8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 559 291 574 402 272 324 188 154 135 131 164 150 166 215 320 421 432 451 374 279 109 7
II. Novotvary 15 987 12 53 38 59 97 139 145 214 393 710 940 1 163 1 401 2 070 2 678 2 441 1 739 1 007 539 128 21
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 782 17 58 38 26 30 20 15 24 31 38 45 73 82 125 205 223 242 242 180 58 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 661 191 610 379 253 232 211 251 213 218 263 274 343 415 524 636 630 702 627 476 181 32
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 320 13 56 96 180 385 235 263 270 308 350 312 367 366 257 215 179 140 153 105 63 7
VI. Nemoci nervové soustavy 6 806 59 187 146 203 210 169 193 255 333 460 461 564 634 671 646 566 466 313 208 55 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 621 27 64 63 29 32 21 26 29 56 80 116 187 230 300 389 429 307 161 68 7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 758 20 92 90 41 33 28 35 60 78 98 125 145 144 181 188 174 108 68 46 3 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 629 13 33 93 105 94 107 157 273 443 703 963 1 582 2 387 3 643 5 078 4 974 4 716 3 701 2 598 860 106
X. Nemoci dýchací soustavy 15 771 850 2 476 1 320 360 378 296 261 322 352 382 382 491 627 1 010 1 269 1 338 1 245 1 122 867 353 70
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 611 193 406 583 659 733 659 816 803 1 130 1 357 1 364 1 661 1 765 2 024 2 293 2 046 1 800 1 186 797 289 47
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 672 59 133 107 83 130 126 109 103 119 151 136 161 164 225 234 205 161 120 99 42 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 185 8 66 133 188 361 229 322 370 689 1 062 1 205 1 767 1 889 1 936 2 215 1 976 1 405 855 398 102 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 539 130 201 267 225 492 491 625 737 891 1 142 1 333 1 562 1 239 1 557 1 987 1 634 1 330 898 558 213 27
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 899 0 0 0 4 688 2 633 5 056 4 602 2 231 648 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 972 1 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 748 126 111 247 40 41 14 20 19 21 16 12 19 14 23 12 8 2 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 636 239 409 230 459 647 192 173 196 216 248 257 340 405 515 702 742 666 532 340 118 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 705 223 777 772 880 861 755 782 755 904 1 081 972 1 067 1 003 1 132 1 215 1 220 1 085 962 826 365 68
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 374 9 678 260 341 312 356 1 030 2 042 2 706 2 308 1 297 746 902 1 024 1 477 1 739 1 580 1 277 818 381 89 11
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 229 235 14 121 6 566 5 345 4 378 6 124 7 543 11 445 12 086 10 852 10 250 9 830 12 560 14 004 17 990 22 122 20 797 17 842 13 142 8 765 3 035 438
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 211 0 0 0 0 1 1 2 0 3 6 8 10 7 19 13 22 22 39 39 18 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 15 21 65 75 95 77 66 39 12 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 6 5 16 7 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 353 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 5 9 12 33 24 46 55 68 59 32 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 370 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11 16 16 33 43 74 64 74 26 8
VI. Nemoci nervové soustavy 491 0 0 0 0 1 0 2 3 7 6 11 17 31 46 56 83 78 76 53 19 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 930 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 28 49 119 196 219 322 378 389 188 28
X. Nemoci dýchací soustavy 1 117 0 0 0 0 0 0 1 2 9 5 22 33 63 126 172 165 167 180 118 49 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 414 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 12 20 31 42 34 60 49 61 68 21 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 155 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 21 25 19 15 18 17 21 4 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 838 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 12 19 33 34 74 112 131 186 158 59 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 278 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 9 23 47 49 58 58 22 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 12 15 15 29 32 37 11 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 255 0 0 0 0 0 2 2 8 6 5 23 32 43 59 91 148 188 225 263 141 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 379 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 3 18 17 37 40 58 60 61 49 22 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 496 0 0 0 0 2 4 10 22 37 58 118 227 352 644 871 1 136 1 328 1 533 1 436 629 89
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 697 0 1 60 194 189 325 417 388 425 424 415 379 371 263 218 167 169 132 111 47 2
VI. Nemoci nervové soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3 11 10 10 9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 753 0 1 60 194 189 325 417 388 425 424 415 379 374 271 221 179 179 143 120 47 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 447 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 6 30 33 40 78 84 79 40 34 9 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 92 0 1 17 46 11 0 0 0 1 0 0 0 4 3 3 3 1 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 520 0 4 7 6 1 21 22 18 28 38 44 44 43 57 56 72 40 15 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 771 0 0 0 0 0 3 1 8 8 7 28 42 68 104 157 138 107 68 22 9 1
X. Nemoci dýchací soustavy 441 1 72 204 133 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 5 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 579 0 0 7 12 10 3 7 26 27 76 77 150 157 176 217 240 218 130 41 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 1 0 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 529 0 0 0 0 2 3 5 9 9 23 17 34 25 54 66 73 67 69 56 14 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 353 0 0 0 0 4 4 39 44 49 43 42 59 107 156 236 236 189 96 35 13 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 789 1 82 239 198 48 34 78 106 125 195 219 364 440 595 822 851 709 426 196 54 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 773 291 574 402 272 325 189 156 135 134 170 159 176 222 340 434 455 473 413 318 127 8
péče celkem II. Novotvary 16 908 12 53 38 59 97 139 147 215 395 719 952 1 208 1 455 2 175 2 831 2 620 1 895 1 113 612 149 24
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 830 17 58 38 26 30 20 15 24 31 38 46 76 82 127 208 229 247 258 187 63 10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 106 191 611 396 299 243 211 251 214 221 269 279 352 431 560 663 679 758 696 536 213 33
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 398 13 57 156 374 574 561 682 659 733 775 729 758 754 537 466 390 384 349 291 139 17
VI. Nemoci nervové soustavy 7 870 59 191 153 209 212 190 217 276 368 504 516 625 710 782 761 732 594 414 274 74 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 626 27 64 63 29 32 21 26 29 56 80 116 187 230 300 391 429 307 163 69 7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 773 20 92 90 41 33 28 35 60 78 98 125 145 144 181 189 176 112 73 49 3 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 332 13 33 93 105 94 110 158 282 451 713 1 001 1 652 2 504 3 866 5 431 5 332 5 145 4 148 3 009 1 057 135
X. Nemoci dýchací soustavy 17 329 851 2 548 1 524 493 398 296 262 324 362 387 404 525 691 1 136 1 443 1 503 1 413 1 307 985 402 75
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 035 193 406 583 659 733 659 816 804 1 132 1 367 1 377 1 682 1 796 2 068 2 330 2 106 1 852 1 247 865 310 50
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 835 59 135 109 84 130 126 109 103 120 155 139 166 185 250 254 220 180 138 120 46 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 602 8 66 140 200 371 232 330 397 719 1 143 1 294 1 936 2 079 2 146 2 506 2 328 1 754 1 171 597 166 19
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 819 130 201 267 225 492 491 625 738 891 1 142 1 333 1 564 1 245 1 566 2 011 1 681 1 380 956 616 235 30
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 899 0 0 0 4 688 2 633 5 056 4 602 2 231 648 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 972 1 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 753 126 111 248 40 41 14 21 19 21 16 12 21 15 23 12 8 2 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 818 239 412 231 459 647 192 173 196 217 250 260 345 408 528 719 760 696 564 379 130 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 489 223 777 772 880 863 760 789 772 919 1 109 1 012 1 133 1 071 1 245 1 372 1 441 1 340 1 256 1 145 520 90
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32 106 9 678 260 341 312 360 1 034 2 082 2 753 2 360 1 344 791 979 1 148 1 670 2 015 1 874 1 526 975 465 124 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 248 273 14 122 6 649 5 644 4 770 6 363 7 906 11 950 12 602 11 439 10 927 10 582 13 530 15 170 19 500 24 036 22 963 20 058 15 244 10 517 3 765 536
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 458,9 2 453,4 1 225,0 616,9 478,3 586,5 269,7 186,7 168,1 142,8 166,3 179,6 194,3 274,8 385,5 536,6 737,9 1 117,0 1 505,3 1 940,3 2 168,7 991,5
II. Novotvary 1 319,7 101,2 113,1 58,3 103,7 175,6 199,4 175,7 266,5 428,3 719,8 1 125,7 1 361,5 1 790,4 2 493,5 3 413,3 4 169,4 4 307,0 4 053,0 3 748,5 2 546,8 2 974,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 147,1 143,3 123,8 58,3 45,7 54,3 28,7 18,2 29,9 33,8 38,5 53,9 85,5 104,8 150,6 261,3 380,9 599,4 974 1 251,8 1 154,0 1 416,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 632,4 1 610,3 1 301,9 581,6 444,9 420 302,7 304,2 265,2 237,6 266,6 328,1 401,5 530,3 631,2 810,6 1 076,1 1 738,7 2 523,5 3 310,4 3 601,3 4 532,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 356,6 109,6 119,5 147,3 316,5 696,9 337,1 318,8 336,2 335,7 354,8 373,6 429,6 467,7 309,6 274 305,7 346,7 615,8 730,2 1 253,5 991,5
VI. Nemoci nervové soustavy 561,8 497,4 399,1 224 356,9 380,2 242,4 233,9 317,6 362,9 466,4 552,1 660,3 810,2 808,3 823,4 966,8 1 154,2 1 259,8 1 446,6 1 094,3 991,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 216,4 227,6 136,6 96,7 51 57,9 30,1 31,5 36,1 61 81,1 138,9 218,9 293,9 361,4 495,8 732,8 760,4 648 472,9 139,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 145,1 168,6 196,3 138,1 72,1 59,7 40,2 42,4 74,7 85 99,4 149,7 169,7 184 218 239,6 297,2 267,5 273,7 319,9 59,7 141,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 693,4 109,6 70,4 142,7 184,6 170,2 153,5 190,3 340 482,8 712,7 1 153,2 1 852,0 3 050,4 4 388,3 6 472,3 8 496,0 11 680,2 14 895,8 18 068,0 17 111,0 15 014,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 301,8 7 166,3 5 284,3 2 025,6 633 684,3 424,6 316,3 401 383,6 387,3 457,5 574,8 801,3 1 216,6 1 617,4 2 285,4 3 083,5 4 515,8 6 029,6 7 023,5 9 915,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 866,5 1 627,2 866,5 894,6 1 158,8 1 326,9 945,3 989 1 000,0 1 231,5 1 375,8 1 633,4 1 944,5 2 255,6 2 438,1 2 922,6 3 494,7 4 458,1 4 773,4 5 542,8 5 750,1 6 657,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 220,6 497,4 283,8 164,2 145,9 235,3 180,7 132,1 128,3 129,7 153,1 162,9 188,5 209,6 271 298,3 350,2 398,8 483 688,5 835,7 708,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 418,6 67,4 140,9 204,1 330,6 653,5 328,5 390,3 460,8 750,9 1 076,7 1 443,0 2 068,6 2 414,0 2 332,1 2 823,2 3 375,2 3 479,8 3 441,2 2 767,9 2 029,4 1 274,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 447,8 1 096,0 429 409,7 395,6 890,6 704,3 757,5 917,8 971 1 157,8 1 596,3 1 828,6 1 583,4 1 875,5 2 532,6 2 791,0 3 294,0 3 614,3 3 880,7 4 238,0 3 824,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 312,4 0 0 0 7 1 245,5 3 777,1 6 128,1 5 730,9 2 431,3 657 44,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 162,8 16 625,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 61,7 1 062,3 236,9 379 70,3 74,2 20,1 24,2 23,7 22,9 16,2 14,4 22,2 17,9 27,7 15,3 13,7 5 12,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 630,3 2 015,0 872,9 352,9 807,1 1 171,2 275,4 209,7 244,1 235,4 251,4 307,8 398 517,6 620,4 894,8 1 267,4 1 649,5 2 141,2 2 364,6 2 347,8 1 416,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 461,5 1 880,1 1 658,3 1 184,6 1 547,4 1 558,6 1 083,1 947,8 940,2 985,2 1 095,9 1 164,0 1 249,1 1 281,8 1 363,6 1 548,6 2 083,9 2 687,2 3 871,9 5 744,5 7 262,2 9 631,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 507,3 81 595,1 554,9 523,3 548,6 644,4 1 477,5 2 475,0 3 369,8 2 515,3 1 314,9 893,3 1 056,0 1 308,6 1 779,2 2 216,5 2 698,8 3 162,8 3 292,3 2 649,7 1 770,8 1 558,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 922,6 119 054,0 14 013,1 8 202,0 7 698,1 11 086,0 10 820,5 13 871,9 15 050,7 11 826,5 10 391,7 11 771,6 14 703,8 17 896,3 21 670,5 28 196,3 35 523,1 44 189,6 52 893,8 60 957,0 60 386,0 62 039,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 17,4 0 0 0 0 1,8 1,4 2,4 0 3,3 6,1 9,6 11,7 8,9 22,9 16,6 37,6 54,5 157 271,2 358,1 141,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 39,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,2 17,6 26,8 78,3 95,6 162,3 190,7 265,6 271,2 238,8 141,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2,4 3,8 10,2 12,4 64,4 48,7 99,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,2 6,1 6 10,5 15,3 39,8 30,6 78,6 136,2 273,7 410,3 636,7 141,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30,5 0 0 0 0 0 1,4 1,2 1,2 0 1 1,2 12,9 20,4 19,3 42,1 73,4 183,3 257,6 514,6 517,3 1 133,1
VI. Nemoci nervové soustavy 40,5 0 0 0 0 1,8 0 2,4 3,7 7,6 6,1 13,2 19,9 39,6 55,4 71,4 141,8 193,2 305,9 368,6 378 283,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 8 7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,4 9,9 16,1 20,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 159,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3 12 32,8 62,6 143,3 249,8 374,1 797,5 1 521,4 2 705,3 3 740,5 3 966,0
X. Nemoci dýchací soustavy 92,2 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 9,8 5,1 26,3 38,6 80,5 151,8 219,2 281,8 413,6 724,5 820,6 974,9 708,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,2 10,1 14,4 23,4 39,6 50,6 43,3 102,5 121,4 245,5 472,9 417,8 424,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 4,1 3,6 5,9 26,8 30,1 24,2 25,6 44,6 68,4 146 79,6 283,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 69,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 3,3 5,1 14,4 22,2 42,2 41 94,3 191,3 324,5 748,6 1 098,8 1 173,9 1 416,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,3 7,7 10,8 29,3 80,3 121,4 233,4 403,4 437,7 424,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 2,4 5,9 2,6 14,5 19,1 25,6 71,8 128,8 257,3 218,9 424,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 103,6 0 0 0 0 0 2,9 2,4 10 6,5 5,1 27,5 37,5 55 71,1 116 252,8 465,6 905,6 1 829,1 2 805,4 2 691,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,3 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 3,3 4,1 3,6 21,1 21,7 44,6 51 99,1 148,6 245,5 340,8 437,7 424,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 701,3 0 0 0 0 3,6 5,7 12,1 27,4 40,3 58,8 141,3 265,7 449,8 775,8 1 110,2 1 940,4 3 289,1 6 170,0 9 986,8 12 514,9 12 606,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 387,7 0 2,1 92,1 341,1 342,1 466,2 505,4 483,2 463,2 429,9 497 443,7 474,1 316,8 277,9 285,3 418,6 531,3 772 935,1 283,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 9,6 3,8 18,8 24,8 40,2 62,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 392,3 0 2,1 92,1 341,1 342,1 466,2 505,4 483,2 463,2 429,9 497 443,7 477,9 326,4 281,7 305,7 443,3 575,5 834,6 935,1 283,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 1,7 0 0 0 0 0
II. Novotvary 36,9 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 2,2 7,1 7,2 35,1 42,2 48,2 99,4 143,5 195,7 161 236,5 179,1 283,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,6 0 2,1 26,1 80,9 19,9 0 0 0 1,1 0 0 0 5,1 3,6 3,8 5,1 2,5 4 7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 1,2 1,3 1,2 0 1,7 2,5 0 7 59,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42,9 0 8,5 10,7 10,6 1,8 30,1 26,7 22,4 30,5 38,5 52,7 51,5 55 68,7 71,4 123 99,1 60,4 27,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,6 0 0 0 0 0 4,3 1,2 10 8,7 7,1 33,5 49,2 86,9 125,3 200,1 235,7 265 273,7 153 179,1 141,6
X. Nemoci dýchací soustavy 36,4 8,4 153,7 313 233,9 36,2 0 0 0 1,1 0 0 1,2 1,3 0 2,5 0 2,5 20,1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 2,4 3,8 0 7,4 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 4,3 3,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130,3 0 0 10,7 21,1 18,1 4,3 8,5 32,4 29,4 77,1 92,2 175,6 200,6 212 276,6 409,9 539,9 523,2 285,1 99,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 1,5 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 6,4 1,5 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 1,3 1,2 2,5 5,1 2,5 0 13,9 19,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43,7 0 0 0 0 3,6 4,3 6,1 11,2 9,8 23,3 20,4 39,8 31,9 65 84,1 124,7 165,9 277,7 389,5 278,6 424,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 111,7 0 0 0 0 7,2 5,7 47,3 54,8 53,4 43,6 50,3 69,1 136,7 187,9 300,8 403,1 468,1 386,4 243,4 258,7 141,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 477,9 8,4 175 366,8 348,2 86,9 48,8 94,5 132 136,2 197,7 262,3 426,1 562,3 716,7 1 047,7 1 453,6 1 756,0 1 714,6 1 363,1 1 074,4 991,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 476,5 2 453,4 1 225,0 616,9 478,3 588,3 271,1 189,1 168,1 146 172,4 190,4 206 283,7 409,6 553,2 777,2 1 171,5 1 662,2 2 211,6 2 526,9 1 133,1
péče celkem II. Novotvary 1 395,7 101,2 113,1 58,3 103,7 175,6 199,4 178,2 267,7 430,5 728,9 1 140,0 1 414,2 1 859,4 2 620,0 3 608,3 4 475,2 4 693,4 4 479,6 4 256,2 2 964,6 3 399,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 151,1 143,3 123,8 58,3 45,7 54,3 28,7 18,2 29,9 33,8 38,5 55,1 89 104,8 153 265,1 391,2 611,7 1 038,4 1 300,5 1 253,5 1 416,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 669,1 1 610,3 1 304,0 607,7 525,8 439,9 302,7 304,2 266,5 240,8 272,7 334,1 412,1 550,8 674,6 845 1 159,8 1 877,4 2 801,3 3 727,7 4 238,0 4 674,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 775,8 109,6 121,6 239,4 657,6 1 039,1 804,8 826,6 820,7 798,8 785,7 873 887,4 963,6 646,9 594 666,2 951,1 1 404,7 2 023,8 2 765,6 2 407,9
VI. Nemoci nervové soustavy 649,6 497,4 407,6 234,8 367,5 383,8 272,6 263 343,7 401 511 617,9 731,7 907,3 942 970 1 250,3 1 471,2 1 666,3 1 905,6 1 472,3 1 274,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 216,8 227,6 136,6 96,7 51 57,9 30,1 31,5 36,1 61 81,1 138,9 218,9 293,9 361,4 498,4 732,8 760,4 656 479,9 139,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 146,4 168,6 196,3 138,1 72,1 59,7 40,2 42,4 74,7 85 99,4 149,7 169,7 184 218 240,9 300,6 277,4 293,8 340,8 59,7 141,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 916,5 109,6 70,4 142,7 184,6 170,2 157,8 191,5 351,2 491,5 722,9 1 198,7 1 934,0 3 200,0 4 656,9 6 922,3 9 107,5 12 742,7 16 694,8 20 926,4 21 030,6 19 121,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 430,4 7 174,8 5 437,9 2 338,6 866,9 720,5 424,6 317,6 403,5 394,5 392,4 483,8 614,6 883,1 1 368,4 1 839,2 2 567,3 3 499,6 5 260,4 6 850,3 7 998,4 10 623,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 901,5 1 627,2 866,5 894,6 1 158,8 1 326,9 945,3 989 1 001,2 1 233,7 1 385,9 1 649,0 1 969,1 2 295,2 2 491,1 2 969,8 3 597,2 4 586,9 5 018,9 6 015,7 6 167,9 7 082,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 234 497,4 288,1 167,3 147,7 235,3 180,7 132,1 128,3 130,8 157,1 166,5 194,3 236,4 301,1 323,7 375,8 445,8 555,4 834,6 915,2 991,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 618,1 67,4 140,9 214,8 351,7 671,6 332,8 400 494,4 783,6 1 158,8 1 549,6 2 266,4 2 656,8 2 585,0 3 194,1 3 976,4 4 344,2 4 713,0 4 151,9 3 302,8 2 691,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 470,9 1 096,0 429 409,7 395,6 890,6 704,3 757,5 919 971 1 157,8 1 596,3 1 831,0 1 591,0 1 886,4 2 563,2 2 871,3 3 417,9 3 847,7 4 284,0 4 675,7 4 249,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 312,4 0 0 0 7 1 245,5 3 777,1 6 128,1 5 730,9 2 431,3 657 44,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 162,8 16 625,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 62,2 1 062,3 236,9 380,6 70,3 74,2 20,1 25,5 23,7 22,9 16,2 14,4 24,6 19,2 27,7 15,3 13,7 5 12,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 645,3 2 015,0 879,3 354,5 807,1 1 171,2 275,4 209,7 244,1 236,5 253,5 311,4 403,9 521,4 636 916,4 1 298,1 1 723,8 2 270,0 2 635,8 2 586,5 1 841,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 608,8 1 880,1 1 658,3 1 184,6 1 547,4 1 562,2 1 090,2 956,3 961,4 1 001,5 1 124,3 1 211,9 1 326,4 1 368,7 1 499,7 1 748,7 2 461,4 3 318,8 5 055,1 7 963,0 10 346,2 12 747,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 650,2 81 595,1 554,9 523,3 548,6 651,7 1 483,3 2 523,5 3 428,3 2 571,9 1 362,6 947,2 1 146,1 1 467,1 2 011,7 2 568,3 3 201,0 3 779,5 3 924,2 3 233,9 2 467,2 2 124,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 494,1 119 062,5 14 190,3 8 660,8 8 387,4 11 518,6 11 341,3 14 484,0 15 693,3 12 466,2 11 078,1 12 672,1 15 839,4 19 386,3 23 489,4 30 635,9 39 222,8 49 678,0 61 353,9 73 141,4 74 910,5 75 920,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)