8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 407 3 6,5 194 3 6,6 211 3 6,4 2 2,5 2,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 367 3 3,9 162 3 4,2 205 3 3,8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 29 60 56,7 20 58 56,6 9 60 56,9 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 657 11 16,6 327 11 17,2 330 11 16,1 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 7 24 4 6 26,3 1 15 15 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 068 7 10,8 574 7 9,6 494 7 12,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 586 12 17,7 323 12 16 263 12 19,7 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 373 11 17,4 244 10,5 16,5 129 12 19,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 344 4 6,3 196 4 5,4 148 4 7,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 413 5 8,2 5 4 6,2 408 5 8,2 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 186 7 12 0 0 0 186 7 12 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 78 10 14,2 0 0 0 78 10 14,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 202 7 11,4 202 7 11,4 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 333 5 10,4 248 4 10,5 85 5 10,1 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 664 9 15,7 893 9 15,2 771 9 16,3 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 148 3 3,3 15 3 3,4 133 3 3,3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 139 3 5,9 88 2,5 5,3 51 3 7,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 479 6 5,5 0 0 0 479 6 5,5 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 462 3 5,9 499 3 5,6 962 3 6,1 1 2 2
Anémie (D50-D64) 467 6 9 190 6 10,2 277 6 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 177 7 10,4 82 7 11,1 95 6 9,9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 967 7 13,6 533 7 12,5 434 7 14,9 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 064 3 5,3 782 3 4,8 1 282 3 5,7 0 0 0
Demence (F00-F03) 190 46 100,2 86 43 70,6 104 50,5 124,8 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 533 16 70,1 367 17 65 166 15,5 81,5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 264 20 45,5 166 19 48,2 98 23 41 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 407 50 195,3 209 55 218,2 197 46 171,9 1 15 15
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 249 38 62 85 37 77,6 164 38 54 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 389 20 64,8 708 19,5 60,6 681 21 69,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 167 54 112,1 68 62 90,3 99 50 127 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 154 5 12 46 4 5,3 108 6 14,9 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 620 4 9,6 345 3 11,2 275 4 7,6 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 384 4 11,2 143 4 10,1 241 4 11,8 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 806 1 11,4 1 066 1 10,5 740 2 12,6 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 187 3 3,5 83 2 4,3 104 3 2,9 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 754 4 4,7 378 4 4,9 376 4 4,6 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 463 4 5,3 228 4 5 235 4 5,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 834 4 8,1 300 4 8,6 534 4 7,8 0 0 0
Angina pectoris (I20) 526 3 4,7 372 3 4,4 154 4 5,3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 887 7 8,9 592 7 8,5 295 7 9,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 747 3 11,5 521 3 8,1 226 4 19,6 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 492 8 14,3 219 8 11,6 273 8 16,5 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 106 4 7 1 069 3 6,5 1 037 4 7,5 0 0 0
Selhání srdce (I50) 2 205 9 14,7 1 136 9 13,6 1 069 9 15,8 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 187 8 25,1 1 120 8 22,2 1 067 8 28 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 053 7 19,2 683 7 17,7 370 7 22 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 847 3 6,5 270 3 6,5 577 3 6,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 721 7 10,5 951 7 9,8 770 7 11,3 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 754 3 4,9 375 3 5 378 3 4,8 1 2 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 663 8 13,5 943 8 13,2 720 8 13,9 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 885 5 7,8 489 5 7,3 395 6 8,4 1 7 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 575 2 2,6 831 2 2,5 744 2 2,7 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 805 4 4,6 498 4 4,6 307 4 4,6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 708 11 22,1 417 9 20,7 291 12 24,2 0 0 0
Astma (J45-J46) 283 5 12,1 123 4 8 160 6 15,2 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 654 10 17,3 380 10 18,8 274 9 15,1 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 100 2,5 3,6 54 3 3,7 46 2 3,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 93 5 6 59 5 5,9 34 5 6,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 201 4 6,6 110 5 7,2 91 4 5,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 254 7 10,5 148 7 9,7 106 7 11,7 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 094 3 6,1 431 3 5,4 661 3 6,6 2 21,5 21,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 610 5 5,6 277 5 5,9 333 4 5,3 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 121 3 3,7 963 3 3,7 158 3 4 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 100 3 4,3 537 3 4 563 4 4,7 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 177 7 10,2 82 8 11,3 95 7 9,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 147 5 6,6 63 4 7,7 84 5 5,7 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 423 8 11,6 222 7,5 11 201 10 12,3 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 265 6 9,4 92 5,5 8,5 173 7 9,8 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 673 3 3,9 414 3 3,9 259 3 4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 549 3 5,4 262 3 5,5 286 3 5,3 1 2 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 100 9 11,6 77 10 12,1 23 8 9,7 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 168 8 12,4 81 8 15,5 86 7 9,7 1 2 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 729 5 7,6 624 6 8 1 105 5 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 415 7 10,6 179 7 10,2 235 7 11 1 3 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 397 8 11,3 214 9 12 183 8 10,6 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 442 6 8,9 224 5 8,7 218 6 9 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 731 6 10,9 452 6 10,5 279 6 11,5 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 342 8 10,9 164 9 12,8 178 8 9,2 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 453 5 14,6 187 4 14,9 266 5 14,4 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 885 12 18,9 356 12 17,9 529 13 19,6 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 901 11 16,5 352 10 14,8 549 11 17,6 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 414 1 1,8 877 1 1,9 537 1 1,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 786 4 10,4 310 4 8,4 476 3 11,8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 73 8 12,6 23 8 15,6 50 8,5 11,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 296 8 15,4 136 8 17,4 160 8 13,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 657 9 12 338 8 12,4 319 9 11,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1 134 8 17,3 374 7 10,4 760 9 20,7 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 919 2 3,3 538 2 3,1 381 2 3,6 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 759 7 11,3 283 7 11,3 476 7 11,3 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 752 5 6,8 255 5 6,3 497 5 7,1 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 331 9 16,3 180 10 14,3 151 8 18,6 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 709 3 5 436 3 4,4 273 3 6 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 731 5 10,7 527 7 11,3 1 204 5 10,5 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 199 6 7,3 199 6 7,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 599 2 3,7 599 2 3,7 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 98 3 3,7 23 3 3,6 75 4 3,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 249 3 4,2 0 0 0 249 3 4,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 909 1 2,1 0 0 0 908 1 2,1 1 2 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 741 2 2,8 7 3 5,3 2 734 2 2,8 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 797 1 1,2 0 0 0 797 1 1,2 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 041 1 1,7 0 0 0 1 040 1 1,7 1 3 3
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 985 3 4,7 0 0 0 983 3 4,7 2 4 4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 157 3 5,6 0 0 0 157 3 5,6 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 725 4 4,2 0 0 0 3 720 4 4,2 5 3 2,8
Ostatní porody (O81-O84) 1 445 6 6,7 0 0 0 1 441 6 6,7 4 5 5,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 61 2 3,4 0 0 0 61 2 3,4 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 21 2 3,1 0 0 0 21 2 3,1 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 350 17 23,6 186 16 24,6 164 17 22,5 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 361 5 6,3 192 5 6,2 169 5 6,3 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 538 4 6,8 307 4 6,2 231 4 7,6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 776 2 3,2 422 2 3 354 2 3,4 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 995 2 4,1 347 2 4 648 3 4,2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 219 6 7,8 108 6 7,9 111 6 7,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 740 3 6,8 1 289 3 5,8 1 451 3 7,6 0 0 0
Nitrolební poranění (S06) 1 532 2 4,9 951 2 4,6 581 2 5,5 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 939 2 3,7 568 2 3,1 371 2 4,5 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 408 3 6,3 206 3 5,4 202 3,5 7,3 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 858 18 38,5 284 15 26,7 574 20 44,3 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 535 5 11,5 282 5 11 252 6 12,1 1 7 7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 018 4 9,7 1 873 3 7,7 1 145 4 13,1 0 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 155 7 15,5 107 7 17 47 8 12,4 1 2 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 407 2 5,3 167 2 5,3 240 2 5,3 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 666 9 14,4 336 8 13,5 330 9 15,3 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 69 4 6,6 42 4 5,3 27 4 8,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 221 1 2,4 108 1 2,4 113 1 2,4 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 340 2 4,1 153 2 4,5 187 2 3,8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 29 2 1,6 0 0 0 29 2 1,6 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 812 4 4,2 2 474 4 4,3 2 338 4 4,1 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 032 13 18 562 12 18 470 14 17,9 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 362 4 8,7 2 079 3 10 4 276 4 8 7 3 3
Celkem 104 434 4 11,3 45 620 4 11,7 58 781 4 10,9 33 3 4,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)