8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 343 5 9,2 620 4 7,8 723 5 10,5 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 963 3 4,2 388 3 4,2 575 3 4,2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 63 67 73,2 42 68 77,6 21 32 64,5 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 062 12 15,9 540 12 16,6 522 11 15,2 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 15 15,9 6 14,5 13,2 1 32 32 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 920 7 9 1 473 7 9,1 1 447 7 9 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 075 12 16,8 642 12 15,8 433 12 18,2 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 647 10 16 431 10 16,1 216 10,5 16 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 790 4 5,8 402 4 6,2 388 4 5,4 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 833 6 9,9 4 8,5 9,5 829 6 9,9 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 386 9 12,3 0 0 0 386 9 12,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 197 11 15,8 0 0 0 197 11 15,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 690 7 10,2 690 7 10,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 647 6 11,9 500 6 11,4 147 7 13,7 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 253 11 17,2 1 855 11 16,8 1 397 11 17,9 1 11 11
Carcinoma in situ (D00-D09) 105 5 6,2 14 4 5,1 91 5 6,4 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 082 2 3,8 685 2 4 397 2 3,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 933 6 6 0 0 0 933 6 6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 566 4 6,5 1 648 4 6,7 1 918 4 6,3 0 0 0
Anémie (D50-D64) 968 7 11,3 385 7 8,9 583 7 12,8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 444 6 8,9 208 6 9,2 236 6 8,6 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 857 8 13,6 948 8 12,5 909 8 14,6 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 723 4 7,2 1 400 4 6,7 2 321 5 7,6 2 3,5 3,5
Demence (F00-F03) 392 22 53,7 144 18,5 60,2 248 26,5 50 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 358 10 40,9 923 13 42,9 435 6 36,6 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 508 12 32,9 312 14 33,7 195 11 31,7 1 4 4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 957 60 167,8 520 63,5 169,4 437 56 165,9 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 493 38 51,6 186 36,5 47,8 307 41 53,9 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 964 24 54,9 1 302 23,5 62,3 1 661 26 49,1 1 1 1
Alzheimerova nemoc (G30) 242 24 58,6 79 16 39,7 163 30 67,7 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 243 6 15,9 73 8 18,7 170 5 14,6 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 283 4 8 772 3 7,9 511 5 8,2 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 665 4 5,7 326 4 4,9 339 5 6,5 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 457 5 13,6 1 861 4 14,8 1 595 5 12,1 1 10 10
Katarakta (H25-H26, H28) 929 2 3,7 386 2 3,3 543 3 4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 567 4 5,6 721 4 5,7 846 4 5,5 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 201 6 6,2 1 015 6 6,2 1 186 6 6,1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 009 4 6,7 673 4 6,3 1 336 4 6,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 440 3 4,4 300 3 4,1 140 4 5,1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 784 5 8,6 1 126 5 8,4 658 6 9 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 705 4 13 1 044 3 8,6 661 6 20 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 019 8 10,7 429 8 10,1 590 8 11,2 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 178 4 7,2 2 114 4 6,5 2 064 5 8 0 0 0
Selhání srdce (I50) 3 607 9 14,2 1 773 9 13,5 1 834 10 14,8 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 716 11 31,6 2 190 11 28,1 2 526 12 34,6 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 500 9 22 953 8 17,8 547 10 29,5 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 282 3 4,7 420 3 4,7 862 2 4,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 988 7 11,3 1 678 7 11,4 1 310 7 11,2 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 601 4 5,2 867 4 5,3 734 4 5,2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 497 8 12,6 1 920 8 13 1 577 8 12,1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 458 6 8,8 764 6 8,9 694 6 8,6 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 317 2 2,5 1 818 2 2,4 1 498 2 2,7 1 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 564 5 6,3 951 5 6,2 612 5 6,5 1 7 7
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 445 9 19,6 777 9 19,7 668 9,5 19,4 0 0 0
Astma (J45-J46) 649 12 15,5 294 20 16,7 355 9 14,6 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 965 8 15,9 573 8 16,8 392 8 14,5 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 494 2 2,9 240 2 2,8 254 2 3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 250 4 5,7 144 4 5,2 106 4 6,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 488 4 6,8 256 4 6 232 5 7,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 558 7 10,9 310 7 10,1 248 7 11,9 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 732 3 4,8 1 401 3 4,4 2 331 3 5 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 615 4 5,3 768 5 5,6 847 4 5 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 176 3 3,9 1 919 3 3,9 257 3 4,1 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 679 4 5 805 3 4,3 873 4 5,7 1 6 6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 510 7 12,1 261 8 13,2 249 6 10,9 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 389 4 5,6 153 4 6,1 236 4 5,3 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 674 8 12,1 317 8 11,7 357 8 12,5 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 759 5 8,1 304 5 6,7 455 5 9 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 270 3 4,6 710 3 4,7 560 3 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 917 3 5,3 475 3 4,9 442 3 5,7 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 320 11 17,4 228 11 17 92 11 18,5 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 477 8 14,2 259 8 14,5 218 8 13,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 814 5 6,5 1 034 5 7,2 1 780 4 6,2 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 708 7 9,5 303 8 9,7 405 7 9,4 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 917 8 12 503 8 12,8 414 8 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 002 4 7,3 531 4 7,6 471 3 6,9 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 354 6 9,7 792 6 9,6 561 6 9,9 1 9 9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 122 8 9,4 499 8 9,8 623 7 9,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 171 7 11,5 510 7 12,7 661 6 10,5 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 726 10 12,2 780 10 11,9 946 10 12,4 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 429 9 10 956 8 9,4 1 473 9 10,5 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 549 3 3 902 3 3,1 647 3 2,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 976 4 7,6 754 4 6,8 1 222 4 8,1 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 96 10 17,1 31 11 20,3 65 10 15,6 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 551 8 13,2 228 8 15,2 323 7 11,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 849 9 10,6 876 8 10,9 973 9 10,3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3 979 7 10,7 1 434 6 9,4 2 545 7 11,4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 628 3 3,9 918 3 3,8 710 3 4 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 186 6 9,6 416 6 10,2 770 6 9,3 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 898 6 7,4 710 5 7,5 1 188 6 7,4 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 891 10 17,7 463 8 14,5 428 11 21,2 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 785 4 6,5 1 147 4 6,3 637 4 6,8 1 8 8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3 442 5 8,6 1 123 7 10,7 2 319 4 7,7 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 011 4 5,9 1 011 4 5,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 228 3 4,7 1 228 3 4,7 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 290 2 2,8 34 3 3,4 256 2 2,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 396 3 4,5 0 0 0 396 3 4,5 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 916 1 2,1 0 0 0 1 915 1 2,1 1 3 3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 533 2 3,2 32 5 7,1 4 501 2 3,2 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 778 1 1,2 0 0 0 777 1 1,2 1 1 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 750 1 1,6 0 0 0 1 746 1 1,6 4 1 1
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 238 4 5,2 0 0 0 2 235 4 5,2 3 1 1
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 828 4 4,8 0 0 0 828 4 4,8 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 462 4 4 0 0 0 8 454 4 4 8 3,5 4,1
Ostatní porody (O81-O84) 2 832 5 5,6 0 0 0 2 828 5 5,6 4 5 5
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 86 1 2,4 0 0 0 86 1 2,4 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 80 2 2,9 0 0 0 80 2 2,9 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 737 12 19,3 415 12 19,6 322 12,5 19 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 353 5 6,5 199 5 6,5 154 5 6,5 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 180 3 6,1 672 3 6,5 506 3 5,6 2 2 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 766 2 3,3 386 2 2,9 380 3 3,7 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 087 3 3,8 347 3 3,7 740 3 3,9 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 31 10 46,9 18 9 18,1 13 11 86,9 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 102 4 6,8 2 513 4 6,6 2 589 4 7,1 0 0 0
Nitrolební poranění (S06) 3 138 2 5,9 1 956 2 6 1 181 2 5,6 1 2 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 709 2 3,7 1 089 2 3,8 620 2 3,6 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 969 3 5,1 414 2,5 3,5 555 3 6,2 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 844 14 30,8 572 13 26,6 1 272 15 32,7 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 192 5 10,3 630 5 9 562 6 11,8 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8 065 3 7,6 4 813 3 6,1 3 251 4 9,8 1 2 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 329 7 10,2 206 7 11,2 123 7 8,5 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 840 2 3,7 377 1 2,9 463 2 4,4 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 299 8 13,1 626 8 12,5 673 8 13,7 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 273 4 11,5 182 5 8,9 91 4 16,8 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 531 2 3,1 289 1 3,6 242 2 2,5 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 742 3 6 349 2 6,7 392 3 5,5 1 2 2
Řízení antikoncepce (Z30) 243 2 1,9 1 2 2 242 2 1,9 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 420 4 4 5 865 4 4 5 555 4 4 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 912 11 15,5 918 10,5 16 993 11 15,1 1 3 3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 15 733 5 9,3 5 560 5 9,5 10 173 5 9,1 0 0 0
Celkem 220 841 5 10,5 96 327 5 11,1 124 476 4 10,1 38 3 3,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)