8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 687 4 11,9 314 4 10,6 373 4 12,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 035 2 3,9 424 2 3,2 611 2 4,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 69 61 66,3 45 57 66,1 24 68,5 66,8
Septikémie (A40-A41) 1 525 10 17,1 768 10 16,1 757 10 18,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 11 15 15,6 9 17 16,9 2 10 10
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 788 6 9 1 349 6 9,1 1 439 5 8,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 288 11 17,6 776 11 16,1 512 11 19,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 942 9 15,1 621 9 13,8 321 10 17,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 617 3 5,5 360 3 5,6 257 3 5,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 036 4 7,8 10 4 5 1 026 4 7,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 415 6 9,2 0 0 0 415 6 9,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 200 8 10,9 0 0 0 200 8 10,9
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 672 6 9,3 672 6 9,3 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 751 5 9,1 559 5 9,5 192 5 8,2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 790 8 14,7 2 154 9 14,4 1 636 8 15,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 169 2 3,5 6 6,5 8,8 163 2 3,3
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 254 2 3,9 168 2 3,4 86 1,5 4,7
Leiomyom dělohy (D25) 1 091 5 4,7 0 0 0 1 091 5 4,7
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 545 3 5,3 1 410 3 5,6 2 135 3 5,1
Anémie (D50-D64) 1 171 5 8,7 487 5 8,4 684 5 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 475 5 8,1 258 5 7,8 217 5 8,5
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 055 6 15,6 1 104 6 16,2 951 6 15,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 058 4 7,2 1 479 3 6,6 2 579 4 7,5
Demence (F00-F03) 564 23 54,7 212 25 54 352 22,5 55,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 075 8 41,9 752 8 44,2 323 9 36,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 729 14 42 447 15 46,8 282 12 34,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 778 54 141,1 404 59 153,4 374 50,5 127,8
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 503 32 45,8 191 35 48,9 312 31 43,9
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 074 14 47,4 1 440 15 51,1 1 634 13 44,1
Alzheimerova nemoc (G30) 352 31,5 93,7 120 23,5 60,4 232 38,5 111
Roztroušená skleróza (G35) 289 5 16,7 87 7 14,4 202 5 17,8
Epilepsie (G40, G41) 1 221 3 7 701 3 6,1 520 3 8,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 844 3 4,7 388 3 4,3 456 3 5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 4 444 2 10,5 2 346 2 11 2 098 2 10
Katarakta (H25-H26, H28) 862 2 3,1 344 2 3,4 518 2 2,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 693 2 3,4 786 2 3,3 907 2 3,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 784 3 4 877 3 3,8 907 3 4,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 917 3 6,4 708 3 5,5 1 208 3 7
Angina pectoris (I20) 571 3 4,2 346 3 4,1 225 3 4,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 698 5 8,1 1 159 5 7,6 539 6 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 811 2 10,3 1 908 2 8,1 903 2 15
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 057 7 10,2 506 7 9,1 551 7 11,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 730 3 6,7 2 505 3 4,9 2 225 3 8,8
Selhání srdce (I50) 4 331 8 14,4 2 224 8 13,9 2 107 8 15
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 353 8 27,6 2 194 8 25,1 2 159 9 30,1
Ateroskleróza (I70) 2 479 7 21,8 1 495 6 17,9 984 8 27,8
Varixy dolních končetin (I83) 1 918 2 5 655 2 5,7 1 263 2 4,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 304 5 9,3 1 858 5 9,1 1 446 5 9,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 880 2 4,6 996 2 4,5 884 3 4,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 016 8 12,7 1 655 8 12,4 1 361 8 13,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 726 5 7,9 910 4 8,1 816 5 7,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 917 1 1,8 1 585 1 1,7 1 332 1 1,9
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 757 3 4,5 1 089 3 4,4 668 3 4,8
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 549 8 20,3 844 8 21,6 705 8 18,8
Astma (J45-J46) 710 5 12,6 318 4 12,3 392 5 12,7
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 824 9 21,3 1 064 10 20,5 760 9 22,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 516 3 3,2 208 3 3,3 308 3 3,1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 472 3 4,1 280 3 3,5 192 3 4,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 530 3 6,5 308 3 7 222 3 5,8
Peptický vřed (K25-K28) 531 7 11,5 289 7 10,8 242 7 12,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 054 2 4,7 829 2 4,3 1 225 3 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 622 4 4,7 793 4 4,9 829 4 4,6
Tříselná kýla (K40) 2 228 3 3,4 1 954 3 3,3 274 3 3,7
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 218 3 4 1 108 3 3,6 1 110 3 4,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 538 6 10 257 7 11,6 281 6 8,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 621 2 4,1 241 3 3,6 380 2 4,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 752 6 10,8 377 5 9,6 375 7 12,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 727 5 7 304 5 6,3 423 5 7,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2 099 2 3 1 168 2 2,9 931 1 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 022 2 4,9 527 2 4 495 2 5,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 225 9 17,6 156 9,5 19,2 69 8 13,9
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 426 6 11 226 6 10,9 200 6 11
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 604 4 6,7 1 335 5 7,2 2 269 4 6,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 773 6 10 384 7 10 389 6 10,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 919 8 11,7 530 8 12,5 389 8 10,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 837 5 8,2 417 5 8,9 420 4 7,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 318 5 8,6 816 5 8,8 502 5 8,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 629 7 8,8 283 8 9,9 346 6 7,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 813 4 11,8 345 4 11,9 468 4 11,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 773 10 16,3 771 10 14,8 1 002 10 17,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 806 8 12,1 755 8 11,3 1 051 8 12,8
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 3 128 2 2,8 1 820 2 2,6 1 308 2 3,1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 570 3 7,6 974 3 7,4 1 596 3 7,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 127 7 11,2 43 8 10,5 84 7 11,5
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 778 7 13,2 338 7 12,8 440 7 13,6
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 211 6 8,9 986 6 9,2 1 225 6 8,8
Dorzalgie (M54) 4 029 5 9,3 1 494 5 8,1 2 535 5 10,1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 093 2 3 1 093 2 3 1 000 2 3,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2 033 5 8,7 797 5 8,1 1 235 5 9,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 709 5 7 577 5 7,5 1 132 4 6,8
Selhání ledvin (N17-N19) 1 088 8 14,9 547 8 13,8 541 8 16
Urolitiáza (N20-N23) 1 907 3 4,6 1 279 3 4,4 628 3 5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 436 4 9 1 127 6 10,1 2 309 4 8,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 871 5 5,9 871 5 5,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 564 2 3,3 1 564 2 3,3 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 430 2 2,9 25 3 3,2 405 2 2,8
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 577 3 3,9 0 0 0 577 3 3,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 818 1 1,8 0 0 0 2 818 1 1,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 912 1 2,4 4 2,5 4 5 906 1 2,4
Lékařský potrat (O04) 1 121 1 1,2 0 0 0 1 121 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 184 1 1,6 0 0 0 2 184 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 043 3 4,3 0 0 0 3 043 3 4,3
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 973 4 5,1 0 0 0 973 4 5,1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 930 4 4 0 0 0 8 930 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 3 681 5 5,4 0 0 0 3 681 5 5,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 81 1 2,8 0 0 0 81 1 2,8
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 160 2 3,2 0 0 0 160 2 3,2
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 936 11 18,6 488 12 19,6 448 10 17,5
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 934 4 5,1 1 058 4 5 876 4 5,2
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 409 3 6,3 831 3 6,3 578 3 6,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 648 2 2,3 322 1 2,1 326 2 2,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 2 024 2 3 702 2 3,1 1 322 2 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 627 6 7,6 330 6 7,6 297 7 7,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 904 3 8,6 2 811 3 7,4 3 093 3 9,7
Nitrolební poranění (S06) 2 874 2 6,2 1 836 2 5,9 1 038 2 6,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 510 2 3,2 988 2 3 522 2 3,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 196 2 4,2 523 2 3,3 673 2 4,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 837 15 35,5 606 14 32,3 1 231 15 37,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 308 4 9,8 665 4 8,3 643 5 11,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 480 3 8,7 3 851 2 6,1 2 629 3 12,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 282 7 10,6 168 8 11,6 114 5,5 9,1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 602 1 2,1 270 1 2 332 1 2,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 111 8 13,8 566 7 13,2 545 8 14,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 342 3 5,9 192 3 6,1 150 3 5,8
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 479 1 3 286 1 3,4 193 1 2,4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 460 2 2,5 746 1,5 2,3 714 2 2,6
Řízení antikoncepce (Z30) 163 2 1,8 1 1 1 162 2 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 812 4 4 5 978 4 4 5 834 4 4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 582 9 13,9 856 10 14,8 726 8 12,9
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13 717 3 10,5 4 447 4 11,7 9 270 3 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 238 148 4 9,8 102 808 4 10,4 135 336 4 9,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)