8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - průměr
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,7 4,1 3,7 4,3 4,5 4,8 4,5 5,7 6,2 7,3 8 8,4 9,3 10 10,6 11,4 12,2 12,5 12,9 12,9 12,7 9,5
II. Novotvary 6,9 5 6 6,2 5,7 4,8 4,7 4,5 4,5 4,9 5,3 5,6 6,4 6,8 7,2 7,2 7,5 7,8 8,2 8,6 8,8 7,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,1 5,1 4,4 4,9 4,6 5,3 5,5 4,9 4,5 4,4 5,4 5,1 5,9 6,9 6,8 7,1 7,2 8 8,5 8,9 8,1 9,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 3,9 2,9 3,1 3,8 4 4,2 4,3 4,6 4,7 5,2 6,1 6,4 7,3 7,6 8,8 9 10 10,2 10,7 10,5 10,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,4 3,7 4,6 9,1 11,8 9,7 10,3 11,2 11,5 11,7 12,4 12,3 13,1 13,5 13,1 15,9 14 16,9 16,5 19,1 20 14,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 9,8 4,5 4,6 4,6 4,6 3,8 4,4 3,7 3,9 3,5 4 4,4 4,8 5,5 5,7 6,8 8,9 10,6 10,7 10,6 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 4,4 2,6 3,2 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 3,2 3,4 3,2 2,9 3,2 3 3,1 2,9 3,1 3,2 3,3 4,3 2,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,4 3,7 2,7 2,3 4 4,3 4,5 4,4 4,1 4,5 4,6 4,6 4,5 4,6 4,8 5 5 5 5,7 6,4 6,7 8,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,4 9,2 5 2,8 2,9 3,4 4,2 4,4 5,7 4,2 4,5 4,9 5,6 5,7 6,2 6,7 7,3 8,3 9,2 10,9 11,8 11,6
X. Nemoci dýchací soustavy 7,5 4,6 2,7 2,5 4,5 4,8 5,1 5,1 5,1 5,6 6,3 6,6 7,2 8,5 9,7 10,5 11,2 11,1 11,7 11,6 11,2 9,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,6 3,6 2,7 3 3,8 3,8 3,7 4 4,1 4,4 4,5 4,9 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,2 8,4 9,3 9 8,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 4,2 3,5 3,6 4,2 4,9 5 5,4 6,1 6,8 7 7,8 8,8 9,3 10,9 11,5 11,7 12,7 12,7 12,5 13,3 12,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 8,2 3,7 3,9 4,4 3,4 3 3,3 3,7 3,9 4 4,1 4,5 5 6 7 7,9 8,8 10,5 12,2 13,1 11,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,5 4,7 3,8 3 3,3 3,1 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 3 3,5 4,2 4,8 5,7 7,2 8,8 10,5 11,3 11,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3,9 0 0 0 2,9 3,6 3,8 4 4 3,9 3,2 2,8 4,3 1 0 0 0 0 0 0 0 3,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 7,9 3,8 3 4,7 4,9 4,4 4,1 3,8 5,1 4,5 4,5 4,3 4,7 5,2 4,9 4,8 4,7 5,1 4,5 19 10
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 3 2,9 2,7 2,8 2,6 2,5 2,7 3 3,4 3,4 3,8 3,9 4,7 4,7 5,5 6,1 6,8 7,4 9,1 8,1 9,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 2,5 2,5 2,5 2,8 3,2 3,4 3,7 3,9 4 4,2 4,9 5,4 6,3 7,4 8,6 10,3 12,7 15 15,8 16,1 14,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,1 4,2 2,7 2,7 2,6 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5 4,4 6,4 8,2 9 9,4 10,4 11,6 13,3 14,9 17,2 21,2 19,7
XXII. Kódy pro speciální účely 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,3 4,9 3 3,2 3,9 4,1 3,9 4 4,1 4,1 4,4 5 5,6 6,2 6,8 7,4 8,1 9,1 10,2 11,4 11,9 11,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 54,2 0 0 0 0 63,7 84 67,4 75,6 73,3 62,2 98,5 75,9 56,4 62,8 44,1 43,7 42,6 48,5 52 51,9 42,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 36,1 0 0 0 0 0 0 6 91,5 18,2 56,1 42,5 31,9 37,7 35,2 35,4 32,5 33,4 36,9 43,2 45,3 45,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 13 57,3 42 33,1 62,8 41,7 55,2 49,9 39,5 61,3 37,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52,4 0 0 0 0 0 0 0 70,4 35,2 38,8 49,5 51 51,3 61 67,3 51,2 50,7 50,3 48,4 50,7 41
V. Poruchy duševní a poruchy chování 74,9 0 0 0 0 0 38,7 24,8 28,7 43,6 87,6 138,9 47,5 49,4 67 70,1 64,4 90,4 81 76,6 66,5 81,9
VI. Nemoci nervové soustavy 55,9 0 0 0 0 684,7 24,8 86,6 49,8 39,2 50,9 39,2 55,5 52,4 63,5 53,9 48,8 54,8 57,5 62,6 57,2 42,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 73,3 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 21 0 13 62 53 42 59,5 62,7 200,4 25,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 33,9 0 43 0 0 0 0 10 0 0 7 9 8,5 11,8 7 55,2 28,4 59,3 25,5 54,9 37,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,5 0 0 0 0 0 0 22 74,2 84 60,3 56,4 62,8 67 63,7 55,6 53,7 57,8 57 57,7 60,3 46,3
X. Nemoci dýchací soustavy 42,2 0 41,2 42,2 47 55 38,2 30,5 19,9 43,2 38,1 53,7 46,4 45,2 41,7 43,1 40,9 40,3 41,8 41,7 48,6 36,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,1 0 0 0 0 0 0 14,5 17 40,8 41,4 36,5 43,4 42,6 46,1 41,9 37,1 50,1 44,5 56,8 47,6 45,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54,1 0 42,6 43 0 0 76 0 47,8 81,4 69,1 53 58,2 51,8 60,4 59 42 55 51,6 59 58,6 41,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,3 0 0 0 0 0 27 16,4 18,1 20,1 17,5 17,9 23,8 28,2 25,9 27,6 31,3 34,9 38 43,5 49,6 44,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,2 0 0 0 0 0 10 0 10,8 37,8 55,7 74,4 23,6 57,3 51,4 50,2 46,9 47,1 48,2 49,2 46,2 53,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 74 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 50 139 0 122 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,9 0 0 0 56 0 13,5 52 69 33,7 46 32,1 47,2 31,8 44,1 45,8 48,5 45 51,7 50,9 49,3 36,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57,4 0 0 0 0 0 45,4 31,6 70,5 56 43,2 59,8 50 49 52,6 49,7 52,3 55,1 58,4 63,7 60,9 70,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,7 0 0 0 0 23,7 29,3 27,2 33,1 55,5 48 47,8 40 47 46,1 43,3 48,5 42 49,8 53,1 53 45,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,9 0 41,2 42,2 47,1 186,9 44 44,1 48,4 47,2 43 48,6 44,5 46,2 47,5 46 45 48,9 51,6 55,3 56,2 51,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 81 0 40,6 51,6 52,6 60,9 74,3 74,9 82,4 73,2 72,3 88,4 90,6 112,2 100,6 97,4 83,1 83,6 70,9 76,8 62,6 54,6
VI. Nemoci nervové soustavy 118,5 0 0 0 0 0 0 0 9 176,5 123,8 163,2 256 261,4 166,9 130,1 119,5 113 104,5 111,1 92,8 74,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 106,4 0 0 0 0 0 0 0 936 0 44 0 77,3 56 76 63 39,6 47,7 51,3 53,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,5 0 0 0 0 0 0 0 26 37,5 37,3 41 33,3 37,8 34,8 41,7 43 44,6 45,1 45,4 44 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 13,5 8 71 0 54,5 38 41 0 73
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20,5 0 0 0 50 0 0 2 7 0 23,7 7 34 0 11 0 23 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,4 0 40,6 51,6 52,6 60,9 74,3 74,9 82,8 73,2 72,2 88,6 91,1 113,4 102,3 99,2 87,1 89,1 80,5 86,2 69,3 56,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,8 0 0 110 0 62,5 66 79,6 87,6 96,4 90,6 99,3 97,1 56,7 90,1 52,7 57,2 65,9 41,9 47,6 36,8 22
II. Novotvary 25 0 37 15,5 24 35 20,8 50,7 13,8 43 17,4 26,4 23,6 22,6 22,3 21,3 22,3 28,2 28,4 30,6 26,6 46,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 0 32,5 36,4 36 0 0 0 0 30 8 0 47 15 2 1,5 49,5 25 20,5 34,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 0 19,7 28,6 28,3 28,9 30 0 1 1 14,5 0 18,5 40,8 47,3 32 51,8 40,6 63,7 50,6 64,2 83,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,3 0 24,3 26,7 24,4 21,7 75,9 88,3 97,6 110,8 94,8 88,6 86,2 115,7 88,3 83,4 93,7 52,5 43,7 48,5 31,1 26,8
VI. Nemoci nervové soustavy 34,8 28 27,5 26,4 28 28,8 39,8 33 34 44,7 30 34,5 29,6 31 31,8 35,8 37,9 41,1 60,5 32,3 35,6 19,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 42,8 0 39,9 42,8 43,8 0 0 0 21 0 0 0 125 0 0 0 0 28 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 27,5 27,3 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39,3 0 0 0 0 50 41 43,1 27,7 38,3 37,4 34,6 37,6 40,7 44,8 38,5 38 37,9 39,4 43,4 37,7 28
X. Nemoci dýchací soustavy 31,1 26 28,5 28,3 27,5 27,6 336,5 11,3 27,9 25,7 30,3 27,1 28,6 34,5 33,2 37,6 41,5 38,6 37,2 46,4 44,4 54,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,8 0 0 1 24 0 1,5 1,7 1,8 1,4 7,9 10,9 3,6 4,1 24,5 19,2 20,5 63,2 21 24,2 15,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,5 0 33 28,2 33,3 39 1 0 0 0 0 0 16 20,3 6,5 69,5 29,4 0 31 29,4 9 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,3 0 44,9 37,4 29,2 28,5 31,6 33,4 30,8 30,7 30,6 28,3 27,4 27,4 28 27,3 27,8 28,6 29,7 29,7 35,9 35,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,4 0 1 1 1 1 1 1 1 1,4 1,3 2 4,9 3,3 5,3 10,9 40,9 21,4 34,8 72,1 35,8 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 24 29,9 27,2 27,7 30 34,5 35 45 28 32 0 35 24 0 0 43 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,1 0 27,2 26,2 26,4 27,5 13 6,7 28,3 27,3 57,8 27,4 17,6 37,3 22,5 22,5 28 23,1 27,2 40,9 44,7 46
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,6 0 47,3 26,4 32,3 37,4 35,5 30,9 24,5 28,4 47,5 33,5 30,6 37,1 34,9 33,5 32,9 33,8 39,6 42,4 46 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,3 0 27 29 34 27,7 29,8 23,8 27,4 26,7 26,1 29,4 28,2 26,6 26 25,4 25 26,2 28,8 31,5 27,7 67,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,4 26,5 28,8 29,5 28,1 28,3 37,8 31,6 30,2 33,6 30,4 30,8 29,3 29,8 29,8 28,7 29,3 30,5 33,7 36,2 35,9 36,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,9 4,1 3,7 4,4 4,5 5 5,1 7,1 7,8 9,2 9,3 10,8 12,2 11,8 12,5 12,5 13,3 13,8 14,5 15,1 15,4 11
péče celkem II. Novotvary 8,1 5 6 6,2 5,7 4,8 4,7 4,6 4,6 5,2 5,5 5,8 6,9 7,6 8,1 8,2 8,7 9,6 10,9 12,8 13,4 15
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 5,1 4,5 5,3 4,7 5,3 5,5 4,9 4,5 4,5 5,6 5,1 6,4 7,4 7,2 7,9 7,7 9,2 10,3 10 11,2 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,5 3,9 2,9 4 7,4 5,3 4,2 4,3 4,9 4,8 5,4 6,6 7,3 8,6 9,9 11,9 11,8 13,5 14,3 15,2 16,2 14,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 48,4 3,7 5,6 20,9 29,5 27,6 43,8 47,9 52,8 47,5 45,6 54,2 55,8 67,8 61,6 58,3 49,9 52,9 46,9 50,3 45,6 45,5
VI. Nemoci nervové soustavy 12,3 9,9 6,4 5,9 6,1 6,8 6,4 6,5 5,8 6,6 6 6,7 7,9 9,7 11,4 12,7 15,4 21,7 28,6 32 29,4 20,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,6 4,4 3,7 9,1 5,5 3,5 3,5 3,3 3,6 3,2 3,4 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 2,9 3,2 3,5 4,4 4,8 2,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4,5 3,7 2,8 2,3 4 4,3 4,6 4,4 4,1 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 4,8 5,1 5,2 5,5 6,1 7,4 7,5 8,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,7 9,2 5 2,8 2,9 3,6 4,4 4,7 6,8 4,8 5,1 5,9 6,8 7,4 8,3 8,8 9,7 11,9 14 17,5 20,7 19
X. Nemoci dýchací soustavy 9,9 4,7 4 6,1 9,6 5,7 5,5 5,2 5,3 6 6,9 8,1 9,1 11 12,3 13,6 14,1 14 15 15,1 15 12,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,1 3,6 2,7 3 3,8 3,8 3,7 4 4,1 4,4 4,6 5 5,3 5,8 6,3 6,7 7,2 8,1 9,6 11,7 11,2 11,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,1 4,2 3,9 4,1 4,8 5 5,2 5,4 6,3 7,2 7,5 8,4 9,9 10,8 12,4 14 13,5 15,7 17 17,3 18,4 17,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 8,2 4,4 5,3 5,3 3,8 3,4 3,9 4,5 4,8 5 5,4 6,2 7,1 8,3 9,7 11,3 13,3 16,6 20,4 25 23,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 4,7 3,8 3 3,3 3,1 2,8 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9 3 3,7 4,5 5,3 6,3 8,5 10,9 13,6 14,3 15,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 3,9 0 0 0 2,9 3,6 3,8 4 4 3,9 3,2 2,8 4,3 1 0 0 0 0 0 0 0 3,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,9 7,9 4,2 3,3 5,1 5,1 4,7 4,3 4,2 5,2 4,6 4,5 4,6 5,4 6 4,9 6,2 4,7 5,1 4,5 19 10
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,1 3 3,3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,7 3,2 3,5 3,7 4,2 4,6 5,3 5,7 6,6 7,9 8,9 11,1 13,6 14,4 15,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,9 2,5 2,6 2,5 2,8 3,3 3,6 4 4,3 4,4 4,9 5,7 6,5 7,8 9,5 11,3 14,1 18 22,6 25,3 25,2 26
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 4,2 2,8 2,7 2,6 4 4,1 3,8 3,8 3,9 4,9 7,2 9,3 10,4 11 12,3 13,8 16 19,9 25 30,9 31
XXII. Kódy pro speciální účely 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,3 4,9 3,6 4,6 6,2 6,1 6,7 6,2 6,3 6,7 7,1 8,3 8,8 9,8 9,7 10 10,9 12,9 15,4 18,1 19,5 18,4
Ošetřovací doba jednoho případu hospitaizace ve dnech - medián
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 8 8
II. Novotvary 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 3 3 4 5 3 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 9 9 5
VI. Nemoci nervové soustavy 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
X. Nemoci dýchací soustavy 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 8 8 8 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 6 7 7 7 7 7 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 7 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 4 4 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 5 4 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 7 10 11 10 8 7
XXII. Kódy pro speciální účely 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 0 0 0 0 59 72 61 59 68 59 88 71 55 49 30 25 28 28 36 32 25
nemocných (LDN) II. Novotvary 19 0 0 0 0 0 0 6 92 8 22 27 15 20 18 17 18 21 21 21 23 38
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 13 69 8 23 23 23 35 23 27 30 35
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34 0 0 0 0 0 0 0 31 34 41 34 21 40 46 45 32 32 31 30 33 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 0 0 0 0 0 4 10 6 24 45 45 23 26 42 46 40 43 44 48 43 44
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 204 21 33 34 22 29 25 32 36 31 33 31 33 34 38 34 46
VII. Nemoci oka a očních adnex 29 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 21 0 13 62 12 42 60 20 41 26 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0 43 0 0 0 0 10 0 0 7 9 9 14 7 57 14 69 16 40 38 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 0 0 0 0 0 0 22 79 31 37 38 43 42 37 36 35 35 35 34 34 29
X. Nemoci dýchací soustavy 32 0 43 43 45 55 35 21 11 34 25 29 35 35 30 29 30 29 28 28 29 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 30 0 0 0 0 0 0 10 20 25 17 26 26 27 30 29 24 31 32 35 29 33
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0 43 43 0 0 60 0 17 69 58 32 39 42 52 38 28 40 31 42 27 12
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 0 0 0 0 0 14 10 10 15 13 13 17 19 18 20 20 22 24 27 33 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 32 0 0 0 0 0 10 0 10 35 44 32 15 36 33 30 33 31 32 32 37 34
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 72 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 50 139 0 122 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 0 0 0 56 0 8 52 67 14 40 25 38 18 28 28 33 31 36 37 34 23
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46 0 0 0 0 0 37 25 46 28 33 52 35 42 40 41 42 44 48 52 49 49
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 0 0 0 0 28 18 29 26 40 42 29 29 35 34 31 34 33 35 41 39 37
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32 0 43 43 46 54 30 29 29 29 27 28 28 29 29 29 29 31 34 37 36 32
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 12 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 0 38 42 42 28 27 34 35 35 39 39 42 46 43 47 46 44 39 36 34 26
VI. Nemoci nervové soustavy 59 0 0 0 0 0 0 0 9 74 45 54 66 80 69 60 63 56 58 59 41 77
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 0 0 0 0 0 0 0 936 0 44 0 62 56 76 60 42 51 70 54 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 0 0 0 0 0 0 0 26 38 31 31 28 39 31 37 42 42 43 40 44 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 14 8 71 0 55 38 41 0 73
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21 0 0 0 50 0 0 2 7 0 25 7 34 0 11 0 23 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 39 0 38 42 42 28 27 34 35 35 39 39 42 46 43 47 48 47 43 41 35 31
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 63 0 0 110 0 63 63 79 77 85 73 98 101 52 65 44 48 61 39 41 33 22
II. Novotvary 10 0 37 16 28 35 22 47 8 8 12 17 10 10 9 8 8 10 12 13 12 17
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 0 33 40 36 0 0 0 0 30 8 0 47 15 2 2 50 25 22 25 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 27 27 27 27 30 0 1 1 15 0 23 43 35 28 39 28 43 23 34 84
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46 0 27 27 27 20 56 69 49 123 91 75 87 57 74 59 56 44 28 35 14 31
VI. Nemoci nervové soustavy 28 28 27 27 27 28 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 25 21
VII. Nemoci oka a očních adnex 45 0 43 45 46 0 0 0 21 0 0 0 125 0 0 0 0 28 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 27 0 28 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 0 0 0 0 41 43 46 28 34 34 29 32 35 34 30 32 31 34 32 28 21
X. Nemoci dýchací soustavy 28 28 28 28 27 27 337 11 17 20 27 27 22 28 28 31 31 30 29 28 27 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 1 24 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 4 21 20 10 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 0 32 28 29 27 1 0 0 0 0 0 16 28 7 70 28 0 31 21 9 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 30 25
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 28 56 21 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 24 28 28 28 30 35 35 45 28 32 0 35 24 0 0 43 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 0 28 27 28 28 13 8 25 27 28 21 12 26 20 20 21 20 20 25 21 30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 0 45 27 28 28 28 28 23 28 28 28 28 29 28 28 28 28 30 29 36 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27 0 27 27 34 29 27 27 27 27 27 27 28 25 26 26 26 27 28 28 28 68
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 24
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 3 3 3 3 4 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 8
péče celkem II. Novotvary 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 3 3 10 18 8 12 16 16 17 18 18 20 21 21 22 22 21 20 20 21 21
VI. Nemoci nervové soustavy 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 6 7 8 8 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8
X. Nemoci dýchací soustavy 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 7 8 8 9 9 10 11
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 0 0 1 3 4 4 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 5 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 5 4 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 9 10 10 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 7 10 13 14 15 16 21
XXII. Kódy pro speciální účely 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)