8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 488 4 7,2 230 3 5,9 258 4 8,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 859 3 3,9 369 3 4,3 490 3 3,6
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 65 53 57,8 52 55,5 61 13 52 44,8
Septikémie (A40-A41) 511 11 16,7 269 11 16,9 242 11 16,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 66,5 65,8 3 51 60,3 1 82 82
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 294 6 8,4 1 139 7 8,6 1 155 6 8,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 765 10 15,9 454 10 14,6 311 11 18
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 720 8 13,1 433 9 13,3 287 7 12,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 369 2 4,9 207 2 4,7 162 2 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 630 5 5,9 6 4,5 4,2 624 5 5,9
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 239 6 9 0 0 0 239 6 9
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 124 8 10,6 0 0 0 124 8 10,6
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 422 5 8 422 5 8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 513 5 9 368 5 8,4 145 5 10,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 308 8 14,1 1 283 9 14,4 1 025 8 13,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 108 3 3,4 8 2,5 2,9 100 3 3,5
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 106 2 2,6 69 2 2,8 37 2 2,4
Leiomyom dělohy (D25) 701 5 4,9 0 0 0 701 5 4,9
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 424 3 4,9 1 120 3 4,8 1 304 3 4,9
Anémie (D50-D64) 742 6 9,4 299 6 9 443 6 9,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 261 5 8,5 127 5 8 134 4,5 8,9
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 180 6 12,9 614 6 13 566 5,5 12,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 180 4 7,6 771 4 7,6 1 409 4 7,6
Demence (F00-F03) 239 15 54,5 105 17 67,4 134 12 44,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 980 2 23,2 701 2 25,2 279 1 18,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 620 10 36,4 437 12 40,4 183 7 26,8
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 577 40 136,2 313 50 171,4 264 31,5 94,5
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 376 24 40,3 147 23 39,1 229 25 41,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 944 12 42,6 936 14,5 58,7 1 008 10 27,7
Alzheimerova nemoc (G30) 175 20 65 75 19 79,5 100 21,5 54,2
Roztroušená skleróza (G35) 148 5 13,5 43 4 20 105 5 10,8
Epilepsie (G40, G41) 987 3 7 569 3 6,1 418 4 8,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 719 4 6 308 4 5,7 411 4 6,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 020 2 7,6 1 479 2 9,3 1 541 2 6
Katarakta (H25-H26, H28) 283 2 2,8 137 2 3 146 2 2,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 001 2 4,2 460 2 4,6 541 2 3,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 990 3 4,3 471 3 4,2 519 4 4,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 301 3 5,8 502 3 5,4 799 3 6,1
Angina pectoris (I20) 526 4 5 357 3 4,9 169 4 5,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 299 6 8,3 848 6 7,8 451 6 9,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 047 2 8,1 1 333 2 7 714 2 10,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 523 8 11,5 269 7 11,8 254 8 11,1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 942 4 6,7 1 528 3 5,9 1 414 4 7,5
Selhání srdce (I50) 2 417 8 14,3 1 289 8 13,5 1 128 8 15,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 441 8 22,6 1 682 7 21,5 1 759 8 23,7
Ateroskleróza (I70) 1 368 7 16,4 866 7 15,9 502 7 17,3
Varixy dolních končetin (I83) 956 3 4,2 312 3 4,4 644 2 4,1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 103 5 9 1 161 5 8,6 942 6 9,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 911 3 4,1 1 065 3 4,1 846 3 4,1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 949 7 11,6 1 100 8 12 849 7 11,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 489 5 7,4 826 5 7 663 5 7,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 379 2 2,5 767 2 2,4 612 2 2,6
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 081 3 7,2 641 4 7 440 3 7,5
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 364 9 19,4 706 8 19,4 658 9 19,4
Astma (J45-J46) 355 5 13,6 137 4 14,1 218 5 13,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 429 10 20,8 798 10 19,2 631 10 22,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 278 1 2,2 143 1 2,1 135 2 2,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 331 3 4,1 191 3 4,1 140 4 4,1
Nemoci jícnu (K20-K23) 273 4 6,7 163 4 7 110 4 6,2
Peptický vřed (K25-K28) 399 6 12,3 229 6 12,4 170 7 12,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 774 3 6,8 719 3 6,3 1 055 4 7,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 718 5 5,3 367 5 5,6 351 4 5
Tříselná kýla (K40) 1 193 3 3,3 1 046 3 3,3 147 3 3,5
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 278 3 4,2 645 3 3,5 633 3 5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 349 7 9,1 164 7 9,7 185 6 8,6
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 313 3 6,3 125 3 5 188 4 7,2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 363 8 12,9 180 7 13 183 8 12,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 316 6 7,9 128 5 6,8 188 6 8,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 783 3 3,9 452 3 3,8 331 3 4,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 630 2 4,9 319 2 4,2 311 2 5,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 234 8 18,2 160 9 18,9 74 8 16,6
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 308 6 10,7 150 6 11,7 158 7 9,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 180 4 6,4 792 5 6,8 1 388 4 6,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 432 6,5 11,5 203 8 12,2 229 6 10,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 563 8 12,2 353 8 12,8 210 7 11,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 507 5 8,6 264 5 8,1 243 5 9,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 877 5 8,3 550 4 7,8 327 5 9,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 530 8 9,8 258 8 9,8 272 7 9,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 653 5 12,1 294 4 10,5 359 5 13,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 760 9 13,3 318 9 12 442 9 14,2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 252 8 10,4 524 8 9,7 728 8 11
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 489 3 2,8 818 3 3 671 3 2,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 705 3 6,6 610 3 7,9 1 095 3 5,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 74 9,5 12,6 27 9 12,4 47 10 12,8
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 398 7 13,9 168 6 11 230 7 16,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 612 5 8,4 740 5 8,4 872 5 8,4
Dorzalgie (M54) 3 351 6 9,1 1 142 5 7,9 2 209 7 9,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 527 2 3,2 783 2 3,3 744 2 3,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 025 6 9,6 388 6 8,6 637 6 10,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 872 5 6,8 235 5 6,8 637 5 6,8
Selhání ledvin (N17-N19) 641 7 15,7 317 7 16,4 324 7 15
Urolitiáza (N20-N23) 1 642 3 4,3 1 055 3 4,2 587 3 4,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 256 4 8,6 778 6 10,7 1 478 3 7,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 430 1 3,4 1 430 1 3,4 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 090 2 3,3 1 090 2 3,3 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 170 3 3,3 29 2 2,7 141 3 3,5
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 378 2 3,1 0 0 0 378 2 3,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 810 1 1,8 0 0 0 1 810 1 1,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 897 2 2,7 1 2 2 3 896 2 2,7
Lékařský potrat (O04) 1 331 1 1,1 0 0 0 1 331 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 451 1 1,5 0 0 0 1 451 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 137 4 5,5 0 0 0 3 137 4 5,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 557 4 6,1 0 0 0 556 4 6,1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 797 4 4,2 0 0 0 4 797 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 1 425 5 6,1 0 0 0 1 425 5 6,1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 60 1 3,9 0 0 0 60 1 3,9
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 181 2 3,9 0 0 0 181 2 3,9
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 385 15 22,3 192 14 22,6 193 17 22,1
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 526 5 6,9 290 5 6,9 236 5 6,8
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 760 3 5,9 450 3 5,7 310 3 6,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 881 2 2,9 460 2 2,9 421 2 2,9
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 212 3 4 791 3 3,9 1 421 3 4,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 566 2 5,1 272 3 5,6 294 2 4,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 099 3 6,1 2 418 3 5,9 2 681 3 6,3
Nitrolební poranění (S06) 1 774 2 4,4 1 130 2 4,4 644 2 4,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 200 2 4,6 724 2 4 476 2 5,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 949 3 6 383 2 3,6 566 3 7,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 037 16 33,8 351 13 28,8 686 19 36,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 870 6 14,2 444 5 9,3 426 6 19,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 773 3 9 2 727 3 6,3 2 046 3 12,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 171 5 7,1 109 5 8,1 62 4 5,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 573 2 3,4 267 1 2,4 306 2 4,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 772 7 13,4 386 7 15,1 386 6 11,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 131 3 7,2 77 3 7,1 54 3 7,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 372 2 4,3 217 2 5,6 155 1 2,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 739 2 3,6 398 2 3,6 341 2 3,5
Řízení antikoncepce (Z30) 139 2 2,1 2 22 22 137 1 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 544 4 4,7 3 802 4 4,8 3 742 4 4,5
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 239 7 12,5 580 8 13,9 659 5 11,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 373 3 8 4 015 3 9,6 10 358 3 7,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 14 14 0 0 0 1 14 14
Celkem 162 638 4 9,1 69 444 4 10,2 93 193 4 8,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)