8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 292 3 8,4 139 3 6,5 153 3 10,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 353 2 4,7 136 2 4,6 217 2 4,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 33 74 72,2 23 77 77,9 10 59 59,1
Septikémie (A40-A41) 428 11,5 22,3 230 12 23,2 198 11 21,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 3 8,7 1 3 3 2 11,5 11,5
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 918 6 8,4 466 6 7,5 452 6 9,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 410 12 18,5 241 11 17,2 169 12 20,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 295 10 14,8 188 10 14,5 107 10 15,3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 162 5 6,5 84 5 7 78 5 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 325 4 6,8 5 5 4,4 320 4 6,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 127 7 12,5 0 0 0 127 7 12,5
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 48 9,5 14 0 0 0 48 9,5 14
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 210 6 11,3 210 6 11,3 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 289 5 8,8 211 5 8,9 78 4 8,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 264 9 15,2 692 9 14,5 572 9 16,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 40 1,5 4,1 7 2 3,6 33 1 4,2
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 84 3 3,5 45 3 3,5 39 3 3,5
Leiomyom dělohy (D25) 323 5 4,9 0 0 0 323 5 4,9
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 119 3 6,3 446 3 6,5 673 3 6,2
Anémie (D50-D64) 403 6 9,7 161 6 9,4 242 6 9,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 137 6 9,9 54 6 11 83 5 9,1
Diabetes mellitus (E10-E14) 736 6 14,3 408 6 13,4 328 7 15,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 524 4 10,6 580 4 8,5 944 4 11,9
Demence (F00-F03) 134 18 75 51 25 79,3 83 14 72,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 403 4 31,3 285 4 32,2 118 2 29,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 217 16 42,4 141 18 46,4 76 9 34,8
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 260 37,5 129,1 119 43 99,4 141 30 154,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 127 33 62,2 52 35,5 69 75 28 57,5
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 890 19 47,8 446 21 60,2 444 16,5 35,3
Alzheimerova nemoc (G30) 72 34 89,8 26 28,5 50,8 46 35,5 111,8
Roztroušená skleróza (G35) 100 5 10 33 4 8,2 67 5 10,8
Epilepsie (G40, G41) 562 3 6,8 350 3 6 212 3 8,1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 222 4 5,1 117 3 5,2 105 4 4,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 497 3 9,8 773 3 10,5 724 3 9,1
Katarakta (H25-H26, H28) 70 2 2,3 22 2 2,5 48 2 2,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 460 3 5,1 223 3 4,7 237 3 5,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 580 4 5,5 283 4 5,7 297 5 5,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 519 4 9,8 183 4 7,3 336 4 11,2
Angina pectoris (I20) 275 3 3,9 174 3 3,8 101 3 4,1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 868 5 7,3 569 4 6,9 299 5 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 787 3 10,7 526 3 8,6 261 4 15
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 360 8 13,1 184 7 8,5 176 8 17,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 572 3 7,6 859 3 7,7 713 4 7,5
Selhání srdce (I50) 1 279 8 15 668 8 14,7 611 9 15,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 727 8 23 871 8 22,4 856 8 23,7
Ateroskleróza (I70) 756 9 20,4 486 9 20,4 269 9 20,5
Varixy dolních končetin (I83) 820 2 4,5 253 2 4,1 567 2 4,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 147 5 9,3 641 6 9,4 506 5 9,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 676 3 4,4 366 3 4,4 310 3 4,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 124 7 13 655 7 13,6 469 7 12,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 483 5 10,2 248 4 9,3 235 5 11,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 634 1 2,3 357 1 2,1 277 1 2,4
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 483 5 6,8 274 5 6,3 209 5 7,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 543 12 25,1 310 12 25,4 233 12 24,6
Astma (J45-J46) 352 7 17,9 202 5,5 17,1 150 7 18,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 661 10 26,2 398 10 26,1 263 10 26,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 219 3 2,7 107 3 2,7 112 3 2,8
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 121 3 3,9 69 3 3,8 52 3 4,1
Nemoci jícnu (K20-K23) 163 3 9 98 4 7,9 64 3 10,9
Peptický vřed (K25-K28) 225 7 13,9 128 6 10,4 97 8 18,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 758 2 5,1 318 2 5,9 440 2 4,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 581 4 4,6 286 4 4,5 295 4 4,7
Tříselná kýla (K40) 885 3 3,5 782 3 3,4 103 3 4,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 835 3 5,3 413 3 4,2 422 4 6,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 166 7 11,1 82 7 11,5 84 6 10,7
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 145 3 6,2 65 3 7,2 80 3 5,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 251 6 13,6 122 7 13,2 129 6 13,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 204 6 8,9 93 6 10 111 6 8,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 515 2 3,9 303 2 3,3 212 2 4,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 329 3 6,3 177 3 5,9 152 3 6,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 129 7 13,6 88 7 14,2 41 8 12,4
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 136 5 7,7 60 5 7,7 76 5 7,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 231 4 6,2 491 4 6,5 740 4 5,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 280 7 10 143 7 9,7 137 7 10,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 354 7 12,3 229 7 12,4 125 6 11,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 272 5 10,4 130 5 12,1 142 4 8,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 485 5 10,3 283 5 11,8 202 4 8,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 196 10 14,6 94 10 13,4 102 9 15,7
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 256 6 20,6 121 6 18,6 135 5 22,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 462 11 13,5 200 11 11,9 262 11 14,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 582 10 9,9 250 9 9 332 10 10,6
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 092 3 3,1 603 3 3,2 489 3 3
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 949 3 7,2 374 3 6,2 575 4 7,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 61 8 11,9 20 7 7,2 41 9 14,2
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 153 9 17,1 76 9 15,7 77 9 18,4
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 445 5 7,6 236 5 7,4 209 5 7,9
Dorzalgie (M54) 1 374 5 9,1 529 5 7,9 845 6 9,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 704 3 4,1 387 3 4,2 317 3 4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 476 5 11,6 172 5,5 12,3 304 4 11,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 855 5 6,5 344 4 6,8 511 5 6,3
Selhání ledvin (N17-N19) 374 7 15,1 201 7 15,3 173 8 14,9
Urolitiáza (N20-N23) 612 3 4,1 431 3 4,1 181 3 4,2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 241 4 9,6 387 6 12,2 854 3 8,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 481 3 4,8 481 3 4,8 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 658 2 3,4 658 2 3,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 164 2 3 23 2 2,4 141 2 3,1
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 238 2 3,6 0 0 0 238 2 3,6
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 768 1 2,4 0 0 0 768 1 2,4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 965 2 2,7 7 3 4,4 1 958 2 2,7
Lékařský potrat (O04) 634 1 1,1 0 0 0 634 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 596 1 1,3 0 0 0 596 1 1,3
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 695 3 4,4 0 0 0 695 3 4,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 291 4 5,8 0 0 0 291 4 5,8
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 390 4 4,1 0 0 0 3 390 4 4,1
Ostatní porody (O81-O84) 1 082 5 5,3 0 0 0 1 082 5 5,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 16 3 3,1 0 0 0 16 3 3,1
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 2 2,9 0 0 0 37 2 2,9
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 133 22 26,3 62 19 26,7 71 22 25,9
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 168 4 6,4 101 4 6,2 67 4 6,7
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 425 3 7,1 247 3 7,8 178 2 6,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 357 2 2,6 175 2 2,4 182 2 2,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 689 2 3,8 248 2 3 441 2 4,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 95 6 9,4 54 7 9,6 41 5 9,1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 863 3 7,9 910 3 8,5 953 3 7,4
Nitrolební poranění (S06) 1 316 2 6,3 825 2 6,9 491 2 5,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 548 2 3,8 335 2 3,3 213 2 4,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 492 2 4,6 216 2 3,2 276 3 5,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 702 18 33,9 213 14 26,5 489 20 37,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 588 5 11,4 314 4 10,2 274 5 12,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 447 3 9,6 2 066 3 7,1 1 381 3 13,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 133 4 8,8 87 4 7,4 46 3 11,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 375 1 3,9 178 1 3,1 197 1 4,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 382 8 13,4 179 7 12,6 203 8 14
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 128 3 7,2 71 3 8,7 57 3 5,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 177 1 4,4 99 1 4,4 78 1 4,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 742 2 2,7 361 2 2,4 381 2 3
Řízení antikoncepce (Z30) 85 2 1,7 4 2 2 81 2 1,7
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 616 4 4,5 2 389 4 4,6 2 227 4 4,5
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 639 10 15,6 357 11 16,4 282 10 14,6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 280 3 9,5 1 653 5 12,6 4 626 3 8,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 83 694 4 9,9 36 677 4 10,5 47 014 4 9,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)