8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 58 0 1 3 6 6 3 0 1 0 1 1 0 3 6 4 7 7 6 2 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 34 0 0 5 1 4 1 1 2 0 2 0 1 2 2 4 1 2 3 2 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 31 0 0 1 0 1 0 2 3 0 5 4 1 3 3 2 1 1 1 1 2 0
Septikémie (A40-A41) 878 2 14 4 11 8 6 15 7 12 20 39 45 73 119 136 132 115 72 37 10 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 688 1 135 134 52 218 335 232 153 97 69 40 40 42 48 30 24 14 13 7 3 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 7 231 0 0 2 0 1 2 8 23 69 103 166 372 674 1 160 1 488 1 297 868 669 281 45 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1 096 0 0 0 0 0 4 1 4 5 16 30 49 122 270 258 210 100 20 4 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 774 0 0 2 6 11 15 33 44 72 92 111 181 264 448 597 669 698 748 564 201 18
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 621 0 0 0 0 1 0 49 104 248 360 598 549 782 1 025 1 147 882 475 287 97 17 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 567 0 0 0 0 0 4 24 78 134 141 143 181 320 388 449 321 187 144 48 4 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 996 0 0 0 1 1 1 10 15 31 52 96 103 126 175 171 114 57 36 6 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 121 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 42 175 460 823 1 107 811 362 229 82 15 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7 494 0 1 0 1 5 5 10 10 32 55 85 230 480 1 048 1 503 1 451 1 112 964 401 99 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 14 526 26 97 67 94 112 165 228 273 433 545 713 1 070 1 683 2 287 2 607 2 018 1 204 665 200 38 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 105 0 1 1 0 5 36 99 116 147 113 109 79 75 80 104 71 27 28 12 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 695 1 1 1 1 1 7 16 19 22 34 27 42 73 113 144 85 66 34 7 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 9 158 0 0 0 0 0 19 81 296 920 2 191 2 775 1 633 505 354 202 134 31 14 2 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20 293 69 338 387 382 555 747 856 1 065 1 457 1 543 1 482 1 526 1 862 2 235 2 369 1 661 897 574 237 47 4
Anémie (D50-D64) 127 0 3 9 4 1 1 4 2 2 11 10 12 4 3 11 17 16 8 7 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 227 0 1 6 6 12 4 15 10 15 14 9 14 10 24 26 20 20 10 9 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 751 0 0 1 0 1 6 13 14 29 52 118 154 299 489 545 439 278 184 92 33 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 7 844 5 11 17 26 104 186 339 462 754 801 794 717 884 900 944 546 245 82 20 6 1
Demence (F00-F03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 14 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 215 0 3 4 4 20 52 34 29 20 18 11 3 2 1 5 4 4 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 20 0 0 0 0 1 0 3 1 3 3 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 229 3 11 2 15 4 14 21 28 31 20 14 12 6 14 7 9 8 6 3 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 36 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 5 7 7 5 6 1 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 5 101 45 67 124 74 81 101 122 160 326 395 420 510 557 476 543 446 347 217 79 11 0
Katarakta (H25-H26, H28) 5 262 7 26 10 12 8 18 19 20 30 54 83 108 221 357 756 924 966 1 028 492 120 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 8 502 73 473 473 157 106 109 141 180 233 268 334 443 709 961 1 260 1 058 743 528 202 47 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 882 63 791 1 265 358 202 145 178 226 249 210 200 202 227 225 172 98 47 14 7 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 88 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 7 3 6 9 12 15 11 8 7 3 0
Angina pectoris (I20) 427 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 35 33 74 88 61 55 46 10 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 389 0 0 0 0 0 1 2 7 16 39 69 107 142 210 275 193 149 128 42 8 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4 881 0 0 0 0 0 0 1 2 18 55 133 236 533 812 1 106 968 634 321 60 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 77 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 2 6 13 19 10 10 3 0 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 017 1 2 4 11 1 7 11 19 26 22 37 56 138 269 442 497 525 543 326 74 6
Selhání srdce (I50) 914 0 1 0 0 1 2 3 3 3 18 27 30 78 115 170 166 145 93 51 6 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 380 3 2 3 2 8 14 25 20 57 78 108 163 306 506 742 640 414 228 50 11 0
Ateroskleróza (I70) 6 871 0 0 0 0 0 1 3 6 13 49 120 249 737 1 295 1 599 1 165 739 505 276 102 12
Varixy dolních končetin (I83) 11 276 0 0 0 0 40 146 371 874 1 384 1 458 1 374 1 340 1 427 1 321 938 419 124 40 16 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 7 851 1 12 16 146 275 223 199 193 214 194 226 292 549 904 1 254 1 237 967 600 250 85 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 282 1 12 22 18 19 22 18 27 33 14 17 10 16 24 6 7 7 8 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 291 2 13 9 7 3 5 2 4 0 3 6 12 24 40 41 38 35 31 10 6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 23 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 4 3 1 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 23 539 9 10 914 8 542 1 057 727 597 411 403 351 174 125 66 73 44 26 10 6 1 2 1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10 528 2 43 158 214 621 725 799 925 1 233 989 886 848 902 866 702 373 148 79 14 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 134 0 2 1 1 1 0 2 2 2 2 5 5 9 26 33 17 11 9 6 0 0
Astma (J45-J46) 11 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 658 5 9 8 11 53 60 47 62 54 72 85 107 157 193 278 179 132 105 34 7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 947 1 29 163 201 439 445 293 249 223 162 99 105 129 123 113 78 44 38 10 3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 924 6 115 183 83 61 113 122 122 139 141 143 145 139 138 108 84 43 25 12 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 493 6 3 8 8 7 18 9 23 47 43 43 47 54 49 52 36 19 14 7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 969 1 0 0 1 5 30 40 32 38 44 69 88 88 96 106 96 72 84 60 16 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 370 4 2 2 3 14 7 13 21 11 22 24 17 23 38 44 30 30 33 26 6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 764 1 89 884 1 664 1 746 1 535 1 125 906 898 617 431 357 378 391 308 176 130 80 37 10 1
Tříselná kýla (K40) 18 456 534 915 637 117 179 386 437 642 1 005 1 090 1 038 1 335 1 702 2 076 2 211 1 774 1 198 795 304 78 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 069 28 463 977 131 91 201 393 734 1 275 1 229 1 093 1 240 1 420 1 722 1 714 1 214 624 349 131 38 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1 184 0 0 2 14 49 165 157 166 182 139 72 54 55 51 42 22 10 3 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 73 0 0 0 1 4 2 4 5 5 3 7 1 3 4 8 9 6 5 3 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 880 55 83 23 11 28 27 43 63 78 105 103 134 221 276 396 320 295 307 220 83 9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 895 0 1 2 1 1 1 5 14 19 40 49 58 92 130 134 122 85 91 36 13 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 307 50 40 32 38 119 289 459 570 951 958 875 831 859 777 684 411 189 118 41 16 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 881 7 30 19 19 12 18 13 8 17 33 31 31 58 99 126 116 85 91 50 15 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 49 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8 8 8 6 10 1 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 205 0 2 2 4 2 4 6 6 9 9 16 14 26 34 24 23 15 5 4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 19 853 0 1 10 53 204 417 721 1 170 1 658 1 702 1 584 1 667 2 165 2 545 2 487 1 788 1 026 483 143 28 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 190 0 1 2 3 9 15 37 45 66 76 70 88 103 141 185 129 111 69 31 7 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 590 0 0 0 3 4 6 15 26 48 48 48 51 57 79 87 52 28 28 6 3 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 721 5 4 11 13 45 65 86 98 120 122 92 108 136 149 194 143 122 110 68 29 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 6 053 55 184 130 128 459 608 487 375 401 283 324 311 386 486 494 364 231 187 116 40 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 98 0 3 2 1 3 2 2 3 4 4 4 6 8 10 15 15 4 5 6 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2 190 16 72 95 161 132 89 102 115 175 140 150 144 143 148 141 109 99 73 63 22 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 13 437 1 1 0 2 14 31 41 84 162 297 443 784 1 434 2 256 2 892 2 468 1 581 798 135 13 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 16 880 0 0 0 1 6 14 18 39 132 307 616 1 021 1 898 2 709 3 752 3 518 1 999 740 105 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 17 029 0 1 10 139 886 1 192 1 154 1 314 1 920 1 993 1 826 1 777 1 739 1 391 1 027 456 158 41 5 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 13 945 3 38 88 443 873 754 699 608 863 1 037 1 108 1 407 1 758 1 541 1 381 764 362 159 48 11 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 38 0 1 0 1 0 2 2 2 5 2 4 3 2 8 2 4 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 2 529 0 2 9 82 92 19 9 40 100 161 185 262 360 343 384 279 153 42 6 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 817 0 0 0 0 19 60 132 354 621 711 699 667 759 600 596 341 185 65 8 0 0
Dorzalgie (M54) 411 0 0 0 1 0 4 10 7 27 36 25 49 37 50 73 43 24 14 10 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 967 2 135 83 106 237 333 372 467 937 1 257 1 475 1 623 1 872 1 620 1 248 725 289 142 36 8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 365 0 11 74 180 160 151 153 133 188 201 230 270 283 374 321 259 158 141 64 13 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5 624 12 29 11 10 46 109 137 147 209 241 282 319 497 689 793 720 540 517 245 64 7
Selhání ledvin (N17-N19) 1 945 0 1 4 0 2 11 38 38 68 101 102 134 202 267 320 292 176 131 46 12 0
Urolitiáza (N20-N23) 11 652 1 9 14 16 86 248 387 565 789 906 923 1 028 1 299 1 586 1 466 1 119 632 381 150 45 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8 863 2 32 66 42 80 133 163 215 385 664 756 805 1 014 1 143 1 277 1 017 589 330 107 42 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6 672 0 0 0 0 1 0 1 6 2 25 67 225 616 1 244 1 704 1 441 842 407 76 15 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 10 480 51 914 1 280 733 726 626 466 407 530 440 473 476 591 785 767 545 352 223 74 19 2
Nemoci prsu (N60-N64) 2 354 1 1 0 15 143 202 175 240 356 296 256 175 167 120 98 60 31 15 2 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 921 0 1 2 3 123 316 416 412 464 387 293 173 115 61 64 46 22 16 5 2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 16 750 0 1 0 6 101 278 441 793 1 636 2 560 3 632 3 280 1 371 832 718 475 335 184 79 26 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 41 401 5 17 9 71 506 1 659 3 109 3 793 4 382 3 820 3 419 3 370 3 421 4 071 4 387 3 056 1 464 659 159 23 1
Lékařský potrat (O04) 7 723 0 0 0 28 523 1 276 1 402 1 533 1 457 1 405 97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 496 0 0 0 2 408 1 523 3 414 4 280 3 512 1 239 115 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4 990 0 0 0 1 119 581 1 310 1 670 1 061 227 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 504 0 0 0 0 28 143 428 553 296 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 752 0 0 0 0 97 415 1 186 1 378 584 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 23 448 0 0 0 3 430 2 368 6 631 8 413 4 702 849 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 545 0 0 0 0 4 55 193 187 89 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 162 0 0 0 0 4 12 35 51 25 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 8 120 1 232 1 931 2 421 707 450 244 177 186 137 143 95 94 83 87 68 38 14 11 1 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 339 0 0 1 0 0 0 0 3 7 5 22 23 38 57 61 66 35 14 7 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3 159 0 10 77 181 253 301 298 326 355 262 176 122 114 129 147 127 89 105 54 30 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 426 1 6 12 18 18 26 35 46 74 124 118 124 171 193 210 144 62 35 7 1 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 890 11 57 82 46 64 81 94 103 168 192 196 229 296 441 509 433 383 286 165 48 6
Nitrolební poranění (S06) 1 860 6 18 9 18 39 39 53 57 74 90 97 113 127 184 203 182 161 233 111 40 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2 969 9 161 115 117 338 428 352 262 256 180 142 132 121 110 83 64 33 35 18 12 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 472 1 317 1 286 1 167 263 207 244 276 354 370 349 440 625 686 634 547 310 248 117 27 4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 13 400 3 35 63 68 65 63 54 80 96 125 148 261 453 722 1 051 1 298 1 762 2 870 2 731 1 305 147
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 749 0 24 111 274 267 405 563 602 776 706 695 731 881 873 751 491 275 184 113 27 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 36 803 14 367 921 946 2 348 3 186 2 957 3 024 3 769 3 449 2 968 2 510 2 546 2 236 1 982 1 415 928 726 389 109 13
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 1 080 53 286 53 15 28 39 41 49 62 51 94 46 54 58 45 39 21 28 15 3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 48 0 12 0 1 0 1 1 1 1 5 0 5 2 7 3 4 0 2 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 7 427 16 37 39 42 64 103 145 157 293 291 306 425 598 947 1 270 1 066 796 523 237 66 6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 728 0 9 20 39 106 144 140 187 202 193 154 128 112 108 76 47 27 24 10 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 575 7 119 50 20 12 13 19 27 29 33 25 32 62 31 31 21 22 13 8 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 382 2 5 9 1 1 3 4 6 13 15 6 16 49 75 73 59 25 15 5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 773 0 0 0 0 13 46 94 226 538 682 139 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 616 0 18 9 13 7 9 7 4 17 24 30 67 74 105 128 75 20 7 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 22 399 28 240 898 995 922 1 145 1 273 1 344 1 659 1 724 1 516 1 656 1 858 2 032 1 934 1 453 835 594 232 59 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 670 546 2 774 19 870 22 292 11 889 17 805 27 234 38 097 45 989 50 535 45 420 42 459 43 903 51 562 61 106 66 552 51 766 33 175 23 301 11 020 3 481 316
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0 0,2 0,5 1,3 1,3 0,5 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0,8 0,6 1,5 2,3 2,5 1,5 2,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0,9 0,2 0,8 0,2 0,1 0,3 0 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,6 0,2 0,7 1,3 1,5 2,3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0,2 0 0,2 0 0,3 0,4 0 0,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,8 4,6 0
Septikémie (A40-A41) 8,3 1,8 3,1 0,7 2,4 1,7 0,9 2,1 0,9 1,3 2,5 5,6 6,9 10,5 16,3 20,5 28,2 37,6 30,4 28,5 22,9 19,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 16 0,9 29,8 23,8 11,2 46,2 52,8 33,1 20,1 10,5 8,5 5,7 6,1 6 6,6 4,5 5,1 4,6 5,5 5,4 6,9 19,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 68,7 0 0 0,4 0 0,2 0,3 1,1 3 7,5 12,7 23,9 56,8 97 159,3 224,1 277,5 283,6 282,4 216,6 103 59,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,5 0,5 2 4,3 7,5 17,6 37,1 38,9 44,9 32,7 8,4 3,1 6,9 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 45,4 0 0 0,4 1,3 2,3 2,4 4,7 5,8 7,8 11,3 16 27,6 38 61,5 89,9 143,1 228,1 315,7 434,8 459,8 355,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 62,9 0 0 0 0 0,2 0 7 13,6 26,8 44,3 85,9 83,8 112,6 140,8 172,7 188,7 155,2 121,1 74,8 38,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,4 0 0 0 0 0 0,6 3,4 10,2 14,5 17,3 20,6 27,6 46,1 53,3 67,6 68,7 61,1 60,8 37 9,2 19,8
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,5 0 0 0 0,2 0,2 0,2 1,4 2 3,3 6,4 13,8 15,7 18,1 24 25,7 24,4 18,6 15,2 4,6 2,3 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 6 26,7 66,2 113 166,7 173,5 118,3 96,7 63,2 34,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 71,2 0 0,2 0 0,2 1,1 0,8 1,4 1,3 3,5 6,8 12,2 35,1 69,1 143,9 226,3 310,5 363,3 406,9 309,1 226,5 39,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 138 24 21,4 11,9 20,2 23,8 26 32,5 35,8 46,8 67 102,5 163,3 242,3 314,1 392,6 431,8 393,4 280,7 154,2 86,9 19,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 10,5 0 0,2 0,2 0 1,1 5,7 14,1 15,2 15,9 13,9 15,7 12,1 10,8 11 15,7 15,2 8,8 11,8 9,3 4,6 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,6 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 2,3 2,5 2,4 4,2 3,9 6,4 10,5 15,5 21,7 18,2 21,6 14,4 5,4 2,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 87 0 0 0 0 0 3 11,6 38,8 99,4 269,3 398,8 249,2 72,7 48,6 30,4 28,7 10,1 5,9 1,5 2,3 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 192,8 63,7 74,6 68,7 82,2 117,7 117,7 122,1 139,6 157,4 189,7 213 232,8 268,1 306,9 356,7 355,4 293,1 242,3 182,7 107,5 79
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0,7 1,6 0,9 0,2 0,2 0,6 0,3 0,2 1,4 1,4 1,8 0,6 0,4 1,7 3,6 5,2 3,4 5,4 4,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 0,2 1,1 1,3 2,5 0,6 2,1 1,3 1,6 1,7 1,3 2,1 1,4 3,3 3,9 4,3 6,5 4,2 6,9 4,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26,1 0 0 0,2 0 0,2 0,9 1,9 1,8 3,1 6,4 17 23,5 43,1 67,2 82,1 93,9 90,8 77,7 70,9 75,5 79
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 74,5 4,6 2,4 3 5,6 22,1 29,3 48,4 60,6 81,5 98,5 114,1 109,4 127,3 123,6 142,2 116,8 80,1 34,6 15,4 13,7 19,8
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 2,3 0 19,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,3 0 0 0,6 0 0,1 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0 0,7 0,7 0,9 4,2 8,2 4,9 3,8 2,2 2,2 1,6 0,5 0,3 0,1 0,8 0,9 1,3 0,4 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,8 0 4,6 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,2 2,8 2,4 0,4 3,2 0,8 2,2 3 3,7 3,3 2,5 2 1,8 0,9 1,9 1,1 1,9 2,6 2,5 2,3 2,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0,7 1,1 1,5 1,6 2,5 0,8 2,3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 48,5 41,5 14,8 22 15,9 17,2 15,9 17,4 21 35,2 48,6 60,4 77,8 80,2 65,4 81,8 95,4 113,4 91,6 60,9 25,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 50 6,5 5,7 1,8 2,6 1,7 2,8 2,7 2,6 3,2 6,6 11,9 16,5 31,8 49 113,8 197,7 315,6 433,9 379,3 274,5 59,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 80,8 67,4 104,4 84 33,8 22,5 17,2 20,1 23,6 25,2 32,9 48 67,6 102,1 132 189,7 226,4 242,8 222,9 155,7 107,5 79
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 46,4 58,1 174,5 224,6 77,1 42,8 22,9 25,4 29,6 26,9 25,8 28,7 30,8 32,7 30,9 25,9 21 15,4 5,9 5,4 6,9 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0,2 1 0,5 0,9 1,2 1,8 3,2 3,6 3,4 5,4 6,9 0
Angina pectoris (I20) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 1,4 5,3 4,8 10,2 13,3 13,1 18 19,4 7,7 4,6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 13,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1,7 4,8 9,9 16,3 20,4 28,8 41,4 41,3 48,7 54 32,4 18,3 19,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 46,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,9 6,8 19,1 36 76,7 111,5 166,5 207,1 207,2 135,5 46,3 4,6 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,9 0,3 0,9 1,8 2,9 2,1 3,3 1,3 0 4,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28,7 0,9 0,4 0,7 2,4 0,2 1,1 1,6 2,5 2,8 2,7 5,3 8,5 19,9 36,9 66,6 106,3 171,5 229,2 251,3 169,3 118,6
Selhání srdce (I50) 8,7 0 0,2 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 2,2 3,9 4,6 11,2 15,8 25,6 35,5 47,4 39,3 39,3 13,7 39,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 32,1 2,8 0,4 0,5 0,4 1,7 2,2 3,6 2,6 6,2 9,6 15,5 24,9 44,1 69,5 111,7 136,9 135,3 96,2 38,5 25,2 0
Ateroskleróza (I70) 65,3 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 1,4 6 17,2 38 106,1 177,9 240,8 249,3 241,5 213,2 212,8 233,4 237,1
Varixy dolních končetin (I83) 107,1 0 0 0 0 8,5 23 52,9 114,6 149,5 179,2 197,5 204,5 205,5 181,4 141,2 89,7 40,5 16,9 12,3 9,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 74,6 0,9 2,6 2,8 31,4 58,3 35,1 28,4 25,3 23,1 23,8 32,5 44,6 79 124,2 188,8 264,7 316 253,3 192,7 194,5 276,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,7 0,9 2,6 3,9 3,9 4 3,5 2,6 3,5 3,6 1,7 2,4 1,5 2,3 3,3 0,9 1,5 2,3 3,4 0,8 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 1,8 2,9 1,6 1,5 0,6 0,8 0,3 0,5 0 0,4 0,9 1,8 3,5 5,5 6,2 8,1 11,4 13,1 7,7 13,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 3,7 0,4 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,2 1,3 1,3 0,8 4,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 223,7 8,3 2 407,8 1 517,0 227,6 154,2 94,1 58,6 52,8 37,9 21,4 18 10,1 10,5 6 3,9 2,1 2 0,4 1,5 2,3 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 100 1,8 9,5 28,1 46,1 131,7 114,3 114 121,2 133,2 121,6 127,3 129,4 129,9 118,9 105,7 79,8 48,4 33,3 10,8 2,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,8 1,3 3,6 5 3,6 3,6 3,8 4,6 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0 0 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,8 4,6 2 1,4 2,4 11,2 9,5 6,7 8,1 5,8 8,9 12,2 16,3 22,6 26,5 41,9 38,3 43,1 44,3 26,2 16 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 28 0,9 6,4 28,9 43,3 93,1 70,1 41,8 32,6 24,1 19,9 14,2 16 18,6 16,9 17 16,7 14,4 16 7,7 6,9 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 18,3 5,5 25,4 32,5 17,9 12,9 17,8 17,4 16 15 17,3 20,6 22,1 20 19 16,3 18 14,1 10,6 9,3 4,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,7 5,5 0,7 1,4 1,7 1,5 2,8 1,3 3 5,1 5,3 6,2 7,2 7,8 6,7 7,8 7,7 6,2 5,9 5,4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,2 0,9 0 0 0,2 1,1 4,7 5,7 4,2 4,1 5,4 9,9 13,4 12,7 13,2 16 20,5 23,5 35,5 46,3 36,6 59,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,5 3,7 0,4 0,4 0,6 3 1,1 1,9 2,8 1,2 2,7 3,4 2,6 3,3 5,2 6,6 6,4 9,8 13,9 20 13,7 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 111,8 0,9 19,6 157 358,3 370,3 241,9 160,5 118,8 97 75,8 61,9 54,5 54,4 53,7 46,4 37,7 42,5 33,8 28,5 22,9 19,8
Tříselná kýla (K40) 175,4 492,7 201,9 113,1 25,2 38 60,8 62,4 84,2 108,6 134 149,2 203,7 245,1 285,1 332,9 379,6 391,4 335,6 234,4 178,4 59,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 143,2 25,8 102,1 173,5 28,2 19,3 31,7 56,1 96,2 137,7 151,1 157,1 189,2 204,5 236,5 258,1 259,8 203,9 147,3 101 86,9 39,5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,2 0 0 0,4 3 10,4 26 22,4 21,8 19,7 17,1 10,3 8,2 7,9 7 6,3 4,7 3,3 1,3 0,8 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0,2 0,8 0,3 0,6 0,7 0,5 0,4 1 0,2 0,4 0,5 1,2 1,9 2 2,1 2,3 6,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,4 50,7 18,3 4,1 2,4 5,9 4,3 6,1 8,3 8,4 12,9 14,8 20,4 31,8 37,9 59,6 68,5 96,4 129,6 169,6 189,9 177,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,5 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 1,8 2,1 4,9 7 8,8 13,2 17,9 20,2 26,1 27,8 38,4 27,8 29,7 19,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 78,9 46,1 8,8 5,7 8,2 25,2 45,6 65,5 74,7 102,7 117,8 125,8 126,8 123,7 106,7 103 87,9 61,8 49,8 31,6 36,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,4 6,5 6,6 3,4 4,1 2,5 2,8 1,9 1 1,8 4,1 4,5 4,7 8,4 13,6 19 24,8 27,8 38,4 38,5 34,3 59,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,5 1,1 1,2 1,2 0,8 1,5 0,2 0 0,8 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0 0,4 0,4 0,9 0,4 0,6 0,9 0,8 1 1,1 2,3 2,1 3,7 4,7 3,6 4,9 4,9 2,1 3,1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 188,6 0 0,2 1,8 11,4 43,3 65,7 102,9 153,4 179,1 209,2 227,7 254,3 311,7 349,5 374,5 382,6 335,2 203,9 110,2 64,1 19,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,3 0 0,2 0,4 0,6 1,9 2,4 5,3 5,9 7,1 9,3 10,1 13,4 14,8 19,4 27,9 27,6 36,3 29,1 23,9 16 39,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,6 0 0 0 0,6 0,8 0,9 2,1 3,4 5,2 5,9 6,9 7,8 8,2 10,8 13,1 11,1 9,1 11,8 4,6 6,9 19,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,4 4,6 0,9 2 2,8 9,5 10,2 12,3 12,8 13 15 13,2 16,5 19,6 20,5 29,2 30,6 39,9 46,4 52,4 66,3 19,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 57,5 50,7 40,6 23,1 27,6 97,4 95,8 69,5 49,2 43,3 34,8 46,6 47,5 55,6 66,7 74,4 77,9 75,5 78,9 89,4 91,5 79
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0 0,7 0,4 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,4 2,3 3,2 1,3 2,1 4,6 2,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,8 14,8 15,9 16,9 34,7 28 14 14,6 15,1 18,9 17,2 21,6 22 20,6 20,3 21,2 23,3 32,3 30,8 48,6 50,3 19,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 127,7 0,9 0,2 0 0,4 3 4,9 5,9 11 17,5 36,5 63,7 119,6 206,5 309,8 435,5 528,1 516,6 336,8 104,1 29,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 160,4 0 0 0 0,2 1,3 2,2 2,6 5,1 14,3 37,7 88,5 155,8 273,3 372 565 752,7 653,2 312,4 80,9 11,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 161,8 0 0,2 1,8 29,9 187,9 187,9 164,7 172,2 207,4 245 262,4 271,1 250,4 191 154,6 97,6 51,6 17,3 3,9 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 132,5 2,8 8,4 15,6 95,4 185,2 118,8 99,7 79,7 93,2 127,5 159,2 214,7 253,1 211,6 208 163,5 118,3 67,1 37 25,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0,2 0 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 1,1 0,3 0,9 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 24 0 0,4 1,6 17,7 19,5 3 1,3 5,2 10,8 19,8 26,6 40 51,8 47,1 57,8 59,7 50 17,7 4,6 2,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 55,3 0 0 0 0 4 9,5 18,8 46,4 67,1 87,4 100,5 101,8 109,3 82,4 89,7 73 60,4 27,4 6,2 0 0
Dorzalgie (M54) 3,9 0 0 0 0,2 0 0,6 1,4 0,9 2,9 4,4 3,6 7,5 5,3 6,9 11 9,2 7,8 5,9 7,7 2,3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 123,2 1,8 29,8 14,7 22,8 50,3 52,5 53,1 61,2 101,2 154,5 212 247,6 269,5 222,5 187,9 155,1 94,4 59,9 27,8 18,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32 0 2,4 13,1 38,8 33,9 23,8 21,8 17,4 20,3 24,7 33,1 41,2 40,7 51,4 48,3 55,4 51,6 59,5 49,3 29,7 19,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 53,4 11,1 6,4 2 2,2 9,8 17,2 19,5 19,3 22,6 29,6 40,5 48,7 71,6 94,6 119,4 154,1 176,4 218,2 188,9 146,4 138,3
Selhání ledvin (N17-N19) 18,5 0 0,2 0,7 0 0,4 1,7 5,4 5 7,3 12,4 14,7 20,4 29,1 36,7 48,2 62,5 57,5 55,3 35,5 27,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 110,7 0,9 2 2,5 3,4 18,2 39,1 55,2 74,1 85,2 111,4 132,7 156,9 187 217,8 220,8 239,4 206,5 160,8 115,6 103 39,5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 84,2 1,8 7,1 11,7 9 17 21 23,3 28,2 41,6 81,6 108,7 122,8 146 157 192,3 217,6 192,5 139,3 82,5 96,1 19,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 63,4 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,8 0,2 3,1 9,6 34,3 88,7 170,8 256,6 308,3 275,1 171,8 58,6 34,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 99,6 47,1 201,6 227,3 157,8 154 98,7 66,5 53,3 57,3 54,1 68 72,6 85,1 107,8 115,5 116,6 115 94,1 57 43,5 39,5
Nemoci prsu (N60-N64) 22,4 0,9 0,2 0 3,2 30,3 31,8 25 31,5 38,5 36,4 36,8 26,7 24 16,5 14,8 12,8 10,1 6,3 1,5 2,3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,8 0 0,2 0,4 0,6 26,1 49,8 59,4 54 50,1 47,6 42,1 26,4 16,6 8,4 9,6 9,8 7,2 6,8 3,9 4,6 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 159,1 0 0,2 0 1,3 21,4 43,8 62,9 103,9 176,7 314,7 522 500,5 197,4 114,3 108,1 101,6 109,5 77,7 60,9 59,5 39,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 393,4 4,6 3,8 1,6 15,3 107,3 261,5 443,6 497,2 473,4 469,6 491,4 514,2 492,6 559,1 660,6 653,9 478,4 278,2 122,6 52,6 19,8
Lékařský potrat (O04) 73,4 0 0 0 6 110,9 201,1 200 200,9 157,4 172,7 13,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 137,7 0 0 0 0,4 86,5 240,1 487,1 561 379,4 152,3 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 47,4 0 0 0 0,2 25,2 91,6 186,9 218,9 114,6 27,9 2,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,3 0 0 0 0 5,9 22,5 61,1 72,5 32 6,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 35,6 0 0 0 0 20,6 65,4 169,2 180,6 63,1 11,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 222,8 0 0 0 0,6 91,2 373,2 946,2 1 102,7 507,9 104,4 7,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5,2 0 0 0 0 0,8 8,7 27,5 24,5 9,6 1,8 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,5 0 0 0 0 0,8 1,9 5 6,7 2,7 3,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,1 103,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 85,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77,2 1 136,7 426 429,9 152,2 95,5 38,5 25,3 24,4 14,8 17,6 13,7 14,3 12 11,9 10,2 8,1 4,6 4,6 0,8 2,3 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0,8 0,6 3,2 3,5 5,5 7,8 9,2 14,1 11,4 5,9 5,4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 30 0 2,2 13,7 39 53,7 47,4 42,5 42,7 38,3 32,2 25,3 18,6 16,4 17,7 22,1 27,2 29,1 44,3 41,6 68,6 59,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13,5 0,9 1,3 2,1 3,9 3,8 4,1 5 6 8 15,2 17 18,9 24,6 26,5 31,6 30,8 20,3 14,8 5,4 2,3 19,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 37 10,1 12,6 14,6 9,9 13,6 12,8 13,4 13,5 18,1 23,6 28,2 34,9 42,6 60,6 76,6 92,6 125,1 120,7 127,2 109,8 118,6
Nitrolební poranění (S06) 17,7 5,5 4 1,6 3,9 8,3 6,1 7,6 7,5 8 11,1 13,9 17,2 18,3 25,3 30,6 38,9 52,6 98,4 85,6 91,5 118,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 28,2 8,3 35,5 20,4 25,2 71,7 67,5 50,2 34,3 27,7 22,1 20,4 20,1 17,4 15,1 12,5 13,7 10,8 14,8 13,9 27,5 19,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,5 0,9 69,9 228,4 251,3 55,8 32,6 34,8 36,2 38,2 45,5 50,2 67,1 90 94,2 95,5 117 101,3 104,7 90,2 61,8 79
Zlomenina kosti stehenní (S72) 127,3 2,8 7,7 11,2 14,6 13,8 9,9 7,7 10,5 10,4 15,4 21,3 39,8 65,2 99,2 158,3 277,7 575,7 1 211,5 2 105,3 2 985,6 2 904,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,1 0 5,3 19,7 59 56,6 63,8 80,3 78,9 83,8 86,8 99,9 111,5 126,9 119,9 113,1 105,1 89,9 77,7 87,1 61,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 349,7 12,9 81 163,6 203,7 498 502,2 421,9 396,4 407,1 424 426,6 383 366,6 307,1 298,5 302,8 303,2 306,5 299,9 249,4 256,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,3 48,9 63,1 9,4 3,2 5,9 6,1 5,9 6,4 6,7 6,3 13,5 7 7,8 8 6,8 8,3 6,9 11,8 11,6 6,9 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 2,6 0 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0 0,8 0,3 1 0,5 0,9 0 0,8 1,5 2,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 70,6 14,8 8,2 6,9 9 13,6 16,2 20,7 20,6 31,7 35,8 44 64,8 86,1 130,1 191,2 228,1 260,1 220,8 182,7 151 118,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 16,4 0 2 3,6 8,4 22,5 22,7 20 24,5 21,8 23,7 22,1 19,5 16,1 14,8 11,4 10,1 8,8 10,1 7,7 4,6 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,5 6,5 26,3 8,9 4,3 2,5 2 2,7 3,5 3,1 4,1 3,6 4,9 8,9 4,3 4,7 4,5 7,2 5,5 6,2 2,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,6 1,8 1,1 1,6 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8 1,4 1,8 0,9 2,4 7,1 10,3 11 12,6 8,2 6,3 3,9 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 16,8 0 0 0 0 2,8 7,3 13,4 29,6 58,1 83,8 20 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,9 0 4 1,6 2,8 1,5 1,4 1 0,5 1,8 3 4,3 10,2 10,7 14,4 19,3 16 6,5 3 1,5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 212,8 25,8 52,9 159,5 214,2 195,6 180,5 181,6 176,2 179,2 211,9 217,9 252,7 267,5 279,1 291,2 310,9 272,8 250,7 178,8 135 39,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 371,1 2 559,4 4 383,7 3 958,8 2 559,8 3 776,7 4 292,6 5 436,0 6 028,1 5 459,0 5 583,5 6 102,2 6 698,7 7 424,1 8 392,1 10 021,6 11 076,4 10 839,8 9 835,5 8 495,3 7 963,9 6 243,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,5 % 1,1 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,6 % 0,8 % 0,0 % 1,1 % 1,8 % 0,7 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,2 % 0,8 % 0,2 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7,9 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 11,8 % 18,8 % 0,0 % 18,5 % 11,4 % 2,7 % 8,8 % 7,5 % 5,6 % 5,6 % 3,6 % 4,0 % 10,0 % 40,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 7,4 % 0,9 % 4,0 % 2,0 % 7,5 % 5,2 % 7,9 % 14,3 % 6,0 % 7,1 % 9,9 % 13,3 % 13,2 % 10,3 % 11,4 % 8,9 % 7,9 % 7,9 % 4,6 % 3,5 % 2,5 % 2,1 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 3,6 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,4 % 0,1 % 6,3 % 8,3 % 5,2 % 13,3 % 23,8 % 18,9 % 13,6 % 7,6 % 6,6 % 4,1 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 3,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 40,1 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 16,7 % 40,0 % 30,8 % 48,9 % 45,1 % 36,0 % 34,3 % 42,6 % 44,5 % 42,1 % 41,6 % 39,3 % 39,5 % 37,9 % 33,3 % 27,8 % 33,3 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 23,5 % 11,6 % 15,7 % 13,5 % 11,5 % 12,8 % 13,7 % 10,4 % 10,4 % 8,2 % 2,9 % 1,8 % 5,1 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77,4 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 73,3 % 60,0 % 63,5 % 71,0 % 66,1 % 69,2 % 69,8 % 78,4 % 75,2 % 75,4 % 75,7 % 76,6 % 81,5 % 79,5 % 80,8 % 82,7 % 69,2 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 68,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 76,6 % 65,8 % 72,5 % 70,5 % 74,1 % 71,8 % 68,8 % 68,9 % 69,9 % 65,2 % 63,8 % 60,7 % 49,2 % 28,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 48,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 36,4 % 53,3 % 58,6 % 52,1 % 49,8 % 42,4 % 49,6 % 54,1 % 47,9 % 48,9 % 47,5 % 46,8 % 46,3 % 35,0 % 19,0 % 25,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 33,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 8,3 % 41,7 % 46,9 % 41,9 % 45,6 % 39,8 % 38,9 % 35,3 % 35,9 % 33,3 % 31,2 % 23,1 % 26,5 % 10,5 % 16,7 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 53,9 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 77,8 % 67,7 % 62,9 % 59,9 % 57,8 % 57,6 % 52,9 % 45,0 % 43,6 % 33,6 % 26,8 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73,8 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 12,5 % 62,5 % 83,3 % 100,0 % 37,0 % 66,7 % 76,4 % 77,3 % 74,2 % 71,4 % 73,2 % 73,9 % 74,7 % 74,2 % 75,0 % 73,8 % 66,4 % 50,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 26,6 % 17,7 % 10,1 % 8,7 % 18,5 % 20,5 % 34,2 % 35,6 % 33,3 % 34,9 % 32,2 % 31,9 % 32,0 % 29,5 % 28,0 % 27,6 % 26,5 % 24,0 % 19,2 % 14,3 % 9,9 % 3,2 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 75,6 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 83,3 % 81,8 % 88,4 % 79,5 % 83,5 % 84,3 % 78,4 % 82,3 % 72,8 % 71,4 % 65,0 % 58,7 % 54,0 % 66,7 % 85,7 % 40,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 15,5 % 100,0 % 25,0 % 33,3 % 9,1 % 10,0 % 77,8 % 64,0 % 57,6 % 51,2 % 42,5 % 30,3 % 15,4 % 15,0 % 15,0 % 13,9 % 11,2 % 13,1 % 12,2 % 9,5 % 9,1 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 88,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 76,0 % 93,1 % 89,2 % 88,7 % 88,6 % 88,2 % 88,6 % 89,5 % 87,4 % 84,9 % 81,7 % 64,6 % 58,3 % 50,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 58,9 % 24,2 % 69,4 % 72,7 % 74,2 % 75,9 % 80,8 % 79,1 % 77,4 % 77,0 % 74,9 % 71,0 % 67,8 % 61,4 % 57,1 % 51,1 % 46,0 % 38,2 % 33,9 % 31,1 % 22,1 % 19,0 %
Anémie (D50-D64) 1,2 % 0,0 % 2,6 % 8,3 % 6,3 % 0,9 % 1,4 % 4,2 % 1,9 % 1,2 % 4,3 % 3,2 % 3,1 % 0,9 % 0,4 % 0,9 % 1,3 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,7 % 0,0 % 0,3 % 1,5 % 2,7 % 6,6 % 5,3 % 18,3 % 8,4 % 10,1 % 7,6 % 5,6 % 7,3 % 3,8 % 6,0 % 5,3 % 4,5 % 4,8 % 2,9 % 4,3 % 2,8 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 1,5 % 3,6 % 3,7 % 5,4 % 8,0 % 13,5 % 13,5 % 17,0 % 20,6 % 18,4 % 16,6 % 13,5 % 9,3 % 7,8 % 10,4 % 15,4 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 19,5 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 2,0 % 8,4 % 20,9 % 34,2 % 43,7 % 51,8 % 55,7 % 53,0 % 44,2 % 42,4 % 36,0 % 31,5 % 20,0 % 9,3 % 2,5 % 0,7 % 0,5 % 0,5 %
Demence (F00-F03) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 3,2 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 1,3 % 5,1 % 3,9 % 3,0 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 2,2 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,3 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,4 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,4 % 1,0 % 1,1 % 0,2 % 2,0 % 0,5 % 2,0 % 2,9 % 3,6 % 3,2 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 0,6 % 1,2 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,1 % 0,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,5 % 15,8 % 10,9 % 12,7 % 6,6 % 7,6 % 11,7 % 11,7 % 11,3 % 15,0 % 16,7 % 17,2 % 18,9 % 16,4 % 13,2 % 14,3 % 15,1 % 16,8 % 15,2 % 13,0 % 7,2 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 86,0 % 58,3 % 76,5 % 66,7 % 80,0 % 72,7 % 81,8 % 90,5 % 76,9 % 81,1 % 79,4 % 79,8 % 85,0 % 87,4 % 85,0 % 87,4 % 85,8 % 87,5 % 86,4 % 86,2 % 83,3 % 50,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,8 % 38,6 % 63,7 % 59,8 % 42,5 % 35,6 % 41,9 % 43,9 % 47,4 % 48,5 % 46,7 % 49,1 % 50,0 % 51,0 % 50,5 % 52,4 % 49,1 % 47,7 % 47,0 % 43,5 % 44,8 % 30,8 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27,5 % 15,0 % 49,6 % 77,8 % 65,4 % 48,8 % 37,0 % 38,4 % 33,8 % 30,3 % 24,2 % 20,6 % 18,8 % 16,8 % 14,3 % 10,6 % 7,4 % 4,9 % 2,1 % 2,2 % 5,4 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 1,0 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 8,1 % 3,4 % 6,0 % 3,3 % 5,4 % 5,0 % 3,9 % 4,4 % 4,7 % 2,4 % 2,5 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 8,0 % 8,8 % 5,0 % 7,2 % 6,1 % 6,7 % 6,0 % 6,3 % 7,0 % 5,9 % 5,5 % 4,7 % 2,7 % 1,5 % 1,7 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 9,5 % 13,4 % 19,2 % 20,0 % 19,5 % 22,2 % 21,9 % 22,2 % 20,9 % 17,9 % 11,5 % 4,6 % 0,5 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % 1,5 % 0,8 % 0,9 % 0,3 % 0,0 % 0,8 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,3 % 2,1 % 5,3 % 6,5 % 8,1 % 0,5 % 2,5 % 3,7 % 5,0 % 4,0 % 2,6 % 3,6 % 3,3 % 4,5 % 5,1 % 5,8 % 6,3 % 7,6 % 8,6 % 8,9 % 7,0 % 5,5 %
Selhání srdce (I50) 2,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 8,3 % 7,7 % 5,0 % 2,0 % 6,4 % 5,4 % 3,4 % 4,3 % 3,2 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,0 % 0,7 % 0,2 % 0,6 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,7 % 25,0 % 9,1 % 9,4 % 20,0 % 16,7 % 17,9 % 16,3 % 10,0 % 13,3 % 10,7 % 10,0 % 9,6 % 10,1 % 10,3 % 10,2 % 8,5 % 5,9 % 2,9 % 0,9 % 0,5 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 27,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 42,9 % 27,3 % 28,3 % 35,8 % 27,5 % 30,7 % 32,9 % 32,1 % 30,3 % 28,0 % 25,1 % 19,7 % 17,5 % 16,3 % 16,9 %
Varixy dolních končetin (I83) 78,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 90,9 % 90,7 % 89,4 % 91,6 % 88,4 % 89,4 % 89,2 % 87,8 % 84,6 % 81,5 % 73,2 % 56,1 % 30,4 % 10,9 % 6,2 % 4,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,1 % 2,3 % 4,8 % 2,6 % 16,7 % 30,5 % 36,8 % 30,7 % 29,9 % 20,6 % 17,0 % 16,4 % 16,8 % 20,8 % 23,1 % 25,2 % 24,5 % 22,7 % 16,0 % 12,1 % 13,4 % 22,6 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 1,9 % 1,8 % 4,0 % 4,5 % 6,3 % 7,2 % 5,1 % 8,1 % 4,6 % 6,7 % 8,4 % 2,1 % 3,1 % 3,3 % 3,2 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,9 % 0,2 % 0,5 % 0,8 % 1,2 % 0,6 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 89,8 % 69,2 % 89,7 % 89,6 % 88,7 % 90,4 % 92,7 % 91,7 % 94,6 % 90,7 % 88,8 % 95,4 % 94,3 % 86,9 % 91,7 % 86,7 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,1 % 7,7 % 38,7 % 56,8 % 61,5 % 65,4 % 72,8 % 77,0 % 77,0 % 79,2 % 77,9 % 80,5 % 80,5 % 81,2 % 77,5 % 77,1 % 69,5 % 63,0 % 56,0 % 36,8 % 16,7 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 % 0,0 % 1,9 % 3,7 % 4,5 % 5,3 % 0,0 % 11,1 % 7,4 % 3,7 % 2,1 % 1,9 % 1,0 % 0,7 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,4 % 3,2 % 4,2 % 5,4 % 9,4 % 22,8 % 20,1 % 19,3 % 20,9 % 14,9 % 15,6 % 14,9 % 13,8 % 10,9 % 8,9 % 9,8 % 7,3 % 6,9 % 6,2 % 3,8 % 2,1 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,8 % 5,6 % 16,8 % 52,9 % 69,3 % 83,6 % 86,7 % 81,8 % 82,7 % 83,2 % 79,0 % 69,7 % 69,1 % 74,6 % 70,7 % 72,4 % 74,3 % 48,9 % 57,6 % 43,5 % 42,9 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,1 % 8,6 % 34,6 % 62,7 % 56,1 % 57,5 % 57,1 % 59,2 % 62,6 % 63,8 % 62,4 % 71,1 % 69,7 % 64,1 % 56,6 % 56,3 % 55,6 % 44,3 % 39,7 % 23,1 % 15,4 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 11,1 % 2,2 % 3,1 % 5,4 % 5,2 % 4,2 % 14,4 % 9,0 % 19,3 % 26,9 % 23,8 % 18,9 % 20,5 % 16,4 % 13,1 % 12,7 % 9,2 % 5,7 % 4,9 % 3,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 15,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 20,8 % 37,5 % 34,5 % 30,8 % 19,3 % 21,1 % 26,5 % 23,2 % 18,2 % 16,5 % 13,3 % 14,0 % 10,6 % 10,9 % 11,5 % 7,7 % 18,8 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 % 1,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 1,1 % 0,6 % 1,5 % 2,5 % 1,2 % 2,6 % 2,9 % 1,9 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1,3 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 85,8 % 33,3 % 73,0 % 83,7 % 84,3 % 86,8 % 90,9 % 89,6 % 89,3 % 89,3 % 88,4 % 86,0 % 85,0 % 85,5 % 82,5 % 74,4 % 73,0 % 66,3 % 66,1 % 63,8 % 50,0 % 100,0 %
Tříselná kýla (K40) 93,0 % 88,3 % 92,6 % 94,8 % 89,3 % 94,2 % 94,1 % 94,6 % 93,3 % 94,8 % 94,3 % 94,5 % 95,8 % 94,4 % 93,7 % 94,4 % 92,3 % 91,1 % 87,5 % 82,2 % 68,4 % 60,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 87,6 % 62,2 % 96,5 % 96,7 % 94,2 % 86,7 % 93,5 % 93,6 % 94,5 % 93,3 % 90,9 % 90,9 % 91,0 % 88,9 % 86,7 % 86,5 % 82,0 % 76,9 % 67,5 % 51,0 % 48,7 % 20,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 18,1 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,4 % 5,2 % 25,2 % 26,0 % 25,9 % 31,6 % 28,8 % 21,4 % 19,9 % 22,4 % 17,2 % 15,8 % 12,5 % 6,8 % 3,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,5 % 0,7 % 1,7 % 2,7 % 3,0 % 1,9 % 4,8 % 0,7 % 1,7 % 1,8 % 3,0 % 3,0 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 33,0 % 47,4 % 34,7 % 23,2 % 27,5 % 42,4 % 28,7 % 35,8 % 34,2 % 30,7 % 36,3 % 32,6 % 34,6 % 37,1 % 32,9 % 36,4 % 32,6 % 32,1 % 29,9 % 30,6 % 25,7 % 23,1 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,1 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 100,0 % 10,0 % 14,7 % 18,9 % 13,6 % 18,2 % 17,8 % 17,6 % 17,3 % 16,8 % 14,5 % 14,1 % 11,1 % 11,3 % 7,8 % 10,1 % 10,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,1 % 43,5 % 45,5 % 43,2 % 38,4 % 56,9 % 81,6 % 85,0 % 85,8 % 86,3 % 85,8 % 83,6 % 76,8 % 75,8 % 62,7 % 59,3 % 50,4 % 32,5 % 22,6 % 13,2 % 12,5 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,9 % 8,4 % 6,8 % 4,0 % 4,9 % 5,2 % 15,9 % 12,4 % 7,0 % 13,8 % 20,8 % 18,8 % 10,6 % 12,6 % 11,5 % 11,3 % 10,8 % 9,2 % 9,4 % 8,5 % 7,0 % 8,6 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 1,1 % 0,8 % 1,8 % 0,4 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,0 % 0,0 % 3,3 % 3,8 % 4,6 % 2,2 % 4,8 % 5,2 % 3,8 % 3,6 % 3,7 % 5,0 % 3,6 % 4,4 % 5,2 % 3,6 % 4,2 % 4,6 % 2,2 % 3,5 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,9 % 0,0 % 16,7 % 76,9 % 58,9 % 66,0 % 68,4 % 66,6 % 72,4 % 73,2 % 73,7 % 70,7 % 71,3 % 68,8 % 64,2 % 58,6 % 52,1 % 41,7 % 23,7 % 13,1 % 7,0 % 3,7 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,9 % 0,0 % 14,3 % 14,3 % 12,5 % 16,7 % 22,4 % 30,6 % 32,8 % 30,3 % 26,4 % 22,9 % 22,3 % 17,7 % 15,9 % 16,4 % 12,0 % 11,5 % 8,4 % 5,2 % 2,7 % 5,7 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3,0 % 3,5 % 4,6 % 5,2 % 5,9 % 5,2 % 4,9 % 5,2 % 5,3 % 6,7 % 7,5 % 6,0 % 4,0 % 5,1 % 1,8 % 2,6 % 8,3 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,6 % 4,5 % 2,3 % 4,1 % 7,3 % 24,2 % 31,9 % 38,2 % 36,6 % 34,5 % 34,4 % 24,0 % 23,1 % 22,3 % 18,3 % 17,2 % 13,8 % 13,5 % 10,2 % 9,4 % 9,7 % 3,2 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,3 % 27,1 % 31,1 % 31,7 % 42,8 % 67,3 % 75,2 % 72,8 % 67,3 % 59,3 % 53,0 % 58,4 % 49,4 % 47,3 % 46,4 % 44,9 % 41,1 % 35,5 % 31,1 % 30,3 % 26,0 % 20,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 % 0,0 % 1,2 % 1,5 % 0,6 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 2,3 % 2,9 % 1,0 % 1,2 % 2,5 % 1,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,3 % 13,3 % 17,6 % 22,8 % 39,4 % 30,4 % 30,1 % 34,2 % 35,9 % 39,1 % 37,9 % 37,5 % 31,9 % 27,8 % 24,2 % 20,5 % 16,2 % 17,9 % 12,1 % 13,6 % 11,8 % 8,3 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 63,2 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 73,7 % 86,1 % 83,7 % 77,1 % 71,7 % 68,6 % 66,9 % 67,7 % 66,6 % 65,3 % 64,6 % 62,8 % 59,3 % 54,5 % 37,1 % 20,6 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 68,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 90,0 % 81,3 % 90,4 % 83,7 % 83,0 % 77,0 % 75,8 % 71,4 % 67,3 % 66,1 % 61,4 % 54,7 % 33,3 % 15,2 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 84,5 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 88,5 % 82,1 % 85,4 % 84,3 % 84,7 % 84,1 % 84,6 % 84,7 % 85,7 % 84,8 % 84,2 % 84,5 % 81,3 % 83,2 % 87,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,9 % 42,9 % 13,4 % 18,3 % 59,8 % 76,6 % 85,5 % 84,5 % 75,8 % 79,4 % 80,9 % 78,5 % 79,7 % 77,9 % 75,1 % 67,1 % 55,6 % 38,7 % 24,0 % 13,8 % 9,4 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,1 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 3,2 % 2,1 % 2,7 % 5,0 % 1,7 % 3,1 % 2,9 % 1,4 % 4,2 % 0,9 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 40,7 % 0,0 % 3,0 % 11,8 % 25,8 % 28,8 % 24,7 % 23,1 % 42,1 % 48,8 % 52,1 % 51,2 % 55,6 % 54,6 % 48,7 % 45,0 % 41,0 % 29,3 % 14,5 % 4,4 % 4,3 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 35,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 46,9 % 44,9 % 46,8 % 45,4 % 43,6 % 43,9 % 39,2 % 36,7 % 33,1 % 31,3 % 25,4 % 19,7 % 11,3 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 1,4 % 2,3 % 0,8 % 1,7 % 2,1 % 1,3 % 2,1 % 1,2 % 1,6 % 1,9 % 1,1 % 0,7 % 0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 81,3 % 22,2 % 51,1 % 36,7 % 44,2 % 61,1 % 84,5 % 82,9 % 82,2 % 85,4 % 87,7 % 88,5 % 86,5 % 87,0 % 84,8 % 82,2 % 76,9 % 64,9 % 59,9 % 34,6 % 36,4 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,1 % 0,0 % 21,6 % 43,0 % 39,1 % 33,2 % 59,4 % 50,2 % 34,0 % 31,0 % 27,6 % 27,8 % 27,7 % 24,8 % 30,1 % 23,7 % 21,4 % 15,5 % 14,2 % 11,7 % 9,2 % 10,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 30,5 % 1,0 % 2,5 % 2,0 % 3,2 % 4,6 % 11,4 % 18,4 % 23,3 % 26,7 % 34,9 % 38,3 % 40,9 % 46,4 % 47,5 % 47,0 % 45,5 % 46,2 % 44,8 % 38,5 % 33,2 % 53,8 %
Selhání ledvin (N17-N19) 18,0 % 0,0 % 4,3 % 13,3 % 0,0 % 3,6 % 16,4 % 30,2 % 25,2 % 30,8 % 31,7 % 29,9 % 28,9 % 27,2 % 22,6 % 20,3 % 18,6 % 13,3 % 9,8 % 5,5 % 3,6 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 55,9 % 14,3 % 64,3 % 43,8 % 20,8 % 29,0 % 39,3 % 45,3 % 47,1 % 49,1 % 50,5 % 54,4 % 57,2 % 60,2 % 61,0 % 62,1 % 62,4 % 65,4 % 61,6 % 58,8 % 60,8 % 50,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28,3 % 0,8 % 10,1 % 17,7 % 14,8 % 9,6 % 20,4 % 31,5 % 37,4 % 48,1 % 59,6 % 58,3 % 58,5 % 53,0 % 43,9 % 38,4 % 30,3 % 17,8 % 8,5 % 3,6 % 3,1 % 0,7 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 66,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 73,5 % 73,6 % 74,8 % 68,2 % 68,9 % 68,4 % 65,4 % 65,5 % 62,1 % 45,2 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,0 % 60,0 % 83,8 % 86,7 % 81,0 % 85,3 % 86,0 % 82,3 % 77,5 % 82,0 % 77,1 % 81,3 % 76,7 % 77,0 % 72,4 % 73,0 % 67,2 % 64,0 % 63,4 % 58,3 % 50,0 % 100,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 80,0 % 12,5 % 25,0 % 0,0 % 60,0 % 94,1 % 78,3 % 71,4 % 71,4 % 76,7 % 81,3 % 84,2 % 83,3 % 84,8 % 88,2 % 90,7 % 85,7 % 88,6 % 78,9 % 50,0 % 33,3 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 63,6 % 0,0 % 14,3 % 18,2 % 10,0 % 38,9 % 57,0 % 64,6 % 68,0 % 69,4 % 67,2 % 69,4 % 73,3 % 70,1 % 67,0 % 70,3 % 59,0 % 53,7 % 47,1 % 41,7 % 25,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 79,4 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 5,5 % 25,2 % 43,1 % 59,6 % 70,9 % 79,8 % 83,9 % 83,7 % 86,5 % 87,4 % 86,1 % 82,7 % 79,7 % 83,3 % 73,6 % 59,0 % 53,1 % 66,7 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 84,7 % 71,4 % 58,6 % 81,8 % 45,2 % 63,5 % 76,0 % 78,1 % 80,3 % 83,4 % 86,3 % 86,5 % 88,4 % 89,6 % 88,9 % 88,3 % 88,3 % 85,9 % 83,9 % 76,4 % 60,5 % 50,0 %
Lékařský potrat (O04) 74,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 82,4 % 72,8 % 73,0 % 72,0 % 73,3 % 73,5 % 80,0 % 78,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 81,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 74,6 % 79,4 % 81,9 % 81,8 % 82,8 % 82,1 % 83,9 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 7,2 % 10,2 % 13,5 % 17,1 % 20,2 % 24,7 % 35,8 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 12,6 % 20,9 % 26,2 % 29,4 % 32,9 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,2 % 4,7 % 5,7 % 5,8 % 5,3 % 5,9 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 88,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 79,9 % 84,3 % 86,8 % 89,3 % 90,0 % 91,9 % 90,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 54,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 49,1 % 56,3 % 59,7 % 50,9 % 62,5 % 25,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,9 % 7,3 % 13,3 % 17,2 % 15,1 % 53,4 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,8 % 46,7 % 73,2 % 80,4 % 76,6 % 70,5 % 68,7 % 58,2 % 62,8 % 51,5 % 57,7 % 43,8 % 45,9 % 40,1 % 40,3 % 38,4 % 36,9 % 28,0 % 45,8 % 12,5 % 50,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,3 % 1,1 % 3,9 % 3,5 % 3,9 % 4,9 % 4,7 % 5,6 % 4,0 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,4 % 0,0 % 2,2 % 5,5 % 7,8 % 11,0 % 20,9 % 24,4 % 31,5 % 33,0 % 31,6 % 26,2 % 22,0 % 18,8 % 17,7 % 18,4 % 16,5 % 14,5 % 16,3 % 14,4 % 18,4 % 23,1 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 38,8 % 25,0 % 20,7 % 44,4 % 40,0 % 40,0 % 42,6 % 45,5 % 47,4 % 48,1 % 53,4 % 49,8 % 49,0 % 44,3 % 39,9 % 38,2 % 34,6 % 23,7 % 18,6 % 7,4 % 3,1 % 20,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,0 % 0,4 % 1,3 % 4,0 % 1,8 % 1,9 % 7,6 % 8,8 % 8,6 % 10,9 % 12,0 % 11,6 % 10,9 % 10,5 % 11,4 % 10,3 % 8,9 % 8,4 % 5,9 % 4,9 % 4,0 % 4,8 %
Nitrolební poranění (S06) 6,0 % 2,6 % 1,5 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 1,6 % 2,9 % 3,6 % 4,1 % 5,3 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % 9,9 % 11,5 % 11,7 % 11,6 % 13,3 % 8,5 % 7,6 % 9,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,5 % 0,7 % 6,5 % 9,5 % 10,1 % 25,4 % 37,1 % 36,5 % 35,1 % 29,3 % 24,5 % 23,7 % 20,6 % 20,1 % 18,9 % 16,5 % 13,9 % 7,8 % 6,6 % 4,3 % 5,4 % 3,4 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 82,4 % 33,3 % 79,4 % 79,8 % 81,2 % 78,0 % 84,8 % 89,1 % 91,1 % 86,1 % 86,2 % 87,7 % 89,1 % 88,4 % 90,6 % 84,6 % 85,1 % 76,2 % 63,9 % 52,5 % 42,2 % 44,4 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 53,4 % 13,6 % 32,4 % 71,6 % 66,0 % 64,4 % 68,5 % 63,5 % 74,1 % 67,6 % 69,8 % 61,9 % 61,8 % 59,2 % 55,0 % 54,5 % 54,1 % 52,9 % 51,7 % 51,5 % 51,8 % 45,9 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,9 % 0,0 % 18,9 % 42,7 % 63,1 % 76,3 % 86,5 % 86,9 % 84,6 % 84,6 % 83,3 % 82,9 % 83,7 % 80,8 % 79,4 % 73,1 % 69,1 % 57,3 % 46,1 % 43,3 % 23,9 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,0 % 17,5 % 44,6 % 46,1 % 38,9 % 56,3 % 65,0 % 65,9 % 67,8 % 68,8 % 67,5 % 64,7 % 59,5 % 57,0 % 51,5 % 44,4 % 35,9 % 26,1 % 17,5 % 12,5 % 8,9 % 9,2 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 37,7 % 30,6 % 32,3 % 31,5 % 20,0 % 36,8 % 34,8 % 33,1 % 39,5 % 39,0 % 40,2 % 53,4 % 42,2 % 42,9 % 52,7 % 48,9 % 53,4 % 44,7 % 50,0 % 37,5 % 33,3 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,0 % 1,3 % 0,5 % 2,3 % 1,0 % 1,8 % 0,0 % 0,8 % 1,4 % 2,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 53,2 % 41,0 % 32,2 % 35,5 % 40,8 % 37,2 % 52,8 % 58,7 % 55,5 % 59,9 % 59,5 % 57,1 % 59,1 % 54,8 % 55,6 % 55,3 % 53,5 % 50,8 % 47,3 % 44,4 % 42,6 % 50,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81,9 % 0,0 % 47,4 % 66,7 % 79,6 % 89,1 % 91,1 % 87,5 % 85,4 % 93,1 % 88,9 % 90,1 % 83,7 % 84,8 % 76,1 % 68,5 % 67,1 % 54,0 % 48,0 % 37,0 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 13,3 % 3,9 % 15,6 % 17,1 % 10,3 % 6,3 % 8,3 % 11,9 % 16,3 % 11,0 % 16,7 % 13,3 % 14,4 % 22,9 % 12,8 % 11,3 % 11,9 % 15,2 % 10,9 % 9,0 % 3,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,9 % 0,2 % 1,1 % 4,2 % 0,5 % 0,5 % 2,4 % 3,1 % 3,4 % 4,0 % 4,2 % 1,6 % 3,1 % 6,3 % 7,8 % 6,6 % 6,2 % 3,7 % 2,4 % 1,5 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 87,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 68,4 % 76,7 % 80,3 % 87,6 % 86,8 % 91,3 % 82,2 % 77,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 % 0,0 % 4,9 % 3,3 % 4,9 % 2,6 % 3,0 % 1,7 % 0,7 % 1,7 % 1,8 % 2,0 % 2,9 % 1,9 % 1,7 % 1,8 % 1,5 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,4 % 2,5 % 16,6 % 44,8 % 62,2 % 34,6 % 15,1 % 7,6 % 5,3 % 7,2 % 17,3 % 28,2 % 29,3 % 25,2 % 21,4 % 17,7 % 14,9 % 11,8 % 10,9 % 9,5 % 7,9 % 4,3 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 29,5 % 2,0 % 28,9 % 40,0 % 28,7 % 29,9 % 35,3 % 33,7 % 34,0 % 39,0 % 45,4 % 44,9 % 41,5 % 36,6 % 33,3 % 30,5 % 26,8 % 21,7 % 16,5 % 12,6 % 10,9 % 9,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)