8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 412 4 8,5 190 4 9 222 4 8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 970 3 3,7 403 3 3,6 567 3 3,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 58 42 43,5 38 52,5 51,7 20 24 28
Septikémie (A40-A41) 508 12 20,7 270 11 19,4 238 13 22,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 23 32 3 1 8,3 2 67,5 67,5
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 026 5 8,2 998 6 8,3 1 028 5 8,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 871 11 16,7 514 11 16,8 357 11 16,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 730 9 13,8 458 8,5 14 272 9 13,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 384 2 4,9 210 2 4,1 174 2 5,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 723 5 7,9 6 5,5 6,2 717 5 7,9
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 262 7 10,6 0 0 0 262 7 10,6
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 115 8 10,7 0 0 0 115 8 10,7
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 457 5 8,7 457 5 8,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 530 5 8,8 392 5 9,1 138 4 8,1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 351 9 15,3 1 314 9 15,2 1 037 8 15,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 136 3 3,7 6 4,5 4,8 130 3 3,6
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 135 2 3,7 86 2 3,9 49 2 3,4
Leiomyom dělohy (D25) 678 5 5 0 0 0 678 5 5
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 441 3 5 1 146 3 5 1 295 3 5,1
Anémie (D50-D64) 723 5 9 297 6 8 426 5 9,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 280 6 8,4 149 6 8,9 131 5 7,8
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 228 6 13,6 669 6 13,2 559 6 14
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 486 4 6,4 924 3 6,1 1 561 4 6,6
Demence (F00-F03) 254 14 52,3 110 19,5 66,8 144 12,5 41,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 084 2 26,4 743 2 29,5 341 2 19,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 662 12 45,9 454 13,5 54,2 208 10 27,8
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 614 39 119,9 352 50 155,9 262 31 71,5
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 352 25,5 37,1 126 25 38,5 226 26,5 36,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 985 13 47,3 1 049 13 56,8 936 13,5 36,6
Alzheimerova nemoc (G30) 194 22 71,9 66 27 99,4 128 21 57,8
Roztroušená skleróza (G35) 132 7 16,9 46 6 19 86 7 15,8
Epilepsie (G40, G41) 900 3 7,3 530 3 7,5 370 3 7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 804 4 6,1 359 3 4,9 445 4 7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 161 2 9,3 1 556 2 10,6 1 605 2 8,1
Katarakta (H25-H26, H28) 315 2 3,3 140 2 2,5 175 2 4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 039 3 4,5 476 3 5,2 563 3 3,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 947 3 4,5 439 3 4,9 508 3 4,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 570 3 6,9 595 3 5,5 975 4 7,7
Angina pectoris (I20) 610 4 5 389 4 4,9 221 4 5,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 325 6 8 873 6 7,4 452 7 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 358 2 8,7 1 468 2 7,2 890 3 11,2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 579 8 11,8 271 8 10,2 308 8,5 13,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 009 4 6,3 1 553 3 5,7 1 456 4 7
Selhání srdce (I50) 2 580 8 13,7 1 358 8 13,7 1 222 8 13,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 570 8 24,1 1 733 8 22,4 1 837 9 25,8
Ateroskleróza (I70) 1 615 8 21,2 1 043 7 18,2 572 8,5 26,8
Varixy dolních končetin (I83) 981 3 4,5 318 3 5,7 663 3 4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 245 5 9,1 1 224 5 9,2 1 021 5 9,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 962 3 4,4 1 072 3 4,5 890 3 4,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 902 7 10,8 1 104 7 10,5 798 7 11,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 374 5 8 779 5 7,5 595 5 8,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 465 2 2,4 783 2 2,3 682 2 2,5
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 003 3 6,2 593 3 5,7 410 3 6,8
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 283 8 18,6 644 8 19,9 639 8 17,2
Astma (J45-J46) 428 5 12,4 192 4 11,5 236 5 13,1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 437 10 21,8 809 10 20,3 628 10 23,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 299 1 2,2 151 1 2 148 2 2,5
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 337 3 4,4 181 3 3,8 156 4 5,1
Nemoci jícnu (K20-K23) 273 4 7,1 164 4 7,8 109 4 5,9
Peptický vřed (K25-K28) 492 6 10,1 291 6 9,9 201 6 10,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 070 3 6,7 828 3 6,2 1 242 3 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 846 5 5,6 376 5 5,8 470 5 5,4
Tříselná kýla (K40) 1 236 3 3,8 1 081 3 3,8 155 3 3,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 307 3 4,7 635 3 4,1 672 4 5,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 331 6 8,7 143 6 8,5 188 6 8,8
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 350 3 4,7 128 3 5,2 222 3 4,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 368 8 13,8 178 8 15,9 190 8 11,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 358 6 9,6 131 6 8,5 227 6 10,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 893 3 4 488 3 3,9 405 3 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 620 2 6 320 2 5,5 300 3 6,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 223 10 16 156 10 16,3 67 10 15,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 299 6 11,5 142 6 11,4 157 6 11,5
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 214 4 6,4 779 5 7,6 1 435 4 5,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 462 7 10,9 224 7,5 10,8 238 6 11
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 564 8 12,9 338 8 14,2 226 8 11
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 556 5 9,4 294 5 8,7 262 6 10,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 929 5 9,2 580 4 9 349 5 9,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 612 7 9,3 291 7 9,4 321 7 9,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 652 5 13,8 260 4 13,4 392 5 14
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 788 10 14,1 340 10 13,5 448 10 14,6
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 286 8 10 505 8 9,8 781 8 10,1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 598 3 2,8 867 3 2,9 731 3 2,8
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 774 3 6 621 3 5,9 1 153 3 6,1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 75 9 13,7 28 7,5 11,6 47 10 15
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 422 7 11,4 175 7 11,4 247 7 11,3
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 855 5 8,5 867 5 8,7 988 5 8,4
Dorzalgie (M54) 3 398 6 10 1 155 6 8,3 2 243 7 10,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 625 2 3,4 842 2,5 3,2 783 2 3,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 132 6 9,9 405 5 9,9 727 6 9,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 895 5 7,4 224 6 8,4 671 5 7
Selhání ledvin (N17-N19) 650 8 14,2 365 8 14,3 285 8 14,1
Urolitiáza (N20-N23) 1 658 3 4,7 1 043 3 4,9 615 3 4,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 253 4 7,8 751 5 9,6 1 502 4 6,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 281 1 3,2 1 281 1 3,2 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 198 2 3,4 1 198 2 3,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 186 3 3,7 22 3 3,5 164 3 3,8
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 348 3 4,1 0 0 0 348 3 4,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 807 1 2 0 0 0 1 807 1 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 945 2 2,6 8 3,5 3,6 3 937 2 2,6
Lékařský potrat (O04) 1 397 1 1,1 0 0 0 1 397 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 551 1 1,6 0 0 0 1 551 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 232 4 5,6 0 0 0 3 232 4 5,6
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 608 4 6,1 0 0 0 608 4 6,1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 577 4 4,3 0 0 0 4 577 4 4,3
Ostatní porody (O81-O84) 1 366 5 6,1 0 0 0 1 366 5 6,1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 49 2 3,5 0 0 0 49 2 3,5
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 187 2 4,3 0 0 0 187 2 4,3
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 364 17 24,2 203 16 22,6 161 18 26,2
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 524 4 5,8 301 5 6,1 223 4 5,3
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 777 3 5,4 439 3 5,7 338 3 5,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 938 2 3,3 505 2 3 433 2 3,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 409 3 4,3 809 3 4,7 1 600 3 4,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 563 2 4,2 268 2 4,3 295 2 4
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 536 3 6,5 2 638 3 6,7 2 898 3 6,4
Nitrolební poranění (S06) 1 940 2 5 1 227 2 5 713 2 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 344 2 3,4 876 2 3,2 468 2 3,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 877 3 5,2 406 2 3,6 471 3 6,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 137 18 37,4 360 15 29,6 777 22 41
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 828 6 13 416 6 10,6 412 6 15,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 794 3 9,1 2 847 3 6,5 1 947 4 12,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 231 5 9,5 153 5 9,9 78 5,5 8,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 624 1 3,6 289 1 2,5 335 2 4,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 798 7 12,6 381 7 12,2 417 6 12,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 142 4 10,8 77 3 10,4 65 4 11,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 291 1 4,5 156 1 5,8 135 1 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 828 2 3,3 464 2 3,1 364 2 3,5
Řízení antikoncepce (Z30) 175 1 1,7 1 5 5 174 1 1,7
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 339 4 4,7 3 747 4 4,8 3 592 4 4,7
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 405 7 13 656 8 13,7 749 6 12,4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14 403 3 8,5 4 224 4 10,2 10 179 3 7,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 7 7 0 0 0 1 7 7
Celkem 167 948 4 9,5 72 076 4 10,6 95 871 4 8,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)