8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 471 3 10,4 222 3 8,7 249 4 11,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 428 2 3,1 179 2 2,6 249 2 3,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 39 61 66,5 31 63 72 8 45,5 45,3
Septikémie (A40-A41) 460 13 18,2 232 14 19,3 228 11 17
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 32 32 2 32 32 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 271 7 9,7 653 7 10 618 6 9,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 650 12 19,3 386 13 19,9 264 12 18,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 461 11 18 302 11 17,7 159 11 18,6
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 329 2 6,4 174 2 8,6 155 2 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 581 4 8,1 3 4 3,7 578 4 8,1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 190 9 11,7 0 0 0 190 9 11,7
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 100 10 13,6 0 0 0 100 10 13,6
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 397 7 8,8 397 7 8,8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 347 6 10,4 242 6 10,1 105 6 10,9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 964 10 19,6 1 101 10 20,3 863 9 18,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 31 4 4,5 12 5 5,8 19 4 3,7
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 156 2 3,1 90 1,5 3,2 66 2 2,9
Leiomyom dělohy (D25) 473 6 5,5 0 0 0 473 6 5,5
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 652 3 6,4 733 3 6,3 919 3 6,5
Anémie (D50-D64) 619 5 9,3 250 5 8,7 369 5 9,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 287 4 7,1 147 4 6,5 140 5 7,9
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 333 5 12,6 740 5 12,9 593 5 12,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 506 4 6,5 954 3 5,5 1 552 4 7,1
Demence (F00-F03) 337 48 127,7 131 39 143,9 206 52,5 117,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 835 15 43,1 579 16 44,1 256 13 40,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 290 16 44,7 176 16 49,4 114 15 37,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 507 56 141,7 270 62,5 169,6 237 49 110
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 282 34 51,5 98 31 52,1 184 35 51,2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 313 28 62,8 607 28 52,4 706 28 71,7
Alzheimerova nemoc (G30) 202 50 123,5 61 34 90,6 141 56 137,7
Roztroušená skleróza (G35) 249 5 13,2 71 4 12,6 178 5 13,5
Epilepsie (G40, G41) 743 3 7,6 443 3 7,2 300 3 8,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 427 4 6,2 176 4 5,4 251 4 6,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 831 4 14,4 1 063 3 14,9 768 4 13,8
Katarakta (H25-H26, H28) 70 2 2,9 40 2 3,3 30 2 2,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 822 2 3,9 365 2 3,9 457 2 3,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 977 4 5,3 426 4 5,2 551 5 5,4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 976 3 11,3 364 3 8,2 612 3 13,1
Angina pectoris (I20) 330 3 4,1 205 3 4 125 3 4,2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 905 4 7,5 566 4 6,1 339 5 9,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 763 2 7 1 143 2 6,1 620 2 8,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 633 6 10 257 6 9,1 376 6 10,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 131 3 6,6 1 121 3 6 1 010 4 7,2
Selhání srdce (I50) 1 704 7 12,6 787 7 11,9 917 7 13,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 358 9 25,2 1 116 9 24,1 1 242 10 26,2
Ateroskleróza (I70) 932 8 21,3 588 8 19,9 344 8 23,7
Varixy dolních končetin (I83) 862 3 6,7 308 3 8,5 554 3 5,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 680 5 9 926 6 8,8 754 5 9,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 210 3 4,4 630 3 4 580 3 4,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 593 8 14,1 852 7 13,2 741 8 15,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 966 5 9,2 486 4 8 480 5 10,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 226 2 2,7 652 2 2,6 574 2 2,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 954 4 5,6 570 4 5,5 384 4 5,6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 750 9 21,3 419 9 22,9 331 8 19,2
Astma (J45-J46) 291 7 16,8 126 6 16,7 165 8 16,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 809 10 23,4 470 10 25 339 10 21,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 222 2 2,8 99 2 2,9 123 2 2,7
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 241 4 5,9 126 4 5,8 115 4 6
Nemoci jícnu (K20-K23) 203 3 6,8 111 3 6,5 92 3 7,2
Peptický vřed (K25-K28) 300 6 10,2 172 6 9,2 128 7 11,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 092 3 5 430 2 4,5 662 3 5,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 846 4 5,2 403 4 5,1 443 4 5,2
Tříselná kýla (K40) 1 217 3 4 1 074 4 3,9 143 3 4,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 966 4 4,9 494 3 4,1 472 4 5,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 213 7 9,7 97 6 9 116 7 10,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 135 3 5,3 56 2 3,3 79 4 6,7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 287 9 13,7 133 9 13,7 154 9,5 13,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 310 6 8,9 131 5 7 179 6 10,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 705 3 4,8 403 4 5 302 3 4,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 392 2 6,1 206 2 5,4 186 2 6,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 247 8 15 162 7 14,4 85 9 16
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 291 7 13,3 153 6 14 138 7,5 12,6
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 669 4 6,9 612 5 7,4 1 057 4 6,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 389 7 9,3 167 7 9,8 222 7 8,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 537 8 12,6 321 8 12,7 216 8 12,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 378 5 9,8 186 4 9,2 192 5 10,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 532 5 9,7 332 5 9,6 200 5 9,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 580 7 10,5 292 8 11,8 288 7 9,1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 636 5 13,2 265 6 13,1 371 4 13,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 929 11 17 421 11 16,2 508 11 17,6
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 415 8 11,6 548 6 10,5 867 8 12,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 006 2 2,6 509 2 2,7 497 2 2,6
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 361 3 5,7 493 3 5,9 868 3 5,6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 86 6,5 8,8 30 7 10,7 56 6 7,7
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 179 9 19,5 93 8 19 86 9 20,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 008 5 8,1 500 5 7,6 508 5 8,6
Dorzalgie (M54) 2 977 6 9,9 1 172 6 8,6 1 805 7 10,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 247 2 2,7 652 2 2,8 595 2 2,7
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 699 6 9,4 261 5 8,6 438 6 9,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 788 5 7,7 235 5 8,3 553 5 7,5
Selhání ledvin (N17-N19) 629 7 13,7 349 6 12,5 280 7 15,2
Urolitiáza (N20-N23) 884 3 4,7 590 3 4,6 294 3,5 4,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 613 4 9,2 505 6 10,7 1 108 4 8,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 470 6 6,8 470 6 6,8 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 801 2 3,5 801 2 3,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 150 2 2,6 22 2 2 128 2 2,7
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 192 3 3,8 0 0 0 192 3 3,8
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 062 1 2,3 0 0 0 1 062 1 2,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 507 2 3,2 7 6 5,4 2 500 2 3,2
Lékařský potrat (O04) 494 1 1,1 0 0 0 494 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 919 1 1,4 0 0 0 919 1 1,4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 065 4 5,3 0 0 0 2 065 4 5,3
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 263 3 4,2 0 0 0 263 3 4,2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 806 4 3,9 0 0 0 3 806 4 3,9
Ostatní porody (O81-O84) 1 370 5 5,4 0 0 0 1 370 5 5,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 63 3 3,5 0 0 0 63 3 3,5
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 42 3,5 3,6 0 0 0 42 3,5 3,6
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 384 9 17,7 213 10 19,5 171 8 15,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 753 4 4,9 407 4 4,7 346 4 5,2
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 563 2 5,3 302 2 5,3 261 2 5,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 424 2 3,3 224 2 3,5 200 2 3,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 944 2 3,4 307 2 3,3 637 2 3,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 18 5 9,3 8 5,5 8,5 10 4 9,9
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 091 3 5,8 1 483 3 5,5 1 608 3 6,1
Nitrolební poranění (S06) 1 529 2 7 931 2 6,8 598 2 7,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 202 2 3,6 719 2 3,1 483 2 4,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 648 2 4 273 2 2,9 375 2 4,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 998 21 36,7 339 18 33,1 659 22 38,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 723 4 11,1 386 4 9,5 337 4 12,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 338 3 8,4 2 624 2 6,5 1 714 3 11,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 131 7 11,8 75 8 11,2 56 6 12,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 359 1 2,8 163 1 3 196 1 2,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 509 8 15,3 229 7 13 280 8 17,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 122 2 9,4 78 2 12,2 44 2 4,5
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 204 1 3,1 126 1 3,1 78 1 3,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 355 1 2,6 172 1 2,7 183 2 2,4
Řízení antikoncepce (Z30) 123 1 1,5 0 0 0 123 1 1,5
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 665 3 3,9 2 927 4 3,9 2 738 3 3,8
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 353 8 12,2 162 8 13 191 8 11,4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 660 3 9 2 431 3 12,3 6 229 3 7,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 119 214 4 10,7 51 604 4 11,4 67 610 4 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)