8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 435 3 5,8 211 3 5 224 4 6,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 327 3 3,9 128 3 3,6 199 3 4,1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28 63,5 77,5 14 81,5 96,1 14 62 58,9
Septikémie (A40-A41) 488 10 16,3 256 11 15,9 232 10 16,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 67 67 2 67 67 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 880 7 10,2 444 7 11,4 436 7 9,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 477 12 18,4 306 11 16,1 171 13 22,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 304 12 19,1 208 11 16,7 96 12 24,4
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 297 4 7,6 165 4 6,7 132 4,5 8,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 413 5 8,3 4 13,5 23,8 409 5 8,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 173 8 12,5 0 0 0 173 8 12,5
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 74 10 16,3 0 0 0 74 10 16,3
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 206 7 11,8 206 7 11,8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 288 4 10,9 215 5 10,3 73 4 12,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 547 9 15,1 866 9 14,6 681 9 15,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 184 2 3,1 23 2 3,9 161 1 3
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 130 3 4,6 79 3 4,8 51 4 4,4
Leiomyom dělohy (D25) 477 5 5,3 0 0 0 477 5 5,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 437 3 5,8 555 3 6,1 882 3 5,6
Anémie (D50-D64) 422 6 8,6 195 7 9 227 5 8,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 199 7 9,9 94 6 9,2 105 7 10,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 859 7 16,1 472 7 15,5 387 7 16,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 271 3 6 903 3 5,3 1 368 3 6,4
Demence (F00-F03) 198 40 108,8 84 36 94,3 114 44 119,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 477 21 62,6 326 27 64,7 151 13 58,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 242 15 37,7 151 18 43,5 91 12 28,1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 408 54 197,9 221 54 137,1 187 52 269,7
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 228 35,5 51,3 78 35,5 53,6 150 35,5 50,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 290 20 77,8 656 20 65,1 634 21 90,9
Alzheimerova nemoc (G30) 157 60 103,5 59 49 94,2 98 67 109,1
Roztroušená skleróza (G35) 148 5 12,2 44 5 16,9 104 5,5 10,2
Epilepsie (G40, G41) 589 4 6,9 340 3 5,8 249 4 8,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 404 4 10,9 148 4 6,4 256 5 13,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 649 2 11 979 1 8,8 670 2 14,2
Katarakta (H25-H26, H28) 121 3 3,4 55 3 3,4 66 3 3,4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 697 4 4,7 334 4 4,6 363 4 4,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 546 4 5,1 277 4 5 269 4 5,1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 620 3 11,1 235 3 9,4 385 4 12,1
Angina pectoris (I20) 433 2 3,8 298 2 3,6 135 3 4,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 842 7 9 582 7 8,5 260 7 10,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 783 3 9,6 571 3 8,2 212 3 13,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 509 8 11 226 8 8,9 283 9 12,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 076 4 7,1 1 124 3 6,4 952 4 8
Selhání srdce (I50) 2 178 9 16,2 1 121 9 14,3 1 057 9 18,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 854 8 24,9 951 8 20,9 903 9 29,1
Ateroskleróza (I70) 920 8 19,4 608 8 18,5 312 8 21,2
Varixy dolních končetin (I83) 776 3 5,1 238 3 5,5 538 3 5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 390 6 10,5 765 6 10,3 625 7 10,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 790 3 5 411 3 4,5 379 3 5,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 634 8 15,9 956 8 15,4 678 8 16,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 963 5 8,3 505 5 7,9 458 6 8,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 426 2 2,7 791 2 2,7 635 2 2,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 755 4 4,3 457 4 4,2 298 4 4,6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 649 11 23,5 383 11 19,8 266 11 28,8
Astma (J45-J46) 216 5 16,6 79 4 15,5 137 6 17,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 551 10 20,5 308 10 22,1 243 10 18,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 119 2 3,9 35 2 6,4 84 2 2,9
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 106 4 5,2 66 4 5 40 4 5,5
Nemoci jícnu (K20-K23) 187 4 6,5 105 4 7,5 82 4 5,3
Peptický vřed (K25-K28) 251 8 11,8 164 8 11,3 87 9 12,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 015 3 5,3 393 3 5,6 622 3 5,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 621 5 5,5 307 5 5,9 314 5 5,1
Tříselná kýla (K40) 1 019 3 3,8 902 3 3,8 117 3 4,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 076 3 4,7 504 3 3,8 572 4 5,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 172 7 11,8 76 7 10,8 96 7 12,6
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 163 4 5,8 53 3 5,7 110 4 5,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 333 8 12,7 165 8 13,2 168 8 12,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 270 6 9,8 122 6 9,1 148 7 10,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 648 3 3,9 413 3 3,7 235 3 4,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 614 3 4,8 317 3 4,9 297 3 4,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 92 8 12,1 59 8 11,4 33 9 13,4
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 165 7 12,7 94 7,5 10,4 71 7 15,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 654 5 7,4 622 6 8,6 1 032 4 6,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 391 7 10,5 199 8 11,4 192 7 9,5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 429 8 12 256 8 12,6 173 7 11,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 369 5 10,4 183 5 9,7 186 5 11,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 695 6 10,3 424 6 9,8 271 5 11
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 221 8 11,2 103 10 13,1 118 7 9,5
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 339 5 12,7 144 6 15,3 195 4 10,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 693 12 19,8 293 11 16,9 400 13 21,9
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 724 10 17,3 316 9 15 408 11 19,2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 383 1 1,9 844 1 1,9 539 1 1,9
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 825 3 9 345 4 7,9 480 3 9,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 91 8 11,2 18 8,5 11,7 73 8 11
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 295 8 13,7 144 8 13,1 151 8 14,3
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 591 8 10,7 297 8 10,1 294 8 11,4
Dorzalgie (M54) 1 089 8 14,9 392 7 12 697 8 16,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 874 2 3,5 487 2 3,2 387 2 3,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 571 7 12,3 227 6 10,3 344 7 13,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 644 5 7,1 240 5 7,9 404 5 6,6
Selhání ledvin (N17-N19) 318 9 16,1 162 9 14,9 156 9 17,4
Urolitiáza (N20-N23) 679 3 4,8 434 3 4,4 245 3 5,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 888 6 11,2 599 7 14,1 1 289 5 9,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 192 6 7,6 192 6 7,6 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 519 2 3,2 519 2 3,2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 101 3 4 20 3 5,2 81 3 3,7
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 296 3 4 0 0 0 296 3 4
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 868 1 1,8 0 0 0 868 1 1,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 916 1 2,4 15 3 3,5 2 901 1 2,4
Lékařský potrat (O04) 629 1 1,2 0 0 0 629 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 073 1 1,6 0 0 0 1 073 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 992 3 5,5 0 0 0 992 3 5,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 179 3 5,2 0 0 0 179 3 5,2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 769 4 4,2 0 0 0 3 769 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 1 423 6 6,4 0 0 0 1 423 6 6,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 31 1 2,5 0 0 0 31 1 2,5
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 23 2 2,7 0 0 0 23 2 2,7
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 420 14 21 215 14 21,5 205 14 20,5
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 429 6 7,4 264 6 6,6 165 6 8,6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 489 4 6,9 260 4 6,4 229 4 7,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 586 2 2,5 296 1 2,4 290 2 2,7
Břišní a pánevní bolest (R10) 852 3 3,4 308 3 3,4 544 3 3,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 212 6 7,9 98 6 8,1 114 5 7,7
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 523 3 6,9 1 223 3 5,7 1 300 3 7,9
Nitrolební poranění (S06) 1 501 2 4,9 915 2 4,7 586 2 5,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 908 2 3,2 539 2 3,1 369 2 3,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 375 3 5,1 158 3 4,5 217 3 5,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 833 21 37,9 281 15 33,5 552 25,5 40,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 540 5 12,4 279 5 11,3 261 5 13,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 894 3 10,3 1 743 3 7,2 1 151 4 14,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 144 6 13,7 89 6 15,1 55 7 11,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 379 2 5,9 147 2 5,5 232 2 6,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 603 8 14,5 316 7 12,6 287 9 16,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 58 4 37,7 33 5 60,5 25 3 7,6
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 223 1 3,4 132 1 3,7 91 1 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 453 2 3,3 247 1 3,4 206 2 3,1
Řízení antikoncepce (Z30) 33 1 1,6 1 2 2 32 1 1,6
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 746 4 4,1 2 474 4 4,2 2 272 4 4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 984 12 17,5 515 12 17,5 469 12 17,6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 302 3 9,1 2 119 3 9,7 4 183 3 8,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 99 549 4 11,3 43 609 4 11,4 55 940 4 11,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)