8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 724 5 11,6 335 4 9,5 389 6 13,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 440 3 4,3 173 3 4,3 266 3 4,3 1 4 4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 148 61,5 71,3 93 64 80,1 55 51 56,5 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 255 10 14 629 10 14,4 626 9 13,6 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 30 12 18,7 28 10 18,1 2 26,5 26,5 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 370 7 9,1 1 248 7 9,5 1 121 6 8,7 1 6 6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 127 11 18,7 638 11 18,4 489 11 19,1 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 899 11 16,7 531 10 16,5 367 11 17,1 1 12 12
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 640 4 6,4 362 4 6,2 278 4 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 227 4 6,7 12 5,5 5,9 1 215 4 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 415 8 12,3 0 0 0 415 8 12,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 193 9 12,9 0 0 0 193 9 12,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 657 7 13,1 657 7 13,1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 837 4 8,2 598 4 9 239 4 6,4 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 933 9 15,6 2 082 9 15,4 1 851 9 15,7 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 161 2 3,7 18 9,5 10 143 1 2,9 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 352 1,5 3,1 191 1 2,9 161 2 3,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 105 5 4,8 0 0 0 1 105 5 4,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 948 3 6,1 1 024 4 6,4 1 921 3 5,9 3 5 14
Anémie (D50-D64) 988 6 10,6 383 5 8,8 605 7 11,8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 348 6 9,1 182 5 7,6 166 7 10,7 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 627 7 20,2 892 7 18,1 735 7 22,8 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 538 5 10,1 1 562 4 9,4 2 975 5 10,4 1 3 3
Demence (F00-F03) 485 34 80,1 156 29,5 75,7 329 37 82,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 186 12 43 704 13 48 482 11,5 35,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 983 15 37 580 15 38,6 403 16 34,9 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 105 44 128,4 554 45 150,3 551 42 106,4 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 630 31 41,8 263 30 44,2 367 33 40 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 032 18 45,6 1 390 17 49,6 1 641 19 42,1 1 10 10
Alzheimerova nemoc (G30) 592 42 131,3 183 37 96 409 45 147,1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 256 5 27,9 88 6 39,4 168 5 21,8 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 974 3 8,2 541 3 6,8 432 4 10 1 2 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 521 4 9,1 240 4 4,5 281 4 13 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 168 3 15,1 1 731 3 14,7 1 436 4 15,7 1 1 1
Katarakta (H25-H26, H28) 457 2 4 182 2 3,6 275 2 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 488 3 3,9 717 3 4,2 771 3 3,6 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 438 4 4,6 705 3 4 732 4 5,2 1 5 5
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 786 4 12,4 653 3 10,5 1 133 4 13,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 580 3 4,4 384 3 4,4 196 3 4,5 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 398 5 8,3 919 5 8 477 6 9 2 5 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 193 3 17,7 1 956 3 10,4 1 237 5 29,3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 921 7 12,5 431 7 12,3 490 8 12,6 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 291 3 6,6 2 272 3 5,4 2 018 3 8 1 4 4
Selhání srdce (I50) 3 021 8 15,1 1 563 8 13,8 1 458 9 16,5 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 937 10 32,5 1 954 10 31,1 1 983 11 34 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 898 6 25,5 1 095 6 16,6 803 8 37,7 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 149 2 5,4 433 2 5,4 716 2 5,3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 774 6 10,8 1 529 6 10,3 1 244 6,5 11,3 1 5 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 032 3 5,4 574 2 4,9 458 3 6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 629 8 13,7 1 411 8 14,3 1 217 8 13,1 1 5 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 998 5 8,3 551 4 7,4 446 5 9,4 1 3 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 408 1 1,8 1 319 1 1,6 1 089 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 600 3 5,4 967 3 4,9 632 3 6 1 4 4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 311 11 27 677 11 27,9 634 11 25,9 0 0 0
Astma (J45-J46) 468 9 17,8 215 9 16,4 253 10 18,9 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 447 9 20,5 821 8 20,8 626 9 20,2 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 475 3 3,9 193 3 4,1 282 3 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 446 4 4,5 247 4 4,5 199 4 4,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 399 3 8,3 208 3 6,9 191 3 9,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 420 6,5 14,1 218 6 11 202 7 17,3 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 983 3 6,7 374 3 5,8 608 3 7,3 1 5 5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 333 4 5 620 4 5,4 711 4 4,7 2 6 6
Tříselná kýla (K40) 1 911 3 3,4 1 670 3 3,3 241 2 3,5 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 617 3 4,5 794 3 3,9 823 4 5 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 450 7 9,9 218 7,5 9,4 232 7 10,5 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 220 4 6,5 80 4 6,5 140 4 6,6 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 867 6 10,4 365 5 10,4 502 6 10,4 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 496 6 10,6 220 6 9,5 276 7 11,5 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 002 3 4,1 570 3 4 432 3 4,3 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 685 2 6,4 354 2 4,5 331 2 8,5 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 268 11 19,2 173 10 17,5 95 13 22,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 418 6 11,5 231 6 12,4 187 6 10,3 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 428 4 6,1 948 4 6,6 1 480 4 5,8 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 635 6 10,3 290 6 9,9 345 6 10,7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 737 8 12,4 441 7 12,6 296 8 12,2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 987 5 8,5 487 5 8,7 500 4 8,2 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 847 5 11,2 577 5 9,7 270 6 14,4 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 546 8 11 259 8 11,3 287 8 10,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 573 7 14,3 235 7 11,9 338 6 16 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 851 11 16 733 10 15,1 1 118 11 16,6 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 851 9 13,5 719 9 12 1 132 9 14,5 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 844 2 2,6 1 592 2 2,6 1 251 2 2,5 1 6 6
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 123 3 8,6 711 3 8,2 1 412 3 8,8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 133 10 14,5 28 9,5 11 105 10 15,4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 652 8 15,8 293 8 15,4 359 9 16,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 213 8 13,3 564 7 12,3 649 8 14,2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2 150 7 13,8 771 7 11,8 1 379 8 14,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 426 2 3,3 761 2 3 665 2 3,7 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 005 6 13,8 370 6 12,8 635 6 14,4 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 397 5 6,8 495 5 7,7 902 5 6,2 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 864 8 18,6 465 7 14,4 399 9 23,6 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 061 4 5 673 3 5 388 4 5,2 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 447 5 10,2 806 6 10,9 1 641 4 9,9 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 655 5 6 655 5 6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 175 2 2,9 1 175 2 2,9 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 274 3 3,7 37 3 3,6 237 3 3,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 389 2 3,3 0 0 0 388 2 3,3 1 3 3
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 169 1 1,8 0 0 0 2 168 1 1,8 1 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 897 1 2,4 15 3 4,3 4 880 1 2,4 2 5,5 5,5
Lékařský potrat (O04) 752 1 1,2 0 0 0 752 1 1,2 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 146 1 1,4 0 0 0 2 146 1 1,4 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 288 4 5,5 0 0 0 2 287 4 5,5 1 1 1
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 869 5 6,2 0 0 0 868 5 6,2 1 6 6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 589 4 4,2 0 0 0 8 574 4 4,2 15 4 4,4
Ostatní porody (O81-O84) 3 919 5 5,4 0 0 0 3 906 5 5,4 13 5 5,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 136 1 3 0 0 0 136 1 3 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 122 2 3,1 0 0 0 122 2 3,1 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 617 11 19,7 318 11 20,5 299 11 18,8 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 088 4 5,9 583 4 5,9 505 4 5,9 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 176 3 5,9 706 3 5,9 470 3 6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 636 2 3 325 2 2,9 311 2 3,1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 397 3 3,8 462 2 4,1 935 3 3,7 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 693 19 46,2 285 8 32,6 406 24 56 2 2,5 2,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 427 3 8,6 2 104 3 7,7 2 320 3 9,3 3 6 4,3
Nitrolební poranění (S06) 2 093 2 9 1 302 2 9,3 791 2 8,4 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 070 2 4 680 2 3,9 390 2 4,3 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 999 3 5,4 446 2 3,5 553 3 6,9 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2 155 16 36,6 665 14 31,4 1 489 17 39 1 5 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 000 5 14,3 481 5 11,6 519 6 16,9 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 981 4 11 2 855 3 7,9 2 124 5 15,1 2 3,5 3,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 210 6 11 124 8 12,2 86 4 9,3 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 668 1 3,3 284 1 3,3 384 1 3,3 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 179 8 13,9 539 7 10,9 640 9 16,4 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 535 3 5,1 314 3 4,8 221 3 5,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 325 1 4,6 168 1 6,1 157 1 3 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 245 2 3,6 130 2 4,4 115 2 2,7 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 118 1 1,6 1 2 2 117 1 1,6 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 739 4 4,6 6 504 4 4,6 6 235 4 4,6 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 427 9 13,9 679 10 14,3 748 9 13,5 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 131 7 14,3 3 235 8 15,6 5 894 6 13,6 2 4 4
Celkem 197 167 4 12,2 83 221 4 12,6 113 880 4 11,9 66 5 5,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)