8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 989 4 9,2 3 645 4 8,7 4 344 4 9,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8 353 3 4 3 436 2 3,8 4 915 3 4,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 633 61 68 430 63 72,2 203 57 59,1
Septikémie (A40-A41) 9 217 11 18 4 698 12 18,4 4 519 11 17,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 90 14 24,6 73 14 20,8 17 21 41,1
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 23 762 6 9,3 12 268 7 9 11 493 6 9,6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 9 747 11 17,8 5 845 11 17,4 3 902 11 18,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7 049 10 16,6 4 571 10 16,1 2 478 10 17,6
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 894 3 6,4 3 213 3 6,2 2 681 3 6,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 547 5 8,4 98 5 8,3 8 449 5 8,4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 242 8 11,4 0 0 0 3 242 8 11,4
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 562 9 13,7 0 0 0 1 562 9 13,7
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 5 744 6 9,5 5 744 6 9,5 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 094 5 9,5 4 509 5 9,6 1 585 5 9,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 30 296 9 16,2 16 786 9 15,8 13 510 9 16,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 644 2 4 223 3 6,5 1 421 2 3,7
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 512 2 3,5 2 206 2 3,5 1 306 2 3,7
Leiomyom dělohy (D25) 8 421 5 5,3 0 0 0 8 421 5 5,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 28 158 3 6,1 12 238 3 6,2 15 920 3 6,1
Anémie (D50-D64) 8 566 5 9,5 3 458 6 9 5 108 5 9,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 770 6 8,9 1 960 6 8,7 1 810 5 9,1
Diabetes mellitus (E10-E14) 16 377 7 16 8 787 7 15,2 7 590 7 16,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 36 605 4 7,7 13 435 4 7,3 23 165 4 7,9
Demence (F00-F03) 4 210 28 74,1 1 628 28 79,3 2 582 28 70,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 11 789 8 39 8 059 9 40,4 3 730 7 36
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 504 14 40,4 3 560 14 43,1 1 944 12 35,5
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 8 104 49 132,9 4 296 54 151,2 3 808 45 112,3
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 564 31 47,5 1 689 32 47,7 2 875 31 47,3
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 246 18 44,9 11 413 18 49,1 12 832 18 41,2
Alzheimerova nemoc (G30) 3 153 35 79,4 1 076 29 62,5 2 077 37 88,1
Roztroušená skleróza (G35) 2 479 6 15,9 770 6 16,2 1 709 6 15,7
Epilepsie (G40, G41) 11 792 3 8 6 943 3 7,4 4 849 4 8,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 596 4 6 2 928 4 5,5 3 668 4 6,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 32 993 3 12,8 18 069 3 12,7 14 923 3 13
Katarakta (H25-H26, H28) 3 444 2 3,3 1 450 2 3,3 1 994 2 3,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 14 350 3 4,4 6 497 3 4,7 7 853 3 4,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 15 494 4 5 7 132 4 4,8 8 362 4 5,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14 312 3 8,7 5 188 3 7,3 9 122 4 9,5
Angina pectoris (I20) 6 196 3 4,7 4 004 3 4,7 2 192 3 4,8
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 15 272 5 8,1 10 021 5 7,5 5 251 6 9,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22 300 2 10,3 14 498 2 7,7 7 802 3 15
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 421 7 10,7 3 923 7 9,5 4 498 7 11,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 36 896 3 6,9 19 569 3 6,1 17 327 4 7,7
Selhání srdce (I50) 32 224 8 14,8 16 524 8 13,9 15 700 8 15,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 37 509 9 28,3 18 570 9 24,3 18 937 10 32,2
Ateroskleróza (I70) 16 940 8 21,6 10 661 7 18,7 6 277 9 26,6
Varixy dolních končetin (I83) 14 437 2 5,2 4 917 2 5,6 9 520 2 4,9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26 442 6 10 14 791 6 9,7 11 651 6 10,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 534 3 4,7 9 009 3 4,6 7 523 3 4,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26 362 8 13,8 14 764 8 13,7 11 594 8 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 14 786 5 9,2 7 805 5 8,6 6 981 6 9,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 20 505 2 2,3 11 080 2 2,2 9 424 2 2,4
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 675 4 5,7 8 397 4 5,4 5 278 4 6
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12 870 9 22,1 7 256 10 22,5 5 614 9 21,5
Astma (J45-J46) 4 985 7 15,4 2 150 7 16 2 835 7 14,9
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12 390 10 21,3 7 208 10 21,1 5 182 10 21,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 956 2 3,1 1 829 2 3,1 2 127 2 3,2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 194 4 5 1 724 4 4,8 1 470 4 5,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 042 4 7,1 2 306 4 6,9 1 735 4 7,5
Peptický vřed (K25-K28) 4 874 7 12 2 814 7 10,3 2 060 7 14,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 18 555 3 5,4 7 220 3 5,1 11 332 3 5,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 675 4 5,2 6 132 4 5,4 6 542 4 5
Tříselná kýla (K40) 18 611 3 3,6 16 483 3 3,6 2 128 3 3,6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16 776 3 4,7 8 339 3 4,1 8 437 4 5,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3 685 6 10,3 1 814 6,5 10,2 1 871 6 10,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 748 3 6 1 527 3 5,4 2 221 3 6,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 5 875 7 12,1 2 822 7 11,4 3 053 7 12,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 321 5 8,6 2 174 5 7,9 3 147 5 9,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 939 3 4,1 6 967 3 4 4 972 3 4,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 867 2 5,8 4 015 2 5,4 3 852 3 6,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 750 9 17,2 1 865 9 16,7 885 10 18,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 713 7 12,6 1 884 7 12,4 1 829 7 12,7
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 27 385 4 6,7 10 046 5 7,4 17 339 4 6,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 146 7 10,2 2 972 7 10,4 3 174 6 9,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7 945 8 12,4 4 750 8 13 3 195 8 11,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 6 654 5 10 3 393 5 9,5 3 260 5 10,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 10 051 5 10,1 6 250 5 10 3 800 5 10,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 972 8 10,4 2 889 8 10,9 3 083 7 9,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 230 5 13,9 3 088 6 14,5 4 142 5 13,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 12 861 11 16,2 5 578 11 15,3 7 283 11 17
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 16 669 8 12,1 6 728 8 11 9 941 9 12,8
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 20 503 2 2,6 11 327 2 2,6 9 176 2 2,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 20 212 3 7,6 7 601 3 7,1 12 611 3 7,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 117 8 12,6 387 8 12,7 730 8 12,6
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 521 8 15,1 2 413 8 14,6 3 108 8 15,5
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 15 029 7 10,7 7 200 7 10,5 7 829 7 10,9
Dorzalgie (M54) 33 627 7 11,8 12 401 6 10 21 226 7 12,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 16 246 2 3,6 8 809 2 3,4 7 437 2 3,7
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 220 6 10,8 4 557 6 10,4 7 662 6 11
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14 365 5 7,3 5 206 5 7,6 9 159 5 7,1
Selhání ledvin (N17-N19) 8 525 8 15,4 4 561 8 14,3 3 964 9 16,6
Urolitiáza (N20-N23) 14 454 3 4,9 9 579 3 4,9 4 875 3 5
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28 534 5 10,1 9 606 6 11,6 18 928 4 9,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 8 680 4 5,3 8 680 4 5,3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 12 634 2 3,5 12 634 2 3,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 809 2 2,9 308 3 2,9 2 501 2 2,9
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 904 3 3,9 0 0 0 3 904 3 3,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 16 714 1 2 0 0 0 16 714 1 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 42 892 2 2,8 159 4 5,5 42 731 2 2,8
Lékařský potrat (O04) 8 209 1 1,2 0 0 0 8 209 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 16 212 1 1,5 0 0 0 16 212 1 1,5
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 25 265 4 5 0 0 0 25 265 4 5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 579 4 5,4 0 0 0 6 579 4 5,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 69 966 4 4,1 0 0 0 69 966 4 4,1
Ostatní porody (O81-O84) 24 799 5 5,6 0 0 0 24 799 5 5,6
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 665 2 3,6 0 0 0 665 2 3,6
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 255 2 3,7 0 0 0 1 255 2 3,7
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5 718 12 19,8 2 981 12 20,2 2 737 12 19,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 040 4 5,7 5 466 4 5,7 4 574 4 5,8
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10 275 3 6 5 941 3 5,9 4 332 3 6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 984 2 2,9 4 075 2 2,7 3 909 2 3,1
Břišní a pánevní bolest (R10) 14 626 2 3,7 4 853 2 4,1 9 771 2 3,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 244 6 7,4 1 647 6 7,5 1 597 6 7,4
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48 098 3 7,2 23 246 3 6,7 24 850 3 7,7
Nitrolební poranění (S06) 24 696 2 6,5 15 459 2 6,4 9 232 2 6,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15 103 2 3,7 9 655 2 3,5 5 448 2 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 897 2 4,9 4 472 2 3,5 5 425 3 6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 15 918 18 37,1 5 189 15 31,1 10 729 20 40,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10 878 5 12,1 5 582 5 9,8 5 295 5 14,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 63 211 3 9,2 37 612 3 6,7 25 593 4 12,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 568 6 11,1 1 613 6 11,5 955 6 10,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 536 1 3,4 3 061 1 2,9 3 475 1 3,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10 487 8 14,2 5 121 8 13,5 5 366 8 14,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 143 3 10,3 1 252 3 9,8 891 3 11,1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 942 1 4,1 2 214 1 4,9 1 728 1 2,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 083 2 3,1 5 013 2 3,3 5 070 2 3
Řízení antikoncepce (Z30) 1 555 2 1,8 13 2 1,9 1 542 2 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 96 213 4 4,3 49 212 4 4,3 47 001 4 4,3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 920 10 15,4 7 535 11 16,3 7 385 9 14,6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 142 237 4 10,6 43 403 4 12,4 98 833 3 9,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 7 7 0 0 0 1 7 7
Celkem 1 926 849 4 10,6 839 120 4 11,1 1 087 677 4 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)