8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - průměr
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,6 4,2 3,8 4,1 4,3 4,7 4,6 5,4 6,1 7,1 7,6 9,5 9 10,3 11,2 12,1 12,1 12,4 13,2 13,3 12,8 11,9
II. Novotvary 7,1 4,5 6,3 6,1 6 5,1 4,8 4,6 4,8 5,2 5,6 5,9 6,4 6,9 7,3 7,5 7,6 8,1 8,6 8,6 9,2 8,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 5,1 4,5 4,7 4,4 4,9 6,8 6,3 5,2 4,8 4,8 5,9 5,8 6,4 7,1 6,7 7,1 7,3 8,4 8,9 9,3 5,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 4,1 3 3,1 3,5 3,7 3,7 4,2 4,5 4,7 5,3 5,7 6,6 7,4 7,8 8,8 8,5 9,8 10,1 10,6 10,8 10,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,5 3,7 4,7 9 12,5 9,4 10,8 11,5 12,2 12,7 12,5 12,3 13,5 13,7 13,5 15 13,8 15,4 16,3 16,6 21,7 14,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 8,8 5,9 4,8 5,3 4,5 4,1 3,9 5,4 3,8 4 3,8 4 4,4 5 6,1 8 8,7 10,1 9,5 9,6 9,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,3 3,3 2,8 3,5 3,7 3,6 3,4 3,6 4 3,4 3,4 3,5 3,1 3,3 3,2 3,1 2,9 3,2 3,3 3,8 3,6 4,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,6 3,5 2,7 2,2 3,8 4,7 4,7 4,9 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,1 5,4 5,4 5,9 5,6 6,5 3,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,5 9,6 3,8 2,9 3,1 3,5 4,3 4,6 4,6 4,6 4,7 5 5,2 5,8 6,4 6,9 7,4 8,1 9,5 10,9 11,5 11,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7,3 4,6 2,7 2,6 4 5 5,2 4,8 5,4 5,7 6 7,1 8 8,5 9,5 10,4 10,8 11,4 12 11,5 11,3 9,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,7 3,4 2,8 3 3,8 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,6 5,1 5,2 5,6 5,9 6,5 7 7,6 8,2 9,6 9,3 9,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,7 4,3 3,7 4 4 4,6 5,1 5,8 6 6,7 7 8 9 9,7 11,1 11,1 12,1 12,6 12,7 13 15,1 16,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,1 10,1 3,4 4,1 4,5 3,5 3,1 3,5 3,8 4 4 4,3 4,7 5,2 6,2 7,1 8,2 9,2 10,2 11,1 13,7 15,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,5 4,9 3,7 2,9 3,2 3,3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 3 3,7 4,4 4,9 6 7,3 8,9 10,7 11 10,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2,4 3,6 3,8 4,1 4,1 4 3,2 2,6 3,7 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,2 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 8,7 4,1 3,1 4,6 5,5 4,6 4 4,8 4,1 5,2 4,3 4,8 5,3 5,3 6,9 5,3 6 24,6 2,7 2 10,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,5 3,2 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 3,1 2,8 3,1 3,3 3,4 3,8 4,2 4,7 5,2 5,7 6,4 7 7,9 8,1 8,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 2,4 2,7 2,4 2,9 3,1 3,2 3,6 4 4,2 4,4 4,9 5,8 6,4 7,4 8,6 10,4 12,5 14,6 16,2 15,7 13,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 4,3 2,3 2,8 2,9 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 4,5 6,5 8,3 9 9,8 10,5 11,6 13,1 15,4 18 20,3 14
XXII. Kódy pro speciální účely 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,3 5,1 3,1 3,2 4 4 4 4,1 4,1 4,2 4,6 5,1 5,6 6,2 6,9 7,5 8,2 9,1 10,3 11,4 11,8 10,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,4 0 43 0 0 59 63,8 68,1 66 65,8 80,4 82,4 92,4 55,4 104 40,6 49,8 47 52,2 55,5 42,6 32,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 33,4 0 0 0 0 0 11 14 62 21,8 23,9 24,3 35,4 37 32,6 30,6 30,8 30,5 37,4 42 30,7 32,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 0 42 41 0 0 49 76,7 0 21 29 7 33,2 65,5 36,7 49,5 43,1 35,6 45,1 46,2 44,7 46
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52,1 0 0 0 0 0 0 0 153,8 50,4 36,6 30,5 57,5 54,3 58,2 46 54,6 50,3 58,1 49,7 45,4 43,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,2 0 0 0 0 7 14 23,1 24 13,4 55,1 46,7 57,4 39 65,2 58,1 66,7 68,9 66,1 67,7 73,4 43,6
VI. Nemoci nervové soustavy 59,2 0 0 0 0 57 153,2 117,3 45 49,3 49,3 47,8 43,9 64,7 69,4 46,4 52,1 57,8 66,1 68,7 67,1 61,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 45,9 0 0 0 0 0 0 0 0 57 21 0 0 10 0 46,3 30 76,3 51,2 44 1 45
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 36,8 0 28 43 0 0 0 0 0 7 19 36 10,7 0 10,7 19,6 24,4 44,8 52,1 63,1 11,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58,4 0 0 0 0 0 10 702,3 15 43,6 192 58,8 70,3 60,6 67,6 61,6 57 52,4 53,9 53,5 58,3 54 41,8
X. Nemoci dýchací soustavy 41,9 42 41,2 42,7 47 50 23,3 44,8 28,7 40,8 33,7 42,6 47 41,8 43 45,1 39,6 39 40,4 41,5 49,3 41,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 45,5 0 43 0 0 0 0 31,3 24,3 37,8 44 38,8 34,4 41,5 50,5 42,8 38,8 49,9 45,1 48,5 56 21,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56,5 0 38 43,7 56 0 79,7 0 8 45 70 66,5 71 73,6 60,6 52 45,4 58,5 58,7 57,3 46,4 25,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30,2 0 0 0 3,5 7,5 23,5 7,6 16,8 20,1 21,3 20,6 20,3 24,6 23,5 25,5 27,4 30,5 36 41,6 46,6 58,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,3 0 0 0 0 0 0 0 26 2 29,4 38,1 53,9 70,9 48,2 48,5 46,4 40,7 53,7 51,6 41,5 43,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30,1 0 0 0 0 0 0 57 0 0 26 30 0 13,3 56 14 28 41 23 22 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,1 0 26 43 56 0 20,7 20 10,8 29,8 63,9 27,3 51,2 41,1 49,3 48,3 43,2 42,7 47 53,5 56,7 51,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 56,6 0 0 0 0 25 34,1 67,1 40,1 65,8 54,2 54,9 51,4 51 48,3 50,2 50,6 54,3 60,1 60,3 61,7 59,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,7 0 0 0 0 1 37,3 36,1 32,3 46,1 44,2 42,2 41 40,8 38,3 42 42,4 43,6 46 56,1 54,1 48,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,2 42 41,1 42,7 44,4 29,3 677,2 45,8 38,1 52,8 44 43,3 43,8 46,4 46,9 43,6 43,4 46,5 51 54,8 54,2 46,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76,9 0 34,6 49 51,4 48 58,6 70,6 71,4 69,8 75,7 72 103,5 109,8 105 86,1 84,6 76,1 84,6 70,8 50,2 55
VI. Nemoci nervové soustavy 109,3 0 0 0 0 0 0 19 1 174,3 41,3 112 351 348,8 172 145,6 140,4 110 90,5 100,1 97,9 88,3 89
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 52 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31,5 1 476,0 29,2 52,4 25 28,5 0 6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,7 0 0 0 0 0 0 11 18 28,3 49,5 35,1 30,6 31,2 47,8 37,9 38,3 42,7 43,5 47,9 28,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13,3 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 258,5 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 78,2 0 34,6 49 51,4 48 58,6 70,6 72,4 69,7 75,8 72,6 104,3 110 106,5 89,3 87,9 78,7 88 78,6 59,3 59,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,2 0 72 1 27 51 67,2 34,8 53,8 77,4 102,6 99,3 76,6 93 67 53,2 48,9 50,7 51,3 82,9 175 0
II. Novotvary 23,5 0 1 1,4 14,5 11,5 24,3 21,1 18,6 17,7 23,4 18,2 23,8 17,1 20,3 20,1 24,5 22,3 28,4 30,9 31,1 28,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22,3 0 28 35,2 36,5 0 0 0 0 25 0 29,6 0 4 0 14 22,3 9 10,7 7,5 1 85
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,8 0 23,8 27 28,1 27,5 1 2 6,4 10 8,7 40,3 12,2 56 37,7 41,3 50,9 27,6 58,1 44 93,7 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,7 0 27,5 27,2 43 38,4 51,5 41,5 56 48,6 64,6 58,8 59,8 232,7 62,1 99,9 71,2 159,3 51,1 40,2 33,1 15,6
VI. Nemoci nervové soustavy 26 36 28,6 27,9 31,9 35,5 44,3 40,5 23,7 27 21,5 21,3 19,4 23,3 24,5 24,6 26,6 25,9 29 42,1 40,4 45
VII. Nemoci oka a očních adnex 40,8 0 43,1 42,7 41,8 25 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8,5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 29 0 29,3 25,5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,3 0 0 18 67 34,2 33,5 21,8 23 23,2 25,2 30,1 36,4 35,5 37,7 38,4 38 39,4 39,9 34,4 45,2 63,8
X. Nemoci dýchací soustavy 31,1 33,3 30,5 29,1 28,8 29,4 40,3 20,5 10,8 26,9 16,9 29,4 28 34,4 37,1 34,2 33,5 37,3 41,5 38,6 38,4 43
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,9 0 30 31 28,8 7,7 2,3 1,8 2,3 1,8 1,7 2,6 2 1,5 2,8 4,1 6 6,7 29,2 17,8 61,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,1 0 24,8 26,8 30,9 2,2 5,4 2,8 2,8 3,4 6,7 8,3 9,8 1 5,3 24,7 29,5 24,7 34,1 53 34,7 60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,2 0 27,3 29,7 28,9 18 10,4 15,6 19,6 19,2 21,5 22,1 23,6 24 23,8 24,5 25 27,9 27,8 29,6 30,9 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 0 0 0 0 1,3 1,5 5,4 1 6,1 3,5 6,9 3,8 12 9,6 34,1 47,7 32,6 38,9 24,4 40 16,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,8 2,9 8 8,3 7,8 11,9 12 16,5 21,5 8,3 12,9 22,5 28,3 28 0 31 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,3 30 29,6 27,5 25,7 10 1,3 4,3 13,4 25,9 16,7 24,9 30,1 16,6 21,4 21,3 25,9 23,3 26,5 38,8 48,5 14,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 0 3,6 4,9 6,8 8 8,3 7,6 9,6 8,7 12 14,7 18,1 23 21,1 25,9 29,3 33,7 37,7 37,8 50,9 51,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,2 0 1,3 0 15,6 13,4 22,6 29,8 26,3 21,7 22,4 23,9 23,2 24,2 23,1 24,5 25 26,9 29,2 35,4 37,7 41,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,9 10,5 25,8 28,2 27,6 22,8 20,2 21,2 20 19,3 20 21,5 22,7 25,3 24,4 25,5 26,9 28,9 31,6 34,5 39,9 46,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,1 4,2 3,9 4,1 4,3 4,7 5,2 6,4 7 8,2 10,7 12,4 12,3 12 13,9 13,2 13,5 13,8 15,5 16,3 15,1 12,8
péče celkem II. Novotvary 8,3 4,5 6,3 6 6,1 5,2 4,8 4,8 4,9 5,4 5,8 6,2 7 7,6 8,2 8,4 8,8 9,6 11,5 12,9 13,2 12,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,8 5,1 4,8 5,2 4,7 4,9 7,1 7,5 5,2 4,9 4,9 6,1 6,1 7,1 7,4 7,3 7,9 7,9 9,6 10,3 11,2 8,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 4,1 3 3,9 6,7 4,7 3,7 4,2 4,9 5 5,5 6 7,7 9 10 10,8 11,2 13 15,2 15,3 15,2 13,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,2 3,7 5,7 20 29,8 23,9 36,9 45,7 45,7 44,3 47,3 45,5 61,9 67,3 62,3 50,9 50,7 48,6 50,7 45,7 42,4 37,4
VI. Nemoci nervové soustavy 12,3 8,8 7,6 6,4 6,9 6,2 7,6 7,1 8,6 6,3 6,4 6,8 7,6 8,5 10,4 12,1 17,2 19,4 27,9 31,7 33,1 26,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,6 3,3 3,6 8,8 5,7 3,7 3,4 3,6 4 3,5 3,4 3,5 3,1 3,3 3,2 3,3 3 3,3 3,5 4,1 3,6 6,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,7 3,5 2,8 2,3 3,8 4,7 4,7 4,9 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 5 5,2 5,5 5,9 6,8 7,4 6,7 3,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,8 9,6 3,8 3 3,1 3,7 44,1 4,9 5 6 5,2 6,2 6,6 7,6 8,4 9 9,8 11,3 14,1 17,5 19,5 19
X. Nemoci dýchací soustavy 9,6 4,6 4 5,8 9,1 6,2 5,3 4,9 5,6 6,2 6,5 8,4 9,8 10,9 12,5 13,5 13,5 14,1 15,1 14,8 15,2 12,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,2 3,4 2,8 3 3,8 3,8 3,9 4,2 4,2 4,3 4,6 5,2 5,3 5,9 6,3 6,8 7,4 8,5 9,5 11,7 12,3 9,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,3 4,3 4,1 4,6 4,6 4,6 5,3 5,8 6 6,9 7,4 9,1 10,1 12 13 13,2 13,8 15,9 16,7 19,1 19,6 18,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 10,1 4 5,4 5,6 3,9 3,5 4 4,7 4,8 5,2 5,6 6,3 7,2 8,4 9,8 11,3 13,2 16 19,2 23,7 30
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 4,9 3,7 2,9 3,2 3,3 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3 4 4,6 5,3 6,6 8,3 11,1 13,6 13,5 13,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 2,4 3,6 3,8 4,1 4,1 4 3,2 2,6 3,7 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,2 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 8,7 4,4 3,3 4,8 5,7 4,7 4,4 5,2 4,1 5,5 4,6 5,2 5,7 5,6 7,1 5,6 8,6 24,5 7,5 2 10,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,7 3,2 3,4 2,9 2,8 2,6 2,7 3,1 2,9 3,2 3,7 3,8 4,4 4,8 5,7 6,4 7,2 8,4 10 12,8 14,4 14,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,7 2,4 2,7 2,5 2,9 3,2 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,7 6,8 7,9 9,4 11,3 13,9 18 22,6 24,8 25,4 22,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,3 4,3 2,3 2,8 2,9 3,8 4 4,1 3,8 3,9 5 7,2 9,3 10,5 11,1 12,3 13,7 15,9 19,7 25,5 31,5 26,7
XXII. Kódy pro speciální účely 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,3 5,1 3,7 4,6 6,4 5,6 6,8 6,2 6,1 6,6 7,4 8 9,2 9,8 9,7 9,9 10,9 12,5 15,4 17,9 19,2 17,5
Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - medián
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 8
II. Novotvary 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 3 3 5 5 3 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 6
VI. Nemoci nervové soustavy 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6
X. Nemoci dýchací soustavy 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 7 7 7 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 4 4 4 4 2 1 4 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 8 2 2 9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 7 7 8 7 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 9 11 10 10 3
XXII. Kódy pro speciální účely 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 41 0 43 0 0 62 63 62 63 66 77 69 77 55 47 28 33 33 34 36 34 20
nemocných (LDN) II. Novotvary 18 0 0 0 0 0 11 14 62 13 11 14 17 19 19 15 18 18 20 22 17 22
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 0 42 41 0 0 49 76 0 21 29 7 14 43 22 42 20 24 27 32 29 45
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33 0 0 0 0 0 0 0 183 35 29 21 42 37 38 28 34 33 35 33 26 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 0 0 0 0 7 14 3 24 10 54 20 33 29 30 42 48 41 39 41 39 29
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 57 34 35 30 30 29 25 27 29 30 28 34 35 35 43 41 36
VII. Nemoci oka a očních adnex 40 0 0 0 0 0 0 0 0 57 21 0 0 10 0 40 30 42 37 46 1 45
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 19 0 28 43 0 0 0 0 0 7 19 36 14 0 13 14 14 25 44 31 7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 0 0 0 0 0 39 16 45 18 33 38 33 38 41 34 33 35 33 34 33 25
X. Nemoci dýchací soustavy 31 42 43 43 44 56 22 43 11 25 27 34 36 31 30 30 29 28 27 28 30 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 0 43 0 0 0 0 26 26 15 33 28 16 28 28 30 28 29 31 30 41 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39 0 43 44 56 0 10 0 8 38 41 50 46 50 42 44 34 45 42 30 29 22
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 0 0 0 4 5 11 5 11 14 15 14 14 19 17 17 19 21 23 29 34 36
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 26 2 14 22 20 32 30 28 30 28 38 30 29 41
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 0 0 0 0 0 0 57 0 0 26 30 0 9 56 14 28 26 23 22 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32 0 26 43 56 0 6 11 11 11 33 15 26 21 32 35 28 28 30 36 40 35
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45 0 0 0 0 28 36 27 33 41 39 39 38 40 39 40 43 44 49 48 50 45
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 0 0 0 0 1 38 24 28 36 29 27 28 29 29 29 29 33 36 42 38 39
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 42 43 43 44 28 35 24 28 24 28 25 26 28 28 28 28 30 34 36 36 30
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 0 17 43 42 28 27 32 34 35 38 39 43 45 47 48 47 46 44 38 31 32
VI. Nemoci nervové soustavy 55 0 0 0 0 0 0 19 1 375 35 69 92 52 53 48 58 57 55 57 49 49 84
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 52 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 1 476 33 48 25 22 0 6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39 0 0 0 0 0 0 11 18 23 50 34 31 31 45 36 39 38 45 45 28 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 259 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 39 0 17 43 42 28 27 32 34 35 38 39 43 45 47 47 48 47 48 41 36 33
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 60 0 72 1 27 51 69 6 25 85 90 86 63 80 59 39 47 38 58 88 175 0
II. Novotvary 9 0 1 1 3 4 25 3 5 8 6 6 8 9 8 9 9 10 11 13 11 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0 28 38 37 0 0 0 0 25 0 13 0 4 0 10 7 7 2 8 1 85
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 24 27 27 27 1 2 1 2 2 9 5 61 35 34 32 15 48 33 45 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 0 28 28 43 43 42 29 41 40 61 50 50 84 38 77 50 35 25 31 10 17
VI. Nemoci nervové soustavy 24 36 27 28 28 28 28 24 22 20 18 18 9 22 25 21 26 25 24 27 27 26
VII. Nemoci oka a očních adnex 45 0 45 45 45 25 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 27 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30 0 0 18 67 32 34 4 2 25 21 28 32 30 32 32 30 31 30 27 27 29
X. Nemoci dýchací soustavy 28 32 28 28 28 28 11 17 8 16 15 17 16 23 26 28 25 25 33 28 22 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 30 31 29 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 85 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0 28 27 29 2 4 1 2 3 2 6 4 1 5 4 30 23 21 53 45 60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 0 14 28 28 23 3 3 19 20 25 25 27 28 27 27 28 28 28 28 24 26
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 23 44 31 27 23 31 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 2 5 3 16 25 2 3 23 28 28 0 31 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 30 28 27 27 4 1 4 8 33 11 19 27 18 20 21 20 20 20 23 29 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 0 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 21 22 28 28 28 29 28 35 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 0 1 0 25 8 27 27 27 27 25 24 22 23 22 24 25 28 28 28 31 41
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 1 28 28 27 27 4 7 18 14 16 20 21 25 24 25 25 27 28 27 24 23
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 8
péče celkem II. Novotvary 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 3 3 11 18 8 13 16 16 16 18 19 21 22 22 22 21 21 20 19 19 19
VI. Nemoci nervové soustavy 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 6 7 8 9 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7
X. Nemoci dýchací soustavy 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 7 8 8 9 9 11 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 4 4 4 4 2 1 4 0 0 10 0 5 0 8 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 9 3 2 9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 8 9 10 10 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 7 9 11 14 14 18 13
XXII. Kódy pro speciální účely 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)