8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 22 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 4 2 4 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 73 0 8 2 3 8 17 9 7 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 361 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 18 41 57 67 62 37 45 18 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 14 9 11 6 1 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 166 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 6 7 10 20 24 31 22 22 12 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 351 0 0 0 0 0 0 4 6 13 19 39 21 48 45 68 39 28 19 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 127 0 0 0 0 0 0 0 2 11 5 9 6 15 17 20 20 12 9 0 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 6 5 6 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 22 55 81 50 28 26 11 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 550 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 12 20 81 81 100 86 96 50 16 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 725 2 4 3 3 5 13 12 14 21 19 22 42 98 122 130 107 67 34 5 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 62 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 5 12 7 8 9 5 2 3 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 7 3 3 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 370 0 0 0 0 0 3 3 9 33 87 112 75 19 13 8 4 1 1 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 948 4 16 11 20 21 36 36 45 55 81 58 66 70 117 114 100 44 36 15 3 0
Anémie (D50-D64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 9 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 166 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 7 9 18 38 28 33 14 6 2 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 203 0 0 0 1 1 4 9 14 18 13 22 26 17 33 20 14 8 3 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15 0 0 0 3 1 1 0 2 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 216 1 2 4 3 2 8 10 3 14 17 17 21 27 22 21 16 15 8 5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 101 0 0 0 2 1 0 2 0 2 3 0 3 4 7 22 14 16 15 7 2 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 414 2 17 15 9 7 11 7 12 9 10 21 18 32 63 51 52 48 20 8 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 206 1 26 44 6 6 11 13 10 9 11 15 19 13 5 5 5 5 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 9 1 4 2 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 12 5 4 4 1 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 16 24 30 33 23 27 5 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 31 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4 3 6 1 4 3 0 0
Selhání srdce (I50) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 3 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 12 19 28 9 11 12 5 0 0
Ateroskleróza (I70) 308 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 10 26 63 81 33 32 26 22 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 502 0 0 0 0 0 5 18 41 59 70 58 44 64 47 51 25 8 8 4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 425 0 1 1 6 20 9 14 5 9 7 10 21 31 56 87 75 37 20 8 7 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 000 0 490 375 38 24 13 15 11 17 3 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 320 0 3 6 7 22 27 19 23 34 25 29 27 26 30 21 12 6 3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 50 0 0 1 0 0 5 2 1 1 5 0 3 4 1 9 6 7 5 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 101 1 0 1 7 12 13 15 9 5 9 6 5 7 1 5 4 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 80 0 1 6 3 4 5 3 3 7 6 4 5 8 3 9 8 1 3 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 40 0 0 0 0 1 1 0 1 6 6 2 5 3 5 5 1 2 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 31 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 3 5 4 0 6 4 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 584 0 4 46 76 111 71 53 36 37 35 15 22 19 21 14 8 5 8 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 943 37 44 27 4 5 17 22 34 28 53 50 65 92 111 116 100 75 41 18 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 729 0 28 48 3 3 12 15 41 48 66 59 59 66 75 82 59 35 23 5 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 40 0 0 0 0 3 6 5 9 3 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 157 0 4 1 0 3 1 4 1 6 3 4 7 9 23 22 16 14 24 9 6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 43 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 5 5 9 5 6 2 5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 352 3 0 0 3 3 12 25 16 36 28 38 41 42 32 35 19 11 5 1 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 37 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 5 8 5 3 1 1 1 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 988 0 0 2 4 9 18 29 56 85 91 70 80 105 133 124 93 48 22 14 5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 53 0 0 0 0 0 1 4 2 1 3 3 5 5 2 8 6 4 3 5 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 37 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 2 3 6 6 5 1 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 66 0 1 0 1 3 2 6 2 5 5 3 2 5 2 11 9 3 6 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 215 1 8 5 3 10 42 21 11 13 6 8 10 11 17 20 10 7 6 4 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 82 0 1 1 4 5 3 6 4 5 2 14 4 7 3 3 4 5 4 6 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 682 0 0 0 0 2 0 0 1 5 9 21 41 76 117 143 124 82 49 12 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 678 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 21 37 82 102 138 165 81 34 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 617 0 0 0 12 33 53 34 61 64 65 52 65 63 40 36 24 11 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 634 0 3 5 20 52 45 36 34 39 43 46 51 71 64 68 34 13 8 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 75 0 0 0 1 4 2 0 2 7 3 3 10 6 12 12 4 7 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 390 0 0 0 0 0 3 7 25 28 40 51 51 64 26 46 23 23 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 608 0 7 4 5 10 22 24 17 34 73 77 60 85 78 50 39 15 6 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 193 0 0 7 11 11 17 8 11 12 10 11 20 17 16 15 11 10 4 1 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 335 2 0 0 0 2 6 9 14 18 16 16 13 30 36 47 27 28 39 27 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 2 8 5 3 6 4 0 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 625 0 0 0 0 8 13 24 22 50 53 55 45 72 85 61 69 30 26 8 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 468 1 1 0 4 9 15 12 24 21 44 36 32 46 51 63 50 27 23 7 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 25 79 83 98 42 40 7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 475 4 49 57 19 40 33 21 18 19 22 20 19 22 39 33 28 15 10 6 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 107 0 0 0 2 7 8 4 13 13 13 9 13 13 0 4 4 3 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 89 0 0 0 0 7 8 12 11 7 14 10 4 3 5 4 3 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 610 0 0 0 0 6 12 13 18 53 78 114 124 63 38 32 23 19 10 5 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 713 0 2 0 5 29 87 156 156 167 182 124 112 138 153 173 129 63 25 10 2 0
Lékařský potrat (O04) 179 0 0 0 0 15 30 32 37 22 37 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 567 0 0 0 0 19 52 158 163 120 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 268 0 0 0 0 4 29 67 86 59 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 55 0 0 0 0 0 3 23 16 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 97 0 0 0 0 2 9 33 37 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 922 0 0 0 0 14 87 290 314 186 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 23 0 0 0 0 0 6 7 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 430 82 104 99 50 34 13 6 5 6 5 3 5 7 7 1 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 62 0 0 1 1 3 10 7 4 8 12 7 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 143 0 2 1 2 0 4 3 4 4 2 7 8 15 18 16 12 19 14 8 4 0
Nitrolební poranění (S06) 83 1 0 1 0 0 2 0 2 4 3 3 3 7 7 11 9 6 15 6 1 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 152 0 6 8 7 21 25 7 12 17 14 6 5 2 4 2 5 6 3 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 391 0 12 40 24 11 12 13 5 17 27 20 27 40 31 41 33 20 9 7 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 696 0 1 0 2 3 6 3 3 11 4 3 6 23 39 50 65 86 175 152 55 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 417 0 0 3 11 18 13 26 25 38 41 35 38 51 36 31 18 16 8 7 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 674 1 15 42 35 123 148 121 122 144 159 141 106 136 105 95 81 47 34 17 1 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 57 3 17 5 2 1 1 1 1 1 3 2 3 4 5 2 0 2 3 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 357 2 2 3 2 5 5 6 4 9 15 15 18 27 52 58 62 38 22 10 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 35 0 0 0 0 2 2 4 3 6 3 2 2 2 4 0 1 2 0 1 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 26 1 7 3 1 0 1 0 4 3 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 35 0 2 1 0 0 1 2 0 2 3 0 3 3 3 4 5 4 1 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 69 0 0 0 0 0 0 3 5 19 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 895 2 10 21 32 50 50 50 51 79 98 56 79 82 73 79 39 21 21 1 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 29 527 164 903 905 466 838 1 213 1 620 1 781 1 934 1 979 1 757 1 856 2 367 2 777 3 014 2 421 1 565 1 198 581 172 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 5,4 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 4 18,3 0 0 4 3,9 0 0 0 0 0 0 6 0 2,5 16,3 15,7 11,8 29,1 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,2 0 35,1 6,8 12,1 31,1 50,6 25,5 19 6,5 4,8 2,8 6 5,4 5 8,1 3,9 5,9 14,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 65,4 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 2,4 25,2 53,8 110,9 142,6 181,8 243,3 218,9 327,6 238,3 164,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 21,6 35 24,4 43,2 35,5 7,3 13,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 30,1 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 7,1 19,6 17,9 18,9 25 54,3 94,2 183,4 160,2 291,2 493,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,6 0 0 0 0 0 0 11,3 16,3 28 45,2 109,4 62,8 129,8 112,5 184,6 153,1 165,6 138,3 26,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23 0 0 0 0 0 0 0 5,4 23,7 11,9 25,2 17,9 40,6 42,5 54,3 78,5 71 65,5 0 41,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 8,4 3 13,5 15 13,6 23,5 23,7 7,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 26,9 59,5 137,6 219,8 196,2 165,6 189,3 145,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 7,1 11,2 35,9 54,1 202,6 219,8 392,4 508,8 698,8 661,9 658,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 131,4 36,6 17,5 10,2 12,1 19,4 38,7 34 38,1 45,3 45,2 61,7 125,6 265,1 305,1 352,8 419,9 396,4 247,5 66,2 82,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 11,2 0 0 0 0 0 3 2,8 8,2 2,2 9,5 14 35,9 18,9 20 24,4 19,6 11,8 21,8 13,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,2 0 0 3,4 0 0 3 2,8 2,7 0 4,8 0 0 8,1 17,5 8,1 11,8 5,9 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 67,1 0 0 0 0 0 8,9 8,5 24,5 71,1 206,9 314,2 224,3 51,4 32,5 21,7 15,7 5,9 7,3 13,2 41,1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 171,8 73,2 70,1 37,4 80,4 81,7 107,1 101,9 122,4 118,6 192,6 162,7 197,4 189,3 292,6 309,4 392,4 260,3 262,1 198,6 123,4 0
Anémie (D50-D64) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,6 0 0 3,4 4 0 0 2,8 0 2,2 2,4 0 6 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 30,1 0 0 0 0 0 3 0 5,4 0 14,3 19,6 26,9 48,7 95 76 129,5 82,8 43,7 26,5 82,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 36,8 0 0 0 4 3,9 11,9 25,5 38,1 38,8 30,9 61,7 77,8 46 82,5 54,3 54,9 47,3 21,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0 0 3,4 0 0 3 5,7 0 4,3 0 2,8 3 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 0 0 0 12,1 3,9 3 0 5,4 0 7,1 0 9 0 0 2,7 0 5,9 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 39,1 18,3 8,8 13,6 12,1 7,8 23,8 28,3 8,2 30,2 40,4 47,7 62,8 73 55 57 62,8 88,7 58,2 66,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 18,3 0 0 0 8 3,9 0 5,7 0 4,3 7,1 0 9 10,8 17,5 59,7 54,9 94,7 109,2 92,7 82,3 354,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 75 36,6 74,5 51 36,2 27,2 32,7 19,8 32,6 19,4 23,8 58,9 53,8 86,6 157,6 138,4 204,1 284 145,6 105,9 82,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 37,3 18,3 114 149,5 24,1 23,3 32,7 36,8 27,2 19,4 26,2 42,1 56,8 35,2 12,5 13,6 19,6 29,6 14,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,9 5,9 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 8,1 17,5 24,4 3,9 23,7 14,6 13,2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,6 6 5,4 17,5 32,6 19,6 23,7 29,1 13,2 41,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 28,1 47,9 64,9 75 89,6 90,3 159,7 36,4 13,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 3,9 0 7,3 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,6 0 0 0 8 0 0 0 2,7 0 0 0 6 13,5 10 8,1 23,5 5,9 29,1 39,7 0 0
Selhání srdce (I50) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 2,5 0 11,8 0 21,8 13,2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 3 32,5 47,5 76 35,3 65,1 87,4 66,2 0 0
Ateroskleróza (I70) 55,8 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 7,1 14 29,9 70,3 157,6 219,8 129,5 189,3 189,3 291,2 205,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 91 0 0 0 0 0 14,9 51 111,5 127,2 166,5 162,7 131,6 173,1 117,5 138,4 98,1 47,3 58,2 53 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 77 0 4,4 3,4 24,1 77,8 26,8 39,6 13,6 19,4 16,6 28,1 62,8 83,8 140,1 236,1 294,3 218,9 145,6 105,9 287,9 354,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,8 0 0 0 2,7 3,9 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,4 0 2,7 7,8 5,9 7,3 13,2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 181,2 0 2 147,5 1 274,4 152,7 93,3 38,7 42,5 29,9 36,6 7,1 14 9 8,1 2,5 5,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 58 0 13,1 20,4 28,1 85,6 80,3 53,8 62,5 73,3 59,4 81,3 80,8 70,3 75 57 47,1 35,5 21,8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 3,9 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,1 0 0 3,4 0 0 14,9 5,7 2,7 2,2 11,9 0 9 10,8 2,5 24,4 23,5 41,4 36,4 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 18,3 18,3 0 3,4 28,1 46,7 38,7 42,5 24,5 10,8 21,4 16,8 15 18,9 2,5 13,6 15,7 0 7,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,5 0 4,4 20,4 12,1 15,6 14,9 8,5 8,2 15,1 14,3 11,2 15 21,6 7,5 24,4 31,4 5,9 21,8 0 41,1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,2 0 0 0 0 3,9 3 0 2,7 12,9 14,3 5,6 15 8,1 12,5 13,6 3,9 11,8 14,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 5,6 0 0 0 0 0 8,9 2,8 2,7 0 2,4 0 3 2,7 7,5 13,6 15,7 0 43,7 53 41,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,8 0 0 0 2,7 0 5,9 7,3 13,2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 105,8 0 17,5 156,3 305,4 431,7 211,1 150,1 97,9 79,8 83,2 42,1 65,8 51,4 52,5 38 31,4 29,6 58,2 26,5 41,1 0
Tříselná kýla (K40) 170,9 677,3 192,8 91,8 16,1 19,4 50,6 62,3 92,5 60,4 126 140,3 194,4 248,8 277,6 314,8 392,4 443,7 298,5 238,3 164,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 132,1 0 122,7 163,1 12,1 11,7 35,7 42,5 111,5 103,5 156,9 165,5 176,5 178,5 187,6 222,6 231,5 207,1 167,4 66,2 82,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,2 0 0 0 0 11,7 17,8 14,2 24,5 6,5 11,9 5,6 6 8,1 2,5 0 0 5,9 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 5,9 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28,5 0 17,5 3,4 0 11,7 3 11,3 2,7 12,9 7,1 11,2 20,9 24,3 57,5 59,7 62,8 82,8 174,7 119,1 246,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,3 0 0 9 13,5 12,5 24,4 19,6 35,5 14,6 66,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 63,8 54,9 0 0 12,1 11,7 35,7 70,8 43,5 77,6 66,6 106,6 122,6 113,6 80 95 74,6 65,1 36,4 13,2 82,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,7 0 4,4 0 4 0 3 0 2,7 0 4,8 5,6 6 2,7 12,5 21,7 19,6 17,7 7,3 13,2 41,1 709,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2,5 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,9 0 4,4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 2,5 2,7 0 5,9 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 179,1 0 0 6,8 16,1 35 53,5 82,1 152,3 183,2 216,4 196,4 239,3 284 332,6 336,5 365 284 160,2 185,3 205,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,6 0 0 0 0 0 3 11,3 5,4 2,2 7,1 8,4 15 13,5 5 21,7 23,5 23,7 21,8 66,2 41,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,7 0 0 0 0 3,9 0 8,5 5,4 6,5 4,8 5,6 9 16,2 15 13,6 3,9 11,8 7,3 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12 0 4,4 0 4 11,7 5,9 17 5,4 10,8 11,9 8,4 6 13,5 5 29,9 35,3 17,7 43,7 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 39 18,3 35,1 17 12,1 38,9 124,9 59,5 29,9 28 14,3 22,4 29,9 29,8 42,5 54,3 39,2 41,4 43,7 53 82,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,9 0 4,4 3,4 16,1 19,4 8,9 17 10,9 10,8 4,8 39,3 12 18,9 7,5 8,1 15,7 29,6 29,1 79,4 41,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 123,6 0 0 0 0 7,8 0 0 2,7 10,8 21,4 58,9 122,6 205,6 292,6 388,1 486,6 485,1 356,7 158,9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 122,9 0 0 0 0 3,9 0 0 2,7 4,3 16,6 58,9 110,7 221,8 255,1 374,5 647,5 479,2 247,5 92,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 111,8 0 0 0 48,2 128,3 157,6 96,3 165,9 138 154,6 145,9 194,4 170,4 100 97,7 94,2 65,1 29,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 114,9 0 13,1 17 80,4 202,2 133,8 101,9 92,5 84,1 102,2 129 152,6 192 160,1 184,6 133,4 76,9 58,2 26,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,1 0 0 0 4 0 0 0 0 4,3 0 2,8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,6 0 0 0 4 15,6 5,9 0 5,4 15,1 7,1 8,4 29,9 16,2 30 32,6 15,7 41,4 14,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 70,7 0 0 0 0 0 8,9 19,8 68 60,4 95,1 143,1 152,6 173,1 65 124,8 90,3 136,1 21,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,6 13,2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 110,2 0 30,7 13,6 20,1 38,9 65,4 68 46,2 73,3 173,6 216 179,5 229,9 195,1 135,7 153,1 88,7 43,7 26,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35 0 0 23,8 44,2 42,8 50,6 22,7 29,9 25,9 23,8 30,9 59,8 46 40 40,7 43,2 59,2 29,1 13,2 41,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 60,7 36,6 0 0 0 7,8 17,8 25,5 38,1 38,8 38 44,9 38,9 81,1 90 127,6 106 165,6 283,9 357,4 205,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 6,9 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 11,9 5,6 6 21,6 12,5 8,1 23,5 23,7 0 13,2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 113,3 0 0 0 0 31,1 38,7 68 59,8 107,8 126 154,3 134,6 194,7 212,6 165,6 270,8 177,5 189,3 105,9 164,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 84,8 18,3 4,4 0 16,1 35 44,6 34 65,3 45,3 104,6 101 95,7 124,4 127,5 171 196,2 159,7 167,4 92,7 82,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,6 35,9 67,6 197,6 225,3 384,6 248,5 291,2 92,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 86,1 73,2 214,8 193,7 76,4 155,6 98,1 59,5 48,9 41 52,3 56,1 56,8 59,5 97,5 89,6 109,9 88,7 72,8 79,4 41,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 19,4 0 0 0 8 27,2 23,8 11,3 35,4 28 30,9 25,2 38,9 35,2 0 10,9 15,7 17,7 0 13,2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 16,1 0 0 0 0 27,2 23,8 34 29,9 15,1 33,3 28,1 12 8,1 12,5 10,9 11,8 5,9 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 110,6 0 0 0 0 23,3 35,7 36,8 48,9 114,3 185,5 319,8 370,9 170,4 95 86,9 90,3 112,4 72,8 66,2 82,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 310,5 0 8,8 0 20,1 112,8 258,7 441,7 424,2 360 432,8 347,8 335 373,3 382,6 469,5 506,3 372,7 182 132,4 82,3 0
Lékařský potrat (O04) 32,4 0 0 0 0 58,3 89,2 90,6 100,6 47,4 88 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 102,8 0 0 0 0 73,9 154,6 447,4 443,3 258,7 116,5 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 48,6 0 0 0 0 15,6 86,2 189,7 233,9 127,2 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10 0 0 0 0 0 8,9 65,1 43,5 23,7 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 17,6 0 0 0 0 7,8 26,8 93,4 100,6 32,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 167,1 0 0 0 0 54,5 258,7 821,1 853,9 401 69 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,2 0 0 0 0 0 17,8 19,8 10,9 10,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,9 0 0 0 0 0 0 11,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 128,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77,9 1 501,0 455,8 336,4 200,9 132,2 38,7 17 13,6 12,9 11,9 8,4 15 18,9 17,5 2,7 7,8 5,9 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 7,3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 11,2 0 0 3,4 4 11,7 29,7 19,8 10,9 17,2 28,5 19,6 3 2,7 7,5 5,4 0 0 7,3 13,2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 7,1 0 12 5,4 0 8,1 3,9 0 0 0 41,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 25,9 0 8,8 3,4 8 0 11,9 8,5 10,9 8,6 4,8 19,6 23,9 40,6 45 43,4 47,1 112,4 101,9 105,9 164,5 0
Nitrolební poranění (S06) 15 18,3 0 3,4 0 0 5,9 0 5,4 8,6 7,1 8,4 9 18,9 17,5 29,9 35,3 35,5 109,2 79,4 41,1 709,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,5 0 26,3 27,2 28,1 81,7 74,3 19,8 32,6 36,6 33,3 16,8 15 5,4 10 5,4 19,6 35,5 21,8 26,5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 70,9 0 52,6 135,9 96,5 42,8 35,7 36,8 13,6 36,6 64,2 56,1 80,8 108,2 77,5 111,3 129,5 118,3 65,5 92,7 82,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 126,1 0 4,4 0 8 11,7 17,8 8,5 8,2 23,7 9,5 8,4 17,9 62,2 97,5 135,7 255,1 508,8 1 273,9 2 012,2 2 262,4 3 191,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 75,6 0 0 10,2 44,2 70 38,7 73,6 68 81,9 97,5 98,2 113,7 137,9 90 84,1 70,6 94,7 58,2 92,7 82,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 303,4 18,3 65,7 142,7 140,7 478,4 440,1 342,6 331,8 310,4 378,1 395,5 317,1 367,9 262,6 257,8 317,9 278 247,5 225 41,1 354,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,3 54,9 74,5 17 8 3,9 3 2,8 2,7 2,2 7,1 5,6 9 10,8 12,5 5,4 0 11,8 21,8 13,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64,7 36,6 8,8 10,2 8 19,4 14,9 17 10,9 19,4 35,7 42,1 53,8 73 130 157,4 243,3 224,8 160,2 132,4 82,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,3 0 0 0 0 7,8 5,9 11,3 8,2 12,9 7,1 5,6 6 5,4 10 0 3,9 11,8 0 13,2 41,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 18,3 30,7 10,2 4 0 3 0 10,9 6,5 0 2,8 12 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6,3 0 8,8 3,4 0 0 3 5,7 0 4,3 7,1 0 9 8,1 7,5 10,9 19,6 23,7 7,3 13,2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 12,5 0 0 0 0 0 0 8,5 13,6 41 85,6 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0 8,8 3,4 8 0 0 2,8 0 0 2,4 0 0 2,7 2,5 10,9 0 5,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 162,2 36,6 43,8 71,4 128,6 194,5 148,7 141,6 138,7 170,3 233 157,1 236,3 221,8 182,6 214,4 153,1 124,2 152,9 13,2 41,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 5 351,7 3 002,0 3 957,6 3 075,5 1 872,8 3 259,3 3 607,0 4 586,9 4 843,2 4 169,3 4 705,9 4 928,6 5 551,9 6 402,3 6 945,1 8 180,2 9 501,2 9 258,2 8 721,0 7 691,3 7 075,3 5 673,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 5,6 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 15,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 5,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 2,7 % 12,0 % 6,8 % 3,5 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,3 % 0,0 % 8,0 % 2,7 % 5,4 % 9,6 % 27,4 % 18,0 % 12,1 % 5,4 % 3,2 % 2,3 % 3,6 % 2,2 % 2,1 % 3,0 % 1,1 % 1,4 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 41,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 % 32,1 % 58,1 % 54,7 % 41,3 % 46,5 % 38,8 % 36,6 % 42,9 % 31,6 % 36,4 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 30,8 % 20,6 % 9,7 % 12,8 % 10,3 % 3,2 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 81,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 77,8 % 60,0 % 87,5 % 76,9 % 74,1 % 66,7 % 91,2 % 91,7 % 100,0 % 85,7 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 68,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 65,5 % 73,6 % 72,4 % 87,3 % 60,0 % 61,8 % 57,4 % 77,8 % 73,1 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 57,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 55,0 % 62,5 % 56,3 % 42,9 % 65,2 % 70,8 % 62,5 % 62,5 % 44,4 % 60,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 25,0 % 26,3 % 66,7 % 20,0 % 35,3 % 26,7 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 74,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 91,7 % 72,4 % 83,5 % 71,4 % 63,6 % 70,3 % 64,7 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 66,7 % 93,1 % 82,7 % 82,6 % 90,5 % 86,5 % 92,6 % 84,2 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,4 % 13,3 % 10,8 % 6,5 % 10,7 % 15,6 % 36,1 % 52,2 % 37,8 % 60,0 % 45,2 % 34,4 % 35,0 % 36,0 % 31,2 % 31,0 % 30,9 % 27,9 % 18,8 % 6,8 % 8,0 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 60,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 27,3 % 12,5 % 57,1 % 71,4 % 92,3 % 70,0 % 80,0 % 69,2 % 71,4 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 14,9 % 6,4 % 9,7 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 82,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 69,2 % 84,6 % 82,9 % 81,2 % 85,2 % 79,2 % 100,0 % 80,0 % 66,7 % 25,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 66,1 % 33,3 % 88,9 % 68,8 % 87,0 % 91,3 % 85,7 % 90,0 % 78,9 % 76,4 % 78,6 % 74,4 % 72,5 % 68,6 % 65,0 % 60,6 % 58,5 % 47,8 % 43,4 % 41,7 % 37,5 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 6,3 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 20,7 % 11,5 % 17,0 % 25,0 % 29,5 % 19,7 % 28,2 % 13,7 % 6,7 % 4,3 % 22,2 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,7 % 12,1 % 25,7 % 42,4 % 39,1 % 36,1 % 46,8 % 41,3 % 25,4 % 29,7 % 17,5 % 11,6 % 5,7 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 4,3 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 3,3 % 3,4 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 5,8 % 0,0 % 7,5 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,0 % 16,7 % 5,9 % 6,2 % 3,8 % 2,6 % 14,3 % 16,9 % 4,5 % 13,3 % 11,7 % 10,5 % 14,5 % 16,3 % 9,3 % 10,2 % 10,9 % 16,7 % 10,0 % 15,6 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 95,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 77,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 68,7 % 50,0 % 51,5 % 68,2 % 47,4 % 87,5 % 68,8 % 77,8 % 60,0 % 42,9 % 62,5 % 84,0 % 81,8 % 68,1 % 82,9 % 63,0 % 70,3 % 77,4 % 64,5 % 57,1 % 66,7 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,6 % 4,2 % 41,3 % 72,1 % 42,9 % 40,0 % 42,3 % 54,2 % 35,7 % 28,1 % 30,6 % 30,6 % 30,6 % 18,1 % 7,4 % 7,7 % 7,0 % 8,2 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 5,6 % 3,4 % 9,6 % 6,8 % 1,8 % 5,1 % 3,1 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 3,2 % 2,6 % 1,6 % 4,4 % 5,2 % 3,3 % 3,0 % 2,2 % 1,0 % 3,1 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 19,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 34,5 % 30,2 % 20,7 % 27,3 % 20,8 % 16,7 % 21,3 % 6,6 % 1,9 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 3,4 % 1,5 % 0,8 % 2,0 % 0,3 % 1,3 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,4 % 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,7 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % 1,7 % 8,5 % 7,9 % 7,7 % 2,6 % 3,2 % 2,9 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 23,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 37,5 % 19,2 % 20,0 % 26,0 % 33,2 % 26,9 % 17,7 % 23,7 % 15,8 % 23,7 % 17,9 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 73,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 94,7 % 93,2 % 92,2 % 82,4 % 92,1 % 77,2 % 82,1 % 75,8 % 77,3 % 50,0 % 29,6 % 25,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,2 % 0,0 % 14,3 % 3,6 % 15,0 % 34,5 % 47,4 % 35,9 % 17,2 % 18,0 % 14,9 % 16,9 % 28,8 % 22,6 % 28,0 % 33,9 % 29,5 % 19,9 % 13,1 % 8,9 % 25,9 % 50,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 2,7 % 0,0 % 0,8 % 1,4 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 79,2 % 0,0 % 78,8 % 80,1 % 79,2 % 77,4 % 68,4 % 78,9 % 91,7 % 73,9 % 75,0 % 71,4 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 65,0 % 0,0 % 42,9 % 54,5 % 53,8 % 62,9 % 77,1 % 65,5 % 65,7 % 65,4 % 59,5 % 76,3 % 67,5 % 70,3 % 75,0 % 61,8 % 54,5 % 60,0 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 6,5 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 38,5 % 22,2 % 9,1 % 16,7 % 19,2 % 0,0 % 8,1 % 6,3 % 1,3 % 6,5 % 5,5 % 7,8 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 82,1 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 77,8 % 85,7 % 81,3 % 93,8 % 100,0 % 62,5 % 90,0 % 75,0 % 83,3 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 47,6 % 0,0 % 12,5 % 46,2 % 50,0 % 80,0 % 35,7 % 30,0 % 42,9 % 58,3 % 40,0 % 44,4 % 71,4 % 66,7 % 37,5 % 64,3 % 72,7 % 20,0 % 75,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 20,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 60,0 % 54,5 % 15,4 % 62,5 % 16,7 % 26,3 % 21,7 % 8,3 % 18,2 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 11,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 6,3 % 5,0 % 10,3 % 14,3 % 12,9 % 0,0 % 17,6 % 11,8 % 5,3 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 80,9 % 0,0 % 80,0 % 79,3 % 82,6 % 86,0 % 79,8 % 91,4 % 80,0 % 78,7 % 81,4 % 65,2 % 71,0 % 82,6 % 75,0 % 73,7 % 72,7 % 83,3 % 88,9 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 88,4 % 100,0 % 88,0 % 79,4 % 57,1 % 100,0 % 94,4 % 95,7 % 89,5 % 84,8 % 85,5 % 86,2 % 97,0 % 85,2 % 86,7 % 94,3 % 85,5 % 92,6 % 78,8 % 94,7 % 57,1 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 83,2 % 0,0 % 96,6 % 96,0 % 75,0 % 100,0 % 75,0 % 68,2 % 85,4 % 81,4 % 83,5 % 85,5 % 89,4 % 86,8 % 83,3 % 79,6 % 81,9 % 77,8 % 74,2 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 31,6 % 45,5 % 37,5 % 27,3 % 27,8 % 18,2 % 11,8 % 30,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 37,9 % 0,0 % 36,4 % 50,0 % 0,0 % 37,5 % 100,0 % 40,0 % 20,0 % 42,9 % 23,1 % 40,0 % 43,8 % 52,9 % 43,4 % 40,0 % 30,8 % 40,0 % 35,3 % 34,6 % 40,0 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 15,4 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 19,2 % 12,8 % 27,3 % 14,7 % 14,3 % 4,9 % 17,2 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,3 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 50,0 % 92,3 % 80,6 % 84,2 % 78,3 % 80,0 % 77,6 % 73,2 % 84,0 % 59,3 % 60,3 % 48,7 % 45,8 % 35,7 % 9,1 % 28,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,5 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 28,6 % 22,2 % 9,1 % 4,0 % 10,6 % 9,4 % 7,5 % 6,0 % 2,0 % 6,7 % 11,1 % 100,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,3 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 3,4 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 69,2 % 62,1 % 61,7 % 73,7 % 80,2 % 67,4 % 79,5 % 68,4 % 67,7 % 60,2 % 64,2 % 54,7 % 46,6 % 20,0 % 26,9 % 15,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 33,3 % 20,0 % 25,0 % 21,4 % 50,0 % 19,2 % 5,9 % 19,5 % 14,6 % 14,8 % 9,7 % 20,8 % 6,3 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 12,5 % 10,5 % 7,0 % 6,1 % 4,9 % 6,4 % 10,2 % 9,7 % 7,7 % 3,0 % 5,7 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,7 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 20,0 % 30,0 % 33,3 % 42,9 % 50,0 % 45,5 % 35,7 % 21,4 % 15,4 % 31,3 % 5,6 % 22,4 % 23,1 % 14,3 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 38,4 % 14,3 % 25,0 % 31,3 % 23,1 % 52,6 % 87,5 % 70,0 % 61,1 % 48,1 % 35,3 % 42,1 % 40,0 % 25,6 % 36,2 % 38,5 % 26,3 % 17,5 % 23,1 % 12,5 % 20,0 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,6 % 0,0 % 5,6 % 9,1 % 26,7 % 23,8 % 33,3 % 46,2 % 30,8 % 35,7 % 16,7 % 77,8 % 18,2 % 28,0 % 13,6 % 12,0 % 23,5 % 29,4 % 15,4 % 30,0 % 10,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 81,8 % 80,8 % 69,5 % 76,8 % 71,8 % 68,1 % 70,5 % 68,3 % 55,7 % 46,2 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 72,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 71,2 % 71,3 % 74,5 % 77,1 % 71,1 % 65,9 % 58,6 % 63,6 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 71,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 63,5 % 75,7 % 63,0 % 85,9 % 72,7 % 73,9 % 65,8 % 67,0 % 80,8 % 60,6 % 66,7 % 75,0 % 78,6 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 66,7 % 0,0 % 20,0 % 23,8 % 64,5 % 82,5 % 88,2 % 81,8 % 72,3 % 79,6 % 82,7 % 79,3 % 78,5 % 71,0 % 71,1 % 69,4 % 53,1 % 27,7 % 24,2 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 20,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 33,3 % 40,0 % 0,0 % 28,6 % 35,0 % 20,0 % 17,6 % 47,6 % 25,0 % 27,3 % 25,0 % 11,4 % 18,4 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 70,0 % 62,5 % 50,0 % 70,2 % 67,1 % 57,3 % 59,8 % 45,6 % 57,5 % 47,9 % 62,2 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 79,0 % 0,0 % 58,3 % 20,0 % 31,3 % 58,8 % 88,0 % 92,3 % 77,3 % 89,5 % 89,0 % 81,9 % 76,9 % 85,0 % 88,6 % 73,5 % 76,5 % 68,2 % 75,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 33,7 % 0,0 % 0,0 % 53,8 % 57,9 % 55,0 % 70,8 % 66,7 % 57,9 % 40,0 % 32,3 % 32,4 % 48,8 % 37,8 % 27,6 % 30,0 % 21,6 % 18,2 % 9,1 % 4,5 % 50,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,7 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 11,5 % 23,7 % 35,9 % 40,9 % 53,3 % 48,5 % 46,4 % 50,0 % 47,4 % 50,0 % 38,6 % 46,7 % 65,0 % 50,9 % 31,3 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 7,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,3 % 11,1 % 8,7 % 20,0 % 7,4 % 4,8 % 9,5 % 6,8 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 66,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 59,1 % 64,9 % 47,8 % 69,4 % 60,2 % 56,1 % 65,2 % 73,5 % 66,4 % 75,3 % 79,3 % 69,8 % 66,7 % 80,0 % 80,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,0 % 6,7 % 7,1 % 0,0 % 25,0 % 20,9 % 55,6 % 42,9 % 77,4 % 48,8 % 62,0 % 76,6 % 53,3 % 56,1 % 39,5 % 38,7 % 27,2 % 18,1 % 9,0 % 3,5 % 2,2 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 67,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 66,7 % 75,0 % 54,3 % 62,7 % 68,6 % 68,1 % 72,4 % 81,6 % 70,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 75,8 % 100,0 % 87,5 % 87,7 % 61,3 % 97,6 % 80,5 % 100,0 % 75,0 % 76,0 % 73,3 % 80,0 % 55,9 % 66,7 % 76,5 % 71,7 % 60,9 % 57,7 % 52,6 % 85,7 % 50,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 60,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 44,4 % 48,1 % 54,2 % 50,0 % 47,4 % 72,2 % 76,5 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 44,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,2 % 40,0 % 57,1 % 50,0 % 35,0 % 53,8 % 55,6 % 30,8 % 42,9 % 71,4 % 100,0 % 60,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 73,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 38,7 % 41,9 % 52,9 % 73,6 % 75,0 % 75,5 % 86,7 % 92,6 % 82,6 % 76,2 % 74,2 % 73,1 % 58,8 % 55,6 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 79,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 55,6 % 63,0 % 71,9 % 73,2 % 74,6 % 72,0 % 83,1 % 82,1 % 84,2 % 86,3 % 83,2 % 79,7 % 86,6 % 88,7 % 86,2 % 83,3 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 42,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,5 % 39,0 % 41,6 % 38,9 % 35,5 % 59,7 % 71,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 76,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 70,4 % 71,2 % 79,4 % 77,6 % 82,2 % 63,6 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 10,4 % 14,3 % 17,8 % 22,3 % 37,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 27,4 % 23,2 % 26,8 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,7 % 3,0 % 3,2 % 2,7 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 86,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 70,0 % 79,8 % 84,8 % 89,0 % 87,7 % 93,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 65,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 53,8 % 66,7 % 83,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 15,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 58,0 % 35,3 % 73,8 % 83,9 % 78,1 % 63,0 % 50,0 % 100,0 % 55,6 % 46,2 % 83,3 % 27,3 % 31,3 % 36,8 % 53,8 % 25,0 % 40,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 11,1 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 1,1 % 3,5 % 21,7 % 20,0 % 21,1 % 30,8 % 40,0 % 30,4 % 5,6 % 6,7 % 18,8 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 7,1 % 0,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 65,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 80,0 % 66,7 % 0,0 % 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,9 % 0,0 % 1,3 % 1,0 % 1,5 % 0,0 % 10,3 % 7,1 % 8,5 % 5,6 % 3,8 % 12,7 % 9,2 % 18,1 % 11,3 % 7,4 % 6,3 % 9,8 % 5,7 % 4,2 % 5,8 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,8 % 5,9 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 3,5 % 5,7 % 4,2 % 4,1 % 4,5 % 10,0 % 9,5 % 11,7 % 13,8 % 12,8 % 15,5 % 15,0 % 4,0 % 25,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,3 % 0,0 % 5,5 % 15,7 % 16,3 % 43,8 % 48,1 % 28,0 % 41,4 % 38,6 % 38,9 % 25,0 % 17,9 % 8,3 % 17,4 % 12,5 % 33,3 % 23,1 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 69,9 % 0,0 % 66,7 % 61,5 % 51,1 % 73,3 % 70,6 % 92,9 % 71,4 % 73,9 % 71,1 % 83,3 % 96,4 % 87,0 % 72,1 % 67,2 % 66,0 % 80,0 % 40,9 % 63,6 % 40,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 58,6 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 75,0 % 66,7 % 100,0 % 75,0 % 78,6 % 57,1 % 42,9 % 54,5 % 60,5 % 50,6 % 64,1 % 59,1 % 61,4 % 58,1 % 60,1 % 53,9 % 45,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 72,6 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 55,0 % 81,8 % 92,9 % 86,7 % 86,2 % 86,4 % 87,2 % 77,8 % 80,9 % 78,5 % 75,0 % 56,4 % 64,3 % 53,3 % 53,3 % 53,8 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 47,8 % 33,3 % 41,7 % 37,8 % 32,1 % 53,0 % 62,4 % 61,1 % 63,9 % 59,0 % 64,1 % 64,1 % 56,1 % 56,4 % 47,3 % 42,4 % 39,9 % 26,1 % 17,5 % 10,8 % 1,8 % 12,5 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 43,2 % 50,0 % 42,5 % 33,3 % 66,7 % 33,3 % 14,3 % 16,7 % 33,3 % 16,7 % 60,0 % 22,2 % 60,0 % 100,0 % 83,3 % 40,0 % 0,0 % 66,7 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 51,1 % 50,0 % 33,3 % 42,9 % 28,6 % 45,5 % 29,4 % 46,2 % 30,8 % 42,9 % 53,6 % 46,9 % 52,9 % 49,1 % 58,4 % 55,2 % 60,8 % 50,7 % 43,1 % 41,7 % 50,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 68,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 57,1 % 60,0 % 85,7 % 75,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14,6 % 16,7 % 28,0 % 30,0 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 26,7 % 33,3 % 0,0 % 7,7 % 33,3 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,6 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 6,9 % 12,0 % 0,0 % 9,4 % 3,8 % 5,0 % 5,6 % 7,9 % 8,9 % 1,8 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 83,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 76,0 % 97,3 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 1,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,5 % 2,5 % 12,8 % 42,9 % 59,3 % 42,4 % 12,3 % 6,1 % 4,3 % 6,9 % 18,3 % 21,3 % 27,1 % 20,9 % 14,9 % 13,4 % 8,1 % 6,0 % 6,9 % 0,8 % 2,8 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 27,7 % 2,4 % 27,4 % 36,5 % 24,8 % 30,0 % 32,6 % 31,0 % 29,8 % 33,7 % 43,2 % 41,8 % 39,5 % 35,6 % 31,9 % 29,6 % 27,3 % 22,2 % 16,8 % 12,5 % 10,4 % 9,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)