8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy neurčeno
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 628 4 9,2 283 4 7,7 345 4 10,4 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 421 3 4,5 160 3 4 261 3 4,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 34 61,5 55,9 24 61,5 54,8 10 61,5 58,7 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 358 10,5 15,5 192 11 15,9 166 10 15 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 229 7 10 644 8 10,4 585 7 9,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 572 11 18,5 338 11 17,6 234 11 19,9 0 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 353 10 18,6 256 10 18,6 97 10 18,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 190 4,5 8,7 107 5 7,9 83 4 9,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 467 4 8,7 2 27 27 465 4 8,6 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 178 7 14,1 0 0 0 178 7 14,1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 82 8 12,2 0 0 0 82 8 12,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 359 9 11,4 359 9 11,4 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 419 6 9,7 313 7 9,6 106 6 9,9 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 642 10 18,3 913 10 18,7 729 10 17,8 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 93 3 4 11 3 5,2 82 3 3,8 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 201 4 4,5 126 4 4,7 75 4 4,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 442 6 5,6 0 0 0 442 6 5,6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 295 4 7,4 593 4 7,2 702 4 7,6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 368 6 11,7 148 6 9,4 220 7 13,2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 193 6 10 89 6 9,1 104 6 10,8 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 849 8 17,4 441 8 15,9 408 8 19,1 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 444 5 8 540 5 7,5 903 5 8,3 1 20 20
Demence (F00-F03) 222 22,5 77,6 96 22,5 59 126 22,5 91,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 483 5 43,1 310 5 50,1 173 6 30,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 219 19 46,9 133 23 51,1 86 17 40,4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 375 42 108,8 210 45,5 109,3 165 41 108,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 189 35 41,4 75 33 38,4 114 36 43,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 253 19 36,6 522 17 42,6 731 21 32,2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 170 30 76,9 53 24 65,9 117 31 81,9 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 142 10 20,8 47 10 23,7 95 9 19,4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 553 4 8,4 298 4 8,5 255 5 8,3 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 288 3 6,5 120 3 5,7 168 3 7 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 987 4 13,2 1 060 3 13,2 927 4 13,2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 93 2 4,7 38 2 7,8 55 2 2,5 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 633 4 9,8 299 4 9,6 334 4 10 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 766 4 5,5 346 4 5,9 420 4 5,1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 645 5 7,2 221 5 6,9 424 5 7,4 0 0 0
Angina pectoris (I20) 452 3 5,5 296 3 5,4 156 4 5,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 910 6 8,5 597 6 7,9 313 7 9,7 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 843 7 16 542 6 11,6 301 8 23,9 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 424 9 12,8 183 8 11,9 241 9 13,4 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 797 4 7,4 947 4 6,8 850 5 8,1 0 0 0
Selhání srdce (I50) 1 711 9 14,3 879 10 14,5 832 9 14,1 0 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 332 13 37,8 1 128 12,5 32,7 1 204 14 42,7 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 005 6 19,4 621 5 16,7 384 9 23,9 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 697 2 14,4 252 2 9,8 445 2 17 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 452 6 10,2 813 6 10,4 639 6 9,8 0 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 871 2 3,6 484 2 3,5 387 3 3,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 382 8 11 779 8 11,1 603 8 10,9 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 740 6 7,1 402 5 6,9 338 6 7,5 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 243 2 2 730 2 1,9 513 2 2,1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 464 5 5,3 272 4,5 5,3 192 5 5,3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 635 9 18,3 382 9 18,7 253 10 17,8 0 0 0
Astma (J45-J46) 210 5 10,3 88 4,5 9 122 7 11,3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 579 11 19,9 323 11 19,4 256 11 20,4 0 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 117 4 4,3 52 4 4,2 65 4 4,4 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 147 5 6,4 93 5 6,4 54 6 6,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 175 5 9,3 92 4,5 6,8 83 5 12 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 239 8 14 134 8 12,4 105 10 16 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 756 3 6,6 288 3 6,8 468 3 6,5 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 689 4 5,3 304 5 5,8 385 4 4,9 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 050 3 4 912 3 4,1 138 3 3,7 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 851 4 5 427 3 4,6 424 4 5,4 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 128 8,5 11,8 63 9 12,8 64 8 10,9 1 5 5
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 199 3 6,3 83 3 7,3 116 3 5,6 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 321 8 11,7 155 7 10,7 166 9 12,7 0 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 255 6 13,4 100 7 10,3 155 6 15,4 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 495 3 4,1 276 3 4,4 219 3 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 413 3 6,5 217 3 5,4 196 3 7,7 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 144 14 24 107 12 22,4 37 16 28,8 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 163 8 14,1 95 8 13,6 68 9 14,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 427 5 7,2 521 5 7,6 906 4 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 257 7 10,4 118 6 11,1 139 8 9,7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 399 9 14,1 248 10 15,3 151 8 12 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 337 6 10,2 184 6 10,1 153 6 10,4 0 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 527 6 12,4 334 6 12,3 193 7 12,7 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 226 13 15 119 13 15,1 107 13 14,9 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 313 5 15,3 119 7 18,2 194 4 13,5 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 965 10 15,7 365 10 14,6 600 10 16,3 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 925 8 12,6 337 8 11,9 588 9 13 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 874 3 3,7 477 3 3,7 397 3 3,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 088 5 12,9 367 4 10,7 721 5 14 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 81 14 24,4 29 13 21,7 52 14,5 25,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 362 9 13,8 137 9 13,4 225 9 14,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 799 10 15,5 365 9 13,6 433 11 17 1 28 28
Dorzalgie (M54) 1 452 8 14,3 552 7 11,7 900 8 15,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 839 3 5,2 429 3 5,1 410 3 5,2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 578 7 11,8 231 7 11,7 347 7 11,9 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 794 5 7,4 287 5 8,2 507 5 6,9 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 389 8 15,1 229 8 15 160 9 15,3 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 682 3,5 4,6 441 4 4,7 240 3 4,3 1 2 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 547 6 9 499 7 10,9 1 047 5 8,1 1 10 10
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 536 5 4,7 536 5 4,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 597 2 3,9 597 2 3,9 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 177 3 2,9 17 2 3 160 3 2,9 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 183 4 5,2 0 0 0 183 4 5,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 783 1 2,3 0 0 0 783 1 2,3 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 061 2 3,3 3 5 8 2 058 2 3,3 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 410 1 1,2 0 0 0 410 1 1,2 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 699 1 1,8 0 0 0 698 1 1,8 1 1 1
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 366 5 7 0 0 0 1 365 5 7 1 2 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 250 4 5,8 0 0 0 249 4 5,8 1 6 6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 565 4 4,2 0 0 0 3 558 4 4,2 7 4 5,3
Ostatní porody (O81-O84) 1 065 5 5,8 0 0 0 1 063 5 5,8 2 7 7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 34 3 3,2 0 0 0 34 3 3,2 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 31 3 4,2 0 0 0 31 3 4,2 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 384 15 20,6 189 16 19,9 195 15 21,3 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 465 4 5,6 246 4 5,8 219 4 5,4 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 594 4 7,5 350 4 7 244 4 8,3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 322 3 3,9 185 2 3,5 137 3 4,4 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 539 3 4,5 166 3 5 373 3 4,2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 124 28 36,2 42 28 34,5 82 29 37 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 370 4 9,8 1 121 3 8 1 249 4 11,4 0 0 0
Nitrolební poranění (S06) 1 300 2 6,7 784 2 7 516 2 6,1 0 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 686 2 5,4 431 2 4,1 255 2 7,7 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 540 3 7 214 3 5,6 326 3 7,9 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 973 20 45,9 313 18 39,3 660 21 49 0 0 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 534 7 18,4 269 6 14,7 265 8 22,2 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 304 4 12,8 1 961 4 9,7 1 343 5 17,3 0 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 121 5 11,2 71 5 12 50 5 10 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 416 1 3,6 197 1 3,1 219 2 4,1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 599 8 12,6 307 8 12,1 292 8 13 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 153 4 10,8 94 4 11 59 3 10,5 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 169 1 4 95 1 5,2 74 1 2,5 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 583 2 2,6 279 2 2,7 304 2 2,6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 82 2 1,9 0 0 0 82 2 1,9 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 579 4 4,3 2 315 4 4,4 2 264 4 4,3 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 116 10 17 540 11 18,4 576 9 15,8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 279 4 9,6 2 150 6 11,3 5 127 3 8,8 2 2,5 2,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 28 28 0 0 0 1 28 28 0 0 0
Celkem 97 575 5 11,6 42 343 5 11,9 55 213 5 11,4 19 5 6,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)