8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 489 4 10,7 227 3 8 262 5 13
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 403 2 4 171 2 3,2 232 2 4,6
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 29 67 75,9 21 67 80,5 8 64 63,9
Septikémie (A40-A41) 509 11 17,9 250 11 17,2 259 10 18,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 28 28 1 28 28 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 155 7 10,5 590 7,5 10,4 565 7 10,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 608 12 19,8 365 12 19,9 243 12 19,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 441 12 17,8 270 12 17 171 11 19,1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 342 2 4,9 197 2 5,4 145 2 4,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 557 4 7,8 5 4 3,6 552 4 7,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 224 8 12,6 0 0 0 224 8 12,6
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 112 10 15,2 0 0 0 112 10 15,2
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 408 6 9,2 408 6 9,2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 343 6 11 255 6 11,3 88 6 10,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 926 9 18,2 1 087 9 18,3 839 9 18,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 26 3 4,3 6 6,5 6,2 20 3 3,8
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 174 1 2,7 118 1 2,9 56 2 2,4
Leiomyom dělohy (D25) 443 6 5,4 0 0 0 443 6 5,4
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 722 3 6 711 3 6,1 1 011 3 5,8
Anémie (D50-D64) 646 5 8,7 257 5 7,9 389 5 9,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 230 5 8,5 133 4 7,9 97 5 9,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 270 5 12,3 725 5 11,7 545 6 13,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 540 4 7,6 943 3 7 1 597 4 7,9
Demence (F00-F03) 303 44 122,4 111 47 161,3 192 43 99,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 861 12 45,1 594 12 45,9 267 11 43,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 299 14 42,2 184 13 46,1 115 16 35,9
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 517 50 140,6 270 52,5 178,5 247 49 99,2
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 249 31 51,1 93 36 47,2 156 28,5 53,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 351 23 44,5 621 22 48,8 730 25 40,8
Alzheimerova nemoc (G30) 209 56 151,9 67 34 131,7 142 65 161,5
Roztroušená skleróza (G35) 251 6 11,8 71 6 8 180 6 13,3
Epilepsie (G40, G41) 694 3 6,8 433 2 6 261 4 8,1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 444 4 6,3 177 3 5,1 267 4 7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 854 4 12,2 1 036 3 11,3 818 4 13,2
Katarakta (H25-H26, H28) 74 2 2,8 31 2 2,6 43 2 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 814 2 3,7 396 2 3,7 418 2 3,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 096 5 5 492 4 4,8 604 5 5,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 969 3 10,4 346 2 7,5 623 3 12,1
Angina pectoris (I20) 266 3 4,1 168 3 4 98 3 4,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 927 4 7 593 4 5,9 334 5 9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 785 2 6,7 1 196 2 5,7 589 2 8,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 506 6 9,8 240 6 8,1 266 6 11,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 157 3 7,1 1 157 3 6,5 1 000 4 7,7
Selhání srdce (I50) 1 788 7 13,5 891 7 12,4 897 7 14,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 178 9 25,7 1 075 9 23,7 1 103 9 27,7
Ateroskleróza (I70) 891 8 22,8 551 8 19,4 340 9 28,4
Varixy dolních končetin (I83) 849 3 6 306 3 6,9 543 3 5,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 564 5 9,2 888 5 8,4 676 5 10,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 277 3 4,8 674 2 3,9 603 3 5,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 715 7 13,5 935 7 13,3 780 7 13,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 147 5 9,1 592 4 7,4 555 5 10,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 119 2 2,6 625 2 2,4 494 2 2,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 940 4 5,5 566 4 5,3 374 4 5,7
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 766 9 23,5 445 9 23,8 321 8 23,1
Astma (J45-J46) 243 7 15,8 84 8,5 15,5 159 7 16
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 845 10 22,5 490 9 23,4 355 10 21,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 217 2 2,7 117 2 2,7 100 2 2,6
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 226 3 4,5 119 3 4,5 107 3 4,5
Nemoci jícnu (K20-K23) 207 3 6,5 121 3 5,2 86 4 8,3
Peptický vřed (K25-K28) 261 7 11,3 155 7 10,2 106 6 12,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 941 3 6,6 367 2 5,2 574 3 7,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 895 4 5,2 417 4 5,4 478 4 5,1
Tříselná kýla (K40) 1 129 3 3,8 1 001 3 3,7 128 3 4,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 948 4 4,9 503 3 4,5 445 4 5,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 210 6,5 8,7 108 7 9,2 102 6 8,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 130 4 8 59 3 4,1 71 4 11,3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 315 9 14,3 150 8 13,6 165 10 15
Divertikulární nemoc střeva (K57) 314 5 8,3 125 5 7,6 189 6 8,7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 690 3 4,2 421 3 4,1 269 3 4,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 390 2 5,7 197 2 5,2 193 2 6,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 266 8 16,7 178 7,5 15,8 88 9 18,5
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 286 7 11,7 149 7 13,3 137 6 10,1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 679 4 6,7 620 5 7,2 1 059 4 6,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 373 7 11,2 165 7 10,4 208 7 11,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 535 8 11,8 316 8 11,8 219 8 11,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 355 4 9,3 193 4 7,8 162 5 11
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 531 5 9,4 334 5 8,5 197 5 11,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 581 7 10,1 275 8 11,7 306 6 8,7
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 595 5 15,2 276 6 17,7 319 5 13
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 883 10 17,2 405 9 16,6 478 10 17,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 312 8 11,2 516 8 10,4 796 8 11,7
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 029 2 2,5 540 2 2,5 489 2 2,5
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 430 2 5,6 499 3 5,2 931 2 5,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 90 7 12,4 31 9 18 59 7 9,5
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 146 7 16 81 6 15,4 65 9 16,8
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 123 5 7,8 537 5 7,4 586 4 8,2
Dorzalgie (M54) 2 791 6 10,4 1 118 6 8,8 1 673 7 11,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 330 2 2,6 680 2 2,7 650 2 2,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 723 6 8,8 246 6 8,2 477 6 9,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 803 5 8,4 267 5 8,6 536 5 8,2
Selhání ledvin (N17-N19) 567 7 13,6 312 6 11,6 255 8 15,9
Urolitiáza (N20-N23) 873 3 4,6 567 3 4,4 306 3 4,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 597 4 9,3 528 6 10,2 1 069 4 8,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 501 6 6,9 501 6 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 759 2 3,4 759 2 3,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 164 2 2,7 7 2 2,3 157 2 2,7
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 230 3 3,7 0 0 0 230 3 3,7
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 049 1 2,1 0 0 0 1 049 1 2,1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 420 2 3,3 14 3 3,7 2 406 2 3,3
Lékařský potrat (O04) 432 1 1,1 0 0 0 432 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 902 1 1,5 0 0 0 902 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 743 4 4,8 0 0 0 1 743 4 4,8
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 306 3 5 0 0 0 306 3 5
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 023 4 3,8 0 0 0 4 023 4 3,8
Ostatní porody (O81-O84) 1 400 5 5,4 0 0 0 1 400 5 5,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 54 1 3,6 0 0 0 54 1 3,6
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 55 2 2,9 0 0 0 55 2 2,9
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 353 10 17,4 183 11 18,6 170 9 16,1
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 617 4 5,1 335 4 4,9 282 4 5,4
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 530 2 5,5 305 2 5,2 225 3 5,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 366 2 3,3 206 1 3,2 160 2 3,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 836 2 3,7 261 2 4,3 575 2 3,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 24 7 10,5 15 7 12,2 9 7 7,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 813 3 6,5 1 321 3 5,9 1 492 3 7
Nitrolební poranění (S06) 1 326 2 7,6 870 2 7,8 456 2 7,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 155 2 3,4 690 2 3,3 465 2 3,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 648 2 4 280 2 2,8 368 2 5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 989 22 37,6 345 17 31,9 644 25 40,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 756 4 10,9 379 3 8,8 377 4 13
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 260 2 8,3 2 595 2 5,8 1 665 3 12,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 142 6 10,9 91 6 10,6 51 6 11,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 301 1 2,4 135 1 2,1 166 1 2,6
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 394 8 15,6 189 8 13,8 205 8 17,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 107 2 6,9 71 2 8,4 36 2 3,8
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 233 1 6,8 138 1 9,8 95 1 2,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 306 2 3,4 159 2 3 147 1 3,9
Řízení antikoncepce (Z30) 57 1 1,7 1 6 6 56 1 1,6
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 818 3 3,8 2 938 3 3,9 2 880 3 3,7
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 275 9 11,6 129 9 12 146 8 11,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 521 3 9,5 2 400 4 12,9 6 121 3 8,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 117 182 4 10,6 51 148 4 11,3 66 034 4 10,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)