8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 353 3 5,7 168 3 4 185 3 7,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 353 3 4 139 3 3,5 214 3 4,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 36 58 62,3 23 64 77 13 40 36,5
Septikémie (A40-A41) 319 11 17,5 180 11 17,7 139 11 17,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 21 21 1 21 21 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 852 6 9,1 455 6 8,8 397 6 9,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 414 12 19 260 12 19,2 154 12 18,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 298 12 17,3 205 12 17,6 93 12 16,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 185 3 5,7 98 4 5,3 87 3 6,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 350 4 7,2 2 11 11 348 4 7,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 107 7 10,5 0 0 0 107 7 10,5
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 70 9,5 12,5 0 0 0 70 9,5 12,5
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 241 7 10,8 241 7 10,8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 328 5 9,9 247 5 10,6 81 6 8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 222 10 16,3 679 10 16,1 543 10 16,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 33 3 5,1 4 5,5 7 29 3 4,8
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 99 2 4,1 57 3 4,5 42 2 3,6
Leiomyom dělohy (D25) 320 5 4,8 0 0 0 320 5 4,8
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 053 3 6,2 426 4 6,6 627 3 5,9
Anémie (D50-D64) 361 6 8 146 6 7,9 215 6 8,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 124 6 7,8 65 6 7,5 59 6 8,2
Diabetes mellitus (E10-E14) 761 7 13,9 415 7 13 346 7 14,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 509 4 9,8 559 4 9,9 950 4 9,8
Demence (F00-F03) 116 19 55,9 54 17 47,2 62 20,5 63,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 422 3 43 303 4 49,3 119 1 26,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 245 19 40,1 160 20 44,5 85 17 31,8
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 293 38 229,2 151 43 245 142 35 212,4
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 146 30,5 44,2 53 25 44,7 93 34 44
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 892 17 38,9 414 16 40,7 478 17 37,4
Alzheimerova nemoc (G30) 67 16 77,7 28 15,5 37 39 19 106,9
Roztroušená skleróza (G35) 152 4 10,9 46 4 11 106 4 10,8
Epilepsie (G40, G41) 597 3 6,9 369 2 5,4 228 4 9,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 246 4 7,9 110 4 5,7 136 4 9,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 570 3 10,4 777 3 12,4 793 3 8,4
Katarakta (H25-H26, H28) 99 2 2,4 46 2 2,2 53 2 2,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 541 3 4,7 270 3 5,2 271 3 4,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 655 5 5,9 315 4 5,8 340 5 6
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 508 4 9 190 3 6,9 318 4 10,2
Angina pectoris (I20) 242 3 3,9 148 3 4 94 3 3,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 781 5 6,8 505 5 7 276 5 6,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 739 4 13 508 4 10 231 6 19,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 340 8 10,1 169 7 8,8 171 8 11,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 607 3 6,1 847 3 5,6 760 3 6,7
Selhání srdce (I50) 1 325 8 14,9 708 8 14,1 617 8 15,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 893 8 21,5 966 8 19,7 927 8 23,4
Ateroskleróza (I70) 894 8 20,4 557 7 17,8 337 9 24,7
Varixy dolních končetin (I83) 853 2 4,7 273 2 4,5 580 2 4,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 262 6 10 705 6 10 557 5 10
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 738 3 4,6 388 3 4,5 350 3 4,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 185 8 12,3 642 8 12,9 543 7 11,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 469 5 10,1 254 5 8,8 215 6 11,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 724 1 2,3 390 1 1,9 334 1 2,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 564 5 6,3 346 5 6,1 218 5 6,7
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 643 12 25,2 368 14 26,9 275 9 22,9
Astma (J45-J46) 363 7 17,7 190 7,5 19,6 173 6 15,7
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 591 11 24,5 362 10 22,9 229 12 27
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 249 3 2,8 118 3 2,8 131 3 2,8
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 169 3 4,1 100 3 4,4 69 3 3,7
Nemoci jícnu (K20-K23) 192 4 6,7 107 4 5,7 85 3 8,1
Peptický vřed (K25-K28) 260 7 12,8 151 7 10,5 109 8 16,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 809 2 4,4 326 2 3,8 483 3 4,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 572 4 5,2 283 4 5,8 289 4 4,6
Tříselná kýla (K40) 870 3 3,7 772 3 3,5 98 3 4,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 790 3 4,5 387 3 4,1 403 3 4,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 156 7 11,4 77 8 12,7 79 7 10,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 163 3 5,8 67 3 5,7 96 3 5,9
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 262 7 11,8 127 7 11,2 135 7 12,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 172 6 8,7 69 6 8,2 103 6 9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 495 2 3,7 274 2 3,8 221 3 3,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 368 2 7,1 191 2 4,6 177 3 9,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 145 8 16,5 91 7 13,7 54 13,5 21,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 149 7 14,1 73 7 13,4 76 7 14,8
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 249 4 6,3 465 4 6,8 784 4 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 264 7 10,7 134 7 12,4 130 6 8,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 342 8 10,8 225 7 10,6 117 8 11,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 286 5 10,6 146 5 8,7 140 4,5 12,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 537 4 9,1 326 4 9,9 211 4 7,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 252 10 12,9 123 10 12,8 129 10 13
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 274 4 15,8 109 4 14,9 165 4 16,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 407 12 14,3 191 12 12,5 216 12 15,9
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 615 10 10,3 231 9 8,9 384 11 11,1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 191 3 3,2 691 3 3,2 500 3 3,1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 008 3 6,7 381 3 7,1 627 3 6,4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 62 10,5 14,7 18 10 16,4 44 11,5 14
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 151 7 12,5 59 8 13,7 92 7 11,7
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 469 5 7,7 259 5 7,5 210 5 8
Dorzalgie (M54) 1 442 5 8,2 533 5 7,2 909 6 8,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 757 3 3,9 404 3 3,7 353 3 4,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 475 5 9,9 175 5 10,9 300 5 9,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 825 4 6,3 307 4 5,7 518 5 6,7
Selhání ledvin (N17-N19) 383 8 14,8 219 8 14,9 164 8,5 14,7
Urolitiáza (N20-N23) 675 3 3,8 472 2 3,7 203 3 4,1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 285 4 8,7 394 6 9,6 891 3 8,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 527 4 5 527 4 5 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 773 2 3,1 773 2 3,1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 163 2 2,6 13 2 2,2 150 2 2,6
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 227 2 3,1 0 0 0 227 2 3,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 749 1 2,5 0 0 0 749 1 2,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 906 2 2,7 3 5 8,3 1 903 2 2,6
Lékařský potrat (O04) 610 1 1,1 0 0 0 610 1 1,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 659 1 1,4 0 0 0 659 1 1,4
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 646 3 4,6 0 0 0 646 3 4,6
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 229 4 5,7 0 0 0 229 4 5,7
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 057 4 4,1 0 0 0 3 057 4 4,1
Ostatní porody (O81-O84) 1 096 5 5,4 0 0 0 1 096 5 5,4
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 24 1 2,3 0 0 0 24 1 2,3
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 45 1 2,4 0 0 0 45 1 2,4
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 151 19 26 78 18 23 73 21 29,1
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 167 4 6,4 92 4 5,5 75 4 7,6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 415 3 7,3 226 3 7,5 189 2 7,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 370 1,5 2,1 198 1 1,9 172 2 2,4
Břišní a pánevní bolest (R10) 630 2 3,8 210 2 4,1 420 2 3,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 33 7 30,2 22 7 41,9 11 4 6,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 919 3 6,9 919 3 6,2 1 000 3 7,6
Nitrolební poranění (S06) 1 512 2 7,6 934 2 9,7 578 2 4,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 605 2 3,3 400 2 3,3 205 2 3,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 518 2 3,9 220 2 3,2 298 3 4,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 720 15 31,8 238 12 25,6 482 16 34,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 601 5 11,5 341 5 10,1 260 5 13,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 421 3 8,8 2 092 3 6,3 1 329 4 12,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 123 6 11,2 69 6 10,6 54 7 12,1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 386 1 4 180 1 4,2 206 1 3,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 424 7,5 14 205 8 13,9 219 7 14
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 153 3 8,1 89 3 6,8 64 3 9,8
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 214 1 4,4 116 2 6,4 98 1 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 645 2 2,6 321 2 2,5 324 2 2,7
Řízení antikoncepce (Z30) 108 2 1,8 3 1 1,7 105 2 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 346 4 4,7 2 212 4 4,8 2 134 4 4,6
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 683 10 14,9 387 10 15,2 296 7,5 14,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 048 3 10,3 1 778 4 13,2 4 270 3 9,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 84 824 4 10,1 37 703 4 10,9 47 121 4 9,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)