8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 050 4 10 503 4 9 547 4 10,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 572 3 5,3 230 3 5,2 342 3 5,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28 24,5 50,6 18 47 64 10 22,5 26,5
Septikémie (A40-A41) 1 031 11 17,1 540 12 17,9 491 10 16,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 14 26,7 6 10,5 24 1 43 43
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 983 6 8,5 1 488 6 8,3 1 495 5 8,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 229 10 16,4 734 10 16 495 10 17
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 753 9 16,6 494 9 16,8 259 9 16,1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 965 3 5,7 505 3 5,8 460 3 5,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 968 4 7,9 7 7 49,3 961 4 7,6
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 350 7 8,9 0 0 0 350 7 8,9
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 219 9 11,7 0 0 0 219 9 11,7
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 571 6 8,5 571 6 8,5 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 698 5 8,8 523 5 8,9 175 4 8,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 272 9 16,5 1 900 9 15,9 1 372 9 17,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 123 3 3,9 43 2 4,5 80 3 3,5
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 339 2 3,1 200 2 3,1 139 2 3
Leiomyom dělohy (D25) 924 5 5,3 0 0 0 924 5 5,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 505 3 6,5 1 554 3 6,4 1 951 4 6,6
Anémie (D50-D64) 1 102 5 11 453 5 11,1 649 5 10,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 451 6 10,1 222 6 9,2 229 5 11
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 831 7 13,1 933 7 12,5 898 6 13,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 415 4 8,8 2 057 4 8,4 3 358 5 9
Demence (F00-F03) 790 34 71,7 324 32,5 81,9 466 36,5 64,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 778 6 32,9 1 257 6 35,4 521 5 27
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 616 13 40,6 421 14 43,7 195 13 33,9
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 180 51 90,9 664 56,5 101,1 516 44,5 77,6
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 627 21 37,4 193 20 45,9 434 21 33,7
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 033 16 35,2 1 445 17 41 1 588 15 29,9
Alzheimerova nemoc (G30) 200 19,5 52 71 16 36,8 129 28 60,4
Roztroušená skleróza (G35) 309 8 17 93 7 16,3 216 8 17,4
Epilepsie (G40, G41) 1 922 4 8,8 1 182 3 8,3 740 4 9,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 677 3 5,4 300 3 4,9 377 3 5,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 537 3 15,6 1 946 3 15,4 1 591 4 15,7
Katarakta (H25-H26, H28) 148 2 3,1 66 2 2,3 82 2 3,7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 424 2 2,6 1 010 2 2,6 1 414 2 2,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 501 4 5,7 652 4 5,1 849 5 6,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 480 4 9,8 481 3 8,4 999 4 10,4
Angina pectoris (I20) 626 3 4,7 381 3 4,3 245 3 5,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 996 5 7,7 1 289 5 6,9 707 5 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 254 1 6,1 2 103 1 5,3 1 151 1 7,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 789 7 10,8 366 6 9,8 423 7 11,7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 328 3 6,5 2 273 3 5,7 2 055 4 7,4
Selhání srdce (I50) 4 027 8 14,6 2 143 8 13,7 1 884 9 15,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 578 9 23,5 2 371 9 23 2 207 9 24,1
Ateroskleróza (I70) 2 303 7 17,9 1 394 6 16,8 909 7 19,6
Varixy dolních končetin (I83) 1 704 2 3,4 562 2 4,2 1 142 2 3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 048 5 9,7 1 671 5 9,4 1 377 6 10,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 299 3 6,1 1 262 3 5,5 1 036 3 6,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 896 9 14,4 2 108 9 14,3 1 788 9 14,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 456 6 11,7 1 261 6 10,4 1 195 7 13
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 066 2 2,7 1 135 2 2,6 931 2 2,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 714 4 8,3 1 002 4 7,8 712 4 9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 628 10 19,6 926 10 18,8 702 10 20,7
Astma (J45-J46) 718 14 18,2 275 27 20,4 443 10 16,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 091 10 20,4 666 10,5 20,5 425 10 20,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 759 3 3,3 369 2 3 390 3 3,6
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 385 5 6,2 205 5 6,1 180 5 6,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 491 4 8,2 299 4 8,6 192 4 7,6
Peptický vřed (K25-K28) 637 7 11,8 364 6 10,7 273 7 13,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 205 3 5,3 845 3 5 1 360 3 5,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 535 4 4,9 705 4 4,9 830 4 5
Tříselná kýla (K40) 2 068 2 3,2 1 813 2 3 255 2 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 791 3 4,5 918 3 3,7 873 3 5,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 380 6 9,8 193 6 10,3 187 6 9,3
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 328 4 5,9 103 3 6,3 225 4 5,7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 645 7 13 302 7 12,5 343 7 13,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 606 5 7,6 252 5 6,6 354 5 8,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 262 2 4 752 2 3,5 510 2 4,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 809 3 6,3 424 3 5,9 385 3 6,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 582 10 17,7 388 10 17,4 194 9 18,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 544 7 12,9 256 7 11,9 288 7 13,8
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 983 4 6,3 1 057 4 6,3 1 926 4 6,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 560 7 9,8 279 7 10,3 281 6 9,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 142 8 11,8 673 8 13 469 7 10,1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 729 4 9,4 353 5 9,2 376 4 9,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 159 5 9,6 736 5 9,2 423 5 10,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 591 7 9,9 293 7 10,2 298 7 9,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 848 4,5 12,3 399 4 11 449 5 13,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 541 9 13,5 671 9 12,7 870 10 14
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 666 8 9,9 1 071 8 9,3 1 595 8 10,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 850 2 2,3 907 2 2,4 943 2 2,3
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 006 3 9,4 643 3 8,9 1 363 3 9,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 126 8 13,9 36 8,5 13,1 90 7,5 14,3
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 917 8 16,6 376 8 15,1 541 8 17,6
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 920 7 12,2 900 7 12,3 1 020 7 12,1
Dorzalgie (M54) 4 547 7 13,6 1 588 6 11,8 2 959 7 14,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 840 2 3,6 981 2 3,5 859 2 3,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 085 6 11,8 434 5 10,2 651 6 12,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 537 5 7,2 564 5 8,1 973 5 6,6
Selhání ledvin (N17-N19) 1 173 8 14,8 631 7 14,1 542 9 15,7
Urolitiáza (N20-N23) 1 577 3 4,9 1 063 3 4,8 514 4 4,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 250 5 11,4 1 175 6 11,8 2 075 5 11,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 715 5 6,1 715 5 6,1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 359 2 3,6 1 359 2 3,6 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 226 2 3,5 33 2 2,6 193 2 3,7
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 366 2 3,2 0 0 0 366 2 3,2
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 778 1 1,7 0 0 0 1 778 1 1,7
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 004 2 3 1 2 2 4 003 2 3
Lékařský potrat (O04) 841 1 1,1 0 0 0 841 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 692 1 1,5 0 0 0 1 692 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 413 2 3,5 0 0 0 2 413 2 3,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 478 3 3,8 0 0 0 478 3 3,8
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 109 4 4,2 0 0 0 8 108 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 2 819 5 5,3 0 0 0 2 819 5 5,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 88 2 3,4 0 0 0 88 2 3,4
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 94 1 2,1 0 0 0 94 1 2,1
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 741 13 21,1 405 12 19,6 336 14 23
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 566 4 6 879 4 6 687 4 6,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 012 3 5,5 610 3 4,9 402 3 6,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 428 2 2,7 226 2 2,4 202 2 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 118 2 3,4 308 2 3,7 810 2 3,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 119 5 8,1 50 4 6,7 69 7 9,1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 793 2 6,3 2 897 2 6,3 2 896 3 6,4
Nitrolební poranění (S06) 2 509 2 7,2 1 601 2 7,3 908 2 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 382 2 4,6 896 2 4,4 486 2 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 269 2 4,9 574 2 3,7 695 2 6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 807 16 34 648 15 31,6 1 159 16 35,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 383 5 11,5 723 4 9,4 660 5 13,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 910 3 9,4 4 067 3 7,2 2 843 3 12,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 306 7 12,3 189 7 12,4 117 8 12,2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 826 2 3,7 386 1 3,5 440 2 3,9
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 230 8 14,7 617 7 13,2 613 8 16,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 260 5,5 17,6 136 4 12,4 124 10,5 23,4
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 442 2 5,9 248 2 7,8 194 1 3,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 774 1 2,2 859 1 2,4 915 1 2
Řízení antikoncepce (Z30) 140 1 1,8 3 2 2,7 137 1 1,7
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 773 4 4,1 4 939 4 4,1 4 834 4 4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 285 9 14,3 689 9 14,8 596 8 13,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18 815 4 13,2 5 694 5 15,9 13 120 4 12
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 226 073 4 10,6 99 044 4 11,4 127 026 4 10,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)