8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 142 4 8,3 4 699 4 7,5 5 443 4 9,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 904 3 4 3 323 3 3,7 4 581 3 4,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 661 60 70,4 456 63 77 205 51 55,6
Septikémie (A40-A41) 9 102 11 16,9 4 544 11 17,7 4 558 10 16,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 65 11 23,2 51 10 20,9 14 11 31,4
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 22 638 6 8,9 11 394 6 9,1 11 244 6 8,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 10 046 11 18,2 5 964 11 17,2 4 082 11 19,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6 813 10 16,6 4 433 10 16,3 2 380 10 17,3
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 855 3 6 3 165 3 5,7 2 690 3 6,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 289 5 8,6 82 6 14,3 8 207 5 8,5
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 269 8 12,2 0 0 0 3 269 8 12,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 731 10 14,5 0 0 0 1 731 10 14,5
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 5 785 7 9,5 5 785 7 9,5 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 099 5 9,6 4 532 5 9,7 1 567 5 9,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29 762 9 16,2 16 890 9 16,1 12 872 9 16,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 654 3 4,1 225 4 6 1 429 3 3,9
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 888 2 3,8 2 395 2 3,9 1 493 2 3,7
Leiomyom dělohy (D25) 8 479 5 5,3 0 0 0 8 479 5 5,3
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 27 474 3 6,3 11 756 3 6,2 15 718 3 6,3
Anémie (D50-D64) 8 495 6 9,3 3 446 5 8,7 5 049 6 9,8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 813 6 9,2 1 926 6 8,8 1 887 6 9,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 17 141 7 14,9 9 085 7 14,5 8 056 7 15,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 39 485 4 7,2 14 709 4 7 24 776 4 7,4
Demence (F00-F03) 3 895 29 75,1 1 490 27 69,8 2 405 30 78,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 11 787 8 40,5 8 085 8 41,9 3 702 7 37,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 624 13 38,5 3 640 14 41,1 1 984 12 33,9
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 8 235 49 139,5 4 440 53 143,2 3 795 44 135,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 536 31 45,8 1 688 30 47 2 848 31 45,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 672 18 47 11 720 18 54,6 12 952 18 40
Alzheimerova nemoc (G30) 3 217 35 91,4 1 076 29 68,6 2 141 39 102,9
Roztroušená skleróza (G35) 2 650 6 16,7 829 6 19,5 1 821 5 15,4
Epilepsie (G40, G41) 11 792 3 7,7 6 974 3 7 4 818 4 8,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 546 4 6,8 2 929 4 5,7 3 617 4 7,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 32 002 3 13,6 17 341 3 13,8 14 661 3 13,3
Katarakta (H25-H26, H28) 3 759 2 3,2 1 576 2 3,3 2 183 2 3,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 14 569 3 4,4 6 621 3 4,8 7 948 3 4,1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16 087 4 5,1 7 559 4 4,8 8 528 4 5,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 15 013 4 8,7 5 517 3 7,8 9 496 4 9,3
Angina pectoris (I20) 6 864 3 4,3 4 416 2 4,1 2 448 3 4,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 15 503 5 8,1 10 171 5 7,5 5 332 6 9,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22 999 2 11 14 817 2 8 8 182 3 16,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 448 8 11,3 4 002 7 9,7 4 446 8 12,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 37 196 4 6,8 19 681 3 6,3 17 515 4 7,5
Selhání srdce (I50) 32 389 8 14,5 16 502 8 13,6 15 887 8 15,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 39 026 9 27,5 19 307 9 24,5 19 719 10 30,4
Ateroskleróza (I70) 17 672 8 22,6 10 952 7 18,9 6 720 9 28,6
Varixy dolních končetin (I83) 13 884 2 5,8 4 658 2 6 9 226 2 5,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27 526 6 10 15 362 6 9,6 12 164 6 10,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17 337 3 4,8 9 444 3 4,6 7 893 3 5,1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 28 482 8 13,6 15 834 8 13,4 12 648 8 13,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15 632 5 9,4 7 943 5 8,6 7 689 6 10,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 22 856 2 2,2 12 618 2 2,1 10 238 2 2,3
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 693 4 6 8 374 4 5,8 5 319 4 6,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 14 390 9 21,6 8 058 9 22 6 332 9 21
Astma (J45-J46) 5 312 7 14,9 2 313 7 15,3 2 999 7 14,6
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12 334 10 20,5 7 118 10 20,5 5 216 9 20,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 764 2 3,3 1 743 2 3,4 2 021 2 3,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 022 4 5,3 1 670 4 5,3 1 352 4 5,2
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 084 4 7,2 2 273 4 7,2 1 811 4 7,2
Peptický vřed (K25-K28) 5 013 7 11,7 2 929 7 10,7 2 084 7 13,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 398 3 5,4 7 503 3 4,8 11 895 3 5,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 655 4 5,3 6 140 4 5,5 6 515 4 5,1
Tříselná kýla (K40) 18 798 3 3,7 16 617 3 3,7 2 181 3 3,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16 284 3 4,8 8 004 3 4,2 8 280 4 5,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3 588 7 10,7 1 751 7 11 1 837 7 10,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 857 3 5,8 1 543 3 5,4 2 314 3 6,1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 5 978 7 12,6 2 860 7 12,4 3 118 7 12,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 367 5 8,4 2 200 5 7,2 3 167 6 9,2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 914 3 3,9 6 964 3 3,9 4 950 3 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 295 2 5,8 4 290 2 5,4 4 005 3 6,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 826 9 17,3 1 879 9 16,8 947 10 18,4
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 535 7 12,6 1 813 7 11,8 1 722 7 13,5
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 26 287 4 6,8 9 497 5 7,5 16 790 4 6,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5 914 7 10,1 2 812 7 10,4 3 102 6 9,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7 812 8 12 4 633 8 12,5 3 179 8 11,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 7 050 5 9,3 3 491 5 8,9 3 559 5 9,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 10 461 6 10,4 6 384 5 9,9 4 077 6 11,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 130 8 10,6 2 979 8 11,3 3 151 7 9,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 561 5 13,3 3 196 5 13,9 4 365 5 12,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 12 697 11 16,5 5 516 11 15,2 7 181 12 17,6
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 16 279 9 12,3 6 435 8 11,1 9 844 9 13,1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 19 969 2 2,6 11 182 2 2,7 8 787 2 2,5
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 19 885 3 8 7 394 3 7,5 12 491 3 8,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 160 9 13,8 376 8 14,5 784 9 13,5
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 425 8 14,9 2 312 8 14,7 3 113 8 15,1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 14 802 7 11 7 118 7 10,3 7 684 7 11,6
Dorzalgie (M54) 34 002 7 12,2 12 601 6 10,4 21 401 7 13,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 15 723 2 3,7 8 528 2 3,5 7 195 2 4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 016 6 10,7 4 493 6 10,7 7 523 6 10,6
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14 405 5 7,4 4 991 5 7,8 9 414 5 7,1
Selhání ledvin (N17-N19) 8 587 8 15,7 4 534 8 14,1 4 053 9 17,6
Urolitiáza (N20-N23) 14 745 3 4,8 9 630 3 4,8 5 115 3 4,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28 744 5 9,6 9 394 7 11,6 19 350 4 8,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 8 724 4 5,4 8 724 4 5,4 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 12 937 2 3,7 12 937 2 3,7 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 726 2 2,9 343 3 3,2 2 383 2 2,8
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 992 3 4 0 0 0 3 992 3 4
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 17 455 1 2 0 0 0 17 455 1 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 43 393 2 2,8 159 3 5,2 43 234 2 2,8
Lékařský potrat (O04) 8 974 1 1,2 0 0 0 8 974 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 16 477 1 1,6 0 0 0 16 477 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 25 248 4 5,2 0 0 0 25 248 4 5,2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5 738 4 5,6 0 0 0 5 738 4 5,6
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 67 882 4 4,1 0 0 0 67 882 4 4,1
Ostatní porody (O81-O84) 26 122 5 5,8 0 0 0 26 122 5 5,8
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 658 2 3,1 0 0 0 658 2 3,1
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 056 2 3,3 0 0 0 1 056 2 3,3
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 498 13 20,4 3 464 13 20,7 3 034 13 20,1
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 184 4 6 5 712 4 5,9 4 472 4 6,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10 162 3 6,3 5 771 3 6,2 4 391 3 6,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 729 2 2,8 3 955 2 2,5 3 774 2 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 14 550 2 3,7 4 830 2 3,7 9 720 2 3,6
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 330 6 12,2 1 195 6 10,2 1 135 6 14,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 47 455 3 6,9 22 891 3 6,1 24 564 3 7,6
Nitrolební poranění (S06) 25 533 2 6,4 16 085 2 6,5 9 448 2 6,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15 042 2 3,9 9 673 2 3,5 5 369 2 4,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 584 3 4,9 4 182 2 3,6 5 402 3 6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 15 886 17 36,3 5 168 15 30,8 10 718 20 39
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10 705 5 12,6 5 515 5 9,8 5 190 6 15,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 63 518 3 9,1 38 235 3 6,8 25 283 4 12,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 547 6 11,4 1 605 6 11,2 942 6 11,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 7 129 1 3,4 3 299 1 2,9 3 830 1 3,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10 098 8 13,8 5 078 7 13 5 020 8 14,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 232 3 10,6 1 329 3 10,3 903 3 11,1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 411 1 3,9 2 464 1 4,9 1 947 1 2,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 777 2 3,2 4 891 2 3,3 4 886 2 3
Řízení antikoncepce (Z30) 1 674 2 1,8 19 1 1,5 1 655 2 1,8
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 92 612 4 4,2 47 112 4 4,2 45 500 4 4,2
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 217 10 15,6 7 725 11 16,5 7 492 9 14,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 141 089 3 10,2 43 309 4 11,9 97 780 3 9,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 1 6 6 0 0 0 1 6 6
Celkem 1 939 894 4 10,7 845 260 4 11,2 1 094 634 4 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)