8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 509 3 8,3 256 3 7 253 3 9,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 363 2 4,1 156 2 4,1 207 3 4,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 48 67 71,5 33 69 76,9 15 64 59,6
Septikémie (A40-A41) 392 10 16,2 215 10 16,2 177 11 16,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 184 7 10,6 616 7 10,4 568 8 10,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 748 12 20,1 437 12 21,6 311 11 18
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 449 12 18,6 310 13 19,1 139 11 17,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 303 2 5,1 183 2 4,9 120 2 5,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 572 4 8,2 5 4 15,8 567 4 8,1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 211 9 12,7 0 0 0 211 9 12,7
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 130 10 12,9 0 0 0 130 10 12,9
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 394 8 9,7 394 8 9,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 326 6 10,6 239 6 10 87 6 12,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 975 10 18,1 1 131 10 18,6 844 9 17,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 32 4 4,5 3 3 3,3 29 5 4,6
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 189 2 3,9 117 2 3,9 72 2 3,9
Leiomyom dělohy (D25) 514 6 5,5 0 0 0 514 6 5,5
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 817 3 5,6 794 3 5,7 1 023 3 5,6
Anémie (D50-D64) 689 6 9,1 324 6 7,7 365 6 10,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 230 5 6,9 110 4 6,3 120 5 7,3
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 425 5 13,7 790 5 12,9 635 6 14,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 617 4 6,6 989 4 6,3 1 628 4 6,7
Demence (F00-F03) 312 40 97,9 115 43 107,5 197 39 92,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 869 19 51,4 616 21 56 253 14 40,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 306 14 40,6 189 15 44 117 11 35,2
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 583 58 135,1 285 61 159,1 298 56 112,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 321 30 47,6 114 31 54,7 207 30 43,7
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 535 25 44,2 679 23 48,7 856 27 40,6
Alzheimerova nemoc (G30) 235 43 74,8 82 35,5 68,8 153 52 78
Roztroušená skleróza (G35) 228 5 13,8 57 5 11,7 171 5 14,5
Epilepsie (G40, G41) 679 3 7,2 407 3 6 272 3 8,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 429 4 7,2 172 4 5,5 257 4 8,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 788 4 13,2 1 009 4 13 779 5 13,4
Katarakta (H25-H26, H28) 69 2 2,6 30 2 3,1 39 2 2,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 806 2 4 408 3 4,2 398 2 3,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 912 5 5 429 5 5,1 483 5 5
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 070 3 7 362 3 7 708 3 7
Angina pectoris (I20) 425 3 4,6 243 3 4,1 182 4 5,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 048 5 6,9 663 4 6,3 385 5 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 622 3 9,2 1 057 3 7,1 565 4 13,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 590 7 12,1 262 7 10,2 328 7,5 13,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 261 4 6,6 1 186 3 6,1 1 075 4 7,2
Selhání srdce (I50) 1 889 7 13,3 949 7 12 940 7 14,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 755 9 26,5 1 357 8 24,3 1 398 10 28,5
Ateroskleróza (I70) 1 152 9 22,6 735 8 19,3 417 11 28,5
Varixy dolních končetin (I83) 821 3 8,4 304 3 10,7 517 3 7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 702 6 8,6 933 5 8,5 769 6 8,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 092 3 4,1 582 3 4 510 3 4,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 712 7 11,9 945 7 12,2 767 7 11,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 864 5 9,5 434 4 8 430 6 10,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 508 2 2,2 810 2 2,2 698 2 2,3
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 965 4 5,5 604 4,5 5,4 361 4 5,6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 818 10 21,2 487 10 22,1 331 9 19,8
Astma (J45-J46) 315 6 13,7 129 6 13,2 186 6 14,1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 934 8 16,8 537 8 17,2 397 7 16,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 213 3 3 103 3 3 110 3 3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 225 4 4,9 122 4 4,9 103 4 4,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 237 3 4,9 137 3 5,5 100 2 4,1
Peptický vřed (K25-K28) 310 6 10 188 6 8,9 122 6 11,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 053 3 6 414 3 5,6 639 3 6,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 910 4 5,1 400 4 5,4 510 4 4,9
Tříselná kýla (K40) 1 259 4 4,1 1 127 4 4 132 4 4,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 995 4 5,1 498 3 4,2 497 4 6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 257 7 9,4 128 6 9,1 129 7 9,7
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 138 3 5,2 57 3 5,7 81 3 4,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 346 8 12,4 160 8 12,1 186 8 12,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 332 5 8 116 6 8,6 216 5 7,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 680 4 5 399 3 4,7 281 4 5,4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 321 2 7,3 159 2 7,6 162 2 7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 214 9 19,7 150 9 19,6 64 8 19,8
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 311 7 12,5 169 7 12,8 142 7 12
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 722 5 7,3 598 5 7,8 1 124 4 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 434 7 10,6 213 7 11,2 221 6 10
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 572 8 11,6 336 8 11,5 236 8 11,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 519 4 7,9 263 4 7,3 256 4 8,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 557 5 9,2 349 5 9,2 208 5 9,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 580 7 10,1 268 8 11,3 312 7 9,1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 591 4 12,9 235 5 13,5 356 4 12,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 044 11 15,5 439 11 14,9 605 11 16
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 416 8 11,1 547 8 10,3 869 8 11,6
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 094 3 3 620 3 3 474 3 2,9
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 374 3 5,7 547 3 5,2 827 3 6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 89 7 8,9 30 6 8,8 59 7 8,9
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 194 8 17,2 73 8 15 121 9 18,6
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 921 6 10,4 436 6 9,3 485 6 11,4
Dorzalgie (M54) 2 808 7 11,6 1 079 7 10,6 1 729 7 12,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 223 2 3,2 621 2 3,1 602 2 3,4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 577 5 9,9 212 5 8,9 365 6 10,5
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 842 5 8 246 5 9 596 5 7,6
Selhání ledvin (N17-N19) 537 8 14,1 277 7 11,5 260 9 16,9
Urolitiáza (N20-N23) 877 3 4,7 551 3 4,5 326 4 4,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 668 4 8,7 516 6 10,4 1 152 3 8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 458 6 7,3 458 6 7,3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 776 2 3,6 776 2 3,6 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 160 2 2,7 14 2,5 2,7 146 2 2,7
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 186 3 3,8 0 0 0 186 3 3,8
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 229 1 2,1 0 0 0 1 229 1 2,1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 602 2 3,2 2 4 4 2 600 2 3,2
Lékařský potrat (O04) 636 1 1,1 0 0 0 634 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 944 1 1,4 0 0 0 944 1 1,4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 394 4 5,4 0 0 0 2 394 4 5,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 190 3 3,9 0 0 0 190 3 3,9
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 392 4 4 0 0 0 3 392 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 1 301 5 5,5 0 0 0 1 301 5 5,5
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68 1 2,9 0 0 0 68 1 2,9
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 49 3 3,5 0 0 0 49 3 3,5
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 370 9 17,6 170 10 17,1 200 9 18
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 806 4 5,4 449 4 5,4 357 4 5,3
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 626 3 5,3 355 3 5,4 271 3 5,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 637 2 3,1 301 2 3,2 336 2 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 110 2 3,6 345 2 3,3 765 3 3,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 70 9 19,6 42 8,5 18,8 28 17,5 20,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 545 3 6,5 1 686 3 5,5 1 859 3 7,4
Nitrolební poranění (S06) 1 581 2 9,5 1 038 2 9,6 543 2 9,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 127 2 3,3 709 2 3,2 418 2 3,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 652 2 5,7 290 2 4,7 362 3 6,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 054 19 34,6 347 13 28,5 707 22 37,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 732 4 12,1 373 4 10 359 5 14,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 235 3 8,5 2 553 3 6,5 1 682 3 11,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 156 5 10,8 101 5 10,9 55 5 10,6
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 471 1 2,3 199 1 2,1 272 2 2,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 410 8 14,6 180 8 12,5 230 9 16,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 147 3 17,8 102 3 17,4 45 3 18,7
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 212 1 3,8 110 1 4,1 102 1 3,4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 427 1 2,6 204 1 2,6 223 1 2,6
Řízení antikoncepce (Z30) 139 2 1,8 0 0 0 139 2 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 266 4 3,9 2 718 4 4 2 548 4 3,9
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 307 8 12,3 139 8 13,2 168 8 11,6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 078 3 8 2 484 3 11 6 594 3 6,8
Celkem 122 716 4 10,6 53 202 4 11,4 69 512 4 9,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)