8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta/rok
Skupina diagnóz dle ISHMT Celkem Muži Ženy
počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny) počet osob délka hospitalizací (dny)
medián průměr medián průměr medián průměr
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9 335 4 8,1 4 278 4 7,1 5 057 4 8,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7 578 3 3,9 3 190 3 3,8 4 388 3 4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 708 60 65,4 482 62 68,1 226 58 59,4
Septikémie (A40-A41) 10 033 10 14,9 5 043 10 15,2 4 990 10 14,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 91 12 18,9 79 10 17 12 24 31,3
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 24 055 6 8,6 12 166 6 8,8 11 889 6 8,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 10 595 11 17,6 6 283 11 17,1 4 312 11 18,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7 296 10 16,9 4 895 10 16,5 2 401 11 17,8
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 411 3 6,2 2 931 3 5,9 2 480 3 6,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 670 5 8,5 66 5 7,5 8 604 5 8,5
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 378 8 12,1 0 0 0 3 378 8 12,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 776 10 13,7 0 0 0 1 776 10 13,7
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 5 863 7 10,2 5 863 7 10,2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 528 5 9,6 4 856 5 9,6 1 672 5 9,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 31 812 10 16,5 17 693 10 16,3 14 119 10 16,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 326 3 4,7 131 3 7 1 195 3 4,5
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 132 2 3,9 2 524 2 3,9 1 608 2 3,9
Leiomyom dělohy (D25) 9 071 6 5,4 0 0 0 9 071 6 5,4
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 28 771 3 6,2 12 168 3 6,2 16 603 3 6,1
Anémie (D50-D64) 8 722 6 9,3 3 549 6 8,3 5 173 6 9,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 963 6 8,5 1 965 6 8,2 1 998 6 8,8
Diabetes mellitus (E10-E14) 18 265 7 15 9 685 7 14,2 8 580 7 15,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 37 185 4 7,2 13 424 4 6,8 23 761 4 7,4
Demence (F00-F03) 3 909 27 72,5 1 454 26 73 2 455 28 72,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12 799 7 39,5 8 692 8 42,2 4 107 5 33,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5 855 14 39,2 3 733 15 42,9 2 122 12 32,7
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 8 533 49 129,1 4 498 55 140,8 4 035 44 116,1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 912 31 44,9 1 819 32 46,6 3 093 31 43,9
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 25 821 18 45,1 12 135 18 49,9 13 686 18 40,9
Alzheimerova nemoc (G30) 3 227 35 88,9 1 045 30 73,5 2 182 37 96,4
Roztroušená skleróza (G35) 2 674 6 16,1 816 6 17,2 1 858 6 15,6
Epilepsie (G40, G41) 11 982 3 7,6 7 108 3 7,2 4 874 4 8,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7 236 4 6,3 3 157 4 5,2 4 079 4 7,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33 601 3 13,6 17 941 3 13,9 15 660 4 13,3
Katarakta (H25-H26, H28) 4 855 2 3,1 1 925 2 3,3 2 930 2 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 15 176 3 4,5 6 913 3 4,7 8 263 3 4,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16 352 4 5,1 7 661 4 4,8 8 691 4 5,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 17 685 4 8,1 6 141 3 7,3 11 544 4 8,5
Angina pectoris (I20) 8 049 3 4,4 5 197 3 4,1 2 852 3 4,9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 16 224 5 7,9 10 683 5 7,5 5 541 6 8,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23 438 3 12,5 14 834 2 8,7 8 604 4 19,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 299 8 11,5 3 753 7 10,6 4 546 8 12,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 37 979 4 6,7 19 718 3 6 18 261 4 7,6
Selhání srdce (I50) 34 884 8 13,7 17 683 8 13 17 201 8 14,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 42 908 10 28,6 21 211 9 25,9 21 697 10 31,3
Ateroskleróza (I70) 18 418 8 21,9 11 326 7 17,9 7 092 9 28,2
Varixy dolních končetin (I83) 13 876 2 6,5 4 783 2 6,4 9 093 2 6,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 29 172 6 9,7 16 079 6 9,6 13 093 6 9,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 978 3 4,5 9 254 3 4,3 7 724 3 4,6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 28 972 8 12,2 16 092 8 12,2 12 880 8 12,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 14 737 5 8,2 7 750 5 7,6 6 987 6 8,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 25 591 2 2,2 14 030 2 2,1 11 561 2 2,3
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 922 4 5,9 8 416 4 5,7 5 506 4 6,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 14 132 9 20,9 7 908 9 21,1 6 224 9 20,7
Astma (J45-J46) 5 895 7 14,1 2 619 6 13,7 3 276 7 14,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12 942 8 17,8 7 417 8 18,1 5 525 8 17,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 840 3 3,4 1 834 3 3,4 2 006 3 3,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 141 4 4,9 1 756 4 4,8 1 385 4 5
Nemoci jícnu (K20-K23) 3 869 4 7,1 2 141 4 6,9 1 728 4 7,4
Peptický vřed (K25-K28) 5 190 6 10,7 2 903 6 9,7 2 287 7 12
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 20 256 3 5,3 7 777 3 4,9 12 479 3 5,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 946 4 5,2 6 011 5 5,5 6 935 4 5
Tříselná kýla (K40) 19 171 3 3,7 16 829 3 3,7 2 342 3 3,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16 160 3 4,7 7 972 3 4,1 8 188 4 5,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4 034 7 10,3 1 972 7 10,5 2 062 6 10
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 905 3 5,3 1 529 3 5,3 2 376 3 5,2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 6 411 7 11,1 2 995 6 10,7 3 416 7 11,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 458 5 8,3 2 139 5 7,4 3 319 6 8,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 718 3 4,1 6 647 3 4 5 071 3 4,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 283 3 5,4 4 212 2 5,1 4 071 3 5,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 881 10 18,2 2 017 10 18,1 864 10 18,3
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 967 7 12,1 2 066 7 11,9 1 901 7 12,4
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 27 629 5 6,7 9 985 5 7,3 17 644 4 6,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 134 7 9,9 2 811 7 9,8 3 323 6 9,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7 910 8 12 4 645 8 12,3 3 265 8 11,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8 459 5 8,2 4 244 5 8,3 4 215 4 8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 11 145 5 10 6 972 5 9,7 4 173 6 10,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 681 8 10,5 3 101 8 11,2 3 580 7 9,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 8 033 5 13,1 3 408 5,5 13 4 625 5 13,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 16 328 10 14,7 6 801 10 13,9 9 527 11 15,3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 20 046 9 11,7 7 725 9 10,7 12 321 9 12,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 20 036 2 2,6 11 526 2 2,6 8 510 2 2,5
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 20 433 3 8,3 7 509 3 7,5 12 924 3 8,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 194 9 14,2 358 8,5 13,9 836 9 14,3
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5 612 8 14,4 2 373 8 14 3 239 8 14,8
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 15 552 8 11,4 7 467 7 11 8 085 8 11,8
Dorzalgie (M54) 35 311 7 11,7 12 801 6 9,9 22 510 7 12,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 16 090 2 3,7 8 638 2 3,4 7 452 2 3,9
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 915 6 10,9 4 780 6 10,6 8 135 6 11,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15 095 5 6,9 4 999 5 7,6 10 096 5 6,6
Selhání ledvin (N17-N19) 8 271 8 15,4 4 370 8 13,3 3 901 9 17,6
Urolitiáza (N20-N23) 14 801 3 5 9 527 3 4,9 5 274 3 5,1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28 419 5 8,6 9 237 6 9,8 19 182 4 8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 8 541 5 5,5 8 541 5 5,5 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 12 721 2 3,5 12 721 2 3,5 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 019 2 3 330 3 3 2 689 2 3
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 182 3 3,9 0 0 0 4 182 3 3,9
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 19 541 1 2 0 0 0 19 541 1 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 45 426 2 2,8 154 4 5,3 45 272 2 2,8
Lékařský potrat (O04) 10 188 1 1,2 0 0 0 10 188 1 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 16 645 1 1,6 0 0 0 16 645 1 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 27 453 4 5,5 0 0 0 27 453 4 5,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 192 4 5,8 0 0 0 6 192 4 5,8
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 67 274 4 4,2 0 0 0 67 274 4 4,2
Ostatní porody (O81-O84) 25 703 5 5,8 0 0 0 25 703 5 5,8
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 938 1 2,9 0 0 0 938 1 2,9
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 945 2 3,6 0 0 0 945 2 3,6
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 499 13 19,5 3 445 13 19,6 3 054 13 19,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 808 4 6,1 4 829 4 6,2 3 979 4 6
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10 565 3 6 6 004 3 6 4 561 3 5,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9 172 2 2,9 4 636 2 2,7 4 536 2 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 17 250 3 4 5 673 3 4,3 11 577 3 3,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4 567 7 22,6 2 238 7 16,7 2 329 8 28,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 52 600 3 6,7 25 545 3 6,1 27 055 3 7,2
Nitrolební poranění (S06) 26 985 2 6,4 17 171 2 6,4 9 814 2 6,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16 032 2 3,8 10 352 2 3,6 5 680 2 4,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 690 3 5,3 4 344 2 3,8 5 346 3 6,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 17 137 15 34,1 5 579 13 27,9 11 558 16 37,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10 545 5 12,3 5 422 5 10,3 5 123 6 14,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 64 556 3 8,9 38 767 3 6,8 25 789 4 12
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 643 6 11,4 1 684 6 11,7 959 6 10,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 7 510 1 3,3 3 439 1 3,1 4 071 1 3,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10 576 8 13,2 5 169 8 12,2 5 407 8 14,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 654 3 9 1 657 3 8 997 3 10,7
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 039 1 3,7 2 151 1 4,6 1 888 1 2,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 618 2 3,4 4 724 2 3,6 4 894 2 3,3
Řízení antikoncepce (Z30) 2 012 2 1,9 16 2 2 1 996 2 1,9
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 92 853 4 4,3 47 357 4 4,4 45 496 4 4,3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 587 10 15,2 7 826 10 15,9 7 761 9 14,6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 146 829 3 9,3 44 780 4 10,9 102 049 3 8,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 3 9 12,7 1 9 9 2 14,5 14,5
Celkem 2 020 419 4 10,4 873 694 4 11 1 146 725 4 10

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)