8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 000 4 9,2 448 3 8,5 552 4 9,8 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 693 3 4,2 282 3 4,4 411 3 4,2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 72 69,5 72,1 47 67 73,9 25 72 68,6 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 261 10 15,9 631 10 16,5 630 10 15,3 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 11 12 10,7 10 11 10,6 1 12 12 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 047 5 8,6 1 558 6 8,8 1 488 5 8,4 1 1 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 298 10 17 777 10 16,5 521 10 17,6 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 780 10 16,3 526 11 16,8 254 10 15,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 782 4 6,7 413 4 6,1 369 4 7,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 940 5 8,8 5 5 6,6 935 5 8,8 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 396 8 11,3 0 0 0 396 8 11,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 263 9 11,5 0 0 0 263 9 11,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 717 5 8,8 717 5 8,8 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 741 5 9,9 529 6 10,5 212 4 8,5 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 642 10 18,2 2 103 10 17,6 1 538 11 19 1 6 6
Carcinoma in situ (D00-D09) 79 4 6,3 16 3,5 9,3 63 5 5,5 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 513 2 3,5 303 2 3,6 210 2 3,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 102 5 5,6 0 0 0 1 102 5 5,6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 279 4 6,6 1 424 3 6,7 1 855 4 6,6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 1 102 6 8,2 422 6 8,4 680 6 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 508 6 9,2 253 6 9,3 255 6 9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 194 7 14 1 080 7 13,4 1 114 7 14,6 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 724 4 7,1 2 091 4 6,7 3 633 4 7,4 0 0 0
Demence (F00-F03) 761 28 74,2 282 28,5 74,9 479 27 73,8 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 949 6 32 1 385 7 33,9 564 5 27,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 664 13,5 36,1 473 16 39,3 191 10 28,3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 226 45 75,6 681 57 79,7 545 37 70,4 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 629 21 39,9 207 23 39,5 422 21 40,1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 481 16 35,5 1 638 18 40 1 843 14 31,5 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 271 25 55,6 91 22 52,3 180 29,5 57,2 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 329 7 14,8 98 7 14,2 231 6 15,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 876 3 8 1 165 3 7,1 711 4 9,3 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 703 4 6,5 332 4 5,6 371 4 7,3 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 737 4 15,6 1 981 4 16,1 1 756 4 15,1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 202 2 3 80 2 3,2 122 2 2,9 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 531 2 2,8 992 2 2,9 1 539 2 2,7 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 936 5 5,6 865 5 5,3 1 071 5 5,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 122 4 8,5 689 3 6,3 1 433 4 9,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1 356 2 3,9 885 2 3,7 471 2 4,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 079 5 7,9 1 370 5 7,2 709 5 9,3 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 3 054 2 9,1 1 907 2 7,1 1 147 2 12,4 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 799 7 10,4 362 7 8,9 437 7 11,7 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 296 3 6,7 2 184 3 5,9 2 112 4 7,6 0 0 0
Selhání srdce (I50) 4 703 8 13,5 2 356 8 12,9 2 347 8 14,1 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5 147 10 26,2 2 600 10 26,1 2 547 10 26,3 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 2 178 7 18,4 1 245 6 14,9 933 9 23,2 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 617 2 4,7 517 2 5,1 1 100 2 4,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3 412 5 9,5 1 872 5 8,9 1 540 6 10,3 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 147 3 5,7 1 166 3 5,4 981 3 6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 274 8 13,3 2 359 8 13 1 915 8 13,6 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 275 6 9,9 1 210 5 9,5 1 065 6 10,4 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 757 2 2,5 1 512 2 2,3 1 245 2 2,7 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 844 5 9,9 1 095 5 9,3 749 5 10,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 697 11 24,8 1 017 11 25 680 11 24,5 0 0 0
Astma (J45-J46) 870 12 18,5 376 17,5 18,8 494 10 18,3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 381 9 16 805 9 16,4 575 9 15,5 1 12 12
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 867 3 3,8 437 3 3,8 430 3 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 363 5 6,1 183 5 6 180 5 6,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 539 4 6,7 297 3 6,7 242 4 6,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 781 6 10,8 421 6 10,3 359 7 11,3 1 9 9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 543 3 5,8 981 3 5,1 1 562 3 6,2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 537 4 4,9 677 4 5,1 859 4 4,8 1 3 3
Tříselná kýla (K40) 2 130 3 3,6 1 895 3 3,5 235 3 4,2 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 830 3 4,9 888 3 4,2 942 4 5,6 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 505 6 9,8 245 6 9,2 260 6 10,4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 376 4 6,5 155 3 6,9 221 4 6,2 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 729 7 10,9 340 6 10,2 389 8 11,5 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 651 5 7,4 240 5 7,1 411 5 7,6 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 280 3 4,1 689 2 3,8 591 3 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 013 3 5,5 468 3 5,4 545 3 5,6 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 572 9 16,8 385 9 17,1 187 9 16,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 537 7 12,2 266 7 10,9 271 8 13,5 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 211 4 6,6 1 129 5 7,5 2 082 4 6,1 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 714 6 8,7 345 6 8,3 369 6 9 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 230 8 12,1 716 8 12,4 514 8 11,7 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 050 4 7,7 454 4 8,2 596 4 7,3 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 248 5 11,4 767 5 10,8 481 6 12,2 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 670 8 11,8 306 8 13,1 364 7 10,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 968 4 11,4 425 4 13,1 543 4 10,2 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 864 11 14,6 795 10 13,8 1 069 11 15,2 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 930 9 11 1 075 9 10 1 855 9 11,7 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 897 2 2,4 956 2 2,3 941 2 2,5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 075 3 10,7 700 3,5 9,5 1 375 3 11,3 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 136 9 15,4 34 7 11,3 101 10 16,7 1 16 16
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 776 8 16,4 333 8 14,4 443 10 17,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 870 8 13,2 882 8 13,2 988 8 13,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4 841 7 12,7 1 708 6 11,3 3 133 7 13,4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 646 2 3,7 878 2 3,4 768 2 4 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 371 6 11,7 505 6 10,5 866 7 12,4 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 695 5 7 546 5 8,1 1 149 5 6,5 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 1 136 7 13,4 610 6 10,7 525 8 16,5 1 2 2
Urolitiáza (N20-N23) 1 731 4 5,3 1 105 3 5,3 625 4 5,4 1 2 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 991 5 8,2 1 018 6 9 1 973 4 7,7 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 955 5 5,4 955 5 5,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 498 3 3,7 1 498 3 3,7 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 413 2 2,9 40 2 2 373 3 3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 371 2 3,5 0 0 0 371 2 3,5 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 151 1 1,8 0 0 0 2 151 1 1,8 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 628 1 2,7 3 3 4,7 4 625 1 2,7 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 965 1 1,1 0 0 0 965 1 1,1 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 637 1 1,5 0 0 0 1 636 1 1,5 1 4 4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3 274 3 3,9 0 0 0 3 273 3 3,9 1 2 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 538 3 4,4 0 0 0 538 3 4,4 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 155 4 4,3 0 0 0 7 150 4 4,3 5 4 4,6
Ostatní porody (O81-O84) 3 208 5 5,5 0 0 0 3 207 5 5,5 1 7 7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 112 1 2,2 0 0 0 112 1 2,2 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 92 1 2,3 0 0 0 92 1 2,3 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 788 13 20,7 411 13 21,3 377 13 20 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 199 6 7 672 6 7,1 527 6 6,9 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 161 2 5 590 3 5,1 571 2 5 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 676 2 3,1 335 2 3,2 341 2 3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 610 3 3,9 405 3 4,6 1 205 3 3,6 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 652 6 11,5 886 5 10,2 766 7 13 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 532 3 5,2 3 316 3 5 3 215 3 5,4 1 10 10
Nitrolební poranění (S06) 2 710 2 7,4 1 768 2 7,2 942 2 7,7 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 741 2 4,1 1 191 2 3,9 549 2 4,6 1 6 6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 176 3 5,7 531 2 3,7 645 3 7,3 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 945 15 30,9 681 14 27,1 1 264 17 32,9 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 231 6 14,4 630 5 11,7 601 7 17,2 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 022 3 8,7 4 205 3 6,7 2 816 4 11,6 1 2 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 314 6 12,8 194 7 14,3 120 6 10,5 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 916 1 2,9 451 1 3 462 2 2,8 3 2 1,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 966 9 15,7 473 9 14,2 493 9 17,1 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 220 3 11,1 131 3 9,2 89 3 14 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 445 2 5,7 256 2 7,7 189 2 3,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 361 1 3,8 633 1 4,8 728 1 3 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 155 1 1,5 0 0 0 155 1 1,5 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 901 4 4,2 4 961 4 4,3 4 940 4 4,2 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 345 9 13,4 718 10 14 627 8 12,8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20 010 4 10,7 5 997 4 12,5 14 010 3 10 3 3 3,3
Celkem 242 823 4 10,4 105 217 4 11 137 581 4 9,9 25 4 4,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)