8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 888 4 10,7 406 4 9,8 482 5 11,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 635 3 4,9 276 3 4,3 359 3 5,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 63 66 72,7 42 84 81,1 21 50 56
Septikémie (A40-A41) 1 056 11 17,7 550 11 18,5 506 10 16,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 10 32,5 33 10 32,5 33 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 983 5 8,9 1 557 5 8,6 1 426 5 9,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 111 11 16,7 658 11 17,2 453 10 15,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 712 10 18,3 472 11 18,6 240 10 17,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 952 4 6 484 4 6,1 468 3 5,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 989 4 7,9 11 5 8,5 978 4 7,9
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 401 8 10,2 0 0 0 401 8 10,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 214 10 14,5 0 0 0 214 10 14,5
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 714 6 8,9 714 6 8,9 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 757 5 9,3 550 5 9,4 207 4 9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 388 10 17,3 1 889 10 16,4 1 499 10 18,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 90 3 4,7 47 3 5,6 43 3 3,8
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 370 2 3,3 243 2 3,3 127 2 3,5
Leiomyom dělohy (D25) 997 5 5,4 0 0 0 997 5 5,4
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 405 4 6,6 1 539 3 6,5 1 866 4 6,8
Anémie (D50-D64) 1 127 5 8,7 501 6 8,8 626 5 8,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 526 6 8,9 264 6 8,1 262 6 9,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 930 7 13,6 997 6 13 933 7 14,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 767 4 7,5 2 149 4 7,9 3 618 4 7,2
Demence (F00-F03) 837 35 72,8 302 40,5 99,3 535 33 57,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 811 6 33,7 1 293 6 35,3 518 4 29,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 682 14 38,2 478 14 38,4 204 11 37,7
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 193 54 91,7 668 59 106,4 525 44 73,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 620 20 35,2 184 20,5 37,1 436 19 34,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 132 16 34 1 482 18 39,5 1 650 14 29,1
Alzheimerova nemoc (G30) 229 21 45,5 78 22 53,3 151 20 41,4
Roztroušená skleróza (G35) 314 8 16,5 90 8 14,4 224 8 17,4
Epilepsie (G40, G41) 1 914 3 8,5 1 156 3 7,5 758 4 9,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 667 3 5,7 301 3 5,9 366 3 5,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 750 4 17,1 2 037 4 17,8 1 713 4 16,3
Katarakta (H25-H26, H28) 188 2 3,4 92 2 3,9 96 2 2,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 541 2 2,6 989 2 2,9 1 552 2 2,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 743 5 5,9 761 4 5,4 982 5 6,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 645 4 8,5 557 3 8,4 1 088 4 8,6
Angina pectoris (I20) 771 3 5,3 482 3 5,2 289 3 5,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 970 5 8,1 1 274 5 7,5 696 5 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 265 1 7,1 2 077 1 5,5 1 188 1 9,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 839 6 10,1 378 6 8,8 461 7 11,1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 371 3 6,9 2 256 3 5,9 2 115 4 8
Selhání srdce (I50) 4 351 8 14,1 2 190 7 13 2 161 9 15,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 635 9 25,2 2 334 9 25,1 2 301 9 25,2
Ateroskleróza (I70) 2 300 7 17,7 1 415 6 15,5 885 8 21,4
Varixy dolních končetin (I83) 1 795 2 3,9 575 2 5,1 1 220 2 3,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 158 5 9,7 1 752 5 9,2 1 406 5 10,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 203 3 5,9 1 208 3 5,9 995 3 6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 879 9 15 2 099 9 15,3 1 779 9 14,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 437 6 10,9 1 254 6 10,7 1 183 6 11,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 159 2 2,7 1 148 2 2,5 1 011 2 2,9
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 916 4 8,4 1 180 4 7,8 736 4 9,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 655 11 26,4 1 010 11 27,2 645 10 25,1
Astma (J45-J46) 771 14 18,9 327 27 20 444 10 18,1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 252 10 19,5 737 10 20 515 9 18,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 843 3 3,7 418 3 3,3 425 3 4
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 378 5 5,9 203 5 5,8 175 5 5,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 593 4 6,9 322 3 6,2 271 4 7,8
Peptický vřed (K25-K28) 713 7 11,8 410 7 10,8 303 7 13,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 502 3 5,3 938 3 5,4 1 563 3 5,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 536 4 5 676 4 5 860 4 5
Tříselná kýla (K40) 2 063 2 3,1 1 842 2 3,1 221 3 3,4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 877 3 4,8 909 3 4 968 3 5,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 396 6 10,1 207 6 9,2 189 6 11
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 406 3 5,6 161 3 5,4 245 3 5,7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 650 8 12,9 294 7 12,2 356 8 13,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 658 5 9,1 257 5 8,4 401 5 9,5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 378 2 4,4 813 2 4,4 565 2 4,4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 914 3 6,5 452 3 6,2 462 3 6,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 541 9 17,8 363 9 16,8 178 8 19,7
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 526 7 13,4 248 8 12,9 278 7 13,9
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 292 4 6,5 1 134 5 7,1 2 158 4 6,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 614 6 9,9 282 7 10,1 332 6 9,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 097 8 12,4 662 8 12,8 435 8 11,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 733 5 10,6 368 4 9,6 364 5 11,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 246 5 11,9 767 5 12,7 479 5 10,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 617 8 11,4 328 9 12,5 289 7 10,2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 862 5 13,1 359 6 14,4 503 4 12,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 533 10 14,6 663 10 14,2 870 10 14,8
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 801 8 10,2 1 111 8 9,4 1 690 8 10,7
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 941 2 2,4 977 2 2,4 964 2 2,4
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 152 3 9,3 754 3 8,3 1 398 3 9,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 126 7,5 13,4 36 6 9,1 90 8,5 15,1
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 962 8 16,7 396 7 13,3 566 8 19,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 825 8 13,2 871 7 13 954 8 13,3
Dorzalgie (M54) 4 814 7 13,7 1 746 6 11,2 3 068 8 15,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 839 2 3,8 1 015 2 3,8 824 2 3,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 228 6 12,8 438 6 12,5 790 6 13
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 609 5 7,6 535 5 8,5 1 074 5 7,2
Selhání ledvin (N17-N19) 1 207 7 13,8 619 6 13 588 8 14,6
Urolitiáza (N20-N23) 1 680 4 4,9 1 127 4 5 553 3 4,5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 153 5 10 1 070 6 11,4 2 083 4 9,2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 764 5 6,1 764 5 6,1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 473 2 3,4 1 473 2 3,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 275 2 2,6 33 2 2,6 242 2 2,6
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 346 2 3,4 0 0 0 346 2 3,4
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 813 1 1,7 0 0 0 1 813 1 1,7
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 176 2 3 1 12 12 4 175 2 3
Lékařský potrat (O04) 835 1 1,1 0 0 0 835 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 708 1 1,6 0 0 0 1 708 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 518 2 3,5 0 0 0 2 518 2 3,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 468 3 4,4 0 0 0 468 3 4,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 808 4 4,3 0 0 0 7 808 4 4,3
Ostatní porody (O81-O84) 2 953 5 5,4 0 0 0 2 953 5 5,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68 2 2,3 0 0 0 68 2 2,3
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 100 1 2,3 0 0 0 100 1 2,3
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 748 14 23,1 406 14 22,9 342 14 23,2
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 203 6 7,3 658 6 7,4 545 5 7,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 118 3 5 614 3 5,3 504 2 4,7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 591 2 3,3 293 2 3,3 298 2 3,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 069 2 3,3 286 2 3,4 782 2 3,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 115 6 8,5 52 6,5 7,3 63 5 9,4
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 898 3 5,4 2 894 3 5,4 3 004 3 5,5
Nitrolební poranění (S06) 2 570 2 7,1 1 612 2 7,2 958 2 6,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 587 2 4,3 1 012 2 4,1 575 2 4,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 138 2 4,6 557 2 3,3 581 2 5,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 785 18 34,8 623 15 31,3 1 162 21 36,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 205 5 13,7 613 5 11,2 592 5,5 16,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 953 3 9,8 4 109 3 7,1 2 844 4 13,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 351 7 12,5 214 7 12,5 137 7 12,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 826 1 3,3 394 1 2,7 432 2 3,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 160 8 14,3 578 7 13,2 582 8 15,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 262 7 19,5 149 4 16 113 15 24
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 454 2 5,3 259 2 6,9 195 2 3,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 742 1 3,1 817 1 3,7 925 1 2,5
Řízení antikoncepce (Z30) 119 1 1,6 0 0 0 119 1 1,6
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10 140 4 4,1 5 238 4 4,1 4 902 4 4,1
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 472 9 13,8 738 9 15 734 8 12,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18 201 4 12,1 5 377 4 14,6 12 824 4 11
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 231 395 4 10,7 101 058 4 11,6 130 333 4 10

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)