8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 105 2 3 5 5 1 1 2 2 1 2 3 0 2 3 13 15 12 18 9 4 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 31 3 0 1 3 2 1 2 1 1 0 1 0 1 2 2 3 4 4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 26 0 0 0 0 1 2 1 1 1 3 2 4 1 3 3 1 1 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 987 3 11 10 9 9 13 8 14 17 21 28 47 73 98 171 179 125 92 42 14 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 552 3 86 98 36 167 285 255 136 100 91 59 42 41 31 37 32 13 23 13 3 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 564 0 0 0 1 3 6 13 27 72 118 183 338 537 892 1 270 1 275 921 570 271 59 8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 062 0 2 0 2 2 6 3 4 4 8 31 47 114 197 286 254 82 16 4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 276 0 1 2 2 4 15 28 47 67 109 158 176 251 444 742 880 793 734 582 210 31
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 484 0 0 0 0 1 8 33 97 227 422 599 587 589 944 1 108 973 548 238 92 15 3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 569 0 0 0 0 1 8 24 58 80 149 148 210 261 428 471 352 213 99 57 10 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 920 0 0 1 0 3 3 9 12 23 45 48 76 149 172 152 125 66 27 8 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 082 0 3 0 0 0 0 0 0 3 13 39 175 413 817 1 040 833 433 201 97 15 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 935 0 0 1 4 1 1 6 8 36 47 107 235 424 843 1 387 1 464 1 076 811 390 91 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 14 707 28 81 81 76 105 144 220 264 408 673 731 1 012 1 440 2 212 2 799 2 248 1 310 636 196 40 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 398 0 0 0 0 7 59 154 171 179 163 115 89 81 91 100 86 56 31 12 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 582 0 0 1 0 5 7 9 17 16 25 31 43 52 86 123 84 50 27 4 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 515 0 0 0 0 4 19 91 252 822 2 169 2 537 1 539 409 260 211 120 55 23 4 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20 252 66 284 328 441 561 641 823 982 1 302 1 616 1 459 1 622 1 663 2 194 2 460 1 884 1 067 546 251 59 3
Anémie (D50-D64) 134 0 0 10 2 4 1 0 2 2 10 10 4 4 9 17 20 9 16 10 4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 273 2 6 5 8 9 9 12 14 16 13 17 23 13 25 27 26 18 18 8 3 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 631 0 0 0 1 3 5 16 19 27 59 91 146 279 419 589 429 242 179 107 19 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 705 10 7 13 25 74 166 304 461 649 839 761 868 826 834 911 615 242 77 20 1 2
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 14 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 9 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 263 0 1 7 4 37 48 43 34 17 18 18 16 4 3 0 4 1 5 2 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 15 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 249 3 7 12 2 16 20 26 21 22 22 13 17 11 12 11 13 9 6 4 0 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 8 7 1 1 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 991 46 59 127 94 63 96 126 176 316 483 402 499 513 509 528 418 278 182 61 15 0
Katarakta (H25-H26, H28) 3 470 4 15 15 6 10 11 15 19 34 59 57 75 140 264 476 660 652 540 327 88 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 7 829 41 402 451 176 100 109 137 132 223 263 293 413 548 885 1 167 1 067 744 444 194 35 5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 185 43 661 1 073 348 174 117 108 168 214 240 196 171 181 186 159 80 43 14 8 0 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 98 0 0 1 0 0 1 0 2 6 6 9 5 6 8 20 8 10 5 7 3 1
Angina pectoris (I20) 469 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 27 48 82 103 101 54 26 6 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 481 0 0 0 0 0 1 2 5 17 38 64 113 146 225 280 234 171 117 55 11 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 427 0 0 0 0 0 1 2 3 8 45 96 216 458 704 1 053 919 592 243 82 5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 150 1 0 0 0 1 0 0 0 3 9 15 5 7 16 20 27 25 12 7 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 717 0 3 4 2 14 50 38 47 87 116 136 204 289 514 765 814 659 550 330 82 13
Selhání srdce (I50) 1 010 1 0 0 0 4 2 5 7 4 20 25 29 76 108 166 193 151 121 74 21 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 232 8 4 2 4 7 13 13 31 47 89 108 181 249 471 702 625 382 210 64 22 0
Ateroskleróza (I70) 7 223 0 0 0 0 1 3 4 5 17 32 121 334 651 1 150 1 738 1 345 833 540 317 111 21
Varixy dolních končetin (I83) 12 391 0 0 0 3 46 138 416 783 1 501 1 811 1 501 1 571 1 428 1 379 1 117 467 170 43 14 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 974 3 6 25 124 262 178 197 195 216 215 273 330 490 882 1 337 1 304 991 569 266 100 11
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 286 0 12 18 13 24 12 12 19 32 24 25 12 31 15 17 9 5 6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 409 3 15 8 1 8 4 2 5 4 6 9 15 18 46 63 48 49 53 28 24 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 25 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 4 2 3 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 19 111 8 8 542 6 775 928 593 491 396 348 387 260 102 93 70 59 33 13 11 1 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 745 6 36 131 167 494 660 778 901 1 128 1 193 943 975 858 962 774 449 191 77 18 3 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 133 0 0 1 0 2 2 2 2 6 2 6 5 13 16 28 19 12 10 5 2 0
Astma (J45-J46) 20 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 5 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 768 7 9 9 11 37 51 55 49 71 80 88 98 152 211 282 237 168 95 46 9 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 072 2 59 173 220 477 387 363 224 189 193 142 119 106 121 113 95 51 23 12 3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 821 9 77 117 79 80 73 129 118 156 144 123 126 131 135 133 104 51 19 12 4 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 477 7 11 3 3 6 9 15 17 26 38 34 39 50 57 55 47 28 19 12 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 966 0 0 0 1 6 27 35 27 64 72 61 66 75 112 101 91 68 66 56 34 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 260 1 2 1 3 4 9 9 14 16 24 17 20 15 29 27 27 20 14 8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 608 0 90 947 1 506 1 640 1 292 1 106 857 890 703 517 435 401 370 313 250 149 83 45 10 4
Tříselná kýla (K40) 17 930 458 687 609 118 156 316 496 567 972 1 195 1 179 1 386 1 653 1 912 2 170 1 768 1 219 725 282 53 9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 684 16 400 929 129 74 180 389 669 1 215 1 422 1 242 1 329 1 401 1 743 1 844 1 407 758 350 144 38 5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1 249 0 0 1 11 38 146 200 148 183 160 95 79 46 56 44 25 9 5 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 79 1 1 0 0 1 7 3 5 3 3 6 6 5 6 8 14 3 2 5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 774 29 96 28 13 15 42 42 47 76 93 105 144 204 248 326 370 322 276 204 78 16
Divertikulární nemoc střeva (K57) 881 0 0 0 0 0 1 5 14 21 45 62 61 88 113 145 113 81 70 45 14 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 887 55 39 41 42 133 277 459 659 968 1 104 996 920 824 851 714 436 223 83 51 11 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 951 10 12 15 10 4 13 14 11 17 31 47 47 66 111 147 141 100 77 56 19 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 7 8 10 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 230 1 0 1 6 3 2 1 10 12 13 16 19 31 36 36 18 13 9 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 19 685 1 0 7 52 179 368 753 990 1 477 1 784 1 639 1 930 1 936 2 431 2 579 1 804 1 111 467 139 34 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 210 0 0 0 3 6 13 26 44 79 86 78 93 89 150 167 144 102 84 30 14 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 506 0 2 1 2 1 2 17 21 38 42 57 56 46 55 66 41 28 15 15 0 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 352 3 1 7 6 30 43 46 61 83 87 83 87 84 131 155 158 116 85 67 18 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 520 52 177 113 118 435 559 457 391 348 330 288 302 327 389 429 308 222 141 89 35 10
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 88 0 0 2 0 0 3 6 4 6 2 6 7 8 9 11 12 3 6 1 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 935 16 60 84 128 99 63 71 108 149 145 110 145 118 124 160 141 80 64 50 18 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 9 866 0 0 0 1 9 19 35 47 110 231 367 682 1 019 1 547 2 191 1 843 1 184 471 102 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 13 602 0 0 0 1 8 16 24 44 119 316 549 1 026 1 634 2 221 2 870 2 649 1 564 488 68 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 484 0 2 6 94 878 1 033 1 249 1 213 1 828 2 417 2 030 2 218 1 879 1 637 1 184 577 196 37 4 2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 14 326 8 37 97 426 960 707 679 641 883 1 108 1 091 1 557 1 750 1 563 1 373 861 372 149 53 10 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 39 0 1 0 3 0 2 2 1 5 1 4 0 4 0 9 4 1 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 672 0 0 7 81 57 13 21 35 72 126 200 264 323 397 493 322 193 60 7 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 798 0 0 0 1 15 68 135 257 585 799 686 761 690 601 595 374 158 61 12 0 0
Dorzalgie (M54) 339 0 0 0 3 4 6 3 10 17 31 31 34 30 32 44 36 39 13 5 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 13 060 2 108 84 86 217 250 329 493 868 1 378 1 448 1 857 1 807 1 631 1 299 754 322 91 29 7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 126 1 6 60 161 169 128 128 118 163 218 193 241 285 328 329 274 166 89 49 18 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5 917 14 21 14 8 38 92 134 149 211 254 290 409 483 645 898 749 626 492 291 86 13
Selhání ledvin (N17-N19) 1 922 0 2 1 0 3 12 26 35 66 78 104 164 174 250 341 310 204 107 38 7 0
Urolitiáza (N20-N23) 12 383 0 3 8 14 89 236 428 561 831 990 980 1 119 1 312 1 640 1 626 1 223 677 415 174 52 5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8 657 4 22 55 40 66 103 126 152 355 673 779 842 873 1 044 1 315 1 048 630 343 149 36 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 132 0 0 0 0 0 2 0 1 10 27 67 264 646 1 244 1 852 1 592 951 372 90 13 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 10 399 60 765 1 302 668 692 545 435 372 451 531 457 518 584 767 886 648 384 220 93 16 5
Nemoci prsu (N60-N64) 2 147 2 0 2 17 123 155 162 188 300 361 239 187 140 107 94 43 13 10 3 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 816 0 1 2 6 123 283 350 374 447 438 291 203 98 77 54 32 21 11 4 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 14 451 0 0 1 6 87 231 376 623 1 284 2 594 3 035 2 885 1 075 657 608 465 268 162 79 15 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 39 484 12 10 13 64 414 1 351 2 855 3 398 4 002 4 004 3 407 3 460 3 126 3 758 4 244 2 956 1 598 633 159 17 3
Lékařský potrat (O04) 6 399 0 0 0 18 367 919 1 219 1 206 1 177 1 396 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 319 0 0 0 4 381 1 498 3 316 4 129 3 377 1 486 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 467 0 0 0 1 85 464 1 219 1 507 937 238 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 830 0 0 0 0 33 196 539 645 352 61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 982 0 0 0 0 83 418 1 163 1 462 733 120 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22 588 0 0 0 2 395 2 317 6 184 7 862 4 706 1 056 62 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 366 0 0 0 0 3 32 124 115 80 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 217 0 0 0 0 5 35 53 63 34 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 828 1 146 1 769 2 503 661 395 210 162 170 146 143 96 103 77 92 58 41 17 12 2 1 24
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 286 0 0 1 0 1 1 0 3 3 4 9 20 29 51 53 55 36 11 7 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 862 0 3 38 58 136 208 230 228 254 231 127 66 48 63 53 38 29 26 21 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 937 1 0 0 4 0 12 23 41 55 82 58 80 96 128 151 122 60 21 3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 484 18 44 57 42 47 75 86 125 146 178 164 194 253 384 483 434 316 235 150 49 4
Nitrolební poranění (S06) 1 910 0 8 12 15 25 44 47 62 60 89 87 104 118 208 203 237 203 205 120 54 9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 779 9 174 115 142 270 332 305 240 224 212 160 145 112 94 77 73 36 21 28 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 794 0 323 1 424 1 259 220 161 277 265 364 403 373 432 555 693 724 586 375 231 99 25 5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 12 043 1 35 61 54 48 53 46 63 79 109 124 221 315 619 927 1 249 1 642 2 411 2 482 1 282 222
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 048 0 28 110 379 264 404 503 556 799 842 783 809 785 872 774 543 324 171 73 23 6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 36 037 11 433 1 069 1 060 2 185 2 726 2 938 2 856 3 410 3 773 2 969 2 726 2 288 2 239 1 912 1 399 947 608 367 105 16
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 1 080 46 290 44 34 41 42 48 42 64 60 54 45 51 73 48 39 28 19 10 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 36 0 8 0 0 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1 0 3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 7 295 10 21 46 37 60 104 124 191 263 328 365 432 544 846 1 157 1 145 840 515 222 38 7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 212 0 8 14 36 59 61 83 93 132 144 106 110 100 105 75 42 24 9 9 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 525 14 113 39 20 18 13 21 21 26 27 23 33 39 44 24 22 13 11 3 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 234 2 6 9 1 6 3 1 7 12 12 8 17 26 35 36 26 17 4 6 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 359 0 0 0 0 13 40 75 182 397 517 101 24 2 3 2 2 0 0 1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 916 0 11 17 4 8 3 8 10 34 33 48 83 106 162 191 130 50 14 3 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 33 106 28 287 974 1 109 861 1 069 1 575 1 568 1 901 2 055 1 958 2 066 2 460 3 312 4 009 3 621 2 373 1 240 496 131 13
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 658 526 2 558 16 514 20 481 11 571 16 211 23 935 36 899 42 977 47 786 49 578 42 754 46 540 47 668 59 091 67 784 55 050 35 210 20 935 10 941 3 508 535
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 1,8 0,7 0,8 1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0 0,3 0,4 1,9 2,9 3,6 7,8 6,6 8,3 27,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 2,7 0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,6 1,2 1,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,3 2,7 2,5 1,7 1,8 2 2,3 1,2 1,9 2 2,3 4 6,8 11,4 13,7 24,7 34,8 37,7 39,9 30,7 29,1 41,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,7 2,7 19,5 16,5 7,3 36,4 49,8 37,1 18,5 11,5 10,1 8,4 6,1 6,4 4,3 5,3 6,2 3,9 10 9,5 6,2 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 62,1 0 0 0 0,2 0,7 1 1,9 3,7 8,3 13,1 26 49 83,6 124,5 183,5 248,1 277,5 247,2 198 122,8 111,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,1 0 0,5 0 0,4 0,4 1 0,4 0,5 0,5 0,9 4,4 6,8 17,7 27,5 41,3 49,4 24,7 6,9 2,9 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 49,9 0 0,2 0,3 0,4 0,9 2,6 4,1 6,4 7,7 12,1 22,4 25,5 39,1 62 107,2 171,3 239 318,3 425,3 437 431,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 61,4 0 0 0 0 0,2 1,4 4,8 13,2 26,2 47 85 85,1 91,7 131,7 160,1 189,4 165,1 103,2 67,2 31,2 41,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,3 0 0 0 0 0,2 1,4 3,5 7,9 9,2 16,6 21 30,4 40,6 59,7 68,1 68,5 64,2 42,9 41,7 20,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,7 0 0 0,2 0 0,7 0,5 1,3 1,6 2,7 5 6,8 11 23,2 24 22 24,3 19,9 11,7 5,8 2,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 38,6 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0,3 1,4 5,5 25,4 64,3 114 150,3 162,1 130,5 87,2 70,9 31,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 65,6 0 0 0,2 0,8 0,2 0,2 0,9 1,1 4,2 5,2 15,2 34,1 66 117,6 200,4 284,9 324,3 351,7 285 189,4 41,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 139,2 25,1 18,4 13,7 15,5 22,9 25,2 32 36 47,1 75 103,7 146,7 224,2 308,7 404,4 437,5 394,8 275,8 143,2 83,2 41,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 13,2 0 0 0 0 1,5 10,3 22,4 23,3 20,7 18,2 16,3 12,9 12,6 12,7 14,4 16,7 16,9 13,4 8,8 8,3 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,5 0 0 0,2 0 1,1 1,2 1,3 2,3 1,8 2,8 4,4 6,2 8,1 12 17,8 16,3 15,1 11,7 2,9 4,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 80,6 0 0 0 0 0,9 3,3 13,2 34,4 94,8 241,7 359,9 223,1 63,7 36,3 30,5 23,4 16,6 10 2,9 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 191,7 59,1 64,4 55,4 89,9 122,4 112 119,7 133,9 150,2 180,1 207 235,1 258,9 306,2 355,5 366,7 321,5 236,8 183,4 122,8 41,8
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0 1,7 0,4 0,9 0,2 0 0,3 0,2 1,1 1,4 0,6 0,6 1,3 2,5 3,9 2,7 6,9 7,3 8,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 1,8 1,4 0,8 1,6 2 1,6 1,7 1,9 1,8 1,4 2,4 3,3 2 3,5 3,9 5,1 5,4 7,8 5,8 6,2 13,9
Diabetes mellitus (E10-E14) 24,9 0 0 0 0,2 0,7 0,9 2,3 2,6 3,1 6,6 12,9 21,2 43,4 58,5 85,1 83,5 72,9 77,6 78,2 39,5 13,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72,9 9 1,6 2,2 5,1 16,1 29 44,2 62,9 74,9 93,5 108 125,8 128,6 116,4 131,6 119,7 72,9 33,4 14,6 2,1 27,9
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,5 0 0,2 1,2 0,8 8,1 8,4 6,3 4,6 2 2 2,6 2,3 0,6 0,4 0 0,8 0,3 2,2 1,5 2,1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,4 2,7 1,6 2 0,4 3,5 3,5 3,8 2,9 2,5 2,5 1,8 2,5 1,7 1,7 1,6 2,5 2,7 2,6 2,9 0 27,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,6 1,6 2,1 0,4 0,7 6,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 47,2 41,2 13,4 21,4 19,2 13,7 16,8 18,3 24 36,5 53,8 57 72,3 79,9 71 76,3 81,4 83,8 78,9 44,6 31,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 32,8 3,6 3,4 2,5 1,2 2,2 1,9 2,2 2,6 3,9 6,6 8,1 10,9 21,8 36,8 68,8 128,5 196,5 234,2 239 183,1 41,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 74,1 36,7 91,2 76,1 35,9 21,8 19,1 19,9 18 25,7 29,3 41,6 59,9 85,3 123,5 168,6 207,7 224,2 192,5 141,8 72,8 69,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,6 38,5 150 181,1 71 38 20,5 15,7 22,9 24,7 26,7 27,8 24,8 28,2 26 23 15,6 13 6,1 5,8 0 13,9
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,3 0,7 0,7 1,3 0,7 0,9 1,1 2,9 1,6 3 2,2 5,1 6,2 13,9
Angina pectoris (I20) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 1,7 3,9 7,5 11,4 14,9 19,7 16,3 11,3 4,4 2,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 14 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 2 4,2 9,1 16,4 22,7 31,4 40,5 45,5 51,5 50,7 40,2 22,9 27,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 41,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,9 5 13,6 31,3 71,3 98,3 152,2 178,9 178,4 105,4 59,9 10,4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0,9 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 1 2,1 0,7 1,1 2,2 2,9 5,3 7,5 5,2 5,1 4,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 44,6 0 0,7 0,7 0,4 3,1 8,7 5,5 6,4 10 12,9 19,3 29,6 45 71,7 110,5 158,4 198,6 238,5 241,2 170,7 181
Selhání srdce (I50) 9,6 0,9 0 0 0 0,9 0,3 0,7 1 0,5 2,2 3,5 4,2 11,8 15,1 24 37,6 45,5 52,5 54,1 43,7 41,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 30,6 7,2 0,9 0,3 0,8 1,5 2,3 1,9 4,2 5,4 9,9 15,3 26,2 38,8 65,7 101,4 121,6 115,1 91,1 46,8 45,8 0
Ateroskleróza (I70) 68,4 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,7 2 3,6 17,2 48,4 101,3 160,5 251,1 261,8 251 234,2 231,7 231 292,4
Varixy dolních končetin (I83) 117,3 0 0 0 0,6 10 24,1 60,5 106,8 173,2 201,8 213 227,7 222,3 192,5 161,4 90,9 51,2 18,6 10,2 6,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 75,5 2,7 1,4 4,2 25,3 57,2 31,1 28,6 26,6 24,9 24 38,7 47,8 76,3 123,1 193,2 253,8 298,6 246,7 194,4 208,1 153,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,7 0 2,7 3 2,7 5,2 2,1 1,7 2,6 3,7 2,7 3,5 1,7 4,8 2,1 2,5 1,8 1,5 2,6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,9 2,7 3,4 1,4 0,2 1,7 0,7 0,3 0,7 0,5 0,7 1,3 2,2 2,8 6,4 9,1 9,3 14,8 23 20,5 49,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 2,7 0,9 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0 0,2 1,2 0,9 2,2 4,2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 180,9 7,2 1 937,9 1 143,5 189,2 129,4 85,8 57,6 47,5 44,6 29 14,5 13,5 10,9 8,2 4,8 2,5 3,3 0,4 0 0 13,9
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 101,7 5,4 8,2 22,1 34,1 107,8 115,4 113,1 122,9 130,1 132,9 133,8 141,3 133,6 134,3 111,8 87,4 57,6 33,4 13,2 6,2 13,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0,2 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,2 0,9 0,7 2 2,2 4 3,7 3,6 4,3 3,7 4,2 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0 1 0,3 0,9 0,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,7 6,3 2 1,5 2,2 8,1 8,9 8 6,7 8,2 8,9 12,5 14,2 23,7 29,4 40,7 46,1 50,6 41,2 33,6 18,7 41,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 29,1 1,8 13,4 29,2 44,9 104,1 67,6 52,8 30,5 21,8 21,5 20,1 17,2 16,5 16,9 16,3 18,5 15,4 10 8,8 6,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,2 8,1 17,5 19,7 16,1 17,5 12,8 18,8 16,1 18 16 17,5 18,3 20,4 18,8 19,2 20,2 15,4 8,2 8,8 8,3 13,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,5 6,3 2,5 0,5 0,6 1,3 1,6 2,2 2,3 3 4,2 4,8 5,7 7,8 8 7,9 9,1 8,4 8,2 8,8 0 13,9
Peptický vřed (K25-K28) 9,1 0 0 0 0,2 1,3 4,7 5,1 3,7 7,4 8 8,7 9,6 11,7 15,6 14,6 17,7 20,5 28,6 40,9 70,8 55,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,5 0,9 0,5 0,2 0,6 0,9 1,6 1,3 1,9 1,8 2,7 2,4 2,9 2,3 4 3,9 5,3 6 6,1 5,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 109,9 0 20,4 159,8 307,1 357,8 225,8 160,8 116,9 102,7 78,3 73,4 63,1 62,4 51,6 45,2 48,7 44,9 36 32,9 20,8 55,7
Tříselná kýla (K40) 169,7 410,2 155,9 102,8 24,1 34 55,2 72,1 77,3 112,1 133,1 167,3 200,9 257,3 266,8 313,6 344,1 367,4 314,4 206,1 110,3 125,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 148,4 14,3 90,7 156,8 26,3 16,1 31,5 56,6 91,2 140,2 158,4 176,2 192,6 218,1 243,3 266,4 273,8 228,4 151,8 105,2 79,1 69,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,8 0 0 0,2 2,2 8,3 25,5 29,1 20,2 21,1 17,8 13,5 11,5 7,2 7,8 6,4 4,9 2,7 2,2 1,5 2,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0,9 0,2 0 0 0,2 1,2 0,4 0,7 0,3 0,3 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 2,7 0,9 0,9 3,7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,3 26 21,8 4,7 2,7 3,3 7,3 6,1 6,4 8,8 10,4 14,9 20,9 31,8 34,6 47,1 72 97 119,7 149,1 162,3 222,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,3 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,9 2,4 5 8,8 8,8 13,7 15,8 21 22 24,4 30,4 32,9 29,1 41,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 84,1 49,3 8,8 6,9 8,6 29 48,4 66,7 89,9 111,7 123 141,3 133,4 128,3 118,8 103,2 84,9 67,2 36 37,3 22,9 13,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9 9 2,7 2,5 2 0,9 2,3 2 1,5 2 3,5 6,7 6,8 10,3 15,5 21,2 27,4 30,1 33,4 40,9 39,5 41,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,4 1,1 1,1 1,4 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 0,9 0 0,2 1,2 0,7 0,3 0,1 1,4 1,4 1,4 2,3 2,8 4,8 5 5,2 3,5 3,9 3,9 2,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 186,3 0,9 0 1,2 10,6 39,1 64,3 109,5 135 170,4 198,8 232,5 279,7 301,4 339,3 372,7 351,1 334,8 202,5 101,6 70,8 55,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,5 0 0 0 0,6 1,3 2,3 3,8 6 9,1 9,6 11,1 13,5 13,9 20,9 24,1 28 30,7 36,4 21,9 29,1 27,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,8 0 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 2,5 2,9 4,4 4,7 8,1 8,1 7,2 7,7 9,5 8 8,4 6,5 11 0 13,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,8 2,7 0,2 1,2 1,2 6,5 7,5 6,7 8,3 9,6 9,7 11,8 12,6 13,1 18,3 22,4 30,8 35 36,9 49 37,5 13,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52,2 46,6 40,2 19,1 24,1 94,9 97,7 66,4 53,3 40,1 36,8 40,9 43,8 50,9 54,3 62 59,9 66,9 61,1 65 72,8 139,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0,3 0 0 0,5 0,9 0,5 0,7 0,2 0,9 1 1,2 1,3 1,6 2,3 0,9 2,6 0,7 4,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,3 14,3 13,6 14,2 26,1 21,6 11 10,3 14,7 17,2 16,2 15,6 21 18,4 17,3 23,1 27,4 24,1 27,8 36,5 37,5 27,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 93,4 0 0 0 0,2 2 3,3 5,1 6,4 12,7 25,7 52,1 98,9 158,6 215,9 316,6 358,7 356,8 204,2 74,5 16,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 128,7 0 0 0 0,2 1,7 2,8 3,5 6 13,7 35,2 77,9 148,7 254,4 310 414,7 515,6 471,3 211,6 49,7 10,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 175 0 0,5 1 19,2 191,5 180,6 181,6 165,4 210,9 269,3 288 321,5 292,5 228,5 171,1 112,3 59,1 16 2,9 4,2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 135,6 7,2 8,4 16,4 86,9 209,4 123,6 98,7 87,4 101,9 123,5 154,8 225,7 272,4 218,1 198,4 167,6 112,1 64,6 38,7 20,8 13,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0,2 0 0,6 0 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0,6 0 0,6 0 1,3 0,8 0,3 0,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,3 0 0 1,2 16,5 12,4 2,3 3,1 4,8 8,3 14 28,4 38,3 50,3 55,4 71,2 62,7 58,2 26 5,1 2,1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 54,9 0 0 0 0,2 3,3 11,9 19,6 35 67,5 89 97,3 110,3 107,4 83,9 86 72,8 47,6 26,5 8,8 0 0
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 0,6 0,9 1 0,4 1,4 2 3,5 4,4 4,9 4,7 4,5 6,4 7 11,8 5,6 3,7 2,1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 123,6 1,8 24,5 14,2 17,5 47,3 43,7 47,8 67,2 100,1 153,5 205,4 269,2 281,3 227,6 187,7 146,7 97 39,5 21,2 14,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,6 0,9 1,4 10,1 32,8 36,9 22,4 18,6 16,1 18,8 24,3 27,4 34,9 44,4 45,8 47,5 53,3 50 38,6 35,8 37,5 27,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 56 12,5 4,8 2,4 1,6 8,3 16,1 19,5 20,3 24,3 28,3 41,1 59,3 75,2 90 129,8 145,8 188,6 213,3 212,7 179 181
Selhání ledvin (N17-N19) 18,2 0 0,5 0,2 0 0,7 2,1 3,8 4,8 7,6 8,7 14,8 23,8 27,1 34,9 49,3 60,3 61,5 46,4 27,8 14,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 117,2 0 0,7 1,4 2,9 19,4 41,3 62,2 76,5 95,9 110,3 139 162,2 204,2 228,9 234,9 238 204 180 127,2 108,2 69,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 81,9 3,6 5 9,3 8,2 14,4 18 18,3 20,7 41 75 110,5 122 135,9 145,7 190 204 189,9 148,7 108,9 74,9 27,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 67,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 1,2 3 9,5 38,3 100,6 173,6 267,6 309,8 286,6 161,3 65,8 27,1 13,9
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 98,4 53,7 173,6 219,8 136,2 151 95,3 63,2 50,7 52 59,2 64,8 75,1 90,9 107 128 126,1 115,7 95,4 68 33,3 69,6
Nemoci prsu (N60-N64) 20,3 1,8 0 0,3 3,5 26,8 27,1 23,6 25,6 34,6 40,2 33,9 27,1 21,8 14,9 13,6 8,4 3,9 4,3 2,2 2,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26,7 0 0,2 0,3 1,2 26,8 49,5 50,9 51 51,6 48,8 41,3 29,4 15,3 10,7 7,8 6,2 6,3 4,8 2,9 0 13,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 136,8 0 0 0,2 1,2 19 40,4 54,7 85 148,1 289 430,6 418,2 167,4 91,7 87,9 90,5 80,8 70,2 57,7 31,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 373,7 10,7 2,3 2,2 13,1 90,3 236,2 415,1 463,4 461,7 446,1 483,4 501,5 486,6 524,5 613,2 575,3 481,6 274,5 116,2 35,4 41,8
Lékařský potrat (O04) 60,6 0 0 0 3,7 80,1 160,6 177,2 164,5 135,8 155,5 13,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 135,5 0 0 0 0,8 83,1 261,9 482,1 563 389,6 165,6 17,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 42,3 0 0 0 0,2 18,5 81,1 177,2 205,5 108,1 26,5 1,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 17,3 0 0 0 0 7,2 34,3 78,4 88 40,6 6,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 37,7 0 0 0 0 18,1 73,1 169,1 199,4 84,6 13,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 213,8 0 0 0 0,4 86,2 405 899,1 1 072,1 542,9 117,7 8,8 0,3 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,5 0 0 0 0 0,7 5,6 18 15,7 9,2 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,1 0 0 0 0 1,1 6,1 7,7 8,6 3,9 2,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 97,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 74,1 1 026,3 401,3 422,5 134,8 86,2 36,7 23,6 23,2 16,8 15,9 13,6 14,9 12 12,8 8,4 8 5,1 5,2 1,5 2,1 334,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,7 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,4 0,3 0,4 1,3 2,9 4,5 7,1 7,7 10,7 10,8 4,8 5,1 4,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,6 0 0,7 6,4 11,8 29,7 36,4 33,4 31,1 29,3 25,7 18 9,6 7,5 8,8 7,7 7,4 8,7 11,3 15,3 10,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,9 0,9 0 0 0,8 0 2,1 3,3 5,6 6,3 9,1 8,2 11,6 14,9 17,9 21,8 23,7 18,1 9,1 2,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 33 16,1 10 9,6 8,6 10,3 13,1 12,5 17 16,8 19,8 23,3 28,1 39,4 53,6 69,8 84,5 95,2 101,9 109,6 102 55,7
Nitrolební poranění (S06) 18,1 0 1,8 2 3,1 5,5 7,7 6,8 8,5 6,9 9,9 12,3 15,1 18,4 29 29,3 46,1 61,2 88,9 87,7 112,4 125,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26,3 8,1 39,5 19,4 29 58,9 58 44,3 32,7 25,8 23,6 22,7 21 17,4 13,1 11,1 14,2 10,8 9,1 20,5 18,7 13,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 83,2 0 73,3 240,3 256,7 48 28,1 40,3 36,1 42 44,9 52,9 62,6 86,4 96,7 104,6 114 113 100,2 72,3 52 69,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114 0,9 7,9 10,3 11 10,5 9,3 6,7 8,6 9,1 12,1 17,6 32 49 86,4 133,9 243,1 494,8 1 045,5 1 813,8 2 668,0 3 091,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 85,6 0 6,4 18,6 77,3 57,6 70,6 73,1 75,8 92,2 93,8 111,1 117,3 122,2 121,7 111,8 105,7 97,6 74,1 53,3 47,9 83,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 341,1 9,9 98,2 180,4 216,1 476,7 476,5 427,2 389,4 393,4 420,4 421,2 395,1 356,2 312,5 276,3 272,3 285,4 263,6 268,2 218,5 222,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,2 41,2 65,8 7,4 6,9 8,9 7,3 7 5,7 7,4 6,7 7,7 6,5 7,9 10,2 6,9 7,6 8,4 8,2 7,3 4,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 1,8 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0 2,2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69 9 4,8 7,8 7,5 13,1 18,2 18 26 30,3 36,5 51,8 62,6 84,7 118,1 167,2 222,8 253,1 223,3 162,2 79,1 97,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11,5 0 1,8 2,4 7,3 12,9 10,7 12,1 12,7 15,2 16 15 15,9 15,6 14,7 10,8 8,2 7,2 3,9 6,6 4,2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 12,5 25,6 6,6 4,1 3,9 2,3 3,1 2,9 3 3 3,3 4,8 6,1 6,1 3,5 4,3 3,9 4,8 2,2 2,1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,2 1,8 1,4 1,5 0,2 1,3 0,5 0,1 1 1,4 1,3 1,1 2,5 4 4,9 5,2 5,1 5,1 1,7 4,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 12,9 0 0 0 0 2,8 7 10,9 24,8 45,8 57,6 14,3 3,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0 0 0,7 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8,7 0 2,5 2,9 0,8 1,7 0,5 1,2 1,4 3,9 3,7 6,8 12 16,5 22,6 27,6 25,3 15,1 6,1 2,2 2,1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 313,3 25,1 65,1 164,4 226,1 187,8 186,9 229 213,8 219,3 229 277,8 299,5 383 462,2 579,3 704,7 715,1 537,7 362,5 272,6 181
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 232,9 2 290,9 3 746,4 3 456,8 2 359,4 3 536,6 4 183,8 5 364,7 5 860,4 5 513,0 5 524,1 6 065,8 6 745,8 7 420,8 8 246,8 9 794,4 10 714,0 10 610,8 9 077,9 7 995,5 7 300,6 7 450,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,3 0,3 0,2 0,6 1,2 0,3 0,4 0,9 1,2 0,5 1,3 2,1 0 0,9 1 3 3 2,1 3 2,1 2,3 9,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,6 0 0,1 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0 0,5 0 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,1 0 0 0 0 20 18,2 4 5,6 4,5 12,5 6,9 11,8 5 14,3 10,7 4,3 5,6 9,1 7,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 10 2,8 4,9 7,6 8,7 7 18,3 9,1 13,1 13,1 11,4 12,6 16,2 14,5 11,4 13,8 12 9,7 7,3 4,5 3,7 5,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 11,1 30,8 0 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,2 0,3 4,7 5,9 3,8 11 22 21,4 11,9 9,2 8,9 6,7 3,9 3,4 2 2 1,8 0,9 1,8 1,4 0,9 1,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,6 0 0 0 100 27,3 75 61,9 48,2 56,3 52,7 57,4 51,5 55 52,6 52,1 51,1 52,9 49,7 44,6 36 34,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,7 0 50 0 100 100 60 27,3 19 9,5 7,8 19,3 13,7 15,2 12,6 12,7 13,2 8 2,6 1,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 78,5 0 100 100 66,7 100 100 87,5 72,3 63,8 73,6 73,5 75,2 74,7 69,7 76,4 79,9 82,6 80,9 83,4 85 81,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69,5 0 0 0 0 50 80 58,9 67,8 67,4 70,8 73,4 71,8 71 70,2 72,1 70,7 66 57,9 49,7 45,5 37,5
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60,3 0 0 0 0 100 47,1 60 57,4 51,3 55,8 55,6 58,2 62,1 67,5 61,2 63,9 63,2 53,5 44,9 43,5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,5 0 0 50 0 100 30 64,3 57,1 62,2 60,8 42,9 37,4 46 42,8 37,3 37,1 31,3 25 17,4 10 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 63,3 0 100 0 0 0 0 0 0 75 76,5 70,9 72 70,6 70,3 65,4 61,7 56,5 49,5 46,2 27,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 80,8 0 0 33,3 66,7 100 50 100 57,1 81,8 78,3 81,1 79,9 79,8 83 81 80,4 81,4 82,3 76,3 82,7 60
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 33,5 26,9 13,9 16,6 17,3 23,6 38,9 47,9 45,1 42,6 44 41,4 38,7 36,6 35,9 35 33,7 29,6 23,6 15 12,2 10
Carcinoma in situ (D00-D09) 80,8 0 0 0 0 100 92,2 90,6 91 91,3 89,6 78,8 80,2 75 72,2 67,1 71,1 63,6 60,8 80 44,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 15,8 0 0 25 0 50 77,8 50 53,1 40 37,3 40,3 17,3 13,9 15,9 15,8 11,9 11,3 10,3 7,3 14,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 94,3 0 0 0 0 100 82,6 88,3 95,1 93,6 95 94,5 95 93,8 92,5 92,1 92,3 85,9 88,5 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 65,5 14,4 66 68,6 80,3 79,1 82 83,5 85 82,8 80,6 77,9 74,6 69,6 65,5 60,5 55,2 48,5 40,6 33,1 26,6 13,6
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0 9,5 3,4 4,3 1,9 0 1,9 1,3 4 3,6 1,3 1 1,4 1,4 1,5 0,7 1 0,8 0,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,3 2,1 1,8 1,5 4,6 6,2 10,2 13,3 12,7 13,2 9,5 12 11,1 7 7,2 6,1 6,3 5,1 5,6 3,6 3,8 16,7
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,7 0 0 0 0,2 0,7 1,5 4,5 5 6,5 8,7 11,9 14,8 20,3 21,8 24,5 19 13,7 11,3 11 6,8 2,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,5 0,9 0,2 0,5 1,8 5,7 20 30 44,5 53,6 57,4 58 55,4 47,2 38 33,3 22,6 9,2 2,8 0,8 0,1 0,8
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0,6 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0 1,4 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 1,5 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0,7 0 0,6 0,3 0,7 0 0,7 1,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0,2 0,6 0,3 2,3 5,3 5,3 3,8 1,7 1,8 2,1 2 0,6 0,5 0 0,7 0,2 1 0,5 0,6 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 1,7 0,3 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,7 1,3 0,8 1,3 0,3 2,1 3,6 3,9 2,9 2,4 2,1 1,4 1,9 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4 1,2 1,2 0 14,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,7 0,7 0,1 0,2 1,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 15 16,6 11,7 15,5 9,2 6,3 12,4 13,1 13,9 16,6 18,8 16,7 17,8 16,8 14,2 14,3 14,4 14,3 15,6 12,3 11,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 79,8 44,4 53,6 62,5 66,7 66,7 91,7 93,8 76 89,5 84,3 85,1 78,9 75,3 83,3 80,8 83,1 79,7 76,6 76,9 85,4 50
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49 24,6 54,5 54,7 45,1 34,6 44,5 49,8 45,4 52,5 45,1 47,3 47,5 50 52,5 51,5 51,6 48 44,1 40,6 41,7 29,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25,3 13,1 50,8 79 68,1 49,4 33,8 28,9 31,1 27,4 24,3 21,1 16,1 15,1 12,8 9,7 5,8 4,7 2,2 2,2 0 25
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 4,2 0 0 1,9 0 2,2 2,5 1,4 1,7 0,7 0,7 0,6 1,1 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6 2
Angina pectoris (I20) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 2,9 5 6,1 6,9 8,3 7,6 8,2 5,7 3,9 2 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7 0 0 0 0 0 16,7 22,2 8,3 7,1 6,8 6,4 7,8 7,5 8 8,1 7,6 6,9 5,6 4,1 2,2 3,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,4 0 0 0 0 0 25 16,7 8,6 8,5 15,1 15,5 17 21,4 20,7 22 20,5 17,6 11,2 7,7 1,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 33,3 0 0 0 3,1 0 0 0 1,3 2,5 3,4 1,2 1,3 1,8 1,6 2,2 2,2 1,2 1,1 0,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10,6 0 8,3 7,5 1,9 8 22,8 14,1 13,4 15,4 13,5 11,6 11,8 10,6 10,9 10,4 10,4 10 10,3 9,9 7,9 10,8
Selhání srdce (I50) 2,5 25 0 0 0 21,1 8,7 16,7 10,4 3,1 8 5,4 3,4 4,9 3,6 3,3 3,2 2,4 1,7 1,2 0,8 0,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,4 25,8 20 8,3 22,2 17,5 16,7 11,5 17,5 13,5 13,8 12,3 13,7 12,2 13,3 13,3 10,8 6,6 3,6 1,4 1,1 0
Ateroskleróza (I70) 33,9 0 0 0 0 100 33,3 57,1 45,5 35,4 29,6 35,6 37,7 37,7 35,3 37,5 34,1 31,1 28,4 25,3 25,8 23,1
Varixy dolních končetin (I83) 84,2 0 0 0 75 100 91,4 92,9 92,4 93,3 92,7 91,5 90,3 89,1 84,9 80,8 66,1 37,6 15,6 8 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25,2 7 3,9 4,9 18,3 36,2 38,1 36,1 30,9 28,1 20,3 22,9 22,5 24,5 28,1 30,6 29 25,6 19,2 14,2 16,2 17,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 0 0,2 0,8 1,5 2,7 2,6 2,9 4,4 7,9 7,8 10,6 5,5 11,2 4,9 5 2,7 1,8 2,3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,5 0,4 0,9 1,1 0,4 3,1 2,1 0,9 1,5 0,9 1,2 1,5 1,9 1,5 2,4 2,2 1,5 1,6 1,6 0,9 1,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,9 0,3 0,2 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 92 66,7 91,7 91,8 92,2 91,5 94,2 95,7 92,8 94,4 95,9 87,9 91,2 98,6 89,4 89,2 86,7 78,6 50 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 80 23,1 40,9 56 60,9 72,4 78,2 79,7 80,4 81 84,7 83,9 85,7 84,5 84,2 82,9 77,5 74,9 56,6 32,7 30 33,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 0 0 6,7 0 11,1 16,7 10 8,3 14 1,9 3,1 1,2 1,3 0,8 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0,3 0,3 0,9 0 0 0 0 0,6 1 0 0,5 0,8 0,4 0 1,6 0,4 0,8 0,8 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 5,1 5,6 9,7 9,3 20,4 25,6 24,4 22,2 22,8 19,6 18,4 16,4 15,7 13,1 12,2 10,3 9,8 7,9 5,7 3,2 7,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 76,2 8 35,3 61,3 74,3 89,8 84,9 86,4 86,8 79,1 79,1 74 75,8 69,3 73,8 68,1 73,1 61,4 54,8 54,5 60 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 54,9 15,8 23,3 54,4 55,6 56,3 51,4 56,8 60,2 71,6 70,6 60,6 63,3 66,2 67,8 61,9 59,8 46,4 30,6 21,4 14,8 50
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,8 2,9 11,5 2,3 1,9 3,8 12,5 15,2 16 15,3 17,7 16,7 18,2 17,7 14,3 12,2 11,6 8,2 5,6 4,8 0 4,3
Peptický vřed (K25-K28) 19,2 0 0 0 10 30 34,6 33,7 28,1 37,9 35,6 29,6 20,6 20,8 22,4 16,5 13,9 12,1 12,8 12,8 20 18,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0,7 0,5 0,1 0,3 0,4 0,9 1,1 1,8 2,1 2,7 2,2 2,4 1,6 2,3 1,6 1,6 1,2 0,9 0,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,2 0 92,8 87 87,9 90,2 92,4 92,3 91,9 93,5 90,8 90,2 92 91,3 90,2 85,8 86,2 87,6 80,6 91,8 66,7 66,7
Tříselná kýla (K40) 94,5 89,5 94,6 94,9 96,7 90,7 94,3 95,4 95,3 96,5 95,8 95,4 95,4 95,9 95,7 94,6 94,8 93,1 90,9 86,2 75,7 75
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,5 48,5 95,2 96,9 97 92,5 92,8 93,3 93,8 94,4 94,7 92,8 93 93,4 92,3 92,2 88,7 84,4 76,8 62,3 55,9 41,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22,5 0 0 0,9 2,2 4,3 28,9 34,2 30,3 40,5 36,4 34,9 31,9 22,7 27,3 19,3 15 7,9 6,3 4,2 7,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,1 0,6 0,6 0 0 0,4 2,6 1,5 2,6 1,7 1,9 5,5 4,2 3,4 2,6 2,8 4,7 1,2 0,8 3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,4 39,2 43,8 28,3 33,3 38,5 51,9 38,2 40,9 38,8 40,4 42,5 43,2 47,3 42,7 44,1 45,5 48,6 43 42,3 35,9 34
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,1 0 0 0 0 0 20 12,8 24,1 13,1 17 19,3 16,5 18 17,7 16,8 14,8 12,3 10,6 11,4 11,7 27,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72,4 59,8 41,9 49,4 41,6 61,9 86 87,8 90,5 88,2 88,7 87,5 85,8 79,4 75,3 65,3 51,7 36,3 18,6 17,5 12,2 9,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,7 13,7 3 3,2 2,6 2 13,4 11,9 14,1 16 17,1 28,1 16,5 16,7 17,3 15,5 13,4 11,5 9,6 9,8 9 9,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1 2 1,2 1,2 2 0,4 1,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,2 2,3 0 2,2 7 4,8 3,6 1,3 7,1 6,9 5,5 5,4 6,4 6,5 6,5 5,4 3,6 3,8 5 3,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,6 16,7 0 41,2 50,5 64,6 66,4 71,2 72,5 72,7 75,3 73 74,1 71,4 69,2 64,3 55 44,2 26,7 12,8 8,7 6,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 15,7 0 0 0 12,5 12,8 21,3 24,5 35,2 32,5 26,7 25,9 21,7 16,3 18,5 16 13 11,4 9,7 5,9 6,3 9,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,2 0 15,4 4 5,1 0,9 1,1 5,2 4,6 5 4,8 6,7 6 5,3 5,7 6,1 5,2 4,8 3,3 5 0 6,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,5 3 1,1 4,6 4,9 23,3 29,3 31,5 34,7 34,4 35,8 31,9 22,8 20,9 23,2 20,2 19,9 16,2 12,3 12,7 7,7 2,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52,1 26,4 34,4 30,2 42,1 67,7 77,1 75,4 69,1 64,1 62,7 56 50,5 49,7 49,2 47,9 42,6 40,3 32,9 30,5 25,9 43,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0 0 1,6 0 0 1 1,9 1,5 1,6 0,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,8 2,5 0,8 1,7 0,5 2,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26 12,9 17,5 25,9 35,5 25 29,3 32,6 38,6 42,5 37,3 33,1 39,4 29,2 24,8 24,1 21,9 15,7 14,3 12,8 11,6 9,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,8 0 0 0 100 100 95 87,5 85,5 93,2 86,5 89,7 90,6 88,7 89,6 89,2 84,4 83,8 70,2 52,6 21,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 86,5 0 0 0 100 80 80 92,3 91,7 89,5 92,9 89,3 89,9 90 89,3 87,5 87,3 83,6 70,1 38,9 16,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 90,8 0 100 85,7 82,5 89,9 90,9 92,9 90,7 92,2 91,3 90,5 91,6 89,6 90,8 89,6 89,2 88,7 75,5 100 100 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71,8 57,1 14 24,1 63,1 76,3 88,4 83,8 81,6 81,9 79,5 79,3 82,2 81 77 71,9 62,2 44,6 29,4 19,8 11,1 12,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,2 0 1,8 0 4,6 0 6,5 2,6 1,4 4,6 0,8 3,2 0 2,9 0 3,9 2,5 0,9 4,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 47,8 0 0 9,7 25,9 21,7 32,5 43,8 47,9 58,5 53,6 61 60,7 60,7 57,5 58,3 47,8 40,1 23,8 7,3 4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 38,4 0 0 0 20 32,6 53,1 47,9 47,2 49,3 49,8 46,7 43,1 41 34,9 35 26,8 18,6 12,2 6,9 0 0
Dorzalgie (M54) 1,1 0 0 0 0,9 0,7 2,4 0,7 1,4 1,3 1,8 1,7 1,6 1,2 1,1 1,3 1 1,1 0,5 0,3 0,2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 82,4 28,6 38,8 19,3 36,8 58,6 82 84,6 90 86,9 89,2 89,6 90 89,5 86,5 85,7 80,6 76,3 53,5 36,7 29,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27 9,1 21,4 41,1 36,1 34 55,7 51 36,5 31,8 30,5 25,5 25,8 29,7 31,2 27,2 23 17 12 10,7 14,2 11,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 34,9 1,3 2,1 3 2,9 4,6 14,1 21,9 27 34,4 34,6 40,9 50,9 51,2 48,9 52,6 50,4 49,7 48,8 45,7 40,2 43,3
Selhání ledvin (N17-N19) 19,2 0 8,7 7,7 0 6 21,8 31 26,7 35,3 27,3 33,7 32,2 28,2 25,9 23 20,5 15,8 8,8 4,6 2,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 62,1 0 37,5 21,6 23,3 32,6 41,3 50,1 51,9 55,1 56,6 60,2 62,7 66,1 68,3 68,9 70,2 69,7 69,1 67,4 72,2 71,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,1 1,7 9 17,6 14,8 9,6 21,3 30,8 33,4 49,7 58,8 62,2 57,2 54,3 44,5 40,2 28,7 17,7 9,2 4,6 2,5 0,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78,1 0 0 0 0 0 100 0 100 76,9 77,1 81,7 77,2 78,7 78,6 78,5 80,2 78,7 73,2 55,6 38,2 100
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,3 57,7 82,2 87 78,3 85,7 87,3 81,6 80,3 81,9 83,1 79,8 79,9 77,1 74,5 76,6 72,3 72,2 67,3 58,1 59,3 71,4
Nemoci prsu (N60-N64) 79,3 66,7 0 100 63 86,6 76,4 68,6 65,5 75,2 84,3 83,3 84,6 85,9 86,3 90,4 91,5 86,7 100 75 33,3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,3 0 6,3 16,7 24 43 58,6 66,3 70,2 74,7 77,1 76 76 76 77,8 75 62,7 61,8 52,4 50 0 100
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 81,4 0 0 33,3 4,7 26,5 47,8 57,6 71,5 79,5 87 86,3 87,8 89,2 87,6 86 85,3 86,7 74 66,9 51,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,6 70,6 62,5 56,5 45,1 61,7 74,3 81,9 82,6 86,3 87,8 89,1 92,6 92,2 92 91,8 91,4 90,5 85,7 85,9 68 75
Lékařský potrat (O04) 76,1 0 0 0 75 76 72,6 75,2 73,6 76 82 75,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,1 0 0 0 66,7 79 80,4 82,8 84,1 83,2 84,8 84,9 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,1 0 0 0 14,3 6,4 9,1 13,8 17,6 20,1 24,3 22,6 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 25,5 0 0 0 0 9,1 16,3 24,7 29,9 33,3 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 0 0 0 4,6 4,6 5,4 6 6,3 6,1 3,6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 90,9 0 0 0 100 87 88,5 89,4 91,9 92,1 93,9 93,9 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 53,7 0 0 0 0 37,5 43,8 54,9 49,1 66,1 55,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16,4 0 0 0 0 6,8 15,2 13,7 17,7 16,3 36,9 66,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,8 52,2 77,1 83,1 77,7 71,6 75,5 76,1 69,4 57,9 58,1 48 53,6 47,8 47,9 46,4 44,6 34 44,4 33,3 100 68,6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,5 0 0 2,1 0 0,4 1,3 0 2,5 1,2 1,1 1,9 3,4 3,9 5,2 4,6 5,5 4,6 1,7 1,7 1,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,3 0 0,9 2,9 2,7 6,8 17,8 22,7 26,3 29,1 27,6 23,4 14,9 10,6 11,5 8,9 7,1 6,2 6 6,8 3,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26 11,1 0 0 13,8 0 37,5 39,7 44,1 47 41 32,6 33,2 32,7 28,9 28,5 24,4 17,5 7,8 2,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,1 0,7 1,2 3,2 1,7 1,5 9 9 11,9 11,2 11,5 10,9 11,1 11,5 12,3 11,7 9,5 7,9 6,1 5,2 4,2 2,3
Nitrolební poranění (S06) 7,2 0 0,7 1 1,1 1,4 2,3 3,2 4,7 4,2 5,9 6,7 7,5 8,8 12,5 12,8 15,4 15,6 13,9 10,5 10,1 10,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,8 0,7 7,7 9,7 12,9 24,5 35,6 38,1 34,3 33,5 29,4 27 23,8 22,1 18,3 15,8 16,4 8,9 4,5 6,6 3,9 2,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,1 0 81,6 82,5 82,3 82,4 87 89,4 92 88,1 90,8 90,5 89,4 89,1 92 90,8 87,5 84,7 69,8 52,4 39,7 45,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74,8 6,7 35,7 74,4 69,2 85,7 70,7 71,9 77,8 76,7 71,7 81 75,4 74,5 71,5 74,5 74,3 75,7 77,7 74,6 74,4 71,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,2 0 19,4 40 68 80 89 88,7 87,8 86,6 87,8 86,9 87,9 84,2 83,1 82,6 77,2 72,6 59,6 41,7 29,9 50
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,6 13,4 50,2 51,1 42,1 58,8 66,3 71 70,6 71,2 71,5 68,6 66,6 60,4 55,7 46,5 38,8 29,2 19,1 13,6 9,2 8,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 39,9 31,7 32,3 32,6 38,2 44,1 38,2 43,6 40,8 43,2 44,1 42,2 50,6 48,6 58,9 51,1 49,4 56 57,6 35,7 20 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0,9 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,8 0,8 0,7 0,3 1,5 1,2 0,9 0,5 0 2,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,8 25,6 29,6 42,2 46,3 42,3 57,8 56,4 65,2 59,8 61,5 62,3 64,7 62,3 62,6 61,7 61,9 64,1 60,4 54 39,6 46,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 83,6 0 66,7 73,7 90 89,4 91 93,3 88,6 85,7 87,8 91,4 88 85,5 78,9 82,4 75 57,1 39,1 37,5 66,7 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,9 8,1 16,1 15,3 10,5 8,5 9,4 13,2 11,5 13,3 12,2 13,5 17,1 18,8 16,9 11,3 12 8,4 9,2 3,4 3,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,3 0,1 1,1 3,1 0,4 1,9 2,4 0,7 3,6 4,4 3,3 2,1 2,9 4,1 4,3 3,5 2,6 2,3 0,7 1,9 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 86,7 0 0 0 0 68,4 75,5 83,3 87,1 89,4 89,9 76,5 80 100 60 100 100 0 0 100 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,8 0 2,7 4,9 1,2 2,7 1,2 1,9 2 4 2,6 3,1 3,6 3,2 3,2 3 2,4 1,7 1,5 1,1 2,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 22,4 2,8 20,9 51 65,2 33,7 14,9 9,7 6,7 9 18 34,5 36,7 38,1 38,1 38,6 38,2 34,7 28,9 24,4 24,6 19,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,1 1,9 28,3 40,3 29,5 30,2 35,2 34,6 34,6 40,9 48,2 48,5 45,9 41,2 37,9 35,1 30,9 25,3 18,6 14,3 12,1 12,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)