8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 749 3 5,9 365 3 5,4 384 3 6,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 545 3 4,1 211 3 4 334 3 4,1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 19 21 44,6 10 19,5 52,8 9 22 35,4
Septikémie (A40-A41) 455 12 20,4 209 13 23,3 246 12 18
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 21 20,8 3 13 18 1 29 29
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 313 5 8,8 636 6 8,6 677 5 9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 533 12 18,5 323 11 17,2 210 12 20,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 300 11 16 202 11 16,1 98 10,5 16
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 216 2 5,6 131 3 5,4 85 2 5,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 402 5 7,1 6 4 5,5 396 5 7,1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 167 8 13 0 0 0 167 8 13
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 92 10 13,5 0 0 0 92 10 13,5
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 282 9 11,8 282 9 11,8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 221 6 10,8 171 6 11,3 50 6 9,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 675 10 15,8 947 10 15,7 728 9 15,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 61 4 5,2 13 2 5,9 48 4,5 5
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 237 2 3,4 163 2 3,3 74 2 3,8
Leiomyom dělohy (D25) 484 6 5,6 0 0 0 484 6 5,6
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 636 4 6,7 765 4 6,8 871 4 6,6
Anémie (D50-D64) 484 5 7,9 213 6 8,7 271 5 7,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 255 5 10 124 5 8,4 131 5 11,5
Diabetes mellitus (E10-E14) 965 8 16 504 8 17,1 461 7 14,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 826 4 8,8 629 4 8,6 1 197 4 8,9
Demence (F00-F03) 218 37,5 74,9 77 30 87,9 141 43 67,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 072 12 40,7 763 14 43,1 309 7 34,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 247 15 38,6 166 20,5 42,1 81 10 31,5
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 521 71 114,9 276 84 114,8 245 57 115,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 258 49 60,7 109 49 62 149 49 59,8
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 442 24 47,3 635 24 55,3 807 24 41,1
Alzheimerova nemoc (G30) 179 33 65,9 55 29 72,3 124 34 63,1
Roztroušená skleróza (G35) 157 5 9,9 45 5 10,4 112 5 9,8
Epilepsie (G40, G41) 690 4 8 429 4 7,7 261 4 8,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 497 4 6,6 209 4 6,6 288 4 6,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 680 4 11,9 978 3 11,8 702 4 12
Katarakta (H25-H26, H28) 124 2 3 36 2 2,9 88 2 3,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 533 3 4,3 271 3 4 262 3 4,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 991 4 4,6 443 4 4,3 548 4 4,9
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 744 4 7,6 242 3 7,4 502 4 7,7
Angina pectoris (I20) 301 3 5,6 209 3 5,9 92 4 5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 782 5 7,9 487 5 7,7 295 5 8,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 263 1 6,2 849 1 5,4 414 1 8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 454 7 10,8 232 7 9,2 222 7 12,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 474 3 6,7 1 288 3 5,9 1 186 4 7,6
Selhání srdce (I50) 1 749 9 16,1 897 10 16,6 852 9 15,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 265 11 23,3 1 080 9 20,3 1 185 13 26,1
Ateroskleróza (I70) 805 11 22,9 535 10 22,1 270 12,5 24,4
Varixy dolních končetin (I83) 995 2 4,6 356 2 4,4 639 2 4,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 420 6 11 777 6 10 643 6 12,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 935 2 3,8 521 2 3,3 414 3 4,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 491 8 14,5 845 8 14,2 646 8 14,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 236 6 10,5 604 5 9,9 632 6,5 11
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 121 1 1,8 616 1 1,7 505 1 1,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 676 4 4,6 417 4 4,6 259 4 4,6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 715 10 20,6 406 10 21,9 309 10 19
Astma (J45-J46) 285 7 14,3 101 6 14,2 184 7,5 14,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 533 11 17,1 300 10 16,1 233 12 18,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 199 2 2,9 101 2 3 98 2 2,9
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 150 3 4,8 83 4 4,9 67 3 4,7
Nemoci jícnu (K20-K23) 216 4 9,2 117 4 7,7 99 5 10,9
Peptický vřed (K25-K28) 281 6 12,7 159 6 10,3 122 7 15,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 153 3 5,8 471 3 5,6 682 3 5,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 721 5 6 363 5 6,6 358 4,5 5,4
Tříselná kýla (K40) 1 075 3 3,6 936 3 3,6 139 3 3,5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 795 3 4,8 415 3 4,1 380 4 5,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 205 6 9,7 109 6 8,6 96 6 11,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 211 4 6,2 80 3 5,4 131 4 6,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 292 10 15 123 9 13,7 169 10 15,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 313 6 8,4 121 5 7,4 192 6 9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 540 3 4,2 315 3 4 225 3 4,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 382 3 6 175 3 4,7 207 3 7,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 177 9 16,7 130 9 15,7 47 13 19,3
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 241 7 11,4 140 6 9,7 101 8 13,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 511 4 7,5 548 5 8,2 963 4 7,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 287 8 11,9 140 8 11,7 147 8 12,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 511 9 12,9 292 9 12,4 219 9 13,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 397 4 8,3 176 4 8,7 221 4 7,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 489 6 9,9 321 6 9,8 168 6 10
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 443 9 10,8 222 10 11,4 221 9 10,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 427 6 14,6 189 6 15,7 238 6,5 13,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 651 11 16,9 299 11 17,6 352 11 16,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 104 8 12 415 7 10,3 689 9 13
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 144 2 2,3 626 2 2,4 518 2 2,2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 127 3 7,7 413 3 7,8 714 3 7,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 68 8 13 19 9 22,8 49 7 9,2
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 269 9 15,5 121 9 15,6 148 9 15,4
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 919 8 13,2 438 8 12,4 481 9 13,9
Dorzalgie (M54) 2 351 10 12,8 800 8 11,5 1 551 10 13,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 841 2 3,3 452 2 3,3 389 2 3,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 689 6 11,8 249 6 8,7 440 7 13,5
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 865 5 7,8 313 4 7,8 552 5 7,8
Selhání ledvin (N17-N19) 347 9 15,7 189 9 14,3 158 10 17,3
Urolitiáza (N20-N23) 859 3 4,6 546 3 4,6 313 3 4,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 792 6 11,5 545 8 14,7 1 247 5 10,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 497 5 5,9 497 5 5,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 692 3 4 692 3 4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 66 2 3,1 13 2 2,2 53 2 3,3
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 274 2 3,9 0 0 0 274 2 3,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 707 1 2,1 0 0 0 707 1 2,1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 338 2 3,1 46 4 5 2 292 2 3,1
Lékařský potrat (O04) 377 1 1,2 0 0 0 377 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 796 1 1,4 0 0 0 796 1 1,4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 236 5 6,5 0 0 0 1 235 5 6,6
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 351 4 4,6 0 0 0 351 4 4,6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 048 4 3,8 0 0 0 4 048 4 3,8
Ostatní porody (O81-O84) 1 048 5 5,6 0 0 0 1 048 5 5,6
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 38 3 3,3 0 0 0 38 3 3,3
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 87 2 3,3 0 0 0 87 2 3,3
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 279 15 22,7 161 16 21,8 118 15 24
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 168 4 8,5 92 4 7,6 76 4 9,6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 525 2 4,8 300 2 4,9 225 3 4,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 556 2 3 270 2 3 286 2 3,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 776 2 3,7 251 2 4,2 525 3 3,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 185 5 7,9 85 5 7,1 100 5 8,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 831 3 7,4 1 375 3 7,3 1 456 3 7,4
Nitrolební poranění (S06) 1 610 2 6,8 1 056 2 6,2 554 2 7,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 828 2 3,1 516 2 3 312 2 3,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 568 2 4,3 255 2 2,6 313 2 5,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 825 32 37,9 270 22,5 32,5 555 37 40,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 644 4 12,6 341 4 11,6 303 4 13,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 779 3 9,1 2 234 2 6,8 1 545 3 12,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 115 7 13,4 71 6 15,9 44 7 9,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 318 2 4,6 150 1 3,6 168 2 5,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 603 7 13,3 314 8 13,5 289 6 13
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 82 3 8,8 45 3 8,1 37 2 9,6
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 263 2 5,6 131 1 8,3 132 2 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 376 1 1,7 178 1 1,6 198 1 1,9
Řízení antikoncepce (Z30) 109 1 1,2 2 2 2 107 1 1,2
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 582 4 3,9 2 814 4 3,9 2 768 4 3,9
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 803 7 10,6 420 8 10,7 383 7 10,4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 020 3 8,4 2 898 3 10,9 7 122 3 7,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 110 216 4 10,5 47 789 4 11,2 62 426 4 9,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)