8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 528 4 10,3 242 4 9,9 286 5 10,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 438 3 4,6 190 3 3,8 248 3 5,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 98 62 74,7 73 64 75,2 25 62 73,4
Septikémie (A40-A41) 1 159 10 16,3 558 11 15,9 601 10 16,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 34 11,5 15,9 29 11 15,4 5 24 19
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 171 7 9 1 210 7 9,1 961 6 8,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 997 11 17,4 555 11 16,4 442 10 18,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 890 9 14,7 498 9 15,7 392 8 13,6
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 671 3 6,8 385 3 5,5 286 3 8,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 077 4 7,8 11 2 7 1 066 4 7,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 353 6 9,5 0 0 0 353 6 9,5
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 191 8 11,6 0 0 0 191 8 11,6
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 636 6 10,2 636 6 10,2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 831 4 7,8 605 4 7,6 226 4 8,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 222 8 15,1 1 760 8 14,2 1 462 8 16,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 206 1 2,5 15 3 4 191 1 2,4
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 205 2 4,2 110 3 4,1 95 2 4,3
Leiomyom dělohy (D25) 918 5 4,3 0 0 0 918 5 4,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 952 3 5,4 1 012 3 5,7 1 939 3 5,2
Anémie (D50-D64) 868 6 11,4 359 5 9,3 509 6 12,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 274 5 9,5 134 6 9,6 140 5 9,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 125 7 16,5 622 7 16,1 503 7 17,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 773 5 11,8 1 309 4 10,9 2 464 5 12,3
Demence (F00-F03) 374 29 89,9 148 28,5 107,5 226 29,5 78,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 932 14 45,9 556 12,5 50,1 376 18 39,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 725 13 37,3 433 12 39 292 15 34,7
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 006 40 113,4 529 44 149,8 477 38 73
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 618 30 40,2 222 30 40,3 396 30 40,2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 892 16 39,2 1 311 15 40,9 1 581 17 37,8
Alzheimerova nemoc (G30) 541 40 97,2 173 33 71,8 368 44 109,2
Roztroušená skleróza (G35) 230 7 26,4 75 10 43,8 155 6 18
Epilepsie (G40, G41) 1 003 3 9,3 549 3 8,6 454 4 10,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 365 3 6 154 3 6 211 3 6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 287 2 11,2 1 913 2 9,9 1 374 3 12,9
Katarakta (H25-H26, H28) 369 2 5,7 148 2 3,6 221 2 7,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 354 2 4 633 2 4,1 721 2 3,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 347 3 4 678 3 3,6 668 3 4,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 272 3 14,4 499 2 8,4 773 4 18,2
Angina pectoris (I20) 342 3 4,5 226 3 4,5 116 3 4,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 143 5 8,1 787 5 7,2 356 5 10,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 613 3 14 1 663 3 8,6 950 4 23,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 820 6 10,4 382 6 9,6 438 7 11,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 587 3 6,9 2 024 2 5,2 1 563 3 9
Selhání srdce (I50) 2 483 8 16,8 1 316 8 13,8 1 167 9 20,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 154 9 29 1 521 8 26 1 633 10 31,9
Ateroskleróza (I70) 1 603 6 20,5 966 5 16,9 637 7 25,8
Varixy dolních končetin (I83) 1 071 2 3,7 421 2 3,8 650 2 3,6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 281 6 10,5 1 374 6 10 907 6 11,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 985 3 5,7 556 2 5,3 429 3 6,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 392 9 14,7 1 298 9 14,7 1 094 8 14,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 822 5 12 441 5 10,4 381 6 13,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 557 1 2 887 1 1,9 670 1 2,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 439 3 4,9 894 3 5 545 3 4,6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 117 11 27,7 575 11 28,7 542 11 26,6
Astma (J45-J46) 311 9 16,4 129 16 17,7 182 8 15,5
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 322 9 19,8 715 9 20 607 9 19,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 506 3 3,3 228 3 3,4 278 3 3,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 425 3 4,7 247 3 4,3 178 3 5,1
Nemoci jícnu (K20-K23) 326 3 7,9 190 3 9,6 136 3 5,6
Peptický vřed (K25-K28) 385 8 17,1 222 7 15 163 9 19,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 750 3 8,7 307 3 6,2 443 3 10,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 298 4 4,9 636 4 5,3 662 4 4,5
Tříselná kýla (K40) 1 580 2 3,1 1 386 2 3,1 194 2 2,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 428 3 4,8 776 3 3,6 652 3 6,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 383 6 8,8 201 7 8,7 182 6 9
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 172 5 11,3 63 4 5,8 109 6 14,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 819 6 11 392 6 9,6 427 6 12,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 409 6 8,4 147 6 8,2 262 6 8,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 002 3 3,7 593 3 3,4 409 2 4,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 616 2 6,3 307 2 5,4 309 3 7,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 245 10 18,1 164 9,5 15 81 12 24,4
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 345 6 11,3 171 6 11,8 174 5,5 10,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 012 4 5,5 810 4 6,2 1 202 3 5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 621 6 10,7 313 6 9,1 308 6 12,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 663 7 11,2 386 7 11,3 277 7 11
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 788 5 10,3 427 5 10 361 5 10,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 721 5 10,1 458 5 9,8 263 5 10,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 441 8 10,7 187 9 11,9 254 7 9,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 489 6 14,3 212 7 15,1 277 5 13,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 582 10 15,2 629 9 13,1 953 10 16,5
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 558 9 13,6 643 8 12,7 915 9 14,2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 876 1 2,2 1 579 1 2,1 1 296 1 2,2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 181 2 6,3 779 2 6,5 1 402 2 6,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 101 8 11,1 40 7,5 10,2 61 8 11,7
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 551 8 13 212 7 13,2 339 8 12,9
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 036 7 12,5 477 7 12 559 7 13
Dorzalgie (M54) 1 461 6 14,6 521 5 13 940 7 15,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 427 1 3,2 723 1 3,2 704 1 3,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 874 6 13 329 6 10,9 545 6 14,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 277 5 7,7 529 5 7,9 747 5 7,6
Selhání ledvin (N17-N19) 872 8 17,1 451 7 16,2 421 8 18,1
Urolitiáza (N20-N23) 993 3 5 655 3 4,5 338 4 6,1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 264 5 11,9 771 6 11,3 1 493 4 12,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 703 5 5,7 703 5 5,7 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 169 2 3,2 1 169 2 3,2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 189 3 3,4 26 3 3,2 163 3 3,4
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 400 2 4,7 0 0 0 400 2 4,7
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 571 1 1,7 0 0 0 1 571 1 1,7
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 497 1 2,2 16 2 3,1 4 481 1 2,2
Lékařský potrat (O04) 590 1 1,2 0 0 0 590 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 888 1 1,4 0 0 0 1 888 1 1,4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 137 4 4,4 0 0 0 2 137 4 4,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 608 4 6 0 0 0 608 4 6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 650 4 4 0 0 0 8 650 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 3 810 5 5,2 0 0 0 3 810 5 5,2
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 96 1 2,7 0 0 0 96 1 2,7
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 164 2 3,2 0 0 0 164 2 3,2
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 960 12,5 19,1 516 12 20,5 444 13 17,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 118 4 4,7 1 190 4 4,8 928 4 4,6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 154 3 5,5 697 3 5 457 4 6,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 547 2 3,1 278 2 3,1 269 2 3,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 122 2 3,3 393 2 4,1 729 2 2,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 572 7 9,4 285 7 9,5 287 7 9,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 173 3 9,3 1 996 3 8 2 177 3 10,5
Nitrolební poranění (S06) 1 688 2 8,4 1 047 2 8,5 641 2 8,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 944 2 3,9 610 2 3 334 2 5,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 148 2 4,4 528 2 3,2 620 3 5,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 899 17 38,5 590 15 33,7 1 309 18 40,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 217 5 12,6 591 4 9,8 626 5 15,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 785 3 11,5 2 734 3 7,1 2 051 4 17,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 163 6 8,8 94 6 8,2 69 6 9,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 524 1 3,3 205 1 3,1 319 1 3,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 972 9 16,3 454 8,5 13,7 518 9 18,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 388 3 8,6 210 3 7,2 178 3 10,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 304 1 2,4 175 1 2,6 129 1 2,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 218 1 3,7 125 1 4,1 93 1 3,2
Řízení antikoncepce (Z30) 91 1 1,5 0 0 0 91 1 1,5
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 483 4 3,9 5 851 4 3,9 5 632 4 3,9
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 174 9 13,5 551 9 15 623 8 12,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 615 8 14,2 3 357 10 14,3 6 257 8 14,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 178 182 4 11,4 76 061 4 11,7 102 116 4 11,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)