8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 411 3 6,5 179 3 4,5 232 3 8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 406 2 4,1 169 2 3,1 237 3 4,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 56 60 62,5 41 59 52,8 15 65 89,1
Septikémie (A40-A41) 539 12 18,9 277 13 19,8 262 11 17,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 14,5 14,5 2 14,5 14,5 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 028 7 10,6 507 8 10,3 520 7 10,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 487 10 17,1 322 10 15,4 165 11 20,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 358 10 14,7 244 10 14,5 114 11 15,3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 328 5 6,5 184 5 6,9 144 4 6,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 477 4 7,8 5 4 3,6 472 4 7,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 179 7 11,4 0 0 0 179 7 11,4
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 65 9 11,3 0 0 0 65 9 11,3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 256 7 9,7 256 7 9,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 360 4 9,4 283 4 9,3 77 4 9,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 644 9 15,8 898 9 14,6 746 9 17,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 110 1,5 3,4 7 2 5,7 103 1 3,2
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 123 2 3,3 72 2 3,2 51 2 3,5
Leiomyom dělohy (D25) 528 5 5,3 0 0 0 528 5 5,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 434 3 5,8 540 3 6,2 894 3 5,6
Anémie (D50-D64) 423 5 10,6 182 5 8,7 241 5 12
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 192 6 9,1 92 5 9,8 100 7 8,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 805 7 18,7 447 7 17 358 7 20,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 875 4 7,1 736 3 6 1 139 4 7,8
Demence (F00-F03) 138 54 129 55 53 102,3 83 55 146,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 454 24,5 69,7 336 28 76,6 118 14,5 49,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 256 16 47,1 170 17,5 54,1 86 13,5 33,3
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 367 69 171,3 188 79,5 216,8 179 58 123,5
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 187 36 55,5 65 30 44,5 122 39,5 61,3
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 232 22,5 63,3 583 19 72,4 649 25 55,2
Alzheimerova nemoc (G30) 169 53 95,1 58 38 62,9 111 62 111,9
Roztroušená skleróza (G35) 144 5 11,9 52 6 11,5 92 5 12,1
Epilepsie (G40, G41) 540 4 9,9 285 3 7,5 255 4 12,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 400 4 7,9 149 4 7,7 251 4 8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 647 2 10 994 1 7,2 652 2 14,2
Katarakta (H25-H26, H28) 124 3 4,4 56 3 3,5 68 3 5,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 689 4 5 352 4 5,2 337 4 4,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 426 4 5 219 4 5,5 207 4 4,5
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 540 4 8,1 179 3 7,1 361 4 8,6
Angina pectoris (I20) 329 2 3,3 224 2 2,8 105 3 4,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 793 7 10,2 533 7 8,5 260 7 13,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 829 2 8,7 605 2 8 224 2 10,8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 578 7 11,9 276 7 11,2 302 7 12,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 118 3 7,1 1 188 3 6,7 930 4 7,7
Selhání srdce (I50) 2 134 9 16,8 1 088 9 15,9 1 046 9 17,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 771 8 24,9 886 7 21,5 885 9 28,3
Ateroskleróza (I70) 866 8 21,7 587 8 21,9 279 8 21,5
Varixy dolních končetin (I83) 896 3 4,4 291 3 4,4 605 3 4,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 391 6 11,3 763 6 10,1 628 7 12,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 814 3 5,9 441 3 5,2 373 4 6,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 677 8 16,1 953 8 14,8 724 8,5 17,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 068 5 10,6 557 5 8,8 511 6 12,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 193 2 2,7 651 2 2,6 542 2 2,9
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 720 4 4,8 431 4 4,8 289 4 4,8
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 706 10 23,2 411 10 21,1 295 11 26,1
Astma (J45-J46) 236 5 13,2 99 4 13,6 137 5 12,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 678 10 22,6 377 11 25,8 301 10 18,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 128 2 3,5 56 3 3,6 72 2 3,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 131 5 6,1 82 5 6,1 49 5 6,2
Nemoci jícnu (K20-K23) 166 4 6,2 98 4,5 5,8 68 3 6,9
Peptický vřed (K25-K28) 211 7 11,1 138 7 11,3 73 7 10,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 803 3 6,3 330 3 6,6 473 3 6,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 587 5 5,9 302 5 6,5 285 5 5,3
Tříselná kýla (K40) 1 151 3 3,7 1 019 3 3,7 132 3 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 190 3 4,4 589 3 3,7 601 3 5,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 209 7 11 113 8 12 96 6,5 9,8
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 161 4 9,1 70 4 7 91 4 10,7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 321 8 14,9 155 8 12,8 166 9 16,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 293 7 9,5 121 6 7,6 172 7 10,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 679 3 4,6 463 3 4,2 216 3 5,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 656 2 4,7 311 2 4,2 345 2 5,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 105 10 17,7 73 11 18,3 32 9,5 16,5
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 169 8 12,2 80 7,5 9,9 89 8 14,3
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 724 4 7 644 5 7,9 1 080 4 6,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 430 7 10,6 208 8 11,7 222 6,5 9,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 439 8 11,6 273 8 12,7 166 7 9,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 389 5 9,4 197 5 8,4 192 5 10,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 689 6 10,2 451 6 10,7 238 6 9,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 202 8 9,8 103 9 10,2 99 7 9,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 300 5 14,7 130 5 16,3 170 4 13,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 790 11 19,6 373 11 17,6 417 11 21,5
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 774 8 19,1 344 8 16,1 430 9 21,5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 183 1 1,9 703 1 1,9 480 1 1,9
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 861 3 10,1 329 3 8,1 532 3 11,4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 103 8 12,2 37 7 9,1 66 8 14
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 335 8 16,4 168 8 15,7 167 8 17,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 577 8 10,1 279 8 9,4 298 8 10,6
Dorzalgie (M54) 1 074 8 14,6 356 7 12,4 718 8,5 15,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 877 2 3,3 491 2 3 386 2 3,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 555 6 10,7 222 6 9,5 333 7 11,5
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 605 5 7 226 5 6,9 379 5 7
Selhání ledvin (N17-N19) 284 9 16,6 162 9 13,5 122 10,5 20,7
Urolitiáza (N20-N23) 708 3 4,7 451 3 4,6 257 3 4,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 909 6 12,9 658 7 13,8 1 251 5 12,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 233 4 6 233 4 6 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 499 2 4,2 499 2 4,2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 90 3,5 3,7 17 4 3,8 73 3 3,6
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 250 3 4,3 0 0 0 250 3 4,3
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 844 1 1,9 0 0 0 844 1 1,9
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 622 1 2,4 10 3,5 6,6 2 612 1 2,4
Lékařský potrat (O04) 565 1 1,3 0 0 0 565 1 1,3
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 111 1 1,6 0 0 0 1 111 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 932 3 6 0 0 0 932 3 6
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 287 3 5,5 0 0 0 287 3 5,5
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 889 4 4 0 0 0 3 889 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 1 453 5 5,7 0 0 0 1 453 5 5,7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 42 3 4 0 0 0 42 3 4
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 31 3 3,5 0 0 0 31 3 3,5
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 147 10 17 71 11 20,5 76 9 13,7
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 308 5 6,3 183 5 6,4 125 5 6,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 475 4 6,1 264 3 6 211 4 6,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 570 1 2,7 292 1 2,4 278 2 3,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 859 3 3,6 297 2 4,1 562 3 3,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 327 6 8 186 6 8,6 141 6 7,1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 438 3 7,9 1 206 3 8,1 1 232 3 7,8
Nitrolební poranění (S06) 1 525 2 6,4 895 2 5,9 630 2 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 834 2 3,2 513 2 3,2 321 2 3,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 474 3 5,6 210 3 4,1 264 3 6,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 830 19 38,2 282 13 30,5 548 26 42,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 626 5 12,6 330 4 9 296 6 16,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 888 3 9,6 1 765 3 6,6 1 123 4 14,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 133 4 7,6 75 4 8,3 58 5 6,8
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 400 1 4,5 200 1 3,7 200 1 5,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 554 8 14,4 267 8 13,1 287 8 15,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 60 4 8,7 43 3 9,3 17 4 7,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 190 1 3,4 108 1 4,3 82 1 2,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 342 2 4,2 178 2 5,1 164 2 3,3
Řízení antikoncepce (Z30) 24 1 1,5 2 1 1 22 1 1,5
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 450 4 5 2 786 4 5,2 2 664 4 4,7
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 128 11 17,1 616 13 17,9 512 10 16
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 376 3 10,1 2 162 3 11,8 4 214 4 9,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 99 770 4 11,2 44 040 4 12 55 728 4 10,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)