8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 770 3 6,3 316 3 5,3 454 4 7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 665 3 3,9 271 3 3,9 394 3 3,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 20 37,5 63,2 12 40,5 76,8 8 37,5 42,8
Septikémie (A40-A41) 498 12 18,4 259 12 18,7 239 12 18,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 50 120 2 27 27 1 306 306
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 436 6 8,2 742 6 8 694 5 8,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 547 12 17,9 338 12 17,5 209 11 18,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 291 11 16 197 11 14,5 94 13 19
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 270 3 5,4 152 2,5 4,8 118 3 6,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 425 6 8,2 2 4,5 4,5 423 6 8,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 164 8 12,1 0 0 0 164 8 12,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 82 11 13,8 0 0 0 82 11 13,8
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 321 8 11 321 8 11 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 198 6 11,4 145 5 11,5 53 6 10,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 647 10 17,1 904 11 17,5 743 10 16,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 88 4 4,6 30 2 2,7 58 5 5,5
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 276 2 3,4 186 2 3,5 90 2 3,3
Leiomyom dělohy (D25) 478 6 5,8 0 0 0 478 6 5,8
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 582 4 7,6 705 4 7,8 877 4 7,5
Anémie (D50-D64) 454 5 9 184 5 7,8 270 6 9,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 258 7 9,4 132 7 8,6 126 7 10,1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 080 8 14,2 567 8 15 513 7 13,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 812 4 8 675 4 7,7 1 137 4 8,2
Demence (F00-F03) 230 31 56,7 81 21 56,4 149 38 56,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 079 13 40 781 13 40,9 298 13 37,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 243 14 39,8 153 16 39,9 90 12 39,8
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 528 71,5 126,8 288 86 146,8 240 58,5 102,9
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 291 48 56,3 136 51,5 59,8 155 40 53,2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 411 27 49,6 657 26 47,2 754 29 51,7
Alzheimerova nemoc (G30) 170 43,5 58,7 67 27 44,9 103 57 67,7
Roztroušená skleróza (G35) 190 4,5 9,4 54 4 7,2 136 5 10,3
Epilepsie (G40, G41) 754 4 7,3 493 4 7,4 261 4 7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 442 4 6,4 169 4 5,6 273 5 6,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 621 4 12,5 923 4 13,3 698 5 11,3
Katarakta (H25-H26, H28) 148 2 3 64 3 3,2 84 2 2,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 497 3 4,5 259 3 4,4 238 3 4,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 084 4 4,8 504 4 4,6 580 4 5
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 901 4 7,2 314 3 5,4 587 4 8,2
Angina pectoris (I20) 257 4 5,5 165 4 5,6 92 4 5,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 814 5 8 502 5 6,9 312 6 9,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 266 1 6,3 863 1 5,8 403 2 7,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 493 7 11,2 229 7 9,5 264 8 12,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 299 4 6,5 1 194 3 5,9 1 105 4 7,2
Selhání srdce (I50) 1 893 9 15 968 8 13,9 925 9 16,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 409 11 22 1 128 10 20,7 1 281 12 23,2
Ateroskleróza (I70) 866 12 22,7 536 10 21,4 330 14 24,8
Varixy dolních končetin (I83) 939 2 5,3 313 2 4,9 626 2 5,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 548 6 10 866 6 9,2 682 7 11
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 042 2 3,8 582 2 3,5 460 3 4,1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 542 8 13,1 859 8 13 683 8 13,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 090 5 9,3 571 5 8,2 519 6 10,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 133 1 1,8 626 1 1,7 507 1 1,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 666 3 5 425 4 4,8 241 3 5,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 679 9 19 409 9 20,4 270 8 16,9
Astma (J45-J46) 282 6 14,3 102 6 16,1 180 7 13,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 542 10 18,1 311 11 19,3 231 10 16,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 188 2 2,6 100 2 2,7 88 2 2,5
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 173 3 4,2 89 3 4,4 84 3,5 3,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 270 5 8,1 163 4 7,2 107 6 9,4
Peptický vřed (K25-K28) 287 6 11,4 167 6 10,4 120 7 12,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 255 3 6,3 497 3 6 758 3 6,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 754 5 5,5 368 5 5,7 386 4 5,3
Tříselná kýla (K40) 1 163 3 4 1 030 3 3,9 133 3 4,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 831 4 5,5 417 3 4,9 414 4 6,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 175 7 13,6 93 7 11,7 82 8 15,6
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 293 3 5,3 124 3,5 5 169 3 5,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 323 8 14,7 168 8 12,8 155 9 16,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 390 6 8,7 146 5 8,4 244 6 8,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 588 3 4,2 362 3 4,3 226 3 4,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 442 3 5,4 211 3 4,6 231 3 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 192 8 15,4 139 8 15,3 53 9 15,8
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 275 7 13,6 144 8 13,5 131 7 13,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 548 4 7,2 596 5 7,8 952 4 6,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 237 7 10,8 120 8 12 117 7 9,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 505 9 13,1 308 10 14 197 9 11,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 377 4 8 162 4 6,7 215 4 8,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 533 5 10,7 330 5 10,3 203 6 11,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 457 10 10,7 204 10,5 11,2 253 9 10,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 454 8 15,5 195 8 14,2 259 9 16,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 670 11 16,8 277 10 15,5 393 12 17,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 172 7 10,8 465 7 9,4 707 8 11,7
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 191 2 2,2 664 2 2,2 527 2 2,2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 143 3 7,6 415 3 7,1 728 3 7,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 58 7 12,1 12 10 19 46 6 10,3
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 262 9 16,2 111 9 18,9 151 9 14,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 896 8 12,5 450 8 11,7 446 8 13,3
Dorzalgie (M54) 2 349 10 12,9 789 8 11 1 560 11 13,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 895 2 3,5 482 2 3,3 413 2 3,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 752 6 10,9 266 4 9,6 486 6 11,6
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 866 5 7,4 285 5 8,4 581 5 6,9
Selhání ledvin (N17-N19) 450 9 16 249 7 13,3 201 10 19,2
Urolitiáza (N20-N23) 868 3 4,7 557 3 4,6 311 3 4,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 928 6 10,8 600 7 12,1 1 328 5 10,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 515 4 5,6 515 4 5,6 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 688 3 3,5 688 3 3,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 101 2 2,4 11 3 2,7 90 2 2,4
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 305 2 3,3 0 0 0 305 2 3,3
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 745 1 2,2 0 0 0 745 1 2,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 405 2 3,2 45 4 5,5 2 360 2 3,2
Lékařský potrat (O04) 391 1 1,2 0 0 0 391 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 852 1 1,5 0 0 0 852 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 368 5 6,3 0 0 0 1 368 5 6,3
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 337 4 4,6 0 0 0 337 4 4,6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 704 4 3,9 0 0 0 3 704 4 3,9
Ostatní porody (O81-O84) 949 5 5,9 0 0 0 949 5 5,9
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45 3 4,1 0 0 0 45 3 4,1
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 70 2 3,8 0 0 0 70 2 3,8
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 299 17 22,5 147 17 23,2 152 16 21,8
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 218 5 6,9 123 5 7,3 95 5 6,2
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 469 2 5,5 256 2 4,8 213 3 6,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 678 2 3,4 323 2 3,2 355 2 3,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 772 2 3,4 271 2 3,6 501 2 3,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 141 4 5,9 66 4 5,4 75 5 6,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 918 3 6,6 1 306 3 6 1 612 3 7
Nitrolební poranění (S06) 1 671 2 6,3 1 109 2 6,6 562 2 5,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 969 2 3,1 604 2 3,2 365 2 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 552 2 4,3 253 2 2,5 299 2 5,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 934 33,5 39,1 319 25 33,9 615 39 41,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 628 4 11,5 328 4 8,8 300 4 14,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 851 3 8,8 2 341 2 6,3 1 509 3 12,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 126 6 14,4 76 6,5 16,4 50 5 11,2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 339 2 3,4 171 1 3,3 168 2 3,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 674 7 13,4 329 8 15,1 345 6 11,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 79 3 9,5 58 3 9,7 21 3 8,8
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 248 2 3,6 128 2 4,2 120 2 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 437 1 1,8 197 1 1,9 240 1 1,7
Řízení antikoncepce (Z30) 150 1 1,3 1 3 3 149 1 1,3
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 345 4 4,1 2 759 4 4,1 2 586 4 4,1
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 806 7 11,5 406 8 11,7 400 6 11,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 246 3 7,8 3 033 3 9,6 7 213 3 7,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 112 949 4 10,3 49 350 4 10,9 63 598 4 9,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)