8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 361 4 7,7 163 4 9 198 4 6,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 308 2 3,6 124 2 3,4 184 2 3,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 37 66 72,1 22 61 68,5 15 85 77,4
Septikémie (A40-A41) 368 11 19,4 174 11,5 20,2 194 10 18,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 109 6 9,6 592 7 9,1 517 6 10,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 397 10 19,3 247 11 21,7 150 10 15,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 330 10 22,2 220 10 22,7 110 11 21
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 223 3 7,8 135 3 8,2 88 3 7,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 401 5 8,2 2 5,5 5,5 399 5 8,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 123 6 13,3 0 0 0 123 6 13,3
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 81 8 15,9 0 0 0 81 8 15,9
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 371 5 8,6 371 5 8,6 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 307 5 8,6 237 6 8,4 70 5 9,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 561 9 15,9 863 8 15,2 698 9 16,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 42 3 4,2 8 3 3,8 34 3,5 4,4
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 99 4 4,4 60 4 4,6 39 4 4,1
Leiomyom dělohy (D25) 324 6 5,7 0 0 0 324 6 5,7
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 188 4 6,1 564 3 5,4 624 4 6,8
Anémie (D50-D64) 428 4 11,2 177 5 10,5 251 4 11,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 180 6,5 9,2 82 6 7,1 98 7 11
Diabetes mellitus (E10-E14) 851 7 17,7 461 7 15,9 390 7 19,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 626 3 6,1 582 3 6,7 1 044 4 5,8
Demence (F00-F03) 148 29 76,2 67 29 58,9 81 36 90,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 583 10 33,3 406 11 35,4 177 5 28,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 170 14,5 38,2 114 15,5 37,2 56 12 40,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 355 39 76,4 184 36 83,5 171 41 68,7
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 214 31 51,9 81 30 40,9 133 31 58,7
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 013 18 34,1 463 17 36,7 550 19 31,8
Alzheimerova nemoc (G30) 198 24,5 68,9 70 29 51,2 128 24 78,5
Roztroušená skleróza (G35) 163 10 21,5 49 8 23,6 114 11 20,6
Epilepsie (G40, G41) 606 3 7,1 354 3 6,1 252 3 8,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 349 4 4,9 158 4 4,2 191 4 5,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 912 5 16,4 987 4 14,6 925 6 18,4
Katarakta (H25-H26, H28) 161 2 2,7 59 2 2,4 102 2 2,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 754 3 5,1 337 3 4,8 417 3 5,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 938 5 5,2 404 5 5,2 534 5 5,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 505 3 8,6 193 3 7,7 312 3 9,2
Angina pectoris (I20) 489 2 5,1 342 2 5,5 147 2 4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 754 5 8,2 489 5 7,7 265 6 9,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 778 3 11,8 516 2 9,5 262 3 16,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 409 7 12,4 196 7 11,8 213 7 12,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 696 3 6,2 942 2 5,7 754 3 6,8
Selhání srdce (I50) 1 513 9 17,5 750 9 16 763 9 19
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 928 12 29,8 1 004 12 25,7 923 12 34,2
Ateroskleróza (I70) 777 7 22,6 506 6 19,8 271 7 27,8
Varixy dolních končetin (I83) 639 2 5,2 235 2 5,5 404 2 5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 288 5 9,9 723 5 9,4 565 5 10,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 704 3 4,6 386 3 4,8 318 3 4,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 389 8 17,5 796 8 15,1 591 8 20,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 758 5 9,9 397 5 9 361 6 10,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 835 2 2,3 454 1 2,1 381 2 2,5
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 638 4 4,8 396 4 4,5 242 4 5,1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 606 12 26,3 364 12 23,9 242 12 30
Astma (J45-J46) 243 11 19,1 90 20,5 26,1 153 9 14,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 565 13 24,1 355 13 22,2 210 12 27,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 116 3 3,5 55 3 3,5 61 3 3,5
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 139 5 7,8 79 6 6,6 60 4 9,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 247 3 5,4 136 3 4,8 111 4 6,2
Peptický vřed (K25-K28) 252 6 9,1 161 6 9,3 91 6 8,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 729 2 4,3 276 2 3,4 453 2 4,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 515 4 5,3 290 5 5,4 225 4 5,2
Tříselná kýla (K40) 926 3 4 811 3 4,2 115 3 3,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 882 3 4,5 460 3 4,1 422 4 5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 163 6 9,9 71 6 9,2 92 6 10,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 189 3 8,3 82 3 4,7 107 3 11,1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 286 7 12,1 145 7 10 141 6 14,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 221 5 8,1 91 5 8,1 130 5 8,2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 611 2 3,5 374 2 3,4 237 3 3,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 356 2 4,2 216 2 3,8 140 2 4,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 108 7 18,3 83 7 18,6 25 6 17,5
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 160 6 10,7 88 6 10,4 72 5 11,1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 379 5 7,6 502 5 6,7 877 4 8,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 304 6 8,5 149 6 9,2 155 6 7,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 388 7 11,2 243 8 11,6 145 7 10,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 204 5 11 99 4 8,2 105 5 13,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 392 5 10,3 243 5 7,6 149 5 14,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 260 7 11,1 136 7 11,4 124 7 10,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 318 6 20,9 120 8 22,8 198 6 19,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 762 12 20,9 333 11 18,4 429 17 22,8
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 855 10 17 337 9 15,1 518 10 18,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 614 2 3,2 324 2 3,2 290 2 3,2
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 141 3 9,3 428 3 8,5 713 3 9,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 67 10 16 24 9 17,6 43 10 15
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 250 18 23,7 109 20 23,6 141 17 23,7
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 134 8 13,2 531 8 13,4 603 8 13,1
Dorzalgie (M54) 2 121 10 18,1 704 9 16,3 1 417 12 19
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 798 2 5,1 427 2 3,9 371 2 6,4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 712 8 15,9 250 7 15,6 462 9 16,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 734 5 8,9 293 5 10,1 441 5 8,1
Selhání ledvin (N17-N19) 383 8 15,6 199 8 13,9 184 9 17,5
Urolitiáza (N20-N23) 580 4 4,5 366 3 4,4 214 4 4,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 191 5 10,2 400 6 11,6 791 4 9,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 583 2 4,3 583 2 4,3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 610 2 3,5 610 2 3,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 135 3 3 15 2 2,7 120 3 3,1
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 152 3 4,6 0 0 0 152 3 4,6
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 541 2 2,6 0 0 0 541 2 2,6
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 573 2 3,3 5 4 4,8 1 568 2 3,3
Lékařský potrat (O04) 203 1 1,2 0 0 0 203 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 469 1 1,7 0 0 0 469 1 1,7
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 198 4 5,4 0 0 0 1 198 4 5,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 277 4 5,6 0 0 0 277 4 5,6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 500 4 4,2 0 0 0 3 500 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 1 075 5 5,7 0 0 0 1 075 5 5,7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 24 5 5,8 0 0 0 24 5 5,8
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 51 3 5 0 0 0 51 3 5
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 314 15 23,6 171 14 24,1 143 15 23
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 346 5 6,7 203 5 6,7 143 5 6,9
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 517 3 7,4 311 3 6,8 206 4 8,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 172 2 2,6 102 1 2,4 70 2 2,9
Břišní a pánevní bolest (R10) 571 2 4,8 185 3 7,2 386 2 3,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 291 6 7,9 161 5 7,7 130 6,5 8,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 851 3 9,8 944 3 8,3 907 3 11,4
Nitrolební poranění (S06) 1 185 2 7,5 732 2 6,9 453 2 8,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 623 2 4,7 418 2 4,9 205 2 4,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 587 3 5,5 271 2 4,2 316 3 6,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 852 18 43,7 295 14 33,6 557 24 49
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 591 5 11,8 326 5 11,1 265 5 12,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 772 3 10,1 2 202 3 7,3 1 569 4 14,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 150 5 11,1 93 5 10,1 57 5 12,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 347 1 2,8 164 1 2,1 183 1 3,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 631 7 14,2 317 7 12,9 314 8 15,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 94 3 9,4 62 3 8,5 32 4 11,1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 206 1 6,1 112 1 9,6 94 1 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 604 1 3,2 290 1 4,1 314 1 2,4
Řízení antikoncepce (Z30) 107 2 2,3 0 0 0 107 2 2,3
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 758 4 4,1 2 418 4 4,2 2 340 4 4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 847 10 15,7 424 11 16,9 423 9 14,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 826 3 10,1 1 902 3 13,1 4 924 3 8,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 91 915 4 11,2 40 904 4 11,2 51 007 4 11,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)