8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 493 4 8,7 215 4 7,8 278 4 9,4 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 291 2 4,1 133 2 4,8 158 3 3,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 31 64 67,6 21 67 72,7 10 31,5 57 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 516 9 12,3 254 10 13,1 262 9 11,5 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 13 16,8 5 13 16,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 219 6 8,6 610 6 8,9 609 6 8,3 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 514 10 16,1 307 10 15,4 207 10 17,2 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 322 11 20,8 217 10 19,2 105 15 24,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 251 3 5,2 140 3 5,5 111 3 4,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 414 5 8,1 2 5,5 5,5 412 5 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 150 7 12,3 0 0 0 150 7 12,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 95 8 13 0 0 0 95 8 13 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 327 6 9,5 327 6 9,5 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 362 6 9,7 274 6,5 9,7 88 6 9,7 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 513 9 16,2 796 9 14,8 717 9 17,8 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 44 4 11,2 6 8 18,7 38 4 10,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 112 3 4,2 71 2 4,3 41 3 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 359 6 5,4 0 0 0 359 6 5,4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 391 3 5,9 680 3 5,6 711 4 6,1 0 0 0
Anémie (D50-D64) 407 5 8,8 179 6 9 228 5 8,6 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 157 6 8,3 75 6 8,6 82 5 8 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 999 7 15 546 7 13,7 453 8 16,5 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 833 3 6,2 649 4 6,7 1 184 3 5,9 0 0 0
Demence (F00-F03) 147 21 62,6 66 14,5 55,6 81 28 68,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 681 7 31 458 8,5 31,4 223 4 30,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 199 14 32,3 114 18 36,9 85 7 26,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 353 55 91,2 194 63 111,8 159 42 66,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 220 30 42,5 93 28 41,7 127 31 43 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 048 18 37,7 462 17 47 586 18 30,4 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 210 30,5 68,2 54 27 94,3 156 32 59,1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 172 10 19,4 50 11 21,9 122 9 18,4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 630 3 8,6 380 3 8,5 250 4 8,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 383 4 4,7 168 4 4,1 215 4 5,2 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 979 6 14,8 1 019 5 14,6 960 6 15,1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 217 2 2,6 95 2 2,3 122 2 2,9 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 823 3 5,6 365 3 5,2 458 3 6 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 997 5 6,1 461 5 5,5 536 5 6,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 675 3 8,7 222 3 6,3 453 3 9,8 0 0 0
Angina pectoris (I20) 576 2 3,8 383 2 3,4 193 2 4,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 784 5 7,4 530 5 7,3 254 6 7,4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 098 2 11,8 696 2 9,1 402 2 16,5 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 405 7 11,4 185 7 9,4 220 8 13,2 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 758 3 6,7 928 3 5,7 830 4 7,9 0 0 0
Selhání srdce (I50) 1 727 8 14,6 838 8 14,3 889 8 14,9 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 139 11 30,5 1 071 11 27,5 1 068 12 33,5 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 939 6 20,5 635 6 19,6 304 6 22,4 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 634 2 6,8 224 2 6,5 410 2 7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 491 5 8,9 852 5 9,2 639 5 8,4 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 932 3 4,6 498 3 4,4 434 3 4,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 530 7 14 826 8 12,8 704 7 15,3 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 773 5 10,1 398 5 8,4 375 6 11,8 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 166 1 2,1 618 1 2 548 1 2,2 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 569 4 5,4 340 4 5,4 229 4 5,3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 684 10 24,1 402 10 25,6 282 10 22 0 0 0
Astma (J45-J46) 326 8 14 129 8 14,4 197 8 13,6 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 572 9 18,8 328 8 16,7 244 10 21,6 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 136 3 3,5 76 3 3,6 60 3 3,5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 156 5 5,6 91 5 5,3 65 5 5,9 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 255 4 6,5 136 4 5 119 4 8,3 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 280 6 11,1 156 6 10 124 6 12,4 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 766 3 5,6 301 3 6,6 465 3 4,9 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 542 5 5,4 283 5 5,7 259 4 5,1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 905 3 3,8 787 3 3,9 118 3 3,6 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 818 3 4,3 423 3 3,8 395 4 4,7 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 195 6 9,5 96 7 8,6 99 6 10,4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 176 4 5,4 64 3 5,3 112 4 5,4 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 349 6 10,8 165 5 10,7 184 6 10,9 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 303 5 7,4 122 4 6,4 181 5 8,1 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 597 3 3,6 345 3 3,6 252 3 3,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 474 2 4,8 252 2 5,1 222 2 4,6 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 141 11 17,6 107 12 17,5 34 9 17,8 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 193 6 12,9 104 5 10,5 89 7 15,7 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 478 5 6,7 553 5 7,1 925 5 6,4 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 328 6 9,5 168 6 8,6 160 7 10,5 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 409 7 10,3 235 7 10,1 174 7 10,5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 266 5 11,2 126 5 12 140 5 10,4 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 427 5 9,1 258 5 8 169 5 10,8 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 292 7 11,2 138 8 12 154 7 10,5 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 420 7 16,4 167 7 19,2 253 6 14,6 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 937 11 17,7 371 11 17,1 566 11 18,1 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 144 10 14,1 426 9 12,5 718 10 15 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 649 3 3,2 392 3 3,5 257 3 2,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 168 3 8,8 447 3 6,9 721 3 9,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 70 9 14,8 21 6 10,6 49 10 16,6 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 290 12 17,5 122 11 16,2 168 13 18,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 266 8 12,9 589 8 12,1 677 9 13,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2 302 9 16 773 8 13,7 1 529 10 17,2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 761 2 4,7 431 2 3,8 330 3 5,9 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 807 8 13,4 296 7 12,5 511 8 13,9 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 773 4 6,7 238 4,5 7,8 535 4 6,2 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 379 8 14,7 193 8 15,7 186 8 13,6 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 624 3 4,5 388 3 4,5 236 3 4,5 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 217 5 8,5 420 6 10,2 797 4 7,6 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 497 4 4,8 497 4 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 613 2 3,3 613 2 3,3 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 132 3 3,1 11 3 2,8 121 3 3,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 154 3 4,1 0 0 0 154 3 4,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 728 1 2,4 0 0 0 728 1 2,4 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 890 2 3,4 3 2 3 1 887 2 3,4 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 222 1 1,3 0 0 0 222 1 1,3 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 539 1 1,8 0 0 0 539 1 1,8 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 378 4 6 0 0 0 1 378 4 6 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 311 5 6,3 0 0 0 311 5 6,3 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 390 4 4,3 0 0 0 3 390 4 4,3 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 200 5 5,8 0 0 0 1 200 5 5,8 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 3 3,6 0 0 0 25 3 3,6 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 41 3 4,8 0 0 0 41 3 4,8 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 388 13 20,2 230 13 20,3 158 13 20,1 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 553 4 5,9 299 4 6,3 254 4 5,5 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 587 3 7 342 3 6,9 245 3 7,2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 175 2 3,8 111 2 3,2 64 2 4,9 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 944 3 4,7 317 3 5,7 627 3 4,2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 249 28 31,8 94 28 29,4 155 29 33,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 208 3 8,1 1 129 3 7,4 1 079 3 8,7 0 0 0
Nitrolební poranění (S06) 1 464 2 7,5 912 2 6,4 552 2 9,2 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 770 2 4,1 526 2 4,3 244 2 3,5 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 586 3 6,6 259 3 5,6 327 3 7,4 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 914 14 39,5 300 12 32 614 16 43,2 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 559 6 13,8 280 6 10,1 278 6 17,6 1 3 3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 989 3 8,9 2 398 3 7,2 1 591 4 11,5 0 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 156 6 12 97 6 10,3 59 6 14,9 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 400 1 3,5 205 1 3,8 195 1 3,2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 604 8 14 295 7 13,2 309 9 14,8 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 97 4 11,4 64 4 10,6 33 5 12,9 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 226 1 3,6 113 1 4,6 113 1 2,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 776 1 3,1 355 1 4,1 421 1 2,3 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 159 2 2,3 5 2 1,8 154 2 2,4 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 430 4 4,1 2 212 4 4,2 2 218 4 4,1 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 928 10 16 471 10 15,8 457 10 16,3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 891 3 9,3 2 068 3 11,8 5 823 3 8,4 0 0 0
Celkem 101 108 4 10,6 44 055 4 10,9 57 052 4 10,4 1 3 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)