8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 116 4 7,9 530 4 7,9 586 4 7,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 968 3 4,3 366 3 4,2 602 3 4,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 58 53 76,3 36 73 96,5 22 22,5 43,1
Septikémie (A40-A41) 1 134 12 18,1 534 13 18,4 600 12 17,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 9 16,3 3 9 16,3 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3 091 7 9,7 1 613 7 9,4 1 478 7 9,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 085 12 15,8 658 12 14,7 427 12 17,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 645 11 16,4 433 12 15,7 212 10,5 17,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 948 4 6 492 4 5,7 456 3 6,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 764 6 10,9 12 13 21,3 752 6 10,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 345 9 12 0 0 0 345 9 12
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 188 11,5 14,8 0 0 0 188 11,5 14,8
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 612 7 9,6 612 7 9,6 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 570 6 11,5 435 6 10,4 135 6 15
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 224 11 17,1 1 770 10 16,1 1 454 11 18,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 185 3 6,6 25 3 17,5 160 3 4,9
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 165 2 3,1 742 2 3 423 2 3,1
Leiomyom dělohy (D25) 887 6 6 0 0 0 887 6 6
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 544 4 6,7 1 707 4 6,6 1 837 4 6,8
Anémie (D50-D64) 948 7 11,9 335 7 12,3 613 7 11,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 380 6 9,3 202 7 9,5 178 5 9,1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 603 8 14,8 818 7 14,3 785 8 15,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 581 4 7,9 1 401 4 7,7 2 180 4 8,1
Demence (F00-F03) 429 26 53 159 25 49,9 270 27 54,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 290 10 38,2 861 11 40,1 429 7 34,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 461 12 30,4 306 13 31,7 155 10 27,9
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 901 56 164,3 470 55,5 195,4 431 56 130,4
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 417 42 59,5 170 43 59,3 247 42 59,6
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 746 24 48,7 1 230 23 50,1 1 516 24 47,6
Alzheimerova nemoc (G30) 243 22 49,6 86 16 36,7 157 24 56,6
Roztroušená skleróza (G35) 205 7 18,2 60 7,5 20,4 145 7 17,3
Epilepsie (G40, G41) 1 184 4 8,9 705 4 8,4 479 5 9,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 611 4 6,4 271 4 6,1 340 4 6,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 510 4 12,6 1 969 3 12,8 1 541 5 12,5
Katarakta (H25-H26, H28) 561 3 4,4 227 2 4,3 334 3 4,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 323 4 5,6 617 4 5,7 706 4 5,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 160 6 6 1 009 5 5,7 1 151 6 6,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 476 4 9,1 481 3 8,3 995 4 9,5
Angina pectoris (I20) 546 3 5,3 373 3 5,3 173 3 5,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 588 5 9 1 023 5 7,5 565 6 11,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 343 3 13,1 832 3 10,9 511 6 16,8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 999 8 10,9 453 7 9,8 546 8 11,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 051 4 7,8 2 094 4 7 1 957 5 8,6
Selhání srdce (I50) 3 450 9 16 1 740 9 15,8 1 710 9 16,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 243 10 29 2 097 9 25,8 2 146 11 32,2
Ateroskleróza (I70) 1 289 9 22 830 8 19,5 458 10 26,6
Varixy dolních končetin (I83) 1 331 2 4,4 444 3 5,2 887 2 4,1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 711 6 10,6 1 555 6 10,6 1 156 7 10,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 412 4 5,9 765 3 5,7 646 4 6,2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 955 9 13,7 1 640 9 13,5 1 315 9 13,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 318 6 10,7 709 6 10,1 609 7 11,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 925 2 2,6 1 577 2 2,5 1 347 2 2,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 544 5 6,3 965 5 6 579 5 6,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 460 10 21 818 10 21,2 642 10 20,8
Astma (J45-J46) 564 14 17,5 249 20 19,5 315 9 15,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 886 10 19,5 526 10 19,3 360 9,5 19,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 468 2 2,6 225 2 2,6 243 2 2,6
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 273 5 5,7 141 4 5,5 132 5 5,8
Nemoci jícnu (K20-K23) 541 4 7,4 282 5 6,9 259 4 8,1
Peptický vřed (K25-K28) 481 8 11,9 262 8 11,1 219 8 12,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 212 3 5,2 1 182 3 5 2 029 3 5,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 519 4 5,4 711 4 5,7 808 4 5,2
Tříselná kýla (K40) 2 140 3 3,8 1 917 3 3,9 223 3 3,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 632 4 5,1 824 3 4,3 808 4 5,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 490 7 11,4 235 7 11,2 255 7 11,6
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 498 3 6,8 209 3 6,1 289 3 7,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 657 7 11,7 307 6 10,5 350 7 12,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 773 5 8,6 312 5 7,9 461 5 9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 126 3 4,8 648 3 4,7 478 3 5,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 892 3 5,7 447 3 5,3 445 3 6,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 308 11 17 212 11 17,8 96 11,5 15,3
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 428 8 15,3 226 8 14 202 8 16,8
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 737 4 6,6 958 5 7,4 1 779 4 6,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 762 7 10,8 381 7 10,4 381 7 11,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 960 8 11,6 530 8 12,4 430 7 10,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 787 5 9,8 398 5 9,8 389 5 9,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 070 6 9,9 656 6 8,9 414 7 11,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 886 7 9,3 420 8 9,2 466 7 9,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 079 6 12,5 465 7 13,6 614 6 11,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 278 11 14,6 564 10 14,4 714 11 14,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 898 9 11,9 770 9 11,2 1 128 9 12,5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 572 3 2,8 881 3 2,7 691 3 2,8
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 888 4 7,4 764 4 6,9 1 124 4 7,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 101 11 14,6 38 10,5 15,6 63 11 14
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 533 8 12,8 234 8 13,7 299 8 12,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 644 8 9,7 795 8 9,9 849 8 9,5
Dorzalgie (M54) 3 594 6 10,7 1 354 6 8,7 2 240 6 11,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 635 3 4,2 958 3 4,2 677 3 4,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 152 6 8,8 449 6 9,3 703 6 8,6
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 738 6 7,8 702 5 7,1 1 036 6 8,4
Selhání ledvin (N17-N19) 836 11 18,5 426 10 17,8 410 11 19,3
Urolitiáza (N20-N23) 1 808 4 6,3 1 225 4 6,3 583 4 6,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 688 6 11 1 307 7 13,1 2 381 5 9,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 998 4 6 998 4 6 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 320 3 4,4 1 320 3 4,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 314 2 2,4 28 3 3,4 286 2 2,3
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 413 4 4,8 0 0 0 413 4 4,8
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 618 1 2,2 0 0 0 1 618 1 2,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 089 2 3,4 32 5 7,9 4 057 2 3,4
Lékařský potrat (O04) 462 1 1,2 0 0 0 462 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 628 1 1,6 0 0 0 1 628 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 086 3 4,8 0 0 0 2 086 3 4,8
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 097 3 4,4 0 0 0 1 097 3 4,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 464 4 4 0 0 0 8 464 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 2 786 5 5,6 0 0 0 2 786 5 5,6
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 59 2 3,4 0 0 0 59 2 3,4
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 154 2 3,6 0 0 0 154 2 3,6
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 147 8 14,7 76 8 13,7 71 7 15,9
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 311 5 8 176 5 8 135 5 8
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 105 3 5,6 663 3 5,5 442 3 5,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 751 2 3,5 379 2 2,7 372 2 4,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 828 2 3,2 280 2 3,1 548 2 3,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 211 7 9,4 107 7 9,4 104 7 9,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 266 4 7,6 2 099 4 7,7 2 167 4 7,5
Nitrolební poranění (S06) 2 755 2 7 1 680 2 7,2 1 075 2 6,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 684 2 3,5 1 079 2 3,3 605 2 3,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 071 3 5,1 477 2 3,9 594 3 6,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 697 16 32,4 543 15 28,5 1 154 17 34,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 115 6 11,7 552 5 9,7 563 6 13,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 697 3 8 4 496 3 6,3 3 201 4 10,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 326 6 10 211 7 11,4 115 4 7,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 797 1 4 373 1 3,4 424 2 4,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 425 8 13,4 706 8 12,7 719 7 14,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 130 3 8,6 81 4 7,4 49 3 10,6
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 514 1 3,4 265 1 3,9 249 2 2,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 766 2 4,2 401 2 4,9 365 2 3,4
Řízení antikoncepce (Z30) 224 2 2,2 0 0 0 224 2 2,2
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 050 4 4,6 6 186 4 4,6 5 864 4 4,6
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 875 10 15,4 912 10 15,8 963 10 14,9
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 014 5 11,2 5 506 4 11,6 9 508 5 10,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 208 507 4 10,7 92 076 4 11,3 116 427 4 10,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)