8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 376 3 6,3 170 3 5,3 206 3 7,1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 317 2 3,9 132 2 3,5 185 2 4,2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 26 67,5 89,7 20 75 89,3 6 60,5 91 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 397 11 15,1 190 11 15,6 207 10 14,8 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 31 28,7 2 23 23 1 40 40 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 875 5 7,2 410 5 7,1 465 4 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 446 12 16,2 264 12 15,9 182 12 16,6 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 329 11 17,4 219 10 16,9 110 11 18,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 171 3 6,7 80 3 5,7 91 3 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 376 5 8,5 3 5 6,3 373 5 8,5 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 111 8 11,6 0 0 0 111 8 11,6 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 69 8 16 0 0 0 69 8 16 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 228 7 11,2 228 7 11,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 336 5 8,5 256 5 8,8 80 6 7,8 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 263 10 17 726 9,5 16,2 537 11 18 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 39 4 7,3 3 1 12 36 4 6,9 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 137 2 4 77 2 4,2 60 2 3,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 334 5 5 0 0 0 334 5 5 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 170 4 6,4 483 4 6,8 687 4 6,1 0 0 0
Anémie (D50-D64) 384 6 8,9 156 5 9,5 228 6 8,5 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 162 5 7,4 78 5 8 84 6 6,8 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 907 6 13,2 476 6 13,4 431 7 13,1 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 458 4 8,3 507 4 8,1 951 5 8,4 0 0 0
Demence (F00-F03) 173 25 55,9 76 18 41 97 35 67,5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 526 2 30,5 353 3 33,2 173 2 25,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 302 17 42,4 191 18 47,3 111 15 33,9 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 286 38 85,8 140 41,5 102,4 146 32 69,9 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 142 28,5 37,7 52 22,5 31,5 90 32 41,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 027 17 34,2 506 17 34,7 521 16 33,8 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 83 24 78,7 36 18,5 118,5 47 34 48,3 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 157 5 12,2 44 6 16,6 113 5 10,5 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 666 3 7,5 391 3 6,3 275 3 9,2 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 321 4 4,7 145 4 4,2 176 4 5,2 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 682 3 10,7 823 3 10,5 859 3 10,8 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 128 2 2,5 48 2 2,8 80 2 2,3 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 549 3 5,6 271 3 5,7 278 3 5,4 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 701 4 5,5 347 4 5,5 354 5 5,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 680 4 7,9 278 3 7,9 402 4 7,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 297 4 4,8 177 3 4,8 120 4 4,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 914 5 6,5 596 5 6,1 318 5,5 7,1 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 956 6 16,8 578 4 12,5 378 8 23,4 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 361 8 10,7 179 8 9,3 182 8 12,1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 570 3 6,9 843 3 6,7 727 4 7,2 0 0 0
Selhání srdce (I50) 1 492 8 13 747 8 12,4 744 8 13,7 1 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 177 9 23,3 1 125 8 21,4 1 052 9 25,4 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 037 7 20,3 621 7 18,3 416 8 23,2 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 758 2 5,6 267 2 4,1 491 2 6,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 394 5 9 766 5 9,6 628 5 8,1 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 738 3 4,1 418 3 3,8 320 3 4,5 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 309 7 10,7 724 7 10,6 585 7 10,8 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 456 4 7,3 246 4 6,8 209 5 7,8 1 2 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 906 1 2,1 509 1 1,8 397 1 2,5 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 623 5 6,4 391 5 6,5 232 5 6,2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 679 11 25,2 371 11 25,9 308 11 24,4 0 0 0
Astma (J45-J46) 440 6 15,6 231 5 13,3 209 7 18,1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 634 8,5 24,4 388 8 25,5 246 9 22,8 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 267 3 2,8 120 3 2,8 147 3 2,7 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 151 4 4,3 89 4 4,2 62 4 4,5 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 141 3 6,3 80 3 6,8 61 4 5,7 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 291 6 10,2 180 6 9,8 111 6 10,9 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 943 2 4,2 390 2 3,6 553 2 4,6 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 626 4 4,5 289 4 5 337 3 4,1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 892 3 3,6 777 3 3,6 115 3 3,5 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 828 3 4,8 404 3 4,5 424 4 5,1 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 190 8 12,8 77 8 12,3 113 7 13,2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 177 3 4,5 64 2 3,9 113 4 4,9 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 286 6 10,1 139 5 9,5 147 7 10,7 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 194 6 8,2 83 5 7,3 111 6 8,9 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 553 2 3,6 322 2 4 231 2 3,2 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 380 2 5,4 215 2 5,5 165 2 5,3 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 152 9 19,3 109 8 20,4 43 10 16,6 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 189 7 10,7 97 6 10,4 92 8 11 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 200 4 6,3 435 5 7,6 765 4 5,6 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 250 7 11,3 117 7 13,2 132 6 9,6 1 9 9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 359 8 13,2 221 7 13,7 138 8 12,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 359 5 7,7 186 6 8,6 173 4 6,6 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 592 5 8,5 368 4 7,6 224 5 10 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 251 11 13,7 115 14 15,1 136 9,5 12,6 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 283 5 14,9 125 5 15,2 158 5 14,7 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 725 11 13,3 318 11 13,9 407 11 12,8 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 848 9 9 345 9 8,8 503 9 9,2 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 022 3 3,2 602 3 3,1 420 3 3,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 112 4 6,6 415 3 6,4 697 4 6,7 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 60 9 10,8 18 13,5 14,4 42 8,5 9,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 168 8 14,5 81 8 13,6 87 8 15,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 468 5 7,5 246 5 7,1 222 5 7,9 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1 586 5 8,5 606 5 7,1 979 6 9,4 1 7 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 762 3 3,9 402 3 3,9 360 3 4 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 616 5 10 235 5 10,9 381 5 9,5 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 906 5 6,5 312 5 7 594 5 6,3 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 407 8 14,6 239 8 13,9 168 10 15,5 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 760 3 3,7 520 3 3,6 240 3 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 302 4 7,6 404 5 9 898 3 7 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 490 5 5,2 490 5 5,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 822 2 2,7 822 2 2,7 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 186 2 2,9 26 2,5 2,7 160 2 3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 276 2 3,1 0 0 0 276 2 3,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 097 1 2,1 0 0 0 1 097 1 2,1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 210 2 2,5 7 2 2,7 2 203 2 2,5 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 732 1 1,1 0 0 0 732 1 1,1 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 775 1 1,3 0 0 0 775 1 1,3 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 886 4 5 0 0 0 886 4 5 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 274 4 7,2 0 0 0 273 4 7,3 1 1 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 021 4 4,2 0 0 0 3 015 4 4,2 6 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 994 5 5,6 0 0 0 992 5 5,6 2 4,5 4,5
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 47 1 1,7 0 0 0 47 1 1,7 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 39 1 2,1 0 0 0 39 1 2,1 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 230 15 19,7 133 15 20,2 97 15 18,9 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 188 5 7,9 110 5 8,7 78 5 6,8 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 431 3 6,2 238 3 6,2 193 3 6,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 451 2 2,6 218 2 2,2 233 2 2,9 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 722 2 4,1 273 2 4,5 449 2 3,9 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 116 10,5 40,5 56 8 33,2 60 28,5 47,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 305 3 6,8 1 125 3 6,3 1 180 3 7,3 0 0 0
Nitrolební poranění (S06) 1 473 2 7 923 2 7,7 550 2 5,8 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 612 2 3,8 394 2 2,9 218 2 5,3 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 509 2 3,8 237 2 2,9 272 3 4,5 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 855 13 29,4 279 13 25,4 576 14 31,3 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 564 5 9,7 292 5 9,3 272 5 10,2 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 618 3 9,4 2 228 3 7,2 1 390 4 12,8 0 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 145 5 10,4 93 4 9,7 52 6 11,7 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 425 1 3,5 176 2 3,8 249 1 3,2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 432 8 10,8 204 7,5 11,3 228 8 10,4 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 150 3 7,1 89 3 7,7 61 3 6,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 216 1 5,8 113 1 8,8 103 1 2,5 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 647 2 2,8 337 2 2,6 310 2 3 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 197 2 1,8 3 2 1,7 194 2 1,8 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 045 4 4,5 2 079 4 4,6 1 966 4 4,5 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 622 9 14,9 331 9 15,2 291 10 14,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 424 3 8,8 1 894 5 11,1 4 529 3 7,9 1 4 4
Celkem 91 600 4 9,4 40 273 4 10,1 51 313 4 8,9 14 4 4,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)