8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 106 3 2 5 3 4 3 1 0 1 4 1 0 5 6 15 16 11 13 12 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 35 0 0 0 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1 3 5 6 2 6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 26 0 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 4 4 1 2 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 024 2 9 10 4 4 6 14 15 23 29 37 59 70 120 161 165 133 86 56 20 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 444 3 84 96 40 127 248 216 143 100 80 68 46 44 46 30 39 16 13 5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 338 0 0 0 0 2 7 8 23 53 115 172 375 479 826 1 188 1 289 887 563 269 77 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 097 0 0 1 1 0 2 3 4 7 13 27 51 88 190 301 271 119 14 5 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 258 0 1 1 1 8 8 32 40 78 115 153 159 235 407 682 892 803 763 603 254 23
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 615 0 0 0 0 0 5 42 102 229 431 663 633 563 902 1 078 1 036 563 262 88 16 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 453 0 0 0 0 0 7 16 66 83 137 140 177 275 385 404 350 229 111 69 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 980 0 0 0 1 4 2 14 22 26 51 50 91 117 195 177 116 77 24 13 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 005 0 0 0 0 1 0 1 1 1 11 34 180 397 766 1 047 841 417 219 76 11 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7 109 0 2 1 2 3 3 6 10 30 46 98 185 425 861 1 396 1 611 1 210 727 414 72 7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 14 188 25 93 78 76 95 122 199 249 414 594 725 996 1 351 2 160 2 586 2 235 1 324 600 220 44 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 300 0 0 0 0 5 52 132 172 163 152 103 71 73 85 96 94 59 25 15 3 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 545 0 0 0 4 4 3 6 15 18 22 33 44 46 65 93 105 60 23 1 2 1
Leiomyom dělohy (D25) 8 343 0 0 0 0 1 26 82 268 718 2 101 2 566 1 492 399 271 220 119 63 13 4 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 19 817 62 267 324 387 518 572 761 933 1 260 1 626 1 542 1 666 1 581 2 095 2 288 1 965 1 121 556 236 49 8
Anémie (D50-D64) 123 0 1 6 6 5 2 1 3 1 8 4 3 3 2 4 21 16 20 11 5 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 273 2 6 9 7 9 9 7 13 7 19 13 18 16 25 23 28 32 19 10 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 587 0 0 0 1 3 7 12 25 17 46 107 192 250 391 524 469 286 144 85 26 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 959 5 10 7 38 63 141 320 441 563 753 709 763 665 765 774 621 219 65 25 8 4
Demence (F00-F03) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 7 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 12 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 229 1 3 2 1 23 55 36 20 22 17 15 6 6 5 4 5 3 3 0 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 3 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 308 3 5 6 6 15 18 47 37 38 27 25 12 9 9 9 22 9 5 4 1 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 8 4 4 0 1 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 6 343 49 91 103 93 86 70 155 229 391 575 594 738 669 596 630 582 382 206 85 15 4
Katarakta (H25-H26, H28) 3 370 4 13 18 10 10 12 12 14 28 53 70 85 116 295 474 646 594 496 326 88 6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 7 865 48 406 432 170 106 115 103 115 162 264 308 420 592 868 1 230 1 126 766 383 208 37 6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 069 43 672 976 341 153 90 112 144 238 237 181 186 177 194 154 108 44 13 6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 99 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 9 7 11 13 7 14 10 12 7 3 0
Angina pectoris (I20) 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 26 49 65 98 92 64 20 6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 298 0 0 0 0 0 1 2 2 7 34 61 95 125 189 233 242 168 88 43 8 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 255 0 1 0 0 1 0 1 3 9 46 116 212 367 631 977 910 647 254 72 8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 136 1 0 0 0 1 1 1 3 5 2 2 9 10 18 27 19 15 11 9 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 506 4 2 3 6 7 44 45 56 75 136 147 183 297 476 726 806 614 455 320 90 14
Selhání srdce (I50) 875 0 0 0 0 2 4 3 6 8 18 31 42 52 85 148 175 118 98 51 27 7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 326 4 5 2 4 2 4 19 26 56 91 102 175 260 440 625 751 441 211 89 17 2
Ateroskleróza (I70) 7 291 0 0 0 0 0 0 3 4 14 51 96 287 584 1 216 1 684 1 521 874 537 290 116 14
Varixy dolních končetin (I83) 12 624 0 0 0 0 22 141 376 757 1 389 1 887 1 590 1 631 1 473 1 428 1 133 559 191 36 6 4 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 667 0 5 10 122 263 146 169 174 168 224 219 294 471 801 1 325 1 420 994 528 231 84 19
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 340 2 12 15 15 23 21 24 35 32 27 17 25 12 19 24 13 12 8 3 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 376 7 12 3 2 1 4 1 2 5 6 11 14 15 30 56 67 33 47 37 18 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 48 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6 4 3 10 10 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17 339 3 7 867 6 048 855 573 466 375 294 301 199 83 79 72 60 32 24 6 0 0 0 2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 417 0 53 106 140 480 562 767 900 1 086 1 214 974 995 820 845 742 459 191 50 27 6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 167 0 0 0 2 1 2 2 2 4 4 4 7 6 23 33 30 27 9 11 0 0
Astma (J45-J46) 11 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 800 8 22 8 9 34 53 81 50 68 72 80 92 131 205 277 237 181 123 60 8 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 838 0 84 200 207 447 332 309 187 188 177 117 115 103 119 89 80 38 22 20 4 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 861 7 89 132 77 68 92 126 112 115 149 119 151 135 138 134 114 65 25 9 4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 459 7 6 5 2 5 8 11 21 36 44 49 39 49 42 62 38 18 9 7 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 995 0 0 0 1 9 18 35 33 46 58 82 99 95 90 101 97 74 78 43 32 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 299 1 0 1 0 8 8 10 15 23 16 19 28 26 22 36 28 23 15 13 6 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 524 0 108 894 1 583 1 522 1 218 1 014 831 843 781 544 490 379 430 361 263 146 69 36 8 4
Tříselná kýla (K40) 17 736 408 739 556 116 147 294 450 532 840 1 253 1 116 1 400 1 485 2 027 2 122 1 966 1 284 668 275 55 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 199 6 359 865 138 77 181 379 724 1 194 1 492 1 317 1 348 1 271 1 540 1 682 1 421 729 318 116 39 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1 306 0 0 5 15 48 145 196 191 161 169 102 74 55 50 58 25 6 4 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 84 0 1 1 1 1 5 3 2 6 8 6 3 8 6 12 11 5 2 3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 882 38 110 32 20 25 36 34 40 69 101 118 141 169 247 341 393 325 290 245 95 13
Divertikulární nemoc střeva (K57) 946 0 0 0 0 2 1 8 14 26 55 36 64 85 112 177 151 93 56 54 11 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 119 79 32 23 31 127 268 495 682 952 1 180 1 042 887 818 840 744 533 225 100 48 12 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 050 2 10 14 10 9 14 12 24 33 49 41 58 62 109 169 168 100 94 51 15 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 51 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 5 8 17 4 3 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 171 2 1 1 4 2 2 1 4 6 10 16 12 21 31 24 18 10 1 5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 19 244 0 1 11 64 222 369 707 1 041 1 445 1 857 1 702 1 828 1 828 2 273 2 410 1 818 1 039 434 158 35 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 158 0 0 3 2 11 11 33 44 75 87 87 85 89 141 155 136 100 55 35 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 466 0 1 0 3 3 3 10 17 41 35 46 49 43 48 64 53 27 16 5 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 274 6 4 6 15 52 40 60 61 79 87 73 68 80 111 144 126 107 82 46 24 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 458 61 187 131 112 475 511 536 370 328 341 261 306 278 393 417 325 194 127 70 29 6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 58 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 5 11 4 7 3 4 1 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 949 15 68 92 143 89 53 66 104 148 157 122 123 128 159 136 125 99 65 42 13 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 10 364 0 0 0 0 5 11 21 48 97 227 332 690 1 004 1 589 2 322 2 126 1 236 526 127 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 13 978 0 0 0 2 3 10 31 45 105 333 555 1 030 1 584 2 285 2 809 2 904 1 730 457 89 6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 482 0 1 4 120 905 1 009 1 210 1 238 1 670 2 355 2 144 2 300 1 864 1 688 1 140 597 191 42 3 0 1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 14 816 6 35 81 403 919 672 694 670 839 1 183 1 213 1 579 1 758 1 653 1 451 1 024 455 130 45 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 37 0 0 1 1 3 1 2 1 4 3 1 1 6 3 3 2 4 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 874 0 4 11 67 64 11 22 32 75 202 183 279 318 395 510 412 211 68 10 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 716 0 1 0 1 12 54 108 245 486 788 746 736 614 642 555 423 215 69 17 3 1
Dorzalgie (M54) 339 0 0 0 1 2 2 3 10 14 29 22 38 25 37 57 56 28 7 7 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 13 874 5 100 61 96 229 267 375 451 909 1 493 1 621 1 944 1 936 1 655 1 347 878 360 110 32 5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 338 1 19 66 143 169 144 143 144 165 233 235 274 283 302 341 291 177 127 68 12 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5 896 10 25 13 9 27 105 153 160 194 266 275 411 460 618 934 847 600 423 284 70 12
Selhání ledvin (N17-N19) 1 720 0 0 1 1 5 9 26 43 43 91 105 116 160 224 272 283 186 97 50 8 0
Urolitiáza (N20-N23) 12 526 0 5 22 16 90 251 440 607 744 1 057 1 031 1 166 1 287 1 559 1 593 1 260 705 412 216 58 7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8 674 4 34 61 31 47 106 132 167 341 716 777 812 735 1 055 1 230 1 138 725 360 156 43 4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 332 0 0 0 0 0 0 0 2 20 33 75 261 562 1 261 1 828 1 769 1 029 377 104 11 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 964 43 703 1 189 698 668 448 454 383 389 567 437 508 610 751 782 635 378 200 101 19 1
Nemoci prsu (N60-N64) 2 287 0 1 1 11 147 161 224 208 274 377 290 201 126 113 71 52 15 10 2 1 2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 905 0 1 0 8 134 311 404 410 424 460 277 187 84 55 59 48 26 10 4 2 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 14 470 0 0 2 6 92 238 420 668 1 260 2 586 3 167 2 845 1 070 596 576 420 282 161 65 11 5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 38 923 6 2 9 60 465 1 310 2 871 3 387 3 712 4 088 3 523 3 278 2 998 3 647 4 105 3 139 1 588 561 159 12 3
Lékařský potrat (O04) 6 382 0 0 0 24 372 1 004 1 192 1 198 1 097 1 356 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 106 0 0 0 3 307 1 491 3 285 4 059 3 252 1 550 149 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 182 0 0 0 1 87 416 1 096 1 404 930 221 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 2 031 0 0 0 0 42 224 573 703 400 81 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 144 0 0 0 0 79 452 1 292 1 492 703 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22 622 0 0 0 0 367 2 251 6 222 7 795 4 724 1 185 73 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 389 0 0 0 0 5 53 130 117 68 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 190 0 0 0 0 6 25 51 50 42 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 826 1 132 1 886 2 497 691 382 178 152 151 143 141 89 86 78 79 50 40 18 8 0 1 24
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 323 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 18 20 25 50 63 71 36 17 11 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 774 1 2 30 68 130 200 204 199 202 241 117 73 60 57 71 45 33 21 11 9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 145 1 2 1 2 10 21 32 47 80 125 85 87 106 139 159 124 84 29 7 4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 366 20 47 53 37 61 69 97 133 165 207 190 211 211 337 427 422 281 207 141 45 5
Nitrolební poranění (S06) 1 836 13 10 18 16 42 34 46 51 62 70 69 88 110 161 160 266 226 189 145 57 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 494 6 138 117 156 220 286 257 219 229 212 130 111 87 80 82 62 41 34 20 7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 587 3 290 1 596 1 516 254 173 278 251 367 442 374 493 611 754 794 654 397 182 121 28 9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 11 947 0 32 64 75 54 50 52 50 80 109 133 206 348 555 931 1 336 1 587 2 203 2 510 1 320 252
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 788 0 24 128 409 320 399 531 692 791 984 855 870 770 960 840 624 308 167 88 23 5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 35 783 6 466 1 104 1 146 2 066 2 499 2 911 2 781 3 187 3 955 2 868 2 753 2 233 2 215 1 953 1 570 994 595 362 102 17
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 791 50 216 33 30 16 26 27 25 44 56 35 42 40 53 29 23 20 12 11 1 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 34 1 7 2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 4 1 5 5 3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 7 306 9 17 35 42 75 95 119 168 255 323 329 461 579 836 1 162 1 155 854 453 278 54 7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 634 0 13 25 44 82 94 120 150 168 168 146 157 130 125 106 59 30 14 2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 529 17 100 48 23 11 10 15 24 31 35 27 37 39 39 20 19 14 11 7 1 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 317 1 9 8 1 5 0 7 9 16 19 15 22 22 37 41 50 27 17 8 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 210 0 0 0 0 9 33 75 151 352 439 98 38 7 3 1 3 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 639 4 12 9 12 7 7 5 11 12 25 41 44 56 105 136 96 42 12 3 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 34 489 34 259 1 025 1 311 887 1 051 1 561 1 640 1 874 2 164 1 989 2 231 2 487 3 344 4 037 4 028 2 558 1 286 560 146 17
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 657 645 2 507 15 912 19 558 12 177 15 900 22 908 36 779 42 969 45 607 51 018 44 049 46 914 46 122 58 100 66 253 58 987 36 455 20 023 11 231 3 601 575
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz 0 věkové skupiny
podle ISHMT 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 2,6 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0 0,8 0,9 2,2 2,9 3,2 5,7 8,6 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 0,6 2,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,1 0,3 0 0,3 0,4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,7 1,8 2 1,7 0,8 0,9 1,1 2,1 2,1 2,8 3,1 5,1 8,5 11,2 17 23,4 29,9 38,1 37,7 39,9 40,5 11,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,6 2,6 18,9 16,3 7,8 27,6 46 31,7 19,7 12 8,7 9,4 6,6 7 6,5 4,4 7,1 4,6 5,7 3,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,9 0 0 0 0 0,4 1,3 1,2 3,2 6,4 12,4 23,7 53,8 76,7 117,2 172,7 234 254 247 191,8 155,8 58,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0,4 0,6 0,8 1,4 3,7 7,3 14,1 27 43,8 49,2 34,1 6,1 3,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 49,7 0 0,2 0,2 0,2 1,7 1,5 4,7 5,5 9,4 12,4 21,1 22,8 37,6 57,7 99,2 161,9 230 334,8 429,9 513,9 269,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 62,5 0 0 0 0 0 0,9 6,2 14 27,5 46,6 91,3 90,8 90,2 127,9 156,7 188 161,2 115 62,7 32,4 23,4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,2 0 0 0 0 0 1,3 2,3 9,1 10 14,8 19,3 25,4 44,1 54,6 58,7 63,5 65,6 48,7 49,2 8,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,3 0 0 0 0,2 0,9 0,4 2,1 3 3,1 5,5 6,9 13,1 18,7 27,7 25,7 21,1 22,1 10,5 9,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 37,8 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 1,2 4,7 25,8 63,6 108,7 152,2 152,6 119,4 96,1 54,2 22,3 23,4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 67,1 0 0,5 0,2 0,4 0,7 0,6 0,9 1,4 3,6 5 13,5 26,5 68,1 122,1 203 292,4 346,5 319 295,2 145,7 81,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 134 22 20,9 13,2 14,8 20,6 22,6 29,2 34,3 49,7 64,3 99,8 142,9 216,4 306,4 376 405,6 379,2 263,3 156,9 89 23,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,3 0 0 0 0 1,1 9,6 19,4 23,7 19,6 16,4 14,2 10,2 11,7 12,1 14 17,1 16,9 11 10,7 6,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,1 0 0 0 0,8 0,9 0,6 0,9 2,1 2,2 2,4 4,5 6,3 7,4 9,2 13,5 19,1 17,2 10,1 0,7 4 11,7
Leiomyom dělohy (D25) 78,8 0 0 0 0 0,2 4,8 12 36,9 86,2 227,4 353,2 214,1 63,9 38,4 32 21,6 18 5,7 2,9 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 187,1 54,7 60,1 55 75,6 112,6 106,1 111,7 128,3 151,4 176 212,2 239 253,3 297,2 332,7 356,6 321 244 168,3 99,1 93,6
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0,2 1 1,2 1,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,9 0,6 0,4 0,5 0,3 0,6 3,8 4,6 8,8 7,8 10,1 11,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 1,8 1,4 1,5 1,4 2 1,7 1 1,8 0,8 2,1 1,8 2,6 2,6 3,5 3,3 5,1 9,2 8,3 7,1 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24,4 0 0 0 0,2 0,7 1,3 1,8 3,4 2 5 14,7 27,5 40 55,5 76,2 85,1 81,9 63,2 60,6 52,6 23,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,7 4,4 2,3 1,2 7,4 13,7 26,2 47 60,7 67,6 81,5 97,6 109,5 106,5 108,5 112,5 112,7 62,7 28,5 17,8 16,2 46,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,4 0,7 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,2 0,9 0,7 0,3 0,2 5 10,2 5,3 2,8 2,6 1,8 2,1 0,9 1 0,7 0,6 0,9 0,9 1,3 0 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,4 0,1 0,5 0,3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,9 2,6 1,1 1 1,2 3,3 3,3 6,9 5,1 4,6 2,9 3,4 1,7 1,4 1,3 1,3 4 2,6 2,2 2,9 2 11,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 1,5 1,1 1,8 0 2 11,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 59,9 43,2 20,5 17,5 18,2 18,7 13 22,8 31,5 47 62,2 81,8 105,9 107,2 84,5 91,6 105,6 109,4 90,4 60,6 30,3 46,8
Katarakta (H25-H26, H28) 31,8 3,5 2,9 3,1 2 2,2 2,2 1,8 1,9 3,4 5,7 9,6 12,2 18,6 41,8 68,9 117,2 170,1 217,6 232,4 178 70,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 74,3 42,3 91,4 73,3 33,2 23 21,3 15,1 15,8 19,5 28,6 42,4 60,3 94,8 123,1 178,8 204,4 219,4 168,1 148,3 74,9 70,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 38,4 37,9 151,2 165,7 66,6 33,2 16,7 16,4 19,8 28,6 25,6 24,9 26,7 28,4 27,5 22,4 19,6 12,6 5,7 4,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 1,2 1 1,8 1,8 1 2,5 2,9 5,3 5 6,1 0
Angina pectoris (I20) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 3,7 7,8 9,2 14,2 16,7 18,3 8,8 4,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12,3 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,8 3,7 8,4 13,6 20 26,8 33,9 43,9 48,1 38,6 30,7 16,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 40,2 0 0,2 0 0 0,2 0 0,1 0,4 1,1 5 16 30,4 58,8 89,5 142,1 165,2 185,3 111,5 51,3 16,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0,9 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 0,2 0,3 1,3 1,6 2,6 3,9 3,4 4,3 4,8 6,4 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 42,6 3,5 0,5 0,5 1,2 1,5 8,2 6,6 7,7 9 14,7 20,2 26,3 47,6 67,5 105,6 146,3 175,8 199,6 228,2 182,1 163,9
Selhání srdce (I50) 8,3 0 0 0 0 0,4 0,7 0,4 0,8 1 1,9 4,3 6 8,3 12,1 21,5 31,8 33,8 43 36,4 54,6 81,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 31,4 3,5 1,1 0,3 0,8 0,4 0,7 2,8 3,6 6,7 9,8 14 25,1 41,7 62,4 90,9 136,3 126,3 92,6 63,5 34,4 23,4
Ateroskleróza (I70) 68,9 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,7 5,5 13,2 41,2 93,6 172,5 244,9 276,1 250,3 235,6 206,8 234,7 163,9
Varixy dolních končetin (I83) 119,2 0 0 0 0 4,8 26,2 55,2 104,1 166,8 204,2 218,9 234 236 202,6 164,7 101,5 54,7 15,8 4,3 8,1 11,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 72,4 0 1,1 1,7 23,8 57,1 27,1 24,8 23,9 20,2 24,2 30,1 42,2 75,5 113,6 192,7 257,7 284,7 231,7 164,7 169,9 222,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,2 1,8 2,7 2,5 2,9 5 3,9 3,5 4,8 3,8 2,9 2,3 3,6 1,9 2,7 3,5 2,4 3,4 3,5 2,1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,6 6,2 2,7 0,5 0,4 0,2 0,7 0,1 0,3 0,6 0,6 1,5 2 2,4 4,3 8,1 12,2 9,5 20,6 26,4 36,4 58,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 1,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,4 0,9 0,7 0,9 4,4 7,1 6,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 163,7 2,6 1 770,2 1 026,8 167 124,5 86,4 55,1 40,4 36,2 21,5 11,4 11,3 11,5 8,5 4,7 4,4 1,7 0 0 0 23,4
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 98,4 0 11,9 18 27,4 104,3 104,2 112,6 123,8 130,5 131,4 134,1 142,8 131,4 119,9 107,9 83,3 54,7 21,9 19,3 12,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 1 1 3,3 4,8 5,4 7,7 3,9 7,8 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,2 0 0,1 0,4 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17 7,1 5 1,4 1,8 7,4 9,8 11,9 6,9 8,2 7,8 11 13,2 21 29,1 40,3 43 51,8 54 42,8 16,2 11,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,8 0 18,9 34 40,4 97,1 61,6 45,4 25,7 22,6 19,2 16,1 16,5 16,5 16,9 12,9 14,5 10,9 9,7 14,3 8,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,6 6,2 20 22,4 15 14,8 17,1 18,5 15,4 13,8 16,1 16,4 21,7 21,6 19,6 19,5 20,7 18,6 11 6,4 8,1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,3 6,2 1,4 0,8 0,4 1,1 1,5 1,6 2,9 4,3 4,8 6,7 5,6 7,8 6 9 6,9 5,2 3,9 5 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,4 0 0 0 0,2 2 3,3 5,1 4,5 5,5 6,3 11,3 14,2 15,2 12,8 14,7 17,6 21,2 34,2 30,7 64,7 46,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,8 0,9 0 0,2 0 1,7 1,5 1,5 2,1 2,8 1,7 2,6 4 4,2 3,1 5,2 5,1 6,6 6,6 9,3 12,1 11,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 108,8 0 24,3 151,8 309,3 330,7 225,9 148,9 114,3 101,3 84,5 74,9 70,3 60,7 61 52,5 47,7 41,8 30,3 25,7 16,2 46,8
Tříselná kýla (K40) 167,5 359,9 166,3 94,4 22,7 31,9 54,5 66,1 73,2 100,9 135,6 153,6 200,9 237,9 287,5 308,6 356,8 367,7 293,1 196,1 111,3 35,1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 143,5 5,3 80,8 146,9 27 16,7 33,6 55,6 99,6 143,4 161,5 181,3 193,4 203,6 218,4 244,6 257,9 208,8 139,5 82,7 78,9 35,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12,3 0 0 0,8 2,9 10,4 26,9 28,8 26,3 19,3 18,3 14 10,6 8,8 7,1 8,4 4,5 1,7 1,8 1,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 0,3 0,7 0,9 0,8 0,4 1,3 0,9 1,7 2 1,4 0,9 2,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,2 33,5 24,8 5,4 3,9 5,4 6,7 5 5,5 8,3 10,9 16,2 20,2 27,1 35 49,6 71,3 93,1 127,2 174,7 192,2 152,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,9 0 0 0 0 0,4 0,2 1,2 1,9 3,1 6 5 9,2 13,6 15,9 25,7 27,4 26,6 24,6 38,5 22,3 11,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 86,1 69,7 7,2 3,9 6,1 27,6 49,7 72,7 93,8 114,4 127,7 143,4 127,3 131 119,2 108,2 96,7 64,4 43,9 34,2 24,3 11,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,9 1,8 2,3 2,4 2 2 2,6 1,8 3,3 4 5,3 5,6 8,3 9,9 15,5 24,6 30,5 28,6 41,2 36,4 30,3 70,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,7 1,3 2,4 0,6 0,5 0,9 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 1,8 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,1 0,6 0,7 1,1 2,2 1,7 3,4 4,4 3,5 3,3 2,9 0,4 3,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 181,7 0 0,2 1,9 12,5 48,2 68,4 103,8 143,2 173,6 201 234,3 262,3 292,8 322,4 350,4 330 297,6 190,4 112,7 70,8 23,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,9 0 0 0,5 0,4 2,4 2 4,8 6,1 9 9,4 12 12,2 14,3 20 22,5 24,7 28,6 24,1 25 16,2 11,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0,2 0 0,6 0,7 0,6 1,5 2,3 4,9 3,8 6,3 7 6,9 6,8 9,3 9,6 7,7 7 3,6 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12 5,3 0,9 1 2,9 11,3 7,4 8,8 8,4 9,5 9,4 10 9,8 12,8 15,7 20,9 22,9 30,6 36 32,8 48,6 35,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,5 53,8 42,1 22,2 21,9 103,2 94,8 78,7 50,9 39,4 36,9 35,9 43,9 44,5 55,7 60,6 59 55,6 55,7 49,9 58,7 70,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,9 0,2 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,8 1,6 0,6 1,3 0,9 1,8 0,7 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,4 13,2 15,3 15,6 27,9 19,3 9,8 9,7 14,3 17,8 17 16,8 17,6 20,5 22,6 19,8 22,7 28,4 28,5 29,9 26,3 23,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 97,9 0 0 0 0 1,1 2 3,1 6,6 11,7 24,6 45,7 99 160,8 225,4 337,6 385,9 354 230,8 90,6 6,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 132 0 0 0 0,4 0,7 1,9 4,6 6,2 12,6 36 76,4 147,8 253,7 324,1 408,4 527,1 495,5 200,5 63,5 12,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 174,5 0 0,2 0,7 23,4 196,6 187,1 177,6 170,3 200,6 254,9 295,1 330 298,6 239,4 165,8 108,4 54,7 18,4 2,1 0 11,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 139,9 5,3 7,9 13,8 78,7 199,7 124,6 101,9 92,2 100,8 128 167 226,5 281,6 234,5 211 185,9 130,3 57 32,1 12,1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 1 0,4 0,4 0,4 1,1 0 0,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 27,1 0 0,9 1,9 13,1 13,9 2 3,2 4,4 9 21,9 25,2 40 50,9 56 74,2 74,8 60,4 29,8 7,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 54 0 0,2 0 0,2 2,6 10 15,9 33,7 58,4 85,3 102,7 105,6 98,4 91,1 80,7 76,8 61,6 30,3 12,1 6,1 11,7
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 1,4 1,7 3,1 3 5,5 4 5,2 8,3 10,2 8 3,1 5 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 131 4,4 22,5 10,4 18,8 49,8 49,5 55,1 62 109,2 161,6 223,1 278,9 310,1 234,8 195,9 159,4 103,1 48,3 22,8 10,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,5 0,9 4,3 11,2 27,9 36,7 26,7 21 19,8 19,8 25,2 32,3 39,3 45,3 42,8 49,6 52,8 50,7 55,7 48,5 24,3 11,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 55,7 8,8 5,6 2,2 1,8 5,9 19,5 22,5 22 23,3 28,8 37,9 59 73,7 87,7 135,8 153,7 171,8 185,6 202,5 141,6 140,4
Selhání ledvin (N17-N19) 16,2 0 0 0,2 0,2 1,1 1,7 3,8 5,9 5,2 9,8 14,5 16,6 25,6 31,8 39,6 51,4 53,3 42,6 35,7 16,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 118,3 0 1,1 3,7 3,1 19,6 46,6 64,6 83,5 89,4 114,4 141,9 167,3 206,2 221,1 231,6 228,7 201,9 180,8 154 117,3 81,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 81,9 3,5 7,7 10,4 6,1 10,2 19,7 19,4 23 41 77,5 106,9 116,5 117,7 149,6 178,8 206,5 207,6 158 111,2 87 46,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 69,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,4 3,6 10,3 37,4 90 178,9 265,8 321,1 294,7 165,4 74,2 22,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 94,1 37,9 158,2 201,9 136,4 145,1 83,1 66,6 52,7 46,7 61,4 60,2 72,9 97,7 106,5 113,7 115,3 108,3 87,8 72 38,4 11,7
Nemoci prsu (N60-N64) 21,6 0 0,2 0,2 2,1 31,9 29,9 32,9 28,6 32,9 40,8 39,9 28,8 20,2 16 10,3 9,4 4,3 4,4 1,4 2 23,4
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,4 0 0,2 0 1,6 29,1 57,7 59,3 56,4 50,9 49,8 38,1 26,8 13,5 7,8 8,6 8,7 7,4 4,4 2,9 4 11,7
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 136,6 0 0 0,3 1,2 20 44,1 61,7 91,9 151,4 279,9 435,9 408,2 171,4 84,5 83,8 76,2 80,8 70,6 46,3 22,3 58,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 367,6 5,3 0,5 1,5 11,7 101 243 421,5 465,9 445,9 442,4 484,9 470,3 480,3 517,3 596,9 569,7 454,8 246,2 113,4 24,3 35,1
Lékařský potrat (O04) 60,3 0 0 0 4,7 80,8 186,2 175 164,8 131,8 146,7 19 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 133,2 0 0 0 0,6 66,7 276,5 482,2 558,3 390,6 167,7 20,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 39,5 0 0 0 0,2 18,9 77,2 160,9 193,1 111,7 23,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 19,2 0 0 0 0 9,1 41,5 84,1 96,7 48 8,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 39,1 0 0 0 0 17,2 83,8 189,7 205,2 84,4 13 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 213,6 0 0 0 0 79,7 417,5 913,4 1 072,2 567,4 128,2 10 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 11,7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,7 0 0 0 0 1,1 9,8 19,1 16,1 8,2 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,8 0 0 0 0 1,3 4,6 7,5 6,9 5 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 78,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,9 998,4 424,4 423,9 135 83 33 22,3 20,8 17,2 15,3 12,3 12,3 12,5 11,2 7,3 7,3 5,2 3,5 0 2 280,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0,5 2,5 2,9 4 7,1 9,2 12,9 10,3 7,5 7,8 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,8 0,9 0,5 5,1 13,3 28,2 37,1 29,9 27,4 24,3 26,1 16,1 10,5 9,6 8,1 10,3 8,2 9,5 9,2 7,8 18,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,8 0,9 0,5 0,2 0,4 2,2 3,9 4,7 6,5 9,6 13,5 11,7 12,5 17 19,7 23,1 22,5 24,1 12,7 5 8,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 31,8 17,6 10,6 9 7,2 13,3 12,8 14,2 18,3 19,8 22,4 26,2 30,3 33,8 47,8 62,1 76,6 80,5 90,8 100,5 91 58,5
Nitrolební poranění (S06) 17,3 11,5 2,3 3,1 3,1 9,1 6,3 6,8 7 7,4 7,6 9,5 12,6 17,6 22,8 23,3 48,3 64,7 82,9 103,4 115,3 35,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,6 5,3 31,1 19,9 30,5 47,8 53 37,7 30,1 27,5 22,9 17,9 15,9 13,9 11,3 11,9 11,3 11,7 14,9 14,3 14,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 90,5 2,6 65,3 271 296,2 55,2 32,1 40,8 34,5 44,1 47,8 51,5 70,7 97,9 107 115,5 118,7 113,7 79,9 86,3 56,6 105,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 112,8 0 7,2 10,9 14,7 11,7 9,3 7,6 6,9 9,6 11,8 18,3 29,6 55,7 78,7 135,4 242,5 454,5 966,6 1 789,7 2 670,6 2 949,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 92,4 0 5,4 21,7 79,9 69,5 74 78 95,2 95 106,5 117,7 124,8 123,3 136,2 122,1 113,3 88,2 73,3 62,7 46,5 58,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 337,9 5,3 104,9 187,4 223,9 448,9 463,5 427,3 382,5 382,8 428 394,8 395 357,7 314,2 284 285 284,7 261,1 258,1 206,4 199
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,5 44,1 48,6 5,6 5,9 3,5 4,8 4 3,4 5,3 6,1 4,8 6 6,4 7,5 4,2 4,2 5,7 5,3 7,8 2 23,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0,9 1,6 0,3 0 0,2 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,6 0,2 1,4 2,2 2,1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69 7,9 3,8 5,9 8,2 16,3 17,6 17,5 23,1 30,6 35 45,3 66,1 92,8 118,6 169 209,6 244,6 198,8 198,2 109,3 81,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 15,4 0 2,9 4,2 8,6 17,8 17,4 17,6 20,6 20,2 18,2 20,1 22,5 20,8 17,7 15,4 10,7 8,6 6,1 1,4 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 15 22,5 8,1 4,5 2,4 1,9 2,2 3,3 3,7 3,8 3,7 5,3 6,2 5,5 2,9 3,4 4 4,8 5 2 11,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0,9 2 1,4 0,2 1,1 0 1 1,2 1,9 2,1 2,1 3,2 3,5 5,2 6 9,1 7,7 7,5 5,7 6,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11,4 0 0 0 0 2 6,1 11 20,8 42,3 47,5 13,5 5,5 1,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,5 50,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6 3,5 2,7 1,5 2,3 1,5 1,3 0,7 1,5 1,4 2,7 5,6 6,3 9 14,9 19,8 17,4 12 5,3 2,1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 325,7 30 58,3 174 256,1 192,7 194,9 229,2 225,6 225,1 234,2 273,8 320,1 398,4 474,3 587 731,1 732,6 564,3 399,3 295,4 199
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 210,3 2 211,2 3 580,4 3 320,4 2 379,1 3 454,9 4 248,7 5 399,3 5 910,6 5 478,3 5 521,1 6 063,1 6 730,7 7 388,5 8 241,4 9 633,6 10 706,0 10 440,4 8 785,7 8 007,9 7 285,5 6 729,9
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz 0 věkové skupiny
podle ISHMT 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 0,4 0,1 0,6 0,6 1 1,3 0,5 0 0,7 2,6 0,7 0 2,4 2 3,4 2,8 2 2,3 2,3 0,6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 0 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0 0,9 0,5 0,6 0,6 1 1,2 1,3 0,5 1,4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,7 0 0 0 0 16,7 11,1 11,8 11,1 4,2 9,4 11,8 14,8 11,1 4 10 0 7,7 6,3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,9 1,8 4,8 8,3 4,1 3,4 11,3 16,5 14,2 13,1 13,2 15,4 17,5 15,3 13,5 12,2 10,5 9,4 6,7 5,2 4,9 1,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 9,1 5 0 7,1 9,1 0 20 0 50 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,9 0,3 4,8 7,1 4 9 23,1 20,9 15,1 10,1 7,3 7,5 4,1 3,8 3 1,6 2 1,1 1 0,5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,9 0 0 0 0 40 77,8 88,9 51,1 51 54,2 49,7 54,8 51 51,5 52,8 53,6 49,8 53 45,2 50 33,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,5 0 0 20 50 0 40 75 22,2 19,4 17,1 21,3 14,8 14,2 13,3 14,2 13,4 10,4 2,6 2,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77,9 0 100 100 100 72,7 80 74,4 80 66,7 75,7 78,9 70,7 74,1 72 77,9 80,9 77,5 79,4 80,5 83 79,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72 0 0 0 0 0 83,3 70 70,3 71,1 75,1 78,1 76,4 69,2 72,7 70,8 74,2 69,4 66 50,6 43,2 40
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60,4 0 0 0 0 0 87,5 61,5 73,3 61,5 64,6 51,5 57,5 60,8 64 61,6 62,4 57,5 57,5 53,9 18,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 43 0 0 0 25 57,1 33,3 63,6 68,8 56,5 62,2 44,2 44 44,5 46,8 41,3 37,3 36 29,6 37,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 65,2 0 0 0 0 100 0 100 100 100 68,8 70,8 78,6 73,4 73 67,8 62,9 59,1 51,2 41,8 19,6 50
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 80,4 0 100 50 50 100 100 60 90,9 81,1 86,8 78,4 75,2 82,5 82,2 78,8 81,1 81,7 78,8 81,5 64,9 87,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 33,6 25,3 16 14,9 22,4 26,6 40,3 50,8 47,3 44,3 44,5 42,2 38,2 36,5 35,7 34,2 33,3 30,3 24,3 17,6 12,6 4,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 78,4 0 0 0 0 100 83,9 88,6 92,5 85,3 86,9 81,1 68,9 74,5 65,4 62,3 76,4 64,1 64,1 71,4 75 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16 0 0 0 44,4 40 75 42,9 53,6 40,9 33,8 37,9 18,8 14,7 13,9 13,8 15,5 13,4 9,8 1,3 18,2 100
Leiomyom dělohy (D25) 94,2 0 0 0 0 33,3 96,3 96,5 89,6 93,7 94,7 94,2 94 95 97,1 95,7 92,2 90 92,9 80 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64,5 13,4 65 69,1 80,1 79,1 80,2 79,6 82,7 81 79,4 77 75 69 64,9 59,7 53,4 48,8 42,4 31,7 26,8 25,8
Anémie (D50-D64) 1,2 0 1,3 6,7 10,7 4,8 3,3 1,1 3,1 0,6 2,7 1,3 1 0,7 0,3 0,4 1,4 1,1 1,3 0,9 0,9 1,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,7 2,9 2 2,9 3,6 6,7 12,5 7,9 13,7 6,1 15,4 10,3 10,7 7,8 7,6 5,7 6,3 9,4 6,8 4,5 2,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,3 0 0 0 0,2 0,6 2,1 3,5 7,2 4,2 8 13,7 18,9 21,2 22,9 23,2 20,5 15,9 10,8 9,4 9,3 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 19,3 0,4 0,2 0,3 2,9 6,2 21,4 38,9 48,6 52,7 57,8 54,5 51,6 44,6 36,9 31,1 22,2 8,5 2,3 0,9 0,6 1,6
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,2 0,2 0,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,8 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,4 0 0 1 1,2 0 0 0 0 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 0,4 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 1,5 0 0,8 0,6 0 0,3 0,7 0,3 0,3 0,4 0,5 0 0 1,9 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,4 0,6 0,2 0,1 1,4 5,5 4 2,5 2,3 1,6 1,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 0 1,2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,4 0 1,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,6 0 1,2 0,5 3,1 4,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 1 0,5 0,6 0,8 2,2 3,2 7,5 4,9 4,6 2,6 2,5 1,4 1,1 0,9 1 2,6 1,3 0,9 1,2 1 5,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,5 0 0,5 4,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 18,5 20,9 17 12,9 9,1 8,3 10,1 16,1 18,7 19,9 21,7 22,2 24,1 21,5 16,7 17 18,1 19,1 18 16,7 11,1 22,2
Katarakta (H25-H26, H28) 82,9 80 48,1 75 83,3 62,5 75 85,7 87,5 100 86,9 81,4 85 85,9 87,8 88,3 80,8 81,8 81,6 80,9 80,7 85,7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,3 26,7 54,5 52,5 47,6 36,6 45,3 42,7 42,8 39,7 48,1 48,9 50,1 51,4 52,7 54,7 51,1 47,6 43,5 41,2 34,6 60
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25,7 12,9 51,9 76,2 68,1 45,4 31,8 31,3 31,1 32,1 24,9 20,9 18,2 16,2 14,3 10,3 7,7 4,6 2 1,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 14,3 0 0 0 0 1,6 0 1,2 0,5 1,8 1 1,5 1,1 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0
Angina pectoris (I20) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 6,3 5,9 8 7 7,9 7,7 6,8 3,1 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,1 0 0 0 0 0 16,7 12,5 2,4 3,1 5,7 6,2 6,4 6,7 6,8 7 7,6 6,4 4,3 3 1,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 17,8 0 100 0 0 20 0 6,7 8,6 7,4 14 17 17,5 19,2 19,3 21,1 19,2 18,6 11,8 7,1 2,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 10 0 0 0 3,3 1,3 1 2,3 2,2 0,5 0,5 2,1 1,8 2 2,2 1,5 1,4 1,2 1,6 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10,1 6,6 6,7 4,4 5,3 4,2 23,5 17,3 16,1 13,4 15,1 12,9 10,2 11,1 10,4 10,2 9,6 9,2 8,8 9,8 8,5 10,1
Selhání srdce (I50) 2,2 0 0 0 0 12,5 11,8 6,7 7,8 6,3 7 6,8 5 3,7 3,2 3,1 2,8 1,8 1,4 0,8 1 1,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9 18,2 12,2 10 19 8,3 6,7 17,1 14,5 15,9 14,6 11,8 12,8 14 13,2 12,8 12,1 7,7 4,1 2,1 0,9 0,7
Ateroskleróza (I70) 35 0 0 0 0 0 0 60 26,7 31,1 39,2 27,4 36,4 39,4 39,8 37,4 36,8 32,2 28,5 24,8 26 19,2
Varixy dolních končetin (I83) 85,7 0 0 0 0 91,7 95,3 95,2 95,3 94,6 94,9 93,3 93 91,4 89,1 79,5 68,1 40,6 12,9 3,4 6,7 8,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25 0 3,5 1,9 16,9 35,3 34,9 32,7 32,9 22,7 22,5 20,2 20,6 25,7 27,9 30,9 30,6 25,1 18,5 13,8 14,4 17,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 0,1 0,2 0,8 1,9 2,7 5 6,7 10,5 9,2 10 8,5 11,5 4,8 6,6 5,9 2,7 2,9 1,9 0,8 0,7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,3 0,8 0,7 0,5 0,8 0,4 2,2 0,5 0,6 1,3 1,1 2,1 2 1,4 1,5 2,1 2 1 1,3 1,1 1 1,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0 0 0,3 0,6 0,7 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 93 75 92,4 93,3 92,1 94,4 95,9 93,5 93,6 94,1 92,6 93,3 98,8 96 93,8 97 92,3 100 0 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 80,2 0 48,2 54,9 63,9 69,8 79,6 82,7 81,6 83,2 82,4 84,8 84,8 83,6 82,8 83,2 78,1 72,6 51,5 46,6 46,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 13,3 7,1 8,3 22,2 11,8 10,8 4,9 2,1 1,6 0,7 1,1 1 0,9 1,1 0,5 0,9 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0,5 0 0 0,9 0 0 1 0 0,6 1,1 0 0,4 0 0,3 0,6 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,4 5,9 11,4 9 9,5 19,3 28,2 31,6 22,8 21,7 20,3 17,3 16,9 14,7 12,7 12,3 10 10,2 9,4 6,7 2,4 1,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 75,1 0 48 65,1 78,7 86,1 84,1 87 81 81,4 79,4 76 73,2 70,1 73,5 65,9 56,7 58,5 43,1 57,1 80 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,5 11,9 31,7 63,5 71,3 54,8 55,8 60 62,2 60,8 67,7 61 66,5 67,5 60 56,8 64 55,1 30,1 15,3 18,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 11,3 2,6 8,2 4,9 1,4 3,5 10,5 13,3 17,1 23,5 21 25,7 17,6 21,2 11,4 16,4 9,2 5,5 3,4 3,1 1,4 0
Peptický vřed (K25-K28) 21 0 0 0 20 30 45 42,7 31,1 35,1 29,9 34 32,7 25,5 19,6 18,7 16,6 14,3 14,2 10,9 19,4 16
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 0,7 0 0,2 0 0,8 1 1,4 2,2 3,3 2,1 2,7 3,6 3,1 2,1 2,5 1,7 1,5 1 1,3 1,4 1,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,5 0 80 88 87,7 90,9 90,2 89,6 91,4 91,5 93 92 90,1 91,3 88,1 86,4 84,6 82,5 79,3 81,8 66,7 100
Tříselná kýla (K40) 94,7 88,1 94,9 94,2 93,5 94,2 94,8 96,4 94,5 94 95,6 95,1 95,4 96 96,3 95,5 95,4 93,1 93,3 87 69,6 75
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92 40 96,2 96,9 96,5 90,6 94,8 96,4 95,1 95,1 94,2 94,1 94,1 92 92,1 92,4 90,9 83,3 76,8 60,1 52,7 42,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 23,9 0 0 3,8 3,6 5,4 34,8 37 36,2 37 36,6 36,2 30,8 28,2 25 24,3 13,4 5,1 5,1 3,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,6 0 0,8 0,8 0,7 0,5 2,7 1,8 1,6 4,7 5,8 5,8 2,1 6 2,6 4,3 4,1 2 0,9 1,9 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 44 48,7 43,5 29,1 41,7 50 46,2 36,6 35,1 39,2 38,4 45,9 46,7 43,9 43,3 44 45,5 46,2 44,5 46,3 43,6 36,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,1 0 0 0 0 50 11,1 25,8 24,6 20,2 20,9 13,1 17 19,4 17,4 22,4 17,3 15,6 10,4 14 11,3 5,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,3 63,2 38,6 30,7 37,8 64,1 88,2 90,7 87 89,1 88,5 86,9 84,2 80,1 77,2 67,4 56,3 39,8 22,7 16,2 10,4 5,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 13,2 2,6 2,6 2,8 2,3 4,1 17,1 11,1 27,3 24,8 25,8 23,4 20 16,5 18,4 17,8 15,6 12,6 12,9 10,2 7,7 15
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,4 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 0,5 0,7 1 0,9 1,4 2,4 0,8 1,1 3 6,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,9 4,2 2,7 1,6 5,1 2,4 3,4 1,4 2,8 4,3 4,2 6,5 3,2 5,4 5,5 3,7 3,5 3,1 0,6 4,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,8 0 33,3 37,9 61,5 65,1 67,2 71,3 74,1 74,4 75,3 74,6 74,9 72,9 67,9 63,5 53,9 43,5 27,3 14,8 8,3 3,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,8 0 0 33,3 11,8 26,2 23,4 30 27,2 33,5 29 25,8 20,6 16,8 17,2 14,3 11,6 10,4 7,1 6,3 3,3 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,8 0 6,7 0 4,7 2,9 1,9 3,5 3,7 5,7 3,9 5,7 5,3 5,2 4,7 6,3 6,2 4,1 3,6 1,7 1,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,2 6,2 4 3,8 9,4 31,3 32 35,7 32,3 38,9 31,8 25,3 22,9 21 20,1 19,3 16 14 12,6 8 8,9 7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,7 26,2 35 35,4 39,6 70,2 79,7 77,2 69,8 61,3 60,5 55,5 53,1 46,4 49,3 45,6 43,1 35,3 31,8 24,3 26,6 18,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0,5 0,6 1 1,7 1,2 0,4 1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 1,1 2 0,7 1,3 0,8 1,3 0,4 1,4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26,8 11,2 18,7 27,6 39,9 27,1 27,2 28,4 42,1 44,8 39,5 35,8 32,4 30,8 28,9 24,1 20 19,7 15,3 12,1 7,8 6,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,8 0 0 0 0 55,6 91,7 80,8 92,3 89,8 88,3 87,8 88,5 90,6 88,3 88,8 86,4 82,4 73,7 55,2 10,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 87,8 0 0 0 66,7 75 66,7 93,9 86,5 89 91,7 89,7 89,8 90,4 91,8 90,2 88 84,9 73,9 44,3 14,6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 92,6 0 50 57,1 88,9 91 92,6 94,5 94,5 92,5 92,8 92,5 93,2 92,3 92,9 91,8 89,2 87,2 89,4 75 0 50
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 73 37,5 14,5 23,5 64,6 79,1 88,2 83,8 80,3 82 81,8 82,2 81,4 80,1 77,8 73,7 65,5 50,2 26,4 16,7 9,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,2 0 0 4,3 2,1 7,1 2,5 3,8 1,9 5,3 2,8 1 0,9 4,9 1,6 1,4 0,9 3,3 0 6,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 50,3 0 8,3 10,3 24,7 26,4 29,7 42,3 45,7 58,1 63,5 62 62,7 64,2 61,6 61,9 50,4 40,7 25,6 9,2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,3 0 100 0 11,1 26,7 57,4 47,8 49,6 47,4 48,3 48,7 44,3 40,5 39,6 34,4 30,2 22,5 13,6 8,9 7,9 100
Dorzalgie (M54) 1,2 0 0 0 0,3 0,3 1 0,8 1,7 1,3 1,8 1,4 1,8 1,1 1,5 1,8 1,5 0,8 0,3 0,5 0,2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 84,4 45,5 40,8 22,3 37,2 66,2 87,5 86,6 88,1 89,5 88,4 89,2 91,1 90,5 89,7 86,6 83,1 74,2 53,7 36,8 21,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,4 16,7 41,3 38,2 34,2 35,5 64,9 57,7 45,7 34,7 34,4 31,5 31,4 32,8 31,4 31,5 24,7 19,1 18 15,4 10,2 5,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,2 0,9 2,4 2,7 3,2 3,5 17,9 27,8 30,7 31,5 38,1 41,5 50,6 52 51,6 53,4 50,9 47,1 46,2 44 34,7 34,3
Selhání ledvin (N17-N19) 18 0 0 4,3 1,7 8,3 16,4 25 29,3 27 29,7 28,6 26 30,4 24,8 20,7 19 15 9,2 5,6 2,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 63,3 0 25 45,8 16,8 32,5 45,8 52,2 55,1 55,5 57,9 59 63,9 68,3 69,6 68,3 73,2 71,6 72,7 73 80,6 63,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,4 1,7 12,2 19,1 11,2 7,7 25,4 32,4 42,2 54,9 63,2 61,7 58,5 51,1 46,1 38,3 28,7 20 9,9 4,8 2,8 1,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 77,5 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 89,2 84,3 76,3 76,7 77,7 79,2 78,2 77 74,5 61,5 34,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,3 55,1 84 87,5 80 85 87,8 82,2 79 81,2 82,3 78,5 80,8 77,9 77,4 72,9 74,8 68,9 62,7 65,2 55,9 100
Nemoci prsu (N60-N64) 87,8 0 100 100 64,7 90,7 84,3 88,2 81,3 85,4 89,8 90,9 89,3 91,3 89,7 89,9 85,2 93,8 83,3 66,7 50 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 70,3 0 20 0 24,2 49,6 64,1 69,4 73,9 75,3 78,5 75,5 79,9 72,4 64 80,8 70,6 54,2 35,7 44,4 18,2 100
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 82,9 0 0 66,7 5 25,3 48 60,8 75,7 81,9 86,6 88,7 90 91,5 89,2 87,5 85,4 88,1 76,3 67 50 62,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,3 75 40 60 36,6 62,7 79 80,9 82,9 86,6 89,2 90,7 91,5 92,6 92,4 93,9 92,3 92,8 88,8 85 63,2 50
Lékařský potrat (O04) 78,2 0 0 0 92,3 77,7 75,2 76,1 76,4 77,5 84,3 86,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,4 0 0 0 75 75,4 83,1 82,4 83,6 84,4 84,5 83,7 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,5 0 0 0 14,3 6,4 8,7 12,7 16,9 19,9 22,3 35,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 27,8 0 0 0 0 11,6 18,4 26,5 31,9 36,1 34,3 41,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,8 0 0 0 0 4,3 5,1 5,8 6 6,1 5,7 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,2 0 0 0 0 85,2 88,7 89,8 91,8 93,2 93,2 94,8 75 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 54 0 0 0 0 27,8 60,2 53,3 51,8 56,7 63,6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 15,3 0 0 0 0 14,3 13 12,6 14,2 20,8 32,6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,6 52,5 75,7 81,3 77,4 75,2 77,7 70 67,4 66,8 51,6 40,1 43,7 43,3 45,9 39,1 37,7 34,6 26,7 0 33,3 68,6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,4 0 0 0 0 0 0 2,9 1,1 2,2 1,5 4,1 3,5 3,9 5,5 6,4 7,1 5,1 3,2 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,4 1,3 0,6 2,4 3,4 7,1 20,8 22,6 23,2 25,5 29,5 21,6 17 14,5 11,2 11,3 7,2 7,2 5,6 3,9 7,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26,1 10 6,5 2,2 6,1 29,4 43,8 54,2 41,2 47,6 51,2 39,2 31,6 31,9 26,9 24,3 20,4 19,5 8,8 4,3 6,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7 0,7 1,3 3,3 1,5 2 8,3 11,4 13,8 13,6 13,6 12,8 12,1 10,4 11,2 10,3 9 6,8 5,5 4,8 3,9 2,8
Nitrolební poranění (S06) 7,2 6,1 1 1,5 1,1 2,5 2,1 3,4 4,3 4,7 4,7 5,6 6,6 9,1 10,5 10,8 16,6 15,8 13,4 11,9 10,4 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,1 0,4 6,5 10,1 14 22,7 37,6 34,6 37,1 35,3 31,6 26,3 23 21,4 15,7 15,8 14,2 9,7 7,6 4,5 3,4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,9 75 77,1 84,2 84,5 83 89,6 89,7 88,4 92 90,2 93,3 91,3 90 90,7 91,5 86,5 82,5 67,9 62,4 37,8 90
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,3 0 33,3 78 75,8 75 72,5 74,3 71,4 76,2 70,8 74,3 77,4 73,9 73,5 73,7 73,2 74,1 73,2 74,7 72,2 70,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,9 0 17 40 66,4 83,6 85,1 87,3 86,8 86,8 87,4 85,7 83,6 81,1 83,2 80,7 79,3 66,2 55,3 43,8 29,9 41,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,3 8,6 53,2 51,6 43,9 57,7 66,8 71,7 71,8 70,5 71,2 68,9 65,1 59,6 54 47,9 39,7 29,5 19,3 13,2 9 7,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 32,6 29,4 28,2 26,4 34,9 20,5 31,3 28,4 25,8 34,4 37,6 39,3 43,8 40 53 36,3 40,4 45,5 38,7 33,3 11,1 28,6
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 1 0,8 0,9 0 0,1 0 0,3 0 0 0,4 0,3 0,3 0 0 1,6 0,4 2,7 3,2 2,2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,2 47,4 21,3 34 46,2 49,3 59,4 53,8 58,9 61,3 61,5 58,1 62,4 64,8 61,9 61,5 63,2 61,7 56,3 55,9 46,6 50
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 79,7 0 68,4 89,3 89,8 89,1 86,2 85,1 87,7 88,9 87,5 83 82,6 81,8 76,7 77,9 62,8 50,8 30,4 8 9,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,9 10,8 14,2 16,6 10,3 5,1 6,3 11,5 14,9 16,5 14,8 14,6 16,9 17,3 17,3 9,2 9,8 10,4 9,6 8,5 2,9 25
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,4 0,1 1,8 3,2 0,4 1,8 0 4,4 5,1 5,9 4,6 4,1 4 4,1 4,7 4,5 5,4 3,8 3,7 2,7 3,8 0
Řízení antikoncepce (Z30) 88,1 0 0 0 0 69,2 70,2 82,4 89,3 90,5 90,3 86 82,6 100 100 100 75 50 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 6,1 3,1 2,6 4 2,3 2 1,2 2,1 1,5 1,8 2,9 2 1,7 1,9 2,2 1,7 1,5 1,2 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,2 3,5 21,5 55,4 71 33,7 14,5 9,5 7,1 9,2 18 34,3 38,1 38,8 39,6 39,6 39,1 35,4 29,8 25,3 26,5 27,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,4 1,8 27,6 41,1 31,1 30,5 35,9 34,8 35,3 41 49 49,8 46,6 42,2 38,5 35,5 31,5 25,6 18,4 14,5 12,3 11,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)