8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 574 4 6,5 235 3 6 339 4 6,9 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 569 3 3,6 268 2 3,3 301 3 3,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 27 32 56 21 29 51,8 6 80 70,5 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 660 10 13,1 296 10 13,9 364 9 12,5 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 9,5 27,8 3 14 35,3 1 5 5 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 438 7 9 726 7 9,2 711 7 8,9 1 7 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 649 12 16,8 415 12 16,6 234 12 17,1 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 421 9 15,3 300 8 13,9 121 10 18,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 339 2 4,4 184 2 4 155 2 4,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 479 6 9,8 4 6,5 6 475 6 9,9 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 179 8 12,9 0 0 0 179 8 12,9 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 100 10,5 17 0 0 0 100 10,5 17 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 359 5 7,7 359 5 7,7 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 431 4 7,9 329 5 8,1 102 4 7 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 860 9 14,3 1 043 9 14,2 817 9 14,4 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 156 2,5 4,1 5 2 2 151 3 4,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 300 1 2,7 177 1 2,6 123 1 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 602 6 5,8 0 0 0 602 6 5,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 550 3 5,9 586 3 6,1 962 3 5,9 2 2,5 2,5
Anémie (D50-D64) 432 5 8,1 167 6 7,3 264 5 8,6 1 6 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 223 6 8,4 116 5 6,4 107 7 10,7 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 097 7 15,5 610 7 16,4 487 7 14,4 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 315 3 6 842 3 5,6 1 473 4 6,2 0 0 0
Demence (F00-F03) 109 17 51,4 40 17,5 47,1 69 17 53,8 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 571 7 33,8 364 9,5 36,5 207 3 29,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 265 15 45,3 161 30 55,5 104 9 29,5 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 451 47 152,4 224 51,5 191,6 227 42 113,7 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 316 35 48,5 120 34,5 50,5 196 35 47,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 415 17 43,3 635 19 48,6 780 16 39 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 102 28,5 92 35 19 37,7 67 39 120,4 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 103 6 12,9 31 6 8,3 72 6 14,8 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 734 3 5,9 421 3 5,5 313 3 6,5 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 612 4 5,2 263 4 4,5 349 4 5,6 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 595 3 14,2 882 3 10,5 713 4 18,9 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 203 2 3,2 77 2 2,9 126 2 3,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 680 3,5 5,2 322 4 5,4 358 3 5 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 187 3 4,5 567 3 4,1 620 4 4,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 907 4 6,1 315 3 5,5 592 4 6,5 0 0 0
Angina pectoris (I20) 572 3 4,5 362 3 4,3 210 3 4,9 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 923 4 6,3 636 4 5,7 287 5 7,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 446 2 7,4 969 2 6,2 477 2 10 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 459 7 9,2 213 7 8,7 245 8 9,7 1 7 7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 215 3 5,9 1 176 3 5,8 1 039 4 6,1 0 0 0
Selhání srdce (I50) 2 194 7 11,2 1 202 7 10,6 992 8 12 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 270 8 19,4 1 214 8 18,4 1 056 8 20,6 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 921 9 16,9 567 9 15,7 354 10 18,8 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 929 2 5,8 298 3 6,3 631 2 5,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 818 6 8,6 999 6 8,9 819 6 8,4 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 905 3 4,2 471 3 3,8 434 3 4,6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 582 8 10,6 894 8 11,2 687 7 9,9 1 4 4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 856 5 7 444 5 6,4 412 6 7,6 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 467 1 2,1 832 1 1,9 635 2 2,3 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 806 3 4,6 497 3 4,6 309 3 4,6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 925 9 16,9 496 8 17,3 429 9 16,4 0 0 0
Astma (J45-J46) 242 5 10,8 108 4 13,3 134 5 8,7 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 624 9 16,1 357 9 15,5 267 8 16,9 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 90 3 4,1 52 3 3,9 38 3 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 145 4 4,8 74 4 5,1 71 4 4,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 209 3 5,8 114 3 6 95 4 5,5 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 223 6 8,8 128 5 9,2 95 6 8,3 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 783 3 5,2 283 3 5,2 500 3 5,2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 651 5 6 304 5 6,2 346 5 5,9 1 11 11
Tříselná kýla (K40) 1 282 4 4,1 1 137 4 4,1 145 3 4,4 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 972 4 4,9 475 3 4,4 497 4 5,3 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 160 7 9,7 74 7 8,6 86 7 10,6 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 120 4 4,7 44 4 5,8 76 3 4,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 334 8 12 163 6 11,2 171 9 12,7 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 290 4 6,9 127 4 5,7 163 4 7,9 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 751 3 4,4 432 3 4,4 319 3 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 432 3 4,9 205 3 4,5 227 3 5,1 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 100 9 18,6 73 9 19,9 27 9 15 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 175 7 10,6 82 5,5 10,3 93 8 11 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 655 5 6,4 572 5 7,2 1 083 5 6 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 360 5 7,4 165 6 8 195 5 6,9 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 301 7 11,4 180 7 11,7 121 8 11 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 439 5 8,6 224 5 7,9 215 5 9,4 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 712 6 10,6 437 6 10,8 275 6 10,2 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 212 8 10,7 103 9 10,2 109 7 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 360 6 12,7 150 6 12,1 210 6,5 13,2 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 937 11 14 385 11 13 552 11 14,8 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 995 11 12,2 400 10 10,7 595 11 13,2 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 377 2 2,6 808 2 2,6 569 2 2,5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 315 3 7,1 558 3 7,5 757 3 6,8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 72 8 12,6 26 8,5 10,3 46 8 13,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 400 7 12,9 166 6,5 11,1 234 7 14,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 829 8 11,2 420 7 10,4 409 8 12 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1 616 7 11 637 6 9,8 979 7 11,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 988 2 3,1 537 2 3,2 451 2 2,9 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 915 4 8,4 346 4 7,3 568 5 9,2 1 2 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 845 5 6 255 5 6,6 590 4 5,7 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 537 7 12,4 271 7 10,9 266 8 13,9 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 989 3 4,5 630 3 4,4 359 3 4,7 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 769 5 7,9 664 6 8,9 1 105 4 7,3 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 613 3 4,3 613 3 4,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 758 2 3,1 758 2 3,1 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 91 3 3,5 14 2 3,6 77 3 3,5 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 261 3 3,9 0 0 0 261 3 3,9 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 092 1 1,9 0 0 0 1 092 1 1,9 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 888 2 2,8 2 13,5 13,5 2 885 2 2,8 1 1 1
Lékařský potrat (O04) 547 1 1,3 0 0 0 545 1 1,3 2 1,5 1,5
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 013 1 1,4 0 0 0 1 013 1 1,4 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 606 5 6,6 0 0 0 2 602 5 6,6 4 3,5 3,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 429 4 6,8 0 0 0 428 4 6,7 1 13 13
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 156 4 4 0 0 0 3 153 4 4 3 4 4
Ostatní porody (O81-O84) 1 023 6 5,8 0 0 0 1 022 6 5,8 1 2 2
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 37 1 2,7 0 0 0 37 1 2,7 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 126 5 5,2 0 0 0 126 5 5,2 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 744 10 15,7 386 12 16,4 358 10 14,9 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 645 4 5,4 355 4 5,4 290 4 5,4 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 583 3 6 330 3 5,7 252 2 6,4 1 5 5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 917 1 2,2 450 1 2,1 467 2 2,3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 498 3 4,7 560 3 4,9 936 3 4,5 2 3,5 3,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 143 8 13,1 76 7,5 15,4 67 8 10,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 487 3 5,7 1 775 3 5,4 1 711 3 6,1 1 4 4
Nitrolební poranění (S06) 1 850 2 5,7 1 182 2 5,9 668 2 5,5 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 542 2 3,7 961 2 3,8 581 2 3,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 534 2 4,5 243 2 3,6 291 3 5,2 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 963 12 24 308 10 20,4 655 12 25,8 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 643 6 11,3 361 6 9,6 282 7 13,4 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 024 3 6,6 3 083 2 5,5 1 941 3 8,3 0 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 173 6 11,4 111 7 11,6 62 5 11 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 486 1 3,9 223 1 3,5 263 1 4,4 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 576 8 12,7 299 7 11,6 277 10 14 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 61 4 9,8 44 4 9,1 17 3 11,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 265 1 2,8 142 1 3,3 123 1 2,2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 403 3 3,8 681 3 4 721 3 3,5 1 1 1
Řízení antikoncepce (Z30) 80 1 1,8 0 0 0 80 1 1,8 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 209 4 4,1 2 136 4 4,1 2 073 4 4,2 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 135 11 16,8 611 12 17,5 524 11 15,9 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 073 3 11 3 155 3 12,8 7 913 3 10,3 5 6 6,6
Celkem 122 182 4 9,3 53 438 4 9,7 68 714 4 8,9 30 4 4,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)