8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 109 0 5 1 3 4 1 1 1 0 3 1 2 10 12 17 16 9 11 10 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 20 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 26 0 3 0 1 0 1 0 3 0 4 3 0 0 2 3 3 2 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 859 8 13 5 5 13 6 10 14 12 20 24 35 74 114 134 125 96 91 44 15 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 413 2 66 93 32 159 291 217 125 84 77 41 47 38 45 36 22 15 16 5 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 788 0 0 1 0 5 4 14 32 52 97 162 342 630 1 004 1 351 1 321 870 597 248 54 4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 088 0 0 0 0 1 3 1 3 9 15 24 47 119 218 315 211 87 30 5 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 125 0 1 1 2 8 17 34 54 79 116 173 142 248 450 632 788 725 820 605 209 21
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 461 0 0 0 0 1 2 27 91 252 377 620 652 595 957 1 152 874 512 254 84 11 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 554 0 0 0 0 0 6 41 62 132 134 129 237 279 387 426 361 196 118 38 8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 021 0 0 0 2 2 12 5 14 39 47 91 87 131 179 194 119 52 39 7 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 187 0 1 0 0 0 0 1 0 1 9 47 176 449 832 1 115 798 393 270 82 13 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 977 1 0 0 2 3 4 10 11 35 61 77 206 402 955 1 403 1 427 1 068 847 370 88 7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 14 052 17 92 56 78 92 123 183 285 434 571 748 1 090 1 520 2 224 2 601 1 964 1 142 591 202 36 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 369 0 0 0 0 4 57 132 144 181 138 118 89 78 116 118 88 48 39 15 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 715 0 0 1 0 5 9 9 14 21 35 20 53 68 109 134 123 71 28 12 3 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 498 0 0 0 0 2 18 85 261 884 2 115 2 466 1 564 440 277 209 105 43 23 5 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 19 383 74 269 337 420 570 590 774 918 1 365 1 460 1 398 1 534 1 716 2 216 2 267 1 692 939 543 213 78 10
Anémie (D50-D64) 140 0 1 4 0 5 5 2 6 7 8 11 9 9 4 12 16 21 7 10 2 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 253 2 3 6 6 5 11 17 11 15 20 17 15 17 22 19 20 18 15 11 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 702 0 0 2 0 1 11 11 16 27 79 96 173 274 423 582 440 266 183 92 24 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 641 1 12 9 17 74 154 308 469 696 809 774 810 825 868 938 553 236 69 14 5 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 14 0 0 0 0 2 0 3 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 13 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 11 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 250 1 2 2 3 29 60 43 27 26 8 9 3 11 8 2 2 6 5 2 0 1
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 202 3 7 3 9 14 20 20 21 21 19 9 10 9 8 11 8 5 5 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 4 8 3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 927 36 56 93 101 92 91 129 168 322 412 400 519 538 475 532 407 297 186 64 7 2
Katarakta (H25-H26, H28) 3 960 4 13 17 12 6 16 15 23 37 56 55 100 146 307 496 740 802 649 382 80 4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 7 948 61 416 479 155 100 86 113 155 224 233 272 436 679 879 1 251 1 070 638 470 183 46 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 688 54 750 1 256 359 178 125 133 188 254 244 205 199 174 207 179 106 37 28 10 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 146 0 0 1 0 0 1 1 1 2 5 10 12 17 16 23 15 9 22 9 2 0
Angina pectoris (I20) 328 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 12 19 33 57 71 58 34 22 11 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 408 0 0 0 0 0 0 2 5 12 27 58 100 147 222 278 237 161 97 52 10 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 878 0 0 0 0 0 0 2 2 21 42 129 259 497 825 1 127 1 037 596 267 70 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 132 0 0 0 0 1 0 1 1 5 4 6 12 8 12 14 20 17 16 9 4 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 936 0 1 9 2 5 30 32 39 72 50 85 149 199 376 641 670 597 567 315 89 8
Selhání srdce (I50) 1 002 0 0 0 0 2 4 5 10 7 22 24 42 67 115 185 190 131 121 62 13 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 307 8 2 2 3 6 8 19 35 64 77 133 144 279 491 688 601 430 219 81 16 1
Ateroskleróza (I70) 7 166 0 0 0 0 1 1 3 6 14 45 115 286 668 1 292 1 669 1 263 795 583 304 105 16
Varixy dolních končetin (I83) 11 646 0 0 0 0 29 148 406 782 1 478 1 653 1 430 1 393 1 400 1 281 994 443 146 41 17 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 877 2 6 16 148 291 205 194 183 217 217 222 310 526 904 1 223 1 347 941 546 279 86 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 271 3 15 16 9 19 12 11 16 25 26 21 24 18 14 19 11 4 5 1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 361 0 14 1 6 1 3 4 3 4 8 8 10 28 39 47 45 48 45 31 14 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 37 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 3 5 4 3 4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 21 143 5 9 415 7 889 1 006 668 511 410 317 342 201 108 94 73 48 36 13 4 1 0 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 448 8 39 144 201 528 659 729 873 1 177 1 106 885 944 918 913 666 403 161 65 24 5 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 183 0 0 0 0 1 2 3 1 1 3 3 9 17 30 27 45 24 13 3 1 0
Astma (J45-J46) 16 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2 1 3 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 771 11 13 14 4 51 66 57 66 66 83 71 98 148 212 284 214 138 112 45 12 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 819 2 58 166 177 473 384 297 208 198 167 98 96 108 124 102 72 46 29 10 3 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 812 4 71 179 64 74 82 110 117 134 141 131 129 136 123 139 90 43 31 11 2 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 485 10 10 5 5 6 7 17 21 23 41 41 33 55 60 66 46 15 18 5 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 1 007 0 0 0 2 4 23 38 49 48 67 73 87 106 98 90 93 66 75 62 25 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 289 2 2 1 2 1 14 11 13 12 24 23 18 21 33 29 22 17 28 12 3 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 525 0 85 905 1 573 1 624 1 364 1 022 863 872 664 457 469 401 403 358 218 124 71 42 8 2
Tříselná kýla (K40) 18 085 487 868 636 133 159 354 460 597 954 1 109 1 103 1 342 1 640 2 063 2 169 1 784 1 219 664 284 57 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 060 22 437 988 157 71 185 411 695 1 242 1 307 1 143 1 260 1 300 1 674 1 720 1 214 708 362 119 42 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1 183 0 0 4 10 60 140 185 159 165 145 72 79 44 49 33 21 8 5 4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 75 0 2 0 3 4 5 2 5 3 1 5 2 3 10 7 5 10 2 6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 774 34 93 22 19 23 28 57 28 68 105 97 142 205 261 349 351 293 281 232 75 11
Divertikulární nemoc střeva (K57) 880 0 1 0 2 1 2 5 6 31 36 46 56 91 115 140 114 84 83 51 14 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 791 80 42 35 39 148 299 497 599 998 1 050 841 892 919 824 712 466 202 98 36 13 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 980 5 25 18 16 12 11 20 19 13 44 27 68 74 85 162 119 92 85 65 17 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 69 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 4 15 10 17 9 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 185 2 0 1 2 5 4 3 8 7 8 16 15 28 35 23 14 8 3 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 18 831 0 2 5 56 184 431 735 1 086 1 591 1 731 1 611 1 707 1 861 2 378 2 275 1 690 870 426 151 37 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 210 1 1 2 4 19 13 43 39 83 67 90 89 77 136 167 148 107 78 37 5 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 509 0 0 0 1 4 14 11 23 41 35 53 42 42 75 58 46 31 19 13 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 444 5 9 7 13 26 59 71 93 90 81 70 85 91 161 162 138 99 97 57 24 6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 622 52 176 125 125 470 554 475 362 353 332 267 314 337 413 469 304 204 156 97 35 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 89 1 2 4 2 1 1 2 3 3 3 4 5 10 10 12 10 0 10 3 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2 046 17 77 101 160 123 89 95 114 140 145 108 121 148 124 133 116 76 89 42 25 3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 9 790 0 0 0 0 2 17 26 52 94 241 327 664 1 028 1 603 2 162 1 825 1 128 515 98 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 13 505 0 0 0 1 6 11 16 51 139 303 561 985 1 677 2 173 2 850 2 717 1 429 509 75 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 17 248 0 0 4 99 936 1 121 1 152 1 299 1 860 2 111 1 835 1 916 1 727 1 491 1 001 493 159 36 8 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 13 724 1 37 95 418 870 746 681 616 829 1 008 1 138 1 373 1 710 1 583 1 276 805 348 140 44 5 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 44 0 0 1 0 1 2 5 2 0 1 4 0 3 6 8 6 4 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 466 1 1 10 63 60 17 20 46 90 136 177 223 320 365 391 324 162 55 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 659 0 0 0 3 12 45 153 300 652 753 666 719 631 640 507 348 166 53 11 0 0
Dorzalgie (M54) 386 0 0 0 1 6 3 7 9 22 33 35 31 45 36 57 47 30 19 3 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 808 5 115 67 100 216 296 340 488 933 1 293 1 437 1 768 1 696 1 592 1 299 738 293 88 33 10 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 226 3 19 76 161 177 142 122 138 176 213 199 230 275 340 335 271 181 100 56 12 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5 405 12 19 19 10 33 96 129 169 199 224 234 350 447 616 794 688 539 474 270 77 6
Selhání ledvin (N17-N19) 1 810 1 0 1 0 0 21 31 42 61 103 100 129 181 261 302 265 168 90 46 7 1
Urolitiáza (N20-N23) 12 246 1 7 17 4 79 249 450 548 829 966 935 1 043 1 341 1 665 1 655 1 146 652 430 182 46 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9 113 3 30 74 51 57 136 157 186 408 711 802 838 958 1 197 1 282 1 050 655 347 143 25 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 020 0 0 0 0 0 3 1 2 7 25 68 257 617 1 246 1 855 1 543 875 420 95 6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 10 598 57 793 1 224 749 708 616 473 414 506 494 430 581 587 852 784 631 366 236 77 18 2
Nemoci prsu (N60-N64) 2 127 1 1 1 9 119 168 178 200 272 327 240 188 127 125 78 52 24 13 4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 890 0 0 0 11 131 298 390 395 486 391 274 198 102 64 62 34 25 20 7 2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 15 015 0 0 1 1 76 247 417 656 1 451 2 470 3 120 3 036 1 113 748 652 477 292 167 78 13 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 39 534 12 10 13 77 466 1 520 2 752 3 413 4 004 3 981 3 415 3 488 3 347 3 772 4 214 2 862 1 411 625 133 17 2
Lékařský potrat (O04) 6 649 0 0 0 19 423 1 047 1 175 1 266 1 222 1 384 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 531 0 0 0 1 367 1 583 3 373 4 259 3 437 1 397 108 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 091 0 0 0 2 90 445 1 125 1 365 854 197 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 437 0 0 0 0 24 124 417 510 291 63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 960 0 0 0 1 68 420 1 215 1 435 713 105 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 23 901 0 0 0 0 410 2 456 6 588 8 371 4 930 1 083 58 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 363 0 0 0 0 6 46 116 117 65 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 192 0 0 0 0 4 20 53 46 36 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 7 735 1 107 1 776 2 471 637 376 213 187 178 134 145 95 75 92 90 90 40 15 4 4 1 5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 293 0 0 1 0 0 1 1 0 5 13 7 28 25 39 63 60 30 9 10 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 983 0 8 33 73 160 230 242 250 313 217 115 72 44 58 44 36 32 32 19 4 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 834 0 0 0 0 4 10 28 44 68 83 56 56 76 107 124 91 57 28 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 793 28 69 60 62 69 81 116 122 192 203 196 206 298 406 499 453 300 248 135 46 4
Nitrolební poranění (S06) 1 866 5 8 11 20 27 39 42 53 86 101 105 104 139 139 204 217 216 180 134 31 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 906 10 170 167 137 261 370 310 257 241 211 160 163 123 90 92 59 30 31 14 8 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 494 3 297 1 351 1 167 247 200 245 236 346 392 355 451 565 658 685 572 343 238 103 38 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 11 959 1 55 55 53 46 62 67 64 98 108 126 204 348 583 926 1 182 1 533 2 407 2 569 1 297 175
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 784 0 31 89 298 309 390 508 561 762 855 736 756 841 901 736 459 262 188 77 22 3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 36 133 12 407 931 998 2 146 2 890 2 930 2 912 3 604 3 657 2 806 2 689 2 360 2 299 2 035 1 486 860 655 354 92 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 1 026 51 252 36 23 22 48 45 43 66 53 44 74 48 54 54 40 26 26 16 4 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 41 1 9 2 1 1 2 1 1 1 4 2 2 1 4 2 0 1 5 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 6 929 7 27 45 31 65 85 128 174 223 248 319 409 589 874 1 145 1 100 758 459 194 46 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 394 0 7 19 37 73 97 88 141 163 164 121 93 113 113 60 51 26 17 6 4 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 560 15 106 54 19 12 20 16 29 36 24 38 39 35 30 34 24 15 6 4 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 266 4 5 6 3 5 4 3 9 8 11 16 23 19 46 43 31 16 13 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 449 0 0 0 0 11 31 65 186 408 573 138 29 2 2 1 2 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 820 4 16 16 13 5 6 8 11 24 34 36 76 82 153 163 110 48 11 3 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 32 394 40 266 940 1 008 915 1 151 1 503 1 615 1 938 1 945 1 752 1 996 2 520 3 228 3 920 3 508 2 246 1 299 470 121 13
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 654 907 2 649 17 724 21 554 11 516 16 574 25 265 36 883 43 852 49 085 47 156 41 220 45 128 48 493 59 675 66 011 52 954 32 888 21 599 10 858 3 421 402
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 1,1 0,2 0,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,3 1,5 1,7 2,5 3,3 2,8 4,7 7,5 4,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0 0,9 0,8 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0,7 0 0,2 0 0,2 0 0,4 0 0,5 0,4 0 0 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,1 7,2 2,9 0,9 1,1 2,8 1 1,4 1,9 1,3 2,3 3,5 5,2 11,1 15,7 19,7 25,6 30,4 38,9 33,1 32,5 19,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,4 1,8 14,9 15,9 6,7 34,5 47,9 31,3 16,8 9,3 9 5,9 6,9 5,7 6,2 5,3 4,5 4,7 6,8 3,8 4,3 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 64,4 0 0 0,2 0 1,1 0,7 2 4,3 5,8 11,3 23,3 50,6 94,5 138,6 198,1 270,4 275,3 254,9 186,3 116,8 77,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,3 0 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,4 1 1,7 3,5 6,9 17,9 30,1 46,2 43,2 27,5 12,8 3,8 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48,6 0 0,2 0,2 0,4 1,7 2,8 4,9 7,3 8,8 13,5 24,9 21 37,2 62,1 92,7 161,3 229,4 350,1 454,6 452,1 405,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 61,3 0 0 0 0 0,2 0,3 3,9 12,3 28 43,9 89,3 96,4 89,3 132,2 169 178,9 162 108,5 63,1 23,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,2 0 0 0 0 0 1 5,9 8,4 14,7 15,6 18,6 35 41,9 53,4 62,5 73,9 62 50,4 28,6 17,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,7 0 0 0 0,4 0,4 2 0,7 1,9 4,3 5,5 13,1 12,9 19,7 24,7 28,5 24,4 16,5 16,7 5,3 0 19,3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39,7 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 1 6,8 26 67,4 114,9 163,5 163,4 124,4 115,3 61,6 28,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 66,2 0,9 0 0 0,4 0,7 0,7 1,4 1,5 3,9 7,1 11,1 30,5 60,3 131,9 205,8 292,1 337,9 361,7 278 190,4 135,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 133,3 15,4 20,8 9,6 16,4 20 20,3 26,4 38,4 48,2 66,4 107,7 161,2 228 307,1 381,5 402,1 361,3 252,4 151,8 77,9 58
Carcinoma in situ (D00-D09) 13 0 0 0 0 0,9 9,4 19 19,4 20,1 16,1 17 13,2 11,7 16 17,3 18 15,2 16,7 11,3 8,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,8 0 0 0,2 0 1,1 1,5 1,3 1,9 2,3 4,1 2,9 7,8 10,2 15,1 19,7 25,2 22,5 12 9 6,5 0
Leiomyom dělohy (D25) 80,6 0 0 0 0 0,4 3 12,3 35,2 98,1 246,1 355,2 231,3 66 38,3 30,7 21,5 13,6 9,8 3,8 2,2 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,9 67,1 60,7 57,8 88,4 123,8 97,2 111,6 123,6 151,5 169,9 201,4 226,8 257,4 306 332,5 346,4 297,1 231,9 160 168,7 193,2
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0,2 0,7 0 1,1 0,8 0,3 0,8 0,8 0,9 1,6 1,3 1,4 0,6 1,8 3,3 6,6 3 7,5 4,3 19,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,4 1,8 0,7 1 1,3 1,1 1,8 2,5 1,5 1,7 2,3 2,4 2,2 2,6 3 2,8 4,1 5,7 6,4 8,3 6,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 25,6 0 0 0,3 0 0,2 1,8 1,6 2,2 3 9,2 13,8 25,6 41,1 58,4 85,4 90,1 84,2 78,1 69,1 51,9 38,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72,5 0,9 2,7 1,5 3,6 16,1 25,4 44,4 63,2 77,3 94,1 111,5 119,8 123,8 119,9 137,6 113,2 74,7 29,5 10,5 10,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0,6 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,4 0,9 0,5 0,3 0,6 6,3 9,9 6,2 3,6 2,9 0,9 1,3 0,4 1,7 1,1 0,3 0,4 1,9 2,1 1,5 0 19,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,9 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,9 2,7 1,6 0,5 1,9 3 3,3 2,9 2,8 2,3 2,2 1,3 1,5 1,4 1,1 1,6 1,6 1,6 2,1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,6 1 0,8 2,5 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 46,7 32,6 12,6 15,9 21,3 20 15 18,6 22,6 35,7 47,9 57,6 76,7 80,7 65,6 78 83,3 94 79,4 48,1 15,1 38,6
Katarakta (H25-H26, H28) 37,6 3,6 2,9 2,9 2,5 1,3 2,6 2,2 3,1 4,1 6,5 7,9 14,8 21,9 42,4 72,7 151,5 253,8 277,1 287 173,1 77,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 75,4 55,3 93,8 82,1 32,6 21,7 14,2 16,3 20,9 24,9 27,1 39,2 64,5 101,9 121,4 183,5 219,1 201,9 200,7 137,5 99,5 38,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44,5 48,9 169,2 215,3 75,5 38,7 20,6 19,2 25,3 28,2 28,4 29,5 29,4 26,1 28,6 26,3 21,7 11,7 12 7,5 4,3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 1,4 1,8 2,6 2,2 3,4 3,1 2,8 9,4 6,8 4,3 0
Angina pectoris (I20) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,7 2,8 5 7,9 10,4 11,9 10,8 9,4 8,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 13,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,3 3,1 8,4 14,8 22,1 30,7 40,8 48,5 50,9 41,4 39,1 21,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 46,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 2,3 4,9 18,6 38,3 74,6 113,9 165,3 212,3 188,6 114 52,6 8,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,9 1,8 1,2 1,7 2,1 4,1 5,4 6,8 6,8 8,7 38,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 37,3 0 0,2 1,5 0,4 1,1 4,9 4,6 5,3 8 5,8 12,2 22 29,9 51,9 94 137,2 188,9 242,1 236,7 192,5 154,6
Selhání srdce (I50) 9,5 0 0 0 0 0,4 0,7 0,7 1,3 0,8 2,6 3,5 6,2 10,1 15,9 27,1 38,9 41,5 51,7 46,6 28,1 38,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 31,4 7,2 0,5 0,3 0,6 1,3 1,3 2,7 4,7 7,1 9 19,2 21,3 41,9 67,8 100,9 123 136,1 93,5 60,9 34,6 19,3
Ateroskleróza (I70) 68 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,6 5,2 16,6 42,3 100,2 178,4 244,8 258,6 251,5 248,9 228,4 227,2 309,1
Varixy dolních končetin (I83) 110,5 0 0 0 0 6,3 24,4 58,6 105,3 164,1 192,3 206 206 210 176,9 145,8 90,7 46,2 17,5 12,8 10,8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 74,7 1,8 1,4 2,7 31,1 63,2 33,8 28 24,6 24,1 25,2 32 45,8 78,9 124,8 179,4 275,8 297,7 233,1 209,6 186,1 270,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 2,7 3,4 2,7 1,9 4,1 2 1,6 2,2 2,8 3 3 3,5 2,7 1,9 2,8 2,3 1,3 2,1 0,8 4,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,4 0 3,2 0,2 1,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,9 1,2 1,5 4,2 5,4 6,9 9,2 15,2 19,2 23,3 30,3 38,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 4,5 0,9 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,4 1 1,3 1,3 3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 200,6 4,5 2 124,0 1 352,4 211,7 145,1 84,2 59,1 42,7 38 23,4 15,6 13,9 11 6,6 5,3 2,7 1,3 0,4 0 2,2 19,3
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 99,1 7,2 8,8 24,7 42,3 114,7 108,5 105,1 117,6 130,7 128,7 127,5 139,6 137,7 126,1 97,7 82,5 50,9 27,8 18 10,8 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 1,3 2,6 4,1 4 9,2 7,6 5,6 2,3 2,2 0
Astma (J45-J46) 0,2 0,9 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 0,2 0 0,1 0,4 0,3 1,3 0,8 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,8 10 2,9 2,4 0,8 11,1 10,9 8,2 8,9 7,3 9,7 10,2 14,5 22,2 29,3 41,7 43,8 43,7 47,8 33,8 26 115,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,7 1,8 13,1 28,5 37,2 102,7 63,2 42,8 28 22 19,4 14,1 14,2 16,2 17,1 15 14,7 14,6 12,4 7,5 6,5 19,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,2 3,6 16 30,7 13,5 16,1 13,5 15,9 15,8 14,9 16,4 18,9 19,1 20,4 17 20,4 18,4 13,6 13,2 8,3 4,3 19,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,6 9,1 2,3 0,9 1,1 1,3 1,2 2,5 2,8 2,6 4,8 5,9 4,9 8,3 8,3 9,7 9,4 4,7 7,7 3,8 0 19,3
Peptický vřed (K25-K28) 9,6 0 0 0 0,4 0,9 3,8 5,5 6,6 5,3 7,8 10,5 12,9 15,9 13,5 13,2 19 20,9 32 46,6 54,1 19,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,7 1,8 0,5 0,2 0,4 0,2 2,3 1,6 1,8 1,3 2,8 3,3 2,7 3,2 4,6 4,3 4,5 5,4 12 9 6,5 19,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 109,3 0 19,2 155,1 331 352,6 224,7 147,4 116,2 96,8 77,3 65,8 69,3 60,2 55,7 52,5 44,6 39,2 30,3 31,6 17,3 38,6
Tříselná kýla (K40) 171,5 441,3 195,8 109 28 34,5 58,3 66,3 80,4 105,9 129 158,9 198,4 246 284,9 318,1 365,2 385,7 283,5 213,4 123,3 58
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 142,9 19,9 98,6 169,4 33 15,4 30,5 59,3 93,6 137,9 152,1 164,6 186,3 195 231,2 252,3 248,5 224 154,6 89,4 90,9 58
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,2 0 0 0,7 2,1 13 23,1 26,7 21,4 18,3 16,9 10,4 11,7 6,6 6,8 4,8 4,3 2,5 2,1 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0,5 0 0,6 0,9 0,8 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,3 0,5 1,4 1 1 3,2 0,9 4,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,3 30,8 21 3,8 4 5 4,6 8,2 3,8 7,5 12,2 14 21 30,8 36 51,2 71,9 92,7 120 174,3 162,3 212,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,3 0 0,2 0 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 3,4 4,2 6,6 8,3 13,7 15,9 20,5 23,3 26,6 35,4 38,3 30,3 38,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 83,4 72,5 9,5 6 8,2 32,1 49,2 71,7 80,7 110,8 122,2 121,1 131,9 137,9 113,8 104,4 95,4 63,9 41,8 27 28,1 19,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,3 4,5 5,6 3,1 3,4 2,6 1,8 2,9 2,6 1,4 5,1 3,9 10,1 11,1 11,7 23,8 24,4 29,1 36,3 48,8 36,8 58
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,6 2,2 1,5 2,3 1,3 0,4 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,8 1,8 0 0,2 0,4 1,1 0,7 0,4 1,1 0,8 0,9 2,3 2,2 4,2 4,8 3,4 2,9 2,5 1,3 2,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 178,6 0 0,5 0,9 11,8 40 71 106 146,3 176,6 201,4 232 252,4 279,2 328,4 333,7 346 275,3 181,9 113,5 80 77,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,5 0,9 0,2 0,3 0,8 4,1 2,1 6,2 5,3 9,2 7,8 13 13,2 11,6 18,8 24,5 30,3 33,9 33,3 27,8 10,8 77,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,8 0 0 0 0,2 0,9 2,3 1,6 3,1 4,6 4,1 7,6 6,2 6,3 10,4 8,5 9,4 9,8 8,1 9,8 2,2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,7 4,5 2 1,2 2,7 5,6 9,7 10,2 12,5 10 9,4 10,1 12,6 13,7 22,2 23,8 28,3 31,3 41,4 42,8 51,9 115,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,3 47,1 39,7 21,4 26,3 102,1 91,2 68,5 48,8 39,2 38,6 38,5 46,4 50,6 57 68,8 62,2 64,5 66,6 72,9 75,7 38,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0,9 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 1,5 1,4 1,8 2 0 4,3 2,3 6,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,4 15,4 17,4 17,3 33,7 26,7 14,7 13,7 15,4 15,5 16,9 15,6 17,9 22,2 17,1 19,5 23,7 24 38 31,6 54,1 58
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 92,9 0 0 0 0 0,4 2,8 3,7 7 10,4 28 47,1 98,2 154,2 221,4 317,1 373,6 356,9 219,9 73,6 17,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 128,1 0 0 0 0,2 1,3 1,8 2,3 6,9 15,4 35,3 80,8 145,6 251,6 300,1 418 556,2 452,2 217,3 56,4 4,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 163,6 0 0 0,7 20,8 203,3 184,6 166,2 175 206,5 245,6 264,3 283,3 259,1 205,9 146,8 100,9 50,3 15,4 6 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 130,2 0,9 8,3 16,3 88 188,9 122,9 98,2 83 92 117,3 163,9 203 256,5 218,6 187,1 164,8 110,1 59,8 33,1 10,8 19,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,7 0,3 0 0,1 0,6 0 0,5 0,8 1,2 1,2 1,3 0,4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 23,4 0,9 0,2 1,7 13,3 13 2,8 2,9 6,2 10 15,8 25,5 33 48 50,4 57,3 66,3 51,3 23,5 3,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 53,7 0 0 0 0,6 2,6 7,4 22,1 40,4 72,4 87,6 95,9 106,3 94,7 88,4 74,4 71,2 52,5 22,6 8,3 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0,2 1,3 0,5 1 1,2 2,4 3,8 5 4,6 6,8 5 8,4 9,6 9,5 8,1 2,3 4,3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 121,5 4,5 25,9 11,5 21 46,9 48,8 49 65,7 103,6 150,4 207 261,4 254,4 219,9 190,5 151,1 92,7 37,6 24,8 21,6 19,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,6 2,7 4,3 13 33,9 38,4 23,4 17,6 18,6 19,5 24,8 28,7 34 41,3 47 49,1 55,5 57,3 42,7 42,1 26 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 51,3 10,9 4,3 3,3 2,1 7,2 15,8 18,6 22,8 22,1 26,1 33,7 51,8 67,1 85,1 116,5 140,8 170,5 202,4 202,9 166,6 115,9
Selhání ledvin (N17-N19) 17,2 0,9 0 0,2 0 0 3,5 4,5 5,7 6,8 12 14,4 19,1 27,2 36 44,3 54,3 53,2 38,4 34,6 15,1 19,3
Urolitiáza (N20-N23) 116,2 0,9 1,6 2,9 0,8 17,2 41 64,9 73,8 92 112,4 134,7 154,2 201,2 229,9 242,7 234,6 206,3 183,6 136,7 99,5 19,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 86,4 2,7 6,8 12,7 10,7 12,4 22,4 22,6 25,1 45,3 82,7 115,5 123,9 143,7 165,3 188 215 207,3 148,2 107,4 54,1 58
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 66,6 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,3 0,8 2,9 9,8 38 92,6 172,1 272,1 315,9 276,9 179,3 71,4 13 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 100,5 51,7 178,9 209,8 157,6 153,7 101,5 68,2 55,8 56,2 57,5 61,9 85,9 88,1 117,7 115 129,2 115,8 100,8 57,9 38,9 38,6
Nemoci prsu (N60-N64) 20,2 0,9 0,2 0,2 1,9 25,8 27,7 25,7 26,9 30,2 38 34,6 27,8 19,1 17,3 11,4 10,6 7,6 5,6 3 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,4 0 0 0 2,3 28,4 49,1 56,2 53,2 54 45,5 39,5 29,3 15,3 8,8 9,1 7 7,9 8,5 5,3 4,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 142,4 0 0 0,2 0,2 16,5 40,7 60,1 88,4 161,1 287,4 449,4 448,9 167 103,3 95,6 97,7 92,4 71,3 58,6 28,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 375 10,9 2,3 2,2 16,2 101,2 250,4 396,9 459,7 444,5 463,2 491,9 515,7 502,1 520,9 618,1 585,9 446,5 266,9 99,9 36,8 38,6
Lékařský potrat (O04) 63,1 0 0 0 4 91,9 172,4 169,5 170,5 135,7 161 16,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 137,8 0 0 0 0,2 79,7 260,7 486,5 573,6 381,6 162,5 15,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 38,8 0 0 0 0,4 19,5 73,3 162,3 183,8 94,8 22,9 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 13,6 0 0 0 0 5,2 20,4 60,1 68,7 32,3 7,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 37,6 0 0 0 0,2 14,8 69,2 175,2 193,3 79,2 12,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 226,7 0 0 0 0 89 404,5 950,2 1 127,5 547,3 126 8,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,4 0 0 0 0 1,3 7,6 16,7 15,8 7,2 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,8 0 0 0 0 0,9 3,3 7,6 6,2 4 3,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 112,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 73,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,4 1 003,1 400,7 423,6 134 81,6 35,1 27 24 14,9 16,9 13,7 11,1 13,8 12,4 13,2 8,2 4,7 1,7 3 2,2 96,6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,8 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0,6 1,5 1 4,1 3,8 5,4 9,2 12,3 9,5 3,8 7,5 2,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,8 0 1,8 5,7 15,4 34,7 37,9 34,9 33,7 34,7 25,2 16,6 10,6 6,6 8 6,5 7,4 10,1 13,7 14,3 8,7 19,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7,9 0 0 0 0 0,9 1,6 4 5,9 7,5 9,7 8,1 8,3 11,4 14,8 18,2 18,6 18 12 1,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 36 25,4 15,6 10,3 13 15 13,3 16,7 16,4 21,3 23,6 28,2 30,5 44,7 56,1 73,2 92,7 94,9 105,9 101,4 99,5 77,3
Nitrolební poranění (S06) 17,7 4,5 1,8 1,9 4,2 5,9 6,4 6,1 7,1 9,5 11,8 15,1 15,4 20,9 19,2 29,9 44,4 68,3 76,9 100,7 67,1 96,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,6 9,1 38,4 28,6 28,8 56,7 60,9 44,7 34,6 26,8 24,6 23 24,1 18,5 12,4 13,5 12,1 9,5 13,2 10,5 17,3 38,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,6 2,7 67 231,6 245,6 53,6 32,9 35,3 31,8 38,4 45,6 51,1 66,7 84,8 90,9 100,5 117,1 108,5 101,6 77,4 82,2 38,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 113,4 0,9 12,4 9,4 11,2 10 10,2 9,7 8,6 10,9 12,6 18,1 30,2 52,2 80,5 135,8 242 485,1 1 027,8 1 930,2 2 805,9 3 381,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,3 0 7 15,3 62,7 67,1 64,2 73,3 75,6 84,6 99,5 106 111,8 126,2 124,4 107,9 94 82,9 80,3 57,9 47,6 58
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 342,7 10,9 91,8 159,6 210 466 476 422,6 392,2 400,1 425,5 404,2 397,6 354,1 317,5 298,5 304,2 272,1 279,7 266 199 193,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 9,7 46,2 56,9 6,2 4,8 4,8 7,9 6,5 5,8 7,3 6,2 6,3 10,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,2 11,1 12 8,7 19,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,9 2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0 0,3 2,1 0,8 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,7 6,3 6,1 7,7 6,5 14,1 14 18,5 23,4 24,8 28,9 45,9 60,5 88,4 120,7 167,9 225,2 239,8 196 145,8 99,5 58
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 13,2 0 1,6 3,3 7,8 15,9 16 12,7 19 18,1 19,1 17,4 13,8 17 15,6 8,8 10,4 8,2 7,3 4,5 8,7 19,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,3 13,6 23,9 9,3 4 2,6 3,3 2,3 3,9 4 2,8 5,5 5,8 5,3 4,1 5 4,9 4,7 2,6 3 8,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,5 3,6 1,1 1 0,6 1,1 0,7 0,4 1,2 0,9 1,3 2,3 3,4 2,9 6,4 6,3 6,3 5,1 5,6 0,8 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 13,7 0 0 0 0 2,4 5,1 9,4 25,1 45,3 66,7 19,9 4,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 7,8 3,6 3,6 2,7 2,7 1,1 1 1,2 1,5 2,7 4 5,2 11,2 12,3 21,1 23,9 22,5 15,2 4,7 2,3 2,2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 307,3 36,2 60 161,1 212,1 198,7 189,6 216,8 217,5 215,1 226,3 252,4 295,1 378,1 445,8 574,9 718,2 710,7 554,7 353,1 261,8 251,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 212,3 2 400,4 3 998,5 3 695,0 2 423,1 3 599,0 4 161,3 5 319,6 5 906,3 5 449,1 5 486,8 5 937,3 6 672,6 7 275,1 8 240,9 9 681,6 10 840,9 10 406,2 9 222,9 8 158,3 7 400,9 7 766,6
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0,2 0,1 0,6 1 0,4 0,4 0,6 0 1,8 0,6 1 4,4 3,5 2,8 2,6 1,3 1,4 1,8 0,9 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 0 0,4 0,3 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7,7 0 17,6 0 50 0 9,1 0 13 0 11,8 8,3 0 0 8,3 9,4 12 9,5 5,9 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,9 5,1 6 3,5 5 8,6 8 14,1 15,9 9,2 11,5 11,7 11,6 14,9 13 10,9 9,3 7,8 6,9 4,7 3,8 1,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 8,1 0 0 0 0 0 0 14,3 0 7,7 0 14,3 0 25 0 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,9 0,2 3,5 6,2 3,3 11 23,1 20,3 13,2 7,6 7,9 5,2 4,6 3,1 2,7 2,1 1,4 1,1 1,3 0,6 0,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 52,3 0 0 100 0 83,3 57,1 70 62,7 53,6 46,2 54,4 54 53,5 52,3 52,8 51,8 54,3 52,1 44,4 40,3 23,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,7 0 0 0 0 100 27,3 25 20 25 23,1 16,2 15,4 17,2 14 15 11,9 9 4,9 2,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77,5 0 50 100 40 88,9 81 79,1 79,4 64,2 70,7 75,5 67,3 73,4 71,2 77,4 76,5 80,9 82,7 81,5 79,2 80,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 70,4 0 0 0 0 16,7 40 60 64,5 69 73,2 77,6 75,5 69,4 73 70,8 70,3 68 60,9 48 24,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60 0 0 0 0 0 54,5 55,4 62,6 59,2 59,6 53,3 66 63 64 62,8 60,1 57 55,1 34,2 29,6 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,9 0 0 0 66,7 50 46,2 27,8 45,2 59,1 45,6 51,7 39,2 42,3 44,3 40,9 34,4 34,4 24,5 13,7 0 100
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 63,1 0 100 0 0 0 0 100 0 100 81,8 75,8 72,1 69,7 69 66,2 60,6 54,4 53,4 38,9 50 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 79,9 100 0 0 66,7 33,3 57,1 83,3 91,7 85,4 83,6 82,8 77,4 80,9 78,9 82 81,4 79,6 80,7 71,7 68,2 77,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,6 33,3 17 12,7 22,3 26,7 43,2 43,1 44,3 42,4 40,9 42,8 40,1 35,5 34,4 34,1 31,3 27,1 22 16,3 11,1 10,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 78,1 0 0 0 0 80 86,4 84,6 86,7 91,4 83,6 74,7 84 71,6 76,3 69,4 65,2 57,1 67,2 78,9 66,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 17,4 0 0 50 0 33,3 75 50 50 45,7 44,3 23,8 20,6 17,2 16,3 15,1 15,6 14,9 11,7 13,6 20 0
Leiomyom dělohy (D25) 93,6 0 0 0 0 100 94,7 93,4 94,6 93 93,8 93,9 94,4 93,4 90,8 91,3 91,3 86 85,2 71,4 100 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64 21,1 67,1 76,2 79,7 78,4 77,9 82 82,2 80,7 78,3 77,5 72,2 68,2 64,8 58,5 52,9 44,1 36,9 32,1 33,6 40
Anémie (D50-D64) 1,4 0 1 6,2 0 4,6 6,8 2,4 5,3 4 3,1 3 2,8 2 0,6 1,1 1,2 1,6 0,4 0,9 0,4 2,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,7 2 0,9 1,6 3 3,4 12,6 16,8 11 12,9 13,6 10,9 8,6 7 7,2 4,3 4,4 4,6 4,4 5,2 5,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,3 0 0 0,6 0 0,2 2,7 3,2 4,2 5,9 11,2 13,7 15,8 19,1 20,7 22,9 18,2 13,8 11 9,4 7,4 6,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18,7 0,1 0,2 0,3 1,3 6,3 19,1 33,8 47,1 54,2 56,8 56,4 53,6 46 36,7 32,9 20,5 9 2,2 0,5 0,4 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0,3 0 0 2,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1,6 0 0 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0,7 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0 0 1,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0 0 2 0 1,8 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 1,2 0,3 0,2 0,2 1,8 6,3 4,9 3,1 2,4 0,8 1,1 0,4 1,5 1,3 0,3 0,4 1,2 1 0,6 0 3,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0 0 0,6 0,4 1,5 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 1,1 0,8 0,3 1,3 1,9 3,1 3,2 2,9 2,3 2 1 1,1 1 0,8 1,1 1 0,8 0,9 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3 0,6 0,7 0,4 0,8 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 15,4 13,6 11 12,2 9,7 9,3 12,6 14,1 14,6 17 17,9 17,9 19,2 18 13,7 15,5 14,1 16,2 15,5 12,4 7 16,7
Katarakta (H25-H26, H28) 83,8 100 61,9 70,8 70,6 66,7 100 71,4 69,7 88,1 84,8 78,6 80,6 83,9 84,6 83,1 85,8 85,8 82,7 83 82,5 57,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 48,8 33,3 58,3 59 45,2 35,8 37,4 38,2 47,4 49,1 44 42,7 48,9 50,5 51,1 51,9 50,7 44,3 45,4 43,1 44,2 16,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27,4 15 52,7 80,4 64,1 46,4 33,9 32,9 35,7 31,1 27 21,9 17,9 14,3 13,8 11 7,7 3,8 4 3,4 2,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 7,1 0 0 3,1 1,5 0,8 0,8 1,2 1,7 1,6 1,6 1,1 1,1 0,7 0,4 1,1 0,7 0,4 0
Angina pectoris (I20) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,5 4,7 4,1 4,2 5,1 4,8 4,5 3,4 2,8 3,1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,6 0 0 0 0 0 0 8,3 7,4 5,1 5 5,8 6,9 7,1 7,7 8,1 8,2 6,4 4,4 3,6 2,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 19,6 0 0 0 0 0 0 20 5,6 18,4 14,7 19,3 21,5 22,5 23 22,9 22,6 18,1 11 6,2 1,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 0 0 0 0 3,3 0 1,1 0,8 2 1,1 1,5 2,7 1,3 1,3 1,2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 8,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 8,7 0 4,2 17,6 1,6 2,9 13,2 11,9 10,7 12,5 5,9 7,9 8,2 7,2 7,7 8,4 8,9 9,1 9,9 9,3 8,4 6,1
Selhání srdce (I50) 2,5 0 0 0 0 18,2 13,8 11,9 15,6 5,3 8,7 5,7 4,8 4,5 3,7 3,6 3,2 2,1 1,6 1 0,5 0,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,3 30,8 10 14,3 17,6 14 11,8 13,7 19,4 16 12,4 14,7 10,2 12,4 13,2 12,3 10 7,6 3,7 1,7 0,9 0,4
Ateroskleróza (I70) 33,2 0 0 0 0 100 20 17,6 24 34,1 34,6 33 36 36 37,7 35,8 33,1 30,6 28,8 23,9 21,3 18,2
Varixy dolních končetin (I83) 81,7 0 0 0 0 85,3 90,2 90 92 91,9 90,7 89,2 90,2 87,1 84,1 75,8 64,1 35,4 12,6 8,3 6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,1 5,9 2,7 2,4 18,7 34,8 37,5 33,8 29,8 23,7 19,9 18,4 19,9 25 27,6 27,8 29 25,6 17,7 15,6 14,2 18,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 0,1 0,3 0,7 1 1,9 2,6 2,8 3,9 5,4 7,6 8,5 9,4 6,2 4,1 5,4 3,1 1 1,2 0,4 1,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,2 0 0,8 0,1 1,6 0,3 1,2 1,5 0,8 0,8 1,4 1,6 1,3 2,3 1,9 1,6 1,4 1,5 1,2 0,9 0,8 0,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0,2 0,1 0 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 91,5 55,6 90,8 91,4 91,2 93 95,3 96,9 93,5 93,2 98,5 91,5 90,4 93,6 92,3 90 81,3 100 50 0 100 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 78 29,6 41,5 59,5 60,5 68,8 78,6 78,9 78,7 81,8 80 80,3 84,4 83,8 80,8 79,8 75,9 69,4 55,1 37,5 31,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0 0 0 0 4,8 33,3 60 3,7 2,1 3,3 1,3 1,8 1,5 1,3 0,8 1,4 1 0,6 0,2 0,3 0
Astma (J45-J46) 0,4 0,6 0,3 0 0,4 0 0 0 0,7 0,5 0 0 0,9 0,4 0 0,3 0,6 0,4 1,2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 6,3 7,9 10,8 5,8 26,3 28,3 25,4 26,2 22,5 23,9 15,3 15,2 14,8 12,3 12,6 10,3 8,8 7,8 5,7 4,1 16,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 73,3 9,5 29,4 59,9 69,4 86,6 86,3 82,3 80,3 79,8 76,6 74,8 71,6 74,5 71,7 61,1 62,6 61,3 59,2 43,5 75 100
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 57,6 8,5 24,8 67 60,4 63,8 58,2 59,1 63,2 67,7 62,9 70,4 63,9 66,3 58,9 65,3 62,5 50 36,9 25,6 11,8 100
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,7 3,1 11,2 4,2 3,2 3,6 8,8 16 16,8 16,3 23,2 19,2 13,5 17,1 15,5 13,7 10,8 4,5 5,6 2,2 0 5,6
Peptický vřed (K25-K28) 19,6 0 0 0 18,2 14,3 31,1 40 37,4 34,8 31,2 33,6 28,3 24,4 18 15 15,9 12,4 13,2 14,1 13 4,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 1,2 0,4 0,1 0,2 0,1 1,3 1,4 1,8 1,4 2,8 2,9 2,1 2,2 2,4 1,7 1,2 1 1,6 1 0,7 1,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,6 0 78 87,5 88 88,9 91,5 92 92,1 91,9 91,1 92,1 90,2 89,5 86,9 89,3 82,6 85,5 79,8 80,8 66,7 100
Tříselná kýla (K40) 94,2 90,2 94,3 93,7 95 94,6 93,7 95 94,2 94,7 94,7 94,8 95,7 94,5 95,9 94,8 95 93 92,1 84 73,1 60
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 90,6 61,1 95,8 96,8 95,2 89,9 93,4 94,9 94,6 93,2 94,3 92,9 92,6 92,2 90,3 90 88,2 83,3 74,5 55,9 46,7 42,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21,6 0 0 3,6 2,1 7 28,6 33,3 33,8 33,2 32,3 26,8 32,9 21,8 23 15,2 11,9 7,5 6,7 9,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,9 0 1 0 2 1,8 1,9 1 2,9 1,8 0,7 3,5 1,2 1,5 4,5 2,5 2 3,3 0,7 3,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 42,1 40,5 40,3 23,9 50 53,5 36,8 47,1 25,9 38,4 42,5 42,7 46,4 43,4 42,6 45,2 42,3 42,4 39,9 42,4 40,1 40,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,1 0 100 0 100 50 22,2 38,5 10,3 19,4 18,6 18 15,8 17,5 16,6 16,1 16 11,5 11,6 12,3 13 28,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 71,1 64,5 39,3 39,3 36,1 62,7 84,9 90 86,7 88,7 86,5 85,8 81,8 77,6 70,5 62,8 54,2 38,3 21,6 13,5 14,1 9,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,5 6,2 6,1 3,8 4,3 5,5 11,3 21,3 17,6 8,8 21,5 15,2 19,8 16 11,4 15,1 12,1 10,2 10,3 11,2 7,8 13
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,1 2,1 1,1 3 1,8 2,3 1,8 0,9 0 3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,4 6,7 0 1,7 4 5,7 6,3 3,8 7,2 3,9 3,6 5,9 4,5 6,3 6,4 4 2,9 2,7 1,5 4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,5 0 40 41,7 52,8 67,4 68,5 70,9 73,3 74,8 74,2 74,4 72,6 71,2 67,5 61,6 53,7 42,8 25,7 15,4 9,7 9,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 16,7 25 16,7 20 14,3 38 22,8 33,6 24,4 39,3 27,7 31,1 23,1 16,4 18 16,3 14,3 12,9 9,7 7,7 2,3 10,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,3 0 0 0 2 3,4 7,1 3,5 4,9 5,9 4,3 6,5 4,8 4,6 7,5 5,5 5,8 6,1 3,9 4,4 0,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,5 4,2 5,5 3 9,3 20 36 37 42,1 33,6 28,8 25,5 25,5 20,5 24,9 20,1 18,4 14,8 13,1 10,2 11,2 16,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,1 26,3 34,2 32,8 40,8 68,6 76,9 72,1 66,9 60,2 60 52,3 49,6 49,3 46,8 48 40,4 39,2 34,9 30,4 32,4 11,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0,6 1,1 2,9 1,5 0,4 0,3 0,6 1 0,7 0,8 1,1 1,1 1,7 1,8 1,9 2 0 2,8 1,8 4,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26,5 14,5 19,9 25,6 41 29,4 33,2 37,8 40,9 36,3 36,8 31,2 33,4 33 22,4 21,8 20,4 16,3 16,3 11,7 15,4 15
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,8 0 0 0 0 100 81 86,7 88,1 87 92 86,7 88,5 88,8 89,8 89 86,7 82,5 73,6 46,2 18,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 86,7 0 0 0 100 100 100 84,2 92,7 89,7 92,7 88,8 89,8 90,2 89,7 88,6 87,8 82,6 71,6 36,9 6,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 86,5 0 0 100 85,3 85,9 87,6 87,4 88,2 88,1 87,1 87,5 86,5 86,2 86,7 82,7 79,8 79,5 75 72,7 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 70,4 20 13,5 23,4 61,5 77,3 86,4 85 79,6 78,5 78,7 79,7 78,8 80,3 76,9 69,3 59,1 43 26,7 17,1 7 10
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,4 0 0 2,9 0 2,1 5,3 6,3 2,8 0 1 3,9 0 2 3,1 3,4 3,1 3,8 1,8 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 45,3 10 3,1 9,6 23,3 23,3 43,6 37 57,5 52,3 58,4 57,1 59,5 58,7 56,8 50,5 47 33,6 21,2 5,2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 37,7 0 0 0 20 27,3 42,1 52,4 48 49,5 46,3 44,1 43,6 37,4 36,3 30,7 28 19,8 11,1 7,2 0 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0,3 1,1 1,1 1,6 1,2 1,6 1,8 1,9 1,4 1,7 1,3 1,6 1,3 0,9 0,6 0,2 0,5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 83 50 45,6 23,2 46,1 60,2 83,9 82,1 86,7 88,9 89,9 89 89 87,6 87,6 83,8 80,9 74,4 52,4 46,5 30,3 33,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,3 37,5 44,2 46,6 37,4 31,3 59,4 45,9 39,8 37,4 30,7 27,7 26,2 28,2 32 27,2 24,3 20,2 13,5 12,8 11,2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,2 1,1 1,8 3,9 3,7 3,6 12,7 20,5 29,9 29,9 34,7 36,2 44,5 48,2 46,8 49,2 47,7 48 47 45,9 39,5 31,6
Selhání ledvin (N17-N19) 18 5,9 0 4,5 0 0 30,9 34,1 31,8 36,1 36,3 31,9 30,1 28,5 25,7 20,2 17,6 12,8 7,1 5,6 2,3 2,1
Urolitiáza (N20-N23) 60,1 25 46,7 38,6 7 30,2 43,4 50,4 50,7 53,8 56,2 56,8 58,2 64,3 65,3 67,1 68,1 67,1 67,2 67,7 63 50
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 29,5 1,4 10,9 21,8 17,7 7,8 25,7 35,8 39,2 51,4 59,9 61,6 59,2 53 47,2 38,5 29,5 19,7 9,4 4,6 1,8 1,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 75,7 0 0 0 0 0 100 100 100 77,8 83,3 76,4 78,8 77,4 75,8 77 76,4 75,3 72 54,6 26,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,9 62,6 84,3 85,7 81,5 86,8 85,7 83,1 79,6 79,9 79 76,6 78,8 76,6 77,2 74,1 72,4 68,4 64 61,1 52,9 100
Nemoci prsu (N60-N64) 80,8 33,3 100 100 75 88,8 76,7 74,2 67,8 74,7 84,9 83,3 90,4 87 91,9 89,7 81,3 85,7 81,3 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,5 0 0 0 40,7 49,1 60,8 70 69,5 73,3 71,4 75,3 76,4 81 67,4 80,5 57,6 59,5 60,6 53,8 40 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 80,8 0 0 100 1,1 21,3 44,6 60,5 70,2 79,6 84,3 86,4 87,6 89,7 87,7 85,9 84 81,8 78,8 72,2 52 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 86,6 100 71,4 81,3 47,8 66 76,8 79,3 80,5 84,1 87,5 88,2 90,9 91,8 91,8 91,1 91 89,7 87,7 80,6 54,8 66,7
Lékařský potrat (O04) 72,6 0 0 0 86,4 68,3 70,5 70,3 72,3 69,9 80 85,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 82,9 0 0 0 50 77,6 81,1 81,8 84 83,6 84,5 78,8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 13,7 0 0 0 13,3 6,4 8,7 12,7 15,8 17,9 20,9 26,7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 22,6 0 0 0 0 6,5 11,5 22,9 27,3 29,1 31,7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,8 0 0 0 9,1 3,9 4,8 5,8 6,1 6,3 5,8 4,8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,4 0 0 0 0 86,7 88,5 90,4 91,8 93,1 94,8 90,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 53,9 0 0 0 0 37,5 53,5 56 53,4 52,4 63,2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 17,2 0 0 0 0 11,1 11,3 16,6 13,5 20,3 50,9 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,2 49,5 77,6 83,3 78,5 72,4 75 77,3 65,7 59,6 52,7 52,5 42,9 49,2 47,9 52,9 46 31,3 40 57,1 50 62,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,7 0 0 1,7 0 0 1,3 1,3 0 2 3,4 1,5 4,6 3,4 4 5,3 6,6 4,2 1,5 3,1 1,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,3 0 2,1 2,5 3,6 8,2 19,3 24,7 27,6 33,1 28,3 21,4 16,4 9,9 11,1 7,5 6,8 6,8 7,2 6,6 2,9 5,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 34,7 0 0 0 0 26,7 55,6 58,3 52,4 52,3 58,9 39,2 33,9 39,4 36,9 36,5 29,8 25,4 17,5 2,8 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,8 1 1,8 3,3 2,8 2,3 8,9 12,4 12 13,6 13,3 13,1 11,5 13 12,5 11,5 10,5 7,7 6,3 4,8 4,5 3,6
Nitrolební poranění (S06) 6,8 2,7 0,7 1 1,5 1,4 1,8 2,5 3,8 5,5 6,3 7,3 7,2 9,4 9,1 12,9 14,8 15,6 12 11,3 8 8,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,7 0,7 7,6 14 11,9 23,1 37,4 36,3 36,6 33,9 30,9 27 29 23 17,3 18,1 14,4 7,4 7,3 3,8 3,9 6,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 84,7 60 79,6 83,5 80,3 87,6 89,7 85,1 88,7 87,6 88,7 89,9 91,3 88,1 90,9 89,3 89,1 80 73 59,5 43,2 25
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74,4 5 47,4 72,4 69,7 82,1 77,5 77,9 80 83,8 75 72,4 73,9 71,8 74,9 72,5 74,1 75,2 76,1 76 71,9 69,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79 0 20,8 29,8 65,2 80,9 85,7 86,7 86,4 87,9 88,2 86,9 85,4 84,6 83,6 81,4 74,6 67,4 56,5 43,8 29,7 25
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,5 16,9 48,6 48,3 41 57,6 65,9 69,2 70,5 71,5 70,9 68,5 64,1 59,3 54,8 49 41,7 28,2 19,8 13,9 8,4 6,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 37,8 29 29,8 25,7 28 28,2 42,9 41,7 35,2 49,3 40,5 38,6 54,4 46,6 48,6 56,3 48,8 61,9 54,2 41 36,4 50
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,6 0,9 0,6 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,9 0,5 0,5 0,3 1,4 0,7 0 0,6 2,5 0,6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 59,5 25 32,5 38,1 40,8 42,2 57,4 55,4 56,7 57,2 55,1 61,1 63,7 63,2 62,1 62,4 62,1 59,3 57,4 53,9 48,4 37,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 85,1 0 36,8 73,1 90,2 91,3 93,3 87,1 89,8 91,1 91,1 91 83,8 89 90,4 69,8 73,9 65 53,1 31,6 57,1 100
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,3 8,2 14,9 17,3 8,5 5 10,7 9,6 15,3 15,4 9,1 17,3 16 14,2 10,2 14,2 10,3 11,4 5,8 5,1 14,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,7 0,3 1,1 2,2 1,4 2 3,8 2,2 5 2,7 3,2 4 4 2,7 5,3 3,9 3,3 2,3 2 0,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 86,1 0 0 0 0 45,8 72,1 81,3 86,1 85,5 90,8 84,1 80,6 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,4 9,3 3,2 4,1 3,4 1,3 1,9 1,8 2,3 2,4 2,8 2,3 3,2 2,2 2,8 2,4 2,2 1,9 1,1 1 1,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,9 3,6 19 47,8 63,6 37,4 16 9,6 6,8 8,8 18 32,5 36,6 37,1 37,5 37,8 37,5 34,3 28,9 23,3 21,7 25
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,7 1,9 28 40,5 29,9 30,5 35,8 34,8 35 40,5 47,5 47,6 44,8 40,2 37,2 34 30,3 24,3 18,2 14,2 11,9 10,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)