229,9 207,8 155,7 76,4 115,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4,4 0 4,5 0 4 0 12,4 5,7 2,8 9 4,5 5,6 2,9 2,9 10,1 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 2,9 0 22,6 3,3 4 0 9,3 0 0 2,2 0 5,6 0 2,9 2,5 0 3,7 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7,3 0 9 3,3 4 7,9 6,2 2,9 8,4 2,2 4,5 14 11,6 11,4 0 5,3 14,8 0 44,5 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 12,7 0 0 0 0 0 6,2 8,6 28 51,6 54,4 14 2,9 0 0 2,6 3,7 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,4 0 4,5 3,3 11,9 0 0 2,9 0 0 0 0 0 2,9 2,5 2,6 11,1 0 7,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 268 72,4 31,6 79,1 110,9 186,5 201,5 137,8 176,2 170,5 170,1 207,1 273,2 359,2 392,9 515,7 678,5 629,3 526,5 343,7 115,5 711,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 362,9 3 113,1 3 652,5 2 908,5 1 924,8 3 225,6 3 503,4 4 342,1 5 056,1 4 553,0 4 838,9 5 113,4 5 440,9 6 428,9 6 955,6 8 232,8 9 451,2 9 029,0 7 838,3 7 689,4 6 466,5 4 982,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 8,7 2,6 2,6 6,7 2,2 5,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 4,6 0 0 0 0 100 0 0 50 0 0 0 0 11,1 8,1 0 4,3 5 1,5 4,3 14,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 33,3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,7 0 6,3 8,6 0 5,7 29,3 23,1 14,3 7,3 8,9 0 3,6 12,1 1,2 1,3 1,4 0 1,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,5 0 0 0 0 0 0 100 100 50 33,3 33,3 78,9 55,7 57,1 53,5 55,9 49,4 48,6 43,8 66,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 33,3 33,3 27,3 22 14,8 12,2 12,5 6,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77 0 0 0 0 0 100 50 100 100 100 92,3 57,1 75 82,4 86,4 63,2 77,8 75,6 77,8 73,3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 65,5 0 0 0 0 0 50 100 83,3 64,3 64 81,1 73,8 51 72,9 65,3 66,7 57,6 50 41,2 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60,2 0 0 0 0 0 0 50 100 50 42,9 61,5 64,7 59,1 80 59,4 72,7 75 38,5 25 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,7 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 22,2 40 35,3 46,9 50 0 41,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 75,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 87,5 95,8 74,2 76,9 72,7 65 75,7 64,7 66,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 88,9 87,5 91,8 90,4 90,7 90 93 90,2 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 31,6 0 14,8 3,6 12,5 30,8 35 41,2 58,1 49,2 59,1 44,4 46,3 34,2 29,9 31 32,2 26 17,5 19,8 17,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 56,8 0 0 0 0 0 33,3 9,1 44,4 30 60 100 100 60 71,4 91,7 66,7 50 50 100 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 11,5 0 0 0 0 0 100 50 66,7 0 50 60 10 7,4 9,5 7,5 4,9 6,9 7,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 84 0 0 0 0 0 0 100 92,3 90,9 86,6 81,2 86,4 72,7 75 44,4 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67,4 71,4 90,9 80 80 82,1 84 81 87,9 73,8 81,1 87,2 73 71,2 68,1 60,1 58,4 58,2 41,7 35,9 55,6 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 50 0 20 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 0 0 0 0 0 16,7 0 20 0 0 0 0 0 9,1 0 4 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 30,3 27,8 21,4 21,1 30,3 26,4 21,7 29,1 19,5 11,8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 11,3 0 0,4 0 2,3 11,9 15,6 36,7 44,8 62,5 51,6 52,5 47,9 30,4 17,5 18,2 9,9 2,8 1,2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,5 0 0 0 0 0 1,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 0 0 0 0 3,3 0 5 4,5 0 6,5 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,8 14,3 5,6 4,2 0 6,3 9,1 11,8 18,6 16,9 11,3 26,7 8,6 16,1 10,7 7,7 13,9 13,2 12,8 5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 89 0 100 100 100 0 100 100 100 100 66,7 40 0 50 100 75 100 100 100 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 67 42,9 64,7 57,6 58,8 75 33,3 60 62,5 56,3 64,7 55,2 62,1 63,8 69,6 75,6 77,3 66 80,6 46,2 28,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,4 6,3 46,8 76,4 50 8,3 23,8 37,5 22,7 34,1 40 16,3 10,9 23,6 15,8 12,7 7,4 4,7 2,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1,5 0 0
Angina pectoris (I20) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 22,2 9,1 4,8 1,6 7 2,5 0 3,4 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9,3 8,9 4 4,9 1,5 0,7 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 20 33,3 13,3 28,8 33 26 25,5 19,6 10,1 10,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,3 0 1,7 1,5 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,4 0 0 0 0 0 14,3 0 0 6,5 5 4,5 5,1 0,8 2,5 1,6 3,7 2,5 1,1 1,3 1,7 0
Selhání srdce (I50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,6 0 1 1,5 0,9 0,5 1,4 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,2 0 0 0 0 0 25 0 37,5 21,4 10,5 8,6 10,3 16 7,4 9,9 9,7 8 2,6 2,5 1,9 0
Ateroskleróza (I70) 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29,4 20,5 26,1 31,5 27,9 26,9 22,4 28,3 20,7 10,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 79,5 0 0 0 0 100 71,4 60 94,3 92,5 88,2 84,9 88,3 90,5 86,3 78,8 71,8 42,9 6,3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25,3 0 0 0 45,5 35,7 47,4 46,4 25 38,1 24,5 19,2 13 24,8 30,9 31,7 28,8 25,3 13 12,4 11,1 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 5,9 0 4,8 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,7 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2,3 0 2 0 0 0 0,6 1,8 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 83,7 0 83,6 82 81,8 85,7 91,7 100 83,3 93,3 75 100 100 66,7 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 68,1 0 66,7 16,7 63,6 58,6 74,5 55,6 75 65,3 59,1 67,4 77,5 76,7 81,3 70 83,3 54,5 28,6 25 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,6 1,6 2,3 0,7 0,8 0 1,3 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,1 0 33,3 50 0 0 38,5 11,8 13,3 16,7 21,4 19 3,7 16,2 10,5 5,1 8 10,3 4,7 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 87,3 100 0 66,7 83,3 90,9 92,3 94,1 80 100 100 100 100 75 50 60 100 100 100 100 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 52,6 0 0 42,9 66,7 20 50 25 53,8 69,2 64,3 80 58,3 72,7 61,5 64,3 33,3 0 50 0 0 100
Nemoci jícnu (K20-K23) 20,8 0 33,3 0 0 25 0 30,8 25 0 37,5 60 9,1 27,3 29,2 32,4 14,3 0 0 27,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,9 0 0 0 0 0 100 0 0 50 33,3 33,3 0 38,5 13,6 16,1 15,2 4,5 9,7 12,1 22,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,1 0 0 1,6 0 1,3 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 83,5 0 50 71,4 90 83,6 83,3 90,3 92,2 79,2 76,6 95 89,5 77,8 73,9 84,2 82,4 66,7 80 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 84,9 97,4 87,2 75,7 100 100 76,9 87,5 85,3 85,5 85,1 80,7 84,3 77,1 87,1 84,9 87,8 84,4 86,3 82,4 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 81 0 97,1 90,6 100 66,7 80 66,7 71,4 79,1 85,3 85,5 81,4 83,9 78,7 84,8 87,3 68,8 71,4 42,9 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19,8 0 0 0 0 27,3 17,6 27,3 21,7 30,8 33,3 26,7 40 16,7 7,7 8,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 6,3 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 49,8 100 75 50 0 50 66,7 100 0 33,3 36,4 41,2 66,7 48 57,1 36,4 47,2 50 45 64,3 71,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 25 28,6 33,3 12,5 13,3 28,6 23,3 0 20 9,4 10,9 7,4 0 100
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,7 50 0 37,5 66,7 88,9 80 88,9 86,4 76,6 83,3 71,7 90,9 84,4 77,1 63,8 61,4 48,1 12 40 12,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,9 0 0 0 0 0 14,3 28,6 25 0 11,1 10 22,2 10 3,9 10,1 4,3 9,4 10 13 35,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 14,3 0 0 0 16,7 4 5 11,1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 62 0 0 100 50 69,2 62,2 76,4 67,9 76,3 72,4 67,7 60,8 76,8 70,6 61,6 59,6 47,5 36,4 15,7 5,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19,5 0 0 0 100 100 0 28,6 23,1 66,7 0 43,8 38,9 13,6 17,9 22,9 13,8 8,1 8,5 9,1 10 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4 0 0 0 0 25 0 6,7 4,8 2,9 2,2 5,6 1,9 2,2 4,6 2,3 5 10 6,3 5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,9 0 0 0 0 0 37,5 100 27,3 41,7 18,8 25 9,1 14,3 20,5 16,7 13,2 12,2 8,2 2,9 7,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 39,5 40 22,2 27,3 38,5 51,7 88 61,9 68,8 62,5 66,7 28,6 25 37,5 26,7 34,1 20 16,7 29,2 22,7 66,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 32,7 40 23,5 0 35,3 29,4 41,2 41,7 50 21,4 50 50 38,5 28,6 55,6 40 29,4 25 0 0 50 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 87 0 0 0 0 0 100 66,7 100 83,3 100 85,7 87 83,3 95,5 87,8 85,9 86,2 87,9 30 50 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 84,3 0 0 0 0 0 0 0 100 71,4 100 79,3 87,8 77 89,4 87,3 88,7 85,1 74,1 37,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 67,9 0 0 0 100 74,1 76,1 77,2 75,9 71,4 72,1 66,7 64,4 64,6 63 57,7 51,4 27,3 75 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 68,1 0 8,3 28,6 62,5 83,3 86,7 75,6 68,4 67,4 86,2 76,3 68,1 80,7 75,6 73,6 52,9 36,7 21,9 11,1 33,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4,6 0 0 0 0 0 0 16,7 25 0 0 0 0 0 6,7 14,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,3 100 0 0 5,9 16,7 50 22,2 66,7 21,4 50 37 29,2 30 20 31,8 19,4 34,6 4,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 61 0 0 0 0 0 50 44,4 58,1 73,3 56,8 60,9 71,1 60 64,3 58,8 57,1 46,4 46,2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,5 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0,9 1,9 0 0,7 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,1 0 36,4 13,6 71,4 61,5 68,4 61,5 90 72,9 68,7 79,2 86,6 84,1 80,9 86,4 88 73,7 42,9 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36,5 0 25 66,7 61,5 61,5 61,5 62,5 61,5 36,8 50 36 34,4 44,9 40 22,2 37,3 17,5 13,8 13,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,4 0 0 0 7,7 8,1 20 25,8 45,2 30 39,5 46,9 53,7 40,4 44,4 42,2 52,9 50 47,4 60 42,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,1 0 0 0 0 0 0 0 25 28,6 31,6 6,3 20,7 16,7 15,9 14,9 21,9 13,7 5,9 7,1 25 0
Urolitiáza (N20-N23) 71,6 0 0 100 0 69,2 53,3 65,6 69 76,6 66,3 64,5 72 80,7 75 76,8 71,1 74,1 72,4 76,9 80 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 32 0 30 0 7,1 35,9 61,5 52,2 55,6 58,2 73,6 72,9 58,9 54,9 50 37,6 31,7 16,1 10,9 4,6 1,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 68,8 58,7 67,8 69,1 70,4 78,4 88,2 100 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,5 100 84 92,3 76,2 95,7 89,3 100 87,5 71,9 86,2 82,1 67,7 82,9 71,7 68,2 70,5 56,3 61,9 76,9 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 63,1 0 0 0 100 75 58,8 63,6 50 47,2 68,8 61,1 85,7 60 90,9 50 80 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 59,6 0 0 0 0 42,1 68,8 69,2 67,9 83,3 51,9 43,8 100 83,3 40 60 0 80 0 40 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 74 0 0 0 0 46,7 47,6 54,2 62,9 64,7 63,9 79 84,8 88,3 87,5 88,2 75 77,8 90 50 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 80,6 0 0 0 50 53,3 72,4 78,7 79,8 76,4 81,3 80,1 80 89,2 84 81 86,3 80,6 87,5 100 33,3 0
Lékařský potrat (O04) 43 0 0 0 0 44,1 40 36,2 35,5 31,6 66,3 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 77,2 0 0 0 0 73,7 75,9 71,9 79,1 77,3 85,4 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,6 0 0 0 0 2,5 5,9 9,2 8,8 13,5 25,9 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 19,3 0 0 0 0 11,1 15,2 17,9 26,9 14,7 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,4 0 0 0 0 3,5 1,9 2,9 3,8 4,7 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 86,8 0 0 0 0 77,8 83,1 83 87,8 91,4 94,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 63,2 0 0 0 0 50 66,7 53,3 66,7 83,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11,4 0 0 0 0 0 20 10 11,1 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,1 52,4 76,2 84 93 67,5 88,2 77,8 56,3 52,6 55,6 42,9 30,8 33,3 30 50 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,6 4,2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,7 0 0 0 3,8 11,1 17,4 28,6 19,4 28,9 28,6 20,8 50 0 9,1 0 0 5,9 9,1 7,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 57,1 0 0 42,9 33,3 14,3 0 0 14,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,3 2,4 4 1,3 2,2 3,2 9,7 7,5 11,8 15,3 17,7 4,6 13,4 6,7 11,3 8,4 8,8 8,2 6,9 6,8 5,7 0
Nitrolební poranění (S06) 6,7 8,3 1,4 1,8 1,2 2,8 1,1 2,6 3,8 11,4 4,9 4,2 7,5 5,5 13,2 18,2 14,5 5,8 7,2 14,8 18,2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,5 1,5 9,9 22,8 15,8 18,6 54,5 50 55 48,3 48,4 35,5 33,3 30 50 40,7 15 13 18,2 0 11,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 68,6 0 63,6 68,6 55,7 69,2 91,7 61,5 80 89,5 64,3 73,7 73,5 75,5 70,5 75 78,4 48 55 50 33,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,9 0 16,7 75 57,1 100 100 100 80 100 77,8 83,3 64,3 63,2 84,2 72,4 80,3 75 70,6 73,6 66,7 58,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 71,9 0 10 6,7 58,6 69 73,9 84,6 78,1 83,8 81,3 87,2 77,8 83 83 65,1 65,7 62,5 59,1 20 33,3 50
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 49,4 0 32,5 37,3 28,2 45,7 55,5 63,5 68,5 67,8 68,5 63,1 59,7 55,9 52,4 44,8 37,5 34,6 18 14 5,3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 41,8 33,3 48,2 25 0 0 66,7 33,3 50 57,1 0 0 60 60 33,3 33,3 20 0 100 0 0 100
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 55,7 0 85,7 25 33,3 42,9 63,6 52,4 42,9 43,3 47,8 75 62,5 55,8 61,8 57,8 62 56,3 44,7 30 42,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 49 0 100 0 100 0 100 40 33,3 80 66,7 100 20 100 66,7 50 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,2 0 18,5 10 11,1 0 25 0 0 7,7 0 16,7 0 8,3 5,6 0 10 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6,3 0 20 25 10 13,3 50 11,1 20 5 5,7 16,7 15,4 6,5 0 2,7 4,8 0 9,4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 85,4 0 0 0 0 0 100 100 71,4 88,5 85,7 83,3 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0 2,3 12,5 6,7 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 1 0 1,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,7 6,3 11,3 50 53,8 35,9 17,5 6,2 5,6 6,6 14,4 26,8 32,8 33,8 36,2 32,9 37,8 31,8 27,5 23,3 16,7 40
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 29,5 2,6 25,6 36,2 28 30,4 33,5 29,8 31,1 35,4 43,8 45,5 40,9 37,8 35,8 32,5 30,5 23,7 17,5 14,4 11,1 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)